SSK

2020 Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır ?

2020 Kıdem tazminatı hesaplama sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışırken işten çıkarılan veya ayrılmak zorunda kalan her vatandaşın hakkıdır. Çalışan kişiler herhangi bir sebepten dolayı işlerinden ayrılmak zorunda kalabilir veya işverenleri tarafından işlerine son verilebilir. Bu durumda şartları uygun olan kişilere kıdem tazminatı ödemesi yapılmak işverenin yükümlülüğüdür.


Kıdem Tazminatı Nedir Ve Almanın Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı nedir? ve şartları nelerdir kısaca açıklamak gerekirse şu şekilde özetlenebilir;

İşyerlerinden çeşitli sebeplerle ayrılan çalışanlara işveren tarafından ödenen ve işverenin ödemekle yükümlü olduğu tazminata kıdem tazminatı denir. Çalışanların işyerinden ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı alabilmeleri için bazı şartlar bulunmaktadır.

Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Kıdem tazminatı almanın en temel şartı çalışan kişinin işveren tarafından işten çıkarılmasıdır. Herhangi bir sebep sunmadan işine son verilen kişilerin kıdem tazminatı alma hakkı doğmaktadır.  Kendi isteği ile işyerinden ayrılan kişiler bazı durumlarda kıdem tazminatı alabilirler.
 • Kişiler çalıştıkları işyerinden ayrılırken iyi niyet ve ahlak kurallarına göre davranmalı ve aykırı hareketlerde bulunmamalıdır.
 • Kıdem tazminatı verilecek olan kişilerin SGK kayıtlarında hırsızlık ve ahlak dışı gibi nedenlerden dolayı herhangi bir kayıt olmaması gerekir. Bu gibi nedenlere sahip olunması kişilerin kıdem tazminatı haklarını ortadan kaldırmaktadır.

Kısaca belirtmek gerekirse çalışan bir kişinin işten çıkarılması sonucunda kıdem tazminatı alabilmesi için yukarıdaki şartlara uyum sağlaması ve belirtilen suçlara dahil olmaması gerekir.

Kıdem Tazminatı Tavan Ücretleri 2020 Yılında Ne Kadar Verilmektedir

Kıdem tazminatı 2020 yılında bilinmesi gereken en önemli detay tavan ücreti olmaktadır. Tavan ücretine takılmayan her çalışana ödenecek olan tazminat tutarları çalışan kişinin aldığı son maaşın brüt tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. 1 Ocak 2020 tarihi itibarı ile maaşlara yapılan zam oranlarına göre asgari oranlara yapılan zamlardan sonra 01.01.2020 – 30.06.2020 tarihleri arası kıdem tazminatı 6 aylık tavan tatarı 6.730,15 TL olmaktadır.

Kıdem tazminatı tavanı 2020 Ocak ayı itibarı ile;

 • Asgari ücret brüt 2.943,00 TL ve net ücret 2.324,70 TL olmuştur.
 • Asgari ücretlere yapılan zamlar ile kıdem tazminatı ücretlerinde artış olmuştur.
 • 2020 Ocak ayından itibaren SSK’lı olarak çalışanlara yapılan zam sonrasında kıdem tazminatlarındaki yıllık tavan puanı 6.730,15 TL’ye çıkmıştır.

2020 İtibarı İle Kıdem Tazminat Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı süre hesaplamalarında kişinin aktif olarak çalıştığı bir yıl için ödenmektedir. Kişilerin çalışmaya başladıkları tarihten itibaren çalışma hayatının aktif olarak devam ettiği her yıl için çalışan kişiye işyeri tarafından kıdem tazminatı ödemesi yapılmaktadır.

Örmnek vermek gerekirse;

İş başlangıç tarihi 1 Şubat 2002 olan bir kişinin 1 Mayıs 2018 tarihinde işten ayrılması sonucunda hak kazandığı ve işveren tarafından alacağı kıdem tazminatının süresi 16 yıl 3 ay olmaktadır. Bu çalışana ödenecek olan Kıdem tazminatı 2020 hesaplamalarında her bir yıl için 30 günün baz alınacağı brüt ücreti olacaktır. Brüt ücret hesaplamaları çalışan kişinin maaşını aldığı son ay üzerinden hesaplanmaktadır.

Yukarıdaki örneğe göre; Çalışanın en son almış olduğu maaşının brüt tutarının 4.500 TL olduğunu düşünürsek 4.500.000 TL x 16 = 72.000.000 TL ve çalıştığı 3 aylık bölümün oranlaması yapılarak ödenen tutarı 1125 TL olarak hesaplanır ve bunun sonucunda kıdem tazminatı almaya hak kazanan kişiye ödenecek tutar toplam 73.125,00 TL olmaktadır.

E-Devlet kıdem tazminat hesaplama 2020 yılı için kolaylıklarla online hizmetlerinde devam etmektedir. Kıdem tazminatı hesaplama sorgulamalarını Kıdem İhbar Tazminatı Hesaplama tablosundan kolaylıkla gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. İnternet ekranında karşınıza gelecek tablodaki bilgileri doğru olarak dolduran kişiler hak kazandıkları tazminat tutarlarını görebilirler.

Kıdem Tazminatlarında Tavan Belirlemesi Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatlarında tavan belirlemesi Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısına göre yapılmaktadır. Kıdem tazminatlarında tavan ücretleri belirlenirken önemli olan konulardan birisi ödenecek tazminat tutarlarının en yüksek devlet memuruna bile bir yıl için ödenecek tutarın azami emeklilik ikramiyesini geçmeyecek şekilde olmasıdır. En yüksek devlet memuru bile aldığı tazminatta azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

Kıdem Tazminatı Hangi Hallerde Verilir?

 • Askerlik dolayısı ile işten ayrılmak zorunda kalan kişiler kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Askerlik nedeni ile işten ayrılmak zorunda kalan kişilerin hak ettikleri kıdem tazminatı işverenler tarafından ödenmek zorundadır.
 • Bekâr bayanlar evlenmeleri durumunda evliliklerinin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde işten ayrılırlarsa kıdem tazminatı alabilirler.
 • Prim gün sayılarını tamamlayan ve emeklilik için yaş bekleyen çalışan kişiler bu sürede işten ayrılmak isterlerse kıdem tazminatı alabilirler. Bu durum çalışan kişinin hakkıdır ve işveren kıdem tazminatını ödemek zorundadır.
 • Emeklilik yaşı tamamlanmış olup prim gün sayısını tamamlamayı bekleyen kişiler işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı işlerinden ayrılan kişiler kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Bu haktan yararlanmak için en az 1 yıl süre ile aynı işyerinde çalışılmış olması gerekir. Aktif olarak 1 yıl aynı işyerinde çalışma hayatı olan kişiler kıdem tazminatından yararlanırlar. Bu nedenlerden ayrı olarak kendi istekleri ile işyerlerinden ayrılan kişiler kıdem tazminatından yararlanamazlar ve böyle bir hakka sahip olamazlar.

Kıdem Tazminatı Zaman Aşım Süresi Ne Kadardır?

Herhangi bir tazminat almadan işten çıkarılmış olan kişiler 10 yıllık süre içerisinde tazminat almak için işyerlerine başvuruda bulunabilirler. 10 yıllık sürede kişilerin tazminat almak için başvuruda bulunma hakları vardır. Bu noktada kişilerin dikkat etmeleri gereken en önemli konu iş çıkış sebebinin kontrolü olmaktadır.

İşten çıkarılma nedeni asıl nedenden farklı bir neden olarak gösterilmiş ise değişiklik talep etmek ve gerekli durumlar için şahitlerle tutanak altına alınması hak edilen tazminat için önemli olmaktadır. Öyle bir durumda kişilerin yasal süreç başlatması gerekebilir. Çalışan bir kişinin vefat etmesi durumunda kıdem tazminatı ödeme işlemi varislerine yapılmaktadır. Çalışan kişinin başına gelebilecek herhangi bir sakatlık durumunda tazminat hakkı devam etmektedir.

İhbar Tazminatı Nedir Ve Kimlere Verilir?

İhbar tazminatı nedir ve kimlere verilir konusuna kısaca işçi ve işveren için de alınabilir tutarlar demek mümkündür. Yani ihbar tazminatını hem işçi hem de işveren alabilir. İhbar tazminatı işçinin işten haber vermeden ayrılması veya ihbar süresi bitmeden önce işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken tutardır.

İşveren işçiyi haber vermeden işten çıkarırsa ona tazminat ödemek zorundadır. Aynı durum işçiler içinde geçerli olmakta ve işçi kanununda belirlenen süre içerisinde haber vermeden işi bırakan işçilerde işverenlere ihbar tazminatı ödemek zorundadırlar. İhbar tazminatının amacı işveren ve işçilerin işten çıkarma veya işi bırakma durumlarını karşı tarafa makul bir şekilde bildirilmesini sağlamaktır. İhbar tazminatı hesaplamaları işçinin hizmet süresine göre yapılmaktadır. İş kanununa göre ihbar tazminat hesaplamalarında süreler şu şekildedir;

 • 6 aydan az çalışmış olanlar için 2 haftadır.
 • 6-18 ay çalışanlar için 4 haftadır.
 • 18 – 36 ay çalışanlar için 6 haftadır.
 • 36 aydan fazla çalışanlar için 8 haftadır.

İhbar süresi tespitinden sonra bu süreye karşılık gelen süredeki aylık brüt gelir üzerinden yapılan hesaplamalarda gelir vergisi ve damla vergisi kesintileri yapılmaktadır.

İhbar Tazminatı Hesapla

Askerlik Borçlanması Hesaplama

Doğum Borçlanması Hesaplama

İlgili Makaleler

123 Yorum

 1. Merhaba 10.09.2011ise baslama tarihim kendi istedigimle istej ayrılmak istiyorum maasimi hic birgun gunu gununce alamadim mesai disinda çalıştığımız saatler mesaisini bile alamyrm 2.324 tl bankaya yatam param normal toplam maasim 4.250tl gri kalanini elden aliyorum kidem vs hakka sahip olabiliyormuyun

  1. Merhaba,

   Aynı bu belirttiğiniz sbebepler ile iş akdinizi noter aracalığı ile feshederek tazminatınızı yine aynı ihbarnamede belirterek kıdem tazminatınızı ve mesai farklarınızı talep edebilirsiniz. 3 gün içinde işyeri ödeme yapmaz ise iş mahkemesine dava açmalısınız. Belirttiğiniz durumlar haklı fesih sebebidir. Mahkeme sonucunda kazanırsınız.

 2. merhaba benim 21.05.2014 işe giriş tarihim. 20.09.2019 da işten çıkartıldım asgari ücret üzerinden maaş alıyordum tazminat alma hakkım var mı. Varsa ne kadar alabilirim

 3. MERHABA. 13.04.2015 DE BAŞLADIĞIM İŞ YERİNDEN 05.10.2019 TARİHİNDE ÇIKARILACAĞIM. BANA RESMEN BU BİLDİLMEDİ HENÜZ. BAYRAMLARDA 1 GÜN İZİN KULLANDIM. BAYRAM HARİCİ HİÇBİR RESMİ TATİL KULLANMADIM. 4 AY KADAR ARALIKLARLA GECE ÇALIŞTIM. İHBAR TAZMİNATI İLE TOPLAM NEKADAR TAZMİNAT ALIRIM ACABA. MAAŞIM BRÜT 3556 TL. EVLİYİM BİR ÇOCUĞUM VAR TEŞEKKÜRLER

 4. Merhaba ben 23-04-2016 da başladığım işinden 05-10-2019 da cikarilacam net 2680 burut 3557 TL masim var
  Ramazan ve kurban bayramında bir gün olarak izin kullanıyor diğer günler ve resmi tatillerin mesaisi verilmiyor parça parça 3 ay gece çalıştım nekadar tazminat almam lazım ihbar tazminatı dahil

 5. Merhaba ben 20-03-2015 te işe başladım
  30-10-2019 da işden askerlik sebebi ile ayrılacam gece calışiyorum bayram izinleri vs kullanamıyorum mesaide vermiyorlar nekadar tazminat almam lazım

 6. 20 mart 2014 giriş
  Net bürüt 3.500
  Bugünlerde işimize son verilecek
  Bayram izni yok
  Özel gün tatili yok
  İş kazası da geçirmiştim elimde izi kaldı
  Ama
  İş kazası olarak gösterilmedi
  Ne kadar tazminat alabilirim

 7. Merhaba 2018 şubat ayından beri işyerinde çalışmaktayım net maaşım 2000 ancak primler da ile 4500 5000 tl ye geliyor sigortala yatan para 4600 tl tazminat ‘ne kadar alirim

 8. Merhaba iyi çalışmalar.1998 Temmuz -2015 Temmuz SGK =3781 gün 2015 Temmuz -2019 Temmuz Emekli sandığı/kamu 1440 gün ///toplam 5221 gün halen kamuda %51 Engelli statüsünde (ekpss ile) yardımcı hizmetli memurum.2016 da hizmet birleştirmesi yaptım.Mebbiste Emekliliğe esas 14 yıl 7 ay 20 gün yazıyor.Sorum şu şekilde: Engelli olduğum için ne zaman emekliliğe hak kazanıyorum ve emeklilik tazminatımı takriri ne kadar oluyor? Teşekkür ederim

 9. Merhabalar 2015 tarihinde isyerunde calismaya basladim 2019 isten ayrilmak istiyorum 12 saat calisiyoruz sires altinda potron devamli küfur ediyor Ikizlerim var cocuk parasida almiyoriz resmi tatillerde calisiyoruz ek ücret almiyoruz isten cikarsam haklarim nelerdir

 10. merhaba bana yardım edebilirseniz çok minnettar kalırım benim sorunum bir işyerine başlama 01 05 2004 ve emekli olma tarihim 31 03 2010da emekli oldum ve çalışmaya devam ettim 15 ay 10 gün işveren tarafından sigortasız çalıştırılmışım ve itiraz sonucu tekrar beni sgdp liolarak 20 07 2011 senesinde iş giriş gösterdi ve ben kendisinden tazminatımı istedim krediyle ev almam lazımdı tapu masrafları için para lazımdı bana daha sonra hesabıma 4 .4 olmak üzere 8 bin tl yatırdı v e bana sen devam et işten ayrılınca bunu hesabından düşeriz dedi benim geriye dönük haklarım nelerdir birde bu şirket 2016 senesinde mesai ve izine geçmiştır benim 10 senem doluyor çıkışı alalı ne zamana kadar geçerli birde bizi etkilermi yeni yasa 10 senelik fazla mesai yıllık ve haftalık çalışmalar beni aydınlatırsanız şimdiden teşekkür ederim

 11. Merhaba 16.02.2018 işe başladm 31.07.2019 evlilik nedeniyle işten ayrılcam tazmınatm ne kadar olur yıllık izinde kullanmadm

 12. merhabalar.
  özel sektörde 01.10.2003 yılından 14.05.2013 yılına kadar çalıştım. Son ay maaş bordromda 2013 yılında prime esas kazanç tutarım 2.542.00 tl olarak gözükmekteydi. İŞ yeri kıdem ve ihbar tazminatımı vermedi ve ben işyerini mahkemeye verdim. Hukuki süreç devam ediyor. Acaba ne kadar kıdem ve ihbar tazminatım tutar. Bu süreçte geçen günlerin faizi varmıdır.
  saygılarımla.

 13. 3956 brüt maaşım var 08/06/2010 dan beri aynı işyerinde kamu da taşeron çalışıyorum 01/08/2019 da ayrılıcam tazminatım ne kadar tutar ve setcard ( yol yemek 400 her ay ) yılda 2 kez yine setcard 1300 ₺ yardım parası yatıyor tazminatım ne kadar tutar

 14. Kolay gelsin ben evlilik nedeniyle işten ayrılacağım 508 gün sigortam var be bir tane yıllık izin param var ne kadar ücret alırım cevaplarsanız çok sevinirim

 15. 20 eylül 1997 sigorta girisim suanki calistigim özel sektör isyerinde sigorta girişim 2003 calistigim isyerinden daha rahat bir bulur ve işi bırakırsam kendi isteğimle kidem tazminatimi alirmiyim alisam ne kadar alirim detayli bilgi verirseniz sevinirim.

 16. Merhaba ben 2 yıldır bi sitede bekçilik yapıyorum işten kendim ayrılıyorum kıdem tazminatını alma hakkım olabilirmi ve işden ayrılmadan kaç gün önce haber vermem gerekiyor

 17. 1997 girişim var 03.09.2012 işe girişim var aylık bürüt 2751 tl alıyorum aylık bürüt 790 tl de pirim ödememiz oluyor sensde 3 kerede çift maaş alıyorum 28.05.2019 tarihinde 3600 den çıkarsam ne kadar tazminat alırım……

 18. 4.2.2013 işe girdim 26 4 2019 işten çıkartılabilirim maaşım agiyle birlikte 2.268 maaş agi ne kadar tazminat alırım

 19. SELAM 1990 SİGORTA GIRIŞIM VAR 2007 YILINDAN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN MAAŞ ALMAKTAYIM NE KADAR TAZMINAT ALABİLİRİM.

 20. 19 aydır bu işyerinde çalışıyorum maaşım 2550 TL agiyle birlikte işten çıkarılma ihtimalm var toplam da ne kadar Almam gerekyo

  1. Merhaba,

   200 tl aginizin olduğunu düşünürsek net 2350 tl nin brütü 3250 tl civarıdır. 19 ay için de vergi düştükten sonra 5000 tl civarı bir tazminat hesaplanır.

 21. mrb bir işyerinde çalişmaktayım 2015 ocak 21 işe başladım 4 yıldır çalışıyorum 3950 pirim var işi bıraksam tazminat alırmıyım. SAYGILAR.

  1. Merhaba bir iş yerinde calismaktayım 08.09 2008 de işe girdim ve hala aynı iş yerinde çalışıyorum 11 yıl oldu işe gireli 4650 primin var kıdem tazminatını alabilir miyim

 22. Merhaba ben bir moda evinde 4 senedir calışıyorum kendi yerimi acmak istiyorum calıştığım işyerinden cıksam tazminat alabilirmiyim

 23. 1997 girişim var 03.09.2012 işe girişim var aylık bürüt 2751 tl alıyorum bürüt 790 tl de pirim ödememiz oluyor sensde 3 kerede çift maaş alıyorum 28.03.2019 tarihinde 3600 den çıkarsam ne kadar tazminat alırım

  1. Merhaba,

   2013 girişli olarak 3600 günle çıkış yapamazsınız. 1999 öncesi başlangıcınız var da yanlış yazdıysanız. 2019 yılı brüt asgari ücrete göre 1 sene için 2.558,40 TL tazminat alma hakkınız var.

  2. 3470 brut maas 4 ay ikramiye 2900 brut sosyal hak almaktayim 2 yil 10 ay calışmışligim var toplam tazminat ne kadar alırim

 24. Merhaba ben ozel bi şirkette çalışıyordum bedelli askerlikden dolayı isyerinden ayrıldım ne kadar kıdem tazminatı alabilirim.
  Ise giriş tarihi 15.02.2017
  Isten çıkış tarihi 31.12.2018
  Brüt maaş 2316.01

 25. Merhaba ben 5 aydır bi yerde çalışıyorum bu ay sonu işime son verilicek herhangi bi tazminat hakkım varmı acaba teşekkürler

  1. Merhaba,

   6 aya kadar çalışanların kıdem tazminatı hakkı olmasa da 14 günlük ihbar tazminatı alma hakkı var. İhbar sürenizi kullandırmadılar ise bu tazminatı alabilirsiniz.

  2. Merhabalar 2016 Eylül işe başladım 2019 Mart ayı çıkışım olacak. Tazminat hakkım var mı ? Böyle bi hakkım var ise de nereye başvuracam ve kimden bu hakkımı isteyeceğim . Teşekkürler

 26. MERHABA 1998 SSK GİRİŞİM MEVCUT VE 5300GÜN SİGORTAM var 3600den tazminatımı alsam ve son yatan pirimi 4200 tl ve 2009 ve 2019 yılarında ayın fırmada çalışmaktayım alaçağım tazmınat nekadadarı

  1. Merhaba,

   Prim ikramiye mesai gibi durumlarınız yok ise son aldığınız brüt ücret de 4200 TL ise her yıl için 1 aylık verileceğinden 42.000 TL civarında bir ödeme alırsınız.

 27. 17.09.2016.Işe giriş tarihi 31.12.2018 çıkışım verildi ne kadar tazminat alirim brüt yatan 2029.maaşım 2200 bankaya 1604 tl yatiyor

 28. 21 gün askere giderek bedelli askerlikten yararlanacağım. 8 yıldır aynı işyerinde illallah diye diye çalıştım. ve beddelli sonrası işyerine dönmiyeceğim.sorum şudur ki;
  1–hemen hemen her ay siğorta pirimlerimin 27 veya 28 gün (30 nadir)yatırıldığını öğrendim..işsizlik maaşı alabilirmiyim.
  2–bedelli askerlik görevinde iken işsiklik maaşı alınır mı.

 29. Merhaba ;
  2010 yilinin basinda calismaya basladim fakat sigorta girisim 2011 subat gozukmekte.
  Yillik iznimi sadece 5 is gunu(1hafta) olarak kullanabiliyorum ve bugune kadar izin parasi olarak sadece toplam 750 tl civari bir para aldim malesef primimde aldigim maas uzerinden yatmiyor maas disinda ikramiye ve yol parasi mevcut degil burada kaybettigim haklarim icin ne yapabilirim?
  2019 yilinin basinda evliklik sebebiyle isten cikmak istesem alacagim tazminat ne olur ihbar tazminat hakkimda varmi ve iki ay beklemeden ewlendigim gun istifa edebilirmiyim

  1. Merhaba,

   Normal şartlarda Brüt ücretinize göre hesaplama yapılmaktadır. Evlendikten sonra evlilik izninizi kullanın. Sonrasında Evlilik cüzdanı fotokoapisi ile istifa dilekçenizi verin. İhbar süresine uyma zorunluluğu yok. Bu nedenle de işvereninde ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü yok. Kıdem tazminatını aldıktan sonra mahkeme yolu ile dava açabilirsiniz.

  2. Merhaba. Sözleşme olarak 1 yıl doldu fakat ilk 3 ay işkur ile çalıştırıldım. Kıdem tazminat hakkım olur mu yoksa sen 3 ay iskurluydun 9 ay bizde çalıştın mı denir cevap verirseniz sevinirim.

 30. Merhaba 2000 –2009 yılları arasında çalıştığım iş yerinden doğum raporum bittikten sonra ayrıldım. Geriye dönük 10 yıl içinde tazminat almaya hakkım olduğunu öğrendim. Ben bu iş yerinde 4 yıl yıllık iznimi kullanmadan çalıştım daha doğrusu beşinci yılımda izin verdiler, on üç on dört saat çalişiyorduk. Bir mağazada satış elemanligi yaptım. Bu dokuz yılımın tazminatını alabilmek için hangi yollara başvurmalıyım.

 31. Merhaba, 1999 DAN BERİ DOĞAN DAĞITIMDA ÇALIŞIYORUM,ORTALAMA AYLIK KAZANCIM ELİME GEÇEN 3300 TL,GEÇEN TAZMİNATIMI HESAPLATTIM 63 BİN KIDEM ,4 BİN İHBAR OLDUĞUNU SÖYLEDİLER.BEN DAHA FAZLA BEKLİYORDUM.HESAPLAMA ARAÇLARIDA BUNU GÖSTERİYOR.KASIM SONUNA DOĞRU TAZMİNATLARI ALACAĞIZ.TAZMİNAT DAVALARI 2-3 YIL SÜRÜYOR.NE YAPMALIYIM BU PARAYI ALDIKTAN SONRA ŞİRKETİMİ MAHKEMEYE VEREBİLİRMİYİM.

  SAYGILAR SUNARIM..

 32. İyi günler.
  25.08.2011 ile 05.09.2016 tarihleri arasinda özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalıştım. Her yıl sözleşmeli olarak çalışıyordum.
  6. Sözleşmeyi işyeri ile imzaladık. Onaylamak üzere milli eğitim müdürlüğüne yolladık. Ancak sözleşme milli eğitim müdürlüğün’den onaylanmadan geri döndü. Ve çalışmam sona erdi. Yani ben istifa etmedim.
  Bu durumda tazminat alabilir miyim?
  Alırsam kimden alabilirim.

 33. 4845 gün çalışmışlığım var , bürüt maaşım 2781 tl işten ayrılıyorum ne kadar tazminat alırım, işe giriş 13 mayıs 2005 çıkış 07 kasım 2018

 34. Merhaba 01.02.1999 ssk gırışımvar 2006 ve 2008 yıllarında zorunlu bağkur pirimim var halen devam eden ssk pirimleriyle 3600 günümvar kıdem tazminatı alabilmem için hizmet birleştirmesi yapmam gerekirmi gerekirse nasıl yapmalıyım Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Eğer son 7 senenin 3,5 sene ssk lı olarak priminiz var ise kurumdan yazı alarak kıdem tazminatı alabilirsiniz. Kurum gerek görürse bir dilekçe ile hizmet birleştirmesi yapar. İlk yapacağınız şey kuruma yazı için başvurmak.

 35. Havaalanı tav şirketinde güvenlik görevlisiydim.işi bırakıp başka bir yerde başladım tav dan tazminat alabilir miyim

  1. Merhaba,

   Kendiniz istifa ettiğiniz için kıdem tazminatı alamazsınız.

 36. Merhaba 14 aydir taseron bir sirket araciligiyla bir bankaya bagli calisiyorum. Kuculme proje bitimi gerekcesiyle isten cikariliyoruz. Maas yol yemek karti ve her ay degisiklik gosteren prim aliyorduk. Fakat imzadan sonra 28 gun ihbar suresini kullanacagiz ve o sure zarfinda sadece maas yol vs parasi alicagimiz soylendi. Yani prim almiycaz. Bu durumda kidem tazminatimizin hesaplanmasi nasil olur iyi calismalar.

  1. Merhaba,

   Giydirilmiş ücret yani son 1 yılda almış olduğunuz brüt maaşların ortalamasının alınması gerekiyor. Son maaşa göre hesaplama yapılmaz.

 37. merhaba işten çıkarıldım muhasebeye gittim tazminatım hesaplanmış evrakları uzattılar imzala bankaya yatacak dediler .bende imzaladım işten ayrılalı 35 gün oldu hala yatmadı bu konuda ne yapmalıyım şimdiden teşekkür ederim

 38. Merhabalar
  Ben özel bir okulda 18. yılımı çalışan bir öğretmenim
  SSK başlama tarihim 01/01/999
  Okulda işe başlama tarihim 01//10/2000
  Resmî olarak bu okulda SSK lı olmam 01/02/2001’dir
  Bu tariften itibaren kesintisiz olarak aynı kurumda öğretmen olarak çalıştım her yıl da sözleşme yeniledim.
  Her yılın 31 Temmuzu itibariyle sözleşmem yenilenmekte, sözleşmemin bitiş tarihi ise bir sonraki yılın yine 31 Temmuz’u arasını kapsamaktadır yani tam 1 yılı
  Yargıtay’ın özel okullarda çalışan öğretmene yönelik olarak aldığı karar gereği öğretmenlerin süreli sözleşmeli kapsamında olduğu bu sebeple hiçbir şekilde tazminat hakkı elde edemeyeceğini belirtiyor.
  Bu durum bu yıl itibariyle olarak mı uygulanacak işe giriş tarihim 2001 olmasına rağmen Yargıtayın bu kararı geriye dönük işletilir mi
  Kendim ayrılmam halinde tazminat hakkım var mı
  Konuyla ilgili bana dönüş yaparsanız çok sevinirim
  Şimdiden ilginize teşekkür ederim iyi çalışmalar

 39. Merhaba,
  ilk sorum ben çalıştıgım sure içinde tecilimi bozdurdum ve kasım da buyuk ıhtımal askere gidiyorum tecili bozdurmam tazminatımı almam da bir sakınca dogurur mu?
  2.sorum ıse tam kasım ayında gıdeceğimden emin olmadıgım için askere sevk belgem çıkana kadar söylememeyi düşünüyorum çünkü kasım ayında gideceğim dediğimde ulaşımı zor uzak bi mağazaya beni gönderebilirler bundan korkuyorum açıkcası
  3.sorum ise askere sevk belgem ortalama ayın 15.inde belli oluyor ben belli olduktan sonra söyleyip iş yerini de düşünerek ay sonuna kadar çalışmayı düşünüyorum hem ayrıca tam maaş da almış olurum
  Demek istediğim bir sıkıntı yaşar mıyım?
  Tazminatımı sorunsuzca alabilir miyim?
  İyi günler

  1. Merhaba,

   1-tecili bozdurmanız kıdem tazminatınızı sıkıntıya sokmaz.

   2- gideceğiniz tarih netleştiğinde dilekçe ile işyeri insan kaynaklarına askerlik nedeni ile ayrılacağınızı bildirmelisiniz.

 40. 1997 yılı bagkur (4b)sigorta başlangıç tarihim 698 gün prim günüm var akabinde askerlik sonrası 2003 sskli olarak bir işyerinde işe başladım 4525 gün primim var toplamda 5223 prim gününe sahibim .15 yıl 3600 kısmı emeklilik hakkından tazminatı alarak istifa edebilirmiyim.edebilirsem başka bir işyerinde calisabilirmiyim

  1. Merhaba,

   4b başlangıcınız ilk sigortalık tarihi kabul edilecek ve 3600 gün ile kurumdan belge alarak istifa ile kıdem tazminatı hakkınız olacak. Sonrasında başka bir işte çalışmanızda bir sakınca yok

 41. Selam.. 01.01.1997 yılı SSK başlangıç yılım yaşım şuan 40 ve prim gün sayım 5175 normal emeklilik için doldurmam gereken prim gün sayım 5825. Sorum şu yaklaşık 15 yıldır ……..ziraat odasında çalışmaktayım şuan kendi isteğimle işten ayrılmak istersem kıdem tazminatı alabilirmiyim ve bu durumda erken emeklilik yani 3600 güne göre emekli olduğumdan emeklilik yaşı ve emeklilik maaşı düşüyor sanırım. Bu nedenle normal emeklilik prim gün sayısı 5825 r tamamlama hakkım varmı yaş olaraktan 56 yaşında emeklilik hakkım yani normal pirime başka yerde çalışarak tamamlayabilirmiyim. Teşekkürler…

 42. MRB. 4 YILDIR ÇALIŞIYORUM TAZMINATIMI KENDİM HESAPLARKEN ALDIĞIM MAAŞ ÜZERİNDENMİ YOKSA SSK DÖKÜMANIMDA GÖRÜNEN ÜCRET ÜZERİNDENMİ HESAPLAMA YAPMAM GEREKİYOR CVPLARSANIZ* TEŞEKÜRLER.

  1. Merhaba,

   SSK dökümünde gözüken ücretten yani brüt ücretten tazminat hesaplaması yapmalısınız.

  2. Merhaba
   Ben 17 Kasım 2017 işe başladım. Kendi isteğimle işten ayrilsam tazminat alabilir miyim 01.01.2019 ne kadar çalışıyor olsam bile

 43. Merhaba. Ben 10.10.2016 tarihinde işe girdim 31.10.2016 tarihinekadar işveren beni işe çağırdıkça geldim 17 gün çalıştım bu tarihten sonra sürekli çalışmaya başladım şimdi 10.10.2018 tarihinde askerlik nedeni ile işten ayrılıcam ben 2. Yılımı 10.10.2018 demi doldurmuş oluyorum yoksa 31.10.2018 demi işveren bana 31 inde seni daimi çalışan yaptım 2. Yılın ozaman doluyor diyor ama benim sağdan soldan edindiğim bilgilere göre 10.10.2018 de doldurduğumu anlıyprum baya karışık bir durum yardımcı olursanız sevinirim.

 44. işe giriş tarihim 21 10 2016 çıkış tarihim 05 09 2018 burut maaşım 2126 son brut maaşım 3700tl ne kadar kıdem tazminatı alırım saygılarımla

 45. SAYIN DANIŞMA BİRİMİ;

  Temmuz 9, 2018, 7:46 pm tarihinde yazdığım mesaja cevap verebilir misiniz 🙁

  aynısı aşağıda…

  Merhabalar;
  KIDEM TAZMİNATIMIZ HAYAL Mİ OLDU ACABA…

  26.02.2018 sayılı resmi gazetede yayınlanan YARGITAY KARARLARI bölümü;

  –– Yargıtay İçtihatı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 16/02/2018 Tarihli ve E: 2016/4, K: 2018/1 Sayılı Kararı– ile;

  özel okulda çalışan bir öğretmen olarak, YARGITAY’ın bu son kararı ile, sözleşmemizin SÜRELİ SÖZLEŞME OLARAK sayılması nedeni ile hak kaybına mı uğradığımızı anlamam gerekiyor acaba?

  1999 yılı ve öncesi sigortagirişliyim. 3600 günü bırakın 7200 gün prim doldu 15 yılı aştım ve yaş bekliyorum emeklilik için. Şu anki kurumum da da aralıksız 16 yıldır çalışıyorum. Sözleşmem bittiğinde veya emekli olduğumda kurumdan ayrılmam durumunda en az 70bin tl tutan KIDEM/İHBAR tazminatı alamayacak mıyız?

  Lütfen bilgilendiriniz..

  Saygılarımla

 46. 1981 onuncu ayın 25 doğum tarihim 0.1.07 /1997 sigorta girişim daha önce kendi isteğimle ayrılmak istediğim işyerinden bağlı olduğu sigortayagiderek işten ayrılmak istedediğimi tazminatımı alabilmek için tazminat haketmiştir yazılı evrağı alamadm sebebi ise yaşa takıldığım söylendi bu doğrumudur
  Anlatarak hesapladı memur 09.09.1999.+18dedi yaştan olmadığını söyledi bilen cevapyazsın lütfen saygılar

  1. Merhaba,

   Emeklilik hesabı yapılırken 18 yaşından önce başlangıcınız var ise 18 yaşını doldurduğunuz tarih başlangıç sayılıyor. Bu nedenle de başlangıç tarihiniz. 25/10/1999 olarak görülüyor. Bu da 08/09/1999 yılından sonra olduğu için haktan yararlanamamanıza sebep oluyor.

 47. Mrb 2004 işe başladım ssk girişimi 2004 7 ayda 2018 hâlâ çalışıyorum ssk girişim 2004 kendim işten ayrılsam tazminat alabiliyormuyum primim 4.600 oldu aynı işyerinde devam ediyorum ve bu 4.600 prim gün aynı çalıştığım işyerine ait toplmada 14 yil oldu

 48. Merhaba;ben mart 2008 de çalıştığım iş yerine başladım ve Ağustos 2018 de kendi isteğim ile işten ayrılmak istiyorum ayrılmak istediğimi iş yeri sahibine 1 ay önceden söyledim giriş çıkış yaparak sigorta mı yatırmış
  İlk sigorta başlangıç tarihim
  Aralık 1998
  2008 tarihine kadar farklı yerlerde çalıştım şimdi kıdem tazminatını alabiliyormuyum

  1. Merhaba,

   İlk sigorta başlangıcınız 1998 yılı olduğu için sgk dan yazı alarak işyerinizden kıdem tazminatı hakkınız var. 2008 den 2018 yılına kadar çalıştığınıza göre de en az 3600 gününüz vardır.

  2. Öncelikle Teşekkürederim cevabınız için pekela yaş büyütmekle bu sorunu çözebilirmiyim yada sizin ne gibi bir öneriniz var 1997 girişim işeyaramadı sanırım şuan mecliste olan yasa beni kapsamayacakmı 25 yıl 2000 den önce giris yasası beni kapsıyormu saygılar

 49. kıdem tazminatı için ssk dan dilekçe verdim dilekçem trabzon ssk gitti ufak bir puruz çıkmış ama ne zaman sonuçlanacagını söylemiyorla kanunnen bunun bir suresi varmıdır çok beklemem gerikiyormu ben eskişehirde çalışmaktayın beni aydınlatırsanız sevinirin şimdiden tşkler

 50. Merhabalar şirketimiz bazı işçilerini haklarıyla beraber başka bir şirkete geçireceğini söylüyor eğer kabul etmez isek işten kendiniz çıkmış sayılırsınız çıkarsınız diyorlar tazminat alamıyoruz mu bu durumda?

  1. Merhaba,

   İşyeri Devri, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 6. Maddesinde açıklanmıştır.

   Buna göre sizi ilgilendiren kısım;

   Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.

   Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz.”

   dolayısıyla pozisyonunuz değişmeden aynı haklar ile işiniz devam edecek ise çıkmak isterseniz tazminat alamazsınız.

 51. Merhaba ben 12 yıldır bir restoranda çalışmaktayım benim maaşım 4000 tl ama sigortaya askeri ücretten yatılıyor gerisini elden alıyorum işyerimden ayrılıp memlekete gidicem için ayrılmak zorundayım benim tazminatım 4000 tl üzerinden hesaplanırsa kıdem tazminatıyla yıpranma payıyla ne kadar alabilirim acaba

  1. Merhaba,

   SSK nız 4000 tl nin brütünden yatırılıyor olsaydı kıdem tazminatı tavanından yani 5.434,42 TL den 12 yıl çarpımı kadar alacaktınız. 5434,42*12= 65213,00 TL.

 52. Merhaba,ay 30 gün ile bittiği zaman bürüt maaşın yansıması ile ayın 31 gün ile tamamlandığı zaman bürüt maaşın yansıması farkı.Benim 29 haziran 2018 tarihinde emeklilik işlemlerim başlatıldı ve iş yerinden çıkışım aynı tarihde verildi.Kıdem tazminatım hesaplanırken,bir önceki ay olan mayıs ayıdaki bürüt maaşımmı referans alınacak yoksa tamamlamamış olduğum haziran ayınadaki bürüt maaşımmı referans alınacak?

  1. Merhaba,

   Eğer prim veya ikramiye almıyorsanız. son tam aydan brüt ücretiniz üzerinden kıdem tazminatı alacaksınız. Tabii kıdem tazminatınında bir tavanı var. Haziran ayına göre aylık tavan tazminat 5.001,76 tl dir. yıllık bu tutarı geçemez. Altında kalıyorsa o ücretten ödenir.

  2. Merhaba,son dört ayın bürüt maaşları şöyle.Şubat 2208.77 tl,mart 2613.28 tl,nisan 2529.00 tl,mayıs 2613.28 tl.10 aralık 2014 işe giriş,29 haziran 2018 emeklilik nedeni ile iş yerinden ayrılma.Benim kıdem tazminatım ne kadar tutar.Son dört ay referans alınıyorsa,şubat’mı başlangıç alınır yoksa mart’mı başlangıç alınır ve en son 29 haziran’ daki 29 günlük bürüt maaşta hesabın içine dahil edilir mi?Yoksa haziran ayı bürüt maaşı hesabın içine hiç dahil edilmezmi?

 53. Merhabalar;
  KIDEM TAZMİNATIMIZ HAYAL Mİ OLDU ACABA…

  26.02.2018 sayılı resmi gazetede yayınlanan YARGITAY KARARLARI bölümü;

  –– Yargıtay İçtihatı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 16/02/2018 Tarihli ve E: 2016/4, K: 2018/1 Sayılı Kararı– ile;

  özel okulda çalışan bir öğretmen olarak, YARGITAY’ın bu son kararı ile, sözleşmemizin SÜRELİ SÖZLEŞME OLARAK sayılması nedeni ile hak kaybına mı uğradığımızı anlamam gerekiyor acaba?

  1999 yılı ve öncesi sigortagirişliyim. 3600 günü bırakın 7200 gün prim doldu 15 yılı aştım ve yaş bekliyorum emeklilik için. Şu anki kurumum da da aralıksız 16 yıldır çalışıyorum. Sözleşmem bittiğinde veya emekli olduğumda kurumdan ayrılmam durumunda en az 70bin tl tutan KIDEM/İHBAR tazminatı alamayacak mıyız?

  Lütfen bilgilendiriniz..

  Saygılarımla

 54. 08.05.2004 yılında sigorta başlangıcımla aynı şirkette çalışmaktayım 15.08.1994 yılında 7 gün ilk girişim var.2001 yılına kadar arada boşluk var sigorta pirimi yatmadı.şu an toplam 5338 prim ödemem var bu şartlara göre kendi isteğimle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alabilirmiyim aldıktan sonra başka işyerinde çalışabilirmiyim veya işyerine kaç gün önceden bu bilidirimi yapmam lazım süreç işlemesi hakkında bilgi verirseniz sevinirim teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   Gün: 680 gün
   Kıdem Tazminatına Esas Ücret: 2.126,00 TL
   Kıdem Tazminatı Tutarı (Brüt): 3.960,77 TL
   Damga Vergisi Kesintisi (%0,759): 30,06 TL
   Ödenecek Kıdem Tazminatı (Net): 3.930,70 TL

 55. Merhaba, özel bir firmada çalışıyorum. 15.04.2009 tarihinde sigortam başladı bu firmada. 14.04.2019 tarihinde 10 yıl dolmuş olacak. Kendi isteğimle ayrılmak istiyorum, tazminat alabilmek için 10 yılı doldurmuş olmam mı gerekiyor.

  1. Merhaba,

   Kıdem tazminatını alabilmek için 1999 yılı ve öncesi sigortalı olanlar 3600 gün prim 15 yıl süre şartı, 1999 – 2008 yılı arası 4500 gün 25 yıl sigortta süresi, 2008 yılı sonrası sigorta başlangıcı olanlar kademeli olarak 5400 gün ve 25 yıl süre ile kıdem tazminatına hak kazanır. siz son bahsettğim 5400 gün ve 25 yıl şartına sahşpsiniz. Mevcut durumda alamazsınız.

 56. Merhaba Kolay Gelsin Ben askere gitmek için işten ayrılcam da efendim ise giriş tarihim 29.09.2014 çıkışım 06.01.2019 olucak ama ben mesleki eğitim merkezine gittim 2017 de okulum bitti sonra sigortalı çalışmaya başladım şuan 4.5 senedir aynı yerdeyim maaşım 2000 TL ne kadar tazminat alırım acaba yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

 57. Merhaba, kıdem tazminatında işe başlama tarihi mi yoksa sigorta başlama tarihi mi esastır? Şu an çalıştığım iş yerine 02.07.2017 tarihinde başladım. Fakat sigortam 19.07.2017 tarihinde ödenmeye başlanmış. Hangi tarihi baz almalıyım?

  1. Merhaba,

   Sigortanız işe girdiğinizde başlamalıydı. Kanunen sigorta başlangıcından hesaplama yapılır.

 58. Ben 3 yıldır özel bir kurumda çalışıyorum ssk girişim 2004 yılından bu iş yerinde 03/26/2016 ssk girişim yapıldı işverenim 3 haftalık ssk kesintisi yapıyor ben asgari ücretli olarak çalışıyorum maaşımıda 1000 tl ye düşürü yor ben çıkışımı istesem haklarım nelerdir tazminat alabilirmiyim ne kadar alabilirim yol yemek agi gibi şeylerde yok net 1600 tl veriyorlar teşekkürler hayırlı bayramlar

 59. 3 senesi ayda 15 gün daha sonraki 4 senesi ayda 30 gün olarak çalışan bir işçinin kıdem tazminatı gün sayısı nasıl hesaplanır

  1. Merhaba,

   3 senesi şimdiki aldığınız maaşın brütünün yarısı olarak hesaplanır. Son 4 yıl ise tam brüt maaştan hesaplanmalı.

 60. Merhabalar ben 3 yıl bir markette çalıştım bir ay önce istifa ederek çıktım yazdığım istifada çıkış nedenlerini açıkça dile getirdim bölge sorumlusunun uyguladığı mobing ve hiçbir dayanağı olmayan suçlamalar nedeniyle çıktığımı belirttim bölge sorumlusu istifamı suçlama olarak bulduğunu ve kabul edilmediğini 25 gün sonra bana bildirdi eve gelen evrakta işe sebepsiz ve neden göstermeden gitmediğim için iş akdimin feshedildiği yazıyo ama ben istifamı verdiğim gün izin günümdü ve içeride 15 günlük yıllık iznim de var ben yıllık izin paramı ve kıdem tazminatımı alabilirmiyim

  1. Merhaba,

   Mevcut durumda iş akdinizin feshedilmesinde ihbar öneline de uyulmadı savunularak 15 günlük izin parasının ödenmediğini belirteceklerdir. Keşke istifanızı noter kanalıyla gönderseydiniz daha ispatlayıcı olurdu. İstifa dilekçenizin bir nüshası da sizde mevcut ise dava açabilirsiniz. Ya da öncelikle noterden ihtarname çekin.şu tarihte belirttiğim sebeplerden dolayı iş akdimi haklı nedenlerle feshettim 3 yıllık doğan kıdem tazminat ve 15 günlük izin bedelinin şu tarihe kadar tarafıma ödenmesi diye. Sonrasında dava açabilirsiniz. Bununla ilgili bir iş avukatından da yardım alabilirsiniz.

 61. Merhaba ben 2004 yıldan beri ayni şirkete çalışmaktayım fakat suanda 21 aylik bi kizim 1 bucuk aylik bi oglum var bakanim yok isten ciksam tanzimat alabilirmiyim yada ne yapabilirim

 62. iyi günler
  8 yıl çalıştığım şirket iflasını verdi kimsenin tazminatını yıllık izin lerini ödemedi ayrıca benim 3 senemi sigortalı göstermemişler
  şirkette bulunan araçları akrabalarına sattı gösterdiler
  bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekiyor

  1. Merhaba,

   alacaklarınız ile ilgili dava açabilirsiniz. 3 yıl için de hizmet tespit davası açabilirsiniz. Maaş ve tazminat ödemeleri diğer borçlara göre daha önceliklidir.

 63. aynı şirket acenteliğinde 21/10/2010 tarihinde giriş 26/04/2011 tarihinde çıkış.
  27/04/2011 tarihinde giriş 31/12/2012 tarihinde çıkış
  01/01/2013 tarihinde giriş 01/04/2018 tarihinde yine çıkış verilecek.Hiç bir sene tazminat vermeyenfirma bu sene tazminat vericek olup Tazminat başlangıç tarihim ne olur,son çalıştığım yıl için bodromda yol ücreti ayrı tutulmakta tazminat hesabına eklenirmi.

 64. İyi günler,
  çalıştığım iş yeri iflasını verdi , fakat iflas vermeden önce tüm mal varlıklarını akrabasına satış gösterdi. ben bu iş yerinde 8 yıl çalıştım 3 senesini sigortalı göstermediler son 5 seneyi sigortalı ve asgari ücretten gösterdiler ve bana ve diğer personele çıkış verdiler
  tazminatımı ödemediler. bana bu konuda bilgi verebilirmisiniz nasıl bir yol izlemem gerekiyor.
  teşekkürler

 65. Mrb 4 yıldır çalışmaktayım sigortam eksiksiz olarak yatıyor askerlik sebebiyle işten ayrılacağım ama maaşım elden veriliyor, bu tazminat almam aleyhine bir durum oluşturur mu ??

  1. Merhaba,

   10 kişinin altında çalışılan işyelerinde banka zorunluluğu bulunmuyor. Maaşınızı elden almanız sorun teşkil etmez. Bu iş verenin sorumluluğunda.

 66. merhaba,
  21.08.1982 doğumluyum. ssk girişim 01.09.1999 ve 4080 günüm var. ve halen çalışıyorum. bu durumda 3600 gün şartına uyuyor muyum? 2009 yılında eski iş yerinden evlilik tazminatını alarak ayrılmıştım. 3600 gün şartına uyuyorsam 1,5 yıldır çalıştığım şimdiki iş yerinden de kıdem tazminatını alarak ayrılabilir miyim? evlilik sebebiyle aldığım tazminat şimdikini etkiler mi? teşekkürler.

  1. Merhaba,

   08/09/1999 tarihinden önce sigorta başlangıcınız olduğu için 3600 gün ile kıdem tazminatı alma hakkınız var. Evlilik nedeni ile aldığınız tazminat bunu etkilemez.

 67. Merhaba 1 yıldır iş yerimde çalışıyorum patronum asgari ücret veremeyeceğini ve iş bakmamı söyle 2 haftalık yıllık iznim var kıdem ve ihbar tazminatı alabilirmiyim

  1. Merhaba,

   Eğer iş veren sizi işten çıkartırsa 4 haftalık ihbar ve bir maaş ikramiyenizin yanında 14 günlük izin parasını da vermesi gerekiyor.

 68. 2007 YILINDA garanti bankasına girdim ve 2016 yılı istifa ettim.Tazminatımı aldım fakat kıdem tazminatı ile arasındaki fark nedir? Onu hakkım var mı?

 69. 14.02.2002 sigorta girişim 16 yıldır aynı iş yerinde çalıyorum.5600 prim günüm var. İşten ayrılmak istiyorum.işverenim bana işten ayrılırsam tazminat alamayacağımı söylüyor .bu durumda benim haklarım nelerdir. Vereceğiniz bilgiler için teşekkürler

 70. Merhaba.
  Ben emekli sandığına mensup memurum. 21 yılımı doldurup emekli dilekçesi verdim. Henüz yaş şartını sağlayamadığım için emekli maaşım bağlanmıyor. Maaşım bağlanana kadar geçen süre içerisinde emekli sandığına mensup (asker emeklisi) ölen babamın maaşını alabilir miyim ?
  Teşekkür ederim.

 71. Merhaba iyi çalışmalar dileklerimle, benim sorum bir şirkette 12 yıl çalıştım 2012 yılında isten ayrıldım ssk girişim 1992 kıdem ve ihbar tazminatımı bankaya yatan tutar üzerinden verdiler. Aradan 3 ay sonra tekrar aynı şirkette işe girdim 4 yıldır çalışmaktayım. İlerde yine tazminat hakkım varmı. Birde geriye donük mahkemeye verme süresi varmı. Yaşım 41 ssk girişim 1992 7000 günum var 53 yaşında emekli olabilir gosteriyor ssk sayfası doğrumudur. Teşekkürlerimle

  1. Salih bey merhaba,

   İşten çıkarsanız(3600 gün den) veya çıkartılırsanız tekrar kıdem tazminatı alma hakkınız var. Talepler ile ilgili zaman aşımı süresi 5 yıldır. 1992 yılı giriş tarihine göre

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1991 ile 23.11.1992 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5600’dir.

   SSk sayfasının hesaplaması da doğrudur.

  2. Birol nerhaba 2010 yılında 11 ayında işe başladım 2014 yılında emekli oldum ve halen sigortalı olarak aynı işte çalışıyorum tazminatın ödenmedi yaptığım iş de kanunsuz denerek her hafta polis tarafı dan ceza yiyorum işim otopark geçmiş tazminatları ı almak ve işi bırakarak taz inat ve kıdem tazminatımı alabilirmiyim işi bırak am beni haklı bulurum nekadar alabilirim bu arada agilirimiz verilmiyor teşekkürler

 72. Sigorta girişim 04/15/2003 Su an 15/03/ 2011 yılından beri aynı isyerinde çalışmaktayim ne zaman çıkarsam kendi istegimle kidem tazminatini alırım..yani 15 yıllık sigorta sürem ne zaman doluyo..

  1. Engin Bey,

   15/04/2003 tarihli başlangıcınıza göre 25 yıl sigorta süresi ve 4500 prim gününe tabisiniz. 3600 gün ve 15 yıl ile tazminat alma hakkı 1999 yılı öncesi ilk sigorta girişi olanlar için geçerlidir.

  2. Merhaba
   Ben 17 Kasım 2017 işe başladım. Kendi isteğimle işten ayrilsam tazminat alabilir miyim 01.01.2019 ne kadar çalışıyor olsam bile

 73. Beton şantiyesin 28.05.2014.yılından 18.10.2017 yılları mikser şörörü olarak calişmaktayım şintiyeden miksere betonu dolduruldu döküm sahısına gittim betonu boşaltım miksere biner iken basamaktan ayagım kayım sol ayak bilegimi ve sol dirsegimi incittim devlet hastanasine giderek 5 gün rapor vererek artı iş kazası tutanagı tutturdum beni 25/22 maddeden tazminatsız işten cıkarıldım tazminat veye kıdem haklarım varmıdır

  1. Adem Bey Merhaba,

   Tabiki kıdem ve ihbar tazminatı hakkınız var. ayrıca işe iade davası da açabilirsiniz. İş mahkemeleri bu durumlarda çoğunlukla işçi lehine karar verir. İşe iade davasında kazanırsanız ve sizi işe almazlar ise 4 maaş da ayrıca tazminat ödemek zorundalar. Konuyu bir iş hukuku avukatına danışarak dava açmanızı tavsiye ederiz. Avukatlar alacağınız tazminatın %10-15 i arasında komisyon ile davanıza bakacaktır.

 74. Eşim 5 yıldır çalışıyor ve şu anda 7 aylık hamile doğum iznine çıkacak doğum izninden sonra işi bırakmayı düşünuyor çocuğa bakacak kimsesi yok mecbur işi bırakacak iş yeri tazminat vermiyor tazminatı nı alma hakkı mız var tşkler…

  1. Recep Bey merhaba,

   Maalesef doğumdan dolayı iş bırakmalarda tazminat hakkı yok. Ancak 1999 öncesi sigorta girişi mevcut ise 3600 günle emeklilik talebi sonrası tazminat hakkı mevcut.

  2. Merhaba , Özel bir bankada 09.09.2003 tarihinden beri çalışmaktayım . Daha önce sigortam Yok. Ancak 21 Temmuz 1999 tarihinde 16 aylık yedek subaylığım başladı. Kıdem tazminatımı alabilir miyim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı