Engelli

Engelli Maaşı Nasıl Alınır, Şartları Neler, Kimlere Verilir

Engelli maaşı kullanmak isteyen kişiler, en az %40 oranında engel oranına sahip olmak durumundadır. Engelli raporu için belirtilen şartlara uyum sağlanıp sağlanmadığının tespiti, sağlık kurulu tarafından gerçekleştirilir ve engelli raporu sağlık kurulu tarafından onaylanır. Engelli sağlık raporu bulunan ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı kapsamında belirtilen muhtaçlık seviyesinde yer alan kişiler, düzenli olarak engelli maaşı alabilir. Engelli maaşının haricinde, bakıma muhtaç engelliler için verilen evde bakım aylıkları da bulunmakta, bu aylıklarla engellinin bakımından sorumlu olan kişilerin ihtiyaçları karşılanır. Engelli aylığının özellikleri, miktarı ve kullanım şartları hakkında merak edilen her şey, yazı içerisinde detaylı şekilde ele alınmıştır.


Engelli Maaşı Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Engelli aylıkları, engelli raporu bulunan ve maddi durumu yerinde olmayan kişiler adına hazırlanan sosyal yadım türüdür. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında hazırlanan ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan engelli maaşları, geri ödemesiz olacak şekilde hazırlanmıştır. Engelli maaşlarının ödemeleri, bizzat Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı tarafından yapılmaktadır.

%40 oranında engelli raporu olan kişilerin aldığı engelli aylıkları, kişilerin engel oranı yükseldikçe artmaktadır. Engel durumu devam ettiği sürece, engelli maaşı ödemeleri de devam edecektir. 18 yaşından küçük olan engelli vatandaşlar adına, kendilerinin bakımından sorumlu kişilere ödeme yapılacaktır. %90 üzeri zihinsel engelli olan kişilere, maddi durumun düşük olması şartıyla devamlı engelli raporu bağlanmaktadır.

Engelli Maaşı Ne Kadardır?

Engelli maaşının tutarı, kişilerin engel raporundaki orana bağlı olarak değişiklik gösterir. 2022 engelli raporunun üzerinde, başkasının yardımı olmadan hayatına devam edemez ibaresi yer alıyorsa, o kişilerin bakımını üstlenen kişilere de evde bakım maaşı ödemesi yapılmaktadır. Her üç ayda bir ödenen engelli maaşının tutarı, %40 ila %69 aralığında engeli bulunan kişiler için 536 TL’ye yükselmiştir. %70 ve %90 üzerinde engelli raporu olan kişilere erilen engelli maaşları, 763 TL’den 804 TL’ye yükseltilmiştir.

2020 yılından itibaren, evde ya da özel bakım merkezlerinde kalan kişiler adına da aylık ödemeler yapılmaktadır. Evde bakım maaşının eski tutarı 1305 TL iken, temmuz ayından sonra maaşlar 1383 TL’ye yükseltilmiştir. Özel bakım kurumlarında kalan engelliler adına verilen bakım maaşlarının tutarı da 2611 TL’den 2767 TL’ye yükseltilmiştir. Engelli ve evde bakım aylıklarının tutarı, her sene temmuz ayında zamlanmaktadır.

Engelli maaşı ödemeleri, ilk olarak PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. PTT şubelerinden ödemesini almaya başlayan kişiler adına, farklı banka hesapları kullanılarak da engelli maaşı ödemesi yapılabilir. İstenen banka hesabının bilgileri sisteme girilerek, ödemeler bankalara yönlendirilecektir.

Engelli Maaşı Kimlere Verilir, Engelli Maaşı Şartları Nelerdir?

Engelli maaşı kullanımı, 2022 engelli raporunun sahibi olan kişilere sunulmaktadır. Engelli maaşı başvurusu için gerekli görülen şartlar, aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:
 • Engelli maaşından faydalanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması zorunlu kılınmıştır.
 • Sağlık kurulu tarafından onaylanmış, 2022 engelli raporunun bulunması ve raporun güncel olması şarttır.
 • Engelli raporunun üzerinde, en %40 engel oranı yer almalıdır.
 • Üzerine mal kaydı bulunan, iyi bir işte çalışan ya da aile geliri yüksek olan kişiler, engelli maaşı talep edemezler.
 • Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin 1/3’ünden daha fazla olmamalıdır.
 • Kişilerin farklı bir sosyal yardım almaması şart koşulmuştur. Aynı anda birden fazla sosyal yardım kullanılamaz.
 • 18 yaşından küçük olan engelliler adına anne babaları ya da mahkeme tarafından atanan yasal vasileri işlem yapmalıdır.
 • Vasiler tarafından gerçekleştirilecek engelli maaşı başvurusunda, mahkeme onaylı vesayet belgesi kullanılmak durumundadır.
 • Kişilerin ve mensup oldukları hanenin aylık gelirinin yüksek olması, kişiler ve aileleri üzerine kayıtlı gayrimenkullerin bulunması gibi etkenler, engelli maaşı kullanımın hakkını ortadan kaldıracaktır.
 • Engelli maaşı için 2022 engelli raporunun geçerliliği devam etmek zorundadır. Engel durumu ortadan kalktığında ya da engelli raporunun kullanım hakkı sona erdiğinde, engelli maaşı kullanımı da sonlanacaktır. %90 üzeri zihinsel engelli kişilere, şartlara uyum sağlanması durumunda ömür boyu engelli maaşı ödemesi yapılmaktadır.
 • Engelli raporu talep eden kişilerin, 65 yaşından küçük olmaları şart koşulmuştur.

Engelli Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli maaşı başvurusunda gerekli görülen işlemler, aşağıda detaylıca açıklanmıştır:

 • Engelli maaşı başvurusu için Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürlüklerine gidilmesi gerekir.
 • SYDV müdürlükleri, ilçelerdeki kaymakamlık binalarında yer almakta ve kişilerin bizzat başvuru yapması şart koşulmaktadır.
 • Engelli maaşı başvuruları, akli dengesi yerinde olan kişiler tarafından bizzat gerçekleştirilmelidir. Kişilerin vakfa gidecek gücü bulunmuyorsa, kendileri adına vasilerinin ya da anne babalarının başvuru yapması şart koşulmuştur. Anne babalar, sadece 18 yaşından küçük olan engelliler adına başvuru yapabilirler.
 • Gerekli evraklarla birlikte kuruma giden kişiler, engelli maaşı talep ettiklerini belirtmeli ve evrakları teslim etmelidir.
 • Engelli maaşı için kurum tarafından verilen gelir testi doldurulmalı ve kuruma iletilmelidir.
 • Tüm evraklar teslim alındıktan sonra, engelli maaşı başvurusu sisteme işlenir ve başvurular incelemeye alınır.

Engelli Maaşı Başvurusunda Hangi Belgeler İstenir?

Engelli maaşı başvurusu için gerekli görülen evraklar, aşağıda sırasıyla listelenmiştir:
 • Akli dengesi yerinde olan engelliler tarafından doldurulmuş engelli maaşı talep beyanı (Vasiler tarafından da doldurulabilir.)
 • Engellilere ait kimlik belgesi fotokopisi
 • Engellilerin son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafı
 • %40 üzerinde değeri bulunan 2022 engelli raporu
 • Kişilerin maddi durumunun yerinde olmadığını gösteren muhtaçlık belgesi ve gelir testi
 • İkametgah kaydı
 • Engellinin vasisi ya da anne babasına ait kimlik belgesi fotokopileri
 • Engellilerin hiçbir geliri olmadığını gösteren mülkiyet ve gelir belgeleri

Engelli Maaşı Sorgulamasının Detayları Nelerdir?

Engelli maaşı sorgulamak için e-devlet sistemi üzerinden işlem yapılmaktadır. E-devlet sistemine giriş yapmak ve sistem üzerinden engelli maaşı alma hakkını sorgulamak için aşağıda belirtilen adımlar takip edilmelidir:

Engelli Maaşı Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

 • https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu bağlantı adresi kullanılarak, e-devlet sorgulama sayfası açılmalıdır.
 • E-devlet sorgulaması için ana sayfada bulunan “Giriş Yap” seçeneğine tıklanması ve giriş sisteminin açılması gerekir.
 • E-devlet giriş ekranı üzerinden, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresinin doğrulanması gerekmektedir.
 • Kimlik bilgileri doğrulandıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanmalıdır.
 • Giriş bilgilerinin tamamlanmasının ardından, e-devlet girişi yapılmalıdır.
 • Engelli maaşı ve engelli bakım maaşı sorgulama sayfasının açılmasının ardından, yapılan başvuruların onaylanıp onaylanmadığına dair bilgi alınabilir.

Engelli maaşı ve engelli evde bakım maaşları onaylandıktan sonra, sorgulama sayfası üzerinden ödenek miktarına ve ödeme detaylarına ulaşılacaktır. Maaş başvuruları geri çevrildiğinde, sorgulama sayfası boş olarak görüntülenmektedir.

Engelli Maaşı Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Engelli maaşı ödemeleri, maaşı alan kişilerin doğum tarihine göre gerçekleştirilmektedir:
 • Doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olan kişiler, ayın beşinci gününde ödeme almaktadır.
 • Doğum tarihinin son rakamı 1 ve 6 olan kişilere, ayın altıncı günü ödeme yapılmaktadır.
 • Doğum tarihinin son rakamı 2 ve 7 olan kişilere, ayın yedinci gününde ödeme gerçekleştirilir.
 • Doğum tarihinin son rakamı 3 ve 8 olan kişiler, ayın sekizinci gününde ödeme alacaktır.
 • Doğum tarihinin son rakamları 4 ve 9 olan kişilere, ayın dokuzuncu gününde engelli maaşı ödemeleri yapılmaktadır.

Engelli Vergi İndirimi Net Maaşı Ne Kadar Etkiler?

Engelli vergi indirimi, tüm çalışanların aylık net maaşlarının hesaplanması sırasında dikkate alınan brüt ücretin bazı unsurlarına göre hesaplanan gelir vergisi matrahının düşülmesini sağlar. Engelli ve çalışan vatandaşlar için uygulanan bu indirim için engelli vergi indirimi oranında maaştan düşüş yapılır. Engelli vergi indirimi sayesinde, gelir vergisine esas matrah üzerinden indirildiği için engelli vergi indiriminin maaş için etkisi genel olarak ya düşük olur ya da çoğu zaman hiç etkili olmaz.

Engelli indirimi ile çalışanların gelir vergisi matrahına esas kazanç üzerinden ortaya çıkacak etkisi:

 • Engel Oranı %40 – %59 (3’üncü Derece): 350 TL
 • Engel Oranı %60 – %79 (2’inci Derece): 790 TL
 • Engel Oranı %80 ve Üzeri (1’inci Derece): 1.400 TL

E-Devlet Engelli Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır

Evde Bakım Parası Ne Kadar Oldu? Evde Bakım Maaşı Alma Şartları Neler

Engelli Maaşı Sorgulama

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

44 Yorum

 1. Eşimin %92 engelli raporu var bizde başvuru yaptık engelli maaşı için hiçbir gelirimiz yok heyetteki beyler döner koltuklarında döne gene bu zengin alamaz demişler eşim ağlamaktan harap oldu hastalığı morale bağlı şimdi soruyorum bu kanaat notumuzu yüksek veren beylere sizin tuzunuz kuru bu ülke suriyelileri iyi besler ama vergi veren bu vatana hizmet eden biz vatandaşlarının gözünün yaşına bile bakmaz birdahaki kalkışmada parmağımı kımıldatırsam nebiliyorlarsa söylesinler yazıklar olsun

 2. ben 65 yaş aylığı almakta iken bu maaştan feragat dilekçesi vererek engelli aylığının baglanması hakkında müracaatta bulundum.internetten sorguladığımda red edildi fesedildi diyor.bu neye göre bilemiyorum.bu konuda bı aydınlatmada bulunursanız sevinirim. SAYGILARIMLA Not=%82 raporum var.engelli kmliğimde mevcut.

 3. Merhaba benim gözümde keratokonushastalığı var ameliyat oldum ama hıc bir düzelme olmadi sağ gözde görme çok kötü ve sol gözde de aynı sorunvar görme iyi sol gözde ben engelli raporu alabilirmiyim ve belfitigivar agir iş yapamıyorum ,

 4. Merhabalar annem engelli raporu var ve engelli maaşı alıyor diyalize de giriyor herhangi bir sağlık güvencesi yok ben öğretmenim benim SSK mdan faydalanabilir mi faydalanırsa eğer maaş da bir kesinti olur mu?

 5. Merhaba iyi akşamlar ben yeni işten çıktım iş bulamıyorum işsizim.%80 ENGELLİ RAPORUM VAR ben bekarım annem ve babamla kalıyorum babamı maaşı 2150 tl maaş alıyor ben engelli maaşı 2022 sayılı basvursam alabilir miyim cevabı verirseniz seviririm.

 6. Merhaba. eşim böbrek hastası diyalize giriyor.2003 yılından bu tarafa özürlü maşı alıyordu.19/07/2019 tarihi itibariyle maşı kesildi.%92 özürlü raporu var.tekrardan maaş alabilmesi için ne yapmamız gerekir.Maaşı kesme nedenleri yoksuluk durumunun kalkmasıymış.ama öyle bir durum yok ben askeri üçretle çalışan biriyim.şimdiden teşekürler.

  1. Merhaba,

   aynı evde kişi başına düşen gelir 609 tl nin üzerinde ise 2022 maaşı kesilir. Bu durum sözkonusu değil ise itiraz edip tekrar başvuru yapabilirsiniz.

 7. 2022 sayılı kanundan fadalanmak için kişi başı gelirin asgari ücretin 1/3 ünü geçmemesi gerektiği belirtiliyor asgari ücretin 1/3 ü 663 tl çıkıyor 609 tl neyin hesabı bunu izah edermisiniz benim maaşım 1992 tl kiram 700 tl

 8. Merhaba (ÖKGV) %90 raporlu bir oğlum var ve iki yaşında babası olarak benim adıma üç tapu lu ev var asgari ücretle çalışıyorum. Eşim bakıcı maaşı ve oğlum maaş alabilir mi. Ev tapu su engel olurmu

 9. gırtlak kanseri tedavisi gördüm ve solunum zorluğundan dolayı toplamda 100/40 engelli raporum var şu an çalışıyorum 5 kişilik bir aileyiz 3700 tl maaş alıyorum çocuklarım okuyor. başvuru yapsam engelli maaşı alabilirmiyim. Ssk girişim 1997 ve 7000 prim günüm var.

  1. Benim epilepsi hastalığım var.Ankarada 15 yaşında iken 100/40 engelli raporu verdi.Askere gittim çürük raporu verip yolladılar.Doktorum evlenirsen hastalığın daha iyiye gider dedi.Evlendim işbulamıyorum çünkü hastalığımı bahane edip işe almıyorlar.Hastaneye gidiyorum.100/25 veriyor.Ortada kaldım sürekli maduriyet yaşıyorum.Eşimle ayrılmanın eşiğine geldik.Eşimi çok seviyorum ama işim yok.Lise mezunuyum.Bari silahsız güvenlik olayım dedim.Başhekim ya bayılırsan dedi biz bu mesuliyeti kabul edemeyiz dedi.Eşim memleketine gitti iş bul geleyim diyor 2 yaşında oğlum var 2,5 ay oldu onlardan uzağım 100/40 raporu için ne yapmalıyım.Bilen biri yardım etsin.Allah rızası için.

 10. 1969 doğumluyum 2006 yılında sigorta li olarak ise girdim 5 sene sonra isyerim kapandı ve 2012 yilinda istege bagli bagkur lu oldum yaklasik ara vermeden lprimlerimi oduyorum.ve hidrosefali hastalığına yakalandim.4.5senedir rahatsızlığım arty tedavisinde zor bir hastalık ayrıca son iki yıldır uyku bozukluğum var ciddi anlamda uyuamıyorum sürekli ilaç almama rağmen geceleri 2 saat bile uyuamıyorum.malulen emekli olabilirmiyim.

 11. Merhaba ben annem için yazıyorum 2kulagida duymuyor kulaklık kullanıyor 1parmagida koptu başka bir sürü rahatsızlığı var ben anneme maaş bağlatmak istiyorum 65yaşın üstünde annem babam emekli yinede baglata bilirmiyim raporlarını çıkartıp evde 4kişi yaşıyorlar

 12. Sadece işitme engeli var. Elden ayaktan düşme bir durum ya da yasam zorlugu olan bir durum yok. Cihaz kullaniyorum. Bu tur engele de maas baglanir mi?

 13. merhaba eşim yüzde 49 engelli daha önce kaç defa sorduysak bu oranla maaş alamayacağını söylemişlerdi. şuan anladığım kadarıyla bu maaşı alma hakkı var? geriye yönelik maaş alınabilir mi rapor tarihinden itibaren yoksa bugün baş vurduk bundan sonra mı alabiliyoruz?

 14. Merhaba kardeş eşim ev hanımı yüzde 70 in üzerinde engelli raporu var engelli maaşı bağlanabilirmi

 15. merhaba
  1993 ssk başlangıcım.
  prim gün sayım 5400
  %40 engelli raporumu yeni alacağım.
  engelli emeklilik istersem maaş için yaşı beklermiyim.
  hesaplamada bugün itibari ile 2295 tl ve ek ödeme 91 tl gösteriyor bu ne demek anlayamadım.
  her iki konuda yardımcı olursanız sevinirim.

 16. Emine Temmuz 11.7.2019

  Annem kanser hastası %90 engelli raporu var babam in emekli maaşı 1800 ve üzerine koyde yer var 65 dönüm arazisi var 5 kişilik bir aile bakim parası yada engelli maaşı alabilir mi?
  Birde iki katlı ev var

 17. MERHABALAR BEN ENGELLİ MAAŞI ALMAK İSTİYORUM EVDE TOPLAMDA 7 KİŞİ YAŞIYORUZ VE 3 KİŞİ SİGORTALI ÇALIŞIYOR ENGELLİ MAAŞI ALABİLİRMİYİM?

 18. engelli raporu almıs oldugum halam var rapaoru 80 uzeri benım sorum babasından 1,150 tl maas alıyıor yenı oldu o da tv de gordum yenı engelli maası olayını bılıyordumda daha evvelinden tek basına yasıyor kımse kalmıyor yanında pekı şimdi basvursak engelli aylığı bağlanır mı ? kendi maası kesılmeden tesekkur edıyorum

 19. Merhaba bende %90 işitme kaybından dolayı engellilik var. Bu tür engelde de maaş bağlanıyor mu?

  1. Merhaba,

   en az % 40 engelli raporunuz var ve geliriniz 610 tl nin altında ise 2022 engelli maaşı bağlanmaktadır.

  2. Sadece işitme engeli var. Elden ayaktan düşme bir durum ya da yasam zorlugu olan bir durum yok. Cihaz kullaniyorum. Bu tur engele de maas baglanir mi?

 20. Meraba ben engelli maaşı alıyordum ve kesildi sebebi babam ve annem le yaşıyorum yaşlılık maaşı yapım dedim maaşımı kestiler 2 katlı evimiz var ve engelli arabam var bana araba hem lukse, ticarete giriyormuş.. hiçbir gelirlerde yok emeklide değiller nasıl edecem bana yol gösterir misiniz..

 21. Ben 22 yaşındayım. %80 üstü engelli raporum var. Hiçbir işte çalışmıyorum ve sigortam yok. Ailemin maddi durumu da göz önüne alınıyor mu ? Maaştan faydalanabilir miyim? Cevap için şimdiden teşekkür ediyorum.

 22. BEN SSK EMEKLİSİYİM YAŞIM 79 MAAŞIM AYLIK 2000 TL EŞİMİN %86 SÜREKLİ TAM BAGIMLI ENGELLİ RAPORU VAR.BEN de EVDE BAKIM ÜCRETİ ALABİLİRMİYİM.Bakıcı tutsam ona ücret ödenirmi.

 23. BENİM %80 AĞIR ÖZÜRLÜ RAPORUM VAR ENGELLİ MAAŞIMI KESTİLER NEDENİ HANEDE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRE BAKILIYORMUŞ BU MİKTAR BİZİM AİLEDE 609 LİRANIN ÜSTÜNDE GELİYORMUŞ DİYE KESTİLER CUMHURBAŞKANLIĞINADA YAZDIM AYNI ŞEYİ YİNE BAĞLAMADILAR NEDEN GERÇEKTEN BÖYLE BİRŞEY VARMI HANEDE KİŞİBAŞINA GELİRE BAKILIYORMU YOKSA DEVLET ENGELLİLERİ OYUNCAKMI YAPIYOR HİÇBİR SOSYAL GÜVENCEM YOK HİÇBİR GELİRİMDFE YOK NEDEN BÖYLE YAPILIYOR
  TCMİ VERSEM İLGİLENİRMİSİNİZ TC NOM **********

 24. Ben % 80 ağır engelli bir sivil memur um bana maaş baglamadilar sebebi kendi işimi görüyor muşum nasıl itiraz edilir

 25. Kardeşimin % 75 raporu var 1300 tl evde bakım maaşı alıyor annem fakat 3.aylıkta 700 tl maaş alıyordu bu 3 aylık maaşı. Kesil başka gelir yok konuna göre kişi başı ne olmadı lazım neden kesildi cevaplarsanız sevinirim teşek ederim

 26. Merhaba iyi akşamlar bir önceki mesajımda bahsetdim
  Ben Aynur Atik (Ateş) %94 ENGELLİYİM EMES HASTASIYIM Malulen Bağkurdan emekliyim birde kızım var onunla beraber yaşıyoruz kızım Ayşegül Atik oda
  Tip bir Şeker hastası ve Epilepsi hastası Onunda % 53 Sağlık kurulu raporu var. Kızıma Engelli Maaşı nasıl bağlanabilir Şartları nelerdir. 2019 yılı Zamlı bağkur emekli maaşım 1.320 ile 1.350 arası ben sizden bilgi
  İstiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Kızıma Engelli Maaşı nasıl bağlanabilir şartları nelerdir.

 27. Merhaba ben Aynur Atik (Ateş) % 94 ENGELLİYİM EMES HASTASIYIM evde kızım ve ben yaşıyorum. Kızımda hasta Tip bir Şeker hastası ve Epilepsi hastası % 53 oranında Sağlık Kurulu raporu var biz sadece evde iki kişi yaşamaktayız. Ben Malulen Bağkurdan emekliyim aylığım 1.320 TL. 1.350 TL. arası maaşım değişmektedir. Tam net bilmiyorum bu yazdığım
  Zamlı maaştır.

 28. Merhaba 100 55 zihinsel engelli kızım var yaşı 22 ben babasim sskliyim gelirim 2750 tl

  1. Merhaba yuzde ellibes zihinsel engelli kızım var yaşı 22 ben babasim sskliyim gelirim 2750 tl engelli maaşı alabilirmiyim ailede 4 kişi başka gelir yok

  2. Merhaba . Ank Egt Aras. Hast. Aldığım %60 nöroloji tablo 4.1 ağır/orta yürüme engelli rsporuma sgk : Baska bir üniv. Hastanesinden daha detayli yeni rapor getirin dedi.Haklarım nelerdir ne yapmaliyım. Götürecek kimsem yok yalniz yaşıyorum.

 29. ben kamudan emekli memurum. 10.10.2004 DOĞUMLU % 98 ENGELLİ OĞLUM VARDIR. Oğlumun annesi vefat etti. oĞLUMA BEN BAKMAKTAYIM. BEN EVDE BAKIM ÜCRETİNİ ALABİLİRMİYİM.
  AYRICA ÖOCUĞĞUMA BAŞKA YABANCI BİR BAYAN TUTARSAM BU EVDE BAKIM ÜCRETİ ÖDENEBİLİR Mİ. ÖDENEBİLİYORSA NE GİBİ İŞLEM YAPMAM LAZIM. TEŞEKKÜR EDERİM.

 30. Engelli maaşı almak için gerekli rapor daha önce alınmışsa yeniden rapor almak gerekli mi,yoksa o rapor yeterli olur mu

  1. Ben emekliyim 3600 tl maaş alıyorum 4 kişilik bir aileyiz çocuğum un %58 raporu var çocuğum hiç bir gelir almıyor ne bakim parası ne de engelli maasi ve gss primini de ben yatırriyorum engeli maaşı alabilirim ala bilirse ne yapmam gerek birde sigortası için ne yapabilirim %58 raporla benim sigortadan faydalanması için müracaat ettim dediler en az %60 olması gerek bu konularda ne yapabilirim

  2. Merhaba,

   Maalesef dediğiniz gibi en az % 60 oran gerekiyor. oranı % 60 a yükseltemedikçe diğer bakımile ilgili ahaklardan yararlanamaz. Maaşınızdan dolayı da kişi başına düşen gelir haddin üstünde.

  3. Engelli maaşı almak için şartları uygunmudur diye sormak istiyorum. Parkinson hastasıyım 2 yıl önce alınmış 100de 52 sürekli raporum var bagkur ödüyorum

  4. Merhaba.43 yaşındayım.Ben ilk bilateral total sol kalça protezi ameliyatimi 2016 yılında oldum. ikinci aynı ameliyatı 2019 yılı 7.ayında sağ kalçamdanda oldum.Ayrıca 2016 yılında omuzumda çıkık oluştuğu için kalıcı vida takılı halen.Ben belirttiğim rahatsızlıklardan dolayı engelli aylığı alabilirmiyim alabilirsem yüzde kaç oranında verirler.Çalışmıyorum üzerime kayıtlı hiçbir mal varlığı ve hiçbir gelirim yok etraftan gelen yardımlarla geçinmekteyim.
   Saygılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu