SGK

Muhtasar Beyanname Verilmediği Durumda Prim Belgesi Nasıl Verilir?

1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Türkiye’deki tüm illeri kapsayacak şekilde muhtasar beyanname ve prim belgelerinde tek belge uygulamasına geçiş yapıldı. Bu yüzden karar sonrasında artık sadece Maliye’ye muhtasar prim hizmet beyannamesi yapılmakta olup SGK’ya ise sadece geçmiş dönemlere ait olan primlere yönelik hizmet belgesi verilebilmektedir.

SGK’ya Prim ve Hizmet Belgesi Verilmiyor

Çalışanlardan vergi kesintisi yapmayan ve haliyle daha önceden Maliye’ye muhtasar beyanname vermeyen işyerlerinin dahi Sosyal Güvenlik Kurumu’na artık prim bildiriminde bulunmaları gerekmiyor. Bunun için Maliye’ye Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermeleri yeterli oluyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta, çalışanlarla alakalı olarak her ay SGK’ya yapılan çalışma gün sayıları ve prime esas teşkil eden kazancın bildirimleri Maliye’ye yapılmakta olup sigortalının işe giriş ya da işten çıkış bildirgesi gibi işlemlerin ya da çalışanlarla ilgili diğer bildirimlerin yine önceki gibi SGK’ya yapılması gerekmektedir.

Sigortalı Bildirimi Yapacak İşyerleri

Bu kapsamında çalışanlarından vergi kanunlarına göre herhangi bir vergi kesintisi yapmayan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde çalıştırmış oldukları sigortalıların prime esas teşkil edecek kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme mükellefleri şunlardır; kolay işverenliğe geçmemiş apartman yönetimleri, basit usulde vergilendirme yapan ticari kazanç sahipleri, gayrimenkul sermaye iradı olan mükellefler. Bu türden işyerleri bünyelerinde çalışmakta olanlardan vergi kesintisi yapmasalar dahi sigortalı bildirimleri e- beyanname ya da internet vergi uygulaması üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kapsamında yapmaları gerekmektedir. Fakat bunun için de öncelikle vergi dairesine başvurarak 0003 gelir vergisi stopajı üyesi kaydı yaptırmalıdırlar.

SGK Emekli Geriye Dönük Borçlanma Nasıl Yapılır?

Bunun için de vergi dairesine gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden de başvuru yapabilmek olanaklıdır. Vergi mükellefi kaydı için İnteraktif Vergi Dairesine kimlik numarası ve şifre bilgileri ile giriş yapıldıktan sonra ilgili sayfada Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi seçilerek başvuru yapılır. Dilekçenin uygun şekilde verilmesinden sonra işlemler tamamlanacaktır.

Apartman Yönetimlerinin Yapacakları

Kolay işverenlik uygulaması tercih edilmediği hallerde, apartman yönetimlerinin apartmanın bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak ya da internet üzerinden gelir vergisi stopajı kaydı yaptırmaları gerekmektedir. İlaveten bu türden işverenlerin vergi numaralarının da SGK sistemlerinde işlenmesi olması gerekmektedir. Maliye’ye vergi kaydı yapılacaksa, SGK kütüğünde vergi numarasının olmaması halinde de SGK’dan vergi kimlik numaralarının kontrolünü sağlanmalıdır.

Vergi kaydı da yapıldıktan sonra apartman yönetimleri internet üzerinden beyannameleri göndermek istediklerinde vergi dairesine başvuru yaparak e-beyanname gönderilmesine imkân verecek şifre alınmalıdır. Eğer muhasebeciler üzerinden beyanname gönderilmek isteniyorsa bu durumda da apartman yönetimlerinin söz konusu olan çalışan kapsamında imzalanması gerekmektedir. Kolay işverenlik uygulaması kapsamında apartman yönetimlerinin genel çerçeve dahilinde, çalıştırmış oldukları kapıcılar için Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesini, vergi bölümünü boş ve SGK bilgilerine de dolu olarak şekilde vermeleri gerekir, bu nokta önemli olduğu için dikkat edilmesi gerekmektedir.

Fazla Yatan Primlerin (Para’nın) SGK’dan İadesi Yapılır mı?

Ev Hizmetlerinde Çalışan Olanların Durumu

Ev hizmetlerinde de sigortalı çalışanların durumu için Maliye’ye muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi gerekmiyor. Fakat bu noktada EK-9 kapsamında çalışanın bulunması gerekmektedir. Şayet çalışanı EK-9 kapsamında değil de normal sigortalı olarak SGK’ya bildirilmiş ve Temmuz öncesinde SGK’ya her ay prim belgesi verilmiş ise bu durumda olan ev sahibinin de Maliye’ye muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeleri geriyor.

Her iki durumda ise hiç unutulmaması gereken nokta, bildirimlerin Maliye’ye yapılmasına karşılık, beyanname gönderildikten sonra tahakkuk eden sigorta primlerinin SGK’ya ödenmesi gerektiğidir.

SGK’dan Çift Maaş Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir