emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2023 Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama Yöntemi

2023 Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama Yöntemi
SGK
31.01.2023

Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplaması çalışılan süre ve alınan maaş baz alınarak yapılır. İş Kanununca çalışanları yeni bir iş bulana kadar koruyan kıdem ve ihbar tazminatı, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde verilmektedir. 2023 yılında gelen asgari ücret ve memur maaşları ile birlikte azami tutarları değişen kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama detayları ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı bir işverene ait bir ya da birkaç işyerinde çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emekliliğe ayrılan çalışanın, işinde yıpranması nedeniyle geçmiş hizmetleri göze alınarak çalıştığı süreye göre hesaplanarak toplu olarak ödenen paradır. Kıdem tazminatı, çalışanın yaşadığı yıpranmayı telafi etmek adına emeklilikte ya da yeni bir iş bulana kadar geçecek sürenin telafisini sağlamak adına verilebilir. Bu nedenle halk arasında kıdem tazminatı için “Yıpranma Tazminatı” tabiri de kullanılır.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı haber verilmeksizin ya da ihbar süresi bitimi öncesinde işten çıkartılan çalışana işveren tarafından ödenmesi gereken tazminat türüdür. İş Kanunu ile çalışanlara tanınan ihbar tazminatı hakkı, alınan maaş ve çalışılan yıla göre hesaplanarak herhangi bir haklı gerekçe olmadan habersiz olarak ya da ihbar süresi içinde işten çıkartılan çalışana işveren tarafından ödenmektedir.

kidem ihbar1
2023 kıdem ve i̇hbar tazminatı hesaplama yöntemi 1

Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

Kıdem tazminatı hak sahipliği İş Kanununca belirlenmiştir. İş Kanununa göre ilgili işyerinde az 1 yıl çalışılan ve işveren tarafından iş akdi haksız yere sonlandırılan çalışanlar kıdem tazminatı alabilmektedirler. Ayrıca gerekli koşulları sağladığı halde askerlik nedeniyle işten ayrılan bir erkek çalışan ve evlilik nedeniyle 1 yıl içinde işi bırakan çalışanlar da kıdem tazminatı hakkına sahiptirler.

İhbar Tazminatını Kimler Alabilir?

İhbar tazminatı hak sahipliği iş akdinin habersiz bir şekilde ya da ihbar süreleri içerisinde feshedilmesi ile elde edilir. Kıdem tazminatında olduğu gibi ihbar tazminatı için çalışılması gereken asgari süre belirlenmemiştir. 6 aydan az süre ile çalışanlar, gerekli koşulların sağlanması halinde işverenden 2 haftalık ücret tutarınca ihbar tazminatı alabilirler.

Kıdem Tazminatı Şartları

Kıdem tazminatı almak için gerekli şartlar Kanuna göre şu şekilde belirlenmiştir:

 • Çalışan ile işveren arasındaki hizmet sözleşmesinin, İş Kanununa tabi olması,
 • Çalışanın en az 1 tam yıl aynı işverene ait işyerinde çalışması,
 • İşverenin haklı bir nedene dayanmadan çalışanın hizmet akdini sonlandırması.

İhbar Tazminatı Şartları

İhbar tazminatı alma şartları şunlardır:

 • Çalışan ile işveren arasındaki hizmet sözleşmesinin belirsiz süreli olması,
 • İşten çıkarmanın haklı bir nedene dayanmaması,
 • Fesih bildiriminin yasal süreler içerisinde çalışana yapılmaması.
kidem ihbar2
2023 kıdem ve i̇hbar tazminatı hesaplama yöntemi 2

2023 Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar?

Kıdem tazminatı tavanı yeni yılda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 2023 yılının ilk 6 ayı için geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 17.904,00 TL olarak belirlendi.

2023 Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatının hesaplaması çalışılan süre, son 30 günlük brüt çalışan ücreti ve azami kıdem tazminatı tutarı değişkenleri çerçevesinde hesaplanır. Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama işleminin her ikisi için de çalışılan süre ile işçinin aldığı brüt ücret belirleyicidir.

Kıdem tazminatında ek olarak İş Kanununun 14. Maddesince tanımlanan “T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez” ibaresi belirleyici rol üstlenmektedir.

İlgili çerçeve doğrultusunda kıdem tazminatının hesaplaması 4 adımda şu şekilde paylaşılabilir:

 1. Çalışanın ne kadar süre ile çalıştığı belirlenir.
 2. Çalışanın aldığı son aldığı ve yol, yemek, vb. yan ödemeleri içeren brüt ücret ile hizmet yıl sayısı çarpılır.
 3. Tam yıla tamamlanmayan günlük çalışma süreleri ile günlük brüt ücret çarpılarak, yıl ile çarpılan tutara eklenir.
 4. Toplam hesaplanan tutardan %0,759 oranında damga vergisi kesilir ve geriye kalan tutar çalışana ödenecek kıdem tazminatı tutarını gösterir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı almak için çalışanın gerekli koşulları sağlamış olması gereklidir. En az 1 yılı çalıştığı işyerinden kendi hatası dışında işten çıkartılan çalışana, işveren tarafından kıdem tazminatı doğrudan ödenmelidir. Çalışanın bu hakkını kullanması için herhangi bir başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

İşveren, iş sözleşmesinin bitiminde derhal kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde çalışan, iş sözleşmesinde belirlenmiş bir süre bulunmuyorsa kıdem tazminatı hakkını almak için yasal yollara başvurabilir. Yasalar bu süreçte ilk olarak ara bulucuya başvurulmasını zorunlu kılmaktadır. 5 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde çalışan kıdem tazminatı almak için ara bulucuya müracaat ederek işveren ile görüşme gerçekleştirebilir.

Kıdem tazminatı konusu ara bulucuda çözüme kavuşmazsa çalışan işverene dava açabilir. Açılan dava sonrası hesaplanan kıdem tazminatı ile birlikte çalışan, mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı tutarı da hesaplanmış hali ile kıdem tazminatını işverenden alabilir.

kidem ihbar3
2023 kıdem ve i̇hbar tazminatı hesaplama yöntemi 3

2023 İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar tazminatının hesaplaması çalışanın ne kadar süre ile çalıştığı ve aldığı brüt ücrete göre gerçekleştirilir. 6 aydan az çalışanlara da gerekli koşulların oluşması halinde ödenen ihbar tazminatının hesaplaması aşağıdaki gibi yapılır:

 1. Çalışanın çalıştığı süre belirlenir.
 2. Çalışılan süreye karşılık gelen ihbar tazminatı süresi ile çalışanın günlük brüt ücreti çarpılır.
 3. Hesaplanan tutardan damga ve gelir vergisi kesilerek, kalan tutar herhangi bir tavan uygulamasına takılmadan işten çıkartılan çalışana ödenir.

İhbar Tazminatı Süreleri

İhbar tazminatında süreler ve işverence ödenmesi gereken ücretler arasındaki ilişki aşağıda paylaşılmaktadır:

 1. Hizmet süresi 6 aydan az olan çalışanlar için ihbar tazminatı süresi 14 gündür.
 2. Hizmet süresi 6 ay ile 18 ay arasında olan çalışanlar için ihbar tazminatı süresi 28 gündür.
 3. Hizmet süresi 1,5 yıl ile 3 yıl arasında olan çalışanlar için ihbar tazminatı süresi 42 gündür.
 4. Hizmet süresi 3 yıldan fazla olan çalışanlarda ihbar tazminatı süresi 56 gündür.

İhbar Süresi Ne Zaman Başlar?

İhbar süresinin başlangıcı istifanın sunulduğu ya da fesih ihbarında belirtilen bir süre bulunmaması halinde aynı gün ya da bir sonraki gün başlar. Bu tarihleri takip eden 2, 4, 6 ve 8 haftalık süreler çalışma süresine göre ihbar süresinin bitişine karşılık gelir.

İhbar Tazminatı Nasıl Alınır?

İhbar tazminatı almak için işten çıkartılan çalışan, herhangi bir müracaat etme zorunluluğuna sahip değildir. Tıpkı kıdem tazminatında olduğu gibi işveren tarafından fesihle birlikte ihbar tazminatının ödenmesi gereklidir. Eğer işveren ödeme yapmazsa fesih tarihi itibari ile çalışanın ara bulucuya başvurma hakkı bulunmaktadır. Ara bulucudan sonuç çıkmaması halinde çalışan, işverene mahkeme açarak ihbar tazminatını tazmin edebilir.

İhbar Süresini Beklemeden İşten Ayrılma

İhbar süresini beklemeden işten ayrılanlar işten ayrılma nedenine göre farklı prosedüre tabidir. İş Kanunun 24. Maddesine göre işçi, haklı bir nedene sahipse ihbar süresi olmadan fesih hakkına sahiptir. Haklı bir neden olmadan işinden istifa eden işçi, işverene ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

İhbar Tazminatı Ne Zaman Ödenir?

İhbar tazminatı ödeme tarihi 4857 sayılı İş Kanunun 17. Maddesine göre belirlenir. İşveren, iş akdini ihbar süresini gözetmeden feshederse kanuna göre ihbar tazminatını hemen ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tutar ise kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama yazımız detaylarında aktarılan ihbar süresi ve günlük brüt ücret kullanılarak hesaplanır.

Memur Kıdem Tazminatı Hesaplama

Memur kıdem tazminatı hesaplamasında 657 sayılı Kanunun 154. Maddesi “Katsayı” başlığına göre yapılır. Memurların kıdem tazminatı hesaplanırken gösterge ve memur maaş katsayısı çarpılarak yıllık kıdem tazminatı tutarı bulunur. Memuriyet süresi ile yıllık kıdem tazminatı tutarı çarpılarak hesaplama tamamlanır.

Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplama

Apartman görevlilerinin kıdem tazminatları, normal kıdem tazminatı gibi hesaplanır. Kapıcılar, son 30 günlük aldıkları brüt ücret ile geçmişe dönük çalıştıkları her yılı çarparak alacakları kıdem tazminatı tutarına ulaşabilirler.

Asgari Ücret Kıdem Tazminatı Hesaplama

Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı, giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır. 2023 yılında 10.008,00 TL olarak ödenen brüt asgari ücret tutarı, çalışılan yıl ile çarpılarak kıdem tazminatı tutarına ulaşılır.

Netten Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı giydirilmiş ücret yani brüt ücretten hesaplanır. Çalışan aldığı net maaşa giyim, yemek, yol, vb. yan ödemeler ile gelir vergisini ekleyerek ulaştığı brüt ücret ile hizmet yılını çarparak kıdem tazminatına ulaşabilir.

Evlilik Kıdem Tazminatı Hesaplama

Evlilik nedeniyle işten ayrılan çalışanın kıdem tazminatı, normal kıdem tazminatı ile benzer hesaplanır. Çalışanın aldığı son 30 günlük brüt ücretin çalışılan süre ile çarpılması ile evlilik kıdem tazminatı hesaplaması yapılır.

İhbar Süresinde İş Aranır Mı?

İhbar süresinde çalışanlar, günde en az 2 saat yeni iş arama iznine sahiptirler. Bu izinler günlük 2 saat ya da toplu şekilde kullanılabilir. Bu süreler içerisinde çalıştırılan işçi için işverenler, yüzde 100 zamlı ücret ödemekle yükümlüdür.

Yurtdışı Borçlanması Başvurusu ve Hesaplama

SGK İş Göremezlik Rapor Ödeneği Nasıl Alınır

SGK ve Bağkur Hizmet Dökümü Sorgulama Ekranı

Yorumlar

 1. Hülya yavaş dedi ki:

  Merhaba 10.09.2018 tarihinde işe giriş 21.07.2022 çıkış .işyerimde 6000 tl maaş alıyorum yılda bi kere çift maaş alıyoruz işe servis ile gidip işyerinde yemek yiyiyoruz dolayısıyla yol yemek yatmıyor. Yılda 3 kere 500-750-750 şeklinde erzak yardımı alıyoruz 4ayda bir denetleme 800 denetleme 2 ayda bir teşvik 600 kıdem ücretimde 150 yılda bir kere 1300 tl kredi kartı puanım yatıyor kıdem tazminatımı hesaplayabilir misiniz

 2. S. B. dedi ki:

  İş yerimde çalıştığım Departman kapatıldı, 5400 den kıdem alabilmek için ne yapabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İstifa ederek tazminat alabilmeniz için 5400 gün prim ve 25 yıllık hizmeti tamamlamış olmalsınız.

 3. ali dedi ki:

  10.01.1972 doğumluyum. 15.03.1991 tarih. 72712257 emekli sandığı sicil numaram var. 15.03.1995 tarihinden beridir de 4/a sigortalı olarak çalışmaktayım. normal şartlarda hangi tarihte emeli olurum.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1989 ile 23.05.1991 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 52 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5525’dir.

 4. Cafer dedi ki:

  SSK girişi 1997 öncesi ise SSK gidip kendiniz çıkış verirseniz tazminatı alırsınız ihbar tazminatı alamazsınız.ihbar tazminatı alabilmeniz için işverenin çıkış vermesi gerekir

 5. Sayid dedi ki:

  Merhaba brüt ücrete bankaya yatan mesailer dahilmi

 6. Gülce dedi ki:

  Merhaba 19.10.2017 tarihinde işe girdim . Ve şuan evlilik nedeni ile işten çıkmak istiyorum . 19 ekim itibari ile 4 yılı devirmiş olucam , iş yerim git çık yapaliriz senşnle devam etmek istiyoruz dedi ben nasıl bir yol izlemeliyim bu süreçte ihbar alabilirmiyim yada hesaplama nasıl yaparım desteğinizi rica ediyorum

 7. Hasan dedi ki:

  29 01.01 işe başlangıç tarihim hala aynı yerde sigortalıyım sadece 2015 yılında 1 ay rapor aldım ameliyat olduğum için varikosel ameliyatı bu iş yerimden önce de 3 yıl başka bir firmada çalıştım hiç boşluk yok aralarında sonuç olarak ortalama 13 yıldır sigortalıyım son girdiğim işyerinde 10 yılı geçti 3 ay kadar bu 10 yılın tazminatı ne olur işten kendim çıkarsam patron çıkartırsa ekstra bir şeyler eklenir mi ihbar ve benzeri gibi kendim çıkarsam tazminat ın yanında ihbarı da alabilir miyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   29/01/2001 sigorta başlangıcına göre 7000 gün prim veya 25 yıl hizmet varsa kıdem tazminatı alınabilir. Mevcut durumda istifa ile kıdem tazminatı alamazsınız. Brüt maaşınızn 10 ile çarparak kıdem tazminatınızı hesaplayabilirsiniz.

 8. Ufuk dedi ki:

  İyi çalışmalar bir kargo sektöründe 2008 den bu yana çalışıyorum işimden dolayı bel fıtığı oldum sgk başlangıç 2003 ama asıl başlangıç 2008 kendi isteğimle ayrılırsam tazminat alabilirmiyim yada hastaneden rapormu almam gerek ve raporu nasıl alırım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hastaneden ayakta fazla duramama ve yük taşımanızın sağlığınız açısından sakıncalı olduğuna dair bir rapor verilir ise bu rapora istinaden sağlık nedneleri ile istifa ederek kıdem tazminatı alabilrisiniz.

 9. ERKAN dedi ki:

  Merhaba Ben 2007.09 ayında işe girdim.Fakat beni 2008.01.07 tarihinde benim sigortamı ödemeye başladı.Şuandaki tarih. 2023.04.11 şimdiye kadar sigortam ödendi.Kendi isteğimle işten çıkarsam.Tazminat alabilirmiyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sigorta başlangıcınız hangi tarih ?

 10. İhsan güneş dedi ki:

  Merhabalar işe giriş tarihim 13 09.2017 enson yatan bürüt ise 3544.90 tl ne kadar tazminat alırım engelli olarak çalışıyorum %51 raporum var

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bugüne göre hesaplarsak 10.978,07 tl tazminat alma hakkınız var.

 11. Olcay dedi ki:

  Merhaba 10.09.2011ise baslama tarihim kendi istedigimle istej ayrılmak istiyorum maasimi hic birgun gunu gununce alamadim mesai disinda çalıştığımız saatler mesaisini bile alamyrm 2.324 tl bankaya yatam param normal toplam maasim 4.250tl gri kalanini elden aliyorum kidem vs hakka sahip olabiliyormuyun

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Aynı bu belirttiğiniz sbebepler ile iş akdinizi noter aracalığı ile feshederek tazminatınızı yine aynı ihbarnamede belirterek kıdem tazminatınızı ve mesai farklarınızı talep edebilirsiniz. 3 gün içinde işyeri ödeme yapmaz ise iş mahkemesine dava açmalısınız. Belirttiğiniz durumlar haklı fesih sebebidir. Mahkeme sonucunda kazanırsınız.

 12. servet çoğal dedi ki:

  merhaba benim 21.05.2014 işe giriş tarihim. 20.09.2019 da işten çıkartıldım asgari ücret üzerinden maaş alıyordum tazminat alma hakkım var mı. Varsa ne kadar alabilirim

 13. Sinan Özdemir dedi ki:

  MERHABA. 13.04.2015 DE BAŞLADIĞIM İŞ YERİNDEN 05.10.2019 TARİHİNDE ÇIKARILACAĞIM. BANA RESMEN BU BİLDİLMEDİ HENÜZ. BAYRAMLARDA 1 GÜN İZİN KULLANDIM. BAYRAM HARİCİ HİÇBİR RESMİ TATİL KULLANMADIM. 4 AY KADAR ARALIKLARLA GECE ÇALIŞTIM. İHBAR TAZMİNATI İLE TOPLAM NEKADAR TAZMİNAT ALIRIM ACABA. MAAŞIM BRÜT 3556 TL. EVLİYİM BİR ÇOCUĞUM VAR TEŞEKKÜRLER

 14. Dursun Diler dedi ki:

  Merhaba ben 23-04-2016 da başladığım işinden 05-10-2019 da cikarilacam net 2680 burut 3557 TL masim var
  Ramazan ve kurban bayramında bir gün olarak izin kullanıyor diğer günler ve resmi tatillerin mesaisi verilmiyor parça parça 3 ay gece çalıştım nekadar tazminat almam lazım ihbar tazminatı dahil

 15. Ersin dedi ki:

  Merhaba ben 20-03-2015 te işe başladım
  30-10-2019 da işden askerlik sebebi ile ayrılacam gece calışiyorum bayram izinleri vs kullanamıyorum mesaide vermiyorlar nekadar tazminat almam lazım

 16. Yasin Akdağ dedi ki:

  20 mart 2014 giriş
  Net bürüt 3.500
  Bugünlerde işimize son verilecek
  Bayram izni yok
  Özel gün tatili yok
  İş kazası da geçirmiştim elimde izi kaldı
  Ama
  İş kazası olarak gösterilmedi
  Ne kadar tazminat alabilirim