SGK

İş Göremezlik Rapor Parası (Ödeneği) Ne Kadar, Nasıl Alınır

2020’da İş göremezlik rapor parası (ödeneği) ne kadar, nasıl alınır ? sağlık sorunları sebebiyle hekim onaylı rapor alan işçilere verilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından sigorta primleri ödenen işçilerin, çalışırken hastalanma ve işe gidememe durumlarında maddi anlamda zorlun yaşanmaması için bu hizmet verilmektedir. SGK iş göremezlik raporu; hastalık, hamilelik ya da iş kazaları nedeniyle çalışmayan kişilere verilmektedir.


Sosyal Güvenlik Kurumu bir sene önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatıp yatmadığına göre ödenmektedir. Çalışan kişinin bu şartları sağlaması halinde SGK ödemeleri PTT şubelerinden yapmaktadır. Bu noktada bilinmesi gereken ise 2 günlük  raporlarda iş göremezlik ödeneği verilmemektedir. 2 günden uzun olan raporlarda 3. Günden itibaren ödemeler hesaplanmaktadır. Verilen ödemeler, işçinin sigorta primlerine göre hesaplanmaktadır.

İş Göremezlik Parası (Ödeneği) Nasıl Alınır?

İş göremezlik ödeneği Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında görev alan işçilere ödenmektedir. İşçinin sağlık sorunları yaşaması ve işe gidemeyecek halde olması durumlarında hastaneden rapor almak gerekmektedir. Şayet sağlık raporu 2 gün ve üzerinde ise, işçi çalışmadığı günler için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ödenek alabilmektedir.

Hastalık sebebiyle işe gidemeyen ve bunu istirahat raporu ile belgelemiş sigortalı kişiler, geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanmaktadır. Rapor parası alabilmek için yapılan ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan hekim ya da sağlık kurulları tarafından alınmış raporlar ile yapılmaktadır. Raporlar hem devlet hastanelerinden hem de özel hastanelerinden alınabilir. Aile hekimleri de sağlık ocakları aracılığı ile rapor yazabilmektedir.

Sağlık Raporu Süresi Kaç Günlüğüne Verilir?

Sağlık raporu süresi işçinin hastalık durumuna göre belirlenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu 2 ve daha fazla gün için verilen sağlık raporları için ödeme verilmektedir. 4 günlük sağlık raporu almış bir işçi; 3. Ve 4. Günler için SGK’dan ödeme almaktadır. İki günlük raporu olan bir işçi için herhangi bir SGK ödemesi yapılmamaktadır.

2 günlük raporlarda, işveren ödemeleri eksiksiz olarak yapmak durumundadır. Eğer işçi, iş kazası ya da meslek hastalıkları dolayısı ile iş göremez olarak rapor almış ise raporlu olunan tüm günlerin parası ödenmektedir. Bundan dolayı da iş kazası nedenleri ile rapor alan işçiler herhangi bir gelir kaydı da yaşamaz. Sağlık raporunun süresi ise sağlık hekimi tarafından belirlenmektedir.

Hekim, hastanın ne kadar süreyle evde dinlenmesi gerektiğine sağlık raporu ile karar verilmektedir. Hastanın rapor süresine karar vermesi ya da kaç gün dinleneceğine yalnızca hekim karar vermektedir.

Sağlık Raporu Olan İşçiye Ne Kadar Rapor Parası Ödenir?

Sağlık raporu ödemeleri yalnızca alınan sağlık raporunun gününe göre karar verilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu raporlu olunan ilk 2 gün için herhangi bir ödeme yapmamaktadır. Eğer işçinin 3 günlük sağlık raporu varsa, yalnızca 3. Gün için ödeme verilmektedir.

Rapor parası hesaplamaları; sigortalı olarak çalışan işçinin günlük kazançlarının üçte ikisi olarak hesaplanmaktadır. Kişinin yatarak tedavilerinde ise ödemeler, yarısı kadar verilmektedir. Bu sebeple de yüksek ücret alan işçilere ödenecek olan rapor parası da daha yüksek olabilmektedir. Bunun dışında raporlu olan işçinin hastanede yatması halinde daha yüksek rapor parası alması söz konusudur.

SGK İş Göremezlik Ödemesi Ne Zaman Verilir?

SGK iş göremezlik ödemesi şartları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bildirilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen rapor parası; devlet kurumları tarafından alınan sağlık belgesi neticesinde verilmektedir. Alınan sağlık raporlarında işçinin hastalığı, rapor gün sayısı mutlaka belirtilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışan kişilerin raporlu oldukları süre, maaştan kesilmektedir. Bundan dolayı da işçinin işe gitmediği günlerde iş göremezlik ödeneği SGK tarafından verilmektedir.

Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden bu ödemeyi almak için gerekli koşullar:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı şekilde kesintisiz şekilde bir sene süresince sigortalı olarak çalışmalıdır.
 • Sigortalı olan kişinin en az 90 gün priminin yatmış olması gerekmektedir.
 • Bu koşulları sağlayan işçiler, SGK tarafından verilen rapor parası ödeneğini alabilmektedir. Yapılan ödenekler PTT şubeleri dışında, herhangi bir Ziraat Bankası şubesi üzerinden de yapılmaktadır.

Sağlık Rapor Parası Alma Şartları Nelerdir?

Sağlık raporu parası alabilmek için raporun belirtilmiş sürede işverene teslim edilmesi gerekmektedir. Sağlık raporları; rapor bitiminden sonraki ilk beş iş günü içerisinde verilmektedir.

Bunun yanı sıra sağlık rapor parası alma şartları:

 • Sağlık raporunun alınmasından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunmak gerekmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık raporu değerlendirilmektedir. Daha sonra rapora uygun olan işçilerin raporu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanmaktadır. SGK tarafından onayın gelmesinden sonra PTT’ye işçi adına ödeme yapılır.
 • Ödemesi yatmış olan işçilere SMS aracılığı ile bilgilendirme yapılmaktadır.

İş göremezlik ödemesi sorgulamaları için E-devlet kapısına giriş yapabilirsiniz. E-devlet sistemi kapsamında rapor parası ile ilgili süreç hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. E-devlet sistemine giriş yapmanın ardından arama bölümüne ‘’4A/4B İşgöremezlik ödemesi’’ yazabilirsiniz. Daha sonra ödemenin onaylanıp onaylanmadığı E-devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

2020 İş Göremezlik Parası (Ödeneği) Alma Şartları

İş göremezlik parası alma koşulları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre şu şekilde sıralanabilir:

 • İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya gebelik gibi nedenlerle geçici bir süreliğine iş görememe durumu ortaya çıkmalıdır. Bu kapsamda kişilerin durumunun geçici olma şartı, diğer şartlardan daha fazla önemsenmektedir. Bu nedenle kanser gibi hastalıklarda iş göremezlik ödeneğinden yararlanılamaz.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş hekimler ve hastaneler aracılığıyla sağlık kurulu raporu alınmalıdır. Kurul raporu kapsamında yalnız hastalık değil, genel olarak sağlık raporu için gerekli tüm birimlerin değerlendirilmesine başvurulmaktadır.
 • Köy ve mahalle muhtarlığı, kendi adına bağlı olarak çalışma ve serbest meslek erbabı olma durumlarında hizmet akdine bağlı olarak çalışma durumu söz konusu değildir. Bu nedenle bu kişilerin alacakları iş göremezlik ödemesi için kişilerin prim borçlarının durumu dikkate alınmaktadır. Bu kişilerin prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görecek olmaları gerekmektedir. kendi işlerinde yaşayacakları zarar, bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. Ancak yatarak tedavi şartı, doğum nedeniyle alınacak iş göremezlik ödeneğinde geçerli değildir.
 • İş göremezlik raporu alacak işçinin hizmet akdi çerçevesinde çalışması durumunda, önceki bir yılın sigorta dökümü dikkate alınacaktır. Bu kapsamda 5510 sayılı kanuna bağlı olarak çalışan kişinin, iş göremezlik rapor parası alma talebinde bulunduğu günden önceki 365 gün içerisinde en az 90 gün süre ile primlerinin yatırılmış olması gerekmektedir.
 • Muhtarlar, serbest meslek erbapları, hizmet akdine dahil olmayanlar, ticari kazanç elde edenler, gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, esnaf ve sanatkar olarak sayılabilecekler, tarımsal faaliyette bulunanlar doğum nedeniyle rapor parası almak istediklerinde kişiler, doğum tarihinden önceki 1 yıl içinde kendi sigortalarının en az 90 günlük kısmını ödemekle yükümlüdür. Bu kısa vadeli sigorta bildirimi, sadece doğum durumunda zorunludur. Bunun haricinde hizmet akdine tabi olmayan kişilerin hükümleri, bu şekilde değildir.

Sağlık Rapor Parası Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Rapor parası hesaplaması 2020 yılında, 3 aylık brüt gelire ve son 3 aylık prim gününe bakılarak sağlık rapor parasına bakılmaktadır. Buna göre hesaplanan ücretler 3 aylık brüt gelir, son 3 aylık prim gününe bölünerek sağlık rapor ücretleri hesaplanmaktadır. Çıkan sonuç;  sigortalının raporlu olunan gün sayısı çarpılır. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu; sigortalının raporlu olduğu ilk 2 günün ödemesini yapmamaktadır.

İki günlük sağlık raporlarında maaştan kesinti yapılmamaktadır. Geçici iş göremezlik ödenekleri, iş kazalarında verilmektedir. İş kazası meydana geldiğinde sağlık raporu alınan her gün için ödeme yapılmaktadır. İş kazasına maruz kalan işçilerin bu ödemeyi alabilmesi için en az 30 günlük sigorta priminin yatırılması gerekmektedir.

E-Devlet Üzerinden İşgöremezlik Ödeneği Nasıl Sorgulanır?

E-devlet’ten işgöremezlik ödeneği sorgulama işlemlerin yapmak için TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi gerekmektedir.

İşgöremezlik ödeneği sorgulamak için:

E-Devlet İş Göremezlik Parası Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

 • İlk olarak e-devlet portalına giriş yapmanız gerekmektedir. Sisteme giriş yapmak için E-devlet şifresi edinmeniz gerekmektedir. E-devlet şifresi herhangi bir PTT şubesinden satın alınabilmektedir.
 • Şifreyi satın aldıktan sonra TC kimlik numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.
 • Sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına ‘’4A/4B İş Göremezlik Ödemesi’’ yazmanız gerekmektedir.
 • Bu sayfa üzerinden iş göremezlik ödeneğinizi sorgulayabilirsiniz.

Gebelikte SGK İş Göremezlik Ödemesi

Hamilelik durumunda iş göremezlik ödeneği almak için, bu ödeneğe kendiniz başvuru yapacaksanız iş verene haber vermeniz gerekmektedir. Bu kapsamda yapılması gereken, kişilerin raporu belirlenen hastaneden aldıktan sonra aslını ,iş verene, imzalı fotokopisini Sosyal Sigortalar Kurumu’na iletmeleri olacaktır.

Doğum durumunda sadece hizmet akdine tabi olanlar değil, özel sektör, tarım işçileri ve serbest meslek erbapları dahil, 1 yıl içinde en az ı90 gün prim yatırma şartı taşıyor olmalıdır. Bunun haricinde kişiler sadece doğum öncesinde değil, doğum sonrasında da raporlu sayılacaktır. Raporun tarihlerinin doğum öncesi ve doğum sonrasına tekabül etmesi durumunda iş göremezlik ödemesi alma durumu daha kolay olacaktır.

İş Kazalarında SGK İş Göremezlik Ödemesi

İş kazasında iş göremezlik durumu, iş yerinde meydana geldiğinden, kaza öncesindeki 1 yıl süre içinde 90 günlük ödemenin yapılıp yapılmadığına bakılmaz. İşçinin sigortalı olması durumu haricinde herhangi bir kritere bakılmaksızın rapor parası işçiye ödenir. Sağlık aktivasyonu için standart olarak aranan işe başlangıçtan itibaren 30 gün prim yatırmış olma şartı da aranmamaktadır.

 

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır, Süresi Ne Kadar ?

Rapor Parası Nereden ve Nasıl Alınır ?

İş Göremezlik Ödeneği Nedir, Ne Zaman Yatar ?

İlgili Makaleler

9 Yorum

 1. İyi Çalışmalar ,
  Eşim ayın 22 de elinden ameliyat oldu ve 10 + 10 gün rapor aldı
  ancak bu raporlu günlerinin primleri yatırılmamış ve eksik günde(1) istirahat diye yazıyor. Bu yatmayan primler için ne yapmalıyız. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

 2. iyi günler 27/07/2017 tarihinde iş kazası geçirdim 78 günlük istirahat raporum vardı. İş yerinin muhasebesi raporları girdi ve iş göremezlik ödemesinini PTT den alcağımı söyledi. E-devlete bakıyorum kaydınız yok diyor iş göremezlik ödeneğinde. Acaba bir süresi mi var ne zaman yatacağı hakkında.

 3. BEN İKİ YILDIR AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞMAKTAYIM.SU AN 1 AYLIK HAMILEYIM. DOĞUM YAPTIĞIM DA İŞSİZLİK PARASI ALABİLİYOR MUYUM VE HAKLARIMIZ NELERDİR? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM..

 4. BEN MERSİNDEN KATILIYORUM ÖNCELİKLE İYİ GÜNLER DİLİYORUM 2005 /12/22 TARİHİNDE BİR İŞ KAZASI GEÇİRDİM İŞ KAZASINDAN DOLAYI MAĞDURUM HANGİ HASTANEYE GİTSEM BANA 13 ORANINDA RAPOR VERİLİYOR AMA GERÇEKTEN BIRAKIN ÇALIŞMAYI BEŞ DAKİKA AYAKTA DURAMIYORUM. ARTIK SOSYAL HAYATIMI ETKİSİ ALTINA ALMIŞ DURUMDA ,DAVA AÇMIŞIM 2008` DE HALA BITMEMİŞ BENIM AYAĞIM TÜKENMEK ÜZERE EĞER GEREKENLER YAPILMAZSA AYAĞIMI KESECEM BENIMLE ALAY EDIYORLAR BENIMDE BİR GURURUM VAR HANİ TAHSİLİN VAR MI DESENİZ TAHSİLİM ORTA OKUL MEZUNUYUM ŞU AN AYLIK 103 MILYON ALIYORUM AMA EVLENME ÇAĞINA GELMİŞİM BUNUNLA MI GEÇİNECEM MALÜLİYET ORANIM DÜŞÜKSE O ZAMAN NIYE ÇALIŞAMIYORUM . BENIM ANLAMADIĞIM DİĞER KONUYSA BİLİRKİŞİ DİYORSUNUZYA HAKİKATEN BİRŞEY BILMIYOR BENIM KEŞİFE GELDIKLERINDE BENIM KAZAGEÇİRDİĞİM NOKTAYI GEREKSIZ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR AMA SİZE ALLAHIN ÜZERİNE YEMIN EDERIM KI GEREKSIZ DE3DIKLERI YER BENIM KAZA GEÇIRDIĞIM YERDI AMA BİLİRKİŞİ EFENDİ ALLAHI TANIMAZ OLDU .DINLEMEZ OLDULAR, KENDİ BİLDİKLERINI RAPORLAMIŞ VE BANA KUSURUMUN YÜZDE ELLİ OLDUĞUNU SÖYLEDI. AVUKATIM BU DÜNYA DA HAKKIMI KIM YEMIŞSE SGK MÜDÜRÜMÜ BİLİRKİŞİLER Mİ ONU BILEMEM ONU ANCAK ALLAH BILIR ŞUAN BABAM BANA BAKIYOR SIZE NEREYE KADAR BAKACAK SİZLERDEN RICA EDIYORUM BU KONUYA BIR EL ATSANIZ ILGILENSENIZ BENI ÇOK SEVINDIRIRSINIZ SAYGILARIMI ARZ EDERIM

  1. Beyefendi öncelikle geçmiş olsun. Ancak bizim resmi kurumlarla bir alakamız yoktur. Biz sadece yönlendirici görevi üstlenen bir internet sitesiyiz. Bu konu hakkında ne yazık ki bir şey yapamayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu