BağkurHaberler

Çiftçi Bağ-Kur Primlerinin İadesi

Sigortalı olmak ülkemizde en önemli yerlerden birinde bulunmaktadır. Devlet, vatandaşlarına birden fazla sigortalı olma hakkı sunmaktadır ve bunlar sayesinde emeklilikleri için prim ödeyebilirler ve devlet tarafından sağlanan indirimli sağlık hizmetlerinde faydalanabilirler. Bu yazımızda da çiftçi Bağ-Kurluların primlerinin iadesini inceleyeceğiz.

Bu sigortalı olma çeşitlerinden birisi de Bağ-Kurdur. Devlette ya da özelde çalışma imkanı bulamayan kişiler Bağ-Kur sigortalılığı sayesinde emekliliğe hak kazanırlar ve hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Çiftçi Bağ-Kuru da Bağ-Kur kapsamındadır.

Tarımsal faaliyet yapan kişiler Ziraat Odalarına ya da Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine kayıtlarını yaparak çiftçi Bağ-Kurlu haklarından faydalanabilirler. Çiftçi Bağ-Kuruna sahip olacak kişilerin hiçbir işte çalışmıyor olması ve maaş almıyor olması gerekmektedir. Eğer bu şartları sağlamazsa kişi çiftçi Bağ-Kurlu olamaz.

Bu konuda çiftçi Bağ-Kurlu olan kişileri ilgilendiren bir diğer konu da çiftçi Bağ-Kur primlerinin iadesidir. Çiftçi Bağ-Kurlular, sigortalılıkları kapsamında emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumuna prim öderler. Daha sonra eğer bu sigortalılık kapsamında emekli olmak istemezlerse primlerinin iadesini isteyebilir. Ama elbette bu konuda primlerin iadesini istemek için de belirli şartlar bulunmaktadır.

Yasalara göre çiftçi Bağ-Kur primlerinin iadesi iki türlü olmaktadır. Birincisi Yaşlılık Toptan Ödemesi olarak adlandırılır. İkincisi ise Ölüme Bağlı Toptan Ödemedir.

Yaşlılık Toptan Ödemesi

Çiftçi Bağ-Kur prim iadesinde ilk olarak Yaşlılık Toptan Ödemesini ele alalım. Çiftçi Bağ-Kurlu olan kişi çalıştığı işten ayrılırsa o sigortalı ya da iş yeri kapatan sigortalı; eğer yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurmuşsa fakat malullük ya da yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamazsa bu durum geçerli olur.

Ölüme Bağlı Toptan Ödeme

Çiftçi Bağ-Kurluların prim iadesindeki diğer bir yol ise ölüme bağlı toptan ödemedir. Ölüme bağlı toptan ödemede, sigortalı kişi öldüğünde ölen kişinin ailesine ölüm aylığı bağlanmazsa devreye girer. Böyle bir durum olduğunda, ölüm tarihi esas alınarak hesaplanan ölüm tutar, sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına yani bakmakla yükümlü oldukları kişilere mevzuata göre paylaştırılır.

Çiftçi Bağ-Kur primlerinin iadesindeki iadeye konu olan kısımlar da önemlidir. Bu iadedeki ödenenler sigortalı kişinin adına bildirilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleridir. Eğer çiftçi Bağ-Kurlu olan kişi hizmet borçlanması ve isteğe bağlı sigorta primleri de bu söz konusu olan toptan ödemelere dahil edilir. Fakat bu iadeleri dahil olmayan primler de vardır. Kısa vadeli sigorta kolları yani diğer bir deyişle iş kazası, meslek hastalığı, analık sigortası ile genel sağlık sigortası primleri bu iadelere eklenmez.

Prim İadesi İçin Başvurma

Söz konusu olan çiftçi Bağ-Kur primlerinin iadesi için ilk olarak yazılı başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuru için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan tahsis talep ve beyan taahhüt belgesini doldurup bulundukları yerdeki kurumlara başvurabilirler.

Ölüm toptan ödeme ile yapılan iadeye başvurmak için de başvurularda bu belgeler kullanılmaktadır. Tahsis talep dilekçesine 18 yaşını doldurmamış olan kişileri dışarda bırakarak; ortaöğrenim gören 20 yaşını doldurmayan ve yükseköğrenim gören 25 yaşını doldurmayan erkek çocuklarının öğrenci belgeleri de eklenmelidir. Malul çocuklarında ise sağlık kurulu raporu da eklenmelidir.

Çiftçi Bağ-Kur primlerinin iadesi için gerekli olan Talep Formunun bir örneğini aşağıda bulabilirsiniz:

YAŞLILIK TOPTAN ÖDEME
TALEP FORMU
………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
…………………………..
Kurumunuzun …………………………………… Nolu sigortalısı olarak bulunmaktayım. Kurumunuza tabi mecburi / İsteğe bağlı sigortalılığıma son vermiş bulunuyorum. T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, kanunla kurulu diğer emekli sandıklarına ve 1479/2926 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışmalarım bulunmamaktadır.
Kurumunuzdan veya bir başka kuruluşlardan, Yaşlılık/ Malüllük aylığı haklarından yararlanamıyorum, bu yüzden 1479 sayılı Kanunun 39 uncu / 2926 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre Kurumunuza yatırmış olduğum sigorta primlerimin tarafıma yaşlılık toptan ödemesi olarak verilmesini arz ederim

……./……./………..
Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
İmza:

ADRES :
…………………………………………………….
…………………./…………………..
Telefon No:
Toptan Ödeme Tutarımı ……………………………………….. şubesinden almak istiyorum.
EK :
Ek-1: Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Ek-2: Sigortalılık Belgesi

Shares:

1 Yorum

  • eray
    02.10.2017

    iyi günler ben şuan emekli sandığına bağlı memurum 2010 yılı öncesi yani memuriyetimden önce 3 yıllık istege baglı tarım siğortalılıgım var bu durumda bu tarım siğorta primleri ne olacak primlerin iadesini alabilirmiyiz şuan 8 ıllık emekli sandıığından siğortalıyım bilgi verirseniz teşekkür ederim iyi günler

    Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir