emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

2021 Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı hesaplaması 2021 yılında brüt ücret baz alınır. Kıdem tazminatı hesaplamak isteyen kişilerin 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplama yapması gerekir. Kıdem tazminatı almak için gerekli haklar yerine getirildiği takdirde kişiler kıdem tazminatı alabilir. Kıdem tazminatı verilmiyor ise iş verene dava da açılabilir. Kıdem tazminatını hesaplamak için çalışma süresi ve brüt ücretin çarpılması gerekir. Elde edilen sonuç kıdem tazminatının ne kadar olacağını gösterir. Kıdem tazminatı hesabı yapmak için brüt ücretin ve çalışma süresinin bilinmesi gerekir.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı haksız yere işten çıkarılan ve belli bir süre o iş yerinde çalışmış olan kişiler için geçerlidir. Hangi firma veya şirket olduğuna bakılmaksızın belirli bir süre aynı yere bağlı olarak çalışan ve haksız yere işten çıkarılan kişiye kıdem tazminatı verilmesi gerekir. Emekçinin hakkını savunan koruma yöntemlerinden biri olan kıdem tazminatı, iş veren tarafından ödenir. Kıdem tazminatı brüt maaş üzerinden hesaplanır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı almak için bazı şartlar bulunur. İlgili şartları yerine getiren kişilere kıdem tazminatı verilebilir. Bir iş yerinde çalışılması ve belirlenen prim gününün doldurulması önemli şartlar arasında yer alır. Kıdem tazminatını almak isteyen işçilerin, haklarını bilmesi ve savunması gerekir. Kıdem tazminatını yatırmayan iş verenlere dava açılabilir.

Kıdem Tazminatı Takibi Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı takibi e-devlet aracılığı ile yapılabileceği gibi banka hesaplarının kontrol edilmesi ile de yapılabilir. Kıdem tazminatının yatırılıp yatırılmadığını ödeme yapacak olan iş veren ile görüşerek de öğrenmek mümkündür. Ancak bu yol tercih edilmiyor ise banka hesapları aracılığı ile takip de yapılabilir. Eğer kıdem tazminatı alacak kişinin avukatı var ise avukatı tarafından da takip işlemi gerçekleştirilebilir. Bunun için avukata yetki verilmesi gerekir.

Kıdem Tazminatını Kim Öder?

Kıdem tazminatını ödeyen kişi iş verendir. İşten haksız yere çıkarılan kişiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Ancak haksız yere çıkarmak kıdem tazminatı almak için yeterli bir neden değildir. Kişinin kıdem tazminatı alma koşullarını yerine getirmesi gerekir. Kıdem tazminatı, işçiyi çıkaran kurum, firma veya şirket tarafından ödenir.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nedir?

Kıdem tazminatı alma koşulları herkes için geçerlidir. Her çalışan ve iş veren tarafından geçerli olan ve herkesin uyması gereken bir kanundur. Kıdem tazminatının alma şartları Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından belirlenir.

Kıdem tazminatının alınabilmesi için belirlenen şartlar şunlardır:

 • Askerlik nedeni ile işten ayrılma (erkek)
 • Evlilik nedeni ile işten ayrılma (kadın)
 • 15 yıllık sigortalı olanlar
 • 3600 prim gününü dolduranlar
 • Vefat
 • Sözleşmenin feshi (işverenin ahlak ve etik kurallar haricindeki nedenleri kullanması)
 • Ahlak ve etik kuralları çerçevesinde işçinin sözleşmeyi feshetmesi

[box type=”info” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]Kıdem tazminatı almak için gereken şartlar arasında yer alır. Bu koşullara uygun olarak işten ayrılan ve / veya işten çıkartılan kişilere kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.[/box]

Kıdem Tazminatı Almak için Gereken Belgeler Var Mı?

Kıdem tazminatı belgesine ihtiyaç duyulmaz. Bir kişi yukarıdaki şartlar göz önünde bulundurulduğunda eğer kıdem tazminatı almaya hak kazanmış ise doğrudan alabilir. Herhangi bir belgeye veya başvuruya gerek bulunmaz. Kişinin hakkı olanı alması son derece elzem bir durumdur ve iş verenlerin kıdem tazminatlarını 30 gün içerisinde yatırması gerekir.

Herkes Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Kıdem tazminatını alanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçilerdir. Eğer bir çalışan, gerekli şartları yerine getirmiş ise kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Hak kazandığı için ise iş veren tarafından kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. Eğer iş veren kıdem tazminatını ödemeye reddeder ise işçinin dava açma hakkı bulunur.

Kıdem Tazminatı Nereden Alınır?

Kıdem tazminatı alınan yer iş yeridir. Kişinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalıştığı ve tazminat almaya hak kazanarak ayrıldığı yer tarafından ödeme yapılır. SGK tarafından tazminat sürecinin takip edilmesi gerekir. İşçi, tazminat almak için iş vereni ile görüşmelidir. İş veren tarafından kıdem tazminatının işçinin banka hesabına doğrudan yatırılması en etik davranış biçimidir. Kıdem tazminatının elden verilmesi yerine hesaba transfer yapılması daha doğru olur.

Kıdem Tazminatı Hakkı Nedir?

Kıdem tazminatı hakkı her çalışan için geçerli bir haktır. Ancak hakkın var olması o hakkın kullanılabileceği anlamına gelmez. Kıdem tazminatını hak etmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartları yerine getiren kişiler kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Kıdem tazminatı için en az 3600 günlük primin doldurulması gerekir. Prim gününün doldurulması önemli şartlar arasında yer alır. Kıdem tazminatı hakkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilmiş ve kanun ile desteklenmiş bir haktır.

Kıdem Tazminatında Yemek Ücreti Hesaplanır Mı?

Kıdem tazminatında yemek ücretine yönelik bir hesaplama yapılmaz. Kıdem tazminatının hesaplanması esnasında brüt ücret baz alınır. Brüt ücretin, çalışılan süre ile çarpılması kıdem tazminatının toplamını gösterir. Kıdem tazminatı hesaplanırken yemek ve yol ücreti gibi ekstralar hesaba katılmaz. Doğrudan ödenen miktar ve çalışılan süre göz önünde bulundurularak hesabın yapılması gerekir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplamak için kişilerin brüt ücretlerini ve toplam çalışma süresini bilmesi gerekir. Ancak bu toplam çalışma süresi günlük veya haftalık çalışma saati ile karıştırılmamalıdır. Bağlı bulunulan iş yerinde çalışılan toplam yıl sayısının baz alınması gerekir.

Örnek Kıdem Tazmintı Hesaplaması

 • Brüt Ücret: 5.500,00 TL
 • Giriş Tarihi: 01.01.2015
 • Çıkış Tarihi: 01.04.2040
 • Hesaplanacak Esas Gün : 1918
 • Kıdem Tazminatı Tutarı (Brüt) : 28.901,36 TL
 • Damga Vergisi Kesintisi (%0,759): 219,36 TL
 • Ödenecek Kıdem Tazminatı (Net): 28.682,01 TL
 • İhbar Süresi: 56 gün
 • İhbar Tazminatına Esas Ücret: 5.500,00 TL
 • İhbar Tazminatı (Brüt): 10.266,67 TL
 • Gelir Vergisi Kesintisi: 1.540,00 TL
 • Damga Vergisi Kesintisi (%0,759): 77,92 TL
 • Ödenecek İhbar Tazminatı (Net): 8.648,74 TL
 • Toplam Tazminat (Brüt): 39.168,04 TL
 • Ödenecek Toplam Tazminat (Net): 37.330,75 TL

Kıdem Tazminatını Almak İçin Ne Kadar Çalışmak Lazım?

Kıdem tazminatı alma süresi kişinin sigortalılık gün süresine ve prim süresine göre değişir. Kıdem tazminatı almak isteyen bir kişinin süre olarak doldurması gereken şartlar şunlardır:

 • Bir kadının evlilik nedeni ile iş yerinden 1 sene içerisinde ayrılması
 • Bir erkeğin askerlik nedeni ile iş yerinden erken ayrılması
 • 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması
 • 3600 prim gününün doldurulması

Kıdem tazminatı için belirlenen sürelerdir.

Kıdem Tazminatını Almak İçin 1 Yıl Çalışmak Yeterli Mi?

Kıdem tazminatı süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için aynı iş yerinde 1 sene boyunca çalışması gerekir. Bir sene çalışmanın ardından işçilerin kazandığı bazı haklar vardır. Bu haklar arasında en bilinenleri kıdem tazminatı ve yıllık izindir. Kıdem tazminatı almak isteyen kişilerin en az 1 sene boyunca ilgili iş veren ile birlikte çalışmaya devam etmesi gerekir. Aldığı bir aylık maaşın brütü kadar kıdem tazminatı alma hakkı bulunur.

Kıdem Tazminatını Kaç Sayılı Kanun’da Yer Alır?

Kıdem tazminatı kanunu 1475 sayılı iş kanununa kapsamında geçerlidir. 1475 sayılı iş kanununun 14. Maddesi doğrudan kıdem tazminatı ile ilgilidir ve işçilerin haklarını ilgilendirir. Kıdem tazminatına yönelik anayasada yer alan bu kanun ile işçilerin hakları korunur ve iş verenlerin hak ihlali yapmasının önüne geçilir. Kanunda belirtilen hesaplama yöntemi de 30 günlük ücretin ve çalışma süresinin baz alınmasına yöneliktir. Kıdem tazminatının alınabilmesi için kanunda belirtilen kurallara uyulması gerekir. Aksi takdirde kıdem tazminatı alınamaz.

Kıdem Tazminatı Hesaplaması Zor Mu?

Kıdem tazminatı hesaplaması zor bir işlem değildir. Kişinin 30 günlük brüt ücretini bilmesi ve çalıştığı yıl sayısı ile bu ücreti çarpması gerekir. Elde edilen sonuç kıdem tazminatının miktarını gösterir. İşlem zor bir işlem olmayıp gerekli bilgiler var olduğu müddetçe hızlı bir şekilde hesaplama yapılabilir. Kıdem tazminatı almaya hak kazanmak da önemlidir. Hak kazanamamış kişiler kıdem tazminatını alamaz.

Kıdem Tazminatı Türk Lirası Üzerinden Mi Hesaplanır?

Kıdem tazminatı dövizinin ne olduğu alınan maaşın para birimine bağlıdır. Eğer bir kişi Türk lirası üzerinden maaş alıyor ise hesaplaması Türk lirası üzerinden yapılmalıdır. Farklı para birimleri ile maaş alan kişilerin ise Türk lirası karşılığını baz alması daha sağlıklı olur. Hesaplama esnasında yine brüt ücretin kullanılması gerekir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir?

Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bir üst limittir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve 6 aylık periyotlara bağlı olarak değiştirilen bir limit türüdür. Yıl içerisinde ocak – haziran ve temmuz – aralık olmak üzere 2 kere kıdem tazminatı tavanının hesaplaması yapılır.

Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları ;

Yıl Kıdem Tazminatı Tarih Aralığı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı
2021 01.01.2021 – 30.06.2021 arası 7.638,96 TL
2020 01.07.2020 – 31.12.2020 arası 7.117,17 TL
2020 01.01.2020 – 01.07.2020 arası 6.730,15 TL
2019 01.07.2019 – 31.12.2019 arası 6.379,86 TL
2019 01.01.2019 – 30.06.2019 arası 6.017,60 TL
2018 01.07.2018 – 31.12.2018 arası 5.434,42 TL
2018 01.01.2018 – 30.06.2018 arası 5.001,76 TL
2017 01.07.2017 – 31.12.2017 arası 4.732,48 TL
2017 01.01.2017 – 30.06.2017 arası 4.426,16 TL
2016 01.07.2016 – 31.12.2016 arası 4.297,21 TL
2016 01.01.2016 – 30.06.2016 arası 4.092,53 TL

Kıdem Tazminatını Neden Hesaplamak Gerekir?

Kıdem tazminatının gerekliliği nedeni ile hesaplamanın yapılması gerekir. Bir kişi şartları yerine getirmesine rağmen kıdem tazminatı alamıyor ise bu durumda dava açmak mümkündür. İşçilerin haklarını bilmesi ve hak ihlallerinin karşısında durabilmesi amacı ile de kıdem tazminatının alınması önem taşır. Kıdem tazminatını almak isteyen kişilerin kendi hesaplamalarını yapmaları ve iş verenin yatırdığı/yatıracağı kıdem tazminatı ile karşılaştırması gerekir. Aradaki fark çok yüksek ise soruşturma açılabilir.

İhbar Tazminatı Nedir ?

İhbar tazminatı, hem işçiyi hem de iş verenin mağdur olmaması için oluşturulmuş bir kanun maddesidir. İş Kanunu’nun 17. Maddesinde düzenlenen işverenin işçiyi çıkarmadan ya da işçinin iş yerinden ayrılmadan önce karşı tarafa haber vererek mağdur olmanın önüne geçilmesi amacıyla oluşturulan tazminat veya süredir.

İhbar Süreleri ve Tazminat Tutarları

Çalıştığı Süre İhbar Süresi İhbar Tazminatı Tutarı 
6 aydan az 2 hafta 2 haftalık brüt ücret /14 günlük
6 ay – 1,5 yıl arası 4 hafta 4 haftalık brüt ücret/28 günlük
1,5 yıl – 3 yıl arası 6 hafta 6 haftalık brüt ücret/42 günlük
3 yıl ve üzeri 8 hafta 8 haftalık brüt ücret/56 günlük

Kıdem Tazminatı Alan Kişiler İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı aynı anda alınabilen iki farklı ödenektir. İşsizlik maaşını sadece işten gereksiz bir sebep ile kovulan işçiler değil aynı zamanda istifa eden çalışanlar da alabilir. Bu neden ile de kıdem tazminatı alan bir kişi işsizlik maaşına başvuru yapabilir. İşsizlik maaşı almak için gerekli olan şartlar kıdem tazminatına göre daha farklıdır. İşsizlik maaşı alabilmek için bir kişinin en az 600 günlük prim ödemesinin bulunması gerekir.

Kıdem Tazminatı Alan Kişiler Asgari Ücretle Çalışabilir Mi?

Asgari ücretle çalışanlara kıdem tazminatı verilebilir. Kıdem tazminatında önemli olan kişinin aldığı maaş miktarı değildir. Kıdem tazminatı bir haktır ve sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan herkes kıdem tazminatı alabilir. Kıdem tazminatı almak için asgari ücretten daha yüksek bir maaş alınmasına gerek bulunmaz. Asgari ücret ile çalışan kişiler de eğer hak etmiş iseler kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem Tazminatı Almak İçin Ne Yapılması Gerekir?

Kıdem tazminatı almak için gerekenler 1475 sayılı iş kanununun 14. Maddesi uyarınca tüm şartları sağlayan işçilere kıdem tazminatı verilmelidir. Kişilerin ayıp bir suç işlememesi ve ahlak kurallarını çiğnememesi gerekir. Kıdem tazminatı hesabı yaparken kişinin öncelikle kıdem tazminatı alıp alınamayacağının da bilinmesi gerekir.

2021 Yılı Vergi Diilimleri

Yıllık Toplam Kazanç Vergi Dilimi
24.000 TL’ye kadar % 15
24.000 TL- 53.000 TL arası (24.000 TL’ye kadar %15 uygulanacak) % 20
53.000 TL -130.000 TL arası (24.000 TL’ye kadar %15 / 24.000 TL-53.000 TL arası %20 uygulanacak) % 27
130.000 TL- 650.000 TL (24.000 TL’ye kadar %15 / 24.000 TL-53.000 TL arası %20 /53.000 TL-130.000 TL arası %27 uygulanacak) % 35
650.000 TL üzeri (24.000 TL’ye kadar %15 / 24.000 TL-53.000 TL arası %20 /53.000 TL-130.000 TL arası %27/ 130.000 TL – 650.000 TL arası %35 uygulanacak) % 40

Kaynaklar ;

Yorumlar

 1. Hasan dedi ki:

  29 01.01 işe başlangıç tarihim hala aynı yerde sigortalıyım sadece 2015 yılında 1 ay rapor aldım ameliyat olduğum için varikosel ameliyatı bu iş yerimden önce de 3 yıl başka bir firmada çalıştım hiç boşluk yok aralarında sonuç olarak ortalama 13 yıldır sigortalıyım son girdiğim işyerinde 10 yılı geçti 3 ay kadar bu 10 yılın tazminatı ne olur işten kendim çıkarsam patron çıkartırsa ekstra bir şeyler eklenir mi ihbar ve benzeri gibi kendim çıkarsam tazminat ın yanında ihbarı da alabilir miyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   29/01/2001 sigorta başlangıcına göre 7000 gün prim veya 25 yıl hizmet varsa kıdem tazminatı alınabilir. Mevcut durumda istifa ile kıdem tazminatı alamazsınız. Brüt maaşınızn 10 ile çarparak kıdem tazminatınızı hesaplayabilirsiniz.

 2. Ufuk dedi ki:

  İyi çalışmalar bir kargo sektöründe 2008 den bu yana çalışıyorum işimden dolayı bel fıtığı oldum sgk başlangıç 2003 ama asıl başlangıç 2008 kendi isteğimle ayrılırsam tazminat alabilirmiyim yada hastaneden rapormu almam gerek ve raporu nasıl alırım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hastaneden ayakta fazla duramama ve yük taşımanızın sağlığınız açısından sakıncalı olduğuna dair bir rapor verilir ise bu rapora istinaden sağlık nedneleri ile istifa ederek kıdem tazminatı alabilrisiniz.

 3. ERKAN dedi ki:

  Merhaba Ben 2007.09 ayında işe girdim.Fakat beni 2008.01.07 tarihinde benim sigortamı ödemeye başladı.Şuandaki tarih. 2023.04.11 şimdiye kadar sigortam ödendi.Kendi isteğimle işten çıkarsam.Tazminat alabilirmiyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sigorta başlangıcınız hangi tarih ?

 4. İhsan güneş dedi ki:

  Merhabalar işe giriş tarihim 13 09.2017 enson yatan bürüt ise 3544.90 tl ne kadar tazminat alırım engelli olarak çalışıyorum %51 raporum var

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bugüne göre hesaplarsak 10.978,07 tl tazminat alma hakkınız var.

 5. Olcay dedi ki:

  Merhaba 10.09.2011ise baslama tarihim kendi istedigimle istej ayrılmak istiyorum maasimi hic birgun gunu gununce alamadim mesai disinda çalıştığımız saatler mesaisini bile alamyrm 2.324 tl bankaya yatam param normal toplam maasim 4.250tl gri kalanini elden aliyorum kidem vs hakka sahip olabiliyormuyun

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Aynı bu belirttiğiniz sbebepler ile iş akdinizi noter aracalığı ile feshederek tazminatınızı yine aynı ihbarnamede belirterek kıdem tazminatınızı ve mesai farklarınızı talep edebilirsiniz. 3 gün içinde işyeri ödeme yapmaz ise iş mahkemesine dava açmalısınız. Belirttiğiniz durumlar haklı fesih sebebidir. Mahkeme sonucunda kazanırsınız.

 6. servet çoğal dedi ki:

  merhaba benim 21.05.2014 işe giriş tarihim. 20.09.2019 da işten çıkartıldım asgari ücret üzerinden maaş alıyordum tazminat alma hakkım var mı. Varsa ne kadar alabilirim

 7. Sinan Özdemir dedi ki:

  MERHABA. 13.04.2015 DE BAŞLADIĞIM İŞ YERİNDEN 05.10.2019 TARİHİNDE ÇIKARILACAĞIM. BANA RESMEN BU BİLDİLMEDİ HENÜZ. BAYRAMLARDA 1 GÜN İZİN KULLANDIM. BAYRAM HARİCİ HİÇBİR RESMİ TATİL KULLANMADIM. 4 AY KADAR ARALIKLARLA GECE ÇALIŞTIM. İHBAR TAZMİNATI İLE TOPLAM NEKADAR TAZMİNAT ALIRIM ACABA. MAAŞIM BRÜT 3556 TL. EVLİYİM BİR ÇOCUĞUM VAR TEŞEKKÜRLER

 8. Dursun Diler dedi ki:

  Merhaba ben 23-04-2016 da başladığım işinden 05-10-2019 da cikarilacam net 2680 burut 3557 TL masim var
  Ramazan ve kurban bayramında bir gün olarak izin kullanıyor diğer günler ve resmi tatillerin mesaisi verilmiyor parça parça 3 ay gece çalıştım nekadar tazminat almam lazım ihbar tazminatı dahil

 9. Ersin dedi ki:

  Merhaba ben 20-03-2015 te işe başladım
  30-10-2019 da işden askerlik sebebi ile ayrılacam gece calışiyorum bayram izinleri vs kullanamıyorum mesaide vermiyorlar nekadar tazminat almam lazım

 10. Yasin Akdağ dedi ki:

  20 mart 2014 giriş
  Net bürüt 3.500
  Bugünlerde işimize son verilecek
  Bayram izni yok
  Özel gün tatili yok
  İş kazası da geçirmiştim elimde izi kaldı
  Ama
  İş kazası olarak gösterilmedi
  Ne kadar tazminat alabilirim