Engelli

2020 Engelli Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır ve Tablosu

2020 engelli emeklilik hesaplaması yapılırken, engelli bireyin çalışmaya başladığı tarih değerlerinin, emeklilik için sağlaması gereken şartlara ilişkin tarih ve prim süresi değerlerinden çıkarılması işlemi gerçekleştirilir. Hesaplama işlemleri tabloda yer alan emeklilik prim, yaş ve sürelerine ilişkin emekli olma şartı bilgileri temel alınarak gerçekleştirilir.


Örneğin; Bir engelli vatandaş 2 Temmuz 1976 yılı doğumlu ve Eylül ayının 20’sinde, 1992 yılında işe başlaması ile 3675 günlük prim ödeme süresine sahip olmuşsa, şartlara göre 25 yıllık sigortalılığı tamamlayıp emekli olur. Tabloya göre, 5600 gün prim sayısına sahip olarak, 53 yaş şartını tamamlayıp emekli olma talebinde bulunma hakkına sahiptir.

Bu şart üzerinden hesaplama yapıldığında, engelli vatandaşın prim ödenme süresi, şartta yer alan prim ödenme süresinden çıkarılır. Çalışma yılı süresi ise emekli olma yıl şartı süresinden çıkarılır. Hesaplama ile vatandaş 2 Temmuz 2028 yılında emekli olma hakkı kazanır.

2020 Engelli Emeklilik Şartları Nelerdir?

Engelli emeklilik 2020 yılında da herhangi bir değişiklik olmazsa, 01.10.2008 tarihinden yürürlüğe giren şartlara göre belirlenecektir.

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren bir kanunla birlikte, 01.10.2008 tarihinden sonra işe giren engelli bireyler bazı şartlar belirlenmiştir;

 • Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce en az %60 ya da daha fazla engel oranına sahip olan kişiler;
  • 15 yıl sigortalılık süresi
  • 3960 prim günü ile emekli olabilmektedirler.
 • Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce en az %50 ila %59 arasında engel oranına sahip olan kişiler;
  • 16 yıl sigortalılık süresi
  • 4320 prim günü ile emekli olabilmektedirler.
 • Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce %40 ila %49 arasında engel oranına sahip olan kişiler;
  • 18 yıl sigortalılık süresi
  • 4680 prim günü ile emekli olabilmektedirler.

Çalışma Gücünde Kayıp Oranına Göre Engelli Emeklilik Tablosu

Engelli emeklilik Tablosu ve hesaplama 2020 yılında çalışma gücünde oluşan kayıp oranına göre değişiklik gösterecektir. Engelli emeklilik şartları tablosu şu şekildedir;

 • Sigorta başlangıç tarihi 01.10.2008 ila 31.12.2008 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

 • %60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3700 prim günü ile,
 • %50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 3700 prim günü ile,
 • %40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4100 prim günü ile emekli olabilmektedir.
 • Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2009 ila 31.12.2009 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

 • %60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3800 prim günü ile,
 • %50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 3800 prim günü ile,
 • %40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4200 prim günü ile emekli olabilmektedir.
 • Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2010 ila 31.12.2010 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

 • %60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3900 prim günü ile,
 • %50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 3900 prim günü ile,
 • %40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4300 prim günü ile emekli olabilmektedir.
 • Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

 • %60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim günü ile,
 • %50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 4000 prim günü ile,
 • %40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim günü ile emekli olabilmektedir.
 • Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2012 ila 31.12.2012 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

 • %60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim günü ile,
 • %50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 4100 prim günü ile,
 • %40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü ile emekli olabilmektedir.
 • Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2013 ila 31.12.2013 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

 • %60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim günü ile,
 • %50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 4200 prim günü ile,
 • %40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4600 prim günü ile emekli olabilmektedir.
 • Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2014 ila 31.12.2014 tarihleri arasında olan engelli sigortalılar;

 • %60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim günü ile,
 • %50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 4300 prim günü ile,
 • %40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4680 prim günü ile emekli olabilmektedir.
 • Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2015’ten sonra olan engelli sigortalılar;

 • %60 ve daha çok engel oranında; 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim günü ile,
 • %50 ila %59 arası engel oranında; 16 yıl sigortalılık süresi ve 4320 prim günü ile,
 • %40 ila %49 arası engel oranında; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4680 prim günü ile emekli olabilmektedir.

Vergi İndirimi İle Emekliliğe Hak Kazanmış Engelli Vatandaşlar Ne Kadar Maaş Alırlar?

Engelli emekli maaşı, ülkemizde engelli vatandaşlar için sağlanan birçok imkândan bir tanesidir. Gelir vergisi indiriminden yararlanılarak, engelli vatandaşlar için erken emekli fırsatı oluşabilmektedir. Engelli vatandaşın çalıştığı dönemde ödediği prim ve aylık kazancının ne kadar olduğuna göre alacağı maaşlarda değişiklik göstermektedir. Genel olarak 2018 yılında verilen engelli maaşları şu şekilde belirlenmiştir;

 • SSK’dan ve vergi indiriminden faydalanarak erken emekli olan engelli bir vatandaşın emekli maaşı 900 ila 1100 TL arasında değişiklik göstermektedir.
 • Emekli Sandığı’ndan ve vergi indiriminden faydalanarak erken emekli olan engelli bir vatandaşın emekli maaşı ise 1900 ila 2100 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Engelli Vatandaşlar Erken Emeklilik Başvuru Şartları Nelerdir?

Normal şartlarda hak kazanılan emekli olmanın üç ana şartı vardır.

Bu şartlar;

 • Sigortalının ödediği primlerin gün sayısı
 • Sigortalılık gün sayısı
 • Emekli olabilme yaşının doldurulmuş olması

Normal şartlarda yukarıda belirtilen şartlara uyum sağlayan kişiler emekliliğe hak kazanırken bu durum engelli vatandaşlar için daha esnek tutulmuştur. Engelli emeklilik şartları sosyal devlet ilkeleri gereği kolaylaştırılmış ve daha esnek tutulmuştur.

Buna göre engelli vatandaşların erken emekli olması için gereken şartlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Çalışmaya başlamadan önce engelli vatandaşın engel durumu olmalıdır.
 • İşe başladıktan sonra oluşan engel durumları malulen emeklilik olmaktadır.
 • Engelli vatandaş emekli olduktan sonra yaşlılık maaşı ödeneği almaya başlar.
 • Engelli vatandaşların emeklilik şartları bağlı oldukları kuruma göre farklılık gösterir ve ayrı olarak değerlendirilir. (İşçi emeklisi, Bağ kur emeklisi ve Memur emeklisi)
 • İlk sigorta tarihine göre engelli erken emeklilik yılı ve prim ödemesi ayarlanır. Vatandaşların işe başlangıçları ne kadar geç ise o derecede prim ödeme ve yıl şartında artış olur.
 • Engeli vatandaşın alacağı sağlık raporunda %40 ve üzeri oranda engel durumu (iş gücü kaybı) ve maliyeden vergi indirim hakkı Engelli emeklilik işlemleri SGK olması gerekir.
 • Engelli emeklilik işlemlerini SGK yapmaktadır. Müracaatların SGK’ya yapılması gerekir.

Engelli Erken Emeklilik Başvurusu Evrakları Nelerdir?

Engelli erken emeklilik başvurusu için Vergi Dairesi yönlendirmesiyle hastane kuruluşuna giden engelli vatandaşlar, engelli sağlık raporunu edinerek, yönlendirmeyi yapan Vergi Dairesine tekrar ulaşım sağlarlar. Başvuru için Vergi Dairesine engelli sağlık raporu iletilip, ‘’erken emeklilik başvuru formu dilekçesi’’ doldurulup, imzalanır. Dilekçenin imzalanması ve teslim edilmesi işlemi ile engelli vatandaşlar, erken emeklilik için başvurularını tamamlarlar.

Engelli erken emeklilik başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmaktadır. Başvuru sırasında gerekli olan evraklar şunlardır;

 • Engelli işçi emeklileri için;

  • Başvuru sahibinin emeklilik talep ve tahsis formu
  • Başvuru sahibinin vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Başvuru sahibine ait iki adet yeni çekim fotoğraf
  • Başvuru sahibi için İlgili işveren tarafından düzenlenmiş olan onaylı hesap fişi
 • Engelli BAĞ-KUR emeklileri için;

  • Başvuru sahibine ait vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Sigortalılık belgesi
  • Ödenmiş olan fakat hesapta görülmeyen primlerin makbuzları
  • Yaşlılık maaşı alabilmek için talepte bulunma formu başvuru sahipleri tarafından doldurulması gerekir.

Engelli Erken Emeklilik Onayı Nasıl Alınır?

Engelli erken emeklilik onayı, başvuru sırasında teslim edilen engelli sağlık raporunda yer alan engellilik oranının % 40 ve üzerinde beyan edilmesi ile alınır. Başvuru sağlayan kişinin % 40 ve üzeri engel oranının bulunması ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonra işe başlamış olması çalıştığı süre boyunca primlerinin ödenmiş olması şartlarının sağlanması halinde onay alınır.

Emeklilik onayı başvurunun yapılmasını takiben sağlanırken sistemsel olarak başvuru yapılan tarihten sonra gelen ilk ay içerisinde resmi olarak emeklilik gerçekleştirilir. Bu ay içerisinde ilk engelli emekli maaşının alımı sağlanır ve engelli vatandaş erken emeklilik koşullarından faydalandırılır.

2020 Engelli Erken Emeklilik Hesaplamaları Nelerdir?

2020 yılında erken emeklilik için başvuran ve erken emekli olmaya hak kazanan engelli vatandaşların emeklilik süresi hesaplamaları şu şekilde sıralanırlar:

 • Engellilik oranının % 80 değerinde olduğu rapor ile beyan edilen ve erken emeklilik hakkı kazananlar, 15 yıl çalışma süresi ve 3600 gün prim ödenme günü hesaplaması üzerinden emekli olurlar.
 • Engellilik oranın % 60 ila % 79 arasında olduğu beyan edilen ve erken emekliliğe hak kazanalar, 18 yıl çalışma süresi ve 4.000 gün prim ödenmesi süresi hesaplaması üzerinden emekli olurlar.
 • Engellilik oranın % 40 ila % 59 arasında olduğu rapor ile beyan edilen ve erken emekliliğe hak kazananlar, 20 yıl çalışma süresi ve 4.400 gün prim ödemesi hesaplaması üzerinden emekli olurlar.

Bu hesaplama değerlerini tamamlayan ve erken emekli olmak için başvuru yapan engelli vatandaşlar, hesaplama değerlerinin karşılanması şartı ile emekli olurlar.

Bakıma Muhtaç Engellilerin 2020 Emekliliği Nasıl Sağlanır?

Bakıma muhtaç konumda olan engelli bireylerin 2020 emeklilik işlemleri, engellilik oranları ile engeli saptanan kişilerin emeklilik işlemlerine göre farkı yöntemler üzerinden gerçekleştirilir.

Bakıma muhtaç engelli bireylerinin emeklilikleri hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Emeklilik başvurusu sırasında alınan engelli sağlık raporu üzerinde, ‘’ çalışma gücünü kaybetmiştir.’’ beyanının bulunduğu kişiler, erken emeklilik koşullarından, prim gün sayısını doldurmamış olmalarına rağmen yararlanırlar.
 • Çalışma süresi içerisinde geçilen kaza veya hastalık sebebiyle, evde bakıma muhtaç olan engelli vatandaşlar, sağlık raporları ile yaptıkları başvuru sonucu, prim gün süresi ve çalışma süresi hesaplamalarına bakılmaksızın emekli edilirler.

Sonradan Engelli Olanlar İçin Emeklilik Koşulları Nelerdir?

Sonradan engelli olan BAĞKUR ve SSK sigortaları ile çalışma sağlayan kişiler, engellilik durumlarını, emekli olması hesaplarının ve emekli olma sürelerinin güncellenmesi için bildirirler. Çalışma hayatı sırasında geçirilen bir hastalık veya kaza sebebiyle engel durumu gelişen kişiler, engelli emeklilik sürelerine göre emekli olma ve erken emeklilik koşullarından yararlanma hakkına sahiptirler. Bu haktan yararlanılması için engelli sağlık raporu alınması ve çalışma durumuna ilişkin güncellemelerin yaptırılması gerekir.

Sonradan Engellilerin Emeklilik Süresi Hesaplaması Nedir?

Çalışma hayatı devam ederken, kaza veya hastalık sebebiyle engelli olan kişilere yönelik emeklilik süresi hesaplamalarının bilgileri şu şekilde sıralanırlar:

 • Sonradan engeli oluşan vatandaşlar, engellilik oranları % 40 ila % 49 arasındaysa, 6.480 gün çalışmış olan ve 18 yıl prim ödemesi almış olma süresi hesaplaması üzerinden emekli olurlar.
 • Sonradan engellilik oranı % 50 ila % 59 arasında olanlar, 5.750 gün çalışma süresi ve 16 yıl prim ödemesi süresi hesaplaması üzerinden emekli olurlar.

Bu hesaplama sürelerine uygun çalışma koşullarını sağlayanlar, engelli emeklilik süresini doldurma hakkına sahiptirler.

SSK’lı Engellilerin Emeklilik Hesaplamaları Nelerdir?

SSK’lı engellilerin emeklilik hesaplamaları, emeklilik tablosu üzerinde yer alan verilere göre belirlenir. Tabloda yer alan verilere göre, SSK’dan emekli olacak engellilere ilişkin emekli olma süresi hesaplamaları şu şekilde sıralanırlar:

 • % 40 ve %59 oran aralığında engellilik durumu bulunanlar, 05.08.1991 tarihi ve öncesinde işe başlamışlarsa, 15 yıl 3600 gün prim günü çalışma süresi hesaplamasını sağlayarak emekli olurlar.
 • Aynı orana sahip engellilik durumunda işe 06.08.1997 ila 05.08.200 yılları arasında başlanmışsa, 17 yıl 3.840 gün prim günü çalışma süresi sağlanarak emekli olmaya hak kazanılır.
 • 08.2003 ila 30.09.2008 yılları arasında işe başlayan engelli vatandaşlar, 18 yıl 4000 prim günü çalışma süresi hesaplaması ile emekli olurlar.
 • Tablo verilerine göre kişinin engellilik oranı, % 60 ila % 79 arasında yer alıyorsa, 05.08.1994 yılından önce işe başlayanların, 15 yıl 3600 gün prim süresince çalışmayı tamamlamaları süresinde emekli olmaları sağlanır.
 • Aynı engellilik oranı olan vatandaşlar, 05.08.1997 ila 05.08.200 yılları arasında iş başı yapmışlarsa, 15 yıl 3600 gün prim günü hesaplamasına uygun çalışma süresini tamamlama şartı ile emekli olurlar.
 • % 60 ve üstü engellilik oranına sahip vatandaşlar hangi yılda çalışmış olurlarsa olsunlar, 15 yıl 3600 gün prim günü süresi hesaplaması üzerinden emekli olma hakkı kazanırlar.

BAĞKUR’lu Engelli Emeklilik Hesaplamaları Nelerdir?

2020’de BAĞKUR’dan emekli olacak engellilerin emeklilik hesaplaması tablosu üzerinden yapılan emeklilik hesaplama bilgileri şu şekilde sıralanırlar:

 • %40 ve üzeri oranda engelli olan vatandaşlar, 5400 gün ödenmiş prim ile çalışma süresi hesaplamasına, uygun çalışma süresine sahip olmaları halinde emekli olurlar.
 • Engellilik oranı % 48 olanlar, 4648 gün ödenmiş primli gün sayısı hesaplamasını tamamladıklarında emekli olurlar.
 • %50 ila 59 engellilik oranı onlalar, 16 yıldır sigortalı olmaları halinde, 4320 gün prim ödemeli çalışma süresi hesaplamasına uygunluk taşımaları durumunda emekli olurlar.

Aynı zamanda, 1 Eylül 2008 yılından sonra göreve başlamış olan ve engelilik oranı % 40’ın üstünde değerde olan vatandaşlar, vergi indirimi uygulaması ile erken emekli olma koşullarından yararlanırlar.

2020 Engelli Emeklilik İşlemi Kapsamları Nedir?

2020 engelli emeklilik işlemlerinde, genel emeklilik uygulamalarından daha farklı yöntemler üzerinden emeklilik işlemleri gerçekleştirilir. Engelli emeklilik kapsamında, vatandaşların engellilik oranları üzerinden erken emekli olmaları sağlanır.

2020 Engelli emeklilik işlemi kapsamında, vatandaşın engellilik oranını bildirmesi ile erken emeklilik süresinden faydalanması, devletçe sağlanır. Kişinin engel oranına göre emeklilik süresi hesaplamaları değişir.

2020’de Engelli Emeklilik Başvurusu Yapma Yolu Nedir?

2020 engelli emeklilik başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılır. Engelli emeklilik başvurusu yolunda izlenen adımlar şu şekilde sıralanırlar:

 • Engelli vatandaşlar yaşadıkları ilde yer alan ve bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Kurumuna giderler.
 • Kuruma, nüfus cüzdanı, engelli sağlık raporu, işverenden alınmış sigortalı maaş bordrosu hesap fişi, iletilir.
 • Emekli olma işlemlerinin başlatılmak istendiği belirtilip, talep üzerine iletilen, ‘’ emeklilik tahsisi talep formu’’ doldurulup, imzalanır.

Bu adımlar ile emeklilik için başvuru tamamlanır. Başvuru takip eden ilk ay içerisinde emekli olma işlemleri resmi olarak tamlanıp, maaş ödemeleri alınır.

2020 Engelli Emeklilik Vergi İndirimi Nedir?

2020 Engelli emeklilik vergi indirimi uygulaması, engelli sağlık raporu üzerinde yer alan engellilik oranının bildirimi ile erken emekli olunmasına olanak sağlayan uygulama çeşididir. Engelli vatandaşlar, 1 Ekim 2008’den sonra işe başlamış olma ve engellilik oranlarının % 40 üzerinde olması halinde, Vergi Dairelerine başvuru gerçekleştirip, erken emeklilik için engellilik oranlarını beyan etmelidirler. Erken engelli emeklilik şatlarına dahil olunmasını sağlayan vergi indirimi uygulaması, % 40 oranında ve üzerinde engeli bulunan kişiler için uygulanır.

2020 Engelli Erken Emeklilik İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

2020 engelli erken emeklilik başvurusu, engelli vatandaşın ikamet yerinde yer alan Vergi Dairesine başvuru yapması ile sağlanır. Vatandaşlar, ikamet bölgelerinde yer alan Vergi Dairesine gidip, erken emeklilik için başvuru yapmak istediklerini nüfus cüzdanları ile iletilirler. Talep üzerine engelli vatandaş, Vergi Dairesi bilgilendirmesi ile tam teşekküllü bir hastaneye yönlendirilir.

Yönlendirilen hastanede nüfus cüzdanı iletilip, muayene işlemlerinin yapılması sağlanır. Muayene sonrası, Kişiye engellilik oranının yazılı olarak beyan edildiği, engelli sağlık raporu iletilir.

2022 Engelli Maaşı Sorgulama

Engelli Raporu İle Araba Nasıl Alınır ?

Engelli Emekli Maaşı Hesaplama

İlgili Makaleler

701 Yorum

 1. MERHABA
  BEN 11.10.2010 SİGORTA GİRİŞİM 05.11.1991 DOĞUMLU YÜZDE 67 ENGELLİ RAPORUM VAR..
  Toplam Uzun Vade Gün Sayısı : 2375
  NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM…

  1. Merhaba,

   11/10/2010 sigorta başlangıcınıza ve % 67 engel oranına göre 3900 gün ve 15 yul hizmete tabisiniz. 3900 günü doldurduktan sonra 2025 yılında emekli olabilirsiniz.

 2. MERHABALAR
  BEN13.09.2004 SİGORTA GİRİŞİM 02.03.1988 DOĞUMLU YÜZDE 56 ENGELLİ RAPORUM VAR..NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM…

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre 20 yıl hizmet süresi ve 4240 gün prime tabisiniz. Buna göre priminizi doldurarak 2024 yılında emekli olabilirsiniz.

 3. 12.2019 da basvuru yaptim hala elimde bir sonuc yok acaba bu surec ne zaman biter ve basvuru yaptigim tarihten itibaren olan alamadigim maaslarimi alabilir miyim. Ayrica sureci nereden takip edebilirim

  1. Merhaba,

   Başvuru yaptıktan sonraki tüm maaşlarınız toplu olarak yatırılır. E devletten takip edebilmeniz mümkün.

 4. 3284 ssk günüm var 07,08,2003 girişliyim %43 engelli vergi indirimim var 30,082004 24,11,2005 tarihleri arasında askerlik yaptım askerliği yatırsam 15 ay tarihi öne çekermi nezman emekli olurum

  1. Merhaba,

   Askerliği sigorta başlangıcından sonra yaptığınız için borçlanma yapmanız priminizi artırır ancak başlangıcı öne çekmez. Ayrıca sizin durumunuzda 1999 öncesine çekmeyen borçlanmaların emeklilik yaşı için bir avantajı da yok.

 5. Merhabalar
  Doğum tarihi: 1976, Erkek
  SGK başlangıç tarihim 05.12.2001.
  4a: 4802 + 4b: 1200 = 6002 prim günüm var.
  Ayrıca % 49 sürekli engelli raporum var. (Rapor % 62, Ankaradan gelen sonuç % 49)

  Bu durumda emeklilik dilekçemi 05.12.2020 tarihinde mi vermeliyim?
  Bilgilendirme için şimdiden teşekkürler. İyi günler.

  1. Merhaba,

   evet verdiğiniz bilgilere göre 05/12/2020 tarihinde emeklilik hakkını elde ediyorsunuz. Emeklilik dilekçenizi 05/12/2020 den sonra verebilirsiniz.

  2. 3284 ssk günüm var 07,08,2003 girişliyim %43 engelli vergi indirimim var 30,082004 24,11,2005 tarihleri arasında askerlik yaptım askerliği yatırsam 15 ay tarihi öne çekermi nezman emekli olurum

 6. merhabalar :

  %60 engeliyim ama size bir sorum var sigorta başlangç tarihi stajı sayarsak 19.09.2011 tarihinde
  eğer saymazsak 11.06.2012 tarihinde calışmaya başladım benim sigorta mı hesaplarken hangi tarihi baz almalıyım ?

  teşekkürler

  1. Merhaba,

   Henüz staj başlangıcı ilk sigortalık için başlangıç sayılmıyor. 11/06/2012 sizin sigorta başlangıcınızdır.

 7. Mrb ilk işe giriş 31/12/2002 6025 gün SGK prim var %64 rapor mevcut vergi indirimi var ne zaman emekli olabilirim?

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre 17 yıl hizmet ve 3920 gün prim şartına tabisiniz. Siz süre ve prim şartını doldurmuş gözüküyorsunuz. emeklilik için Başvuru yapabilirsniz.

  2. Merhaba %64 rapor var ilk işe giriş 31.12.2002 de vergi indirimi yararlaniyorum 17 yıl değilde 17 yıl 8 ay gözüküyor bı yanlışlık mı var acaba 20ekim 2020 gösteriyor bendemi hata var emeklilik süreniz dolmuş diyorsunuz ya ondan sordum iyi çalışmalar

  3. Merhaba,

   17 yıl 8 ay hesaplaması doğru 2020 8. ayda doluyor. Hesaplamanız doğru sene olarak dolmuş hesaplama yapıyor sistem.

 8. 2012 11 26 girişim var vede 5 gün sigorta başlangıcım var benim birde 1433 gün sigorta günüm var ben ne zaman emekli olabilirim çok teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   Sorunuz yanıtlanmış;

   Nisan 6, 2020, 8:05 am
   Merhaba,

   26/12/2012 sigorta başlangıcı ve % 50 engel oranına göre 16 yıl hizmet ve 4100 gün prime tabisiniz. 2667 gün primi doldurarak 8 yıl sonra emekli olabilirsiniz.

 9. İyi akşamlar dilerim ben %50 engelliyim 26-11-2012 4 gün sigorta girişim var ben ne zaman emekli olabilirim 1463 günüm felan var ve ben ne zaman emekli olabilirim

 10. 1975 doğumluyum Ssk giriş 03 27 2001 2003 ten beri bir fabrikada boya kasar bölümünde çalışıyorum ne zaman emekli olurum

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre 7000 prim günü ile 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

 11. merhaba 02/09/2009 tarihli sigorta girişim 3536 günüm var %40 engelli raporu ile çalışıyorum fakat vergi indirim raporunu vermiyorlar sürekli ankaradan 36/39 % gibi sonuçlar çıkıyor fakat bulunduğum ilde %45 ile 50 arasinda rapor çıkıyor çıkan sonuç ankarada düşürüyürlar ne yapa bilirim ve nezama emekli olrum.
  iyi çalışmalar.

  1. Merhaba,

   Ankaradan en az % 40 oran çıkmalı. Başka bir rahatsızlık var ise bunu ekleterek rapor talep edebilirsiniz.

 12. Merhaba
  2008 yılında 15 günlük ssk sigorta girişim yapılmıştır
  Daha sonra 2013mi yıl itibariyle kesintisiz 2325 günüm var %79 engelli raporum bulunmakta ne zaman emekli olabilirim özel sektörde çalışıyorum
  Desteğiniz için teşekkürler

  1. Merhaba,

   Sigorta başlangıç tarihini tam olarak yazarsanız. Hesaplama yapabiliriz.

 13. Merhabalar,
  23/04/2008 tarihinde işe girişim var ve 25/01/2020 tarihinde süresiz %44 engelliyim 1883 günüm var ne zaman emekli olabilirim? teşekkürler.

  1. Merhaba,

   20 yıl hizmet süresi ve 4240 gün pirme ihtiyacınız var yani primi doldurduktan sonra 2028 yılında emekli olabilirsiniz.

  1. Merhaba

   Verdiğiniz bilgilere göre 4240 gün prim ve 20 yıl hizmete tabisiniz. Prim gününüzün dolmasına 560 gün var 7 yıl hizmet süresini beklemeniz gerekiyor.

 14. Merhaba 3 sene önce geçirdiğim kalp ameliyatından dolayı süresiz %61 raporum var sigorta tescil tarihi 16\05\2003 toplamda 3650 günüm var son 4 senedir pirimlerim 4500 TL üzerinden yatıyor sorum şu olacak ne zaman vergi indiriminden emekli olurum ve ortalama ne kadar maaş alırım cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı