emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Fazla Yatan Primlerin (Para’nın) SGK’dan İadesi Yapılır mı?

Fazla Yatan Primlerin (Para’nın) SGK’dan İadesi Yapılır mı?

[highlight color=”red”]Fazla yatan primlerin para iadesi[/highlight] talep halinde yapılmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu kişilere yapılacak emeklilik yardımında adil ve eşitliği göz ettiği için taban sınırın yanında tavan ödeme sınırı da koymuştur. Yüksek gelirli işlerde çalışan kişilerin SGK prim ödemeleri belirlenen tavan sınırı geçiyorsa talep etmesi halinde fazla yatan prim iadesi yapılmaktadır.

Primi Sosyal Güvenlik Kurumundan sizin talep etmeniz gerekmektedir. Ayrıca bu işlemde 10 yıllık bir zaman aşımı süresi de bulunmaktadır.

Hangi Durumlarda Prim Para İadesi Alınmaktadır?

Prim para iadesi alınması 3 durumda mümkündür. Bu durumlardan ilki fazla yatan primlerin iadesidir. Birden fazla sigortalı işte çalışanların ya da maaşı yüksek olan kişilerin yaşadığı bu durum Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen tavan ücretin aşılması durumunda ortaya çıkmaktadır. Prim iadesinin talep edilebileceği ikinci durum ise emekli olmayacak durumda olan kişilerdir.

Çeşitli sebeplerden dolayı emekli olamayacağını düşünen kişiler yatırdıkları primleri geri alabilir. Son olarak ise vefat eden kişilerin yakınları ölüm aylığı talebinde bulunamıyorsa yatırılan primlerin geri iadesini talep edebilir.

Prim Para İadesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

[highlight color=”red”]Fazla yatan primlerin para iadesi[/highlight] yapılarak alınabilir. Başvuru yapılmadığı durumda prim iadesi alınamaz. Prim iadesi parasını talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile başvuru yapılmalıdır. Dilekçe ile başvuru yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu, durumu inceleyerek şartları taşıyıp taşımadığına bakar.

Sosyal Güvenlik Merkezi ya da SGK İl Müdürlükleri’ne başvuru yapılabilir. Başvuru sonucunda fazla yatan prim tespit edilemezse başvuru reddedilir. Eğer yatırıldığı tespit edilirse, tespti sonrasındaki ay içerisinde ödeme yapılır.

Kimler Prim Para İadesi Başvurusu Yapabilir?

Fazla yatan prim iadesi başvurusu sigortalı kişinin kendi tarafından yapılmalıdır.

[highlight color=”red”]Prim iadesi alabilmek için;[/highlight]

 • Kişinin sigortalı olarak çalışmıyor olması,
 • Kendine ait iş yerinin olmaması gerekir.
 • Yaş şartını yerine getirmesine rağmen prim günü emekli olmaya yetmeyecekler,
 • Prim gün sayısı yeterli olmadığı için dul ya da yetim maaşı alamayanlar,
 • Sigortalıdan fazla, yersiz ya da hatalı alınan primler,
 • Maaşı yüksek olanlardan ya da birden fazla iş yerinde çalışanlardan alınan primler alınabilir.

Yaş emekliliğe yetmeyenler iade için başvuru yapamazlar.

Fazla Yatan Primlerin Para İadesi Nasıl Hesaplanır?

[highlight color=”red”]Prim iadesi alabilmek için;[/highlight] için SGK’lının hizmet cetvelindeki prim gününe göre hesaplanan kazancı üzerinden yapılır. Toplam kazancın %20’si baz alınır. Örneğin 1.000 prim gününe sahip bir SGK’lının toplam kazancı 15.000 TL olsun.

Bu kişinin SGK prim iadesi hesaplaması 3.000 TL üzerinden yapılacaktır. İkinci bir nokta olarak da iade edilecek prim gün sayısının yılına bakılır.

Örneğin 2011 yılına ait bir kazanç toplamı mevcut ise ve hak sahibi kişi tarafından 2019 yılında geri alınmak isteniyorsa; 2011 ile 2019 arası enflasyon oranlarının tamamı ve büyüme oranlarının %30’u bileşik faiz olarak eklenerek prim iadesi hesaplanır. Ayrıca uzun vadeli sigorta kolları için sigorta hissesi %9 ve GSS prim oranı %5’dir. Toplamda %14’lük sigorta tutarı bulunur.

Birden Fazla İş Yerinde Çalışanların Prim Para İadesi?

Birden fazla işyerinde çalışan kişinin prim iadesi 1 ay çerisinde yatırılmış olan prim tutarına bakılarak yapılır. Kişinin 1 ay içerisinde yatırılan prim tutarı brüt asgari ücretin yedi buçuk katından daha fazla ise işçi fazla yatırılan primi iade olarak geri alabilir. 2020 yılı brüt asgari ücret 2.943,00 TL’nin 7,5 katı 22.075,50 TL sigorta primi olarak üst sınırdır.

Bu rakamdan daha yüksek gelir bildirilememekte ve prim ödenememektedir. Bir ya da birden fazla işte üst limitten daha fazla brüt maaşı olanlar sigorta fazla yatan prim iadesi alabilir. SGK yazılı başvuru ile yaşlılık aylığı bağlanyamacağı kadar yüksek prim günlerini geri öder. Fazla yatan primler için mutlaka yazılı dilekçe ile başvuru yapılması gerekir.

Gereksiz ve Yanlış Olarak Fazla Yatan Primlerin İadesi

[highlight color=”red”]Yersiz ve hatalı yatan fazla primlerin iadesi[/highlight] de SGK tarafından yapılır. Primlerin alınma tarihi itibari ile 10 yılı geçmemiş olması halinde sigortalılar iade alabilirler. İade için sigortalı kişinin SGK’ya dilekçeli başvuru yapması gerekir.

İade, sigortalının kazancına göre hesaplanarak faizi ile birlikte yapılır. Eğer gereksiz ya da yanlış yatırılımış prim tespit edilirse, tespit tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödeme toplu olarak kanuni faizi ile birlikte sigortalıya yatırılır.

Emekli Olmak İçin Eksik Primi Olanların Prim İadesi

Emekli olmak için prim sayısı eksik olanların prim iadesi başvurusu yapılarak SGK’dan toplu ödeme alınabilir. 5510 sayılı kanunda yer alan 4. Maddenin 1. Fıkrası a ve b bentlerinin kapsadığı BAĞ-KUR ve SGK’lılar emekli olmak için yaş sınırını doldurmasına rağmen yaşlılık ya da malullük aylığı alamayanlar bu haktan yararlanabilir. Bu kapsamdaki kişiler yaşlılık toptan ödemesi için başvuru yapmalıdır.

Yaşlılık Toptan Ödemesi

Çalışan kişilerin çalıştığı dönem boyunca SGK’dan yapılan prim kesintilerini [highlight color=”red”]Yersiz ve hatalı yatan fazla primlerin iadesi[/highlight] adı altında geri alma imkânı bulunmaktadır. Emekli olmak için yaşa takılan bireylerin eğer prim gün sayısı dolmuş ise bu primleri başvurup alabilmektedir. Ancak geri talep edilen primlerin ödemesi yapıldığında emekli sisteminin dışına çıkılmaktadır.

Prim ödemesi almak isteyen sigortalı, yazılı bir beyanda bulunmak durumundadır. Her yılın prim ödemesi o yılın prim katsayısı üzerinden hesaplanarak yapılır. Bu durumda çalışan kişinin herhangi bir kaybı olmamaktadır. Eğer prim hakkı elde eden kişi vefat ettiyse kalan yakınları bu haktan yararlanabilir.

Toptan Ödeme Alanlar, Tekrar Emeklilik Sisteminden Yararlanabilir Mi?

Yaşlılık toptan ödemesi alanlar emeklilik sisteminden yararlanabilirler. Emekli olmak için prim gün sayısı ve yaş haddinin doldurulması gerekmektedir. Toptan ödeme alanlar prim gün sayısı dolduğu halde yaş şartına takılanlardır.

Çalışan kişi toptan ödeme aldığı durumda emeklilik sisteminin dışında kalacaktır. Ancak sisteme tekrar dahil olması için bir yol haritası bulunmaktadır.

Ödeme alan kişi tekrar emeklilik sistemine dahil olmak için aldığı prim tutarının güncel miktarını ödemek zorundadır. Bu ödemeyi yapmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı bir başvuru da bulunması gerekir.

SGK Fazla Prim Ödeme İadesi Dilekçesi

[highlight color=”red”]SGK fazla prim ödeme dilekçesi[/highlight] ile SGK’da fazla primi olanlar başvuruda bulunarak adına yatan fazla prim tutarlarını alabilir. Bunun için SGK İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvurudan sonra SGK kişinin beyanın doğru olup olmadığını kontrol eder ve talep doğru ise bir ay içerisinde fazla ödenen tutarı geri öder.

Geri verilen tutar içerisinde gecikme cezası veya gecikme zammı oluşmaz. Oluşan prim tutarı ne kadarsa o kadarlık bir ödeme yapılmaktadır. Bu yüzden talepte bulunacak kişinin acele etmesi kendi yararına olacaktır.

Dilekçeyi www.sgk.gov.tr adresindeki formlar arasından indirerek doldurarak, başvuru yapabilirsiniz.

SGK Fazla Ödeme İadesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK’ya prim geri ödeme talebinde bulunanlar fazla ödeme iadesi sorgulamayı e-devlet üzerinden yapılabilir. SGK eğer kullanıcı fazla yatan prim iadesi şartlarını taşıyorsa en geç bir ay içerisinde fazla prim ödemesini yapar. Sigortalı ödemenin yapılıp yapılmadığını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilmektedir.

[button color=”red” size=”medium” link=”www.turkiye.gov.tr” icon=”” target=”true” nofollow=”true”]Para İadesi Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ[/button]

Siteye giriş yaptıktan sonra arama yerine Sosyal Güvenlik Kurumu yazılır. Kurumun verdiği hizmetler içerisinden “Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme” tıklanır. Eğer kurum başvurucu kişiye ödeme yaptıysa bu ekranda bu ödeme yer alacaktır.

Çalışanların Şansı Daha Fazla

Sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde bir kişinin aynı anda iki farklı işyerinde sigortalı olarak çalışması herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bu şekilde prime esas teşkil eden kazançlar yani SGK’ya bildirilmekte olan brüt maaş miktarı arttığı gibi bir taraftan da ileride alınacak emekli maaşı yükselmiş oluyor. Prime esas kazanç olarak adlandırılan brüt maaşın ise üst sınırı bulunuyor. Buna göre alt sınır olan brüt asgari ücretin – 2020 yılı için 2943 TL- en fazla 7,5 katı yani 22.072 TL’si tavanı oluşturuyor. Bu rakamın daha üstünde yüksek kazanç bildirimi yapılmıyor ve prim ödemesi de gerçekleşmiyor.

Haliyle bu tutarı aşan kazançlar için geri iade imkânı söz konusu olabiliyor. Eğer kişi tek bir işte çalışıp 22.072 TL’den daha yüksek bir brüt maaşı alıyorsa, ya da iki işte çalışarak yine brüt maaşı bu tutarın üzerine kişiler çıkıyorsa fazladan olan prim ödemelerini talep edebiliyorlar.

SGK’ya Müracaat Gerekiyor

Tek işte ya da iki işte çalışarak tavan brüt ücretin üzerinde prim ödemesi yapan kimselerin bu durumda SGK’ya başvuru yaparak tavanı aşmış olan kısımdaki hisselerini yani ödemelerini geri talep etme hakkı bulunuyor. Bu paraların alınması için ise kesinlikle yazılı olarak müracaat yapılması gerekiyor. Eğer sigortalının böyle bir talebi olmazsa SGK geri prim ödemesi yapmıyor. Faiz de işletilmediği için tutarları bekletmek herhangi bir yarar sağlamıyor ve bu yüzden erken başvuru daha fazla önem taşıyor.

Yaş Haddinden Emeklilik Şartları Nelerdir ?

40 Yaş İçin BES Yapılmalı mı ?

1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar Ne Zaman Emekli Olur?

Yorumlar

 1. burcu dedi ki:

  mükerrer eden bi bağkur ödemem var 9.aya ait nasıl iadesini alabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bağkurunuz devam ediyorsa 10. aydan mahsup edilir. İadesi yapılmaz.

 2. Hayrettin Görer dedi ki:

  1982 ssk girişim var. 1419 gün prim günüm var. ne kadar iade alabilirim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yatan primlerin sgk sisteminde yeniden değerleme yöntemi ile hesaplamaları yapılıyor. Hangi yıllarda ne kadar prim tutarı yattığı bilgisi olmadan hesaplama yapılması mümkün değil

 3. sakarya dedi ki:

  merhaba kolay gelsin;
  bağkur prim borçlarımı yatırdım. Ancak 662 TL gibi bir tutar fazla ödeme görünüyor. Bu tutar bir sonraki ay taksidinden düşülür mü ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer devam eden aktif bir bağkur ödemeniz yok ise sonraki ay primden düşer. eğer düşmez ise dilekçe ile borcunuza mahsup edilmesini talep edebilirsiniz

 4. Hasan dedi ki:

  Merhaba sigorta başlangıcım 1984 11500 prim gün sayım var 29/12/2020 de emekli olucam fazla yatan primlerimin geri ödemesini SGK alabilirmiyim

 5. veli sümbül dedi ki:

  sıkorta baslangıcım 01.05.1984 3021 gn calıstım var 3600 ze 579 gun eksım var suanda hıc bır ıs bulamıyorum 01.01.1968 dogumluyum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer engel öncesi askerlik var ise borçlanabilirsiniz. Ya da dışardan isteğe bğlı prim ödemeniz gerekecek. Eksik günleri tamamlamadan emekli olamazsınız

  2. veli sümbül dedi ki:

   pekııstege baglı sıkorta kac ay odemem gereklı ve kac paraya odeyebılırım 579 gunu kacparaya malolur bılgınızı rıca ederım

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba;

   2020 için aylık 1015,34 tl %5 düzenli ödeme indirimli 868,19 tl ödeme yapılacaktır.

 6. veli sümbül dedi ki:

  selam ben kulak ve bacak parmak sakatlım var parmaktan amalıyat oldum sakat kaldı bacaktanda dız ustu oturamıyorum kazadan sakat kaldıyuzde 52 raporum var vergı ındırımden faydalanıyorum sıkortam 3021 gun var eksıgımı tamalayamıyorum 579 gunummu dolduramıyorum ıs vermıyorlar nasıl emeklı olurum

 7. Timuçin E. dedi ki:

  Merhabalar, 657 Sayılı kanuna tabi memur iken Ocak 2017 de ihraç edildim. Temmuz 2017 den Ocak 2019’a kadar işçi olarak çalıştım, hatalı ihraç edildiğim anlaşıldığından Ocak 2019 da tekrar memuriyete atandım ve geçmişe yönelik tüm emekli primlerim yatırıldı. Şimdi SGK HİTAP’ta çakışma var diyor.
  1.5 yıl SGK ödememin işçi primi tutarını geri alabilir miyim? teşekkürler

 8. Uğur can dedi ki:

  4b de 365 tl fazla ödeme görünüyor bunu geri alabilme imkanım varmı

 9. Hakan Kovacoglu dedi ki:

  Merhaba eşim ssk ya kayıtlı olarak yaklaşık 9000 gün prim ödedi Yaş itibarı ile bu Ağustos sonunda emeklilğe hak kazanıyor ancak gerekenden yaklaşık 4000 gün fazla prim ödedi Emekli olurken fazla ödenen primlreri toplu olarak geri alabilir mi? Ayrıca kendi üzerine kayıtlı bir iş yeri var. Ben kendim de emekliyim.

 10. İsmail dedi ki:

  Merhaba, yurtdışı borçlanması yaparak 3600 günden emeklilik başvurusu yaptık. Yurtdışından eksik olan günleri belirlerken sgk dan 195 gün 4b hizmeti oldugunu, 3415 gün borçlanma yaparak olacagını teit ederek, borçlanmayı yaptık. İşlemler sürecinde geçmişte bagkur isteğe baglı ödenen gün sayısının arttırını gördük, kısacası güncelleme yaptıklarından fazladan 400 günlük bedel ödedik. İadesini alablirimiyiz.? Eksik işlenmesdi eğer ona göre borçlanıp para yatır aktık, saygılarla…

 11. Bulent dedi ki:

  Merhaba 1995 sigorta baslangicim var bana 5550 gun doldurma hakim var ve ban su ana kadar 6500 gun dol durdum yani nerdeyse 1000 gun fazladan yatirmiş oluyorum ve halen ssk da aktifim bu vazladan gun parasini ala bilirmiyim alsam bana nasil avantaj yada dez avantaj olur

 12. Serdar fidan dedi ki:

  Merhabalar adım Serdar 2018 yılının 11 nci ayında isteğe bağlı sigorta ya basvurdum ve yaptırdım 167 gün tam olarak prim yatırdım fakat sigortayı iptal ettiğimde bana 22 gün yerine 30 günlük para yatırttılar şimdi fazladan yatırdığım 8 günlük parayı iade alabilirmiyim

 13. denizbahar dedi ki:

  merhaba 7200 ödenen sgk günüm var.41 yaşındayım.53 yaşında emekli olabiliyorum.53 yaşıma kadar ssk pirimi ya da işyeri açsam normal bağkur primi ödemeye devam mı edeceğim.O zaman neden prim ödeme gün sayısı diye birşey var?Prim gününü dolduran çalışanlara bir kolaylık yok mu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maalesef emekli olana kadar mükellefiyetinizden dolayı bağkur primi ödemek zorundasınız. Size tavsiyem prim gününüz dolmuş. Varsa Eşiniz veya güvendiğiniz başka birinin üzerine açın. Açacağınız kişi ssk lı ise prim ödemek zorunda kalmaz. SSK lı değil ise hiç olmazsa emeklilik için prime sahip olur.

 14. salim salma dedi ki:

  merhaba ben 05/03/2019 da ssk ya emeklilik dilekcesi verdim 5300 hizmet gün 49 yaş ile emekliliğe hak kazandım 01/09/2008 ile 28/02/2011 tarihleri arasında bağkur yatırmam gerekirken ssk hizmeti almışım 616 günümü ssk yatmasına rağmen kabul edilmedi askerlik borçlanması yaparak günümü tamamladım ssk yatan sayılmayan 616 günümün iadesini alabilirmiyim teşekkür ederim

 15. Mustafa dedi ki:

  MERHABA MÜHENDİSİM VE KENDI IS YERIM VAR.BAGKURLUYDUM FAKAT BI KAÇ YERDE DANISMANLIK YAPTIGIM ICIN SİGORTA GIRISIM YAPILDI VE BAĞ-KUR ODEMEDIM. BAGKURDANDA BORCLANDIM FAKAT SIGORTAYA GIDIP SILDIRDIM. SIMDI SIGORTADAN ÇIKIŞIM YAPILDI YINE BAĞ-KUR ODEYECEGIM FAKAT BU AYNI AY ICERISINDE YATAN BIRDEN FAZLA SIGORTAYI BAGKUR YERINE SAYDIRABILIRMIYIM? YANI AYNI AY ICINDE 90 GÜN SIGORTA YATMIS FAZLASINI ONUMUZDEKI AYLARIN BAĞ-KURU YARINA SAYDIRIP PARA YATIRMASAM OLUR MU. CEVABINIZ IÇIN SIMDIDEN TSK. EDERIM

 16. Bulut dedi ki:

  Merhaba. Ben 2011 yılında devlet memurluğuna atandım. 2017 Nisan ayında KHK ile ihraç oldum. 2018 Kasım 23 ünde işe iade oldum. Yaklaşik 14 ay boyunca 4A sigortalı olarak çalıştım. Geri devlet memurluğuna iade olduğumdan geriye dönük sigorta primlerim kurumum tarafından yatırıldı ve 4A ve 4C hizmet çakişması oldu. Bu 14 ayın yani 4A olarak çalıştığım sürenin geriye dönük yatırmış olduğum sigorta primlerini geri alma hakkım var mı bilgi verirseniz sevinirim iyi günler

 17. Aysel dedi ki:

  Aysel
  Merhabalar.
  Sigorta başlangıç tarihim 3 ekim 1988. 2015 ten beri emekli maaşı almaktayım. Kadınlarda prim ödemesi 5300 igün ken ben yalaşık 6600 ödemişim. Fazladan ödediğim primleri geri alabilirmiyim, alırsam maaşımda düşüş olurmu.
  Not. Fazladan ödenen primler 2008 sonrası

 18. Aydın Can dedi ki:

  Merhaba,

  % 60 engelliyim. İşkur’ a kayıtta normal görünüyormuşum. Durumu engelli olarak düzelttirdim. Ancak yaklaşık 3 yıl prim ödemelerinde engelli indirimi yapılmadan ödenmiş. Bu fazla ödenen kısmı geri almamız mümkün müdür?

 19. nevfel dedi ki:

  merhaba benim her ay 9bin tl ssk yatyor fazla yatan primleri alabilirmiyim

 20. ahmet ak dedi ki:

  Selam peki bir şey soracağım. Ben engelli olarak 2018 Temmuz ayında 2. dereceden emekli oldum. Bana lazım olan 3920 gün prim benim 5967 gün primim var bu aradaki fazlalık 2047 günün ödemesini geri alabilir miyim?

 21. skoc78 dedi ki:

  2016 yılında fetoden ihraç edildim ve SGK (4 – A) lı olarak 2 ay çalıştım. daha sonra beraat ettim ve 2018 yılında görevime başladım. geriye dönük tüm 4-C primlerim kurum tarafından yatırıldı. şimdi SGK sayfamda hizmet çakışması görünüyor. Değişik tarihlerde toplam 62 günlük 4-C ile 4-A hizmet çakışması var. iki kez yatmış olan SGK primlerini geri alabilirmiyim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   SSK primlerini iade alamazsınız. Emekli olacağınız zaman maaş hesaplamasına katkısı olur.

 22. Betül Kaba dedi ki:

  Merhabalar kendi diş hekimi muayenehanem olduğu için bağkur ödüyordum. Muayenehanemi kapattığım için bağkur terk etmiş oldum ve şu an başka bir kurumda sgk lı olarak çalışıyorum. Fakat muayenehanemi kapatmadan önce 1 aylık ( 598 lira ) fazladan yatırmışım. Geri alma şansım var mı ? Varsa nereye başvurmam gerek acaba

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bağlı bulunduğunuz SGM bağkur servisine iade ile ilgili dilekçe verebilirsiniz.

 23. mustafa dedi ki:

  e-devlet sitesinde hem yatan bürüt maaşım ve hem 3 ayda bir aldığım ikramiye gözükürken , sgk hizmet dökümünde bürüt maaşım gözükmekte fakat 3 ayda bir ödenene pirimler gözükmüyor.

 24. Serkan dedi ki:

  Annemi tarım sigortasından tüm primlerini ödeyerek emekliye ayırdık. Yapılan hesaplamada 2015 sonrasına ait yaşını doldurmasından dolayı alınmaması gereken 15 bin tl civarında fazla para alınmış ve daha sonra sgk başvurduğumuzda bu paranın fazladan yatırıldığı doğrulandı. Ama buna rağmen kaç defa dilekçe vermemize rağmen paranın iadesi yapılmadı. Bu parayı alnak için nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Önceki dilekçelerinizi de ekine koyarak tekrar tekrar dilekçe verin. Bimer e ve cimere de şikeyetinizi iletin…

 25. mevlut barut dedi ki:

  benim pirim sayım 10750 gun askari ujretten yatı fazlasını geri ala bilirmiyim

 26. Ahmet dedi ki:

  Merhaba EK 9 10 günden fazla olarak yanımda çalışan bulunuyor.
  Ancak Ağustos ayında 78,63 Tl ödeme yaptım Eylül de 687,86 Tl ödeme yapmam istendi akabinde 5 gün sonra tekrar 291,89 Tl daha ödeme yapılması istendi ? Burada bir hata bulunduğunu düşünmekteyim.

  Daha önce hep 345,03 Tl ödeme yapıyordum veya daha düşük.

  Burada iade için mi başvurmam gerekiyor?
  Bana yardımcı olabilirmisiniz?

 27. Rüştü TANDOĞAN dedi ki:

  Babam tarım Bağ-Kur undan emekli. 2002 yılında prim gününü doldurdu yalnız yaş beklemesi gerektiğinden 2017 yılına kadar fazla prim yatırdık acaba yatırdığımız fazla primleri geri alabilirmiyiz yaklaşık 18.000tl civarında fazla ödemeniz var teşekkür ederim bilginiz icin

 28. Enes dedi ki:

  Merhaba ben 1 ay içerisinde 2 şirkette çalışıyorum şirketlerin biri mesala 25 gün yatırıyor diğerinde 25 yatırıyor peki ssk bunu 30 gün sayıyor peki bu kalan 20 gün ne oluyur buna edenen parayı geri alabilirmiyim o benim hakkım sonuçta

 29. Freedommm force dedi ki:

  Merhaba ben elektrik mühendisiyim. Danışman olarak çalışmaktayım. 5 farklı firmadan sgk yatmaktadır. Fazla yatan prim ücretini sgk dan alabilir miyim? Ne yapmalıyım?
  Eğwr alabiliyorsam firmalar farkli illerde olduğundan hangi ilin sgk sına dilekçe yazmalıyım?
  Teşekkürler

 30. Dogan Ay dedi ki:

  Merhaba..
  1990 sgk girisliyim.25 yıl süreyi doldurdum.Benden istenen prim gün ise 5525 dir.Ancak benim 7.190 günüm var.Ancak emeklilik için 52 yaşımı bekliyorum.Fazladan ödenmiş olan primlerimin iadesini alabilirmiyim.
  Teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Prim iadesini sadece yaşı ve süresi dolmasına rağmen prim doldurma imkanı olmayan sigortalılar iade alabilmktedir. Sizin iade alma hakkınız bulunmuyor. Maaşınız 7190 günden hesaplanacaktır.

 31. Zeki yıldırım dedi ki:

  1985 sağ girişim var 3600 gün sgk 2342 Bağkur günüm var be şimdi sgk emekli olabilmem için 3,5 sene sgklı olarak işe gireceğim fakat daha önceki SGK primlerim yüksek ödendi Bağkur ise asgari ücretten dolayısı ile günüm dolduğunda maaş hesaplanmasında çok kaybımın olduğunu öğrendim fazla olan günlerimden 1300 Bağkur günümün para iadesi olmaksızın iptal edilmesi için dava açma hakkım varmıdır ve sonucu nasıl olur tşk ederim. Zeki yıldırım

 32. Mahmut Bektaşoğlu dedi ki:

  Merhaba banabur yıla 360 yatması gerekirken 511 gün yatmış birim olarak satılıyor mu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Gün olarak 360 kabul edilir. Ödenen prim tutarı emekli maaşını artırır.

 33. Şerife Karcıer dedi ki:

  Merhaba ben Şerife Karcıer ben 1982 girişli 3073 gün primi sosyal sigortaladan gerisini bağkurdan tamamlayarak 8100 günden emekli oldum normalde bağkur bayanlarda 7000 gün idi ben bu 1100 gün ödedim primi geri alabilirmiyim emekliği 2016 da hak ettim ve ogünden beri emekliyim beni aydınlata bilir misiniz

 34. Selma dedi ki:

  Merhaba bagkur borcum silinmiş ve fazla ödeme 385 tl gözüküyor.geri alabilir miyim bagkurdan

 35. TUNCAY öz dedi ki:

  A.ve b firmaları 5 ay boyunca sigorta primini yatırmış fazla primi geri alınabilir mi

 36. Meral dedi ki:

  Merhaba,
  SGK girişim 1994 yılında başlamış olup, 7200’e yakın prim ödemem vardır. Prim ödeme günlerim ve 20 sene süreyi doldurmuş olup, yaş sınırı vurduğu için emekli olamıyorum. Fazla ödenen primlerin iadesi söz konusumudur?
  Saygılarımla,

 37. Nuran KARAYUMAK dedi ki:

  Bağkur ve ssk primlerim çakışıyor. Çakışan hizmet primlerinin tutarını geri alabilirmiyim

 38. murat yıldırım dedi ki:

  7100 ssk prim günü üzerinden emeklilik hakkımız mevcuttur. yaşı beklediğimizde 10-11 bin buluyor doğal olarak fazla yatırlan prim i tarafımıza ödenmesini talep edebilirmiyiz.

  teşekkürler.

 39. Meral dedi ki:

  Benim eşim Bağkur yapılandırmasindan yararlanarak emekli oldu 9000 gün üzerinden pirim yatırması gerekirken eşim 10673 gün üzerinden ödeme yatırmış bu fazladan yatan 1673 günlük primi talep Edip alabilirmiyiz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eşinizin meklilik hesabı bu primler üzerinden yapıldı. Primleri iade alma hakkınız bulunmuyor.

 40. mehmet atik yaşa dedi ki:

  merhaba , bağkurum çakıştığı için 7309 tl fazla ödemem var geri almak için dilekçe verdim 40 gündür tarafıma herhangi bir dönüş yapılmadı ne yapa bilirim teşekkürler

 41. Mehmet dedi ki:

  89 yılı giriş yaptım üç ay çalıştım 93 yılına kadar boşluk gözüküyor 93 den sonraki yılar2014 kadar yatırdım emeklilik dilekçesi verdim araştırıldı bana bu süre sayılmaz dendi 2014 kadar tüm borçları ödedim 89 ile 93 yılları arası bu parayı alabilirmiyim yada askerlik borçlanmasına çevire bilirmiyim teşekkür ederim

 42. Şakir dedi ki:

  Iyi günler. Babam emekli oldu. Daha önceleri bağkurda iken fazladan pirim yatırmış. Geçenlerde bunun geri iadesi için dilekçe vermiş ve kabul edilmiş. Fakat parasi pttbanka yatmış. Haliyle alamamış haberi olmadığı için. Sonradan öğrendiğine göre devlet bu parayı geri almış. Böyle bir şey olabilir mi. Şuanda izlememiz gereken adım nedir. ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kurum ödemelerini yaptıktan sonra 1 ay içinde çekilmediği takdirde tekrar emanete alır. Dilekçe ile durumu izah ederek tekrar ödenmesini sağlayabilirsiniz. Alo 170 hattını arayarak ödemenin durumu hakkında bilgi alınabilir.

 43. azra kebabcı dedi ki:

  merhaba eşim 24/11/1993 bağkur girişli 17 ağustos 2008 de vefat etti 25/09/2008 de bağkurdan ölüm aylığı abilmem için benden 24.350 tl 01/01/2005 sonrası prim borcu diyerek para alındı normalde ölüm aylığı 1800 gün primi olana zaten maaş bağlanmıyormu benden fazla para alındğını düşünüyorum bilgilendirirseniz sevinirimi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer borçsuz olsa idi 1800 gün yetecekti. Borcu olduğundan emeklilik için hepsini tahsil etmek zorundalar. Ödediğiniz prim karşılığında maaş da yüksek bağlanmıştır. İleriye dönük bakarsanız kaybınız yok. 1800 ün ile daha düşük maaş alacakken ödediğiniz primlerden dolayı daha yüksek maaş alıyorsunuz.

 44. Tuğrul dedi ki:

  tavan asgari ücretin 6.5 katı mı 10 katı mı?

 45. serhat bostanci dedi ki:

  3600 sartini doldurdum. Suan 4250 gun primim var 1998 girisliyim dilekcemi versem. Fazla primlerim iade olurmu. Olursa nezaman olur.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   ödediğiniz primler iade olmaz maaşınız bağlandığında 4250 gün prim ödemesine göre hesaplama yapılacaktır.

 46. Metin Yalçın dedi ki:

  mrb.emeklilik evraklarımı gaziosmanpaşa dan verdim ve sizin emeklilik işlemlerinizde görünüyor en son bağcılar da çalıştığım için herhale size gönderildiğini düşünüyorum hangi aşamada olduğunu öğrenemedim nasıl yardımcı olursunuz teşklr. 3400016080077

 47. Murat aydogan dedi ki:

  SSK ve Bağ-Kur’da toplam emeklilik pirimizde 5300gün ödemem gerekirken 7500 gün ödemem var fazladan ödediğim 2000 günü alabilirmiyim alabilirsem nasıl bir yol izlemeliyim saygılar

 48. Erkan dedi ki:

  Merhaba benim 2016 yılında 928 gün prim ödemem var fazla primleri geri alabilir miyim

 49. Gökhan dedi ki:

  Mrb benim sigorta asgari ücretten yatıyor ama birden fazla işyerinde sigortam gözükyo fazla yatsn pirim alabiliyormuyum yıllık550-600 gun siğortam gözüküyo

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İade alabilmeniz için aylık yatan prim tutarının asgari ücretin 10 katından fazla olması gerekmektedir.

 50. Ali caliskan dedi ki:

  Merhaba
  3 yildir 3 ayri firmada asgari ucret uzerinden sigortaliyim ben bu haktan yararlanabiliyormuyum ayrica emekliligime olumlu yonde etki edermi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İade alabilmeniz için aylık yatan prim tutarının asgari ücretin 10 katından fazla olması gerekmektedir. Ancak emekliliğe her yatan yüksek primin faydası var.

 51. Cuma dedi ki:

  2010 yılında 40.000,00 TL primim yatırıldı.emeklilik de 10.000,00 TL si sayıldı. Sayılmayan primini alabilirmiyim.saygılarımla.cuma demir

 52. Ekrem Alkaptan dedi ki:

  2005 senesinde fazla yatan primlerimi alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer asgari ücretin 10 katından fazla bir prim tutarı var ise alabilirsiniz. Haricinde alamazsınız.

 53. Neslihan dedi ki:

  Merhaba.ben ücretli doğum iznindeyken işyerim 1 aylık sigortamı yatırmış.bunu alabilirmi,alırsa nasıl alır?

 54. Cemil çiçek dedi ki:

  E mekliyim 6289 günüm var doldurmam gereken zorunlu repo gün fakat vergi indirimli %60raporla 3600den emekli oldum acaba bu aradaki fazla ödendiği geriye alabilimiyim

  1. bekir akın dedi ki:

   E mekliyim 6289 günüm var doldurmam gereken zorunlu repo gün fakat vergi indirimli %60raporla 3600den emekli oldum acaba bu aradaki fazla ödendiği geriye alabilimiyim

 55. Kaan Okyar dedi ki:

  Merhabalar
  Ben 1.5 senedir Özel Okulda Güvenlik Görevlisi olarak çalışmaktayım.
  İzin günlerimde ekstra işe gidiyorum.1 Ocak 2018’den beri 4 gün , 2017’de ise 14 gün farklı işyerlerinden toplamda 18 gün (günübirlik) prim yatırıldı.Bunların iadesini (ücret olarak) geri alabilirmiyim yada ücret değilde ne tür işlem yapılabilir?
  Teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1 ay içinde birden fazla iş yerinde çalışan işçinin ödemiş olduğu sigorta primi tutarı asgari ücret tutarının altı buçuk katından fazla ise işçi tarafından ödenen primler işçiye iade edilir. Sizin primleriniz asgari ücretten yatıyor ise bu sınıfa girmez. Primler emekli maaşınızı olumlu yönden etkiler.

 56. memduh dedi ki:

  merhaba bağkur prim borcumu yatırdım ve 1 nisan 2018 itibarı ile SSK dan emekli oldum .edevllette bağkur prim fazla ödeme gözüküyor bu paranın iadesi olabilir mi ?

  cevabınız için çok teşekkürler
  Memduh

 57. osman erdoğan dedi ki:

  ben bir işyerinde özel güvenlik olarak çalışıyorum fakat mesayimin dışında exra maç konser organizasyon etkinliklerde görev alıyoruz ve sgk pirimi yatırılıyor.Bu yatan sigorta pirimlerimizi geri alabiliyormuyuz

 58. samsunlu dedi ki:

  prim günümü doldurdum.emekli olmama 13 sene var. sigortalı olarak çalışmaktayım adıma yatan fazla primleri yaşım dolduğu zaman ödenen primleri sgk geri alabiliyormuyuz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaşınız tüm yatan primlerinize göre hesaplanıyor. Geri iadesi yapılmaz.

 59. Serdar aytaş dedi ki:

  Ne kadar alabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Fazla yatan primler emekli olduğunuzda emeklilik maaşı için hesaplamada artı yönde etki eder ve iadesi yapılmaz. Ancak aşağıdaki durumda iade sözkonusu olur;

   1 ay içinde birden fazla iş yerinde çalışan işçinin ödemiş olduğu sigorta primi tutarı asgari ücret tutarının altı buçuk katından fazla ise işçi tarafından ödenen primler işçiye iade edilir. Fazla yatan ssk primlerinin iadesi için ilgili şahsın SGK kurumuna dilekçe ile başvurarak fazla ödenen primlerinin iadesini talep edebilir.

 60. Serdar aytaş dedi ki:

  Fazla primim varmi yokmu nasıl öğrenebilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sigortalı başlangıç tarihine göre emeklilik için gereken şartlara göre fazla prim yatırıp yatırmadığınızı öğrenebilirsiniz.