SGK

İş Yerinin Devri ve Birleşmesi İşçinin Kıdemini Etkiler mi?

Kıdem tazminatı işçiler açısında çok büyük bir hak olmakla beraber çalışmanın emeği niteliğindedir. İşçinin çeşitli nedenle işten ayrılması sırasında işverenin vermekle yükümlü olduğu tazminat işçiye çalıştığı yıllar için verilir.


  • İşçinin kıdem tazminatına hak kazanması için işçiyi işverenin işten çıkarması gereklidir.
  • İşçi ahlak ve iyi niyet kuralına uymaz ise ve herhangi bir aykırılıktan dolayı işten çıkarılırsa kıdem tazminatına hak kazanamaz.
  • Huzuru bozan hareketler ve davranışlar, hırsızlık gibi davranışlar sebebiyle işten çıkarılması dolayısıyla işveren kıdem tazminatı vermemektedir.
  • Sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalınırsa iş kanunu hak nedene dayanılarak işçi kıdem tazminatı alabilmektedir.
  • Askerlik hizmetini gerçekleştirmek adına erkek çalışanların işten ayrılışı da tazminata hak kazandırır.
  • Kadın çalışan evlilik nedeniyle bir yıl içerisinde işten ayrılırsa tazminatı hak etmektedir.
  • Emekli olan kişi de kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

İş yerinin bir başkasının yükümlülüğü altına geçmesi yani iş yerinin devri, kıdem tazminatı açısından işçiyi etkilemektedir. İş Kanununda belirtilen maddelerle işçi işveren ilişkileri belirlenmiştir. Görev tanımı, çalışma koşulları ve süresi, işin niteliğinde eğer ki bir değişiklik oluşacaksa bunun yasalarca belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacağı öngörülmüştür. Bu koşullarda yapılan herhangi bir değişiklik için işçiye bildirilerek onayı alınmalıdır.

İş Yerinin Devri Halinde İşçinin Durumu

İş yerinin devri gibi durumlarda işçi ve işverenin ne yapması gerektiği İş Kanunu ilgili maddelerince belirtilmiştir. Bu yasalara uyulmak zorunlu olup iş yerinin devri halinde işveren işçinin onayını almalıdır.  İşveren iflas ederse ya da iş yeri kapanırsa işçi kıdem tazminatına sahip olmaktadır.. Kıdem tazminatı almak için en az 1 yıl aynı iş yerinde çalışmış olmak gerekiyor. Her yıl için aylık brüt ücret dikkate alınarak hesaplanan aylık ücret ile çalışma yılının çarpımı sonucunda ortaya çıkmakta. Çalışan ücreti içerisinde bulunan yemek ve yol yardımları, prim ve ikramiyeler, sağlık sigortası tazminat hesabında yer almaktadır. Kıdem tazminatının üst düzeyi belirlenmiş olup brüt ücretin yıl ile çarpılması ile hesaplanan tutarın tamamı çalışana verilmemektedir. Tavan tutarı devlet belirlemekte olup her yıl belirlenen rakam değişmektedir. 2018 yılının ilk dönemi için devlet tarafından belirlenen tavan tutar 5.001,76 TL olmaktadır. İş yerinin değişmesi ile devreden ya da devralan işveren iş sözleşmesini devirden dolayı feshedememektedir.  İşçi yönünden de fesih için haklı sebep oluşturmayan bu durum yönetim değişmesi sonucu işçinin de işten ayrılması gibi bir nedeni doğurmamaktadır.

İşverenin Değişmesinin İşçi Kıdemi Üzerine Etkisi Nasıl Olur?

İş yerinin hukuka aykırı olmayacak şekilde başka bir işverene devredilmesi işverenin değişmesi ile olmaktadır. İş yeri gerçek kişi veya kişiler tarafından yürütülüyor ise iş yerinin şirketleştirilmesi de iş yeri devrine girmektedir.  İş yerinin hukuka dayalı şekilde devredilme işlemi iş yerinde mevcut durumdaki iş sözleşmesi ve işçinin hak ve borçları da devralan kişiye geçmektedir. Bu bağlamda hizmet süresi belirleyici alınarak haklar ve borçlar hesaplanmaktadır. Bu nedenle işçinin yeni işverenin yanında çalıştığı süre dikkate alınmaktadır. İşçi hangi tarihte iş yerinin devredildiği kişi yanında işe başladıysa o tarih hesap alınarak haklar belirlenir. Kıdem tazminatının hesabı da bu hakların içerisindedir. Kıdem tazminatının yanı sıra izin hakkı ve ihbar süresi gibi iş yerinin devri dolayısı ile doğmuş haklar da devralan işverenin sorumluluğu haline gelmektedir. Fakat işverenin bu durumda sorumluluğu iki yıl ile sınırlı olmaktadır. İşçi işverenin değişmesi ya da iş yerlerinin birleşmesi ile yeni işvereni yanında çalışmaya başladığı zamandan itibaren kıdem tazminatına ancak 1 yıl çalışarak kazanabileceğinden eğer işi bırakmak istiyorsa önceki işverenin işveren değişimini bildirdiği zaman işçinin bunu onaylamayarak kıdem tazminatı kazanması mümkün olmaktadır.

İki İş Yerinin Birleşmesi Halinde İşçinin Hakları

Yargıtay kararına göre işverenin değişmesi, iş yerinin devri sonucunda işçinin iş sözleşmesi sona ererek kıdem tazminatı talep edemeyeceği belirtilmiştir. İş yerlerinin birleşmesi durumunda ise iş yerinin hukuki niteliği de değişebilmektedir. İş yerlerinin birleşmesi de iş yerinin işvereninin değişmesi olarak görülmekte olup başka bir işverene geçmesi hali olarak kabul edilmektedir. Nakil gibi değerlendirilen bu işlem; iş yerinin devredilmesi, iş yerinde devlet tarafından el koyulması ya da işverenin vefat etmesi sonucu iş yerinin mirasçılarına kalması işçinin kıdemini etkilememektedir.  İş yerinin el değiştirmesi işçiye iş sözleşmesini feshetme hakkı tanımamaktadır.

İşçi Kıdemini Etkileyen Unsurlar

İşçinin sigorta kayıtlarında yer alan girdi, çıktı işlemleri kıdem tazminatını sıfırlamaktadır. Çoğu işverenin mağdur olmasına yol açan bu işlemi işverenler çoğu zaman uygulamaktadır. Fakat girdi, çıktı işlemleri işçi kıdemi üzerinde herhangi bir etkisi bulunmayan işlemlerdir. İşçi bu durumda kıdeminin sıfırlandığını düşünür fakat bu bilgi doğru görülmemektedir. Yargıtay bu durumun işverenin yasal açıdan uygunluğu gözetmeden aykırı olarak sınırlandırdığını belirtmiştir. Yargıtayın bu konuda belirttiği ifadeler göre işin özellikleri ön planda tutularak fesih tarihi ile işe tekrar başlama tarihleri arasındaki gün sayısı göz önünde tutulup işverenin girdi, çıktı işleminin işçi bakımından daha az kıdeme sebep olmaya yönelik olması durumunda hizmet süresinin tamamı esas alınarak son ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanmakta ayrıca ödenen kısımlara ek olarak kalan tutarın da ödenmesi gerekliliğini belirtmiştir. Eğer işçi aynı işveren altında fakat başka iş yerlerinde çalıştı ise bu durumda kıdem tazminatının hesaplanması iş yerlerinde çalışılan sürelerin birleştirilmesi ile hesaplanmaktadır. Gerek hizmet akdi devam etmiş olsun gerekse yeniden akdedilmiş olsun dikkate alınmaksızın hizmet süreleri hesaplanır.

Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırma İhbar Hattı

SGK İş Yeri Tescil Kaydı Nasıl Yapılır?

SGK SMS Bilgilendirme Kayıt Sistemi

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Babam iş yerini terk ediyo ben en az 30 yıl işyerinde caliistim benim isteğe bağlı sigortam vardı şu an durdurmak zorunda kaldım ben babama dava aça bilirmiyim

  2. Sigorta başlagıcım:01/02/1981/pirim gün:658..Bağkur başlgcım:03/09/1990/Pirim gün:2832+ödenecek olan:390=3223..Emekli sandığı pirim gün:1034 gün.Doğum tarihim:09/06/1962..Hangi Kurumdan,yaşlılıktan yada diyerlerinden nasıl Emekli olabilirim..NOT:Askerden önce sigortalı,Askerden Sonra Bağkurlu oldum..Askerlik günsayım:540 gün..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı