emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

E-Devlet Ölüm Aylığı Başvurusu, Şartları ve Belgeleri

E-Devlet Ölüm Aylığı Başvurusu, Şartları ve Belgeleri

E-Devlet üzerinden ölüm aylığı başvurusunda gerekli belgeler ve koşullar sadece PTT’den edineceğiniz e-Devlet şifresi olmalıdır. Pandemi koşulları sebebiyle ölüm aylığı başvuruları artık e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

Elinizde bulunması gereken bilgiler şunlardır:

 • Başvuruda bulunacak kişinin T.C. kimlik numarası,
 • e-Devlet şifresi
 • Vefat eden kişinin T.C. kimlik numarası gerekmektedir.

e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden “Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi” ekranı üzerinden vefat eden eş, çocuk, anne veya babanın T.C. kimlik numarası üzerinden başvuru yapılabilir.

e-Devlet sistemi haricinde ölüm aylığı başvurusu bizzat Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü’nden yapılabilir. Ölüm aylığı bağlandıktan sonraki ikincil işlemler için ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı’na başvuru yapılması gerekmektedir.

Ölüm Aylığı Nedir?

Ölüm maaşı, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden sigortalının geriye kalan hak sahiplerine iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından yapılan yardımlardan biridir. Ölüm aylığından faydalanabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır.

Dul ve Yetim Aylığı Nedir?

Dul maaşı ve yetim maaşının tanımları farklıdır. Dul maaşı, sigortalı çalışan eşin vefat etmesi durumunda kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan yardım maaşıdır.

Maaş hem erkekler hem de kadınlara verilebilir. Yetim maaşı, anne veya babanın ya da her ikisinin vefatı durumunda çocuklarına bağlanan yardım maaşıdır.

Ölüm Aylığı Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Ölüm maaşına hak kazanma koşulları şunlardır:

 • En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
 • 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması
 • Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
 • Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.
 • Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.
 • 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır. Ayrıca, kendi nam ve hesabına (5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

Ölüm Aylığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ölüm maaşını başvurusunda sunulması zorunlu belgeler aşağıda şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Ölüm aylığı bağlanması için talep dilekçesi,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Veraset ilanı,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Hak sahipleri için beyan ve taahhüt belgesi,
 • Eşler ve çocuklar arasında çalışan varsa her biri için gelir belgesi,
 • Kişinin sigortasızlığına dair e-devletten alacağı belge,
 • Çocuklar için öğrenim belgesi,
 • Ziraat Bankası hesap numarası,
 • Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu.

Ölüm Aylığı Başvuru Formu Nedir?

Ölüm maaşı başvuru formu ve talep dilekçesi vefat eden yakının ardından eşe ve çocuklara gerekli şartların sağlanması halinde SGK tarafından verilen aylıklara başvuru sürecinde sunulması zorunlu olan belgelerdir.

Bu belgelere ve doldurulmuş örneklerine Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde bulunan “Formlar ve Dilekçeler” sekmesinden ulaşılabilir.

E-Devlet Ölüm Aylığı Başvuru Aşamaları

E-devlet üzerinden ölüm aylığı başvuru işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilmeniz için aşağıda ki adımları sırası ile yapmanız gerekiyor.

Ölüm maaşı yada dul / yetim maaşı başvurusu yapmadan önce “Yakınınıza Ait T.C Kimlik Numarası” alanına 11 haneli numarayı doğru yazmanız ardından “Başvur” linkine tıklamanız gerekiyor.

Ölüm Aylığı Oranları Nedir?

Ölüm maaşının miktarı vefat eden sigortalı kişinin eş, çocuk, anne ve babasına göre farklıklar gösterir. Bu farklı oranlar çocuk sayısı, eşin çalışıp çalışmadığı ve yeniden evliliği gibi durumlara göre belirlenir.

Ölüm aylığı oranları şöyledir:

 • Dul eşe vefat eden sigortalının maaşının %50’si,
 • Çocuğu olmayan ve çalışan dul eşe maaşın %50’si,
 • Çocuğu olmayan ve çalışmayan eşe maaşın %75’i,
 • Dul eş ve çalışmayan bir çocuk olması durumunda maaşın %60’ı eşe, %30’u çocuğa,
 • Dul eş ve çalışmayan iki çocuk bulunması durumunda maaşın %50’si eşe, her bir çocuk için %25’lik kısım ayrılır.
 • Vefat eden sigortalının evli olmayan kızlarının her birine ölen babadan dul kızına maaş bağlanması da dahil olmak üzere maaşın %25’i,
 • Vefat eden sigortalının tek kızı olması halinde maaşın %50’si bağlanmaktadır.
 • Vefat eden sigortalının anne ve babasına maaş bağlanması için birçok hususun değerlendirilir. Buna göre anne ve babasına maaş bağlanmasının ilk şartı 65 yaşın üstünde olmasıdır. 65 yaşını geçen anne ve babaların, ölen çocuklarından ölüm aylığı alabilmeleri için herhangi bir kurumdan maaş almıyor ve çalışmıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığında maaşın %25’i anne ve babaya bağlanabilmektedir.
 • Örneğin, vefat eden kişinin emekli maaşı 1500 TL ise dul maaşı kapsamından eşin hak oranı %75 1125 TL ölüm aylığı, hak oranı %50 ise 750 TL ölüm aylığı bağlanmaktadır. Vefat eden kişinin çocuğunun %25 hak oranı varsa alacağı ölüm maaşı 375 TL olacaktır.

Eşe Dul Maaşı Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Vefat eden sigortalının eşinin maaş alması için gerekli olan koşullar şunlardır:

 • Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır.
 • Sigortalının dul eşine %50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanun kapsamında veya yabancı bir ülkede çalışmaması gerekmektedir.
 • Vefat eden sigortalının eşine endi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde %75 i oranında aylık bağlanacaktır.

Çocuklara Maaş Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Vefat eden sigortalının çocuklarının maaş alması için gerekli olan koşullar şunlardır:

 • Çocuğun cinsiyeti,
 • Çocuğun yaşı,
 • Çocuğun öğrenim durumu,
 • Çocuğun medeni hali,
 • Malul olup olmaması
 • Çocuğun yabancı bir ülke mevzuatında çalışma durumu (5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile, Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5.madde 1.fıkrası gereğince) gibi şartlar dikkate alınmaktadır.

Erkek Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Vefat eden sigortalının erkek çocuğunun maaş alması için gerekli olan koşullar şunlardır:

 • Yükseköğretim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları,
 • Ortaöğretim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları,
 • Herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları,
 • Yabancı bir ülkede çalışmıyor olmaları,
 • Kendi sigortaları nedeni ile gelir veya aylıkları olmaması şartları gerekmektedir.

Kız Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Vefat eden sigortalının kız çocuğunun maaş alması için gerekli olan koşullar şöyledir:

 • Yabancı bir ülkede çalışmıyor olmak,
 • Kendi sigortaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,
 • Evli olmamak veya evliyse sonradan boşanmış olması gerekmektedir.

Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Malul Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Malul çocukların ölüm maaşı alması için gerekli koşullar şu şekilde olmalıdır:

 • Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az %60 oranında yitirdiğini kanıtlayan onaylı sağlık raporu,
 • Herhangi bir sigortalı işte çalışmaması gerekmektedir.
 • Yaş, cinsiyet ve medeni durumları fark etmeksizin malul çocuklara ölüm aylığı bağlanır.

Dul Maaşı Ne Zaman Kesilir?

Eşe bağlanan maaşın kesilmesi aşağıda sıralanan durumlarda gerçekleşir:

 • Türk Vatandaşlığından çıkma veya çıkarılma
 • Eşinin vefatından sonra evlenen kadının aylığı kesilmemektedir. Sonradan evlendiği eşinin ölümü nedeniyle, ikinci eşinden de ölüm aylığına hak kazanan dul eşe, bu aylıklardan tercih ettiği aylığı bağlanmaktadır.
 • 5434 sayılı Kanuna göre dul aylığı bağlananların 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c statüsünde çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmemektedir. Ancak, çalışılan statüye göre aylık bağlama oranları değişmektedir.

Kız ve Erkeklere Bağlanan Yetim Aylığı Ne Zaman Kesilir?

Kız ve erkek çocuklara bağlanan maaşın kesilmesi şu durumlarda gerçekleşir:

 • Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılma
 • Yetim aylığı aldığı sırada evlenen erkek ve kız yetimin aylıkları kesilmektedir.
 • 5434 sayılı Kanuna göre yetim aylığı bağlananların 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, ve 4/1-b statüsünde çalışmaya başlamaları halinde yetim aylıkları kesilmemektedir.
 • Öğrenim durumu değişikliği nedeniyle aylıklar kesilmektedir. Erkek yetimlerin 18 yaşından sonra okumayı bırakırsa, eğer ortaöğretim öğrencisi ise 20 yaşından sonra, yükseköğrenim öğrencisi ise 25 yaşını doldurması halinde aylıkları kesilmektedir.

Malul Erkeklere Bağlanan Yetim Aylığı Ne Zaman Kesilir?

Maluliyeti bulunan erkeklere bağlanan maaşın kesilmesi şu durumlarda gerçekleşir:

 • Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılma
 • 5434 sayılı Kanuna göre göre aylık almakta olan malul erkek yetimin 5510 sayılı Kanunun 4/1-c kapsamında çalışması durumunda 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince aylığı kesilmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamında çalışmaları nedeniyle bağlanan aylıklarının asgari ücretin net tutarından fazla olduğu tespit edilenlerden muhtaç olmadıklarına karar verilenlerin aylıkları kesilmektedir.
 • Kurum Sağlık Kurulu kararı ile yapılan düzenli kontrollerde çalışma gücünün %60 oranından azaldığı onaylanırsa tespit edilirse bağlanan yetim aylığı kesintiye uğrar.
 • Malul erkeklerin evlenmesi halinde yetim aylıklarında bir kesinti olmaz.

Ölüm Aylığı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ölüm maaşının hesaplanması Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre belirlenir. 5510 Sayılı Kanun’a göre; “her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait olduğu yılın Ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamaz.”

Ölüm Aylığı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Ölüm maaşı sorgulaması için 3 seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler aşağıda şöyle sıralanmaktadır:

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi ALO 170 üzerinden,
 • E-Devlet sistemi üzerinden,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu şubeleri üzerinden ölüm aylığı sorgulaması yapılabilir.

ALO 170 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi’nden yapılan ölüm aylığı sorgulamasında kimlik doğrulaması istenmektedir. Bu doğrulama için bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde aktarılması sorgulamanın kolayca yapılabilmesini sağlar.

Bu doğrulama için başvuru yapan kişinin T.C. kimlik numarası, vefat eden kişinin ölüm tarihi, ölüm aylığına başvuru tarihi ve müracaat numarası ve vefat eden kişinin T.C. kimlik numarası kimlik doğrulaması için cevaplanması zorunlu olan bilgilerdir.

T.C. Kimlik Numarası ile Dul ve Yetim Maaşı Sorgulaması

Dul ve yetim aylığı sorgulaması T.C. kimlik numarası ile e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapmak için şifrenizin olması gerekmektedir. Eğer sorgulama yapacak kişinin e-Devlet şifresi yoksa PTT şubelerinde T.C. kimlik numarası ile temin edilmesi gerekmektedir.

e-devlet sistemi üzerinden ölüm aylığı sorgulaması yapmak için ilk adım T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmaktır. Giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet sitesinden “Ölüm Maaşı Sorgulama” işlemine tıklayarak çıkan sonuçlara göre sorgulama işlemi tamamlanır.

Dul Eşe Maaş Bağlanma ve Bağlanan Maaşın Kesilme Durumu

Vefat eden sigortalının dul kalmış eşine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ilk ve en önemli şart eşi ile resmi nikahın olması gerekliliğidir. Ölen sigortalının ölüm anında eşler arasında resmi nikah olmaması durumunda eşin ölüm aylığı alma gibi bir hakkı bulunmamaktadır.

Ölüm ardından arada resmi nikah bulunması durumunda ise eşler çocuk sayılarına ve çalışıp çalışmama durumlarına göre farklı yüzdelik oranlarla ölüm aylığı almaya hak kazanabilirler. Dul eşe bağlanan maaşın kesilme durumu da eşin yeniden evliliği halindedir. Dul eş yeniden resmi nikahla evlilik yaptığında ölüm aylığı kesilmektedir.

Vefat Eden Sigortalının Çocuklarına Maaş Bağlanma ve Kesilme Durumu

Sigortalı olan çalışanın ölümü halinde çocuklarına bağlanacak olan maaş alabilmek için de kanun ve yönergelerde belirtilen bazı şartların olduğu görülmektedir.

Bu noktada;

 • Çocuğun cinsiyeti
 • Çocuğun yaşı
 • Çocuğun öğrenim durumu
 • Çocuğun medeni hali
 • Çocuğun malullük (sakat olma) durumu
 • Çocuğun yabancı bir ülke mevzuatında çalışma durumu (5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile, Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5. madde 1.fıkrası gereğince)

SSK Birikmiş Paramı Almak İstiyorum, Nasıl Alabilirim?

Çeyiz Parası Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır, Ne Zaman Yatar

Eşinden Boşanmış Kadın Dul Maaşı Nasıl Alır, Şartları Neler?

Yorumlar

 1. Betül Yörük dedi ki:

  Teyzem vefat etti. Çocuğu yoktu. Ben nasıl müracaat edip maaşını alabilirim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Teyzenizin maaşını alamazsınız.

 2. Tülay yildirim dedi ki:

  Size dün yazdım ama dönüş olmadı annem 3 ağustosta vefat etti belki bir süre çalışma hayatı oldu sonra isteğe bağlı olarak sigortasını ödeyip emekli oldu emekli maaşını SGK emeklisi eşinden ayrılmış ve kız cocugu olan kız kardeşim alabilirmi kız kardesimin emekli maaşı düşük(3500tl) ve başka bir geliri yadauzerine malı mülkü yok bana yardımcı olursanız sevinirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   SSK emeklisi olarak annenizden maaş alamaz. annenizin maaşı daha yüksek ise kendi maaşına feragat edip ona başvurabilir.

 3. Mehmet Akıncı dedi ki:

  verdiğiniz cevap için çok teşekkür ederim. bir sorum daha olacak izninizle. emekli sandığından emekli olan babam 2021 yılında vefat etti. diğer ablamın eşi de sgk emeklisi ve maaş alıyor. ama ablamın bir çalışma hayatı olmadı. kendisi ev kadını. babamdan maaş alma hakkı olur mu? eğer böyle bir hakkı varsa nereye nasıl başvuru yapabilir?saygılar.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet ablanız alabilir. Ankara emeklilik daire başkanlığına başvuru yapabilir.

 4. Mehmet Akıncı dedi ki:

  iyi çalışmalar. babam emekli sandığından emekli maaşı alıyordu.2021 yılında vefat etti.
  ablam emekli sandığından halen kendi adına maaş alıyor. 2022 yılında yine emekli sandığından maaş alan eniştem de vefat etti. ablama kendi emekli sandığı maaşı yanında eniştemden de % 50 maaş bağlandı. tüm bu durumlar göz önüne alındığında ablamın babamdan da maaş bağlatma hakkı olabilir mi? nereye, nasıl başvuru yapmamız gerekir? bilgi vermenizi rica eder; saygılar sunarım.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kendisi emekli sandığı emeklisi olduğu için emekli sandığı emeklisi babanızdan maaş alamaz. Kendisi başka bir sigorta kolundan emekli olsaydı alabilirdi.

 5. Teslimee dedi ki:

  Annem iş kazasinda vefat etti ben bagkurluyum evli değilim annem sgkli annemin maaşını alabilir miyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Alamazsınız

 6. Emine dedi ki:

  Eşim vefat etti dul ve yetim maaşı alıyorum babam da vefat etti babamın maaşını alabilirmiyim nereye baş vurmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz

 7. Gülcan dedi ki:

  Annemin bağ-kur 1920 gün (5yıl 4 ay) ödenmiş. Vefat tarihi 2020 yılıdır. Yetim aylığı alabilir miyim ? Alabiliyorsam sgk için ödediği şehirdeki il-ilçedeki sgk ya mı başvurmam gerekir ? Teşekkürler…

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   evet alabilirsiniz. İkametgahızın bağlı bulunduğu sgm ye müracaat edebilirsiniz.

 8. suzan dedi ki:

  Özel banka emeklisiyim.SSK emekli eşimden % kaç oranında dul maaşı alabilirim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kendi emekli maaşı olan eşler eşten % 50 oranında emekli maaşı alabilmektedirler.

 9. Tolga dedi ki:

  Kolay gelsin kayinvalidem esinden dolayi bagkur emeklisi aliyor.babasi 10 yil once vefat etti sskliydi.simdi maasa basvurmak istedi 7 yil icinde basvurmadigi icin alamaz dendi.dogru mu?

 10. Hasan dedi ki:

  Merhaba,
  Anneannem vefat etti, anneme maaş bağlanması için şartlar uyuyor. Başvuruyu bizzat ssk’danmı yapmak gerekir yoksa e-devletten yapılsa yeterlimidir?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   E devletten yapılması yeterli. Gerektiği takdirde evrak talep edeceklerdir.

 11. Merve dedi ki:

  Merhaba, dayım sgk işçi emeklisi 2008 öncesi vefat etti yengem ondan dul aylığı alıyo. Ayrıca yengemin babası da 2021 yılı içinde vefat etti o da sgk emeklisi. Her ikisinin maaşını da alabilir mi. Başvuru şartları nelerdir.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tercih ettiği maaşı alabilir.

 12. Ayşe dön gel dedi ki:

  Merhaba babamdan yetim aylığını başvuru e-devletten sistemlerinde göremedıklerını söylüyorlar fakat 170 aradığımda bilgilerime ulaştığına 2 defa Aradığımda işlemleri tamamlandığında adresıme göndericeklerini beyan ettiler İstanbul Unkapanı sosyal güvenlik aradığımda bilgilerin sisteme dusmedıgını ifade Etiler 50 yaklaştı tekrar yazılı beyanda bulunun dıyor ben şimdi sezonluk çalışıyorum şubat sonu tekrar ise başlıcam cvplarsanız sevınirim uyu günler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İadeli taahhütlü posta ile tekrar başvuru yapabilirsiniz. Kuruma gitmeniz şart değil.

 13. Yasemin HOŞGÖR dedi ki:

  Merhaba, babam ssk lı ve yeni vefat etti annem onun maaşını alacak . Dedem ise bağkur emeklisi ondan dolayıda maaş alabilir mi ? Teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Babanızın maaşı 2008 öncesi bağlanmış olsaydı evet alabilecekti. Mevcut durumda alamaz.

  2. Yalin dedi ki:

   Merhaba Babam emekli sandığından emekli ablam emekli olmasına 1 sene kala vefat etti emekli sandığı yani memurdu önceden hane geliri asgari ücret altında ise bağlanıyordu galiba şimdi anneme maaş bağlanırmı.

 14. Evren dedi ki:

  Merhaba anneannem ve annem dedem dolayisi ile sgk dan dul ve yetim maasindan faydalaniyordu. Simdi anneannem de vefat etti. Ona dusen aylik annemin ayligina direk eklenecek mi? Eger tekrardan bir basvuru gerekiyorsa nereden ve hangi basvurulari yapmamiz gerekiyor bilgi verirseniz cok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   anneannenizle anneniz birlikte % 60 % 30 alıyordu anneniz şimdi % 50 maaş alacak otomatikman geçer.

 15. İbrahim dedi ki:

  Kendim polis memuruyum esım 10 sene önce vefat ettı 13 yasında oglum var yakın zamanda vefat eden esımın emeklı olan babası da vefat ettı , benım oglum bu konuda vefat eden dedsinden bir hakka sahipmidir

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Oğlunuzun dedesinden dolayı maaş hakkı bulunmamaktadır.

 16. Turhan Özen dedi ki:

  babamım 875 gün ssk prim ödemiş günü ver ve ekim 2019 da vefat etti. priminin 900 gün olması için borçlanma yapılabilinir mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Askerlik süresinden borçlanma yapabilirsiniz.

 17. Özlem Yılmaz dedi ki:

  Merhaba,

  Annem emekli sandığından emekli idi. Bende Sgk emeklisiyim. Annemin tek kız cocuğuyum ve bekarım. Bu durumda annemden maaş alabilir miyim, oranı ne olur ? ( Anne Babam boşanmış olduğu için babam hak iddia edemez sanırım)
  Teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Anneniz emekli sandığı siz ssk lı çalışan olduğunuz için yetim maaşı alabilirsiniz.

 18. Cenk dedi ki:

  Merhaba,
  Ananem geçen sene vefat etti.. Dedem vefat ettiğin de annem ikisinin de maaşını alabilecek mi? (annemler 4 kardeş 2 dayım bir emekli teyzem var) Annem 2011de boşanmıştı hiç bir geliri yok sigorta girişi yok sadece 2 kardeşiz ve annemle beraber yaşıyoruz ben çalışıyorum.. Bir kişi iki maaşa da girebiliyor mu? Yüzde kaç girebiliyor.. Bilgi verebilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim..

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Anneniz annenizden % 50 oranında maaş alabilir. Dedeniz vefat ettiğinde dedenizden de % 50 maaş alabilir.

 19. MELİSA dedi ki:

  merhabalar;

  1 hafta önce dedem vefat etti ve kendisi emekli idi. Eşi hayatta ve kendisine dedemizin emekli maaşını bağlatmak istiyoruz.

  hangi evraklar gerekir, nereye başvurmamız gerekmektedir. Konu hakkında desteklerinizi rica ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Dedeniz eğer sgk veya bağkur emeklisi ise yazıda anlattığımız evraklar gereklidir. Ayrıca E devletten başvuru ekranı da yazımızda mevcut.

  2. MELİSA dedi ki:

   Ölüm aylığı olarak belirtmiş olduklarınız mı.

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet Ölüm aylığı olarak geçen aylık ta yine emekli maaşıdır.

 20. Aslı dedi ki:

  Merhaba babam SGK emeklisiydi,2018 yılında vefat etti. Annem dul maaşını alıyor. Dedem de 1993 te vefat etti,Bağkur emeklisiydi. Annem dedemden de aylık alabilir mi? Alabiliyorsa nereye başvuru yapmamız gerekiyor.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eşin ölümü 2008 öncesi olsa idi babadan da maaş alabilirdi. Mevcut durumda alamazsınız.

 21. şaban dedi ki:

  merhaba Babam vefat etti Annem SGK emeklisi ve maaş alıyor Babamda SGK emeklisi Babamın emekli maaşının tamamını Annem alabilirimi? ve alması için nerelere başvurabiliriz cevaplarsanız çok sevinirim teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Anneniz sgk emeklisi olduğu için babanızın maaşının ancak % 50 sini alabilir.

 22. Emine dedi ki:

  Merhaba annem Bağkur emeklisi vefat etti
  Ben dul vE SGK emeklisiyim babamda SGK emeklisi annemden maaş alabiliyor muyuz?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   4/a ssk lı olarak emekli olanlar ssk ve bağkur emeklisi anne veya babasından maaş alamazlar.

 23. M.O dedi ki:

  Merhaba babamızı Covid yüzünden kaybettik fakat herhangi bir SGK’ya bağlı değildi. Annem için Dedemin yani kendi babasının maaşı için SGK’ya başvurduk. 1,5 ay geçti fakat hiçbir haber yok. Biz bunu nasıl ne şekilde takip edeceğiz? Bize herhangi bir belge numarası falanda verilmedi! Başvurada sadece bir dilekçe ve annemizin nüfus kağıdı fokopisi alınmıştı. Bir yol gösterirseniz memnun oluruz teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   E devlette emekli tahsisi başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca Alo 170 ten de bilgi alabilirsiniz.

 24. Gülhan Özen dedi ki:

  Merhaba Benim babanın 1975-2010 yılları arasında 875 SSK gün sigorta primi var. Babam 2018 yılının 10 Ayında vefat etti. Askerliğini er baş olarak yapmış. 900 güne ulaşmak için askerlik borçlanması yapılabilinir mi? Geride annem ve evlenmemiş kız kardeşime ölüm aylığı bağlatılma koşullarını sağlayabilirmiyiz?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   evet askerlik borçlanması yapıp 900 güne tamamlama hakkınız var. Böylece maaş bağlanabilir.

 25. Ada dedi ki:

  Merhabalar size bir sorum olacaktı eşim 2020 temmuz ayında turkiyede vefat etti almanyada yaşıyor du 21 yıldır biz 7 aylık evliydik fakat dil kursu görüyordum yanına gitmek için vefat ettikten sonra gidemedim benim emekli vs dul maaşı alma hakkim varmı eşim 43 yaşındaydı ben ise 26 yaşında bir bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkürler

 26. Ayla dedi ki:

  Merhaba,kendim yapı kredi bankasından emekliyim emekli sandığından maaş alıyorum,eşim vefat etti sgk lıydı ondan dul maaşım var,babam bağkurluydu vefat etti onun maaşını da alabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Babanız 4/c kapsamında emekli sandığı emeklisi olsaydı alabilirdiniz. Mec-vcut durumda alamazsınız.

 27. Serpil dedi ki:

  İyi günler
  Babam emekli sandığı emeklisi geriye tek kız çocuğu(bekar) ben ve annem kaldık. Birlikte yaşıyoruz. Ben başvuru yapmazsam annem %75 başvuru yaparsam annem %60 ben %30 mu alacağım. Bu yüzde 30 %60 ın içinden mi kesilecek yoksa yüzde üzerinden mi AYRI AYRI mı annem %60 ben %30 alacağız(yani
  maaşın tümünden %10 mu kesinti olacak ?
  Şimdiden çok teşekkürler, eksik olmayın

 28. Safiye dedi ki:

  Merhaba
  Babam geçen sene vefat etti. sgk emeklisiydi. Annem babamin emekli maasini aliyor. Bu sene de dedem vefat etti. Dedemde emekli sandığından emekli. Annem dedeminde emekli maasini alabilir mi. Alabilirse hangi evraklar gerekli.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Babanız ssk dedeniz ise emekli sandığı emeklisi olduğundan ikisinden de maaş alabilir.

 29. reyhan şahin dedi ki:

  merhaba; eşimden dolayı emekli sandığından dul maaşı alıyorum, annem de babamdan dolayı(Bağkur) emekli maaşı alıyordu.2018 yılında vefat etti . Annemin maaşını da alabilirmiyim .Teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Siz emekli sandığı emeklisi olduğunuz için bağkur emeklisi babanızdan maaş alamazsınız. Tam tersi olsa idi alabilmeniz mümkündü.

 30. Bircan dedi ki:

  Merhaba. ben sgk emeklisiyim, vefat eden babamın maaşından almam mümkün müdür, mümkünse oranı nedir yardımcı olabilir misiniz?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Babanız emekli sandığı emeklisi ise onun maaşından da yararlanabilirsiniz. Değil ise alamazsınız

 31. Hülya zeybek dedi ki:

  Iyi günler,babam 83 yasunda temmuz 1 vefat etti!türkiyeden ve almanyadan emekli idi!ayliklari annem alabilmesi icin ne yapmamiz gerekiyo?cocuklardan vekalet gerekiyormu?hepiz almanyadayiz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Almanya da çalışıyor veya sosyal yardım geliriniz var ise Türkiyeden maaş alamazsınız. Konsolsosluğa başvuru yaparsanız gerekli belgeler için yardımcı olacaklardır.

 32. halit dedi ki:

  İyi günler
  Babam Almanya’dan malulen emekliydi haziran 2020 tarihinde vefat etti yurt dışında annemin dul aylığı bağlanması için ne yapmamız gerekiyor konuyla ilgili yardımcı olmanızı rica ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba

   Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kurumu yabancı ülke işlemleri bölümüne müracaat edebilirsiniz. Gerekli evraklara ulaşabilirsiniz.

 33. Naz dedi ki:

  İyi akşamlar annem babamdan emekli maaşı alıyor bende eşimden boşandım sağlık güvencem de yok babamın maaşını alabilir miyim ve alabilirsem de annemin maaşında azalma olur mu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba

   Evet alabilirsiniz. Annenizin maşından % 20 civarında bir kesinti olur.

 34. Fatma Elif Atilla dedi ki:

  Merhaba.Babam bir hafta önce vefat etti.Annem ve ben sigorta emeklisiyiz.Ben bekarım 50 yaşındayım.Babam bağkur emeklisi.Ondan maaş alabilirmiyim.Annem galiba alabiliyormuş.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet anneniz % 40 oranında alır. Siz sigorta babanızda bağkur emeklisi olduğundan babanızdan maaş alamazsınız.

 35. İsmail ayaz dedi ki:

  Merhaba! İyi günler babam Bağkur tarım emeklisiydi. Geçen Şubat ayında vefat etti. Anneme ölüm aylığı bağlamak istiyoruz. İş ve başvuru evrakları ve nereye başvuru yapılacağı konusunda bilgi verebilir misiniz.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İkametgahınızın bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezi emeklilik servisine başvuru yapabilirsiniz.

 36. Kader bati dedi ki:

  Almanyadan emekli evet fakat ben Sgk ya başvuru yaptım bana 45 yaşında olmam gerektigini ancak ozaman bağlanabileceğini söylediler çocuklarımızda hiç birseyin baglanmayacagini söylediler neden böyle bisey dediler anlam veremiyorum kimsenin bilgisi yok olmuyor diyip yolluyorlar

 37. Sema dedi ki:

  Merhaba vefat eden eşimin maaşını alıyorum ve vefat eden babamın ölüm aylığını 3 kardeşimle alıyoruz.dul maaşına da bağlanabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eşinizden aldığınız maaş dul maaşı olarak geçmektedir.

 38. Kader Batı dedi ki:

  Mrb esim 3 ay once öldü turkiyede almanyadan malulen emekliydi biz turkiyede yasiyoruz uc cocugum var esimin emekli maasi bize baglanirmi sartlari nelerdir yardimci olursaniz cok s3vinirim tsk ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Türkiye’ den emekli maaşı var ise size ve çocuklara belirlenen oran nispetinde maaş bağlanır. Almanya maaşı var ise size bağlanır. Çocuklara da öğrenim görmeleri halinde 25 yaşına kadar ödenir.

 39. hacı murat dedi ki:

  merhabalar. kayın validem 65 yaş aylığı almakta. babası emekliydi vefat etti. babasının 2nci evliliğinden bekar bir kızı daha var. hanımı hayatta. kayınvalideme babasından bir maaş baglanırmı?
  bağlanırsa hali hazırda aldıgı 65 yaş aylığı kesilirmi? Teşekkürler iyi calışmalar.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kayın valideniz babasından maaş alabilir. Alacağı maaş 701,32 tl yi geçer ise 5 yaş maaşı kesilir. Bunun altında kalır ise kesilmez.

 40. nurdan dedi ki:

  merhabalar annem 2004 tılında vefat etti annemin maasını ise 2008de ögrendim 2012 de maasım baglandı fakat 2014 nisan ayında evlendiğim için maasım kesildi doğal olarak ananem de alıyordu oda vefat etti şimdi eşimden boşanmayı düşünüyorum fakat baglanırmı ve cezasıda varmı bunu ögrenmek istiyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer eşinizden boşanıp ayrı evlerde ikamet edecekseniz alabilirsiniz. Aksi halde anlaşmalı ise ve tespit edilirse faiziyle geri ödersiniz.

 41. Kubra dedi ki:

  Covid 19 ‘dan dolayı başvurular internet üzerinden oluyor mu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   E devletten başvuru daha önce de açıktı. İnternetten başvurunuzu yapabilirsiniz.

 42. Esra dedi ki:

  Merhabalar dul maaşı almak için bir süresi var mı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hak sahibi vefat ettiğinde istenildiğinde başvuru yapılabilir. Zaman aşımı süresi bulunmamaktadır.

  2. Kiraz celebi dedi ki:

   Merhaba ben kiraz benim sorum babam almanyadan emekliyken vefat eddi 19 sene oldu ben esimden ayrildim ve babamin masini alma gibi bi hakkin varmi

 43. Çigdem dedi ki:

  Ya lütfen bana bu konuda yardımcı olabıliır mısınız ben ne yaptıysam olmadı nereye gitmem gerekiyor yani Bi yol gösterebilirmisiniz

 44. Çigdem dedi ki:

  Merhaba Benim babanın 01/09/1979 tarihi ile 30/06/1992 yılları arasında 840 gün sigorta primi var. Fakat babam 1992 yılının 6. Ayında vefat etti. Askerlikten çürük raporu vermişler bu yüzden askerlik borçlanması yapılmadığını söylüyorlar bu konuda yardımcı olabıliır mısınız?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Askerlik yapmadı ise borçlanma hakkı bulunmuyor. Fiili yaptığı günler borçlanılabilir.

 45. Mediha dedi ki:

  Merhaba annem emekli sandığı emeklisi 20 yıl calismisligi var 2005 yılında öldü. Babamla beraber annemin maasini alıyoruz ben %30 alıyorum babam %60. Babam ssk emeklisi babam da vefat ederse babamin da maasini alabilecek miyim? Yani her ikisinin maasini alma hakkım var mi? Varsa Oranları kac?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hem anneden Hem babadan % 50 oranında maaş alabileceksiniz.

 46. Hasan dedi ki:

  Merhaba annem vefat etti kendisi öğretmen emeklisi idi babamda asker emeklisi. Babam annemin vefatından ötürü maaş alabilir mi kendi emekli aylığının haricinde.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet maaşının % 50 sini alabilir.

 47. Mehmet dedi ki:

  Merhaba ben babamdan ölüm aylığı alıyordum sigortalı bi işe girdim ve aylık kesildi sadece tekrar aylık bağlatma şansım var mı acaba?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Henüz 18 yaşını doldurmadıysanız veya doldurmuş olmakla birlikte öğrenciliğiniz devam ediyor ise yetim maaşı almaya devam edebilirsiniz.

  2. Tuğba dedi ki:

   Merhabalar babam 13.09.2021 tarihinde vefat etti.bagkur emeklisi.normalde 27 sinde maaşı yatıyordu.maasi çekilmedi ben bekarım maaşıni almak için başvuru henüz yapmadım.yaptigim takdirde içerde biriken maaşı alabiliyor muyum.yoksa başvuru yaptığım tarihten itibaren mi almaya başlıyorum.

 48. Zabit karadoğan dedi ki:

  Saygılarımla abim sigorlı değildi devletten 65yaş maaşı alıyordu ongün öncesi vefat etti kızı ölüm aylığı alabilirmi saygılarımla

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   65 yaş maaşı sosyal yardım mahiyetinde ödenen bir ödenektir. Bu nedenle sonraki varislere bağlanmaz.

 49. hüseyin dedi ki:

  Merhaba askerlik borçlanması da dahil 873 gün ssk günü çıkıyor 900 e tamamlanmadığından annemizi emekli yapamıyoruz, babamızın serbest meslek çalışanı olmasından dolayı çalıştığı bir çok firmada da ssk sız çalışmış olduğu anlaşıldı. bu durumda daha önce çalışmış olduğu yerlerin ssk primini ödemek mümkün olur mu? birde babamızın ssk sicil nosunda başka bir kişiye ait 1000 gün ssk primi yatmış görünmekte, bu kişi babamızın hesabına yatma durumu varsa babamızında çalışmışlığı başka kişinin ssk sicil nosuna yansımış olabilir ? nasıl çözüm üretilebilir ? desteğinizi rica ederiz.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maalesef şansız bir durumdasınız. Geriye dönük prim ödeme hakkınız yok. Yanlış yatan primlerinde üzerine geçirilmesi mümkün değil. Geriye dönük bağkur başlangıcı var ise mükellef olduğu ancak ödemediği günleri borçlanabilirsiniz. Aksi halde borçlanabilme hakkınız yok.

 50. Durali Aslan dedi ki:

  Annem 31.03.2020 tarihinde kendisi isteğe bağlı sigortadan emekli oldu. Annemden kalan maaştan Babamın yararlanması için başvuru işlemini e devlet üzerinden yapabilirmiyiz yapabilirsek yardımcı olursanız sevinirim… Prosedür olan 10 yıl en az 900 gün şartlarını dolduruyoruz.Şimdiden teşekkür ediyorum

 51. can dedi ki:

  Merhaba babam 1 hafta önce vefat etti. SSK’dan emekliydi ve sigortalı olarak çalışmaya devam ediyordu. Annem de SSK’dan emekli ve işyeri sahibi. Babamın emekli maaşını alabilir mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet babanızın maaşının yarısını alabilir. Müracaat ediniz.

  2. Songul seymen dedi ki:

   Merhaba dedem 6 gun once vefat etti .esi hayatta maasin esine gecmesi icin bazi islemler yapmak gerekiyor.fakat virus sebebiyle bu islemler sikinti olacak ne yapmak gerekiyor

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eşinin e devlet şifresi var ise buradan da başvuru yapabilirsiniz.

 52. ahmet dedi ki:

  merhaba..dedem öldü.. maaşını anneannemize bağlatmak istiyoruz…fakat dedemin kızlarından bir tanesi yıllar önce almanyaya gitti ve alman vatandaşı oldu ve orada evlendi..ayrıca türk vatandaşlığından da çıktı..veraset ilamı çıkarmak için notere gittiğimizde bu almanyaya giden teyzem için mahkemeye başvuru yapmanız gerek dendi..bu durum normal mi? Bunun sebebi nedir? konsoloslukla yazışma mı yapılacak? almanyadaki teyzemiz zaten alman vatandaşı ve evli dolayaısıyla maaştan bir hakkı yok..biz bu veraset ilamını maaş bağlatamak için almak zorundamıyız..ölüm belgesi yetmezmi?

 53. Tolga S. dedi ki:

  Merhaba,
  Öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim.
  Babam vefat etti, üzerine ise 4A Sigorta : 320 gün, 4B Bağkur : 365 gün prim süresi çıktı. Eski esnaf sicil kaydına istinaden bize tanınan ihya hakkınıda talep ettiğimizde hesaplanan sürenin tamamen ödenmesini istediler ve 2815 Gün için 95 Bin TL ödeme miktarı çıkardılar.
  Bu şekilde ödeme yaparsak 320+365+2815= 3500 Gün prim günü sayılacak(320 Gün SGK prim bu güne ekleniyor mu bilmiyorum). Sayılacak günlerin neredeyse tamamı 2000 ve 2008 yılları arasına ait olacak. Sormak istediklerim ise ;
  -Şuan bu belirtilen tutarı ödeme gücümüz yok, bize ise 3 ay süre vermişler, bu 3 ay içinde ödeme yapamazsak daha sonra tekrar ihya başvurusunda bulunabilir miyiz, yoksa bu hakkımız sonsuza kadar yanar mı ?
  -Annem ve babam bir yıl önce resmi olarak tekrar nikah yapmışlardı, ölüm aylığı başvurusunda bunun bir problem yapma ihtimali var mı?
  -3500 Gün üzerinden annemi aylığa bağlarsak 3600 gün üzerinden alınacak aylık maaş ile çok bir farkı olur mu, yani üzerine 100 gün daha askerlik üzerinden gün tamamlamaya gerek var mı ?
  -Aylığı sadece annem alacak, kız kardeşim evli ve başka bir yerde SGK’lı çalışıyor başka da çocuk yok. Maaş bağlandığında anneme ödenecek maaş oranı %75’midir.
  Teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   – Üç ay içinde ödemezseniz başvurunua yanar. ancak daha sonra tekrar borçlanabilirsiniz.
   – 1 yıl öncekin nikahın problem olmaz. Çünkü vefat ettiği tarihte evli olmaları yeterli.
   – 3500 ile 3600 arasında fark olmaz. 3600 sadece bazı emeklilikler için orunlu primdir. Anneniz % 75 oranda maaş alacak.

 54. Ayse dedi ki:

  Merhaba benim babam 2015de vefat, ettim annem babamın eöklı masasını alıyor ben 3yıl once esımden ayrıldım ve ablamda esımden ayrı biz hıc bir sekılde babamın maası dan yararlanmıyoruzbunun ıcın ne yapmam gerekiyor bilgi verir misiniz tesekkurler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer sigortalı çalışan değilseniz babanızdan maaş alabilirsiniz. en yakın sgm emeklilik servisine başvuru yaparak maaş talebinde bulunabilirsiniz.

 55. müge dedi ki:

  merhaba, annem 2018 haziran ayında vefat etti ve o süreden beri babama annemin maaşının tamamı yatıyor. ankara sgk ya gidip sordu ama bir problem yok dediler. sonradan bu ödemeleri isteyebilirler nasıl teyit etmemiz gerekiyor ne yapmalıyız ? teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kurumdan maaş bağlanma oranı ile ilgili yazılı belge talep edebilirsiniz. böylece sonradan sıkıntı yaşamazsınız.

 56. Burcu Bayram dedi ki:

  Merhaba
  Babam ssk emeklisi 2015 yılında vefat etti annem babamın %75 maaşını alıyor bende 2016 yılında eşimden ayrıldım annemle yaşıyorum 30 yaşında erkek kardeşimvar
  babamın maaşını almak için geçen ay başvuru yaptım fakat anneme %50 bana %25 maaş bağlandı yani toplamda 75 oldu
  Normalde %60 Anneme %30 bana bağlanması gerekmiyormuydu
  Sgk ya gittim fakat onlarda birşey bilmiyor bu durumda ne yapabilirim bana yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet dediğiniz gibi Anneniz eğer babadan da maaş almıyor ise % 60 siz % 30 almalısınız. Dilekçe ile bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi emeklilik servisinden izahat isteyebilirsiniz.

 57. zeynepümran dedi ki:

  Merhaba.Anneme babam öldükten sonra babamdan bağkur maaşı bağlandı.10 yıl sonra başka biriyle evlendi.Şimdi o eşide öldü.Ssk dan emekli maaşı vardı ölen eşinin.Şimdi annem hem babamdan hemde 2 eşinden olan maaşları alabilirmi nereye başvuru yapmalıdır.Şimdiden teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet her iki eşinden de maaş alma hakkı var. İkametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezi emeklilik servisine başvuru yapabilir.

 58. osman dedi ki:

  Merhaba,
  Babamız emekli sandığından emekliydi ve vefat etti. Emekli maaşının anneme bağlanması için aranan belgeler nelerdir?,

  Teşekkürler

 59. Avşar dedi ki:

  Merhabalar abim 3100 gün sigortası vardı geçen ay vefat etti babam emekli 2000 bin tl aliyo asgari ücretin altında annem ev hanımı emekli değil ve evde 3 kardeş yaşıyoruz 2 kardeş çalışıyoruz annem 50 yasinda ve resmi olarak hiç bir geliri yok ölüm aylığı bağlanırmi anneme

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Anneniz çocuktan maaş alabilmesi için muhtaçlık durumu olması gerekir. çalışan saysına bakılırsa böyle bir durum oluşması mümkün görünmüyor. Buna göre maaş bağlanması da mümkün değil.

  2. Ayse dedi ki:

   Merhaba saha once babam vefat ettiginde maasini annemle birlikte aliyoduk fakat ben ise girince basvurumla kesildi anneme devroldu maas simdi isten ciktim tekrar nasil baglanabilir e devlet uzerinden basvuru olur mu daha once aliyordum cunku.tekrar sgk ya evrak mi goturmem gerekir

 60. Hasan göç dedi ki:

  Merhaba babam vefat etmeden önce sigortalı olarak çalışan değildi fakat gençliğinde sigortali olarak 1660 prim günü odenmisligi var Acaba bu kriterde annem ölüm aylığı alabilir mi teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   En az 900 gün primi tamamladığı için evet anneniz maaş alabilir.

 61. Melek dedi ki:

  Merhaba ziraat odasına kayıt olduğumdan dolayı mecburi tarım sigortam başlatılmış ziraat odasından çıktım ancak 2 aylık bağkur borcu gelmiş. bağkura hiç para yatırmadım. Bu parayı ödemezsem ne olur? Belli bir süre sonra kendiliğinden tescili iptal edilip bağkur borcu silinir mi? Bir süresi var mıdır

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   3,4 senede bir bağkura af geliyor. 2018 ağustos ayında gelen af ile önceki brçlar silinmişti kesin gelir mi bilemeyiz ama bekleyebilirsiniz.

 62. Melek dedi ki:

  Merhaba 4a sigortalı olarak özel bir işyerinde çalışıyorum. Sigortalılığım devam ederken 4 mart 2019 da ziraat odasına kayıt olduğumdan dolayı mecburi tarım sigortam başlatılmış ve aynı gün iptal edildi. Aynı ay içinde İş yerim 7 martta çıkış 15 nisanda giriş yapmış bu nedenle 8 mart ile 14 Nisan arası ben istemeden tekrar mecburi tarım Sigortasına giriş yapılmış ve bundan dolayı 1 ay 8 günlük bağkur borcu geldi. ben bağkura kayıtlı olmakta bağkur prim gününü de borcu da istemiyorum nasıl iptal ettirebilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ziraat odası kaydınızı sildirmeniz gerekiyor.

 63. Güven Özsoy dedi ki:

  Annem ölen eşinden (emekli sandığı) emekli dul maaşı alıyor 12 yıldır ssk’li çalışan bekar kızının vefaati halinde anne ölüm aylığı alabilirmi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eşten aldığı emekli maaşı 609 tl den düşük ise alabilir. Ki bu da pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle alamaz.

  2. Güzin dedi ki:

   Babam 2021 haziran ayında vefat etti bağkur emeklisi anneme maaş bağlandı dedemde 2011 de vefat etti sgk emeklisi ondanda maaş alabilirmi alabilirse annesinin maaşıdan nekadar kesilir

 64. Kadir dedi ki:

  Aylık bağlanabilmesi için
  Ölüm ayligi kağıdı ve kimlik fotokopisi yeterli demişlerdi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yazımızda ki diğer belgeleri de eklemeniz gerekir.

 65. Zeynep Bilgiç dedi ki:

  Merhaba Almanya’dan dul ve yetim aylığı alıyordum,evlendim maaşım normal kesildi. Şimdi boşandım eski maaşımı tekrar alabilir miyim?ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz? (İkiz varKızlarım 12 yaşında onların maaşı devam ediyor)

 66. Aysen dedi ki:

  Annem babamdan 1430 lira maaş alıyor bagkurdan vefat eden ablamın maaşını alabilirim emekli sandığından emekliydi sordum alamaz dediler alabilmesi için muhtaclik belgesi istediler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Geliri 609 tl nin üstünde olduğu için bağlanmaz.

 67. Gül dedi ki:

  Merhaba,babam 32 yillik devlet memuru olarak calismaktayken(6 yil once emeklilige hak kazanmisti) vefat etti.Emekli ayligi ve emekli ikramiyesi icin calistigi kuruma basvurduk ve dilekcelerimizi yazdik.Sgk ya gitmemize gerek kalmadigini belgeleri kendilerinin yollayacagini bize soylediler.Merak ettigim konu; babamin emekli ikramiyesinde bir kesinti yapilir mi ve annem ve iki kardesim emekli ayligi ve emekli ikramiyesini ne zaman alabilir? Hangi bankaya yatar ve bunun bilgisi bize nasil ulasir?(Babamin vefat tarihi 17.10.19.Calistiga kuruma basvuru tarihimiz ise 23.10.19)Aydinlatirsaniz sevinirim.Tesekkurler.

 68. Gönül Varal dedi ki:

  Merhaba. Babam üzerinden boşandığım için maaş alıyordum. Annemde koşa süre önce vefat etti.e devlet üzerinden başvuru yapabilir miyim yada babamın maaşını nasıl tam olarak bağlanmış olur? Diğer sorum ise eşim benden ayrıldıktan sonra tekrar evlendi ve nikahtan hemen sonra vefat etti. Ben 20 yıl evli kaldım ama 2 aylık eşi emekli maaşını alıyor. Benim o maaş üzerinde hakkım olamaz mı? Teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Babanız üzerinden aldığınız maaş annenizin hak düşmesi sonucunda otomatikman yükselir. Başvuru yapmanıza gerek yok. Kocanızın vefatında resmi nikahlı olmadığınız için alma hakkınız bulunmuyor.

 69. Ceyda dedi ki:

  Merhaba. Benim annem dul. Babasinin ölüm maaşinin yarisini aliyodu yarisini da annesi aliyodu. Yakin zamanda anneannem de vefat etti. Annemin Maasin tamamini alabilmesi icin hangi evraklarla sgk ya basvuru yapmasi gerekiyo acaba?

 70. Efkan RAZLIK dedi ki:

  1933 doğumlu annem, vefat eden babamdan dolayı bağkurdan dul maaşı almakta iken, bekar ve çocuksuz olarak vefat eden ssk emeklisi ağbeyimden de maaş almaya hak kazanabilir mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Anneniz ancak muhtaçlık durumunda ise ağabeyinizden maaş alabilir. Eşinden maaş aldığına göre muhtaçlık durumu oluşmadığı aşikar. bu nedenle de maaş alması mümkün gözükmüyor.

 71. Zeynep dedi ki:

  Merhaba anneannem dayim 2011 yilinda vefat ettiğinde sgkdan aylik almaya hak kazanmisti daha sonra dedem 2013 yilinda vefat etti ve anneannem bagkurdan dedemin maasini almaya başladı. Ancak dayimdan sgk dan aldigi maas kesilmiş bunun sebebi nedir? Anneannemin dedemden dolayi almis oldugu aylik asgari ucretin fazlasiyla altında oldugu icin oğlundan da maas alması gerekmez mi? Herhangi bir basvuru yapmamız gerekiyor mu sgk ya?

 72. Y caner dedi ki:

  Merhaba babam 10 yıl önce bağkurdan emekli oldu .Yurtdışı borçlanması yaparak (s.arabistanda çalışmasından ).10 yıl emekli maaşı aldı. 28 temmuz 2019 da babamı kaybettik .Aylığın anneme bağlanması için bir hafta sonra sgk bağkur birimine başvuru yaptık 2,5 ay geçmesine rağmen maaş bağlanmadı bize verilen bilgide yurt dışı borçlanması ile emekli olduğu için işlemlerin kapatıldığı ne zaman açılacağı belli olmadığı için işlem yapamıyoruz dendi maaşın ne zaman bağlanacağı belli değil deniliyor böyle birşey olabilirmi sistemin kapatılmadı ne demek bu tür yüzlerce kişinin beklediği söyleniyor