SGK

2024 En Düşük ve En Yüksek Sigorta Primi Ne Kadar

2024 en düşük ve en yüksek sigorta primi oransal olarak sabit olsa da tutar olarak maaşa göre farklılaşır. Hem 4/A’lıların hem de 4/B’lilerin maaşından belirli bir miktar sigorta primi kesilir. Kesintiler, sigortalıların yasal olarak bazı haklardan yararlanması amacıyla yapılır.

Sosyal güvenlik kapsamında sağlanan hakların bazıları için herhangi bir prim ödeme şartı olmasa da bazıları belirli bir süre prim ödemeyi gerektirir. 2024 en düşük ve en yüksek sigorta primi ödemeleri ile sigortalılara gelir ve aylık ödemesi yapılır.

2024 Sigorta Prim Miktarları

2024 sigorta prim miktarları asgari ücretle çalışanlar için sabittir. Buna göre her yıl asgari ücret zammına göre yapılacak kesintiler belirlenir.

Bu kesintilerin yüzdesi şu şekildedir:

 • %14 SGK prim kesintisi
 • %1 oranında işsizlik sigortası primi kesintisi
 • Damga vergisi kesintisi
 • Aylık olarak yapılan gelir vergisi kesintisi

Yapılan bu kesintilerin tutarı aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

ASGARİ ÜCRET20.002,50
SGK PRİMİ% 142.800,35
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1200,03
Aylık Gelir Vergisi0
Damga Vergisi0
KESİNTİLER TOPLAMI3.000,38
NET ASGARİ ÜCRET17.002,12

 İşverene Maliyeti:

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) 
ASGARİ ÜCRET20.002,50
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*)3.100,39
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2400,05
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*)23.502,94

İşsizlik Sigortası Prim Miktarı Ne Kadar

İşsizlik sigortası prim miktarı, işveren için %2, çalışan için %1 olarak uygulanır. Bu prim oranlarının ödenmesi karşılığında işçiye işsiz kalması durumunda işsizlik maaşı ödenir. Bunun yanı sıra kısa çalışma ödeneği gibi haklar da işsizlik sigortası kapsamında sağlanır. İşsizlik sigortası primleri bir fonda birikir. Ödemeler de bu fondan karşılanır.

2024 En Düşük ve En Yüksek Sigorta Prim Tutarları

2024 yılında sigorta primi ödeyecekler için en düşük ve en yüksek sigorta prim tablosu şöyledir.

Uygulanacak DönemiSGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı)SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)
01.01.2024 – 31.12.202420.002,50 TL150.018,90 TL
Günlük kazancın alt sınırı666,755.000,63

Emeklilik Sigorta Primi Ne Kadar Kesilir?

Emeklilik sigorta primi; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında kesilir. Bu sayede emeklilik ve yaşlılık aylıkları ve ölüm geliri için gerekli olan tutar buradan karşılanır. Toplam kesilen prim oranı %20’dir. Bunun %11’i işveren payı, %9’u ise çalışan payıdır.

Malullük sigortası kapsamında çalışanlara malullük aylığı bağlanır. Malullük aylığından yararlanmak isteyenlerin en az 5 yıldır sigortalı olması ve 1800 gün prim ödemesi gerekir. Yaşlılık aylığından yararlanmanın şartları ise bir hayli kapsamlıdır. Prim ödeme gün sayısının yanı sıra yaş ve sigortalılık süresi gibi kriterler de sigortalı tarafından sağlanmalıdır. Ölüm aylığından yararlanmak için gereken şartlar ise 5 yıl sigortalılık ve 900 gün primdir.

Kısa Vadeli Sigorta Primi Ne Kadardır?

Kısa vadeli sigorta kolları pirim oranı %2’dir. Bu oran iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarını kapsar. Bu sigorta kolları kapsamında sağlanan haklardan yararlanmanız için sizden %2 oranında prim kesilir. Kesilen bu prim miktarı sayesinde yararlanabileceğiniz haklardan biri geçici iş göremezlik ödeneğidir.

2024 en düşük ve en yüksek sigorta primi oranları arasında yer alan kısa vadeli ödemeler, hastalık sigortası için de yapılır. Hastalık sigortası kapsamında sağlık sorunlarınız nedeniyle raporlu kaldığınız süre boyunca geçici iş göremezlik ödeneği alabilirsiniz.

Emzirme ödeneğinin giderleri de kısa vadeli sigorta kolları primi kapsamında karşılanır. Böylece doğum yapan sigortalıya ya da eşi doğum yapan erkeğe belirli bir tutar ödenek verilir.

Emeklilik Sigortası En Düşük Prim Miktarı Ne Kadardır?

Emeklilik sigortası primi en düşük miktarı asgari ücretin %32’si kadardır. Bu oranın daha aşağısında bir kesinti yapılması mümkün değildir. Asgari ücret üzerinden yapılan kesintilerde ilk önce prime esas kazanç hesaplanır.

Prime esas kazançlar ise şu şekilde hesaplanmaktadır:

 • Çalışanın toplam hak ettiği ücret tutarı
 • Prim, ikramiye ve benzeri ödemeler
 • Özel sağlık sigorta primleri ve bireysel emeklilik giderleri

Bazı ödemelerin tamamı prime esas kazanç hesabına dâhil edilirken bazıları da kısmen prime esas kazanç oranına eklenir. Hesaplamalar sistem üzerinden yapılır. Bu sayede sizin herhangi bir hesaplama işlemi ile uğraşmanıza gerek kalmaz.

Emeklilik Sigortası Primi En Yüksek Ne Kadardır?

Emeklilik sigortası primi en yüksek tutar brüt asgari ücretin 7,5 katı kadardır. Bu tutarın üzerindeki ödemeler prim hesabına dâhil edilmez. Bu nedenle ne kadar yüksek maaş alırsanız alın prim hesabı asgari ücretin 7,5 katı üzerinden yapılır. Brüt asgari ücret 20.002 Türk lirasıdır. Bu tutarın 7,5 katı ise 150.015 TL kadardır.

Günlük ve Aylık Prime Esas Kazanç Miktarları Ne Kadardır?

Günlük ve aylık prime esas kazanç miktarları şeklinde bir sınıflandırma yapmak mümkündür. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen alt ve üst sınırlar tabloda belirtilmiştir.

Günlük (TL)Aylık (TL)
Alt sınır666,7520.002,50
Üst sınır5.000,63150.018,90

Yukarıda gösterilen sınırlar normal sigortalılar içindir. Bunun yanı sıra çırak ve öğrenciler için de belirli tutarlar hesaplanır. Çırak ve öğrenciler için hesaplama, asgari ücretin %50’si baz alınarak yapılır.

Prime Esas Kazanç Tutarından İstisna Tutulan Ödemeler Hangileridir?

Prime esas kazanç tutarından istisna tutulan ödemeler vardır. Ödemelerin belirli bir kısmı prime esas kazanç tutarından istisna tutulur.

İstisna ödemeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Yemek parası
 • Çocuk zammı
 • Aile zammı

Yemek parasının %6’sı, çocuk zammının %2’si, aile zammının ise %10’u prime esas kazanç tutarından istisna tutulur. Bunun yanı sıra asgari ücretin %30’una denk gelen özel sağlık ve bireysel emeklilik sigortası primleri de prime esas kazançtan istisnadır. İstisna tutarı brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sigortası Primi Ne Kadardır?

Bireysel emeklilik sigortası prim miktarları yapılacak kesinti tutarına göre değişebilir. Çalışanlar yapılacak kesintilerin yüksek olmasını talep edebilir. Bireysel emeklilik prim oranı ne kadar yüksek olursa ilerleyen dönemlerde alacağınız emekli aylığı da o kadar fazla olur.

Toplam Sigorta Primi Kesintisi Ne Kadardır?

Toplam sigorta primi kesintisi işveren için %22,5’dir. Çalışanlar içinse %15’tir. Toplam prim oranı %37,5’tur. Prim oranları yasalarda bir değişiklik yapılmadığı sürece aynı kalır. Örneğin kısa vadeli sigorta kolları pirimi için daha önce sabit bir tutar belirlenmediği halde sonradan yapılan düzenleme ile oran %2 olarak sabitlenmiştir.

4/C’liler İçin Sigorta Primi Kesintisi Ne Kadardır?

4C’liler için yapılan sigorta primi kesintileri 4/A’lılardan farklıdır. Bu nedenle onlar için ödenecek yaşlılık, malullük ve ölüm aylıklarında farklı bir hesaplama yapılır. 4/C’liler için prime esas kazançta herhangi bir üst sınır öngörülmemiştir.

Sigorta Kolları (1.10.2008 tarihinden itibarensigortalı olan)Sigortalı Payı(%)İşveren Payı(%)Toplam Prim(%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi91120
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili HizmetSüresi Zammı Uygulanan İşlerde)914,33 – 2123,33 – 30
Genel Sağlık Sigortası Primi57,512,5
Prim Toplamı1418,5- 28,532,5- 42,5

Buna göre 4-C kapsamında sigortalı olanlar için malullük, ölüm ve yaşlılık sigortası prim oranı %20’dir. Bu %20’lik oranın %9’u sigortalı; %11’i ise işveren payı olarak tahsil edilir. Bu oran fiili hizmet zammının söz konusu olması halinde %23,33-%30 aralığında uygulanır. 4C kapsamında çalışanlardan genel sağlık sigortası primi kesintisi de yapılır. Genel sağlık sigortası prim oranı %12,5’tur. Bunun %5’i sigortalı; %7,5’i işveren payıdır. 4C’liler için kısa vadeli sigorta kolları prim kesintisi söz konusu değildir.

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Oranı Ne Kadardır?

İsteğe bağlı sigorta prim oranı %32 olarak uygulanır. Bu oranın %20’lik kısmı malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için alınır. %12’lik kısmı ise genel sağlık sigortası kapsamında alınır. Dilerseniz işsizlik sigortası primini de dâhil ederek ödeme yapabilirsiniz.

İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında sigortalı olmayan kişilerde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamındaki haklardan yararlanabilir. Bunun yanı sıra isteğe bağlı sigortalılık kapsamında genel sağlık sigortasından da yararlanmak mümkündür.

 İsteğe bağlı sigortalılıktan yararlanmak isteyenler şu şartları taşımalıdır:

 • Zorunlu sigorta kapsamının dışında kalmak
 • 30 günden az ya da tam gün çalışmamak
 • Sigortalılık kapsamında aylık bağlama hakkı elde etmemiş olmak
 • 18 yaşından büyük olmak

Bu şartları taşıyanlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmalıdır. Bu sigortalılık türünden T.C. vatandaşı olmayanlar da yararlanabilir. 2024 en düşük ve en yüksek sigorta primi miktarını ve sigorta primine ilişkin diğer detayları öğrendikten sonra ödemelerinizi ve kesintilerinizi daha rahat takip edebilirsiniz.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir