SGK

Yabancılar İçin Sağlık Sigortası Nereden ve Nasıl Yapılır?

yabancilar icin saglik sigortasi basvurusu

Yabancılar için sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ya da özel sağlık kuruluşları tarafından yapılır. Belirli koşullar altında özel sigorta belirli koşullar altında ise Genel Sağlık Sigortası yapılması gerekir. Yazımızın devamında hangi şartlarda hangi sigortalılığın uygun olduğunu öğrenebilirsiniz. Yabancılar için sağlık sigortası Türkiye’de bulunma süresine göre de değişiklik gösterir.

Yabancıların sağlık sigortası kapsamında olmasının farklı nedenleri vardır. En temel nedenlerden biri Türkiye vatandaşlığı olmayan kişilerin sağlıklarının koruma altına alınmasıdır. Bir diğer neden ise Türkiye’deki basamaklı sağlık sisteminde yabancılar için nasıl bir prosedür izleneceğinin belirlenmesidir.

YABANCILAR SAĞLIK SİGORTASINA NASIL BAŞVURUR?

Yabancıların sağlık sigortasına başvurması için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumuna yalnızca Genel Sağlık Sigortası başvuruları için ulaşmanız gerekir. Eğer özel sağlık sigortası yaptıracaksanız herhangi bir sigorta firmasına başvuruda bulunabilirsiniz.

Sağlık sigortası yaptırmak isteyen yabancılar, nasıl bir yol izleyeceklerini bilmelidir. Bu sayede yanlış ya da gereksiz bir işlem yapmadan sağlık hizmetlerinden yararlanmak mümkün hale gelir. Yabancıların sağlık sigortasına başvurması sayesinde sağlık hizmetlerine istedikleri zaman erişmesi daha kolay hale gelir. Bunun yanı sıra yabancıların aileleri de sağlık sigortasının sağladığı avantajlardan yararlanabilir.

yabancilar icin saglik sigortasi1
yabancılar i̇çin sağlık sigortası nereden ve nasıl yapılır? 9

Yabancıların Neden Sağlık Sigortasına Başvurması Gerekir?

Yabancıların sağlık sigortasına başvurması ikamet izni almak istemeleri halinde zorunludur. Bu durumda sigortayı yaptıran kişiler, özel hastanelerden hizmet alabilir. Genel Sağlık Sigortası ise oturma izni almış yabancılar tarafından yaptırılmalıdır.

Bunun yanı sıra Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanmak isteyen yabancılar için farklı şartlar da söz konusudur:

 • Bu durumda karşılıklılık esasına dikkat etmek ve ülkeler arası sosyal güvenlik anlaşmalarına göre hareket etmek gerekir.
 • Genel Sağlık Sigortası’na başvuracak olan yabancının oturma izni almış olması gerekir.
 • Başvuru sahibinin farklı bir ülkeden sigortalılığı olmamalıdır.
 • Başvuru sahibi en az bir yıldır Türkiye’de ikamet etmelidir.

Bu şartları taşıyan yabancılar, bulundukları yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak sigortalılığa ilişkin gerekli işlemleri yaptırabilir.

Yabancılar Hangi Evraklar İle Sağlık Sigortası Başvurusu Yapmalıdır?

Yabancıların sağlık sigortası sırasında teslim etmesi gereken evraklar vardır. Türkiye’de bulunan ve yukarıda sıralanan şartları taşıyan yabancılar şu evraklar ile Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmalıdır:

 • Yabancılara verilen ikamet belgesi
 • Yabancının vatandaşı olduğu ülkedeki sosyal güvenlik kurumu dengi kurumdan ya da ataşeliklerden alınan sigorta durum belgesi
 • Taahhütname

Yabancıların Sağlık Sigortası Yaptırması Zorunlu mudur?

Yabancıların sağlık sigortası yaptırmasının zorunluluğu bazı durumlarda söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra bazı yabancıların sağlık sigortaları Göç İdaresi tarafından yapılması da mümkündür. Bu durum, uluslararası koruma statüsünde olanlar için geçerlidir.

Yabancının eğer sağlık anlamında herhangi bir güvencesi yoksa ve sigorta primlerini ödemek için güçleri bulunmuyorsa Göç İdaresi tarafından 1 yıl sigortalılıkları sağlanır. Bu süreçte yabancılardan herhangi bir ücret alınmaz. Tüm masraflar Göç İdaresi tarafından karşılanır. Sigorta masrafları karşılanan yabancının özel ihtiyaç sahibi olması durumunda bir yıllık süre uzatılır. Bunun yanı sıra Göç İdaresi kendi takdiriyle de sürenin uzatılmasına karar verebilir.

Uluslararası koruma statüsünde olan yabancıların sigortalılıkları 18 yaşında biter. Bunun için Türkiye’de bir yıldan uzun süredir ikamet etme şartı da vardır. Bu kişiler eğer ihtiyaç sahibi olduklarını ve ödeme güçlüğü çektiklerini Göç İdaresine kanıtlarsa Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanmaya devam edebilir.

Yabancılar Hangi Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilir?

Yabancıların yararlanabileceği sağlık hizmetleri oldukça kapsamlıdır. Bu sayede farklı sağlık problemlerinde gerekli işlemler kolayca yaptırılabilir. Genel Sağlık Sigortası kapsamında sigortalı olma tarihinden önce bulunan kronik hastalıklar dışında kalan ve sonradan ortaya çıkan hastalıklar tedavi edilir.

yabancilar icin saglik sigortasi2
yabancılar i̇çin sağlık sigortası nereden ve nasıl yapılır? 10

Yabancı Öğrenciler Sağlık Sigortası Yaptırmalı mı?

Yabancı öğrencilerin sağlık sigortası, Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler eğitimleri için okullarına kayıt yaptırdıktan sonra üç ay içerisinde Genel Sağlık Sigortası başvurusu yapabilir. Bu sayede herhangi bir sağlık sorununda sigorta kapsamında tedavi olmaları mümkün olur. Bunun için öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak başvuruda bulunması gerekir.

Başvuru sırasında öğrenci belgelerini ibraz etmeleri ve talep dilekçesini sunmaları gerekir. Öğrenciler, başvurularının onaylanması halinde bir yıl boyunca Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınırlar. Öğrencilerin bu hakkı elde edebilmesi için prim ödemesi de gerekir. Prim tutarları her yıl güncellenerek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenir.

Yabancılar için sağlık sigortasından yararlanmak isteyen öğrencilerin ilk kayıt işlemi gerçekleştikten sonra üç ay içerisinde başvuru yapması şattır. Sonradan yapılan başvurular, öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası kapsamında olmasını sağlamaz. Bu nedenle başvuruları kaçırmamakta ve zamanında yapmakta fayda vardır.

Yabancılar Sağlık Sigortası İçin Prim Öder mi?

Yabancıların sağlık sigortası için prim ödemesi gerekir. Bu noktada öngörülen prim oranı asgari ücretin %24’üne denk gelir. Öğrenciler için uygulanacak prim oranı ise asgari ücretin %4’üne denk gelir. Bu tutarlar asgari ücrette yapılan değişikliklere göre farklılaşır. Güncel tutarlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenir ve sigortalı olan yabancıdan tahsil edilir.

Yabancıların Genel Sağlık Sigortasından Hangi Yakınları Yararlanabilir?

Yabancıların Genel Sağlık Sigortasından yararlanabilecek olan yakınları arasında ilk sırada eşleri vardır. Bunun yanı sıra 18 yaşından küçük çocukları da Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanabilir. Çocuklar lise eğitimine devam ediyorsa 20 yaşına kadar babalarının ya da annelerinin üzerinden sigortadan yararlanabilir. Üniversite okuyan çocuklar ise 25 yaşına kadar sigortalılık haklarından yararlanabilir.

Bazı durumlarda Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanmak için yaş şartı aranmaz. Malul durumda olan çocuğu bulunanlar, evli olmamaları halinde anne ya da babaları üzerinden sağlık sigortasından faydalanabilir. Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası varsa yine sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır.

YABANCILAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRABİLİR Mİ?

Yabancıların özel sağlık sigortası yaptırması mümkündür. Ancak ilk önce ikamet izninin alınması gerekir. Bu izni alabilmek için ilk şart Genel Sağlık Sigortası başvurusunun yapılmasıdır. Yabancıların oturma izni olması halinde bir kimlik numaraları da olur. Bu numarayı kullanarak herhangi bir firmadan özel sağlık sigortası başvurusu yapılabilir.

Bunun yanı sıra tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanmak da mümkündür. Bunun için kişinin çalışma iznine sahip olması gerekir. 

Geçici Süreli Türkiye’de Bulunan Yabancılar Sağlık Sigortası Yaptırmalı mı?

Geçici süreli Türkiye’de bulunan yabancıların sağlık sigortası yaptırması, vize başvuruları için gerekli olabilir. Türkiye’ye vizesiz seyahat edebilen ülke vatandaşlarının dışında kalan kişilerden vize başvurularında sağlık teminatı istenebilir. Bunun için Türkiye’de bulunan sigorta şirketleri aracılığıyla sağlık sigortası yaptırmaları gerekir.

Seyahat, iş ya da farklı bir amaçla Türkiye’de bulunan kişiler sağlık sigortası yaptırdıkları takdirde hastalık ve kaza durumunda kaliteli bir hizmet alabilir. Türkiye’ye gelen kişiler ülkemizde kaldıkları süre boyunca özel sigorta kapsamında kendilerine sunulan haklardan yararlanabilir.

Özel sigortalar yabancı turistlere genellikle aşağıda sıralanan hakları sağlar:

 • Ani gelişen bir hastalık, bu hastalıklara ilişkin tedaviler
 • Covid-19
 • Yabancı sigortalının tedavi için sağlık kurumlarına götürülmesi
 • Sigortalının hastaneden çıktıktan sonra ülkesine götürülmesi
 • Türkiye’de vefat eden sigortalıya ilişkin işlemler

Yabancılar İçin Sağlık Sigortasının Faydaları Nelerdir?

Yabancılar için sağlık sigortasının faydaları oldukça fazladır. Yabancılar, kendi ülkelerinde de bir sigorta kapsamında değilse yaşadıkları sağlık sorunlarının çözümüne ulaşmakta zorlanabilirler. Bunun yanı sıra yabancıların aileleri de bu noktada mağduriyet yaşayabilir. Sağlık sigortası bu noktada son derece avantajlıdır. Sağlık sigortası olan yabancılar, Türkiye’de karşılaştıkları problemlerde gerekli tedaviye kolayca ulaşabilir.

Yabancılar için ikamet başvuru şartlarından biri de sağlık sigortasıdır. İkamet işlemlerine başlamadan önce sigorta yaptırdığınız takdirde tüm işlemleri daha hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin her bölgede eşit standartlarda sunulması yabancıların hangi bölgede olursa olsun rahatlıkla tedavilerini olabilmelerini sağlar.

Özel sigorta firmaları gerekli durumlarda bir ya da iki yıllık poliçe düzenler. Bu sayede uzun süreli koruma sağlanır. Sigorta şirketleri ödemelerini alırken de sigortalılara kolaylık sağlar. Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki bankaların kredi kartları ile ödeme yapmak mümkündür.

Özel sağlık sigortalarının ve Genel Sağlık Sigortası’nın kapsamı son derece geniştir. Hastalıkların tedavi masraflarının yanı sıra bu tedavi süresine eşlik eden kemoterapi, diyaliz ve ilaç masrafları da karşılanır. Aynı zamanda hastanelere ve tedavi noktalarına ulaşım masrafları da sigorta kapsamında karşılanır.

yabancilar icin saglik sigortasi3
yabancılar i̇çin sağlık sigortası nereden ve nasıl yapılır? 11

Yabancı Sağlık Sigortası Fiyatları

Yabancı sağlık sigortası fiyatlarının belirlenmesinde birçok faktör etkilidir. Poliçeler imzalanırken kişinin yaşı, cinsiyeti, geçmiş hastalıkları gibi detaylar dikkate alınır. Bunun yanı sıra sigortalının hangi teminatlardan yararlanmak istediği de fiyatların belirlenmesinde etkili olur. Fiyatlar, firma bazında da değişiklik gösterir.

Yabancı Sağlık Sigortası Özel Muayenelerde Geçerli Olur mu?

Yabancı sağlık sigortası sadece ilgili sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu kurumlarda geçerlidir. Genel Sağlık Sigortası ise devlete ait hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarında kullanılabilir. Doktorların kendilerine ait muayenehanelerinin ise farklı bir ücret tarifesi bulunur. Her hekim kendi ücretini kendisi belirler. Bu nedenle sigortanızın sağladığı avantajlardan özel muayenehanelerde yararlanmanız mümkün olmayabilir.

Yabancı Sağlık Sigortası Yaptırılmazsa Ne Olur?

Yabancı sağlık sigortasının yaptırılmaması bazı durumlarda sorun olabilir. İkametgâh ve vize gibi işlemler sırasında sağlık sigortası zorunlu olduğu için mutlaka yaptırılması gerekir. Bunun dışında vize olmadan Türkiye’ye seyahat amaçlı gelen turistler için herhangi bir zorunluluk yoktur. Ancak her ihtimale karşı sigorta yaptırılmasında fayda vardır.

Oturma ve çalışma izni almak için de Genel Sağlık Sigortası kapsamında olmanız gerekir. Çalışanların işlemlerinin işverenler tarafından yapılması da mümkündür. Yabancılar için sağlık sigortası, her koşulda avantajlı ve sağlık hizmetlerine ulaşmayı kolaylaştıran bir uygulamadır.

Yabancı Sağlık Sigortası Ne Zaman Sona Erer?

Yabancı sağlık sigortasının sona erme zamanı poliçenin bitiş tarihidir. Sigortalının talebine göre poliçe yenilenebilir. Genel Sağlık Sigortası ise sigortalının Türkiye’de yaşamını sürdürdüğü süre boyunca geçerlidir. Yabancılar için sağlık sigortasına ilişkin işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumundan ya da poliçenizin bulunduğu sigorta firmasından takip edebilirsiniz.

GSS Prim Borçları Sildirme ve Yapılandırma

TC Kimlik No İle GSS Borç Sorgulama E-Devlet

GSS Prim Borç Ödemesi Nasıl Yapılır ? Online Hemen Öde

Shares:

8 Yorumlar

 • Ata
  16.10.2023

  Merhaba Yurt dışında yabancı birisi ile yerel otoritede yeni evlendim. Evliliğe dair belgeleri Turkiye konsolosluguna ilettim ve resmi prosedurleri başlattım. Halen yurtdışındayım eşim sigortasız yakında Türkiyeye gelecegim eşimde benimle beraber Turkiyeye aile kapsamında yada uygun bir vize ile gelecek. Türkiyeye gittigimiz gibi eşim Genel sağlık sigortasından yararlanabilirimi ? oturum izini gbi prosedurleri yerine getirmemiz şartmıdır?

  Cevapla
 • Hülya Karadayı
  02.01.2019

  2019 yılında yabancıların bu isteğe bağlı sağlık sigortasına ödeyecekleri miktar nedir?

  Cevapla
 • Hüseyin Alphan Tipici
  06.11.2018

  GSS sigortası yaptıran yabancıların prim ödemeleri için bir yaş sınırı var mıdır? 65 yaşın üzerindeki yabancılar GSS primi öderler mi?

  Cevapla
 • Shahin
  20.03.2018

  Öncelikle merhaba. Türkiye üniversite de 24 yaşında yabanci uyruklu öğrenciyim. Sgk yaptırmak için sgk şube sine müracaat ettiğimde sgk yaptıramazsın çünkü okul başladıktan 3 ayı geçmeden yapmalıydın şimdi olmaz dediler. ( müracaat ettiğimde 3 ayı geçmişti) . Gözümede tomur var acil sgk olmalıyım. Bu durumda sgk yatırabilirim miyim lütfen yardımcı olun.

  Cevapla
 • Rasim Asadov
  16.02.2018

  Ben bir yabanciyim Turkiyede tasinmaz sahibiyem(TAPU senedim var)
  Turkiyede oyurmaq ucun kida denemoturma izni almaq ucun basvuru yapmusam Randevu tarihi 15.05.2018 bildiyiniz qaderi ile bir sigorta ya ehtiyacim var acaba oturma izni almaq ucun kendim ve ailem ucun esim ve iki 18 yas suresi dolmamis cocuklarim ucun GENEL saglik sigortasi yapdira bileremmi?

  Saygilarla
  Rasim Asadov

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   18.02.2018

   Merhaba,

   Özel sigorta şirketlerinden oturma izni için 1 yıllık sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Bunun için herhagi bir sigorta şirketne başvurabilirsiniz. Sigorta şirketlerinin fiyatları değişiklik gösterir birkaç yerden fiyat almanızı öneririz.

 • Berk
  24.10.2017

  Merhaba. 40 yaşındayım.1994 tarihli ilk sigortalılık tarihimden itibaren 6900 gün ödenmiş pirimim var.1 yıldır prim ödeme yapmıyorum ve GSS primi ödemekteyim. Size sorum:
  Yabancı uyruklu biriyle evlenmek istiyorum. Aile ikamet başvurusunda evleneceğim kişiden(yabancı uyruklu) sigorta durumunu isteyen herangi bir belge istendiğii duydum. Ben GSS li olarak eşime bakabiliyor muyum? İlgili sgk müdürlükleri eşimin benim GSS üzerinden yararlandığına dair provizyon belgesi veriyor mu?
  Saygılar..

  Cevapla
 • Yüksel Akkuş
  12.08.2017

  Almanyada işçi olarak çalışıyorum, 45 yaşındayım, Almanyadaki doktor bende bağırsak kanseri teşhisi koydu, tedavimi türkiyede devam ettirmek istiyorum.Almanyada sağlık sigortam var, sigortada hangi belgeyi almam lazım, türkiyede tedavi olabileyim.Bilgi vermenizi arz ederim.

  Babası Cafer Akkuş 05322825386 Antalya

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir