emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

SGK İş Kazası Hastalığı ve Ölüm Aylıklarında ki Zaman Aşımı

SGK İş Kazası Hastalığı ve Ölüm Aylıklarında ki Zaman Aşımı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerine aylık ya da gelir bağlanması için mutlaka talepte bulunulması gerekiyor. Eğer iş kazası, meslek hastalığı ya da ölüm gibi aylıklar için ilgili süre içerisinde başvuruda bulunulmazsa bu durumda hak zamanaşımına uğramakta ve daha sonra herhangi bir talep doğmamaktadır.

Zamanaşımı Süresine Dikkat

İş kazası, meslek hastalığı ya da ölüm gibi hallerde bağlanması gereken gelir ve aylıklar için hak sahiplerinin SGK’ya ilgili süreler boyunca mutlaka bildirimde bulunması gerekiyor. Eğer bildirimde bulunulmazsa, bu durumda hak zamanaşımına uğrayarak geçersizlik kazanmış oluyor. Zamanaşımına uğranılmaması yani iş kazası, meslek hastalığı ve ölüm haklarından doğan aylıkların alınması için mutlaka 5 (beş) yıl içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir.

Zamanaşımına uğrayacak sürenin tespitinde geçerli olan durumlar; sigortalı ya da hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihten geriye doğru gidilerek 5 yıla kadar olan bölümleri ödenmekte fakat 5 yılı aşan süreye ilişkin olarak gelir ve aylıklar zamanaşımına uğradığı için ödenmemektedir. SGK’ya başvuru yapmamanın herhangi bir haklı nedene dayandığını, bu bakımdan ağır hastalık, kısıtlılık gibi durumda olanların da, durumlarının ispat edilmesi halinde gelir ve aylıkları ödenebilmektedir.

Hangi Durumlarda Zamanaşımı Geçerli?

Gelir ve aylık almaya hak kazanılan tarih bakımından 2008 Ekim ayı arasında şayet 5 yıldan fazla sürenin geçmiş olması durumunda yapılması gereken ikinci işlem, 2008 Ekim ay ve hak sahiplerinin talepte bulundukları süre arasında 5 yıllık sürenin tespit edilmesidir. 5 yıllık sürenin geçip geçmediğinin tespitinde sigortalı ve hak sahiplerinin talep tarihlerinden önceye gidilerek 5 yıla kadar geçmiş olan bölüm ödenmekte, fakat 5 yılın aşıldığı süre ise zamanaşımına uğrayarak ödenmemektedir.

Gelir ve aylık başlangıç tarihleri Ekim 2008 tarihinden öncede olan ve hem Ekim 2008 tarihi itibariyle hem de sigortalı ve hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte 5 yıllık sürenin henüz geçmediği durumlarda zamanaşımı süresinin henüz dolmadığı için gelir ve aylık bağlanabilmektedir. Bağlanan gelir ve aylıklardan ise herhangi bir döneme ait gelir ve aylığın alınmadığı durumlarında zamanaşımı uygulaması uygulanmamaktadır. 4A ve 4B kapsamında olan sigortalılar bakımından, Ekim 2008 tarihinden önce bağlanmış olan gelir ve aylıklardan herhangi bir döneme ait olacak gelir ve aylığın 5 yıl içinde alınmaması halinde ise alınmayan gelir ve aylığın ödeme tarihi ve 1 Ekim 2008 tarihi arasında 5 yıllık sürenin dolup dolmadığına bakılmaktadır. Buna göre ödemelerin yapılması ise 5 yıllık sürenin dolmuş olması halinde, 2008 Ekim öncesinde ve 5 yıllık süre ile Ekim 2008 sonrası, ayrıca 5 yıllık sürenin dolmaması halinde ise 2008 Ekim öncesi ve sonrası temel alınarak gelir ve aylıkların ödenmesi yapılmaktadır.

Meslek Hastalığında Zamanaşımı

İş kazası ve meslek hastalıkları sonucunda zamanaşımı ise önceden hakkı doğuran olay tarihi olarak temel alınıyorken, 5510 sayılı kanun çerçevesinde hakkın kazanıldığı tarihten itibaren 5 yıllık süre için belirleme yapılmıştır. Buna göre yapılacak zamanaşımı tespitlerinde sürekli halde iş göremezlik gelirinin başlangıç tarihi temel alınmaktadır. Sigortalı çalışana sürekli iş göremezlik geliri bağlanması sigortalının geçirmiş olduğu kazanın da iş kazası olduğunun SGK tarafından tespit edilmesi yeterli görülmeyip  iş kazası sebebiyle sigortalının meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 oranında da kaybetmiş olduğunu SGK tarafından belirlenmesi ve sigortalının sürekli iş göremezlik geliri bağlanması için yazılı talepte bulunması gerekmektedir. Gelir bağlanması için sigortalının dikkat etmesi gereken nokta mutlaka tahsis isteğinin yapılmış olmasıdır. Zamanaşımı tespitinde ise gelir başlangıç tarihi ile talep tarihi esas alınmaktadır.

Hangi Durumlarda Yüzde 25’ten Fazla Dul Yetim Aylığı Bağlanır?

Rapor Parasında 90 Gün Şartına Dikkat

SGK Borcu Yoktur Belgesi (Yazısı), Nereden ve Nasıl Alınır?

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.