ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2023 Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi Ne Kadar?

2023 Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi Ne Kadar?
SGK
06.07.2023

Ev hizmetlerinde çalışanlar için ödenen sigorta primi 2023 Temmuz asgari ücret zammı ardından güncellendi. 5510 sayılı Kanunun Ek-9 maddesince tanımlanan ev hizmetleri sigortası, hatırlanacağı üzere 10 günden az veya 10 gün ile 10 günden fazla süreyle çalıştırılanları ilgilendiren sigorta türüdür. Teşviklerle birlikte farklı tarifelerin oluştuğu ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primi 2023 yılı detaylarını sizler için tüm ayrıntıları ile işledik.

Hangi İşler Ev Hizmeti Sayılır?

Ev hizmetinde sayılabilecek işler Ek-9 kapsamınca şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Temizlik, yemek yapmak, ütü, çamaşır ve bulaşık yılama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı ve özel bakıma muhtaç kişilerin bakım işleri gibi ev içerisinde yaşayan bireyler tarafından yapılabilecek fakat ev halkı dışından bireylere yaptırılan işler,
 • Evde, hastanede ya da bakım evinde çocuk, yaşlı veya özel bakım gerektiren kişilerin bakımı ev hizmetleri sayılmaktadır.

Kimler Ev Hizmetlerinde Ayda 10 Günden Az Çalışabilir?

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışabilecek kişiler SGK tarafından şu şekilde paylaşılmaktadır:

 • Herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmayanlar,
 • İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar,
 • 5510 sayılı Kanunun 4’ncü maddesinin birinci fıkrası (a) ve (b) bentlerine tabi çalışanlar,
 • SGK’dan aylık ve gelir alanlar,
 • 2825 sayılı Kanuna ve 5510 sayılı Kanunun ek 5 ev ek 6’ncı maddelerine tabi sigortalılar ayda 10 günden az çalışabilirler.

Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Nasıl Sigorta Yapılır?

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı iki farklı esasa göre yapılmaktadır. SGK tarafından ilgili kanun kapsamınca ev hizmetlerinde çalışanlar, 10 günden az ve fazla olarak değerlendirilmektedir. Sigorta işlemleri için SGK tarafından öngörülen gün kriterlerine ilişkin detaylar şu şekildedir:

 • Ev hizmetleri kapsamında kabul edilen çalışmalar ay içinde 10 günden az süre ile yapılıyorsa iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primler kişileri çalıştıranlar tarafından ödenmektedir. Çalışanlar ise talep etmeleri halinde takip eden ayın sonuna kadar emeklilik ve GSS primlerini kendileri ödeyebilmektedir.
 • Bir ay içinde 10 gün ve fazla süre ile çalıştırılanların primleri, işverenler tarafından kolay işverenlik kapsamında ödenmektedir.

Ev Hizmetlerinde Ayda 10 Günden Az Sigortalı Çalışanlar Nasıl Sigorta Başvurusu Yapar?

10 günden az çalışanların sigorta başvurusu için farklı yöntemler bulunsa da temelde SGK’ya “Ev Hizmetlerinde On Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form” isimli belgenin doldurularak teslim edilmesi gereklidir.

Doğrudan formu doldurarak SGK İl Müdürlüklerine teslim edilebildiği gibi kısa mesajla ya da e-Devlet’ten başvuru da SGK tarafından kabul edilebilmektedir. SMS ile sigorta başvurusu yapılırken T.C. kimlik numarasının 5510’a kısa mesaj olarak gönderilmesi ve kişinin kendisini “çalışan” olarak kaydettirmesi gereklidir.

E-Devlet’ten ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalışan sigorta başvurusu şu şekilde yapılır:

 1. E-Devlet “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama” sayfasına ulaşın.
 2. Açılan sayfada “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayın.
 3. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi girişi yaparak kimlik doğrulama tamamlayın.
 4. Açılan sayfada başvuru işlemlerini tamamlayarak kaydı oluşturun.
 5. SGK İl Müdürlüğüne şahsen giderek “Ev Hizmetlerinde On Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form” isimli belgeyi teslim edin.

Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Çalışanların Sigortası Nasıl Yapılır?

Ayda 10 günden fazla çalışanların sigortası SGK’ya ait online işlem platformları üzerinden kolayca yapılabilir. 1 ayda 10 günden fazla yani 75 saatten fazla çalışanların başvuru işlemleri e-Devlet’ten “İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden) sayfasından yapılır.

10 günden fazla çalışan sigorta başvurusu için;

 1. Aşapuda ki linkte açılan sayfada “Gerçek Kişi İşyeri Bildirgesi Düzenle” sekmesine tıklayın.
 2. İşyeri Bilgileri” bölümüne bağlı olunan il/ilçe SGK Müdürlüğü bilgisi seçilmelidir.
 3. “Sigortalı Çalıştırılmaya Başlanacak Tarih” bölümüne çalışanın işe başlayacağı tarihi yazın.
 4. “Yapılan İşin Niteliği” bölümüne meslek seçimi yapılmalıdır.
 5. “Kolay İşverenlik Kapsamındaki İşyeri” kısmında Evet seçimini yapın ve “Ev Hizmetleri” seçimini yapın.
 6. “Çalışmaya başlayacak sigortalı” bölümü “1” olacak şekilde yazılmalıdır.
 7. “Yönetici Bilgileri” bölümünde çalıştıranın TC kimlik numarası ve cep telefonu bilgisi girilerek “EKLE” bölümüne basılmalıdır.
 8. “E Bildirge Kullanıcı” bölümünde şifre alınacak e-bildirge kullanıcısı tanımlanmalıdır.
 9. “Sigortalı Bilgileri” bölümüne çalıştırılacak kişinin TC kimlik numarası eklenmelidir. Sigorta kolu kısmının “Ek 9 10 günden fazla uzun vade” olarak seçilmesi gereklidir.
 10. “ÇŞGB İş Kolu” için genel işler seçimi yapabilirsiniz. Görev kodu için “İşçi” seçimi yaparak uygun Nace kodu bilgisini girin.
 11. Sayfayı kaydedin ve kimlik fotokopileri (çalışan ve işveren) birlikte SGK’ya başvuru yapılmalıdır.

2023 Ev İşlerinde Çalışanların Sigorta Primi Ne Kadar Oldu

Ev işlerinde çalışanların sigorta primleri bilindiği gibi brüt asgari ücrete göre hesaplanmaktadır. Hatırlanacağı üzere 10 günden az ev işlerinde çalışanlar için günlük yatırılacak sigorta tutarı, yine günlük brüt asgari ücretin %2’si olarak hesaplanır. 10 günden fazla çalışanların ise günlük brüt asgari ücretin %37,5’i oranında sigorta primi ödenmektedir.

 • Ev hanımı en düşük aylık sigorta primi : 4.292,64 TL
 • Ev hanımı en düşük aylık sigorta primi : 32.194,80 TL

Olarak belirlenmiştir.

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Priminde Teşvik Var mı?

Ev hizmetlerinde çalışanlar için sigorta prim teşviki uygulaması belirli şartlar altında 2023 yılında devam etmektedir. Teşvikler sadece 10 günden fazla çalışanlar için yürürlükte olup 10 günden az ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primlerine ilişkin herhangi bir teşvik uygulanmamaktadır.

2023 Ev Hizmetlerinde Çalışan Yabancıların Sigorta Primi Ne Kadar Oldu?

Ev hizmetlerinde çalışan yabancıların sigorta primi 2023 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi Türk çalışanlar ile benzer şekilde belirlenmektedir. Yukarıda paylaşılan teşvikli ve teşviksiz sigorta primlerinin aynısı, yabancı çalışanlar için de geçerlidir.

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi Nasıl Ödenir?

Ev hizmetlerinde çalışanların prim ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme noktalarına yapılabilir. Prim ödemeleri için PTT ve SGK anlaşmalı bankalar yetkilidir. Prim ödemesi yapılırken işverenlerin T.C. kimlik numaraları ile birlikte “SGK Ödemeleri Ek-9 10 günden fazla ödeme” menüsünü kullanarak işlem gerçekleştirmeleri gereklidir. Ödemeler nakit ya da kredi kartı ile yapılabilmektedir.

SGK Prim Ödemeleri Gecikirse Ne Olur?

SGK prim ödemelerinin gecikmesi ev hizmetlerinde çalıştırılan kişiler için de teşviklerin iptal olması anlamına gelir. İşverenler, ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalıştırdıkları sigortalıların primlerini 1 gün dahi geciktirse, verilen teşviklerden yararlanamayacak.

Gecikmiş borçların ödenmesi ve bir sonraki ay uygun aralıklarda prim ödemesinin yapılması halinde ise yeniden teşviklerden yararlanılabilmektedir.

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Gelir Vergisi Ödenir mi?

Ev hizmetlerinde çalışanlar için gelir vergisi ödemesi yapılmaz. Ev hizmetlerinde çalışanlar kanuna göre gelir vergisinden muaftır. Ödenecek brüt maaş üzerinden yapılan SGK ve işsizlik prim kesintisi dışında net maaşa ulaşırken herhangi bir kesinti uygulanmamaktadır.

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Ne Kadar?

Ev hizmetlerinde çalışanlar için AGİ uygulanmaz. Yukarıda değindiğimiz gibi ev hizmetlerinde çalışanlar, gelir vergisi ödememektedir. Bu nedenle vergi iadesi olan AGİ ödemesi de ev hizmetlerinde çalışanlar için söz konusu değildir.

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Nasıl Emekli Olur?

Ev hizmetlerinde çalışanların emekliliği SSK kapsamında yapılır. Emeklilik için bu kişiler, SSK emeklilik şartlarını sağlamaları sonrası aylık hakkı kazanır. Ev hizmetlerinde çalışanların emekli olabilmeleri için sağlamaları gereken şartlar aşağıda sıralanmaktadır:

 • İlk sigorta girişi 08.09.1999 tarihi öncesinde olanlar en az 15 yıl hizmet süresi, 3600 gün ödenmiş prim ve 50 – 60 arası değişen yaş kriterini tamamladıklarında emekli olabilirler.
 • 08.09.1999 – 1.05.2008 tarihleri arasında sigorta girişi yaptıranlar 25 yıl hizmet süresi, 4500 gün ödenmiş prim, kadınlarda 58 ve erkeklerde 60 yaş şartını yerine getirerek emekli olabilirler.
 • 1.05.2008 tarihi sonrasında sigortalı olanlar 1 Ocak 2036 tarihine kadar 5400 prim gününü tamamlamaları halinde 63 yaşını doldurduklarında emekli olabilirler.

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Ev hizmetlerinde çalışanlara işsizlik maaşı ödemesi yapılmaktadır. İki üst başlıkta paylaşılan örnek maaş hesaplamasında görüleceği üzere ev hizmetlerinde çalışanlardan %1 oranında işsizlik primi kesintisi yapılmaktadır.

Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün sigorta prim ödemesi şartının sağlanması halinde kendi istekleri dışında işten ayrılan ev hizmetleri çalışanları, İŞKUR İl Müdürlüklerine ya da e-Devlet’ten işsizlik maaşı başvurusu yaparak ödemeden yararlanabilirler.

Ek 9 10 Günden Fazla Çalışanlar Sigorta Prim Ödemesi Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Ev hizmetlerinde çalışanların sigorta prim ödeme sorgulaması bağlı olunan SGK il/ilçe müdürlüklerinden ya da SGK anlaşmalı tahsilat noktaları üzerinden yapılabilir. Sorgulama yolu ile öğrenilen ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primi, nakit ya da kredi kartı ile ödenerek borç ödemesi tamamlanabilir.

En Düşük ve En Yüksek Sigorta Primi Ne Kadar Oldu?

Güncel Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar Oldu?

Bakıcı Sigortası Nasıl Yapılır? Devlet Desteği

Yorumlar

 1. Şayan Aktaş dedi ki:

  Temizlikçi