Bağkur

2020 BAĞ-KUR Primleri Ne Kadar Oldu, En Düşük Prim Ne Kadar

2020 BAĞ-KUR primleri, asgari ücretle birlikte yükselmiştir. Bağkur primleri için belirlenen en düşük tutar asgari ücrete tabi tutulurken, ödenmek istenen en yüksek tutar asgari ücretin 7 katı üzerinde değerlendirilecektir. İsteğe bağlı sigorta kapsamında değerlendirilen Bağkur sigortaları, 4B olarak adlandırılmaktadır. Bağkur üzerinden kendi işine ait sigorta ödemesini yapan tüccar, çiftçi ya da ev hanımları, ödedikleri prim borcu üzerinden emeklilik hakkı elde etmektedir. Bağkur primlerinin düzenli şekilde ödenmesinin ardından, prim gün sayısını tamamlayan kişilere emekli maaşı bağlanacaktır.

2020 Bağkur Primleri Ne Kadardır?

Bağkur sigortasıyla çalışan kişilerin, ödemeleri gereken prim tutarlarına güncelleme getirilmiştir. Kendi isteğiyle SGK kapsamında sigortalı olan kişiler, sigorta primlerini kendileri ödemek durumundadır. 4/B sigortası kapsamında görev yapan ve sigorta primlerini ödeyen kişiler, en düşük 1.015,34 TL bağ-kur primi ödemek durumundadır.

Başlangıç seviyesi için belirlenen prim tutarı, düzenli Bağkur primi ödeyen kişiler için teşvikler almakta ve belirlenen prime indirim yapılmaktadır. Düzenli olarak Bağkur primi ödeyen kişiler, 5510 sayılı kanun kapsamında, prim indiriminden faydalanmaya hak kazanacaktır. Düzenli 4B prim ödemesi yapan kişiler, yeni primlerini 5 puanlık indirimle ödemeye başlar.

İndirim sonrasında ödenmesi gereken asgari prim tutarı 868,19 TL’ye düşmektedir. Tarım yapan ve tarım Bağkur kapsamında sigorta primi ödeyen kişilerin ödemeleri gereken prim tutarı, 30 gün üzerinden hesaplanmamaktadır. Prim borcunun ödemeleri için prime dayalı esas kazanç değeri belirlenmekte ve bunun 27 katı üzerinden hesaplama yapılmaktadır. İndirimsiz şekilde ödenmesi gereken tarım Bağkur priminin değeri, 913,80 TL iken, 5 puan indirimle ödenecek prim değeri 781,36 TL’ye düşmektedir.

2020 Emekli Maaşı Hesaplama Detayları Nelerdir?

Bağkur ve diğer sigorta kolları kapsamında sigortalı olan kişiler, emeklilik halinde farklı limitler üzerinden maaş almaktadır. Bağkur ve diğer sigorta kolları için verilen emekli maaşlarının tutarı, eski ve yeni olacak şekilde listelenmiştir:

 • Bağkur kapsamında esnaf olarak çalışan kişiler, emeklilik halinde 1.889,8 TL emekli maaşı almaktadır. Bağkur esnaf emeklilerine verilen eski maaşın tutarı 1.774,7 TL’dir.
 • Bağkur tarım emeklisi olan kişilere verilen eski maaşın limiti 1.249,6 TL, zam sonrasında belirlenen yeni maaşın tutarı da 1.330,7 TL’dir.
 • 2000 öncesinde sigortalı olan SSK emeklilerine verilen eski emekli maaşının değeri 1.982,6 TL’dir. Zam sonrasında verilen yeni emekli maaşının değeri 2.111,3 TL’ye yükselmiştir.
 • 2000 yılı sonrasında sigortalı olan kişilere verilen eski emekli maaşının değeri 1.181,4 TL iken, yeni emekli maaşının tutarı 1.258 TL’ye yükselmiştir.

Bağkur Emeklilik Hakkı İçin Belirlenen Şartlar Nelerdir?

Bağkur kapsamında emekli olmak isteyen kişilerin, 15 yıl süreyle sigortalı olmaları ve en az 3600 günlük prim ödemesi yapmaları gerekir. Bağkur sigortaları için belirlenen asgari prim değerinin altına inmeden, tüm prim borçları ödenmiş olmalıdır. 4B prim borcu bulunan kişiler, borçlarını tamamlamadan emeklilik hakkı elde edemezler.

Bağkur emeklilik hakkı için belirlenen prim borçlanması hakkı, 3 ay içinde prim borcu ödemesini yapacak kişilerin kullanımına sunulmuştur. Prim borçlanma tutarının tamamı ödenmeden, Bağkur emeklisi olunamaz. Yürütülen işletme ya da görevlerin, emeklilik sonrasında başka bir kişiye devredilmesi şart koşulmuştur. Yaş haddi tamamlanmadan, Bağkur emeklisi olunmasına izin verilmeyecektir.

Erken Emeklilik Sisteminde Değerlendirilen Süreler Nelerdir?

Bağkur erken emeklilik hakkı için sigortalıların belli başlı şartlara sahip olması talep edilmektedir. Erken emeklilik hakkının oluşması için belli durumlarla karşılaşılmalıdır. Bağkur borçlanması kapsamında sınıflandırılan erken emeklilik sebepleri, aşağıda detaylıca açıklanmıştır:

 • 3 çocuğa kadar doğum yapan sigortalılara, erken emeklilik için Bağkur borçlanması hakkı verilmektedir. Bağkur borçlanması kapsamında yapılan erken emeklilik indirimi, 6 yılla sınırlandırılmıştır. 3 çocuğun üzerindeki doğumlar, Bağkur prim borçlanmasında değerlendirilmeyecektir. 2 yaşından küçük çocukları evlatlık edinen kadın çalışanlar, Bağkur kapsamında doğum borçlanması yapabilirler. Bebeğin 2 yaşından büyük olması ya da resmi olarak evlatlık işlemlerinin tamamlanmaması, prim borçlanması hakkını ortadan kaldıracaktır.
 • 2 yaşından küçük bebeği bulunan ve bebeğini evlatlık olarak veren annelerin de doğum borçlanması kapsamında 2 yıl borçlanma hakkı elde etmesine izin verilmektedir.
 • Zorunlu askerlik görevini uzun dönem yapan tüm vatandaşlar, askerlik süreleri için erken emeklilik hakkından faydalanacaktır. Askerlik süresinin dönemlere göre değişmesi sebebiyle, Bağkur prim borçlanması adına kesin bir tarih sınırlaması getirilmemiştir.
 • %40 ve üzerinde engelli raporu olan engelli bir çocuğu bulunan kişiler, çocuklarının bakımını üstlenmek için erken emeklilik hakkından faydalanabilirler. Engelli çocuğun 18 yaşından küçük olması ve başkasının yardımı olmadan yaşamını devam ettirecek yetenekte olmaması, borçlanmanın temel şartlarındadır.
 • Bağkur emekliliği için belirlenen yaş haddini dolduran ve 2014 yılından önceki tüm prim ödemelerini tamamlayan kişiler, Bağkur erken emeklilik sisteminden faydalanabilir.

Bağkur Erken Emeklilik İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Bağkur üzerinden erken emeklilik elde edebilmek için belirlenen temel şartlar, aşağıda ele alınmıştır:

 • Bağkur sigortası altında, en az15 yıl boyunca çalışılması gerekir.
 • Bağkurlu çalışanların, en az 3600 günlük prim ödemesi yapması zorunlu tutulmuştur. 3600 günden önce, Bağkur emeklilik hakkı elde edilmesi söz konusu değildir.
 • 3600 günden fazla prim ödemek isteyen kişilerin, 4200 ya da 5400 günlük Bağkur primi ödemesi gerekli görülmektedir.
 • Bağkur kapsamında ödenmeyen prim borcu bulunmamalıdır. Geçmişten kalan prim borçları, toplu olarak ödenmek durumundadır.
 • Borçlanma hakkı bulunan Bağkurlu kişilerin, borçlanma kapsamında belirlenen toplam prim ödemesini karşılaması gerekir.
 • Erken emeklilik kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlendiği şartların tamamı karşılanmak zorundadır.
 • Yaş haddi sebebiyle emeklilik hakkı talep eden kişilerin Bağkur sigorta primlerini 2014 yılından önce tamamlaması ve en az 3600 günlük prim gün ödemesi yapması zorunlu tutulmuştur.

Bağkur erken emeklilik şartlarını karşılayan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden erken emeklilik başvurusunu gerçekleştirmelidir.

Bağkur Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bağkur kapsamında emeklilik başvurusu yapmak isteyen kişiler, aşağıda yer alan işlemleri takip etmelidir:

 • Bağkur kapsamında emeklilik başvurusu yapmak isteyen kişilerin, Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde yer alan il ya da ilçe SGK müdürlüklerine gitmesi gerekir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından talep edilen evraklar hazırlandıktan sonra, emeklilik başvuru formuyla birlikte kuruma teslim edilmelidir.
 • SGK tarafından verilecek emeklilik tahsis talep formunun sisteme işlenmesinin ardından, evraklar kabul edilecektir.
 • Tüm evraklar sisteme işlendikten sonra, Bağkur emeklilik başvurusu tamamlanmış sayılacak ve başvuru hakkında inceleme başlatılacaktır.

Bağkur Emeklilik Başvuru Sorgulamasının Detayları Nelerdir?

Bağkur üzerinden yapılan emeklilik başvurusunun sonuçları, e-devlet sistemine bağlı SGK sorgulama sayfasında görüntülenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna ait e-devlet sistemine ulaşmak ve emeklilik başvuru sonuçlarını sorgulamak için aşağıda yer alan işlemler takip edilmelidir:

Bağ-Kur Emeklilik Başvurusu Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

 • https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi bağlantı adresi kullanılarak, Bağkur emeklilik aylık bilgisi sorgulama sistemi açılmalıdır.
 • Ana sayfanın sağ köşesinde yer alan “Giriş Yap” butonuna tıklandıktan sonra, kimlik bilgilerinin talep edildiği giriş sayfası açılacaktır.
 • E-devlet giriş bilgileri, e-devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası olarak sıralanmaktadır. İsteğe bağlı olarak, online bankacılık sistemi ya da mobil imza sistemi seçeneklerinden bir tanesi kullanılarak da sistem girişi yapılmaktadır.
 • E-devlet girişinin yapılmasının ardından, 4B aylık bilgisi sorgulama ekranı açılacaktır.
 • Yapılan emeklilik başvurusunun sorgulanmasının ardından, başvurunun onaylanıp onaylanmadığı teyit edilebilir.

Bağkur emeklilik başvurusu onaylandığı zaman, başvuru sorgulama ekranında maaş bilgilerine yer verilecektir. Başvurunun reddedilmesi durumunda, sorgulama sayfası tamamen boş olacaktır.

4/B BAĞ-KUR Borç Yapılandırma Ödemesi Nasıl Yapılır

BAĞ-KUR Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım ?

Bağ-Kur 5400 Kadın ve Erkeklerin Kısmi Emeklilik Şartları

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Merhaba,

   Eğer taksitlendirme yapmadıysanız 2018 Mayıstan önceki borçlar donduruldu. Sonrası için dondurma imkanınız bulunmuyor. Yeni bir af çıkarsa dondurabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu