ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır? Ne Kadar Sürüyor

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır? Ne Kadar Sürüyor
SGK
02.05.2023

İş kazası tazminatı, işçinin iş ile alakalı yaşadığı kazalarda işveren aleyhine açtığı davalardır. İş kazası sonucunda işçi ciddi bir yaralanma yaşayabilir ya da ölüm söz konusu olabilir. İş kazası tazminatı ise işçinin yaşadığı kayıpları telafi etme hakkı olarak nitelendirilebilir. İş kazası maddi tazminat davasının yanı sıra manevi tazminat davası da açılabilir. İş kazası tazminat hesaplama işlemi, hâkim tarafından farklı unsurlar incelenerek yapılır. İş kazası davaları, işçi ya da işveren lehine sonuçlanabilir.

İş Kazası Nedir?

İş kazası iş ile bağlantılı kaza olarak tanımlanır. “İş Kazası Nedir?” hakkında detaylı bilgi almak için https://www.ssk.biz.tr/is-kazasi-nedir/ yazımızı okuyabilirsiniz.

İş Kazası Tazminatı Nedir?

İş kazası tazminatı, iş kazası sonucu açılan bir tür iş davasıdır. İş kazasında tazminat, kaza sonucunda işçinin gelir kaybı yaşaması, işten atılması, yaralanması, ölmesi nedeniyle açılabilir. İşçinin ölümü halinde ailesi tarafından tazminat davası açılabilir.

İş Kazası Tazminatı Nasıl Alınır?

İş kazası tazminatı almak için iş mahkemelerine dava açılmalıdır. İş kazası tazminat davası nasıl açılır konusu, özellikle iş kazası geçirenler ve yakınları tarafından araştırılır. Dava açmak için zaman aşımı sürelerine dikkat etmek gerekir. İş kazası nedeniyle tazminat davası için zaman aşımı süresi 10 yıldır. 10 yıldan sonra dava hakkı düşer.

İş kazası tazminat davaları, maddi ya da manevi olacak şekilde açılabilir. İş kazası maddi manevi tazminat davasında işçinin kayıpları dikkate alınır. Maddi kayıplar, sağlık açısından yaşanan problemler ve ruhsal açıdan yaşanan problemler; bu noktada incelenen detaylar arasındadır.

Ölümlü iş kazası tazminat sürecinde hak sahipleri destekten yoksun kalma davası açabilir. İş kazası mahkemesi olarak iş mahkemeleri yetkilendirilir. Bulunduğunuz yerde iş mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemelerine dava açılabilir.

İş Kazası Tazminatı Kimlere Verilir?

İş kazası tazminatının verilebileceği kişiler, iş kazası geçirenler ve onların yakınlarıdır. İş kazası tazminatı kimlere verilir noktasında işler, ölüm ve yaralanma olmasına göre değişir. Ölüm halinde ölen işçinin; yakınları, vasisi tarafından dava açılabilir. İş kazası sonrası tazminat hakları işçinin bizzat kendisi tarafından da kullanılabilir. Burada on yıl zaman aşımı süresi olduğu için kaza geçiren işçi iyileştiğinde dava sürecini başlatabilir. Bunun yerine avukatına vekâlet vererek dava sürecini iyileşmeden de başlatabilir.

İş kazası tazminatına hak kazanabilmek için kazanın ispatlanması gerekir. İş kazası tutanağının olmaması, hastanede konuya ilişkin bir rapor düzenlenmemesi davanın kazanılmasını güçleştirir.

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş kazası tazminat davası açmak için iş mahkemelerine başvuru yapılır. İş mahkemelerinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemelerine başvurulur. Kazaya ilişkin tüm belgeler sunulmalıdır. İş kazası manevi tazminat davası ve diğer davalardan önce iş kazası tespit davası açılması da gerekebilir.

İş Kazasının Tespiti Davası

İş kazasının tespiti davası, Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine açılır. İş kazası manevi ve maddi tazminat için ilk önce olayın iş kazası olarak kabul edilmesi gerekir. İşveren kaza sonrasındaki üç iş günü içerisinde bir tutanak düzenleyerek kazayı, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. SGK, yaptığı inceleme neticesinde kazanın iş kazası olmadığına karar verebilir. Bu gibi durumlarda işçi tarafından ya da yakınları tarafından tespit davası açılır. Bu dava sonuçlandıktan sonra iş kazası manevi tazminat davası ya da maddi dava açılabilir.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş kazası tazminat davası ne kadar sürer sorusuna cevap olarak ortalama 15 ay şeklinde bir yanıt verilebilir. Yasada belirtilen süre her ne kadar 450 gün olarak ifade edilse de mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak bu sürelerde değişiklik olabilir.

Dava açma süresinde belirli bir zaman aşımı da vardır. Zaman aşımında on yıllık süre esas alınır. Zaman aşımı süresi, maluliyet durumunun kesinleşmesinden itibaren hesaplanır.

İş Kazası Manevi Tazminat Davası

İş kazası manevi tazminat davası, iş kazası sonucunda bedensel zararlar ortaya çıkması halinde söz konusudur. Kişinin bedensel bütünlüğünün bozulması nedeniyle uygun miktarda manevi tazminat talep edilebilir. İş kazasında tazminat hesaplama, meydana gelen zararın büyüklüğüne ve işçinin, yakınlarının kaza sonrası yaşadıkları sürece bağlı olarak yapılır. İşverenin ekonomik durumu, kazadaki sorumluluğu da bu noktada etkilidir.

İş Kazası Maddi Tazminat Davası

İş kazası maddi tazminat davası, ruhsal ve bedensel zarara karşılık maddi bir talepte bulunulmasıdır. Bu noktada “İş kazasından kaynaklı maddi tazminat davaları hangi kanuna göre açılır?” sorusu akıllara gelir. Maddi tazminat davaları, Borçlar Kanunu kapsamında açılır. Maddi tazminat hakkı, Borçlar Kanunu Madde 51’de yer alır.

Maddi tazminat kapsamında; cenaze, tedavi giderleri; çalışma gücünün kaybedilmesi sonucu ortaya çıkan giderler, destekten yoksun kalma sonucu oluşan zararlar; işverenden talep edilebilir.

İş kazası sonucu bedensel zarar meydana geldiyse tedavi giderleri, ilerleyen dönemde kazaya bağlı olarak yaşanacak ekonomik güçlükler talep edilebilir. Maddi tazminat davasının kazanılmasında, somut belgelerin önemi büyüktür. İşveren ve hastane tarafından tutulan tutanaklar, iş müfettişleri tarafından hazırlanan raporlar; hepsi karar sürecinde etkilidir. Mahkeme bu noktada bilirkişi görüşüne de başvurabilir. Bilirkişiler, olay yerinde inceleme yaparak raporlarını hazırlar.

İş Kazası Sonrası Tazminat Hakları

İş kazası sonrası tazminat hakları; maddi, manevi ve destekten yoksun kalma olarak sıralanabilir. Bu tazminat haklarının kullanılması için 10 yıl süre vardır. 10 yıl içerisinde işveren aleyhine dava açılarak tazminat talep edilebilir. İşçi öldüğü takdirde yakınları da tazminat talebinde bulunabilir.

İş Kazası Tazminat Hesaplama

İş kazası sonucu tazminat hesaplama işlemi, aktif ve pasif döneme bakılarak yapılır. Hesaplama işlemlerinde PMF 1931 Yaşam Tablosu gibi veriler kullanılır. İş kazası tazminatı hesaplama sırasında maaş, sigorta günü, kusur oranı, bilirkişi raporu ve yaş da dikkate alınır. Yaralanma, geçici hasar ve ölüm gibi farklı durumlara göre elde edilecek miktar değişir.

Kıdem ve İhtab tazminatı hesaplama konumuz : https://www.ssk.biz.tr/ssk-kidem-tazminati-hesaplama/

İş Kazası Tazminat Hesaplama Örneği

İş kazası tazminat hesaplama örneği için kaza tarihindeki yaş, sakatlık oranı, son alınan maaşa göre belirleme yapılabilir. Ancak mahkeme birçok değişkeni göz önünde bulundurarak hesaplama yapacağı için net bir sayı vermek çok da mümkün değildir.

İş Göremezlik Ödemesi Nasıl Alınır?

İş göremezlik ödemesi almak için kaza sonrası hastaneye giderek rapor almak gerekir. Hekim tarafından hastanın durumuna göre bir istirahat süresi belirlenir. Bu süre boyunca işçiye geçici iş göremezlik ödeneği verilir. İş göremezlik ödeneği miktarı, işçinin son üç aylık ücretine göre belirlenir. İş kazası tazminatı ve diğer ödemeler sayesinde işçinin gelir kaybı telafi edilir. “İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Alınır?” hakkında daha detaylı bilgi almak için yazımızı okumalısınız.

İş kazası tazminatı neye göre hesaplanır?

İş kazası tazminatı sakatlık oranı, gelir kaybı, destekten yoksun kalma oranı gibi detaylara göre hesaplanır.

İş kazası tazminat ne kadar alırım?

İş kazası tazminat miktarı, yaşanılan gelir kaybı ve bedensel zarara göre değişiklik gösterir.

İş kazası tazminatı nasıl alınır?

İş kazası tazminatı, iş mahkemelerine dava açılarak alınabilir.

İş kazası geçiren kişi tazminat alabilir mi?

İş kazası geçiren tazminat alabilir.

İş kazası tazminatı kim öder?

İş kazası tazminatını işveren öder.

İş kazası tazminatı kaç ayda alınır?

İş kazası tazminatı mahkeme sonuçlanınca yaklaşık 15 ay sonra alınır.

İş kazası tazminatı ödenmezse ne olur?

İş kazası tazminatı ödenmezse haciz yoluyla alınabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.