emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2022 En Düşük ve En Yüksek Sigorta Primi Ne Kadar Oldu?

2022 En Düşük ve En Yüksek Sigorta Primi Ne Kadar Oldu?

En düşük ve en yüksek sigorta primleri 2022 yılında artırılan asgari ücret takip edilerek yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur kapsamında sigorta yatıran tüm SGK’lıların emeklilik primleri, yeni güncellenen tutarlara göre ödenecek. 2022 yılında asgari ücret yaklaşık %50 oranında artırıldı.

Gelen zamla birlikte brüt asgari ücret 5.004 TL, net asgari ücret ise 4.253 TL’ye yükselmiş oldu. Milyonlarca çalışanı ve işverenleri yakından ilgilendiren en düşük ve en yüksek sigorta primi 2022 ile ilgili merak edilen tüm detaylara yazımızda yer verdik.

Sigorta Primi Nedir?

Sigorta primi sağlık hizmetlerinden, işsizlik ödeneğinden ve gelecekte emeklilik hakkı elde etmek için işverenlerce yapılan ödemelerdir. Sigorta primleri, herhangi bir sigorta koluna bağlı olarak çalışılan işin niteliklerine göre farklılık gösterir. Sigorta primleri için belirleyici kriter asgari ücret olup, SGK primlerinin belirlenmesinde brüt asgari ücret yakından takip edilmektedir.

2022 En Düşük Sigorta Primi Ne Kadar Oldu?

En düşük ödenecek sigorta prim tutarı yenilenen günlük kazanç alt sınırının %32’si olarak uygulanmaya devam etmektedir. Brüt asgari ücret tutarı 5.004 TL’ye çıkartılması ardından günlük prime esas kazanç alt sınırı 166,80 TL’ye yükseldi. Yapılan güncelleme ardından sigorta prim alt tutarı teşviksiz olarak günlük 62,55 TL, aylık ise 1.876,50 TL’ye yükseldi.

2022 En Yüksek Sigorta Primi Ne Kadar Oldu?

En yüksek ödenmesi gerekli sigorta primi günlük prime esas en yüksek kazancın %37,5’i oranında hesaplanmaktadır. Yeni asgari ücret ardından günlük en yüksek prime esas kazanç tutarı 1.251 TL, aylık 37.530 TL’ye yükseldi. İşverenlerin teşvikten yararlanmaması halinde en yüksek günlük sigorta prim tutarı 2022 yılında 469,13 TL’ye yükselmiş oldu.

30 Günlük SGK Primi Hesaplama 2022

SGK sigorta taban ve tavan primi hesaplaması yeni yılda yukarıda paylaşılan rakamlar kullanılarak dört farklı şekilde yapılmaktadır. Bilindiği üzere prim borcu bulunmayan ve düzenli prim ödemesi yapan işletmeler, devlet tarafından belirlenen teşviklerden yararlanarak SGK primlerini indirimli olarak ödeyebilmektedir.

Normal çalışanlar için herhangi bir indirimden yararlanılmadığında aylık brüt kazancın %37,5’i oranında prim ödenirken, 5 puanlık indirimden yararlanıldığında bu oran %32,5’e gerilemektedir. Emekli olunması ardından SGK primine esas çalışılması halinde brüt ücretin %32’si oranında ödenen prim tutarları, 6111 teşvikinden yararlanıldığında ise brüt ücretin %17’sine gerilemektedir.

Verilen bilgilendirme ardından hesaplanan 2022 SGK prim tutarları şu şekilde gerçekleşmektedir:

 • Herhangi bir teşvikten yararlanılmadığında aylık en düşük 1.876,69 TL işverenler tarafından prim ödemesi yapılacaktır.
 • Herhangi bir geçmiş yıllara ait SGK borcu bulunmayan ve düzenli prim ödemesi yapan işverenler 5 puanlık indirimden yararlanarak yapacakları prim ödemeleri 1.626,46 TL’ye gerileyecektir.
 • Emekli olarak sigortalı çalıştırılan personeller için işverenler, aylık 1.601,44 TL prim ödemesi gerçekleştirecektir.
 • İşverenler ve ev hizmetlerinde sigortalı kişi çalıştıranlar 6111 teşvikinden yararlanarak aylık 850,77 TL prim ödemesi yapabilecekler.

SGK Prim Oranları Nedir?

SGK prim oranları işveren ve çalışandan kesilen kesintileri ifade etmektedir. Brüt ücret üzerinden hesaplanan ve toplam %37,5 oranında sigorta primini belirten SGK prim oranları şu şekildedir:

 • İşveren Payı: SGK prim oranı %20,5 – İşsizlik prim oranı %2,0 (Toplam işveren payı %22,5)
 • Çalışan Payı: SGK prim oranı %14,0 – İşsizlik prim oranı %1,0 (Toplam çalışan payı %15,0)

2022 Asgari Ücretlinin İşverene Maliyeti Ne Oldu?

Asgari ücretlinin işverene maliyeti yapılan zamla birlikte artmış oldu. Bilindiği üzere işçinin işverene maliyeti, brüt maaş üzerinden yapılmaktadır. Hesaplama yapılırken brüt asgari ücrete %15,5 oranında işveren payı ile %2 oranında işveren işsizlik primi eklenerek hesaplama yapılır. Verilen bilgilere göre asgari ücretlinin işverene maliyeti 2022 yılında 5.879,70 TL olarak hesaplanmaktadır ve hesaplama ayrıntıları şu şekildedir:

 • 5.004,00 TL brüt asgari ücret
 • 775,62 TL %15,5 işveren payı
 • 100,08 TL %2 işveren işsizlik payı

Prime Esas Kazançlardan Hangi Tutarlar İstisna Tutulur?

Prime esas kazançtan istisnalar yemek parası, çocuk zammı ve aile yardımıdır. Çalışanların günlük prime esas kazanç tutarlarının %6’sı yemek parası olarak, aylık kazançlarının %2’si çocuk zammı olarak ve aylık maaşın %10’u aile zammı olarak istisna tutulmaktadır. Verilen oranlara göre istisna miktarları 2022 yılında şu şekilde hesaplanmaktadır:

 • Yemek Parası: Günlük 10,01 TL
 • Çocuk Zammı: Aylık 100,08 TL
 • Aile Zammı (Yardımı): Aylık 500,40 TL

2022 Doğum ve Askerlik Borçlanması Prim Tutarları Ne Oldu?

Doğum ve askerlik borçlanma primleri 5510 sayılı Kanunun 41’inci maddesi hükümlerine göre hesaplanmaktadır. Sigortalılar tarafından başvuru yapılan tarihteki prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırlarının %32’si, borçlanma için yapılacak olan sigorta primi ödemesi hesaplanırken kullanılmaktadır.

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar ise çalışılan aylara ilişkin ödenmemiş sigorta borçları bulunmaması halinde, %20 üzerinden hesaplanan oranla prim ödemesi yaparlar. Verilen bilgilendirme sonrası doğum ve askerlik borçlanması için en düşük ve en yüksek sigorta primi 2022 yılında şu şekilde ödenecektir:

 • Alt Sınır: 53,38 TL (%20 orana göre 33,36 TL)
 • Üst Sınır: 400,32 TL (%20 orana göre 250,20 TL)

2022 Yurtdışı Hizmet Borçlanması Yapılması Halinde Sigorta Primi

Yurtdışı borçlanmalarda borçlanılacak günlük tutar 3201 sayılı Kanuna göre belirlenmektedir. Yurt dışında geçirilen süreler için ödenecek primin hesaplamasında taban ve tavan günlük kazancın %45’i geçerli oran olarak kullanılmaktadır. Paylaşılan orana göre günlük yurtdışı borçlanma sigorta primleri alt ve üst sınırları şu şekilde hesaplanır:

 • Alt Sınır: 75,06 TL
 • Üst Sınır: 562,95 TL

2022 İşsizlik Ödeneği Miktarı Ne Kadar Oldu?

İşsizlik ödeneği miktarı 2022 yılı asgari ücret zam oranında yenilendi. Sigortalının son dört aylık prime esas kazançları baz alınarak yapılan hesaplamada, brüt ücretin %40’ı kullanılmaktadır.

İşsizlik ücreti tavan ücreti asgari ücret brüt tutarının %80’i olarak sınırlandırılmıştır. Verilen bilgiler doğrultusunda ve binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi de dikkate alınarak hesaplanan 2022 işsizlik ödeneği tutarları şu şekildedir:

 • Hesaplanan İşsizlik Ödeneği:2001,60 TL
 • Damga Vergisi: 15,19 TL
 • Ödenecek İşsizlik Ödeneği: 1.986,41 TL

2022 Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ne Oldu?

Geçici iş göremezlik ödeneği alt sınırları da yeni yılda güncellendi. Yapılan hesaplamaya göre ayakta tedavilerde ödenek 111,20 TL olarak hesaplanırken, yatarak tedavilerde bu tutar 83,40 TL’ye yükseldi. Emzirme ödeneği yeni yılda 316 TL olarak hesaplanırken, cenaze yardımı 1.250 TL olarak 2022 yılında ödenecek.

2022 Ek-9 10 Günden Az Çalışanlar Ne Kadar Sigorta Primi Ödeyecek?

10 günden az çalışanların sigorta primi günlük brüt asgari ücretin %2’i olarak hesaplanmaktadır. Son asgari ücret rakamına göre 10 günden az sigortalı olarak çalışanlar için işverenler, günlük 3,34 TL prim ödemesini yapacaklar.

2022 İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar Oldu?

İsteğe bağlı sigorta primi aylık brüt asgari ücretin %20’si oranında tabana uygun şekilde ödenmeye devam etmektedir. Asgari ücret zammı sonrası isteğe bağlı sigorta primi aylık 1.000,80 TL’ye yükseltilmiş oldu.

2022 Kamu Sektöründe En Düşük ve En Yüksek Sigorta Primine Esas Kazanç Ne Kadar Oldu?

Kamuda taban ve tavan sigorta primine esas kazanç miktarı 2021 yılı Aralık ayının ikinci yarısı ile 2022 yılı Ocak ayının ilk yarısı baz alınarak hesaplanmaktadır. Verilen bilgilendirme sonrası kamuda en düşük ve en yüksek sigorta primine esas kazanç tutarları şu şekilde hesaplanmaktadır:

 • En Düşük: 2021 Aralık ikinci yarısı için günlük 119,25 TL (16 gün) – 2022 Ocak ilk yarısı için günlük 166,80 TL (14 gün) – Toplam 4.243,20 TL (Aylık)
 • En Yüksek: 2021 Aralık ikinci yarısı için günlük 894,38 TL (16 gün) – 2022 Ocak ilk yarısı için günlük 1.251,00 TL (14 gün) – Toplam 31.824,08 TL (Aylık)

2022 Çırak ve Öğrenciler İçin Sigorta Primi Ne Kadar Oldu?

Çırak ve öğrencilerde sigorta primi yeni yılda güncellendi. Yapılan güncelleme sonrası asgari ücretin günlük kazanç tutarının %50’si oranında prim ödemesi sürdürülmektedir. Verilen bilgiye göre çırak ve öğrenciler için %50 oranında indirimli ödenen sigorta prim tutarı 83,40 TL’ye yükselmiş oldu. Aylık kazanç ise 2.502,00 TL’ye yükseldi.

2022 Bağ-Kur Primi Ne Kadar Oldu?

Bağ-Kur primi taban ve tavan tutarları tıpkı SGK primleri gibi yaklaşık %50 oranında artırıldı. Yapılan zam ardından en düşük Bağ-Kur primi 1.726,38 TL’ye yükseldi. 5 puanlık indirim teşviki Bağ-Kur’lu çalışanlar için de geçerli olup Bağ-Kur’lular, teşvikle birlikte en düşük aylık 1.476,18 TL prim ödemesi yapabilecekler.

Tarım Bağ-Kur’lular için en düşük prim ödemesi aylık 1.668,83 TL olarak güncellendi. 5 puan indirim, Tarım Bağ-Kur’luları da kapsamaktadır. Primlerini düzenli ödeyen ve geçmişe dönük prim borcu bulunmayan Tarım Bağ-Kur’lular, 5 puanlık indirimden yararlanarak aylık 1.426,97 TL prim ödemesi yapabilecekler.

2022 SGK İdari Para Cezaları Ne Oldu?

SGK tarafından belirlenen idari para cezaları aylık brüt asgari ücrete göre belirlenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesine göre, 16 yaşından büyük işçiler için aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanmaktadır. En düşük ve en yüksek sigorta primi ile benzer şekilde SGK idari para cezaları için 2022 yılı boyunca 5.004,00 TL brüt asgari ücret referans olarak kullanılacak.

Yaşlılık Maaşı (Aylığı) Ne Kadar, Başvuru Şartları

Güncel Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar Oldu?

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Ne Kadar Oldu?

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.