Emeklilik

Malulen Emekliliğe Başvurdum Maaşım Ne Zaman Bağlanır?

Malulen emeklilik pekte istenen bir durum olmasa da kazalar, hastalıklar ve ölümler hayatın bir gerçeği. Ve çalışma hayatını sonlandırmak zorunda bırakan bu tür durumlar her an herkesin başına gelebilecek durumda. Haliyle bu tür durumlar için en azından temel bilgilere sahip olmak herkes için gerekli bir alan. Kazalar ve hastalıklardan dolayı iş gücünde %60 ve üzeri kayba uğrayanlar yahut ölümler yüzünden vefat eden kişinin birinci derece yakınlarının çekeceği maddi sıkıntılar göz önüne alınarak düzenlenmiş olan malulen emeklilik şartları, söz konusu problemleri yaşamış olanlara büyük kolaylıklar getirmektedir. 2013 yılında kapsamı biraz daha genişletilen malullük hukuku günümüzde daha fazla insanın bu hizmetten faydalanmasına olanak sağlamaktadır.


Malul Olma Kapsamına Kimler Girer?

Sosyal Sigortalar Kurumunun yaptığı resmi açıklamalara göre malulen emeklilik başvurusu yapabilmek için;

 • Hizmet akdine tabi veya kendi adına çalışan sigortalıların meslek hastalığı yahut iş kazası sebebiyle çalışma ve kazanma gücünün en az %60’ını kaybetmiş,
 • Kamu görevlileri kapsamına girenlerin ise iş ve vazifelerini yapabilme güçlerinin en az %60’ını kaybetmiş olmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda malul olma kapsamına girenlerin maaşa bağlanabilmesi için;

 • Maluliyetin gerçekleştiği tarih itibariyle en az on yıllık sigortalı olunması ve toplamda 1800 gün sigorta pirimi ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Şayet başkasının bakımına muhtaç olunmuş bir durum söz konusu ise, sigortalılık süresine bakılmaksızın malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması yeterlidir.
 • Çalıştığı iş yerinden maluliyeti sebebiyle ayrılmak zorunda kalması veya işten çıkarılmış olması gereklidir. Maluliyet mevcut işine engel olmuyorsa maaş bağlanmaz.
 • Bir hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına çalışan bireylerin herhangi bir sigorta prim borcunun bulunmaması gerekir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik başvurusu yazılı olarak yapılmaktadır ve prosedürler içerisinde öncelikli olarak maluliyetin tespiti yer almaktadır. Başvuruların yazılı olarak ve sadece sosyal güvenlik merkezlerine yapılabilmesi esnekliği olmayan bir kuraldır. Fakat başvuruyu sigortalı yahut mümkün değilse işvereni de yapabilir. Sosyal güvenlik il veya (bölgesine göre) ilçe merkezlerinde oluşturulan sağlık kurullarınca, malulen emeklilik maaşı konusunda bir haksızlığa sebep olmamak adına maluliyet tespiti bizzat yapılır. Buradaki detay herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için son derece önemlidir. Yaşanan iş kazası veya hastalık sebebiyle kaybedilen iş gücünün tespitinde, özel ya da kamu hastaneleri tarafından verilen sağlık raporları malulen emeklilik maaşı alabilmek için yeterli değildir. Başvuru yapılan Sosyal Güvenlik Merkezi’nin kendi sağlık kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucu maluliyet tespit edilmekte ve karar verici merci olarak bu kurul yetkili sayılmaktadır.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

Sosyal Sigortalar Kurumundan malulen emekli olabilmek için başvuru esnasında bazı evraklar gerekmektedir. Kurumun kendi açıkladığı evrakları şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi, bu belgeyi sgk.gov.tr üzerinden temin edebilir yahut bulunduğunuz bölgeye en yakın Sosyal Güvenlik Merkezinden talep edebilirsiniz.
 • Sigortalı işten ayrılış bildirgesi, bu belge işten ayrıldıktan sonra 10 gün içerisinde malullük başvurusu yapanlardan istenmektedir.
 • Malulen emekliye sevke ilişkin emekliye sevk onayı.
 • Ve nihayetinde maluliyetin tespitine dair verilen kurul raporu.

Malullük Maaşı Kesilir mi?

Sosyal Sigortalar Kurumunun onayıyla bağlanan malullük maaşı kimi durumlarda tamamıyla yahut belirli bir dönem olmak kaydıyla kesilebilir. Aşağıda belirttiğimiz iki sebep malullük maaşının kesilmesine dair sıralanmıştır.

 1. Türkiye Cumhuriyeti sigortalılık kapmasında yeniden çalışmaya başlamak veya yurt dışında ilgili mevzuat kapsamında çalışıyor olmak malullük maaşını sona erdirir.
 2. Kontrol muayenesi sonucunda malullük durumunun ortadan kalkması sonucu maaş kesilir. Kontrol muayenesi maluliyete sebep olan iş kazası yahut hastalığın düzelme potansiyeli göstermesi durumunda kurumun belirlediği aralıklarda yetki sahibi kurul tarafından yeniden değerlendirme altına girmektir. Süreklilik arz etmeyen maluliyet durumlarında, maluliyete sebep olan konu ortadan kalktığında maluliyet kapsamında olmakta ortadan kalkmaktadır.

Bu noktada kontrol muayenesi ile alakalı herhangi bir sorunla karşılaşmamanız adına, kontrol muayenesinin ne gibi durumlarda kurum tarafından talep edilebileceği hususunda biraz daha bilgi vermeyi uygun buluyoruz.

 1. Kurum tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle,
 2. Maluliyete ilişkin SGK tarafından verilen ilk karar gereği,
 • Malullük, vazife malullüğü maaşı bağlanmış sigortalıların, malullük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduklarına dair talepte bulunmaları halinde,
 1. İhbar veya şikâyet durumlarında

Sosyal Güvenlik Kurumu kontrol muayenesine ihtiyaç duyabilir ve şahıs sağlık kurulunca yeni bir incelemeye tabi tutulur.

Sonuç Ne Zaman Elde Edilir?

Malulen emeklilik maaşı nasıl bağlanır sorusuna güncel, doğru ve resmi kanallardan edindiğimiz bilgiler ile cevap vermeye çalıştık. Bu bağlamda en çok merak edilen konulardan biri de başvuru ve evrak işlemlerinin ardından onay çıktığı takdirde maaş alma sürecinin ne zaman gerçekleşeceğidir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mesul olduğu vatandaş sayısı, başvuru yoğunluğu, gerekli prosedürlerin tamamlanmasında yaşanan normal veya anormal gecikmeler göz önüne alındığında, malulen emeklilik maaşı nasıl bağlanır aşaması halledilmiş olsa bile, maaş alma durumu bir miktar gecikebilir. Gerekli tüm evrakların doğru bir şekilde ve zamanında ibraz edilmesi halinde süreç ortalama 1 ay ile 3 ay arasında değişen sürelerde sonuçlanmaktadır. Bu süreçlerde yaşanabilecek olası aksaklıkları 0312 458 71 30 (Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı) numaralı telefondan, size verilen varide numarası ile güncel olarak takip edebilir yahut imkanınız varsa e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

25 Yıl Evli Kalanlara Emeklilik Yasası Çıktı Mı ?

Ölüm Halinde Emekli Maaşı Ne Kadar Düşer

Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım Hesaplama

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Gny emekli olmak için yasimi bekliyorum
  Calisamaz haldeyim vergiden muaf engelli emekli olmak için baş vurdum sonucumu ne zaman belli olur evrak takibini kimden öğrene bilirim

 2. Yüzde seksen iki engelim var 2 yıl süreli emekli oldum benim raporumda çalısamayacağı iş alanları boş bırakıldı ve ağır kusur yeri hayır yazıyor şimdi ben bu koşulda herhangi bir işde sigortalı çalışa bilirmiyim çalısırsam emekli aldığım maaş kesilirmi rapor aldığım hastanede sordum çalışa bilirsin bir mani yok dediler emin olmak için size sormak istedim saygılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu