Engelli

2020 Engelli Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır ve Tablosu

2020 engelli emeklilik hesaplaması yapılırken, engelli bireyin çalışmaya başladığı tarih değerlerinin, emeklilik için sağlaması gereken şartlara ilişkin tarih ve prim süresi değerlerinden çıkarılması işlemi gerçekleştirilir. Hesaplama işlemleri tabloda yer alan emeklilik prim, yaş ve sürelerine ilişkin emekli olma şartı bilgileri temel alınarak gerçekleştirilir.


Örneğin; Bir engelli vatandaş 2 Temmuz 1976 yılı doğumlu ve Eylül ayının 20’sinde, 1992 yılında işe başlaması ile 3675 günlük prim ödeme süresine sahip olmuşsa, şartlara göre 25 yıllık sigortalılığı tamamlayıp emekli olur. Tabloya göre, 5600 gün prim sayısına sahip olarak, 53 yaş şartını tamamlayıp emekli olma talebinde bulunma hakkına sahiptir.

Bu şart üzerinden hesaplama yapıldığında, engelli vatandaşın prim ödenme süresi, şartta yer alan prim ödenme süresinden çıkarılır. Çalışma yılı süresi ise emekli olma yıl şartı süresinden çıkarılır. Hesaplama ile vatandaş 2 Temmuz 2028 yılında emekli olma hakkı kazanır.

2020 Engelli Emeklilik Şartları Nelerdir?

Engelli emeklilik 2020 yılında da herhangi bir değişiklik olmazsa, 01.10.2008 tarihinden yürürlüğe giren şartlara göre belirlenecektir.

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren bir kanunla birlikte, 01.10.2008 tarihinden sonra işe giren engelli bireyler bazı şartlar belirlenmiştir;

 • Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce en az %60 ya da daha fazla engel oranına sahip olan kişiler;
  • 15 yıl sigortalılık süresi
  • 3960 prim günü ile emekli olabilmektedirler.
 • Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce en az %50 ila %59 arasında engel oranına sahip olan kişiler;
  • 16 yıl sigortalılık süresi
  • 4320 prim günü ile emekli olabilmektedirler.
 • Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce %40 ila %49 arasında engel oranına sahip olan kişiler;
  • 18 yıl sigortalılık süresi
  • 4680 prim günü ile emekli olabilmektedirler.

Çalışma Gücünde Kayıp Oranına Göre Engelli Emeklilik Tablosu

Engelli emeklilik Tablosu ve hesaplama 2020 yılında çalışma gücünde oluşan kayıp oranına göre değişiklik gösterecektir. Engelli emeklilik şartları tablosu şu şekildedir;

 • Sigorta başlangıç tarihi 01.10.2008 ila 31.12.2008 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

 • %60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3700 prim günü ile,
 • %50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 3700 prim günü ile,
 • %40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4100 prim günü ile emekli olabilmektedir.
 • Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2009 ila 31.12.2009 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

 • %60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3800 prim günü ile,
 • %50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 3800 prim günü ile,
 • %40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4200 prim günü ile emekli olabilmektedir.
 • Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2010 ila 31.12.2010 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

 • %60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3900 prim günü ile,
 • %50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 3900 prim günü ile,
 • %40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4300 prim günü ile emekli olabilmektedir.
 • Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

 • %60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim günü ile,
 • %50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 4000 prim günü ile,
 • %40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim günü ile emekli olabilmektedir.
 • Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2012 ila 31.12.2012 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

 • %60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim günü ile,
 • %50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 4100 prim günü ile,
 • %40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü ile emekli olabilmektedir.
 • Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2013 ila 31.12.2013 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

 • %60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim günü ile,
 • %50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 4200 prim günü ile,
 • %40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4600 prim günü ile emekli olabilmektedir.
 • Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2014 ila 31.12.2014 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

 • %60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim günü ile,
 • %50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 4300 prim günü ile,
 • %40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4680 prim günü ile emekli olabilmektedir.
 • Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2015’ten sonra olan engelli sigortalılar;

 • %60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim günü ile,
 • %50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 4320 prim günü ile,
 • %40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4680 prim günü ile emekli olabilmektedir.

Vergi İndirimi İle Emekliliğe Hak Kazanmış Engelli Vatandaşlar Ne Kadar Maaş Alırlar?

Engelli emekli maaşı, ülkemizde engelli vatandaşlar için sağlanan birçok imkândan bir tanesidir. Gelir vergisi indiriminden yararlanılarak, engelli vatandaşlar için erken emekli fırsatı oluşabilmektedir. Engelli vatandaşın çalıştığı dönemde ödediği prim ve aylık kazancının ne kadar olduğuna göre alacağı maaşlarda değişiklik göstermektedir. Genel olarak 2018 yılında verilen engelli maaşları şu şekilde belirlenmiştir;

 • SSK’dan ve vergi indiriminden faydalanarak erken emekli olan engelli bir vatandaşın emekli maaşı 900 ila 1100 TL arasında değişiklik göstermektedir.
 • Emekli Sandığı’ndan ve vergi indiriminden faydalanarak erken emekli olan engelli bir vatandaşın emekli maaşı ise 1900 ila 2100 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Engelli Vatandaşlar Erken Emeklilik Başvuru Şartları Nelerdir?

Normal şartlarda hak kazanılan emekli olmanın üç ana şartı vardır.

Bu şartlar;

 • Sigortalının ödediği primlerin gün sayısı
 • Sigortalılık gün sayısı
 • Emekli olabilme yaşının doldurulmuş olması

Normal şartlarda yukarıda belirtilen şartlara uyum sağlayan kişiler emekliliğe hak kazanırken bu durum engelli vatandaşlar için daha esnek tutulmuştur. Engelli emeklilik şartları sosyal devlet ilkeleri gereği kolaylaştırılmış ve daha esnek tutulmuştur.

Buna göre engelli vatandaşların erken emekli olması için gereken şartlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Çalışmaya başlamadan önce engelli vatandaşın engel durumu olmalıdır.
 • İşe başladıktan sonra oluşan engel durumları malulen emeklilik olmaktadır.
 • Engelli vatandaş emekli olduktan sonra yaşlılık maaşı ödeneği almaya başlar.
 • Engelli vatandaşların emeklilik şartları bağlı oldukları kuruma göre farklılık gösterir ve ayrı olarak değerlendirilir. (İşçi emeklisi, Bağ kur emeklisi ve Memur emeklisi)
 • İlk sigorta tarihine göre engelli erken emeklilik yılı ve prim ödemesi ayarlanır. Vatandaşların işe başlangıçları ne kadar geç ise o derecede prim ödeme ve yıl şartında artış olur.
 • Engeli vatandaşın alacağı sağlık raporunda %40 ve üzeri oranda engel durumu (iş gücü kaybı) ve maliyeden vergi indirim hakkı Engelli emeklilik işlemleri SGK olması gerekir.
 • Engelli emeklilik işlemlerini SGK yapmaktadır. Müracaatların SGK’ya yapılması gerekir.

Engelli Erken Emeklilik Başvurusu Evrakları Nelerdir?

Engelli erken emeklilik başvurusu için Vergi Dairesi yönlendirmesiyle hastane kuruluşuna giden engelli vatandaşlar, engelli sağlık raporunu edinerek, yönlendirmeyi yapan Vergi Dairesine tekrar ulaşım sağlarlar. Başvuru için Vergi Dairesine engelli sağlık raporu iletilip, ‘’erken emeklilik başvuru formu dilekçesi’’ doldurulup, imzalanır. Dilekçenin imzalanması ve teslim edilmesi işlemi ile engelli vatandaşlar, erken emeklilik için başvurularını tamamlarlar.

Engelli erken emeklilik başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmaktadır. Başvuru sırasında gerekli olan evraklar şunlardır;

 • Engelli işçi emeklileri için;

  • Başvuru sahibinin emeklilik talep ve tahsis formu
  • Başvuru sahibinin vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Başvuru sahibine ait iki adet yeni çekim fotoğraf
  • Başvuru sahibi için İlgili işveren tarafından düzenlenmiş olan onaylı hesap fişi
 • Engelli BAĞ-KUR emeklileri için;

  • Başvuru sahibine ait vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Sigortalılık belgesi
  • Ödenmiş olan fakat hesapta görülmeyen primlerin makbuzları
  • Yaşlılık maaşı alabilmek için talepte bulunma formu başvuru sahipleri tarafından doldurulması gerekir.

Engelli Erken Emeklilik Onayı Nasıl Alınır?

Engelli erken emeklilik onayı, başvuru sırasında teslim edilen engelli sağlık raporunda yer alan engellilik oranının % 40 ve üzerinde beyan edilmesi ile alınır. Başvuru sağlayan kişinin % 40 ve üzeri engel oranının bulunması ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonra işe başlamış olması çalıştığı süre boyunca primlerinin ödenmiş olması şartlarının sağlanması halinde onay alınır.

Emeklilik onayı başvurunun yapılmasını takiben sağlanırken sistemsel olarak başvuru yapılan tarihten sonra gelen ilk ay içerisinde resmi olarak emeklilik gerçekleştirilir. Bu ay içerisinde ilk engelli emekli maaşının alımı sağlanır ve engelli vatandaş erken emeklilik koşullarından faydalandırılır.

2020 Engelli Erken Emeklilik Hesaplamaları Nelerdir?

2020 yılında erken emeklilik için başvuran ve erken emekli olmaya hak kazanan engelli vatandaşların emeklilik süresi hesaplamaları şu şekilde sıralanırlar:

 • Engellilik oranının % 80 değerinde olduğu rapor ile beyan edilen ve erken emeklilik hakkı kazananlar, 15 yıl çalışma süresi ve 3600 gün prim ödenme günü hesaplaması üzerinden emekli olurlar.
 • Engellilik oranın % 60 ila % 79 arasında olduğu beyan edilen ve erken emekliliğe hak kazanalar, 18 yıl çalışma süresi ve 4.000 gün prim ödenmesi süresi hesaplaması üzerinden emekli olurlar.
 • Engellilik oranın % 40 ila % 59 arasında olduğu rapor ile beyan edilen ve erken emekliliğe hak kazananlar, 20 yıl çalışma süresi ve 4.400 gün prim ödemesi hesaplaması üzerinden emekli olurlar.

Bu hesaplama değerlerini tamamlayan ve erken emekli olmak için başvuru yapan engelli vatandaşlar, hesaplama değerlerinin karşılanması şartı ile emekli olurlar.

Bakıma Muhtaç Engellilerin 2020 Emekliliği Nasıl Sağlanır?

Bakıma muhtaç konumda olan engelli bireylerin 2020 emeklilik işlemleri, engellilik oranları ile engeli saptanan kişilerin emeklilik işlemlerine göre farkı yöntemler üzerinden gerçekleştirilir.

Bakıma muhtaç engelli bireylerinin emeklilikleri hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Emeklilik başvurusu sırasında alınan engelli sağlık raporu üzerinde, ‘’ çalışma gücünü kaybetmiştir.’’ beyanının bulunduğu kişiler, erken emeklilik koşullarından, prim gün sayısını doldurmamış olmalarına rağmen yararlanırlar.
 • Çalışma süresi içerisinde geçilen kaza veya hastalık sebebiyle, evde bakıma muhtaç olan engelli vatandaşlar, sağlık raporları ile yaptıkları başvuru sonucu, prim gün süresi ve çalışma süresi hesaplamalarına bakılmaksızın emekli edilirler.

Sonradan Engelli Olanlar İçin Emeklilik Koşulları Nelerdir?

Sonradan engelli olan BAĞKUR ve SSK sigortaları ile çalışma sağlayan kişiler, engellilik durumlarını, emekli olması hesaplarının ve emekli olma sürelerinin güncellenmesi için bildirirler. Çalışma hayatı sırasında geçirilen bir hastalık veya kaza sebebiyle engel durumu gelişen kişiler, engelli emeklilik sürelerine göre emekli olma ve erken emeklilik koşullarından yararlanma hakkına sahiptirler. Bu haktan yararlanılması için engelli sağlık raporu alınması ve çalışma durumuna ilişkin güncellemelerin yaptırılması gerekir.

Sonradan Engellilerin Emeklilik Süresi Hesaplaması Nedir?

Çalışma hayatı devam ederken, kaza veya hastalık sebebiyle engelli olan kişilere yönelik emeklilik süresi hesaplamalarının bilgileri şu şekilde sıralanırlar:

 • Sonradan engeli oluşan vatandaşlar, engellilik oranları % 40 ila % 49 arasındaysa, 6.480 gün çalışmış olan ve 18 yıl prim ödemesi almış olma süresi hesaplaması üzerinden emekli olurlar.
 • Sonradan engellilik oranı % 50 ila % 59 arasında olanlar, 5.750 gün çalışma süresi ve 16 yıl prim ödemesi süresi hesaplaması üzerinden emekli olurlar.

Bu hesaplama sürelerine uygun çalışma koşullarını sağlayanlar, engelli emeklilik süresini doldurma hakkına sahiptirler.

SSK’lı Engellilerin Emeklilik Hesaplamaları Nelerdir?

SSK’lı engellilerin emeklilik hesaplamaları, emeklilik tablosu üzerinde yer alan verilere göre belirlenir. Tabloda yer alan verilere göre, SSK’dan emekli olacak engellilere ilişkin emekli olma süresi hesaplamaları şu şekilde sıralanırlar:

 • % 40 ve %59 oran aralığında engellilik durumu bulunanlar, 05.08.1991 tarihi ve öncesinde işe başlamışlarsa, 15 yıl 3600 gün prim günü çalışma süresi hesaplamasını sağlayarak emekli olurlar.
 • Aynı orana sahip engellilik durumunda işe 06.08.1997 ila 05.08.200 yılları arasında başlanmışsa, 17 yıl 3.840 gün prim günü çalışma süresi sağlanarak emekli olmaya hak kazanılır.
 • 08.2003 ila 30.09.2008 yılları arasında işe başlayan engelli vatandaşlar, 18 yıl 4000 prim günü çalışma süresi hesaplaması ile emekli olurlar.
 • Tablo verilerine göre kişinin engellilik oranı, % 60 ila % 79 arasında yer alıyorsa, 05.08.1994 yılından önce işe başlayanların, 15 yıl 3600 gün prim süresince çalışmayı tamamlamaları süresinde emekli olmaları sağlanır.
 • Aynı engellilik oranı olan vatandaşlar, 05.08.1997 ila 05.08.200 yılları arasında iş başı yapmışlarsa, 15 yıl 3600 gün prim günü hesaplamasına uygun çalışma süresini tamamlama şartı ile emekli olurlar.
 • % 60 ve üstü engellilik oranına sahip vatandaşlar hangi yılda çalışmış olurlarsa olsunlar, 15 yıl 3600 gün prim günü süresi hesaplaması üzerinden emekli olma hakkı kazanırlar.

BAĞKUR’lu Engelli Emeklilik Hesaplamaları Nelerdir?

2020’de BAĞKUR’dan emekli olacak engellilerin emeklilik hesaplaması tablosu üzerinden yapılan emeklilik hesaplama bilgileri şu şekilde sıralanırlar:

 • %40 ve üzeri oranda engelli olan vatandaşlar, 5400 gün ödenmiş prim ile çalışma süresi hesaplamasına, uygun çalışma süresine sahip olmaları halinde emekli olurlar.
 • Engellilik oranı % 48 olanlar, 4648 gün ödenmiş primli gün sayısı hesaplamasını tamamladıklarında emekli olurlar.
 • %50 ila 59 engellilik oranı onlalar, 16 yıldır sigortalı olmaları halinde, 4320 gün prim ödemeli çalışma süresi hesaplamasına uygunluk taşımaları durumunda emekli olurlar.

Aynı zamanda, 1 Eylül 2008 yılından sonra göreve başlamış olan ve engelilik oranı % 40’ın üstünde değerde olan vatandaşlar, vergi indirimi uygulaması ile erken emekli olma koşullarından yararlanırlar.

2020 Engelli Emeklilik İşlemi Kapsamları Nedir?

2020 engelli emeklilik işlemlerinde, genel emeklilik uygulamalarından daha farklı yöntemler üzerinden emeklilik işlemleri gerçekleştirilir. Engelli emeklilik kapsamında, vatandaşların engellilik oranları üzerinden erken emekli olmaları sağlanır.

2020 Engelli emeklilik işlemi kapsamında, vatandaşın engellilik oranını bildirmesi ile erken emeklilik süresinden faydalanması, devletçe sağlanır. Kişinin engel oranına göre emeklilik süresi hesaplamaları değişir.

2020’de Engelli Emeklilik Başvurusu Yapma Yolu Nedir?

2020 engelli emeklilik başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılır. Engelli emeklilik başvurusu yolunda izlenen adımlar şu şekilde sıralanırlar:

 • Engelli vatandaşlar yaşadıkları ilde yer alan ve bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Kurumuna giderler.
 • Kuruma, nüfus cüzdanı, engelli sağlık raporu, işverenden alınmış sigortalı maaş bordrosu hesap fişi, iletilir.
 • Emekli olma işlemlerinin başlatılmak istendiği belirtilip, talep üzerine iletilen, ‘’ emeklilik tahsisi talep formu’’ doldurulup, imzalanır.

Bu adımlar ile emeklilik için başvuru tamamlanır. Başvuru takip eden ilk ay içerisinde emekli olma işlemleri resmi olarak tamlanıp, maaş ödemeleri alınır.

2020 Engelli Emeklilik Vergi İndirimi Nedir?

2020 Engelli emeklilik vergi indirimi uygulaması, engelli sağlık raporu üzerinde yer alan engellilik oranının bildirimi ile erken emekli olunmasına olanak sağlayan uygulama çeşididir. Engelli vatandaşlar, 1 Ekim 2008’den sonra işe başlamış olma ve engellilik oranlarının % 40 üzerinde olması halinde, Vergi Dairelerine başvuru gerçekleştirip, erken emeklilik için engellilik oranlarını beyan etmelidirler. Erken engelli emeklilik şatlarına dahil olunmasını sağlayan vergi indirimi uygulaması, % 40 oranında ve üzerinde engeli bulunan kişiler için uygulanır.

2020 Engelli Erken Emeklilik İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

2020 engelli erken emeklilik başvurusu, engelli vatandaşın ikamet yerinde yer alan Vergi Dairesine başvuru yapması ile sağlanır. Vatandaşlar, ikamet bölgelerinde yer alan Vergi Dairesine gidip, erken emeklilik için başvuru yapmak istediklerini nüfus cüzdanları ile iletilirler. Talep üzerine engelli vatandaş, Vergi Dairesi bilgilendirmesi ile tam teşekküllü bir hastaneye yönlendirilir.

Yönlendirilen hastanede nüfus cüzdanı iletilip, muayene işlemlerinin yapılması sağlanır. Muayene sonrası, Kişiye engellilik oranının yazılı olarak beyan edildiği, engelli sağlık raporu iletilir.

2022 Engelli Maaşı Sorgulama

Engelli Raporu İle Araba Nasıl Alınır ?

Engelli Emekli Maaşı Hesaplama

İlgili Makaleler

635 Yorum

 1. Merhaba 3 sene önce geçirdiğim kalp ameliyatından dolayı süresiz %61 raporum var sigorta tescil tarihi 16\05\2003 toplamda 3650 günüm var son 4 senedir pirimlerim 4500 TL üzerinden yatıyor sorum şu olacak ne zaman vergi indiriminden emekli olurum ve ortalama ne kadar maaş alırım cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

 2. Merhaba,
  15.09.2003 tarihinde staj için sigorta girişim var.
  4/A hizmet dökümümde de işe giriş olarak bu tarih gözükmekte fakat 4/A işe giriş-çıkış bildirgesinde staj ile ilgili bilgim mevcut değil aktif olarak staj dışı çalışmaya başladığım tarih 19.06.2009 tarihi gözükmektedir.

  Şuan 3612 prim günü 345.025 TL kazancım mevcut.

  %42 sürekli engelli raporum var 28.10.1987 doğumluyum.

  Sizden ricam ne zaman emekli olabilirim ve tahmini ne kadar maaş alırım?

  Cevabınız için teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   Emeklilik için sigorta başlangıcınız 19/06/2009 tarihi olarak geçerlidir. % 42 orana göre emeklilik hesaplamanız 18 yıl hizmet süresi ve 4200 prim günüdür. Buna göre primlerinizi tamamladıktan sonra 2027 yılında emekli olabilirsiniz.

 3. 01-09-1980 doğumluyum sigorta başlangıcı 05-12-2005 yüzde 40 raporum var 4150 gün prim var ne zaman emekli olabilirim teşekkürler

  1. Merhaba,

   05/12/2005 tarihli sigorta başlangıcı ve % 40 rapor ile 20 yıllık hizmet süresi ve 4240 gün prime tabisiniz. Prim,nizi tamamladıktan sonra 2025 yılında emekli olabilirsiniz.

 4. Merhaba 15.02.1972 doğumluyum sigorta girişim 20.02.1972 ödenen sigorta prim günüm 5530 asgari ücret üzerinden engel oranım %54 engel oran derecem kaç ve ne zaman emekli olurum ve ne kadar emekli maaşı alabilirim teşekkür ederim

 5. Merhaba, 2019 ocak ayında mide kanseri teşhisiyle ameliyat oldum. Midemin tamamı alındı. Tedavim bitti aylık kontrollerim devam ediyor. Tahminen Sürekli olarak %55-62 oranında rapor alınabilirmiş. Sorum şu 2016 yılında doğum yaptım emzirme ve süt izinlerim bitince kendi isteğimle 2017 de işten ayrıldım. Şu an çalışmıyorum 20 yıl sigortalılık sürem ve 6983 prim günüm var. Bundan sonra çalışmam çok zor olacak yaş beklemeden emekli olabilir miyim? Teşekkürler

  1. Merhaba,

   % 60 rapor alır ve aynı zamanda işgücü kaybı oranınızıda raporda belirttiriseniz malulan emekli olabilirsiniz. Verdiğiniz bilgilere göre de malulen emekli olma ihtimaliniz yüksek.

 6. Mrb 25.03.2003 girişim 55 raporum var vergi muaftım var pirm 4045 14.03.2001 de askerlik yaptım borçlanmayı yatırırsam ne zaman emekli olurum

  1. Merhaba,

   25/03/2003 sigorta başlangıcı ve %55 rapora göre 4240 gün ve 19 yıl hizmet süresine tabisiniz. Askerlik borçlanması yaparsanız. 18 yıl hizmet süresine düşer yani 1 sene erken emekli olabilirsiniz.

 7. Merhaba.1990 ssk girişli ve 8367 günüm var.Heyete yüzde 54 aldım ankaraya gitti belgeler.Sigorta primleri yüksekten ödeniyor. Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım.

 8. Ssk girişim 2000 %40 engelli raporum var vergi indirimi için bas vurdun onaylandı ve vergi indiriminden emeklilik için ssk ya bas vuracağım nekadar maaş alırım

 9. Merhaba,
  01.10.2001 çıraklık okulundan sigorta girişim var ancak prim gün yok.
  04.03.2008 tarihinde işe girişim var ve bundan ötürü şuanda kadar 4095 gün primim var bu şartlar altında ne zaman emekli olabilirim yardımlarınızı ve bilgilerinizi rica ederim.

 10. merhaba sigorta ilk tescil tarihi:07.09.2010 pirim sayım 1490 engelli oranım %50 ne zaman emekli olabilirim ?

  1. Merhaba,

   07/09/2010 tarihli sigorta başlangıcı ve % 50 engel oranına göre 16 yıl hizmet ve 3900 gün prime tabisiniz. 3900 prim gününü tamamlayarak 2026 yılında emekli olabilirsiniz

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre Prim günü : 3920 Gün Sigortalılık Süresi : 18 Yıl şartlarına tabisiniz. primi doldurduysanız 2020 de emekli olabilirsiniz

 11. merhaba
  02/04/2008 tarıhınde işe başlangınc olarak sistemde gözukmektedır
  sigorta girişim fakat merak ettıgim birsey var. yanlıs anlamadıgsam okuduklarımdan 15 yıl 3960 gun ile emeklı oluyorum %64 engellı raporum var. fakat burda okudugumda maaslar cok dusuk yazıyordu 1900 ile 2100 tl arası bu standart deıl dıme cunku benım en kötu gözuken primimim 4122 tl en yuksek yatan ise 8500 tldir . sigortalı olarak 2350 bagkurlu olarakta 1000 gün gunum var bu sekılde engellı emeklı olmam mı mantıklı normal olmak mı ? maaşlar engellıye daha dusuk mu yoksa yatırdıgını primle alakalı mıdır .eger yanıtlarsanız cok sevınırım

  1. Merhaba,

   Maaşlar engelliye daha düşük hesaplanmaz. Asgari ücret seviyesinde yatan primlerde normal emekli de 1200 1500 civarı bir maaş alıyor. Sizin primleriniz yüksek gözüküyor. Bu hesaplamaya göre sizinde maaşınız 1900 2100 arası almanız normal.

 12. Merhabalar

  18.10.2004 ile 27.05.2013 tarihleri arasında 8 yıl 7 ay 10 gün bağ-kur pirimi,
  01.06.2013 ile 14.06.2015 tarihleri arasında 745 gün devlette taşeron sigortalı,
  Son olarak ta 01.07.2015 tarihinden sonrası halen çalıştığım devlet memurluğunda engelli kadrodayım. engelli vergi indiriminden Emekli olabilmem için hizmet birleştirmesinden yararlanabiliyor muyum? Oluyorsa ne zaman emekli olabilirim. Yoksa sadece devlet memurluğundaki çalışmam mı esas alınacak emeklilik şartı için? Konu hakkında bilgisi olan varsa çok memnun olacağım. şimdiden teşekkürler.

 13. Merhaba,
  ilk işe giriş tarihim:27.05.2009.
  %49 engelli raporum ve engelli vergi indirimim var.toplam prim gün sayım:3717.Bu şartlar altında ne zaman engelli olarak emekli olurum?Saygılarımla.

  1. Merhaba,

   18 yıl hizmet süresi ve 4200 prim gününe tabisiniz. 483 gün daha prim ödeyerek 2027 yılında emekli olabilirsiniz.

  2. 1988 dogumluyum 01.10.2006 ve 11.11.2011 arası 270 gün var 2011 sonrasında 2335 gün var engelli %42 ne zaman emekli olabilirim merhaba

 14. merhabalar 1984 doğumluyum 15/08/2003 de engelli memur olarak atandım.3. derece vergi indiriminden yararlanıyorum. emekli olabilirmiyim olursam ne kadar ikramiye ve maaş alırım

 15. meraba 08/08/2003 giriş 2017ye kadar 4/A 2017 den beri 4/C
  2647 günüm var . ne zaman emekli olabilirim yüzde 40 engelim var

 16. 3412 gün 4a ssk girişim 07.09.2006 15 ay askerlik borçlanası yaparsam yüzde 40 vergi indirimi ile ne zaman emekli olurum

 17. 17.10.2005 SİGORTA GİRİŞİM 10.09.1989 DOĞUMLUYUM %44 engelli raporum var vergi indirimi alıyorum 4250 prim var ne zaman emekli olurum.

 18. SLM T.A .24.10.2007 SSK GİRİŞİM VAR %44 RAPORUM VAR 3565 PRİMİM RAPORUMUNDA DA YÜKSELME OLANAGI VAR NE ZMN EMKLİ OLABLRM

 19. Merhaba ,
  18.09.2006 girişliyim 2981 prim günüm var . %68 engel oranım.Ne zaman emekli olurum.Teşekkürler

  1. Merhaba,

   18/09/2006 tarihli sigorta başlangıcına göre 3920 prim günü ve 18 yıllık hizmet süresine tabisiniz. Buna göre 939 gün primi tamamlayarak 5 yıl sonra emekli olabilirsiniz.

 20. Merhaba 2012 ocak ayında sigorta girişim .1100 prim günüm %70 engelli raporum ve %70 vergi indirimim var.Ne zaman emekli olabilirim? ayrıca araç alabiliyor muyum?

  Teşekkürler.

 21. Sigorta başlangıç tarihim:27.11.2006 sigorta boşluğum yok.04.04.2019 tarihine kadar %40 raporluydum.bu tarihten sonra oranım %58 çıktı. Ben ne zaman emekli olurum?

 22. İlk sigorta tescil tarihim 23.11.2006 doğum tarihim 05.06.1985 toplam prim günüm 3169 gün engel oranı %90 acaba ne zaman emekli olabilirim yardımcı olur musunuz.

  teşekkürler

 23. ilk sigorta tescil tarihim 12.09.2005 dogum tarihim 01.01.1986 toplam prim günüm 3803 gün engel oranı %57 acaba ne zaman emekli olabilirim yardımcı olurmusunuz

  teşekkürler

  1. Merhaba,

   20 yıl sigortalık süresi ve 4240 gün prime tabisiniz. Primleriniz doldurduktan sonra 2025 yılında emekli olabilirsiniz.

 24. 29.09.2000 sigorta başlangıcım %44 vergi indirimim var.5059 gün primle N ezaman emekli olabilirim.Başvurumu e devlettenme yoksa şahsi mi yapmam daha makul.

  1. Merhaba,

   Priminiz dolmuş 29/09/2019 da sigorta süenizde doldu. Müracaat edebilirsiniz. Şahsi yapmanızda fayda var.

 25. Merhaba 3 kez yazıyorum size lütfen artık cevaplayın ben 07.06.2006 yılından itibaren ssk çalışmaktayım pırım gün sayım 4119 gün 2019 nisan ayında %60rapor aldım ne zaman emekli olabilirim teşekkürler

  1. Merhaba,

   07/06/2006 tarihli sigorta başlangıcınıza göre 3920 prim gününe ve 18 yıllık sigortalı hizmet süresine tabisiniz. Prim günleriniz dolmuş. Yaklaşık 5 yıllık süreyi beklemeniz gerekmektedir.

 26. Merhaba 84 doğumluyum. Sigorta girişim 2011 yılında. İki yıldır engelli raporum var. Emekliliğim için kaç günü doldurmam lazım ve prim için kaç yaşını beklemem lazım

  1. Merhaba,

   2011 yılı sigorta başlangıcına göre hesaplama yapabilmemiz için engel oranını da belirtmeniz gerekiyor.

 27. iyi gunler bn 2003 den beli calişiyorudum ozel sektorde 2019 nısanda mermur oldum bende vergi indirim yok alamiyorum ben nasıl emekli olurum yuzde 40 raporum var 2006 da almiştim vergi indirim 2019 da yani yeni memur oldudan bana vergi indir al dediler bnde hastane ye gittim yuzde 32 verdiler ne yapmalım tskler ederim

  1. Merhaba,

   Engel oranınız %32 düşünce engelli durumunuz ortadan kalkmış. İtiraz ederek başka hastanede tekrar heyete girebilirsiniz.

 28. 1980 08 01 tarihinde sgk başlangıcım var 2070 gün ödenmiş pirimim var 53 yaşındayım % 81 engelliyim emekli olabilirmiyim 31 07 2019 davergi indirimi icin müracatım var

  1. Merhaba,

   emekli olabilmeniz için en az 3600 güne ihtiyacınız var Ya da 60 yaşında bu primle malulen emekli olabilirsiniz.

 29. Mrb,

  yazıma ne zaman dönüş yapılacak acaba..ne zamana kadar bekleyeceğim. madem dönüş yapılmayacak yazmayayım o zaman.

  1. 1ocak 1999da15mart 1999 a kadar105gün ssk pirimim var. 1999 yılında 18 ay askerlik yaptım.2006/2008 yılları arasında 1965 gün esnaf bakuru ve tarım bakıru pirimim var..2011yılında malülen emeklilik için 9ay yani 270gün tarım bakurundan borrçlanma yapmıştım ..2015 23 haziranda meb e engelli kontenjanından atandım şu an 1470gün emekli sandıgı pirimim var .9ay askerlik bordaha yapabilirim ama onu şimdilik düşünmüyorum. BORÇLANMA YAPMADAN NEZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM ENGELLİ RAPORUM YÜZDE80

 30. mrb, 1982 doğumluyum 01.01.2001 yılında sigorta girişim var 2001’den beri ful çalışmaktayım 6500 gün primim var %40 raporum var vergi indiriminden yararlanmaktayım. tşk ederim.

  1. Merhaba,

   4240 gün ve 19 yıllık sigorta süresine tabisiniz. priminiz dolmuş ama süre için 6 ay kalmış 01/01/2020 de 19 yılınız doluyor.

 31. 2004 de 5 gün sigorta girişim var bide 4 ay bağkur 2010 temmuzdan itibaren sürekli tam sigortam var .%53 engelli raporu yeni aldım 3245 gün sigortam var geriye dönük borçlanıp ne zaman emekli olabirim

  1. Merhaba,

   Geriye dönük askerlik haricinde borçlanma yapamasınız. 2004 sigorta başlangıcına göre % 53 engel oranı ile 20 YIL VE 4240 GÜN PRİME İhtiyacınız var.

 32. Öncelikle merhaba hem sorun yanıtlayalım diyorsunuz soruyoruz cvp vermiyorsunuz kaç gündür siteye bakıp duruyorum hala cevap yok böyle olmamalı..saygılar

  1. erhaba.
   1981 doğumluyum.
   23/11/2001– 23/05/2003 yılları arasında 18 ay askerlik yaptım.
   1999 yılı meslek lisesinden staj sigortam var.
   07.12.2004 yılında sigortam yatmaya başladı.
   toplamda 3600 gün pirim yatmiş gözüküyor.
   % 45 engelli raporu aldım en erken kaç yılında emekli olabilirim.
   askerlik borçlanması yapsam faydama olurmu iyi çalışmalar dilerim

  2. Merhaba,

   Askerlik borçlanması yaparak 07/12/2004 tarihli sigorta başlangıcını 18 ay geriye çekebilirsiniz. Mevcutta % 45 engelli oranı ile 20 yıl 4240 güne tabisiniz. Borçlanma yapsanız da değişmez çünkü İlk kez 06.08.2003 ve 30.09.2008 arasında sigortalı olmuş engellilerin şartları aynı

 33. 2006 gırısım var yuzde 59 raporum var 4320 gunde sıgorta pırımım var ben ne zaman emeklı olabılırım ben murat ozkan

  1. Merhaba,

   4240 gün ve 20 yıllık sigorta süresine tabisiniz. Priminiz dolmuş 7 sene süreyi beklemeniz gerekiyor.

 34. cevap veriniz 1 aydir hergun 3 mesaj yaziyorum hipertansiyon proinuteri karaciger yaglanmasi evre 2 ankilizan spondolit sinponi ilac kullanıyorum obstruk hipokrolit kardiyomiyopati var ozur oranim ne olur cevap verirseniz sevinirim 1998 ssk giris 7138 pirim

  1. Merhaba,

   2 Temmuzda sorunuz yanıtlanmış.

   Merhaba,

   karaciğer yağlanmasının fonksiyon bozukluğuna sebebiyeti var ise % 15 oran; ankilozan spondolit rahatsızlığı iğne veya ilaçla etkisi geçiyor ise oran çıkmaz. Hipertrofik kardiyomiyopati rahatsızlığı 1. evrede % 50 oran verebilir dolayısıyla verdiğiniz bilgilere göre % 55 e ulaşan bir oran çıkabileceğini düşünüyoruz.

  2. 01.01.1995 işe başlama 651gun SSK 7ay 21gun bagkur var %70sureklı engelliyim dısardan ödeme yapsam ne kadar maaş baglanır.
   Ve yetim maası alıyorum kesilir mi

 35. Merhaba ben 24.08.2000 tarihinde ptt ye girdim 11 yıl 5 ay pttde hizmetim var sonra pttden 2012de malulen emekli oldum %40 engelli raporum var 2017 de sağlık müdürlüğünde engelli hizmetli olarak işe başladım şimdi ise hitit üniversitesinde engelli memur olarak çalışıyorum 4920 gün primim var (pttdeki hizmet emekliye sayılıyor) 18 yıldır sigortalıyım ve gelir vergisi indirimim var benim şu anda engelli memur emeklilik şartlarım tutuyormu ne kadar emekli maaşı alırım cevaplarsanız sevinirim

 36. merhaba 2003 ssk girişim var fakat 2005 giriş olarak sisteme düşmüş cıraklık sigortası sayılmıyormu %52engenliyim 3500 prim var ne zaman emekli olurum

  1. Merhaba,

   Çıraklık sigortanız emeklilik için ilk başlangıç sayılmamaktadır. 2005 yılı sigorta başlangıcına göre;

   4240 gün prim ve 20 yıl sigortalık süresine tabisiniz. Buna göre 740 gün primi sağlayarak 6 yıl sonra emekli olabilirsiniz.

 37. merhabalar ,
  süleyman türk 23-11-1980 doğumluyum sigorta başlangıcım 29 eylül 1999 5230 gün sigorta gunum var
  yüzde 43 engelli raporum var
  ne zaman emeklı olabılırım
  yardımlarınzı rica ederim.
  tesekkurler

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre 18 yıllık sigortalı süresi ve 4080 prim gününe tabisiniz. Gün ve süre dolmuş gözüküyor. Emeklilik başvurusu yapabilirsiniz.

 38. 1974 doğumluyum. sigorta girişi 1986 (1992-2014 arası 4-a kadrosu özelleşme sonrası 2014-2019 arası 4-c ve 4b kadrosunda çalışıyorum. 10250 prim günüm var. 2018 aralık ayı bypass oldum uyku apnesi ve asım var.
  vergi indirimli emeklilik hakkından faydalanabilirmiyim herhangi bir hak kaybım olumu teşekkürler.

 39. Ben % 45 engelli memurum 2005 sigorta başlangıcım var 2015 Temmuz’da memur olarak işe başladım ben ne zaman normal engelli emekli olabilirim vergi indiriminden yararlanıyorum çalışırken aldığım maaş emekli olunca düşer mi bilgilendirirseniz sevinirim saygılar

  1. Merhaba ben 04/05/1991 doğumlu %50 engelliyim prim sayısı 3725 sigortalıyım ne zaman emekli olabilirim…

  2. Merhaba,

   04/05/1991 sigorta başlangıcına ve % 50 raporunuza göre 3600 gün ve 15 yıl hizmte tabisiniz. Buna göre emeklilik hakkınız dolmuş gözüküyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu