emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Sürekli İş Göremezlik Rapor Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Sürekli İş Göremezlik Rapor Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Sürekli iş göremezlik rapor parası (ödeneği) alabilmek için çalışmaya engel olan rahatsızlığı rapor ile belgelemek gereklidir. 2 günden daha uzun süreli raporlar için ödenek alınabilmektedir. Alınan raporun ilk 2 günü için ödeme yapılmamaktadır. Bu yüzden rapor parası hesaplanırken gün olarak 2 çıkartılıp öyle hesaplama yapılmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında koşulları belirlenmiştir.

İş Göremezlik Rapor Parası Nedir?

İş göremezlik ödeneği; sigortalı bir çalışanın bazı durumlardan dolayı çalışamayacak hale gelmesi durumunda verilen paraya verilen isimdir. Tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınması gereklidir. Alınan rapor ise uzman doktor tarafından onaylanmış olmalıdır. Raporda belirtilen gün sayısı boyunca da sigortalının mağdur olmaması adına maaşı ödenmektedir.

İş Göremezlik Rapor Parası Almak İçin Gerekli Şartlar

İş göremezlik ödeneğinin koşulları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre belirlenmektedir.

Bu koşullar ise aşağıda verilmiştir:

 • İş göremezlik ödeneğini alabilmek için ortaya çıkması gereken rahatsızlığın geçici bir süreliğine iş görememesine neden olması gerekmektedir. Kalıcı olarak iş göremeyecek hale getiren bir rahatsızlık ile ödenek alınamamaktadır.
 • Alınacak olan raporun kabul edilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan hastanelerin hekimleri tarafından verilmesi gerekmektedir. Sağlık raporunda sadece mevzu bahis olan hastalık değil, genel bir muayenenin sonucu yer almalıdır.
 • Serbest meslek ile uğraşanların iş göremezlik ödeneği almaları mümkündür. Ancak bu ödeneği alabilmeleri için prim borçlarının olmaması ve hastalıklarının yatarak tedaviyi gerektirmesi gerekmektedir. Bu şartları sağlamaları durumunda; raporlu oldukları süreç boyunca yaşayacakları zararı Sosyal Güvenlik Kurumu karşılamaktadır. Ancak serbest meslek ile uğraşan kadınların hamilelik nedeni ile iş göremezlik ödeneği başvurusu yapabilmeleri mümkün değildir. Çünkü hamilelik yatarak tedavi şartı gerektirmemektedir.
 • İş göremezlik ödeneğinin verilebilmesi için bu ödeneğe başvuru yapmadan önce 90 gün priminin yatırılmış olması gerekmektedir. Kanuna göre ise bu 90 günün, ödenek için başvuru yapılan tarihten 365 gün önceye kadar olan süre içerisinde olması gerekmektedir.
 • Muhtarlar, serbest meslek ile uğraşanlar, hizmet akdine dahil olmayanlar, ticari kazanç elde edenler, esnaflar ve sanatkarlar; doğum parası alabilmek için doğum yaptıkları tarihten önceki 1 yıl içerisinde 90 gün prim ödemelilerdir.

İş Göremezlik Ödeneği İçin Sigortalılık Süresi Hesaplanırken Dikkate Alınmayan Durumlar

İş göremezlik ödeneğinin alınabilmesi için başvuru yapılan tarihten bir yıl öncesine kadar 90 prim gününün ödenmiş olması gereklidir.

Bu süreçte prim gününe dahil olmayan durumlar aşağıda sıralanmıştır:[

 • Silah altına alınan sigortalının askerlikte geçirdiği hizmet süresi dahil değildir.
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk süresi sigortalılık süresine dahil değildir.
 • Bir yıllık süre içerisinde iş kazası, meslek hastalığı, hamilelik gibi durumlar ile geçici iş göremezlik ödeneği alınmış ise; iş görülemeyen rapor süresi sigortalılık süresinden sayılmamaktadır.
 • Sigortalının greve katılması veya işverenin lokavt yapması durumunda; bu süreler iş göremezlik ödeneğine dahil edilmemektedir.

İş Göremezlik Rapor Parası Alma Şartları

İş göremezlik ödeneği için başvuru yapılabilecek hastalıklar şu şekildedir:

 • İş kazası ve meslek hastalığı nedeni ile rapor parası alınabilmektedir. Bu neden ile ödenek almak isteyenlerin kendilerini kasti olarak yaraladığı tespit edilir ise veya kurumun teklif ettiği tedaviyi kabul etmediği görülür ise; bu durumda hak edilen ödeneğin yarısı verilebilmektedir.
 • 2 günden fazla süren hastalıklar için hastalık sigortasından faydalanarak ödenek alınabilmektedir.
 • Tekil doğumlar için 16 hafta ve çoğul doğumlar için 18 hafta verilen doğum izni süresince geçici iş göremezlik ödeneği alınabilmektedir.

İş Göremezlik Rapor Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş göremezlik ödeneği alabilmek için öncelikle ödenek almaya neden olacak hastalık için bir sağlık rapor alınmalıdır. Ardından bu rapor işverene iletilmelidir. İşveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunmaktadır. 5 gün içerisinde e-rapor sistemine bu yansımaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gerekli incelemeler sonucunda başvuruya onay vermesi durumunda ödeme yapılmaktadır. Ödeme yapıldığında ise SMS aracılığı ile bilgilendirme yapılmaktadır.

e-Rapor Sistemine Giriş

İş Göremezlik Rapor Parası Sorgulaması

İş göremezlik rapor parası sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar aşağıda açıklanmıştır:

 • https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfanın sağ üst köşesinde, arama bölümünün yanında bulunan giriş yap butonuna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfadan kimlik doğrulaması yaparak sisteme giriş yapılması gereklidir. Sisteme giriş yapılabilmesi için e-devlet şifresi olmayanların PTT şubesinden 2 TL karşılığında şifre almaları gereklidir. Yurt dışından şifre alacak olanlar ise konsolosluklar aracılığı ile şifre alabilmektedirler.
 • T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan e-hizmetler butonuna tıklanmalıdır.
 • Listelenen kurumlar içerisinden Sosyal Güvenlik Kurumu seçilmelidir.
 • 4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görme butonuna tıklanmalıdır.

E-Devlet üzerinden “iş göremezlik rapor parası sorgulama” için konumuzu incelemenizi öneriyoruz.

İş Göremezlik Rapor Parası Ödemesi Ne Kadar Sürede Yapılır?

İş göremezlik ödeneğinin alınabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na raporun iletilmiş olması gereklidir. Raporun iletilmesi ile beraber işlemlerin tamamlanabilmesi ve paranın iletilebilmesi için 15 günlük bir sürenin geçmesi gerekmektedir.

İş Göremezlik Rapor Parası Nereden Çekilir?

İş göremezlik ödeneği; PTT şubesinden kimlik belgesi ile beraber çekilmelidir. Rapor parası alacak olan kişinin adına PTT’ye yatırılmaktadır. Tutar PTT’ye yatırıldıktan sonraki 2 ay içerisinde kişinin bu tutarı çekmesi gereklidir. Aksi takdirde çekilmeyen ödenekler Sosyal Güvenlik Kurumu’na iade edilmektedir.

İş Göremezlik Rapor Parası Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İş göremezlik ödeneğinin hesaplaması yapılırken; ilgili sigortalının son 3 ay içerisinde aldığı brüt ücret dikkate alınmaktadır. Yatarak tedavi görenler için günlük brüt ücretin yarısı, ayakta tedavi görenler için ise üçte ikisi hesaplanmaktadır. Hesaplanan günlük brüt ücret ise rapordaki gün sayısı ile çarpılmalıdır. Ancak bu çarpım yapılırken gün sayısından 2 çıkartılmalıdır. Çünkü raporun ilk 2 günü için para ödenmemektedir.

İş Göremezlik Rapor Parası Örnek Hesaplaması Nedir?

İş göremezlik ödeneği için örnek vermek gerekir ise; asgari ücret ile çalışan ve hastalık dolayısı ile 1 aylık iş göremezlik raporu almış bir sigortalı olsun. 30 günlük bu rapor için 28 günlük ödeme yapılmaktadır. Yatarak tedavi görülmesi durumunda toplamda 1.373,40 TL ve ayakta tedavi görülmesi durumunda da 1.831,20 TL ödeme yapılmaktadır. Hastalık nedeni ile değil de iş kazası nedeni ile ödenek alınacak olması durumunda; bir aylık raporun ödemesi 30 gün üzerinden yapılmaktadır. Dolayısı ile yatarak tedavi olanlar 1.471,50 TL ve ayakta tedavi olanlar da 1.962 TL ödenek almaktadırlar.

İş Kazası İçin Alınan İş Göremezlik Rapor Parasının İstisnası Nedir?

İş kazası nedeni ile iş göremezlik ödeneği alacaklarda, son bir yıl içerisinde ödenmiş olan prim günü sayısına bakılmamaktadır. Ayrıca rapor parası hesaplanırken, rapordaki gün sayısından 2 çıkartılmadan hesaplama yapılmaktadır.

Hamilelikte Alınan İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

İş göremezlik rapor parasını hamilelik nedeni ile almak isteyenler; hem doğum öncesinde hem de doğum sonrasında raporlu oldukları süre için bu ödeneği alabilmektedirler. Son 1 yıl içerisinde 90 gün prim yatırma şartı da aranmaktadır.

Rapor parası almak isyeyenlerin, rapor parasının emanette gözükmesi nedenlerini konumuzdan inceleyebilirsiniz.

Kimler İş Görmezlik Ödeneği Alabilir?

İş görmezlik ödeneği kapsamında ücret alacak kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiştir.

SGK kapsamında rapor parası almaya hak kazanan kişiler aşağıda sıralanmıştır:

 • İş kazası sonucunda çalışması engellenecek bir rahatsızlığa sahip olan kişiler, sağlık raporu aldıktan sonra rapor parası başvurusu yapabilir.
 • Sigortalı olarak çalışılan süreçte hamile kalan kadınlar
 • Sağlık raporuyla geçici iş görmezlik ödeneği talep edebilir.
 • Doğum ve emzirme süresi içerisinde, geçici iş görmezlik ödemesi alma hakkı elde edilmektedir.
 • Meslek hastalığı kapsamında sağlık raporu alan kişilere, geçici iş görmezlik ödemesi yapılmaktadır. Alınan raporun tamamı için iş görmezlik ödeneği oluşturulacaktır.
 • Yatarak ya da ayakta tedavi gerektiren bir hastalık sebebiyle sağlık raporu alan kişilere, geçici iş görmezlik ödeneği verilmektedir.
 • Trafik kazası ya da farklı bir hastalık sebebiyle, geçici iş görmezlik parası talep edilebilir.

İş göremezlik ödeneği alırken lazım olacak “sağlık raporu” alma sürecini öğrenebilirsiniz.

Sürekli İş Göremezlik Raporundan Nasıl Yararlanılır?

İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda oluşmuş olan hastalık veya özürler kapsamında SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara yönelik SGK sağlık kurulunca meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 oranında azaltmış kimselerin tespit edilmesi halinde sigortalı kişiye hak tanınmaktadır. Fakat bu durum kavram kargaşasına neden olmakta ve bu geliri alan kimseler kendilerine emekli aylığı bağlandığını sanmaktadırlar.

Sürekli iş göremezlik durumunun tespit edilmesi için SGK Sağlık Kurulu’na gerekli belgeler ile başvuru yapmak gerekmektedir;

 • Buna göre ilk işe girişte alınan sağlık raporunun özgün hali,
 • İş kazası ya da meslek hastalığı bildirim belgesinin bulunması,
 • Olay kanununa göre iş kazasının gerçekleşip gerçekleşmediği ya da sigortalı kişinin meslek hastalığına yakalanmış olduğu işyerine ait çalışma şartlarının net olarak belirtilmesini sağlayan rapor ve tutanaklar,
 • Çalışır ya da çalışamaz raporu,
 • Geçici iş göremezlik raporu,
 • İş kazasından sonra ya da meslek hastalığının tedavisi için başvurulmuş olan hastanelerden alınmış hastalığın seyrine dair belgeler,
 • Sigortalı kişinin tedavisinin tamamlanıp bulgularının kalıcı bir doku ya da işlev bozukluğu halini almasından sonra, kişinin son durumunu gösterecek sağlık kurulu raporu ya da dayanağına ilişkin tüm belgelerin gönderilmesi gerekmektedir.
Sürekli iş göremezlik gelirinin bağlanması için bu belgeler ile birlikte yapılacak başvurunun yanında, örneği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanmış tahsis talep dilekçesi ile birlikte ilgili birime başvurulması ve dilekçeye aynı zamanda bir adet vesikalık fotoğrafın da eklenmesi gerekmektedir. Sürekli iş göremezlik gelirinin bağlanması için bu kapsamda ayrıca sigortalı kişinin çalışmakta olduğu işten ayrılması, kendi işiyse işyerini kapatması ya da devretmesi gerekmektedir.

Ölüm Gelirinin Bağlanması Hali

İş kazası ya da meslek hastalığının sonucunda vefat etmiş kimselerin hak sahiplerinde görüldüğü gibi sürekli iş göremezlik geliri alan kimselerin vefatları halinde de hak sahiplerine de ölüm geliri bağlanmaktadır. Sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden sigortalıların ölüm sebeplerini bildiren ve ilgili makamlar tarafından düzenlenen onaylı ölüm tutanakları, defin ruhsatları ve gömme izin kağıdı, ölü muayene zabıt belgeleri, otopsi, raporu ya da bunun yanında doktor raporu gibi belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

İbraz edilmemesi halinde ise sigortalının vefatından önce sürekli iş göremezliğine esas teşkil eden iş kazasının ya da meslek hastalığının dışında başka bir kaza geçirip geçirmediğine veya başka bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığının tahkikinin SGK tarafından görevlendirilecek kontrol görevleri tarafından yapılması gerekmektedir.

Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Sürekli iş göremezlik geliri hesaplama için belirli formül bulunmaktadır ve ödenekten yararlanacak olan kimselere bu formül üzerinden gelir bağlanmaktadır. Buna göre tam iş göremezliği halinde, günlük kazanç x 30 x yüzde 70, kısmi iş göremezliği halinde ise günlük kazanç x 30 x yüzde 70 ve sürekli iş göremezlik derecesi temel alınarak gelir hesaplaması yapılacaktır.

Ayrıca kanuna göre gelirin ödenmeye başlanma tarihi de geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi ve geçici iş göremezlik durumunun tespitinden önce sürekli iş göremezlik durumuna girildiği halde, buna ait olan kurum tarafından yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilecek olan raporun tarihini takip edecek ay başından itibaren gelir ödemeleri başlayacaktır.

SGK Şahıs Ödemelerini Sorgulama ve Görüntüleme E-Devlet
SGK’dan Çift Maaş Alma Şartları, Kimler Alabilir ?
TC No İle SGK Rapor Parası Sorgulama (E-Devlet, PTT)
Yorumlar
 1. Ahmet dedi ki:

  Merhaba ben 2021 14 haziranda is kazasi geçirdim ve 14 temmuza kadar rapor luydum .doktorum 1 seneyi bulacak tedavin dedi şuan yürüyemiyorum kalkenuskirigi var her iki ayakta. Ve isyerim doktorum 14 temmuzda biten raporu uzatacakken is yerim öğünü cikis verdi tazminatimi ödeyip uzun raporlarda cikartabiliyormus.ben şuan ayağa kalkamıyorum 1 sene calisamicam ve topuklarim eski si gibi hissedemicem. Ben surekliissizlikodeneginden yararlanabiliyormuyum acaba .yada is kazasi nedeniyle malulen emekli olabiliyormuyuz.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyerinin sizi sağlık nedeni ile işten çıkartma hakkı var. Ancak İş Kanunu uyarınca, hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre ihbar sürelerini altı hafta aşmasından sonra işverenin çalışanın iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı bulunmaktadır.

   Sizin durumunuzda henüz bu süre işlememiş. kıdeminize göre ihbar sürenizin üzerine 6 hafta daha eklenerek süre hesaplanabilir. Malulen emeklilik için iş gücü kaybı raporuna başvur yapabilirsiniz.

 2. YÜKSEL dedi ki:

  İYİ GÜNLER, BU İŞ GÖREMEZLİK RAPORU ŞARTLARI BELİRTİLMİŞ LAKİN RAPORLUSUN VE İŞYERİNDEN MAAŞ ALMAYA DEVAM EDİYORKEN BU RAPOR PARASINI İŞ YERİNE GERİ İADE Mİ ETMEK LAZIM VE İADE EDİLECEKSE NEDEN HESABIMIZA YATIRILIYOR BUNU DEVLET KURUMUNDA ÇALIŞANLAR İÇİN SORUYORUM.. İKİNCİ BİRŞEY HABERLERDE DOĞUM YAPAN ANNELERE EN AZ 7 BİN 220 KADAR DOĞUM YARDIMI VAR DENİLİYOR, BU YARDIMI YİNE ÇALIŞTIĞIN KURUMDAN MAAŞ ALMANA RAĞMEN ALIYOR MUYUZ? PTT YE GELEN PARAYI GERİ ÇALIŞTIĞIMIZ KURUMA İADE Mİ EDECEĞİZ HAKLARIMIZI TAM OLARAK AÇIKLAYABİLİR MİSİNİZ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bahsettiğiniz haklar 4/a lı olarak çalışanlar için geçerli. 4/c li memur çalışanların raporluyken de maaşları yattığı için ayrıca rapor ödeneği yapılmaz. 4/a lı olarak çalışıyorsanız ve işveren size maaşınızı vermeye devam etmek istiyorsa buna engel yok. Hem maaşınızı hem rapor ödeneğini alabilirsiniz. Bazı işyerleri raporlu olduğu dönemde rapor ödeneğini beklerken maddi zorluk çekmesini engellemek için kendi inisiyatifleri ile çalışanlarına avans niteliğinde ödeme yaparlar. Ya bunu sonraki maaşlarınızdan düşerler. Yada rapor ödeneğini aldıktan sonra iade etmenizi isterler. Durumun detaylı açıklaması bu.

  2. Melike erbey dedi ki:

   Iyi gunler biz dogum raporumuz 15 gùn gecti hala bir odeme alamadik isveren raporumuzu onayladi ama biz raporu ssk ya getirmedik tl ariyoruz cevap verende yok bir yardimci olun

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Rapor ödemeleri rapor bitimini takip eden 1 ay içinde yapılmaktadır. e devletten de takip edebilirsiniz. Yada alo 170 i arayabilirsiniz.

 3. YILMAZ dedi ki:

  İyi Çalışmalar ,
  Eşim ayın 22 de elinden ameliyat oldu ve 10 + 10 gün rapor aldı
  ancak bu raporlu günlerinin primleri yatırılmamış ve eksik günde(1) istirahat diye yazıyor. Bu yatmayan primler için ne yapmalıyız. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

  1. y dedi ki:

   iyi çalışmalar ; lütfen sorumu yanıtlar mısınız ?

 4. Bulut dedi ki:

  Dogum parasını almazsak oluyor mu? Çünkü geri ödemesi varmiş

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Doğum parasının geri ödemesi olmaz.

 5. Adem dedi ki:

  iyi günler 27/07/2017 tarihinde iş kazası geçirdim 78 günlük istirahat raporum vardı. İş yerinin muhasebesi raporları girdi ve iş göremezlik ödemesinini PTT den alcağımı söyledi. E-devlete bakıyorum kaydınız yok diyor iş göremezlik ödeneğinde. Acaba bir süresi mi var ne zaman yatacağı hakkında.

 6. DİLEK DEMİR dedi ki:

  BEN İKİ YILDIR AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞMAKTAYIM.SU AN 1 AYLIK HAMILEYIM. DOĞUM YAPTIĞIM DA İŞSİZLİK PARASI ALABİLİYOR MUYUM VE HAKLARIMIZ NELERDİR? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM..

  1. Aykut Otu dedi ki:

   Gerekli bilgilere yanda verdiğimiz linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. ssk.biz.tr/ssk-dogum-parasi

 7. DAVUT SEÇİLMİŞ dedi ki:

  BEN MERSİNDEN KATILIYORUM ÖNCELİKLE İYİ GÜNLER DİLİYORUM 2005 /12/22 TARİHİNDE BİR İŞ KAZASI GEÇİRDİM İŞ KAZASINDAN DOLAYI MAĞDURUM HANGİ HASTANEYE GİTSEM BANA 13 ORANINDA RAPOR VERİLİYOR AMA GERÇEKTEN BIRAKIN ÇALIŞMAYI BEŞ DAKİKA AYAKTA DURAMIYORUM. ARTIK SOSYAL HAYATIMI ETKİSİ ALTINA ALMIŞ DURUMDA ,DAVA AÇMIŞIM 2008` DE HALA BITMEMİŞ BENIM AYAĞIM TÜKENMEK ÜZERE EĞER GEREKENLER YAPILMAZSA AYAĞIMI KESECEM BENIMLE ALAY EDIYORLAR BENIMDE BİR GURURUM VAR HANİ TAHSİLİN VAR MI DESENİZ TAHSİLİM ORTA OKUL MEZUNUYUM ŞU AN AYLIK 103 MILYON ALIYORUM AMA EVLENME ÇAĞINA GELMİŞİM BUNUNLA MI GEÇİNECEM MALÜLİYET ORANIM DÜŞÜKSE O ZAMAN NIYE ÇALIŞAMIYORUM . BENIM ANLAMADIĞIM DİĞER KONUYSA BİLİRKİŞİ DİYORSUNUZYA HAKİKATEN BİRŞEY BILMIYOR BENIM KEŞİFE GELDIKLERINDE BENIM KAZAGEÇİRDİĞİM NOKTAYI GEREKSIZ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR AMA SİZE ALLAHIN ÜZERİNE YEMIN EDERIM KI GEREKSIZ DE3DIKLERI YER BENIM KAZA GEÇIRDIĞIM YERDI AMA BİLİRKİŞİ EFENDİ ALLAHI TANIMAZ OLDU .DINLEMEZ OLDULAR, KENDİ BİLDİKLERINI RAPORLAMIŞ VE BANA KUSURUMUN YÜZDE ELLİ OLDUĞUNU SÖYLEDI. AVUKATIM BU DÜNYA DA HAKKIMI KIM YEMIŞSE SGK MÜDÜRÜMÜ BİLİRKİŞİLER Mİ ONU BILEMEM ONU ANCAK ALLAH BILIR ŞUAN BABAM BANA BAKIYOR SIZE NEREYE KADAR BAKACAK SİZLERDEN RICA EDIYORUM BU KONUYA BIR EL ATSANIZ ILGILENSENIZ BENI ÇOK SEVINDIRIRSINIZ SAYGILARIMI ARZ EDERIM

  1. Aykut Otu dedi ki:

   Beyefendi öncelikle geçmiş olsun. Ancak bizim resmi kurumlarla bir alakamız yoktur. Biz sadece yönlendirici görevi üstlenen bir internet sitesiyiz. Bu konu hakkında ne yazık ki bir şey yapamayız.