emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Ne Kadar? 2022

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Ne Kadar? 2022
SGK
14.02.2022

İş kazası geçirenler veya meslek hastalığına yakalananlar iş yerinde fiilen çalışamadıkları günler için iş görmezlik maaşı 2022 almaya hak kazanırlar. Halk arasında rapor parası olarak bilinen hak, prime esas kazancı asgari ücret üzerinden hesaplananlar için;

 • Ayakta tedavilerde 111,20 TL ve
 • Yatarak tedavilerde 83,40 TL’dir.

SGK tarafından sigortalı çalışana ödenen prim veya çeşitli haklar yıllık asgari ücret zammına göre yeniden düzenlenir.

İş Kazası Nedir?

İşçinin işini yaparken, işine giderken veya işiyle ilgili faaliyette bulunurken kaza geçirmesi “iş kazası” olarak tanımlanır. Bu süreçte işverende herhangi bir kusur aranmaz. Kazanın ardından ilk tedavide hazırlanacak raporun iş kazası şeklinde düzenlenmesi halinde sigortalı istirahat süresi boyunca mağduriyet yaşamaması için SGK tarafından çeşitli ödeneklerle koruma altına alınır.

 • İş kazası geçiren işçi öncelikle iş görmezlik gelirinden faydalandırılır.

İş görmezlik oranı %10’un üzerinde olan sigortalıya sürekli iş göremez ödeneği bağlanır. Malulen emeklilik için aranan şartlar arasında;

 • İş göremezlik oranı %40 ve üzeri olanlar için 20 yıl sigortalılık ve 4400 gün prim ödemesi
 • İş göremezlik oranı %60 ve üzeri olanlar için 18 yıl sigortalılık ve 4000 gün prim ödemesi
 • İş göremezlik oranı %80 ve üzeri olanlar için 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödemesi sayılabilir.

İş kazası nedeniyle iş göremezlik raporu almış ve daha sonra vefat eden sigortalının hakkı ailesine kalır. Raporlu olunan gün sayısı kadar süre iş göremezlik maaşı almaya hak kazananların istirahatte oldukları süre normal maaşlarından kesilir. İş kazalarında zaman aşımı süresi 10 yıldır.

İş Kazası Kapsamında Değerlendirilen Sigortalılar Kimlerdir?

4A ve 4B sigortalıları iş kazası kapsamında değerlendirilir. Buna ek olarak; ceza infaz kurumu veya tutukevi çalışanları, çıraklar ve stajyerler, harp malulleri, vazife malullüğü aylığı bağlananlar, Türkiye İş Kurumu kursiyerleri, yurtdışında çalıştırılan Türk işçiler, intörn öğrenciler, tarım ve orman işlerinde süreksiz çalıştırılan işçiler iş kazasından doğan hakları almakla yükümlüdür.

Olayın iş kazası olarak değerlendirilebilmesi için muhatabın sigortalı olması, bedenen veya ruhen bir engel oluşması gerekmektedir. İş kazası bildirimleri e-sigorta uygulaması üzerinden online olarak gerçekleştirilebilir.

İş Kazası Sigortasından Doğan Haklar Hangileridir?

İş kazası sigortasından doğan haklardan faydalanmak için prim gün sınırı bulunmaz. Elde edilen haklar;

 • Geçici iş göremezlik ödeneği
 • Sürekli iş göremezlik geliri
 • Ölüm geliri
 • Evlenme ödeneği ve
 • Cenaze ödeneğidir.

Geçici İş Göremezlik Nedir?

SGK tarafından ödenen parasal yardım olarak tanımlanabilecek geçici iş göremezlik ödeneği kurum tarafından yetkilendirilen hekim tarafından istirahat raporu alınmasıyla hak edilir. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle elde edilen hak her gün için ödenir.

Geçici iş göremezlik ödeneği;

 • Yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı ve
 • Ayakta tedavilerde günlük kazancın üçte ikisidir.

4B kapsamında sigortalı olanların geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilmeleri için genel sağlık sigortası primi dâhil olmak üzere borçları bulunmamalıdır. Geçici iş göremezlik ödeneği ödemeleri PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılır.

Sürekli İş Göremezlik Nedir?

Sürekli iş göremezlik geliri almak için meslekte kazanma gücünün en az %10 oranında kaybı yaşanmalıdır. Sigortalının kurum tarafından yetkilendirilmiş hekim ya da sağlık kurumundan rapor alması halinde;

 • Tam iş göremezlik geliri günlük kazanç x 30 x %70 ve
 • Kısmi iş göremezlik geliri günlük kazanç x 30 x %70 x sürekli iş göremezlik derecesi formülüyle hesaplanır.

Rapor tarihini takip eden ay iş görmezlik geliri başlatılır.

Meslek Hastalığı Nedir?

Bedensel veya ruhsal engellilik hali olan meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden kaynaklanır. Meslek hastalığı geçici olabildiği gibi sürekli de olabilir.

Meslek Hastalığı Kapsamında Değerlendirilen Sigortalılar Kimlerdir?

4A ve 4B sigortalılarına ek olarak ceza infaz kurumu veya tutukevi çalışanları, çıraklar ve stajyerler, harp malulleri, vazife malullüğü aylığı bağlananlar, Türkiye İş Kurumu kursiyerleri, yurtdışında çalıştırılan Türk işçiler, intörn öğrenciler, tarım ve orman işlerinde süreksiz çalıştırılan işçiler meslek hastalığından doğan hakları almakla yükümlüdür.

Tanınan haklardan faydalanabilmek için sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu yetkilendirilmiş hekim ya da sağlık kuruluşları tarafından alınmış raporla kanıtlamalıdır. Meslek hastalığı bildirimleri e-sigorta uygulaması üzerinden yapılabilir.

Meslek Hastalığı Sigortasından Doğan Haklar Hangileridir?

Meslek hastalığı sigortasından doğan haklardan faydalanmak için prim gün sınırı bulunmaz. Elde edilen haklar;

 • Geçici iş göremezlik ödeneği
 • Sürekli iş göremezlik geliri
 • Ölüm geliri
 • Evlenme ödeneği ve
 • Cenaze ödeneğidir.

Sigortalıların meslek hastalığı kaynaklı geçici veya sürekli ödenekleri banka hesaplarına yattığında cep telefonları üzerinden SMS ile bilgilendirilmektedir. Ödemeler sağlık raporundaki tarihi takip eden ay başlatılır.

Meslek Hastalıkları Nelerdir?

Meslek hastalıkları genelde kronik seyirlidir. Solunum, deri, preferik sinir, kalp-damar, sindirim ve sinir sistemi, çeşitli kanserler, görme ve işitme problemleri en sık görülen meslek hastalıkları arasında sayılabilir.

SGK verilerine bakıldığı zaman pnömokonyaz hastalığı, omurga travmaları, silikozis, omuz ve tendon sakatlanmaları en sık görülen meslek hastalıkları grubunda yer almaktadır. Meslek hastalığı başvuruları en yakın SGK müdürlüklerine yapılır. Sürecin tamamlanması için kurum başvuru sahibini çalışma gücü kaybının tespit edilmesi için yetkili bir hastaneye sevk eder.

Ölüm Geliri Bağlama Şartları Nelerdir?

Sigortalı, sürekli iş göremezlik hakkı elde ettikten sonra iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybederse hak sahiplerine ölüm geliri bağlanır. Bu aşamada ölen sigortalı için sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı şartı aranmaz. Kişi işe başladığı ilk gün geçirdiği kaza sebebiyle ölürse hak sahiplerine ölüm geliri bağlanır.

Sürekli İş Göremezlik Geliri Ne Kadar 2022

Sigortalı, mesleğinde kazanma gücü kaybı yaşarsa sürekli iş göremezlik geliri hak eder. Bu gelir kazancının %70’i oranındadır. Sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaçsa oran %100’e çıkar.

Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanan kişi çalışmaya devam edebilir. Ödeneğe hak kazanmak için prim ödeme gün sayısı şartı aranmaz. Gelirin bağlanmasının ardından geçen sürede sigortalının kazanma gücünde değişiklik meydana gelirse gelirin yeniden hesaplanması gerekebilir. Kazanma gücü kaybının %10’unun altına düşmesi halinde maaş kesilir.

SGK Ödenek ve Prim Rakamları 2022

SGK 2022 yılında geçerli olan ödenek ve prim rakamlarını asgari ücretin belirlenmesinin ardından güncellemiştir. Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayan ve sosyal güvence kapsamında olmayan vatandaşlar ayda 150,12 TL GSS primi ödeyerek hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için sağlık hizmeti alabilirler. Ödeme gücü olmayanlar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunarak gelir testi yaptırabilirler.

Doğum yapan kadın sigortalıya veya kendi çalışmayan eşi SGK’lı olan anneye doğumla birlikte verilen emzirme ödeneği 2022 yılı için 316 TL’ye çıkarılmıştır.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölen sigortalıların hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği 2022 yılı için 1.250 TL’ye çıkarılmıştır. Çeşitli sebeplerle istirahatli olan sigortalılar için geçici iş görmezlik ödeneği 2022 yılı için günlük 166,80 TL’ye çıkarılmıştır. Bu rakam çırak ve öğrenciler için 83,40 TL üzerinden hesaplanır.

Yorumlar

 1. Gamze dedi ki:

  İs yerinde Bi kaza yaşadım doktor 10 gün rapor verdi . İs kazası yazıyor evet ama 10 günlük günlük rapor param 1180 yattı. Az değil mi ?

 2. Ayten dedi ki:

  Merhaba .benim eşim iş kazasi keçirtdi ve iş görmemezlik maaşi alyordu.Eşim vefat etdi Skk söyledi onun maaşini ala bilyorsun.2 aydi maaş icin baş vurmuşum hayla bu gun yarin bekle diyolar bunun için ne yapmaliyim

 3. Rasim dedi ki:

  Meslek hastanesinden meslekidir ve kalıcı hasar aldım emekli alabilirmiyim

 4. Emine dedi ki:

  Merhaba ben meslek hastanesine başvurdum sonuç olarak bana mesleki sağlık kurulundan bir evrak verdiler şöyle yazıyor MESLEKİ TANI : M77.1 LATERRAL EPİKONDİLİT ( SAĞ ) ( MESLEK HASTALIĞI YÖNÜNDEN TETKİKTE ) … 2 .TANI : KARPAL TÜNEL SENDROMU ( BİLATERAL) ( MESLEK HASTALIĞI YÖNÜNDEN TETKİKTE )…3.TANI : OMUZUN DARBE SENDROMU ( İMPİNGEMENT ) SAĞ ( MESLEK HASTALIĞI YÖNÜNDEN TETKİKTE ) ….4.TANI : SERVİKAL DİSK BOZUKLUKLARI ,DİĞER ( MESLEK HASTALIĞI YÖNÜNDEN TETKİKTE ). evrağın altındada şöyle yazıyor .KARAR : 1; HER İKİ KOLUNU TEKRARLAYICI ZORLAYICI İŞLERDE KULLANMAYACAĞI UZUN SÜRE BOYNU ÖNE EĞİK SABİT BİR POZİSYONDA KALMAYACAĞI BİR BÖLÜMDE ÇALIŞMASINA ….2 …MAHALİNDE FTR POLİKLİNİK KONTROLÜNE ….3 ; HASTANEMİZDE 6 AY SONRA KONTROLÜNE DAİR OBSKK dır. Diye bir evrak verdiler.Acaba bu ne demek BU EVRAĞA GÖRE YÜZDE KAÇ RAPOR ALABİLİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

  1. Nuh dedi ki:

   Burda karar belirtilmemiş iş yerinden bölüm değişikliği ve kontrol belirtmis yani yani seni takip ettiklerini belirtmiş sonraki kontrollerde hastaliklarinin yaptığın işten dolayı ise heyet raporu verilecek daha yolun başında gözüküyor sun inşallah iylesirsin kalici degildir

  2. Mehmet dedi ki:

   Sonuç ne oldu paylaşır mısınız

 5. bilal dedi ki:

  merhaba
  ben tornacıyım ve ellerimde egzama var 2 yıldır .
  çatlaklar ve kanamalar fazla olmaya başlayınca işi bırakıp kendime optik gözlük üzerine iş yeri açtım . 13 sene tornacı olarak çalıştım sigortalı olarak şimdi ise 7 aydır bağkurluyum. meslek hastalığından dolayı emekli olabilir miyim.

  1. serkan dedi ki:

   egzama devam ediyorsa kirpi eti ye bi kere yemen bile faydasını görürsün biiznillah

 6. murat dedi ki:

  merhabalar 2002 yılından beri çimento fabrikası üretim biriminde çalışıyorum 2016 aralık ayında pnomokonyoz tanısıyla meslek hastanesine gönderildim süreçlerden sonra meslekte kazanma gücü kaybı %10,2 olarak rapor geldi ama benim 2007 yılında hasta olduğum fakat bana bildirilmediğini öğrendim 17 yıldır aynı işyerimde çalışmaktayım 1,5 yıldır yerim rapora istinaden değişti iş göremez aylığına başvurabilir miyim e devlet ten internette gösterildiği yolları izlediğimde ordaki seçenekler çıkmıyor hakkım varsa güncel bir başvuru izleme yolu varmı e devlet üzerinden yardımcı olursanız ve yol gözterirseniz sevinirim teşekkürler

  1. murat dedi ki:

   Sgk git meslek hastaliklari sevk etsin mesleki olduğunu düşünüyorum dersen sevki git en az %10 oran alırsan küçük mebla maaş alırsın yani sürekli iş göremez gelir maaş ve işverene maddi ve manevi tazminat davası açarsın %10 oran aldıktan sonra

 7. Mehmet dedi ki:

  Merhaba 33 yașındayım ve epilepsi hastasiyim. Teknik ressam olarak calismaktayim acaba rahatsizlığım meslek hastalıkları grubuna girer mi yada bu konuda ne yapmami önerirsiniz.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Epilepsi hastalıkları derecesine göre orana tabi. İlaçla durum durdurulabiliyor ise oran çıkmaz. Doktor teşhisi oranı belirler.

 8. Mert35 dedi ki:

  Merhaba bir işyerinde 22 yıldır çalışıyorum iş bedensel çalışma yani ağır bu yüzden 2006 bugüne kadar bel fıtığı teşhis ve Mr sonuçları var en son ameliyat oldum şimdi 45 gün raporluyum işe dönünce meslek hastalığı raporu alabilirmiyim nasıl bir yol izlemeliyim ayrıca isyeriyle alakali sorunlara yol açarmı

 9. erkan dedi ki:

  mesleki silikozis tanısı kondu ama rapor 0 ayda bir yoğun bakım tedavisi alıyorum ve çalışamıyorum bilgi alabilirmiyim

 10. Mustafa dedi ki:

  Selamlar babam türkiye taş kömürü kurumundan emekli çalışır ken rahatsızlık geçirdi sonra tekraR aynı işine devam etti .emekli olduktan 23 sene sonra yüzde 39 rapor verildi. Şuan 380 lira maluliyet aylığı alıyor. Toplam tazminat ne kadar alması gerekir. Teşekkür ederim. .

 11. Ümit dedi ki:

  Selamun aleyküm iyi çalışmalar bir sorum olacak çalıştığım iş yerinde ve yaptığım işten dolayı %16 oranında malüllük verildi ve maaş alıyorum lakin kontrol sürecinde ve kontrolüm var bu kontrole gittigimde ne oluyor ne yapmam gerekiyor.

 12. egebluee dedi ki:

  selamlar,
  meslek hastalığı sürecini anlatır mısınız lütfen
  sgk bildirimlerini işverenmi çalışanmı yapacak rapor alındıgından itibaren ne yapmalıyız zaman aşımı varmı .
  teşekkürler.

 13. Celal dedi ki:

  Merhaba,
  Babam 1984 yılından itibaren emekli olduğu yıl olan 2009 yılına kadar özel bir otomotiv firmasında dökümcü olarak çalıştı. Babama 2006 yılında Suat Seren Göğüs Hastanesi tarafından Koah teşhisi kondu fakat bunun bir meslek hastalığı olduğunu o zamanlarda bilmiyorduk. DEÜ Hastanesi Meslek Hastalıkları Biriminden bu konuyla ilgili olarak 26 Mart 2018 tarihinde meslek hastalığı olduğuna dair heyet raporu aldık. Fakat tazminat hakkının doğabilmesi için tanının konduğu tarihten itibaren 10 yılı geçmemesi gerektiği gibi bir bilgi aldık. Tazminat hakkımızın olup olmadığı konusunda bir şey söyleyebilir misiniz ? Tazminat hakkımız var ise nasıl bir yol izmeleyiz ? Teşekkürler.

  1. ismail dedi ki:

   Merhabalar, aynı şekilde benim babam içinde böyle bir durum söz konusu, acaba son durum nedir bilgilendirebilir misiniz?

 14. Ertaç ALTAN dedi ki:

  Iyi çalışmalar. Önceki işyerimde forklift operatörü olarak 14 yıl çalıştım. Bu süre de 3 tane bel fıtığı ( doktor ameliyat olmam gerektigini soyluyor) 3 tane disk kayması ve boynumda işin yapılmasından dolayı kireçlenme var. Izlemem gereken yol hakkında veya meslek hastaligi maasi baglanma ihtimali hakkindakısaca bilgi verirseniz sevinirim.

 15. Resul dedi ki:

  İyi günler ben 9 yıldır tersaneler de çalıştım gürültüye bağlı sol kulakta orta dereceli sağ kulakta hafif derecede işitme kaybı başladı şimdi hiç bir tersaneye almıyorlar malulen emekli olunabilir mi veya işverene dava açılabilir mi açılırsa hangisine 9yılda çalışmadığım tersane kalmadı şimdiden teşekkürler

  1. Fatih dedi ki:

   Merhabalar bir haftadan beri iş kazası olduğu için evde yatmaktan bir haftalık iş kazası parasına kadar alırım 8000 TL brüt

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1240 tl civarında bir rapor ödemesi yatabilir.

 16. Çiğdem dedi ki:

  Merhaba iş yerinde sürekli çamaşır suyu kullanıyoruz ve bizi çok rahatsız ediyor nefesimiz daralıyor doktora gitmedim ama astim belirtileri var ne yapmamiz gerekir bilgi verirseniz sevinirim şimdiden tesekkür ederim

 17. Hakan dedi ki:

  18 yıldır kaynakcıyım mangan maruzuyeti tespit edildi meslek hastalıkları hastanesinde be akcigerimde noduller var surekli iş göremezlik maaşı bağlanır mı şimdiden tesekkurler cevaplarınız için

 18. meral dedi ki:

  Merhaba, Bir arkadasımızı uyarmamıza ragmen cıkmaması gereken bır yukseklıkten dustu ve kalcasını kırdı.2 yıldır raporlarla maasını alıyordu.Ancak sımdı agır ıste calısamaz raporu verdı, meslek hastalıgı maası alması ıcın ne yapmalı?Kendı hatası oldugundan sırket bunu ıspatlarsa alamama durumu olusur mu?Meslek maasını alırsa SGK sırketınden mı tahsıl edıyor?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Gerekli iş güvenliğne uymadığı için meslek hastalığı sonucunda sgk ödeyeceği maaşları şirketten talep eder. bu durumlarda genellikle işçinin lehine sonuçlanıyor. İş verenin kesin bir kanıtı varsa aleyhte de sonuçlanabilir.

 19. Kamuran dedi ki:

  Merhabalar öncelikle benim sorum olucak
  Sizlere 2006 yılında reklam işine başladım halen reklam işindeyim çalışıyorum tabi kimyasal madde boyalar kullanıyoruz bundan dolayı 3 yıl önce bi rahatsızlığım oldu önceleri vucumda sadece kaşıntı vardı son 1 yıldır vücudumda kaşıdığım yer şişmeye başlıyo bunun için gitmediğim yer kalmadı en son alerji doktoruna gittim tahliler sonucu kimyasala karşı alerjim olduğunu söyledi
  Ve beni meslek hastanesine yönlendirdi gittim tabiki bana bir evrak verdiler ssk ya gidip dilekçe yazmam gerektiğini söylediler yani benim böyle bir iş gürmezlik sorunum olursa ne yapmam gerek teşekkür ederim

 20. kenan dedi ki:

  iki elimde alır kronik ekzama var 2.5 yıldır meslek maaş için ne yapmalıyım teşekkürler

  1. Yusuf dedi ki:

   Aynı rahatsızlık bendede var eğer bir sonuç alırsanız bu konuda birbirimizi bilgilendirelim ismim Yusuf 05054149378 de telim çok zor bir durum allah şifa verdin