Engelli

Engelli Maaşı Nasıl Alınır, Kimlere Verilir, Şartları Neler?

Engelli maaşı almak için gerekli belgelerle başvuru işlemlerini yapmak gerekir. Engelli maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılıyla vatandaşlara verilir. Maaş almak için belirli engel durumuna ve maddi yetersizliklere sahip olmak gerekir. Maaş başvurusu ikamet adresinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüklerine ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılabilir.

Akli dengesi yerinde olan kişiler başvuru işlemlerini bizzat yapmalıdır. Kişi kendi başvuru yapamayacak engele sahipse onun adına vasisi başvuru yapabilir. Aynı zamanda 18 yaşından küçük olan kişiler için de anne, baba ya da vasi başvuru yapabilir.

Kuruma gerekli belgelerle gidilir ve başvuru talebi oluşturur. Bu işlem sırasında kurumun verdiği gelir testi eksizsiz şekilde doldurulur. Bu süreçler tamamlandıktan sonra vatandaşın başvurusu sisteme işlenir ve değerlendirmeye alınmış olur.

Engelli Maaşı Kimlere Verilir?

Engelli maaşı verilen kişiler belli bir engel oranına sahiptir. Evde bakıma muhtaç, başkasından yardım almadan hayatını sürdüremiyor olabilir.

Engelli aylığı verilen kişiler şu şekildedir:

 • %40 ve üzerinde engeli olanlar
 • 2022 engelli raporuna sahip olanlar
 • Gelir durumu asgari ücretin üçte birinde az olanlar
 • Temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayanlar
 • Herhangi bir yüksek maaşa ve mülke sahip olmayanlar
 • Sigortalı ya da SGK gelirli şekilde çalışmayanlar

Engelli Maaşı Şartları Neler?

Engelli maaşı almanın şartları sağlanıyorsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüklerine başvuru yapılabilir. Engelli aylığı almak isteyenlerin engelli raporu, gelir durumu, yaşı gibi özelliklerine bakılarak inceleme yapılır.

Engelli aylığı almak isteyenler için gerekli şartlar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olmak zorunludur.
 • Hanede kişi başına düşen aylık gelir asgari ücretin üçte biri kadar olmalıdır.
 • Yüksek geliri olan, üzerine mal kaybı bulunan ve sigortalı şekilde çalışmıyor olmak gereklidir.
 • Sağlık kurunun onayladığı 2022 engelli raporuna sahip olmak gerekir.
 • Engel durumunun en az %40 olması gerekir.
 • Engelli raporu güncel tarihli olmalıdır.
 • Eğer engeli olan kişi 18 yaşından küçükse onun adına anne ve babası ya da yasal vasisi başvuru yapmalıdır.
 • Engelli raporu almak isteyen kişilerin 65 yaşından küçük olmalıdır.
 • Engel raporunda belirtilen engellilik oranı %40’in gerisine düşerse ya da engel durumu ortadan kalkarsa engelli aylığı kesilir.
 • Diğer sosyal yardım kurumlarından herhangi bir gelir elde etmiyor olmalıdır.
 • Engelli kişinin nafaka bağlanmamış olması ya da başlanması mümkün olmaması gereklidir.

Engelli Maaşı Başvurusunda Gerekli Evraklar Nelerdir?

Engelli maaşı başvurusundaki evraklar incelenir ve gerekli görülen kişilere engelli aylığı bağlanır. Başvuru sırasında gerekli evrakların eksizsiz şekilde teslim edilmesi gerekir. Aynı zamanda başvuru işleminde kurumun verdiği gelir testi doğru ve eksisiz doldurulmalıdır.

Engelli maaşı almak için gerekli olan evraklar şunlardır:

 • Engelli kişi ya da vasiler tarafından doldurulan engelli maaşı talep beyanı
 • Engelli kişinin son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafı
 • Engellinin kimlik belgesi fotokopisi
 • Sağlık kurulu onaylı olan %40 ve üzerinde 2022 engelli raporu
 • Maddi durumu gösteren muhtaçlık belgesi ve gelir testi
 • Engellinin geliri olmadığını kanıtlatan gelir belgesi
 • Mal varlığı olmadığını gösteren mülkiyet belgesi
 • Kimlik belgesi fotokopisi
 • İkamet kaydı
 • Engellinin anne babasına ya da vasisine ait kimlik belgesi fotokopisi

2022 Engelli Maaşı Ne Kadar?

2022 Engelli maaşı ocak ayından itibaren yeni yıl zammı ile hesaplaya yatmıştır. Engelli aylığı kişinin engellilik oranına göre değişir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanan maaşı engel oranı %40 ve üzerinde olan kişiler alabilir.

2022 yılındaki maaşı miktarı şu şekildedir:

 • %40 ve %69 arasında engeli olan kişiler 842 TL maaş alır.
 • %70 ve üzerinde engeli olan kişiler 1.264 TL maaş alır.

Engelli Aylığı Nereye Yatacak?

Engelli aylığının yattığı yer kişinin PTT kurumundaki hesabıdır. Belli bir tarih düzeninde yatan maaşı engelli kişi PTT’ye gidip çekebilir. Yapılan ödeme engellinin doğum tarihine göre hesabına yatar.

Kişi buna dikkat ederek PTT şubelerine gidip engelli aylığını çekebilir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra kendisine aylık hakkı çıkıp çıkmadığı e-devlet üzerinden sorgulayabilir. Buna bağlı olarak parasını almaya gider.

Engelli Maaşı Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Engelli maaşı ödemelerin yapılışı kişinin doğum tarihine bağlı şekilde gerçekleşir. PTT şubelerinde yoğunluk yaşanmaması için böyle bir yöntem tercih edilmiştir. Engellik aylıklarının ödemesi her ay düzenli şekilde yapılır. Paranın hesaba ne zaman yatacağı kişini doğum tarihinin son rakıma göre belirlenir.

Engelli aylığının ödeme takvimi şu şekildedir:

 • Doğum tarihindeki son rakam 0 ve 5 arasındaki kişilere her ayın 5 inci günü
 • Doğum tarihindeki son rakam 1 ve 6 arasındaki kişilere her ayın 6 ıncı günü
 • Doğum tarihindeki son rakam 2 ve 7 arasındaki kişilere her ayın 7 inci günü
 • Doğum tarihindeki son rakam 3 ve 8 arasındaki kişilere her ayın 8 inci günü
 • Doğum tarihindeki son rakam 4 ve 9 arasındaki kişilere her ayın 9 uncu günü

Engelli raporu almanın bir çok farklı adımı bulunmaktadır. Süreli engelli raporu nedir konumuzu inceleyerek engelli raporu sürecinizi öğrenebilirsiniz.

Engelli Maaşı Nasıl Sorgulanır?

Engelli maaşı sorgulamak için E-devlet sistemi kullanılabilir. Engelli maaşı başvurusunu yapan kişi sorgulama işlemi için şu adımları takip edebilir:

 • Öncelikli https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu bu bağlantı adresine giriş yapılır.
 • Ardından kişi E-devlet kullanıcı bilgilerini ekranda yer alan kutulara girmelidir.
 • Doğru şekilde girilen T.C ve şifreden sonra “Giriş” butonuna basılır.
 • Açılan sayfada engelli aylığıyla ilgili sorgulama sonucu bulunur. Başvuru yapan kişi sayfayı dikkatli şekilde inceleyerek sorgulamasının sonucuna bakabilir. Onaylanıp onaylanmadığını bu şekilde kontrol edebilir. Aynı zamanda bu sayfa üzerinden ödeme bilgilerine de incelenebilir.

Engelli Maaşı Neden Kesilir?

Engelli maaşının kesilmesi birçok nedenden kaynaklanıyor olabilir. Maaşının neden kesildiğini bilmeyen kişiler bu durumda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek bilgi alabilir. Bunun yanında Alo 144 hattı aranarak yaşana sorun hakkında detaylı açıklama alabilir.

Engelli aylığının kesilmesine neden olan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Adres Değişikliği: Engelli kişi adresini değiştirmesine rağmen nüfustan düzeltme yaptırmazsa maaşı kesilir. Aynı ilçe içinde yapılan adres değişimlerinin bildirilmesine gerek yoktur. Fakat farklı bölgelere yapılan değişimlerde vakfı bilgilendirmezseniz hanenize yapılacak ziyaretler gerçekleşemez.
 • Bulunduğunu ilçenin dışında bir yere taşındığınızda artık o bölgenin Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yardım alabilirsiniz. Maaş kesildikten sonra taşındığınız ilçeden ödemeye devam edilmez. Tekrar başvuru işlemlerini yapmanız gerekir.
 • Engellilik Oranının %40’ın Altına İnmesi: Engelli kişi için tekrar alınan sağlık raporunda engellilik durumu %40 oranının altına düştüyse maaş kesilir. Güncel rapordaki engellilik oranı vakıflar için geçerlidir.
 • Feragat: Maaşı alan kişi kendi isteğiyle bundan vazgeçebilir. Bu durumu yazılı şekilde bildirmesi gerekir.
 • Ölüm: Engelli hayatını kaybettiğinde maaşı kesilir. Engellinin ölümü gerçekleşmesine rağmen resmiyete kavuşturmayarak para çekmeye devam ederseniz yasal faizle geri ödemeniz sağlanır.
 • Muhtaçlık Durumunun Kalkması: İncelemeler sonucunda kişinin aldığı maaş muhtaç olmaması nedeniyle iptal edilebilir. Mütevelli Heyet Kararı ile yapılan bu iptal mal varlığı edinmenize bağlı olarak alınmış olabilir.
 • Sosyal Güvenlik Kaydının Bulunması: Engelli SSK kapsamında çalışmaya başlarsa sistem maaşını otomatik olarak keser.

Bunların dışında maaş kesilme nedeni olarak sayılabilecek durumlar içinde 18 yaş altı özürlü maaşı alan kişinin 18 yaşını doldurması, engelliğinin Türk vatandaşlığından çıkması ve aralıksız 1 yıl süreyle maaşın hesaptan çekilmemesi sayılabilir. Bu durumlara dikkat edilecek engelli aylığı alınmaya devem edilir.

Engelli Vergi İndirimi Net Maaşı Ne Kadar Etkiler?

Engelli vergi indiriminin maaşa etkisi çalışanların aylık net maaş hesaplamaları yapılırken dikkate alınır. Engelli olan ve alışan kişiler için bu vergi indirimi uygulaması yapılır. Brüt ücretin bazı unsurlarına bakılarak gelir vergisinin düşmesi sağlanır. Gelir vergisinin düşürülmesi engelli vergi indirimi oranında yapılır.

2022 yılı için belirlenen engelli vergi indirimleri şu şekildedir:

 • Engel Oranı %40 ve %59 arasında olan kişiler (3’üncü Derece Engellilik İndirimi): 380 TL
 • Engel Oranı %60 ve %79 arasında olan kişiler (2’inci Derece Engellilik İndirimi): 860 TL
 • Engel Oranı %80 ve üzerinde olan kişiler (1’inci Derece Engellilik İndirimi): 1.500 TL

Engelli Bakım Aylığı Nedir?

Engelli bakım aylığı Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından verilen engelli yardımlarından biridir. Ailesi ekonomik açıdan yoksun olan engellilerin bakımı için ödeme yapılır. Aynı şekilde engellilere evlerinde ya da kurumlarda bakım hizmeti sunulur.

Kurumlarda verilen bakım hizmetlerinin bir kısmının Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödenmesi sağlanır. Engelli kişinin bakımı aile bireyleri tarafından yapılıyorsa bakımı yapan kişiye bakım aylığı verilir.

Bu aylığın miktarı bir asgari ücrete kadar çıkabilir. Engellinin ve ailesinin durumuna göre bakım hizmeti ya da bakım aylığı hizmeti devlet tarafından sunulur. Bu hizmetlerden yararlanmak için gerekli başvuru işlemleri yapılmalıdır.

[box type=”info” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]Bakım aylığı almak için hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisini geçmemesi ve engelli kişinin hayatını tek başına sürdüremeyecek durumda olması gereklidir. Gelir durumu ve başkasının bakımına muhtaç olmasına göre bakım aylığı bağlanabilir.[/box]

Bakım Aylığı Nasıl Alınır?

Bakım aylığı alınırken engellinin evde bakım görmesini sağlamak amaçlanır. Bunun için engellinin aile bireyleri ya da özel bakım merkezlerine bağlı bakıcılar tarafından bakılması yöntemlerinden biri kullanılır. Hizmetten yararlanmak için her ilde bulunan İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’ ne müracaat edilmelidir.

Günde 24 saat yatılı bakım merkezinde bakım hizmeti alan engellilere iki aylık net asgari ücret kadar ödeme sağlanır. Günde 8 saat ve gündüz bakım evinde hizmet alanlar ile günde 24 saat aileleri tarafından bakılan engelliler bir aylık net asgari ücret ödemesi alır.

Engellilerin Emekli Olma Şartları Nelerdir?

Engellilerin emekli olma şartları sağlandığında malulen emeklilik hakkı doğar. Devletin engelli maaşı başta olmak üzere engel durumu bulunan vatandaşlara sunduğu birçok destek vardır. Engelli kişiler belirle şartlar tamamlandığı emekli de olabilir.

Engel oranı %40 ve üzerinde olan kişiler malul emeklilikten faydalanır. Bu kişilerden emekli olmak için herhangi bir yaş şartı aranmaz. Sağlık raporu gibi belgeler toplandıktan il ya da ilçede bulunan SGK kurumlarına başvuru işlemi yapılabilir.

Engellilerin emekli olma şartları şu şekilde sıralanabilir:

 • Engelli kişinin çalışma gücünün en az %60’ının kayıp olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu gereklidir.
 • Sağlık raporunu almak için SGK’ya yapılan başvuru tarihinde en az 1.800 gün ödenmiş primi bulunmak zorundadır. Yani bu durumda en az 5 yıl prim ödemesi yapmış kişiler başvuru yapabilir.
 • Sağlık raporu üzerinde en az %40 engelli olduğu belirtilmelidir.

Engelli Vergi İndirimi İle Emeklilik Hesaplama ve Tablosu

Heyet Raporu Nasıl Alınır, Tam Teşekküllü Sağlık Raporu

Engelli Aracında ÖTV İndirim Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Shares:

57 Yorumlar

 • Seval kose
  23.06.2022

  Mrb benim eşim yüzde seksen özürlü raporu var 2022 den yararlanıyor du kestiler sebeple ben sskli calisiyorum diyende 3 kişi yaşıyoruz ev kendimizin tekrar başvurmak geri bağlarlar acaba cevap verirseniz sevinirim tskler

  Cevapla
 • mihrişah
  30.12.2020

  merhaba Yeğenimin %50 zihinsel engeli bulunmakta babamın yanında yaşıyor babam bağkur emeklisi ve çiftçi bu yüzden yeğenime engelli maaşı bağlanmıyor ama babam yaşlı ve yeğenimin bu maaşa ihtiyacı var nerelere başvurabilirim bağlı bulunduğum ilçe sosyal yardımlaşma vakfı pek yardımcı olmadı da teşekkürler

  Cevapla
 • Funda karlar
  12.12.2020

  İyigünler benim yani bizim sorunumuz eşim % 98 engelli sol tarafı felçli sol tarafını kullanamıyor , şeker hastası ,kalp hastası gözünde görme kaybı var. Engelli maaşı için kaymakamlığa başvurdum fakat eşimin işyeri eşim sağlıktan faydalansın diye işyeri çıkışını yapmadı yani sgk sı devam ediyor fakat maaş almıyoruz . Sadece hastanenin çalışamaz raporundan asgari ücretin üçte birini alıyoruz . İki çocuğum okuyor ben eşime bakıyorum çünkü eşim bana bağımlı hiçbir kişisel işini yapamıyor tuvaletini banyosunu kıyafetlerini giyinmeyi ekmeğini bölmeyi yani herşeyini ben yapıyorum . Sağ eliyle kaşığını ağzına götürdüğü için eşime %98 fakat kısmi bağımlı raporu verildi
  Bu yüzden bakım ücretindende faydalanamıyoruz. Evimiz kira ćocuklarım okuyor ben eşime bakıuorum buyüzden çalışmam olanaksız ama eşimin % 98 engeli olmasına rağmen kısmi bağımlı ibaresinden dolayı sağ elini kullandığı için hiçbirşeyden yararlanamıyoruz lütfen bu konu hakkında bize yardımcı olurmusunuz .

  Cevapla
 • Demet
  01.11.2020

  Benim babamin %62 raporu var malulen emekli olamiyor uzerine sadece ev var calismiyor hicbir yerden geliri yok engelli ayligi alabilirmi acaba

  Cevapla
 • Filiz Türkoğlu
  11.09.2020

  Merhaba ben melenom cilt kanseri geçirdim .Şimdide bel fıtığı ameliyatı oldum.Kızımda epilepsi hastası .Eşim asgari ücretle çalışıyo evde 5kişiyiz bizde maaş bağlayabilir miyiz acaba.

  Cevapla
 • selocan
  25.06.2020

  Sayin ilgili,
  Bu kisa mektup aslinda bir nevi ihbar niteligidedir, Bir yol gosterirseniz oraya da yazarim.
  Bir tanidigim var, cocugu %40 uzeri engelli ve engelli maasi aliyorlar yillardir. Yillardirbu maaslari kesilmesin diye, Maasi alabimek icin, almaya basladiklarindan beri), turlu Oturmadiklari adreslerde gosterdiler( sahitler var), ev adresinde su an gorundukleri 80 yas uzeri (biri agir Alzaimer li) insanlari zorla baska bir adreste gosterdiler ve cunku bu yasli insanlarin emekli maaslari vardi, kural geregi ayni evde gelirin 600 kusur TL in uzerinde olmamasi gerekirdu. Ayni zamanda hem bu tanidigimin anne ve babasinda, hem esinin annesinde bir suru gayrimenkul vb. kayitli mulk var. Nasil oluyor da bunlar hala bu sekilde maas alabiliyorlar, onca binlerce ve cok daha magdur insanlar varken memlekette? benim kanima dokundugu icin yazmak geregi duydum, ozur dilerim. Lutfen bana bir yol gosterin nereye ve ne sekilde bunu blidirmem gerekir? Allah rizasi icin yardimci olun, Devlet te daha fazla kaziklanmasin!

  Cevapla
 • Muhittin
  05.11.2019

  Merhaba , papiller karsinom teşhisi sonrası ameliyatla tiroitlerim alındı , 2 kez radyoiyot atom tedavisi aldım , şu anda takip hastasıyım.Bu durum engelli raporu almaya uygun mudur , oranı ne olur?

  Cevapla
 • Suat Bayındır
  05.11.2019

  Merhaba.annem %92engelli raporu verildi.kısmı bağımlı olarak.babam emekli,annem 67 yaşında.engelli maaşı alabilir mi?

  Cevapla
 • Merve
  02.11.2019

  Merhaba 24 yaşındayım ben psikiyatri hastasyım maaş bağlamak istiyorum 2012de girişim var 5 sende ödenmiş SGK var ağır ilaçlar kullanıyorum çalışmıyorum iç bir işte 1 yasında cocgum var bu Onuda etkilerim mi hem evliyim ne kadar bana zararı olur onu öğrenmek istiyorum iyi günler

  Cevapla
 • Cumaali poyraz
  21.10.2019

  J45.0 astım, allerjik yazıyo raporumda bunun için engelli raporu verilebilirmi
  Teşekkürler

  Cevapla
 • Maver KIZILKAYA
  16.09.2019

  Merhabalar 62 yaşında bekarım.Emekli Sandığına bağlı emekliyim 1 Evim var.Şahsıma.%43 oranında engelli raporu verilmiştir SSK. Emeklisi olan Rahmetli babamın maaşını alabilirmiyim. TEŞEKKÜR EDERİM.

  Cevapla
 • Güler Öztürk
  01.09.2019

  İyi günler.Ben4 yıl önce baypas 10 yıl önce KBB burun ve tiroid 29 yıl önce rahim ameliyatı.8yil önce tvt ameliyatı.oldum .şu anda nöroloji ve psikiyatri bölümü nde tedavi altına alındim uyku apnesi için bpap makinası veriliyor tüm bunlar için engelli raporu alma hakkım varmı.simdiden teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Gülcan alataş
  29.08.2019

  Merhabalar benim yigenim serabralpalsili babası bakım parası alıyor yigenim 6 yaşında bununla beraber engelli maaşıda alabilirlermi tek rapor ikisinede geçerli olurmu

  Cevapla
 • Hayreddin
  23.08.2019

  Eşimin %92 engelli raporu var bizde başvuru yaptık engelli maaşı için hiçbir gelirimiz yok heyetteki beyler döner koltuklarında döne gene bu zengin alamaz demişler eşim ağlamaktan harap oldu hastalığı morale bağlı şimdi soruyorum bu kanaat notumuzu yüksek veren beylere sizin tuzunuz kuru bu ülke suriyelileri iyi besler ama vergi veren bu vatana hizmet eden biz vatandaşlarının gözünün yaşına bile bakmaz birdahaki kalkışmada parmağımı kımıldatırsam nebiliyorlarsa söylesinler yazıklar olsun

  Cevapla
 • Salim Sinan
  23.08.2019

  ben 65 yaş aylığı almakta iken bu maaştan feragat dilekçesi vererek engelli aylığının baglanması hakkında müracaatta bulundum.internetten sorguladığımda red edildi fesedildi diyor.bu neye göre bilemiyorum.bu konuda bı aydınlatmada bulunursanız sevinirim. SAYGILARIMLA Not=%82 raporum var.engelli kmliğimde mevcut.

  Cevapla
 • Serhat serhann
  21.08.2019

  Merhaba benim gözümde keratokonushastalığı var ameliyat oldum ama hıc bir düzelme olmadi sağ gözde görme çok kötü ve sol gözde de aynı sorunvar görme iyi sol gözde ben engelli raporu alabilirmiyim ve belfitigivar agir iş yapamıyorum ,

  Cevapla
 • Neslihan
  20.08.2019

  Merhabalar annem engelli raporu var ve engelli maaşı alıyor diyalize de giriyor herhangi bir sağlık güvencesi yok ben öğretmenim benim SSK mdan faydalanabilir mi faydalanırsa eğer maaş da bir kesinti olur mu?

  Cevapla
 • murat akdağlı
  16.08.2019

  Merhaba iyi akşamlar ben yeni işten çıktım iş bulamıyorum işsizim.%80 ENGELLİ RAPORUM VAR ben bekarım annem ve babamla kalıyorum babamı maaşı 2150 tl maaş alıyor ben engelli maaşı 2022 sayılı basvursam alabilir miyim cevabı verirseniz seviririm.

  Cevapla
 • MEHMET GÜRCÜ
  08.08.2019

  Merhaba. eşim böbrek hastası diyalize giriyor.2003 yılından bu tarafa özürlü maşı alıyordu.19/07/2019 tarihi itibariyle maşı kesildi.%92 özürlü raporu var.tekrardan maaş alabilmesi için ne yapmamız gerekir.Maaşı kesme nedenleri yoksuluk durumunun kalkmasıymış.ama öyle bir durum yok ben askeri üçretle çalışan biriyim.şimdiden teşekürler.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   09.08.2019

   Merhaba,

   aynı evde kişi başına düşen gelir 609 tl nin üzerinde ise 2022 maaşı kesilir. Bu durum sözkonusu değil ise itiraz edip tekrar başvuru yapabilirsiniz.

 • vural eriş
  07.08.2019

  2022 sayılı kanundan fadalanmak için kişi başı gelirin asgari ücretin 1/3 ünü geçmemesi gerektiği belirtiliyor asgari ücretin 1/3 ü 663 tl çıkıyor 609 tl neyin hesabı bunu izah edermisiniz benim maaşım 1992 tl kiram 700 tl

  Cevapla
 • Halil
  31.07.2019

  Merhaba (ÖKGV) %90 raporlu bir oğlum var ve iki yaşında babası olarak benim adıma üç tapu lu ev var asgari ücretle çalışıyorum. Eşim bakıcı maaşı ve oğlum maaş alabilir mi. Ev tapu su engel olurmu

  Cevapla
 • Yasin çavdar
  24.07.2019

  gırtlak kanseri tedavisi gördüm ve solunum zorluğundan dolayı toplamda 100/40 engelli raporum var şu an çalışıyorum 5 kişilik bir aileyiz 3700 tl maaş alıyorum çocuklarım okuyor. başvuru yapsam engelli maaşı alabilirmiyim. Ssk girişim 1997 ve 7000 prim günüm var.

  Cevapla
  • Burhan Şafak
   20.08.2019

   Benim epilepsi hastalığım var.Ankarada 15 yaşında iken 100/40 engelli raporu verdi.Askere gittim çürük raporu verip yolladılar.Doktorum evlenirsen hastalığın daha iyiye gider dedi.Evlendim işbulamıyorum çünkü hastalığımı bahane edip işe almıyorlar.Hastaneye gidiyorum.100/25 veriyor.Ortada kaldım sürekli maduriyet yaşıyorum.Eşimle ayrılmanın eşiğine geldik.Eşimi çok seviyorum ama işim yok.Lise mezunuyum.Bari silahsız güvenlik olayım dedim.Başhekim ya bayılırsan dedi biz bu mesuliyeti kabul edemeyiz dedi.Eşim memleketine gitti iş bul geleyim diyor 2 yaşında oğlum var 2,5 ay oldu onlardan uzağım 100/40 raporu için ne yapmalıyım.Bilen biri yardım etsin.Allah rızası için.

  • harun
   30.10.2019

   malülen emeklı olursun

 • Emine karaćocuk.tc.52168581348
  24.07.2019

  1969 doğumluyum 2006 yılında sigorta li olarak ise girdim 5 sene sonra isyerim kapandı ve 2012 yilinda istege bagli bagkur lu oldum yaklasik ara vermeden lprimlerimi oduyorum.ve hidrosefali hastalığına yakalandim.4.5senedir rahatsızlığım arty tedavisinde zor bir hastalık ayrıca son iki yıldır uyku bozukluğum var ciddi anlamda uyuamıyorum sürekli ilaç almama rağmen geceleri 2 saat bile uyuamıyorum.malulen emekli olabilirmiyim.

  Cevapla
 • Deniz
  22.07.2019

  Merhaba ben annem için yazıyorum 2kulagida duymuyor kulaklık kullanıyor 1parmagida koptu başka bir sürü rahatsızlığı var ben anneme maaş bağlatmak istiyorum 65yaşın üstünde annem babam emekli yinede baglata bilirmiyim raporlarını çıkartıp evde 4kişi yaşıyorlar

  Cevapla
 • Gizem
  21.07.2019

  Sadece işitme engeli var. Elden ayaktan düşme bir durum ya da yasam zorlugu olan bir durum yok. Cihaz kullaniyorum. Bu tur engele de maas baglanir mi?

  Cevapla
 • mustafa akar
  17.07.2019

  merhaba eşim yüzde 49 engelli daha önce kaç defa sorduysak bu oranla maaş alamayacağını söylemişlerdi. şuan anladığım kadarıyla bu maaşı alma hakkı var? geriye yönelik maaş alınabilir mi rapor tarihinden itibaren yoksa bugün baş vurduk bundan sonra mı alabiliyoruz?

  Cevapla
 • Tolga uysal
  12.07.2019

  Merhaba kardeş eşim ev hanımı yüzde 70 in üzerinde engelli raporu var engelli maaşı bağlanabilirmi

  Cevapla
 • murat
  11.07.2019

  merhaba
  1993 ssk başlangıcım.
  prim gün sayım 5400
  %40 engelli raporumu yeni alacağım.
  engelli emeklilik istersem maaş için yaşı beklermiyim.
  hesaplamada bugün itibari ile 2295 tl ve ek ödeme 91 tl gösteriyor bu ne demek anlayamadım.
  her iki konuda yardımcı olursanız sevinirim.

  Cevapla
 • Emine kaba
  11.07.2019

  Emine Temmuz 11.7.2019

  Annem kanser hastası %90 engelli raporu var babam in emekli maaşı 1800 ve üzerine koyde yer var 65 dönüm arazisi var 5 kişilik bir aile bakim parası yada engelli maaşı alabilir mi?
  Birde iki katlı ev var

  Cevapla
 • TOKAT/ALİ
  09.07.2019

  MERHABALAR BEN ENGELLİ MAAŞI ALMAK İSTİYORUM EVDE TOPLAMDA 7 KİŞİ YAŞIYORUZ VE 3 KİŞİ SİGORTALI ÇALIŞIYOR ENGELLİ MAAŞI ALABİLİRMİYİM?

  Cevapla
 • necmiye
  09.07.2019

  engelli raporu almıs oldugum halam var rapaoru 80 uzeri benım sorum babasından 1,150 tl maas alıyıor yenı oldu o da tv de gordum yenı engelli maası olayını bılıyordumda daha evvelinden tek basına yasıyor kımse kalmıyor yanında pekı şimdi basvursak engelli aylığı bağlanır mı ? kendi maası kesılmeden tesekkur edıyorum

  Cevapla
 • Gizem
  08.07.2019

  Merhaba bende %90 işitme kaybından dolayı engellilik var. Bu tür engelde de maaş bağlanıyor mu?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   08.07.2019

   Merhaba,

   en az % 40 engelli raporunuz var ve geliriniz 610 tl nin altında ise 2022 engelli maaşı bağlanmaktadır.

  • Gizem
   20.07.2019

   Sadece işitme engeli var. Elden ayaktan düşme bir durum ya da yasam zorlugu olan bir durum yok. Cihaz kullaniyorum. Bu tur engele de maas baglanir mi?

 • Zehra
  30.06.2019

  Meraba ben engelli maaşı alıyordum ve kesildi sebebi babam ve annem le yaşıyorum yaşlılık maaşı yapım dedim maaşımı kestiler 2 katlı evimiz var ve engelli arabam var bana araba hem lukse, ticarete giriyormuş.. hiçbir gelirlerde yok emeklide değiller nasıl edecem bana yol gösterir misiniz..

  Cevapla
 • Esin
  28.06.2019

  Ben 22 yaşındayım. %80 üstü engelli raporum var. Hiçbir işte çalışmıyorum ve sigortam yok. Ailemin maddi durumu da göz önüne alınıyor mu ? Maaştan faydalanabilir miyim? Cevap için şimdiden teşekkür ediyorum.

  Cevapla
 • Ünal Ergün
  14.06.2019

  BEN SSK EMEKLİSİYİM YAŞIM 79 MAAŞIM AYLIK 2000 TL EŞİMİN %86 SÜREKLİ TAM BAGIMLI ENGELLİ RAPORU VAR.BEN de EVDE BAKIM ÜCRETİ ALABİLİRMİYİM.Bakıcı tutsam ona ücret ödenirmi.

  Cevapla
 • Berna
  31.05.2019

  Kardes benim çocuğum da otizm
  Sen maaş alıyormusun acaba

  Cevapla
 • FATİH TARAKCI
  21.05.2019

  BENİM %80 AĞIR ÖZÜRLÜ RAPORUM VAR ENGELLİ MAAŞIMI KESTİLER NEDENİ HANEDE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRE BAKILIYORMUŞ BU MİKTAR BİZİM AİLEDE 609 LİRANIN ÜSTÜNDE GELİYORMUŞ DİYE KESTİLER CUMHURBAŞKANLIĞINADA YAZDIM AYNI ŞEYİ YİNE BAĞLAMADILAR NEDEN GERÇEKTEN BÖYLE BİRŞEY VARMI HANEDE KİŞİBAŞINA GELİRE BAKILIYORMU YOKSA DEVLET ENGELLİLERİ OYUNCAKMI YAPIYOR HİÇBİR SOSYAL GÜVENCEM YOK HİÇBİR GELİRİMDFE YOK NEDEN BÖYLE YAPILIYOR
  TCMİ VERSEM İLGİLENİRMİSİNİZ TC NOM **********

  Cevapla
 • Özgür ZEYBEK
  27.04.2019

  Ben % 80 ağır engelli bir sivil memur um bana maaş baglamadilar sebebi kendi işimi görüyor muşum nasıl itiraz edilir

  Cevapla
 • Savaş Turan
  18.04.2019

  Kardeşimin % 75 raporu var 1300 tl evde bakım maaşı alıyor annem fakat 3.aylıkta 700 tl maaş alıyordu bu 3 aylık maaşı. Kesil başka gelir yok konuna göre kişi başı ne olmadı lazım neden kesildi cevaplarsanız sevinirim teşek ederim

  Cevapla
 • Aynur Atik (Ateş)
  21.03.2019

  Merhaba iyi akşamlar bir önceki mesajımda bahsetdim
  Ben Aynur Atik (Ateş) %94 ENGELLİYİM EMES HASTASIYIM Malulen Bağkurdan emekliyim birde kızım var onunla beraber yaşıyoruz kızım Ayşegül Atik oda
  Tip bir Şeker hastası ve Epilepsi hastası Onunda % 53 Sağlık kurulu raporu var. Kızıma Engelli Maaşı nasıl bağlanabilir Şartları nelerdir. 2019 yılı Zamlı bağkur emekli maaşım 1.320 ile 1.350 arası ben sizden bilgi
  İstiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Kızıma Engelli Maaşı nasıl bağlanabilir şartları nelerdir.

  Cevapla
 • Aynur Atik (Ateş)
  21.03.2019

  Merhaba ben Aynur Atik (Ateş) % 94 ENGELLİYİM EMES HASTASIYIM evde kızım ve ben yaşıyorum. Kızımda hasta Tip bir Şeker hastası ve Epilepsi hastası % 53 oranında Sağlık Kurulu raporu var biz sadece evde iki kişi yaşamaktayız. Ben Malulen Bağkurdan emekliyim aylığım 1.320 TL. 1.350 TL. arası maaşım değişmektedir. Tam net bilmiyorum bu yazdığım
  Zamlı maaştır.

  Cevapla
 • Mehmet ozturk
  12.03.2019

  Merhaba 100 55 zihinsel engelli kızım var yaşı 22 ben babasim sskliyim gelirim 2750 tl

  Cevapla
  • Mehmet ozturk
   12.03.2019

   Merhaba yuzde ellibes zihinsel engelli kızım var yaşı 22 ben babasim sskliyim gelirim 2750 tl engelli maaşı alabilirmiyim ailede 4 kişi başka gelir yok

  • Ufuk SENFERT
   10.07.2019

   Merhaba . Ank Egt Aras. Hast. Aldığım %60 nöroloji tablo 4.1 ağır/orta yürüme engelli rsporuma sgk : Baska bir üniv. Hastanesinden daha detayli yeni rapor getirin dedi.Haklarım nelerdir ne yapmaliyım. Götürecek kimsem yok yalniz yaşıyorum.

 • Muhsin
  13.02.2019

  yeni iş başvurusu yaptım engelli maaşına basvurabilirmiyim

  Cevapla
 • Sevgi
  10.01.2019

  Yüzde seksen atipik otizimli olan da engelli maaşı ndan yararlanirmi

  Cevapla
 • MUSTAFA TAŞ
  10.01.2019

  ben kamudan emekli memurum. 10.10.2004 DOĞUMLU % 98 ENGELLİ OĞLUM VARDIR. Oğlumun annesi vefat etti. oĞLUMA BEN BAKMAKTAYIM. BEN EVDE BAKIM ÜCRETİNİ ALABİLİRMİYİM.
  AYRICA ÖOCUĞĞUMA BAŞKA YABANCI BİR BAYAN TUTARSAM BU EVDE BAKIM ÜCRETİ ÖDENEBİLİR Mİ. ÖDENEBİLİYORSA NE GİBİ İŞLEM YAPMAM LAZIM. TEŞEKKÜR EDERİM.

  Cevapla
 • Hasan
  12.12.2018

  Engelli maaşı almak için gerekli rapor daha önce alınmışsa yeniden rapor almak gerekli mi,yoksa o rapor yeterli olur mu

  Cevapla
  • Öner
   10.06.2019

   Ben emekliyim 3600 tl maaş alıyorum 4 kişilik bir aileyiz çocuğum un %58 raporu var çocuğum hiç bir gelir almıyor ne bakim parası ne de engelli maasi ve gss primini de ben yatırriyorum engeli maaşı alabilirim ala bilirse ne yapmam gerek birde sigortası için ne yapabilirim %58 raporla benim sigortadan faydalanması için müracaat ettim dediler en az %60 olması gerek bu konularda ne yapabilirim

  • Danışma Birimi
   11.06.2019

   Merhaba,

   Maalesef dediğiniz gibi en az % 60 oran gerekiyor. oranı % 60 a yükseltemedikçe diğer bakımile ilgili ahaklardan yararlanamaz. Maaşınızdan dolayı da kişi başına düşen gelir haddin üstünde.

  • Gülay
   23.07.2019

   Engelli maaşı almak için şartları uygunmudur diye sormak istiyorum. Parkinson hastasıyım 2 yıl önce alınmış 100de 52 sürekli raporum var bagkur ödüyorum

  • Metin Günay
   11.08.2019

   Merhaba.43 yaşındayım.Ben ilk bilateral total sol kalça protezi ameliyatimi 2016 yılında oldum. ikinci aynı ameliyatı 2019 yılı 7.ayında sağ kalçamdanda oldum.Ayrıca 2016 yılında omuzumda çıkık oluştuğu için kalıcı vida takılı halen.Ben belirttiğim rahatsızlıklardan dolayı engelli aylığı alabilirmiyim alabilirsem yüzde kaç oranında verirler.Çalışmıyorum üzerime kayıtlı hiçbir mal varlığı ve hiçbir gelirim yok etraftan gelen yardımlarla geçinmekteyim.
   Saygılar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir