Emekli Sandığı

Emekli Sandığı Cenaze (Ölüm) Yardımı Ödeneği Nasıl Alınır?

Emekli Sandığı ölüm yardımı almak için SGK il ya da ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen ölüm aylıkları, sigortalının vefatından sonra geriye kalan aile üyelerine bağlanmaktadır. Sigortalının resmi nikahlı eşi, anne babası ve çocukları, ölüm aylığından faydalanabilirler. Anne babanın maddi durumunun yerinde olmaması ve diğer kişilerin ölüm aylığından faydalanma haklarının bulunmaması durumunda, ölüm aylığı anne ve babaya bağlanmaktadır. Ancak eş ve çocukların ihtiyacı bulunduğunda, ölüm aylığı anne ve babaya verilmemektedir.

Ölüm Aylığı Nedir, Kimler Ölüm Aylığından Faydalanabilir?

Ölüm aylığı, vefat eden sigortalıların eşlerine, çocuklarına ve anne babalarına bağlanan ödenektir. 4A, 4B ve 4C sigortası kapsamında sigortalı olan kişilerin maaşları, vefat etmeleri halinde ailelerine bağlanmaktadır. Birinci derece yakın akrabaların faydalanması için hazırlanan ölüm maaşı, hak sahipleri arasında pay edilmektedir. Yetim maaşı ve dul maaşı olarak pay edilen ölüm aylıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri istenmeyecektir.

Ölüm aylığı kullanım süresi devam ettikçe, SGK tarafından talep edilen şartlara uyum sağlanması gerekir. Kız çocuklarının kullandığı ölüm aylıkları, yüksek gelirli bir işe girilmesi ya da evlenilmesi durumunun dışında kalan hiçbir sebeple kesilmeyecektir. SGK ölüm aylığından faydalanan kızlar, bir defaya mahsus olarak evlilik için çeyiz parası talep edebilirler. 4C ölüm aylığı karşılığında kullanılacak çeyiz parasının tutarı, ölüm aylığının 1 yıllık toplam miktarına denk gelmektedir.

Ölüm Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ölüm aylığı başvurusu yapmak isteyen kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna gitmesi ve bizzat başvuru oluşturması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe müdürlüklerinden başvuru yapmak isteyen kişiler, kurum tarafından talep edilen evrakları hazırlamalı ve kuruma gitmelidir. Ölüm aylığı talep beyannamesinin hazırlanmasının ardından, başvuru evrakları kabul edilecektir. Gelir testi ihtiyacı olduğunda, kurum görevlileri gelir testini başlatır ve kişilerin doldurması için teslim eder.

Gelir testinin de tamamlanmasının ardından, kişiler adına ölüm aylığı başvurusu yapılacaktır. Ölüm aylığı başvurusunun incelenme süresi, ortalama 5 ila 7 gün boyunca devam etmektedir. Ölüm aylığı kullanımı onaylandığında, başvurunun onaylandığı tarihten sonraki ayın ilk günü, maaş ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Ölüm Aylığı Başvuru Sorgulamasının Detayları Nelerdir?

Ölüm aylığı başvurusunun sorgulama işlemi, e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. E-devlet sisteminden sorgulama yapmak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

 • https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu bağlantı adresi kullanılarak, e-devlet sorgulama giriş sayfası açılmalıdır.
 • Giriş sayfasında yer alan “Giriş Yap” seçeneğine tıklandıktan sonra, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi doğrulanmalıdır.
 • Kimlik bilgileri doğrulandıktan sonra, sistem girişi yapılmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu işlem sayfasının açılmasının ardından “Ölüm Aylığı” bölümü tercih edilmelidir.
 • Ölüm aylığı başvurusu için sorgulama yapıldıktan sonra, başvurunun onaylanıp onaylanmadığı teyit edilebilir.

Ölüm aylığı başvuru sayfasında, onaylanan aylıkla ilgili detaylı açıklamalara yer verilecektir. Başvuru sorgulama sayfasında herhangi bir bilgiyle karşılaşılmazsa, ölüm aylığının onaylanmadığı anlaşılmalıdır.

Ölüm Aylığı Limitleri Nasıl Belirlenir?

Ölüm aylığı limitleri, birinci derece hak sahipleri arasında oransal olarak pay edilmektedir. Ölüm aylığının pay edilmesi için belirlenen oranlar, aşağıda listeler halinde açıklanmıştır:

 • Sigortalının resmi nikahlı eşine, ölüm aylığının %50’si verilmektedir.
 • Sigortalının hiç çocuğu olmadığında, %75 oranında ölüm aylığı eşe bağlanmaktadır.
 • Çocuklara verilen ölüm aylığı tutarı %25 değerindedir. %25’ten az olmamak şartıyla, tüm çocuklara yetim maaşı bağlanacaktır.
 • Bir çocuk ve bir eşin ölüm aylığından faydalanması durumunda, %50-%50 aylık dağılımı yapılmaktadır.
 • Kardeşlerin alacakları yetim maaşının tutarı, hak sahiplerinin azalmasıyla birlikte daha da yükselecektir.
 • Ölüm aylığı kullanımına, ihtiyaç halinde anne ve babalar da dahil edilmektedir.

Ölüm aylığı için belirlenen maaşların toplam tutarı, hayatını kaybeden sigortalının toplam maaşından daha yüksek olamaz.

4C Ölüm Aylığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Ölüm aylığından faydalanmak için belirlenen temel şartlar şunlardır:

 • Ölüm aylığından faydalanmak isteyen kişilerin, vefat eden sigortalının birinci derece yakını olması ve nüfusta kayıtlarının bulunması şart koşulmuştur.
 • Ölüm aylığı kullanımı için maddi durumun kötü olması şarttır. Aylık kişi başı gelirin, asgari ücretin 1/3’ünden fazla olmaması şart koşulmuştur.
 • Ölüm aylığı alan erkek çocuklarının, 17 yaşından sonra sigorta başlangıcı yaptırmaması gerekir.
 • Erkeklerin açık ya da örgün öğretim üzerinden, eğitimlerine devam etmeleri gerekir.
 • Kızların evli olmaması, ölüm aylığı kullanım şartlarındandır.

4C Ölüm Aylığı Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

Ölüm aylığı başvurusunda talep edilen evraklar, aşağıda sıralanmıştır:

 • Ölüm aylığı talep eden kişilerin kimlik belgelerinin asılları ve fotokopileri
 • Ölüm aylığı başvuru belgesi
 • İkametgâh kayıt belgesi
 • Sigortalıya ait ölüm belgesi
 • Vefat eden sigortalının SGK hizmet dökümü
 • Hane halkına ait gelir testi ve gelir belgesi
 • Öğrencilere ait öğrenci belgesi
 • Hane halkına ait SGK hizmet dökümü belgeleri

Hangi Durumlarda Ölüm Aylığı Kesilir?

Yetim aylığı ve dul maaşı olarak iki ayrı kategoride incelenen ölüm aylığının kesilmesi, aşağıda sıralanan durumlara bağlı olarak gerçekleştirilmektedir:

 • Yetim maaşı alan kız ve erkek çocuklarının SGK’lı olarak işe başlaması, ölüm aylığı kullanımının sonlanmasına sebep olmaktadır.
 • Kız çocuklarının evlenmeleri durumunda, ölüm aylığı ödemeleri durdurulacaktır. Evliliklerin bitmesine bağlı olarak, kızlar tekrardan anne ya da babalarının sigortasına dahil edilir ve ölüm aylığı kullanımına devam edilir.
 • Kızların evlenmeden önce çeyiz parası almaları, 1 yıl boyunca ölüm aylığının kesilmesine ve 1 yılın sonunda, diğer kardeşlere aktarılmasına yol açacaktır.
 • Vefat eden eşinden kalma ölüm aylığından faydalanan kadın ya da erkekler, yeni bir evlilik yapmaları durumunda ölüm aylığından faydalanamazlar. Resmi nikah olmaksızın bir kişiyle yaşamaya başlayan kişiler, SGK tarafından tespit edilir ve cezalandırılır.
 • Erkek çocuklarının eğitim hayatına devam etmemesi durumunda, 20 yaşına bastıklarında ölüm aylığı ödemeleri durdurulacaktır.
 • Üniversite eğitimine devam eden erkekler, en fazla 25 yaşına kadar ölüm aylığı alabilirler. Ölüm aylığı için belirtilen yaşın tamamlanmasının ardından, aylık ödemesi yapılmayacaktır.
 • Kız çocuklarının SGK’lı olarak işe başlaması durumunda, alınan aylıklar değerlendirilir ve asgari düzeyde olduğunda, ölüm aylığı ödemelerine devam edilir. Alınan maaşın yüksek olması durumunda, kız çocuklarına verilen ölüm aylıkları da sonlandırılmaktadır.
 • Kişilerin gayrimenkul satın alması ya da aylık gelirin artması durumunda, ölüm aylığı ödemeleri sonlandırılacaktır.
 • Hane halkında kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin 1/3’ünden fazla olmaması gerekir. Kişi başı aylık gelir miktarının yüksek olması durumunda, ödenen ölüm aylıkları sonlandırılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan incelemelerde, ölüm aylığının kesilmesine yol açan etkenlerin bulunduğu tespit edilirse, kişilere ölüm aylığı ödemesi yapılmayacaktır. Ölüm aylığının sonlanmasına sebep olan durumlar, kişiler tarafından SGK’ya bildirilmelidir.

Öğrencilerin Ölüm Aylığı Kullanım Şartları Nelerdir?

Ölüm aylığı kullanımı, sadece erkek öğrenciler için kısıtlanmıştır. Kız çocuklarının ölüm aylığı kullanımında, eğitim ya da yaş sınırlaması bulunmazken, erkek çocuklarının sadece üniversite süresi boyunca ölüm aylığından faydalanma hakkı bulunmaktadır. Ölüm aylığı kullanan erkek çocukları, lise ve açık lise eğitimi almak şartıyla 20 yaşına kadar maaştan faydalanabilir. Üniversite eğitimi gören erkek çocukları, işe başlamamak şartıyla en fazla 25 yaşına kadar ölüm aylığı almaktadır. Ölüm aylığı alınan süreler içerisinde SGK’lı olarak işe başlayan çocuklar, ölüm aylığı kullanım haklarını kaybedecektir.

Cenaze Ödeneği Örnek Dilekçeyi İndirmek İçin TIKLAYINIZ!

Beyan ve Taahhüt Belgesi İndirmek İçin TIKLAYINIZ!

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

74 Yorum

 1. Merhaba babam 4/C memur emeklisi iken 27.12.2020 de vefat etti .geriye nikahli eşi 2 kiz 4 erkek. 6 çocugunun 6sida evli maasi annemin uzerine cevirdik emekli sandigi anneme 1defaya mahsuz olum parasi adi altinda odeme yapti ilk aylikta .ama bundan haric sgk ya biz kardesler ceneze odenegi başvurusu yapmamiz durumunda ayri bir odeme oldugu bilgisi dogrumu acaba

  1. Merhaba,

   Yapılan ödeme Cenaze ödeneğidir. Maaş haricinde ölüm sonrası ödenen bedel cenaze ödeneğidir.

 2. iyi gunler,ben esim den dolayi tekirdag sgk ya dul maasina bas vuru yaptiydim sahsi olarak elden verdim basvuruyu, mektup gelmedi daha fakat benim e.devlet sistemime dusmus anlayamadigim.oranlari nasil dagilim oluyor.birdehisse payi saygilar….. birde burdan sistemden tekrar basvuru yaparken esim icin yanlislikla kendi T C. mi yazmisim,bir hata olusurmu,saygilar.

  1. Merhaba,

   Maaşı sadece siz alacaksanız % 75 oranında maaş bağlanır. Kurum gerekirse düzeltme için sizinle iletişime geçer.

 3. Merhaba ben 07/12/2009 tarihinde babamı 21/011/2010 tarihinde abimi,15/02/2014 tarihinde de annemi kaybettim herhangi bir başvuru yapmadık kimse bize herhangi bir bilgi vermedi bu nedenle vefat ödeneği almadık geriye dönük ölüm(vefat) ödeneği alabilir miyim. bu belgeleri nüfus dairesinden temin edebilir miyiz.Nasıl bir yol izlemeliyiz.

  1. Merhaba,

   SSK da geriye dönük 5 yıl zaman aşını var. bu nedenle alamazsınız.

 4. MERHABA TEYZEMİN KAYBETTİK.. HİÇ EVLENMEDİ ANNE BABA VEFAT ETTİ.. ÖLÜM YARDIMI İÇİN KARDEŞLERDEN BİRİ YETERLİ MİSİR NE EVRAKLAR GEREKLİ VE BUNUN İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ VARMIDIR?

 5. emekli gazi 5434 sayılı kanuna tabi ölümü halinde cenaze yardımı için nereye başvurulur. hangi belgeler gereklidir. ..
  not: eş yok 4 çocuk var .

 6. Cenaze yardimi için gerekli belgeler ve belgelerle nereye müracaat edilecek emekli sandıgi emeklisi için

 7. MERHABA 19 OCAK 2019 BABAMI KAYBETTİM KAMU PERSONELİ EMEKLİLER BAŞKANLIGINA NE SEKİLDE BASVURU YAPA BİLİRİM CENAZE YARDIMI İÇİN
  ELİMDEKİ EVRAKLAR : ÖLÜM BELGESİ – VERASET İLANI VAR

  1. Merhaba,

   Ölüm defin tutanağı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, kimlik fotokopisi ve veraset ilanı gereklidir. Ankara emeklililer daire başkanlığına dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir.

  2. hastaneden ölüm belgesi alındı (neden öldugude yazıyor belgede)
   bu belge sayasinde gömumdu rahmetlik

  3. PEKİ DİLEKCEDE NE YAZMAM GEREK ORNEK LİNK VERİRMİSİNİZ LÜTFEN
   VERASET İLANIN FOTOKOPİSİ OLURMU

  4. Merhaba,

   Cenaze ödeneği dilekçesi örneği – SGK başlığıyla arattığınızda alacağınız döküman emekli sandığı için de geçerlidir.

 8. Emekli sandığı cenaze yardımı (ödeneği) için SGK il müdürlüğüne yazacagimiz dilekçenin bir örneğini aşağıda yazacağım email adresime gönderilmesini rica ederim. Email adresim: mustafatalatertekin5@ gmail.com

 9. mrb barış soyak ben 22.09.2018 tarihinde babam mehmet soyak vefat etmiştir babamın kurumu emekli sandığıdır yanlız biz cenaze yardımı almadık bunun için nasıl yardımcı olursunuz benden yardım için ne isteniyor ne yapmam lazım .teşekkürler.

 10. Merhaba, Annem emekli sandığından babamın maaşını alıyordu. Annemde vefat etti. annem için ölüm parası ve kalan emekli maaşını alabilmek için ne yapmalıyız.

 11. Eşimle ben Emekli sandığı emeklisi. Engelli kızımız 28 yaşında 21 Kasım 2018 de vefat etti. Ölüm parası alabilirmiyiz.

  1. Merhaba,

   Cenaze yardımı sadece emekli asıl hak sahipleri için yapılmaktadır.

 12. lisede öğretmen olarak çalışan kızım vefat etti. noterden alınan evrakta yasal mirasçısı anne ve babası, cenaze yardımı için sgk kurumunuza başvurun diyor, kurum sgk ya başvurun diyor. hangisi doğru?

  1. Merhaba,

   Evet zaman aşımı süresi 5 yıldır. Hala başvurma hakkınız mevcut.

 13. Ben Emekli sandığından emekliyim. Bakmakla yükümlü bulunduğum Annem 25 Haziran 2018 tarihinde vefat etti. Ölüm yardımı alabilirmiyim?

 14. Babam 14.07.2005 Annem ise 05.05.2008 tarihlerde vefat etmişler ancak her ikisininde ölüm yardımı almamışım . Ben 2007 tarihinde emekli olmuşum. Acab ben bu yardımdı alabilirmiyim.

 15. 13 ağustos 2017 günü T:C 396 559 958 98 nolu eşim şerife tekbıyık
  vefat etti herhangi bir aylıği yoktu ev hanımı idi eşimin vefatında çok parasal masrafım oldu 657.4c emekliyim ölüm yardımı alabilirmiyim bilgi almak istiyorum

 16. Merhaba iyi calismalar annem 28 mart 2017 de vefat etti emekli sandığından dul maaşı vardi babamdan dolayi aliyodu biz annemden cenaze yardimi alabilirmiyiz albilirsek neler gerekli yada ne yapmamiz lazim yol gosterirseniz sevinirim teşekkürler

 17. ölmüş babamın üzerinden maaş alan annem 12 ağustos 2016 yılında vefat etti ölüm parasını nasıl nereden alırız ve neler gerekmektedir.

  1. Merhaba,

   Cenaze yardımı emeklilik hak sahibine ödenir yani anneniz için ödenmez.

 18. babam emniyette gece bekçiliğinden emekli oldu. 08.10.2017 tarihinde vefat etti. 4 kardeşiz
  ölüm yardımı alabilmemiz için ne yapmamız gerekir

 19. merhaba

  babam 2015 de vefat etti babam ssk emeklisiydi emekli aylıgını annemin üstüne cevirdik o donem cenaze yardımın dan bilgimiz yoktu bu yuzden basvuru yapmamiştık şimdi basvuru yaparsak bu yardımı alabılırmıyız alabılıyorsa ne gıbı evraklar gerekıyo ve nereye basvurmamız gerekır

  1. Merhaba,

   İkametgahınızın bağlı bulunduğu Sosyal güvenlik merkezine ölüm kağıdı ile müracaat edebilirsiniz. Henüz zaman aşımına uğramamış

 20. Emekli sandığından emekli olan kişi vefat eden eşi için cenaze yardımı alabilir mi?

 21. Merhaba.Vefat eden polis memuru abimden dolayı anneme maaş müracaatında bulunduk bağlandığını söylediler fakat inceleme uzmanında dediler işlem bitince aileye haber vereceğiz dediler.Acaba anneme ne kadar maaş bağlanır ? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

 22. Merhabalar

  Babamı 31.01.2018 tarihinde kaybettim.Bugün emekli sandığına gidip, anneme maaş bağlanması için müracaatta bulunduk.Bir belge doldurduk.Ekinede istenilen bilgileri koyduk.Takip içinde bir makbuz verdiler.Size bildirim yapılacak denildi.
  Ancak cenaze ve emekli aylığı konusunda net bigi alamadık.Cenaze ödemeleri size bu belge üzerinden bankaya yatırılacak denildi.
  Başkada bilgi yok.Yorumları okuduğumda varislerin ayrı ayrı müracaatı gerekli diyorsunuz.Bende babamdan aylık alabilirim.Kızıyım ve evlenmedim.Ama bana bir bilgi verilmedi.Formu doldurduğumuz halde.Ne yapmalıyız??

 23. Çalışan 5434’e tabi memurun eşinin ölmesi durumunda ölüm yardımı için nasıl ve hangi kuruma müracaat etmelidir?

 24. Emekli Sand emekli babam 3 ock, ssk emk annem 13 ock 2018 de vefat ettiler.ettiler.Cenaze yardımı alabiliyor muyuz?

  1. Merhaba,

   Cenaze yardımı maaşı bağlanan sigortalı asıl hak sahibine yapılmaktadır. Bu nedenle emekli aylığı alan dul cenaze yardımı alamaz.

 25. Merhaba annem babasından maaş aliyordu dedemden yani annemi 2015 kaybettik ölüm yardimi alabiliyormuyum benim herhangi bir sigortam yok ustume kayitli bir malda bu durumda alabilir miyim

  1. Merhaba,

   Ölüm yardımını sadece emeklilik esas hakkı olan kişiler için alınabilmektedir. Yani anneniz babası nedeni ile aldığından cenaze yardımı alamazsınız.

 26. Merhaba,

  Benim Babam vefat etti.Anneme maaşın bağlanması için emekli sandığına müracat ettik.Orada çalışan bayan hem maaşın hem de cenaze yardımının yatırılacağını söyledi.Fakat Emekli sandığı cenaze yardımı (ödeneği) için ayrı bir dilekçe şart mı?

  1. Merhaba,

   Cenaze ödeneği için de ayrıca dilekçe verilir ancak babanızın ölümüne yakın bir zamanda başvuruda bulunmuşsanız sizin başvurunuzu da almış olabilirler. Ödenmez ise süresini kaçırmazsınız. Tekrar başvurabilirsiniz.

  2. Teşekkür ederim.

   Babamın vefatından 10 gün sonra başvuruda bulunmuştuk.Çalışan bayan özellikle kaç gün önce vefat etti diye sormuştu.Ankara ya postayla evrakta gönderdik.Sonuçlarını nereden takip edebiliriz, E-devletten mi yoksa bize bildiriyorlar mı?

 27. Babamın emekli maaşını alan annemin vefatı gerçekleşti. Annemim cenaze yardımı ödeneği alabilir miyiz.? Alabilir isek miktarı ne kadar ? teşekkür ederiz.

  1. Merhaba,

   Cenaze yadımı sadece emeklilik hakkına sahip olan esas kişiye yapılmaktadır. Anneniz için alamazsınız.

 28. Sayın yetkili, babam Emekli sandığı emeklisi olarak Ocak-2004 de vefat etti.Haklarından faydalanan annem 15 .09.2017 de vefat etti.Bu durumda annemiz için ölüm yardımı alabilirmiyiz? , Yoksa 13 yıl önce vefat eden ama ölüm yardımını bilmediğimiz için müracaat etmediğimiz babamız için ölüm yardımı müracaatında bulunabilirmiyiz ?Saygılar.

 29. Merhaba, vefat eden babamın emekli maaşını almak için gerekli belgeleri hallettim ve yaklaşık üç ay sonra cenaze ödeneği banka hesabıma yatırıldı. Peki emekli maaşı ne zaman yatar, bir bilginiz var mı acaba?

  1. Betül Hanım merhaba,

   Emekli maaşı işlemleri 60-90 gün arasında sonuçlanır. Yakında sonuçlanması gerekiyor.

 30. Merhabalar
  Babam 15-07-1959 doğumlu. 01-05-1986 tarihi itibariyle sigortaya giriş ve 937 gün primi var. 20-11-1989 dan 31-12-1996 a kadar bağkur ödemesi bulunmakta. Daha sonraki süreçte bağkurunu ödeyemediği için borçlandı. Son düzenlemede borç ve primleri silindi ve 2008 tarihinden itibaren 1 yıllık bağkur borçlanması yapıldı şu anda onu ödüyor. Babamın anayaşıda kimliğine küçük yazılmış. Esasen 1954 doğumlu ve şu anda 58 değil 63 yaşında bundan sonraki süreçte emekli olabilmesi için nasıl bir yol izlemesi gerekiyor. Konu hakkında yardımlarınızı rica ediyorum. Saygılarımla

 31. annem 2013yilinda vefat etti babamdan emekli sandigindan maas aliyordu biz bilmiyorduk olum parasi veriyormus devlet 06.07 2013de vefat etti biz cocuklari olarak alabiliyormuyuznurcan sengul

  1. Merhaba,

   Cenaze yardımı hak sahibi emeklinin vefatında ödenmektedir. Sonraki varislerinin ölümünden sonra cenaze ödeneği ödenmemektedir.

 32. Merhaba,
  babam 30.09.2017 tarihinde vefat etti. sgk emeklisi. 4 kardeşiz. Talep dilekçesini 4 kardeş ayrı ayrı mı düzenlemeli? Yatacak olan para ziraat bankasına hangimizin adına yatar?
  teşekkürler

  1. Merhaba,

   Aynı dilekçe altında 4 kardeş de imza atarak hesap numarası belirterek talepte bulunabilirsiniz.

  1. Merhaba,

   SSK ve Bağkur 2017 yılı içinde vefat edenler için SGK 531 TL. tutarında cenaze yardımı ödenmektedir.

 33. 29 Haziran da vefat eden annem adına Emekli sandığı cenaze yardımı için müracaat ettim. Hala bir sonuç alamadım, her 15 günde bir aramama rağmen işlemin devam ettiğini söylüyorlar. Normal bir durum mu? İnanılır bir şey değil, 3 ay olacak ve ödeme yapılmadı.

  1. Alev Hanım merhaba,

   Emekli sandığı cenaze yardımı işlemleri SGK dan daha uzun sürmektedir. Son dönemde birçok memurun açığa alınması ve izinde olan memurların olması sebebi ile işlemler normal zamanlara göre daha uzun sürüyor.

 34. 29 Ağustos 2017 deannem vefat etti.Bayram dolayısıyla maaşı erken yatmıştı ama biz annem yoğun bakımdan çıksın sonra çekeriz maaşını diye çekmedik,çıkamadı..Çekemediğimiz maaşını çekersek suç işlemiş olur muyuz?Cenaze yardımı alabilir miyiz?Böyle bir hakkımız var ise annemin ruhuna hayır yapmak için kullanmak isteriz.Bu arada annem rahmetli babamdan (emekli sandığı emeklisi) dul maaşı alıyordu.Şimdiden teşekkür ederim..

 35. Babam 100 gün önce vefat etti.Maaşını emekli sandığından alıyordu.Doğal olarak annem almaya başladı.Ama cenaze yardımı alamadı.170 arayarak talepte bulunulmasına rağmen sonuç çıkmadı.Yardımcı olmanızı rica ediyorum.

  1. Ali Bey Merhaba,

   Emekli sndığı cenaze yardımı için;

   -Talep dilekçesi (Her varis için ayrı ayrı )

   -Emeklinin ölüm tarihini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği ni,
   İadeli Taahhütlü posta ile Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı na posta yolu ile göndermeniz gerekmektedir.

 36. Annem 21.07.2017 vefat etti 4 kardeşiz benim yaşım52 evin tek bekar kızıyım diğer kardeşlerim erkek annem emekli sandığından emekli idi ben ssk dan emekliyim annemin maaşını alabilirmiyim alırsam hangi evraklar gerekli nereye başvurmalıyım yardımcı olursanız sevinirim tşk

 37. Emekli sandığı cenaze yardımı (ödeneği) ??? Emekli Sandığından Ölüm Yardımı Alabilmek ??? bu ikisi farklı yardım mı ????

  1. Merhaba Murat Bey,

   İkisi de aynı ödenek. Halk dilinde yaygınlaşan tabir Ölüm yardımı olduğu için bu şekilde de adlandırılabiliyor.

 38. merhaba benim annem 19 nisanda vefat etti emekli sandığından cenaze ödeneğini ne zaman alırım ve hangi bankaya yatar

  1. Merhaba,

   Emekli Sandığından Ölüm Yardımı Alabilmek İçin;

   Talep dilekçesi (Varislerden ayrı ayrı istenir) ve
   Emeklinin ölüm tarihini gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Bu belgelerle birlikte; Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Milli Müdafaa Cad. No:24 06643 Bakanlıklar/ANKARA adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

  2. Merhaba,

   Cenaze yardımı Ziraat Bankası tarafından ödenir. Ödeme ayın 8-14 ‘ü arasında Ziraat Bankası’ndan alınabilir. Haziran ayında yatmadı ise Temmuz ayında kontrol edin.

  3. Merhaba,

   Emekli sandigindan , emekli babamin , mirascilar , olum parasini nasil alir ve muracat icin nereye basvurulmali, dilekce nasil dir

  4. Merhaba,

   Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir.

  1. Merhaba,

   Emekli sandığı cenaze yardımı (ödeneği) için Ölüm ve defin belgesi ile birlikte İkametgahınızın bağlı bulunduğu Sosyal güvenlik merkezine ile müracaat etmeniz gerekmektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu