emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Ne Kadar? 2021

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Ne Kadar? 2021

SGK ya da Bağ-Kur sigortası ile bir kurumda çalışmakta olan kişilerin iş yerlerinde yaşayacakları kaza ve iş sebebi ile hastalığa yakalanmaları sonucu kişilere maaş bağlanır. Sigortalı olarak çalışan kişilerin artık çalışamayacak olmaları sonucunda çalışmaya devam edemezler. Kişilerin iş kazası ve meslek hastalığı maaşı ne kadar olduğu sorgulaması ise bu durumlara yakalananlar için merak edilen bir konudur.

2021 İş Kazası Maaşı Ne Kadar?

Birçok iş yeri ve kurumda çalışan kişiler için kaza ile karşılaşma durumları bulunmaktadır. Kişilerin çalışıyor oldukları kurum içerisinde yaşayacakları kaza iş kazası olarak geçmektedir. Kurumda sigortalı olarak çalışırken geçirilebilecek kazalar sonucu kişilerin bedenen engelinin oluşması ve bunu tam teşekküllü bir hastaneden alınan rapor ile belgelemesi halinde iş görmez ödeneği alırlar.

Çalışırken geçirilen kaza sonucu iş göremezlik ödeneği ücreti kişilerin almış oldukları maaşa göre değişiklik göstermektedir. 2021 yılı kapsamında iş kazası sonucu ödenek alacak kişiler için asgari ücret üzerinden maaş alan kişiler için aylık 412,02 TL sürekli iş görmezlik ödeneği alırlar.

Bu ücret asgari ücret üzerinden maaşlarını alan kişiler için belirlenmiş olan ücrettir. Kişilerin asgari ücretin üzerinde maaş almaları halinde iş görmezlik ödeneği için hesaplama yaparak alacakları maaşı öğrenebilirler.

2021 Meslek Hastalığı Maaşı Ne Kadar?

Sigortalı olarak çalışan kişilerin çalışma ortamları kapsamında geçirecekleri bedensel ve ruhsal özürlülük durumu sonucu meslek hastalığı adı altında adlandırılmaktadır. Kişilerin çalışmış oldukları kurumda yapmış oldukları iş niteliğinin tekrarlanması sonucunda oluşan sebeplerle meslek hastalığına yakalanmış olurlar.

Kişilerin ruhsal ve bedensel olarak yapmış oldukları iş sebebi ile engel durumlarının oluşması sonucu işten ayrılmak durumunda kalırlar. Kişilerin meslek hastalığı kapsamında çalışmış oldukları kurumdan mecburen ayrılmaları üzerine kişilere meslek hastalığı maaşı yani iş görmezlik maaşı bağlanır.

Ruhsal ve bedensel etkenler sonucu çalışmaya devam edemeyen kişilerin alacakları meslek hastalığı maaşı asgari ücret üzerinden aylık olarak 412,02 TL olarak belirlenmiştir. Kişilerin çalışmış oldukları kurumdan aldıkları ücretin asgari ücret olması halinde aylık olarak alacakları miktar 412,02 TL olarak belirlenmiştir.

Kişiler asgari ücretin üzerinde bir maaş alıyor ise verilecek meslek hastalığı maaşı, çalışırken almış oldukları ücret üzerinden hesaplanarak ödemeleri yapılır. Bedensel ve ruhsal etkenlerden dolayı meslek hastalığı durumu olan kişiler müracaat yapmaları ile taraflarına meslek hastalığı maaşı bağlanır.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Sigortalı olarak çalışmakta olan kişilerin iş halleri doğrultusunda yaşayacakları iş kazası ve meslek hastalıkları bağlamında alacakları iş görmezlik ödeneği asgari ücret üzerinden alacak kişiler için 412,02 TL olarak belirlenmiştir. Kişilerin asgari ücretin üzerinde iş görmezlik ödeneği almaları halinde alacakları ücretin hesaplamasının yapılabilmesi için sigorta primi ve maaşlarına bakılır.

İş kazası ve meslek hastalığı durumu bulunan kişilerin maaşları Sosyal Hizmetler Kurumu tarafından belirlenen ücretler kapsamında verilmektedir. Sosyal Hizmetler Kurumunun vereceği iş göremezlik rapor parası ödeneği kişilerin almış oldukları son maaşın %70 oranı üzerinden hesaplanarak kişilere ödeme yapılır. Kişilerin yaşamış oldukları güç kaybı üzerinden değerlendirmeler farklılık göstermektedir.

İş kazası ve meslek hastalığı maaşı ne kadar olduğu ile ilgili kişiler tarafından sorgulanmakta ve hesaplamanın nasıl yapılacağı merak edilmektedir. Kişi eğer yatağa bağımlı yani bakıma muhtaç duruma gelebilecek bir kaza yaşaması sonucu son alınan maaşın %100’ü üzerinden hesaplama yapılarak kişilere iş görmezlik maaşı bağlanır. Bu bilgiler sonucunda iş kazası ve meslek hastalığı sebebi ile iş görmezlik maaşı alacak kişiler için maaş hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır,

Tam iş görmezlik durumu bulunan kişiler için hesaplama,

 • Günlük ücret x 30 x %70 = iş görmezlik maaşı olarak hesaplanır.

Kısmi iş görmezlik durumu bulunan kişiler için hesaplama,

 • Günlük ücret x 30 x %70 x Sürekli İş Görmezlik Derecesi = iş görmezlik maaşı olarak hesaplanır.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Şartları Nelerdir?

Kişilerin iş görmezlik maaşı alabilmeleri için belirlenen şartlar bulunmaktadır. Kişilerin iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu alacakları iş göremezlik maaşı, kişilerin yaşadığı güç kaybına göre değişiklik göstermekte olduğu gibi aranan şartları da etkilemektedir.

Kişilerin iş kazası ya da meslek hastalığı sebebi ile iş görmezlik maaşı alabilmeleri için bulunan aranan şartlar ise şöyledir,

 • İş görmezlik maaşı alınabilmesi için kişilerin güç kayıplarının en az %10 olması gerekmektedir.
 • Çalışan kişilerin işverenleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş kazası bildirimi yapması gerekmektedir.
 • İşverenlerin iş kazası bildirimini Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmemesi halinde kişilerin iş görmezlik maaşı taleplerinde kurumun kişiyi iş görmez olarak nitelendirebilmesi gerekmektedir.
 • İş kazası ya da meslek hastalığı bulunan kişilerin tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık raporu alması gerekmektedir.
 • Sağlık kurulu tarafından verilen raporda kişinin iş göremez halinin bulunduğuna ilşkin onayın bulunması gerekmektedir.
 • Hastalık sebebi ile rapor alan kişilerin, rapor verilmeden önceki bir yıl içerisinde en az 90 günlük GSS primlerinin yatırılmış olması gerekmektedir.
 • İş kazası sonucu rapor alan kişiler için 90 gün GSS prim ödeme şartı bulunmamaktadır.
 • İş kazası sonucu rapor alan kişiler için sigortalı olarak çalışan durumunda olmaları gerekmektedir.
 • İş kazası ya da meslek hastalı sonucu iş görmezlik maaşı alınabilmesi için kişilerin çalışmış oldukları kurumda kaza ya da hastalık öncesi çalıyor olarak görünmeleri gerekmektedir.
 • İş kazası sonucu iş görmezlik maaşı alacak kişiler için mesai saatleri içerisinde kazanın gerçekleşmesi gerekmektedir.
 • Meslek hastalığı sonucu iş görmezlik maaşı alacak kişiler için mesai saatleri içerisinde hastalığa yakalanmaları şartı aranmamaktadır.

Meslek hastalığı maaşı alırken istenen “tam teşekküllü sağlık raporu” için tüm süreçleri konumuzda görebilirsiniz.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Başvurusu Nereye Yapılır?

Sigortalı olarak çalışmakta olan ve çalıştıkları zaman içerisinde iş kazası ve meslek hastalığı durumu bulunan kişiler için iş göremezlik maaşı başvuru işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmaktadır. İş görmezlik ödeneği alacak kişilerin işverenlerinin iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmeleri halinde kişilerin de Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapması gerekmektedir.

İş görmezlik maaşı alacak kişiler için Sosyal Güvenlik Kurumu kişilerden iş görmezlik ödeneğinin bağlanabilmesi için bazı belgeler istemektedir.

Kişilerin eksiksiz olarak kuruma vermeleri gereken belgeler ise şunlardır,

 • İş göremezlik durumu bulunan kişiler SGK’ya dilekçe yazması gerekmektedir.
 • Kaza durumu olan kişiye ait nüfus kayıt örneğinin yer alması gerekmektedir.
 • İş kazası ya da meslek hastalığı bağlamında kişilerin tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık raporu alması gerekmektedir.
 • Erkekler için iş göremezlik ödeneği için askerlik yaptıklarına dair belge aranmaktadır.
 • Erkek çalışanların iş kazasını askerliklerini tamamlamadan yaşaması halinde alacakları sağlık raporunda askerliğe elverişsiz olduklarına dair belge de almaları gerekmektedir.
 • Belirtilen belgelerin tamamlanmasının ardından kişiler müracaatta bulunabilirler.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sigortalı olarak bir kurumda çalışan kişiler çalışma süreleri içerisinde geçirecekleri kaza sonucu iş görmezlik maaşı alırlar. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu iş görmezlik rapor parası sorgusu yapacak kişiler için sorgulama ekranı e-devlet sistemidir.

E-devlet sistemi üzerinden iş görmezlik ödeneği sorgusu şu şöyle yapılmaktadır,

 • Tarayıcınız üzerinden turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.
 • Kimlik doğrulama işleminizi yapmanızın ardından işleme devam edin.
 • Sorgulama ekranına İş Göremezlik Raporu yazmanız gerekmektedir.
 • Ekran üzerinde açılan sayfa üzerinden maaşınızı öğrenebilirsiniz.

Kimler İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Alabilir?

İş Kazası ve meslek hastalığı sonucunda iş göremezlik maaşı alabilecek kişiler,

 • Meslek hastalığı sonucu kişilerin ruhsal ve bedensel engellerinin bulunması,
 • Mesai saati içerisinde İş kazası geçirilmesi sonucunda kişilerin bedensel engellerinin bulunması ile iş görmezlik ödeneği alabilirler.

Kişilerin mesleklerine devam edememeleri için iş kazası sonucunda çalışma gücünde %40 oranda azalma olması gerekmektedir.

Meslek hastalığı sonucu kişilerin iş güçlerinde en az %10 oranda azalma olması halinde iş görmezlik ödeneği alabilirler.

Malulen Emeklilik Nedir?

Kişilerin sigortalı olarak çalıştıkları kurumda yaşayacakları iş kazası ya da meslek hastalığı neticesinde alınan sağlık raporuna göre iş güçlerinde %60 oranda azalma olması halinde kişiler malulen emekli olarak sayılmaktadır.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu engel durumu bulunan %60 oranda malul olan ve sağlık raporu bulunan kişilerin mesleklerine devam edememeleri halinde emekliye ayrılabilirler. Kişilerin malulen emekli olmaları için aranan şartlar bulunmaktadır.

Kişilerin malulen emekli olabilmeleri için aranan şartlar ise şunlardır,

 • Kişilerin en az 10 yıl sigortalı olarak çalışıyor halde olmaları gerekmektedir.
 • Kişilerin 1800 gün sigorta primlerini ödemiş olmaları gerekmektedir.
 • Kişilerin iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu bakıma muhtaç olma, kişilere bir başkasının bakması durumunda kişilerin sigorta primlerine bakılmaksızın emekli maaşı bağlanır.
 • Kişilerin iş kazası ve meslek hastalığı sonucu engellerinin olması ile çalışma hayatına geri dönmemesi ve görevinden ayrılması gerekmektedir.
 • 4a kapsamında malul olan sigortalı çalışan kişilerin işten ayrılmaları gerekmektedir
 • 4b kapsamında malul olan çalışan kişilerin iş yerlerini kapatmaları gerekmektedir.
 • 4c kapsamında malul olan çalışan kişilerin görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir.
 • İş kazası ve meslek hastalığı sonucu malul olan kişilerin dilekçe yazarak kuruma başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Söz konusu şartların yerine getirilebilmesi halinde kişiler malulen emekli olarak sayılacaklardır.

Kimler Malul Sayılır?

Sigorta kapsamında çalışan kişilerin iş kazası ve meslek hastalıkları sonucunda engel durumlarının bulunması halinde 5510 sayılı Kanunun 25.maddesine göre kaza geçiren sigortalı kişinin alacağı sağlık raporu ve çalışmış olduğu kurumdaki işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna kaza durumunu bildirmesi ile kişiler malulen emekli olabilmektedir.

Malulen emekli olabilecek kişiler ise, 4a, 4b ve 4c kapsamında sigortalı olarak çalışan kişilerdir.

 • 4a sigorta kapsamında çalışan kişiler için: iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu iş gücünün %60 oranında azalması durumunda, bu sigorta kapsamında çalışan kişiler malulen emekli olarak sayılırlar.
 • 4b sigorta kapsamında çalışan kişiler için: iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda kişilerin meslekleri için iş gücünün %60 oranında azalması halinde, söz konusu sigorta kapsamında çalışan kişiler malulen emekli olarak sayılacaklardır.
 • 4c sigorta kapsamında çalışan kişiler için: iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda kişilerin mesleklerine devam edemeyecek kadar %60 oranda iş gücü kaybı halinde kişiler malulen emekli olarak geçmektedir.

Bu yazı kapsamında 2021 yılı iş kazası ve meslek hastalığı maaşı ne kadar olduğu konusu hakkında bilgiler verilerek çalışma hayatları içerisinde yaşanabilecek kaza ve hastalıkların sonucunda iş görmezlik ödeneği alabilecek kişiler için detaylı bilgilendirme yapılmıştır.

Mesleklerine devam edemeyecek kişilerin iş görmezlik ödeneği alabilme yolları, kimlerin ödenekten yararlanabileceğine, malulen emekli olan kişilerin kimler olduğu ve malulen emekli sayılabilmenin şartları hakkında detaylı incelememiz ile kişiler haklarını ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini bileceklerdir.

Kimler İsteğe Bağlı Sigortalı Olur, Şartları Nelerdir?
SGK Müşteri Hizmetleri ve Danışma İletişim Telefon Numarası
SGK Rapor Parası Ne Zaman Yatar, Nereden Alınır?
Yorumlar
 1. Rasim dedi ki:

  Meslek hastanesinden meslekidir ve kalıcı hasar aldım emekli alabilirmiyim

 2. Emine dedi ki:

  Merhaba ben meslek hastanesine başvurdum sonuç olarak bana mesleki sağlık kurulundan bir evrak verdiler şöyle yazıyor MESLEKİ TANI : M77.1 LATERRAL EPİKONDİLİT ( SAĞ ) ( MESLEK HASTALIĞI YÖNÜNDEN TETKİKTE ) … 2 .TANI : KARPAL TÜNEL SENDROMU ( BİLATERAL) ( MESLEK HASTALIĞI YÖNÜNDEN TETKİKTE )…3.TANI : OMUZUN DARBE SENDROMU ( İMPİNGEMENT ) SAĞ ( MESLEK HASTALIĞI YÖNÜNDEN TETKİKTE ) ….4.TANI : SERVİKAL DİSK BOZUKLUKLARI ,DİĞER ( MESLEK HASTALIĞI YÖNÜNDEN TETKİKTE ). evrağın altındada şöyle yazıyor .KARAR : 1; HER İKİ KOLUNU TEKRARLAYICI ZORLAYICI İŞLERDE KULLANMAYACAĞI UZUN SÜRE BOYNU ÖNE EĞİK SABİT BİR POZİSYONDA KALMAYACAĞI BİR BÖLÜMDE ÇALIŞMASINA ….2 …MAHALİNDE FTR POLİKLİNİK KONTROLÜNE ….3 ; HASTANEMİZDE 6 AY SONRA KONTROLÜNE DAİR OBSKK dır. Diye bir evrak verdiler.Acaba bu ne demek BU EVRAĞA GÖRE YÜZDE KAÇ RAPOR ALABİLİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

  1. Nuh dedi ki:

   Burda karar belirtilmemiş iş yerinden bölüm değişikliği ve kontrol belirtmis yani yani seni takip ettiklerini belirtmiş sonraki kontrollerde hastaliklarinin yaptığın işten dolayı ise heyet raporu verilecek daha yolun başında gözüküyor sun inşallah iylesirsin kalici degildir

 3. bilal dedi ki:

  merhaba
  ben tornacıyım ve ellerimde egzama var 2 yıldır .
  çatlaklar ve kanamalar fazla olmaya başlayınca işi bırakıp kendime optik gözlük üzerine iş yeri açtım . 13 sene tornacı olarak çalıştım sigortalı olarak şimdi ise 7 aydır bağkurluyum. meslek hastalığından dolayı emekli olabilir miyim.

 4. murat dedi ki:

  merhabalar 2002 yılından beri çimento fabrikası üretim biriminde çalışıyorum 2016 aralık ayında pnomokonyoz tanısıyla meslek hastanesine gönderildim süreçlerden sonra meslekte kazanma gücü kaybı %10,2 olarak rapor geldi ama benim 2007 yılında hasta olduğum fakat bana bildirilmediğini öğrendim 17 yıldır aynı işyerimde çalışmaktayım 1,5 yıldır yerim rapora istinaden değişti iş göremez aylığına başvurabilir miyim e devlet ten internette gösterildiği yolları izlediğimde ordaki seçenekler çıkmıyor hakkım varsa güncel bir başvuru izleme yolu varmı e devlet üzerinden yardımcı olursanız ve yol gözterirseniz sevinirim teşekkürler

 5. Mehmet dedi ki:

  Merhaba 33 yașındayım ve epilepsi hastasiyim. Teknik ressam olarak calismaktayim acaba rahatsizlığım meslek hastalıkları grubuna girer mi yada bu konuda ne yapmami önerirsiniz.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Epilepsi hastalıkları derecesine göre orana tabi. İlaçla durum durdurulabiliyor ise oran çıkmaz. Doktor teşhisi oranı belirler.

 6. Mert35 dedi ki:

  Merhaba bir işyerinde 22 yıldır çalışıyorum iş bedensel çalışma yani ağır bu yüzden 2006 bugüne kadar bel fıtığı teşhis ve Mr sonuçları var en son ameliyat oldum şimdi 45 gün raporluyum işe dönünce meslek hastalığı raporu alabilirmiyim nasıl bir yol izlemeliyim ayrıca isyeriyle alakali sorunlara yol açarmı

 7. erkan dedi ki:

  mesleki silikozis tanısı kondu ama rapor 0 ayda bir yoğun bakım tedavisi alıyorum ve çalışamıyorum bilgi alabilirmiyim

 8. Mustafa dedi ki:

  Selamlar babam türkiye taş kömürü kurumundan emekli çalışır ken rahatsızlık geçirdi sonra tekraR aynı işine devam etti .emekli olduktan 23 sene sonra yüzde 39 rapor verildi. Şuan 380 lira maluliyet aylığı alıyor. Toplam tazminat ne kadar alması gerekir. Teşekkür ederim. .

 9. Ümit dedi ki:

  Selamun aleyküm iyi çalışmalar bir sorum olacak çalıştığım iş yerinde ve yaptığım işten dolayı %16 oranında malüllük verildi ve maaş alıyorum lakin kontrol sürecinde ve kontrolüm var bu kontrole gittigimde ne oluyor ne yapmam gerekiyor.

 10. egebluee dedi ki:

  selamlar,
  meslek hastalığı sürecini anlatır mısınız lütfen
  sgk bildirimlerini işverenmi çalışanmı yapacak rapor alındıgından itibaren ne yapmalıyız zaman aşımı varmı .
  teşekkürler.

 11. Celal dedi ki:

  Merhaba,
  Babam 1984 yılından itibaren emekli olduğu yıl olan 2009 yılına kadar özel bir otomotiv firmasında dökümcü olarak çalıştı. Babama 2006 yılında Suat Seren Göğüs Hastanesi tarafından Koah teşhisi kondu fakat bunun bir meslek hastalığı olduğunu o zamanlarda bilmiyorduk. DEÜ Hastanesi Meslek Hastalıkları Biriminden bu konuyla ilgili olarak 26 Mart 2018 tarihinde meslek hastalığı olduğuna dair heyet raporu aldık. Fakat tazminat hakkının doğabilmesi için tanının konduğu tarihten itibaren 10 yılı geçmemesi gerektiği gibi bir bilgi aldık. Tazminat hakkımızın olup olmadığı konusunda bir şey söyleyebilir misiniz ? Tazminat hakkımız var ise nasıl bir yol izmeleyiz ? Teşekkürler.

  1. ismail dedi ki:

   Merhabalar, aynı şekilde benim babam içinde böyle bir durum söz konusu, acaba son durum nedir bilgilendirebilir misiniz?

 12. Ertaç ALTAN dedi ki:

  Iyi çalışmalar. Önceki işyerimde forklift operatörü olarak 14 yıl çalıştım. Bu süre de 3 tane bel fıtığı ( doktor ameliyat olmam gerektigini soyluyor) 3 tane disk kayması ve boynumda işin yapılmasından dolayı kireçlenme var. Izlemem gereken yol hakkında veya meslek hastaligi maasi baglanma ihtimali hakkindakısaca bilgi verirseniz sevinirim.

 13. Resul dedi ki:

  İyi günler ben 9 yıldır tersaneler de çalıştım gürültüye bağlı sol kulakta orta dereceli sağ kulakta hafif derecede işitme kaybı başladı şimdi hiç bir tersaneye almıyorlar malulen emekli olunabilir mi veya işverene dava açılabilir mi açılırsa hangisine 9yılda çalışmadığım tersane kalmadı şimdiden teşekkürler

 14. Çiğdem dedi ki:

  Merhaba iş yerinde sürekli çamaşır suyu kullanıyoruz ve bizi çok rahatsız ediyor nefesimiz daralıyor doktora gitmedim ama astim belirtileri var ne yapmamiz gerekir bilgi verirseniz sevinirim şimdiden tesekkür ederim

 15. Hakan dedi ki:

  18 yıldır kaynakcıyım mangan maruzuyeti tespit edildi meslek hastalıkları hastanesinde be akcigerimde noduller var surekli iş göremezlik maaşı bağlanır mı şimdiden tesekkurler cevaplarınız için

 16. meral dedi ki:

  Merhaba, Bir arkadasımızı uyarmamıza ragmen cıkmaması gereken bır yukseklıkten dustu ve kalcasını kırdı.2 yıldır raporlarla maasını alıyordu.Ancak sımdı agır ıste calısamaz raporu verdı, meslek hastalıgı maası alması ıcın ne yapmalı?Kendı hatası oldugundan sırket bunu ıspatlarsa alamama durumu olusur mu?Meslek maasını alırsa SGK sırketınden mı tahsıl edıyor?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Gerekli iş güvenliğne uymadığı için meslek hastalığı sonucunda sgk ödeyeceği maaşları şirketten talep eder. bu durumlarda genellikle işçinin lehine sonuçlanıyor. İş verenin kesin bir kanıtı varsa aleyhte de sonuçlanabilir.

 17. Kamuran dedi ki:

  Merhabalar öncelikle benim sorum olucak
  Sizlere 2006 yılında reklam işine başladım halen reklam işindeyim çalışıyorum tabi kimyasal madde boyalar kullanıyoruz bundan dolayı 3 yıl önce bi rahatsızlığım oldu önceleri vucumda sadece kaşıntı vardı son 1 yıldır vücudumda kaşıdığım yer şişmeye başlıyo bunun için gitmediğim yer kalmadı en son alerji doktoruna gittim tahliler sonucu kimyasala karşı alerjim olduğunu söyledi
  Ve beni meslek hastanesine yönlendirdi gittim tabiki bana bir evrak verdiler ssk ya gidip dilekçe yazmam gerektiğini söylediler yani benim böyle bir iş gürmezlik sorunum olursa ne yapmam gerek teşekkür ederim

 18. kenan dedi ki:

  iki elimde alır kronik ekzama var 2.5 yıldır meslek maaş için ne yapmalıyım teşekkürler

  1. Yusuf dedi ki:

   Aynı rahatsızlık bendede var eğer bir sonuç alırsanız bu konuda birbirimizi bilgilendirelim ismim Yusuf 05054149378 de telim çok zor bir durum allah şifa verdin