SSK

2020 Ölüm Aylığı Şartları, Başvurusu ve Gerekli Belgeleri

2020 Ölüm aylığı alabilmek için hangi belgelerin gerekli ve şartların neler olduğu vefat eden sigortalının yaşayan eş ve çocukları, anne ve babası tarafından sıkça sorgulanan bir konu başlığı olmakla beraber, ölen eşin erkek ya da kadın olması fark etmeksizin eşine ölüm aylığı bağlandığı görülmektedir.


Ölüm aylığı alabilmek için gerekenler, başvuru koşullarının ne olduğu ve ölüm aylığından kimlerin yararlanacağı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından periyodik olarak güncellenmekle beraber ölüm aylığı şartlarının temelde pek bir değişkenlik göstermediğinden de söz edilebilir.

Ölüm aylığı kimlere bağlanır 2020 sorusu için de gerekli şartları sağladığı takdirde vefat eden sigortalının;

 • Resmi nikahlı eşine
 • Çocuklarına
 • Anne ve babasına ölüm aylığı bağlandığı görülmektedir.

Ölüm Aylığı Alabilmek İçin Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar

Vefat eden sigortalının ailesine maaş bağlanabilmesi için kanun ve yönergelerde açık olarak belirtilmiş şartlar bulunduğu görülmektedir.

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartlar,

 • Ölüm aylığı bağlanabilmesi için ilk şart ölen sigortalının en az beş yıl sigortalı olması gerekliliğidir. Ölen sigortalının en az 5 yıl sigortalı olmaması durumunda ailesine maaş bağlanabilmesi mümkün değildir.
 • Toplam prim ödeme gün sayısının da en az 900 gün olması gerekmektedir. Yaşlılık, ölüm, malullük (sakat olma durumu) sigortası için minimum prim ödeme gün sayısı 900 olarak belirlenirken, vefat eden sigortalı en az 10 yıl sigortalı olmuş olsa bile toplam prim ödeme sayısı 900 güne ulaşmadığı sürece ailesine maaş bağlanabilmesi mümkün değildir.
 • Özetle vefat eden sigortalının en az beş yıl sigortası olması, buna ek olarak da çalışma hayatı boyunca en az 900 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir. Bu da kişinin yaşlılık ve malullük aylıklarına hak kazanması anlamına gelecektir.
 • Burada önemli olan bir diğer husus da sigortalının kendisine malullük ve yaşlılık aylığı bağlandığı halde sigortalı bir işte çalışması sonucunda kesilen bu aylık kişinin ölümü halinde talep edilmesi durumunda eş, çocuklar, anne ve babasına tekrar bağlanabilir.

Ölüm Aylığı Oranları

Vefat eden sigortalının eş, çocuk, anne ve babalarının her biri için belirlenmiş farklı oranları olmakla beraber;

 • Çocuk sayısı
 • Eşin çalışıyor olup olmaması
 • Eşin evliliği (evlilik durumu) gibi farklı hususlar ölüm aylığı oranlarının belirlenmesinde önemli birer etkendir.

2020 Ölüm Aylığı Oranları Nelerdir ?

Vefat eden sigortalının eş, çocuklar anne ve babaları için ölüm aylığı oranları birçok hususa göre değişkenlik gösterirken detayların aşağıdaki gibi olduğu görülmektedir;

 • Dul eşe vefat eden sigortalının maaşının %50’si
 • Çocuğu olmayan ve çalışan dul eşe vefat eden sigortalının maaşının %50’si
 • Çocuğu olmayan ve çalışmayan eşe vefat eden sigortalının maaşının %75’i
 • Dul eş yanında aynı zamanda çalışmayan bir çocuk bulunması durumunda vefat eden sigortalının maaşının %60’sı eşe %30’u çocuğa
 • Dul eş yanında aynı zamanda çalışmayan iki çocuk bulunması durumunda vefat eden sigortalının maaşının %50’si eşe verilirken her bir çocuk için de %25’lik kısmı ayrılır.
 • Vefat eden sigortalının evli olmayan (bekar, evlenip boşanan ya da dul) kızlarının her birine ölen babadan dul kızına maaş bağlığı da dahil olmak üzere yaş ayrımı gözetmeksizin maaşın %25’i
 • Vefat eden sigortalının tek kızı varsa maaşın %50’si bağlanmaktadır.
 • Vefat eden sigortalının anne ve babasına bağlanan maaş tutarları için ise birçok farklı hususun değerlendirildiği görülmektedir. Bu yönde vefat eden sigortalının anne ve babasına maaş bağlanmasının ilk şartı 65 yaş üstü olmalarıdır. 65 yaş üzeri anne babaların ölen çocuklarından ölüm aylığı alabilmeleri için ayrıca herhangi bir kurumdan herhangi bir maaş almıyor olmaları gerekirken bir işte çalışmıyor olmaları da gerekmektedir. Tüm bu şartlar sağlandığında vefat eden sigortalının maaşının %25’i anne ve babaya bağlanabilir.

Dul Eşe Maaş Bağlanma Ve Bağlanan Maaşın Kesilme Durumu

Vefat eden sigortalının dul kalmış eşine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ilk ve en önemli şart eşi ile resmi nikahın olması gerekliliğidir. Ölen sigortalının ölüm anında eşler arasında resmi nikah olmaması durumunda eşin ölüm aylığı alma gibi bir hakkı bulunmamaktadır.

Ölüm ardından arada resmi nikah bulunması durumunda ise eşler çocuk sayılarına ve çalışıp çalışmama durumlarına göre farklı yüzdelik oranlarla ölüm aylığı almaya hak kazanabilirler. Dul eşe bağlanan maaşın kesilme durumu da eşin yeniden evliliği halindedir. Dul eş yeniden resmi nikahla evlilik yaptığında ölüm aylığı kesilmektedir.

Vefat Eden Sigortalının Çocuklarına Maaş Bağlanma Ve Kesilme Durumu

Sigortalı olan çalışanın ölümü halinde çocuklarına bağlanacak olan maaş alabilmek için de kanun ve yönergelerde belirtilen bazı şartların olduğu görülmektedir.

Bu noktada;

 • Çocuğun cinsiyeti
 • Çocuğun yaşı
 • Çocuğun öğrenim durumu
 • Çocuğun medeni hali
 • Çocuğun malullük (sakat olma) durumu
 • Çocuğun yabancı bir ülke mevzuatında çalışma durumu (5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile, Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5. madde 1.fıkrası gereğince)

Kız Çocuklarına Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları

Kız çocuklarına ölen sigortalıdan maaş bağlanabilmesi için öğrenim durumu dikkate alınmazken, sadece kendine ait sigortalı bir işte çalışması durumunda ölüm aylığı verilememektedir. Bu yönde herhangi bir çalışma içinde bulunmaması durumunda ölüm aylığı alabilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Aynı zamanda kız çocukları için ölüm aylığı hususunda oldukça önemli bir diğer konu da medeni durumlarıdır. Bu yönde de sadece evli olan kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanamazken; dul kalmış, evlenmiş boşanmış ve bekar kız çocuklarının ölüm aylığı alma hakkı bulunmaktadır. Bu durum kız çocuklarının evlendiği anda sona ermektedir.

Erkek Çocuklarına Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları

Erkek çocuklarına ölüm aylığı bağlanması 2020 kapsamı kız çocuklarından bir hayli farklıdır. Erkek çocuklar için en önemli kıstas öğrenim durumu ve yaş detayıdır.

Bu noktada;

 • Hiç eğitim almamış ya da sadece ilköğretim mezunu erkek çocuklar ölen sigortalıdan 18 yaşına gelene kadar ölüm aylığı alma hakkına sahiptir. Bu noktadaki tek istisna bu durumda bulunan erkek çocukların 16 yaşına geldiğinde sigortalı olarak bir işe girmeleri durumunda maaşlarının kesilme durumudur.
 • Ortaöğretim mezunu erkek çocuklar herhangi bir işte çalışmamaları durumunda 20 yaşına kadar ölüm aylığı alma hakkına sahiptir.
 • Yükseköğretim gören erkek çocuklar ise evli olup olmadıkları dikkate alınmaksızın 25 yaşını doldurana kadar ölüm aylığı alma hakkına sahiptir.

Ölüm Aylığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Ölüm aylığı başvurusu için hangi belgelerin gerektiği bilgisinden önce ölüm aylığı alabilme şartlarının taşınıp taşınmadığının tespitinin yapılması önerilirken, ölüm aylığı bağlanması için nereye hangi belgelerle başvurulmalıdır sorusu için belgelerin belirtilmesi gerekirse;

 • Ölüm aylığı bağlanması için talep dilekçesi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Veraset ilanı
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Beyan ve taahhüt belgesi (hak sahipleri için)
 • Eşler ve çocuklar arasında çalışan ve aylık maaş alanlar varsa her biri için gelir belgesi
 • Kişinin herhangi bir sigortası olmadığına dair e-devletten alacağı belge
 • Çocuklar için yakın tarihli öğrenim belgesi
 • Ziraat Bankası hesap numarası
 • Malul çocuklar için bu yönde verilmiş sağlık kurulu raporu

Ölüm Aylığı Başvurusu Nereye, Nasıl Yapılır ?

Ölüm aylığı başvurusu yapabilmek için, ölen sigortalı kişinin hak sahipleri, ölüm aylığı alabilmek için SGK kurumuna başvuru yapmaları gerekiyor. SGK il müdürlüklerine yada SGK Merkezlerinin hazırlamış olduğu tahsis talep dilekçesi ile başvurunun yapılması gerekiyor. 4/A sigortalı ise, kendi nam ve hesabına 4/B’li çalışmış sigortalıların hak sahipleri için tahsis talep dilekçesine ekli belgeler ile başvuruda bulunabilirler.

Bağ-Kur’luya Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları

Yetim Aylığı Nasıl Bağlanır? Kimlere Verilir?

Yaşlılık Aylığı Ne Kadar ve Nasıl Alınır

İlgili Makaleler

206 Yorum

  1. Merhaba,

   E devletten başvuru daha önce de açıktı. İnternetten başvurunuzu yapabilirsiniz.

  1. Merhaba,

   Hak sahibi vefat ettiğinde istenildiğinde başvuru yapılabilir. Zaman aşımı süresi bulunmamaktadır.

 1. Merhaba Benim babanın 01/09/1979 tarihi ile 30/06/1992 yılları arasında 840 gün sigorta primi var. Fakat babam 1992 yılının 6. Ayında vefat etti. Askerlikten çürük raporu vermişler bu yüzden askerlik borçlanması yapılmadığını söylüyorlar bu konuda yardımcı olabıliır mısınız?

  1. Merhaba,

   Askerlik yapmadı ise borçlanma hakkı bulunmuyor. Fiili yaptığı günler borçlanılabilir.

 2. Merhaba annem emekli sandığı emeklisi 20 yıl calismisligi var 2005 yılında öldü. Babamla beraber annemin maasini alıyoruz ben %30 alıyorum babam %60. Babam ssk emeklisi babam da vefat ederse babamin da maasini alabilecek miyim? Yani her ikisinin maasini alma hakkım var mi? Varsa Oranları kac?

 3. Merhaba annem vefat etti kendisi öğretmen emeklisi idi babamda asker emeklisi. Babam annemin vefatından ötürü maaş alabilir mi kendi emekli aylığının haricinde.

 4. Merhaba ben babamdan ölüm aylığı alıyordum sigortalı bi işe girdim ve aylık kesildi sadece tekrar aylık bağlatma şansım var mı acaba?

  1. Merhaba,

   Henüz 18 yaşını doldurmadıysanız veya doldurmuş olmakla birlikte öğrenciliğiniz devam ediyor ise yetim maaşı almaya devam edebilirsiniz.

 5. Saygılarımla abim sigorlı değildi devletten 65yaş maaşı alıyordu ongün öncesi vefat etti kızı ölüm aylığı alabilirmi saygılarımla

  1. Merhaba,

   65 yaş maaşı sosyal yardım mahiyetinde ödenen bir ödenektir. Bu nedenle sonraki varislere bağlanmaz.

 6. Merhaba askerlik borçlanması da dahil 873 gün ssk günü çıkıyor 900 e tamamlanmadığından annemizi emekli yapamıyoruz, babamızın serbest meslek çalışanı olmasından dolayı çalıştığı bir çok firmada da ssk sız çalışmış olduğu anlaşıldı. bu durumda daha önce çalışmış olduğu yerlerin ssk primini ödemek mümkün olur mu? birde babamızın ssk sicil nosunda başka bir kişiye ait 1000 gün ssk primi yatmış görünmekte, bu kişi babamızın hesabına yatma durumu varsa babamızında çalışmışlığı başka kişinin ssk sicil nosuna yansımış olabilir ? nasıl çözüm üretilebilir ? desteğinizi rica ederiz.

  1. Merhaba,

   Maalesef şansız bir durumdasınız. Geriye dönük prim ödeme hakkınız yok. Yanlış yatan primlerinde üzerine geçirilmesi mümkün değil. Geriye dönük bağkur başlangıcı var ise mükellef olduğu ancak ödemediği günleri borçlanabilirsiniz. Aksi halde borçlanabilme hakkınız yok.

 7. Merhaba babam 1 hafta önce vefat etti. SSK’dan emekliydi ve sigortalı olarak çalışmaya devam ediyordu. Annem de SSK’dan emekli ve işyeri sahibi. Babamın emekli maaşını alabilir mi?

  1. Merhaba,

   Evet babanızın maaşının yarısını alabilir. Müracaat ediniz.

  2. Merhaba dedem 6 gun once vefat etti .esi hayatta maasin esine gecmesi icin bazi islemler yapmak gerekiyor.fakat virus sebebiyle bu islemler sikinti olacak ne yapmak gerekiyor

  3. Merhaba,

   Eşinin e devlet şifresi var ise buradan da başvuru yapabilirsiniz.

 8. Merhaba,
  Öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim.
  Babam vefat etti, üzerine ise 4A Sigorta : 320 gün, 4B Bağkur : 365 gün prim süresi çıktı. Eski esnaf sicil kaydına istinaden bize tanınan ihya hakkınıda talep ettiğimizde hesaplanan sürenin tamamen ödenmesini istediler ve 2815 Gün için 95 Bin TL ödeme miktarı çıkardılar.
  Bu şekilde ödeme yaparsak 320+365+2815= 3500 Gün prim günü sayılacak(320 Gün SGK prim bu güne ekleniyor mu bilmiyorum). Sayılacak günlerin neredeyse tamamı 2000 ve 2008 yılları arasına ait olacak. Sormak istediklerim ise ;
  -Şuan bu belirtilen tutarı ödeme gücümüz yok, bize ise 3 ay süre vermişler, bu 3 ay içinde ödeme yapamazsak daha sonra tekrar ihya başvurusunda bulunabilir miyiz, yoksa bu hakkımız sonsuza kadar yanar mı ?
  -Annem ve babam bir yıl önce resmi olarak tekrar nikah yapmışlardı, ölüm aylığı başvurusunda bunun bir problem yapma ihtimali var mı?
  -3500 Gün üzerinden annemi aylığa bağlarsak 3600 gün üzerinden alınacak aylık maaş ile çok bir farkı olur mu, yani üzerine 100 gün daha askerlik üzerinden gün tamamlamaya gerek var mı ?
  -Aylığı sadece annem alacak, kız kardeşim evli ve başka bir yerde SGK’lı çalışıyor başka da çocuk yok. Maaş bağlandığında anneme ödenecek maaş oranı %75’midir.
  Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   – Üç ay içinde ödemezseniz başvurunua yanar. ancak daha sonra tekrar borçlanabilirsiniz.
   – 1 yıl öncekin nikahın problem olmaz. Çünkü vefat ettiği tarihte evli olmaları yeterli.
   – 3500 ile 3600 arasında fark olmaz. 3600 sadece bazı emeklilikler için orunlu primdir. Anneniz % 75 oranda maaş alacak.

 9. Merhaba benim babam 2015de vefat, ettim annem babamın eöklı masasını alıyor ben 3yıl once esımden ayrıldım ve ablamda esımden ayrı biz hıc bir sekılde babamın maası dan yararlanmıyoruzbunun ıcın ne yapmam gerekiyor bilgi verir misiniz tesekkurler

  1. Merhaba,

   Eğer sigortalı çalışan değilseniz babanızdan maaş alabilirsiniz. en yakın sgm emeklilik servisine başvuru yaparak maaş talebinde bulunabilirsiniz.

 10. merhaba, annem 2018 haziran ayında vefat etti ve o süreden beri babama annemin maaşının tamamı yatıyor. ankara sgk ya gidip sordu ama bir problem yok dediler. sonradan bu ödemeleri isteyebilirler nasıl teyit etmemiz gerekiyor ne yapmalıyız ? teşekkürler

  1. Merhaba,

   Kurumdan maaş bağlanma oranı ile ilgili yazılı belge talep edebilirsiniz. böylece sonradan sıkıntı yaşamazsınız.

 11. Merhaba
  Babam ssk emeklisi 2015 yılında vefat etti annem babamın %75 maaşını alıyor bende 2016 yılında eşimden ayrıldım annemle yaşıyorum 30 yaşında erkek kardeşimvar
  babamın maaşını almak için geçen ay başvuru yaptım fakat anneme %50 bana %25 maaş bağlandı yani toplamda 75 oldu
  Normalde %60 Anneme %30 bana bağlanması gerekmiyormuydu
  Sgk ya gittim fakat onlarda birşey bilmiyor bu durumda ne yapabilirim bana yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Merhaba,

   Evet dediğiniz gibi Anneniz eğer babadan da maaş almıyor ise % 60 siz % 30 almalısınız. Dilekçe ile bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi emeklilik servisinden izahat isteyebilirsiniz.

 12. Merhaba.Anneme babam öldükten sonra babamdan bağkur maaşı bağlandı.10 yıl sonra başka biriyle evlendi.Şimdi o eşide öldü.Ssk dan emekli maaşı vardı ölen eşinin.Şimdi annem hem babamdan hemde 2 eşinden olan maaşları alabilirmi nereye başvuru yapmalıdır.Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba,

   Evet her iki eşinden de maaş alma hakkı var. İkametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezi emeklilik servisine başvuru yapabilir.

 13. Merhabalar abim 3100 gün sigortası vardı geçen ay vefat etti babam emekli 2000 bin tl aliyo asgari ücretin altında annem ev hanımı emekli değil ve evde 3 kardeş yaşıyoruz 2 kardeş çalışıyoruz annem 50 yasinda ve resmi olarak hiç bir geliri yok ölüm aylığı bağlanırmi anneme

  1. Merhaba,

   Anneniz çocuktan maaş alabilmesi için muhtaçlık durumu olması gerekir. çalışan saysına bakılırsa böyle bir durum oluşması mümkün görünmüyor. Buna göre maaş bağlanması da mümkün değil.

 14. Merhaba babam vefat etmeden önce sigortalı olarak çalışan değildi fakat gençliğinde sigortali olarak 1660 prim günü odenmisligi var Acaba bu kriterde annem ölüm aylığı alabilir mi teşekkürler

  1. Merhaba,

   En az 900 gün primi tamamladığı için evet anneniz maaş alabilir.

 15. Merhaba ziraat odasına kayıt olduğumdan dolayı mecburi tarım sigortam başlatılmış ziraat odasından çıktım ancak 2 aylık bağkur borcu gelmiş. bağkura hiç para yatırmadım. Bu parayı ödemezsem ne olur? Belli bir süre sonra kendiliğinden tescili iptal edilip bağkur borcu silinir mi? Bir süresi var mıdır

  1. Merhaba,

   3,4 senede bir bağkura af geliyor. 2018 ağustos ayında gelen af ile önceki brçlar silinmişti kesin gelir mi bilemeyiz ama bekleyebilirsiniz.

 16. Merhaba 4a sigortalı olarak özel bir işyerinde çalışıyorum. Sigortalılığım devam ederken 4 mart 2019 da ziraat odasına kayıt olduğumdan dolayı mecburi tarım sigortam başlatılmış ve aynı gün iptal edildi. Aynı ay içinde İş yerim 7 martta çıkış 15 nisanda giriş yapmış bu nedenle 8 mart ile 14 Nisan arası ben istemeden tekrar mecburi tarım Sigortasına giriş yapılmış ve bundan dolayı 1 ay 8 günlük bağkur borcu geldi. ben bağkura kayıtlı olmakta bağkur prim gününü de borcu da istemiyorum nasıl iptal ettirebilirim

 17. Annem ölen eşinden (emekli sandığı) emekli dul maaşı alıyor 12 yıldır ssk’li çalışan bekar kızının vefaati halinde anne ölüm aylığı alabilirmi

  1. Merhaba,

   Eşten aldığı emekli maaşı 609 tl den düşük ise alabilir. Ki bu da pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle alamaz.

 18. Merhaba Almanya’dan dul ve yetim aylığı alıyordum,evlendim maaşım normal kesildi. Şimdi boşandım eski maaşımı tekrar alabilir miyim?ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz? (İkiz varKızlarım 12 yaşında onların maaşı devam ediyor)

 19. Annem babamdan 1430 lira maaş alıyor bagkurdan vefat eden ablamın maaşını alabilirim emekli sandığından emekliydi sordum alamaz dediler alabilmesi için muhtaclik belgesi istediler

 20. Merhaba. Babam üzerinden boşandığım için maaş alıyordum. Annemde koşa süre önce vefat etti.e devlet üzerinden başvuru yapabilir miyim yada babamın maaşını nasıl tam olarak bağlanmış olur? Diğer sorum ise eşim benden ayrıldıktan sonra tekrar evlendi ve nikahtan hemen sonra vefat etti. Ben 20 yıl evli kaldım ama 2 aylık eşi emekli maaşını alıyor. Benim o maaş üzerinde hakkım olamaz mı? Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Babanız üzerinden aldığınız maaş annenizin hak düşmesi sonucunda otomatikman yükselir. Başvuru yapmanıza gerek yok. Kocanızın vefatında resmi nikahlı olmadığınız için alma hakkınız bulunmuyor.

 21. 1933 doğumlu annem, vefat eden babamdan dolayı bağkurdan dul maaşı almakta iken, bekar ve çocuksuz olarak vefat eden ssk emeklisi ağbeyimden de maaş almaya hak kazanabilir mi?

  1. Merhaba,

   Anneniz ancak muhtaçlık durumunda ise ağabeyinizden maaş alabilir. Eşinden maaş aldığına göre muhtaçlık durumu oluşmadığı aşikar. bu nedenle de maaş alması mümkün gözükmüyor.

 22. Haziran ayında liseyi bitirdim maaşım kesildi Sgk ya ölüm aylığı için başvurdum 2 ay oldu ama hala bir şey olmadı.Şu an üniversiteye gidiyorum başvuruda öğrenci belgemi de götürmüştüm başvurumu yapmadılar mı maile geri dönerseniz sevinirim.

 23. MERHABALAR BABAM GEÇEN AY VEFAT ETTİ 900 GÜN PRİMİNİ DOLDURDU VE BEN OĞLU OLARAK YETİM AYLIGI BAGLANMASINI İSTİYORUM AÇIK OGRETIM UNİVERSİTESİNDE OKUYORUM YAŞIM 22 VE SİGORTALI ÇALIŞIYORUM HANGI EVRAKLARI GOTURMEM LAZIM ? CEVAPLARSANIZ SEVINIRIM

  1. Merhaba,

   Ölüm belgesi, kimlik fotokopisi ve footoğrafın yanında yazıda bahsettiğimiz belgeler ile öğrenci kimliğinizi ve belgesini ekleyip müracaat edebilirsiniz.

 24. Merhabalar babam yurtdışından emekli idi orda yaşıyordu ordanda evli idi 2018 in mart ayında vefat etti vefat etmeden 4 yıl önce yurtdışındaki eşiyle ayrıldı turkiyede ise annem ile imam nikahlı idiler 4 tanede çocuğu var anem ve biz turkiyede yaşıyoruz annem babamın maaşından faydalana bilirmi acaba

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre annenizin resmi nikahı olmaması eğer siz de öğrenim görmüyorsanız 25 yaşından büyükseniz maaş almanız mümkün değil.

 25. Merhabalar ben üniversite okurken annemi kaybettim ve emekli aylığı bana bağlandı. Üniversite bittikten sonra kesildi ve ben açıköğretimden yeni bir üniversiteye kaydoldum. Yaşım 22. Maaşın tekrar bağlanması için nereye hangi belgelerle başvurmam gerekiyor? Ya da zaten daha önce bağlı olduğu için hiçbir belge götürmeden sadece yeni öğrenci belgemi götürsem yeterli mi?

  1. Merhaba,

   Sadece öğrenci belgenizi ikametgahınızın bağlı bulunduğu sgm ye götürmeniz yeterli.

 26. Merhaba,
  SGK çalışanı ve eşimden ayrıldım. 2016 yılında vefat eden Emekli Sandığı emeklisi babamdan yetim aylığı alabilir miyim.

  1. Merhaba,

   Babanız emekli sandığı emeklisi olduğu için maaşından faydalanabilirsiniz.

 27. Annemi 18 mayıs 2019 da kaybettik. Ancak bu zamana kadar hala babama ölüm maaşı bağlanmadı. Acaba bir sorun olduğu için mi maaş bağlamamıştır?

  1. Merhaba,

   maaşlar 45 65 gün arasında bağlanmaktadır. Çok uzun bir süre olmuş. Alo 170 den durumunu sorgulamanızı tavsiye ederiz.

 28. Merhaba boşanmış ve yetim maaşı alan bir çalışmayanım. 64 yaşındayım.Babam 18/5/1993 tarihinde bağkur emeklisi iken vefat etti. Annem de bağkur emeklisi idi kendi emekli maaşını alıyordu. Babamdan kalan maaş ikimize de pay edildi ve annem ve ben (boşandığım için) annem vefat edene kadar maaşlarımızı aldık. Annem de 15/07/2015’te vefat edince bana birer yazı ile eylül 2015’te hakettiğim maaş tutarlarının yazılı olduğu bir belge verdiler. ve o tarihten beri ikisinden de maaş alıyordum. Ancak birden maaşımda bir kesinti olmaya başladı ve size her iki maaştan da tamdan ödeme yapılmıştır, 2.maaş yarıma çevrilmiştir diyerek bir borç çıkarttılar. Ancak eylül 2015te bana hesapladıkları maaş tutarlarının hiç birisi tam maaş değildi. 1993te vefat eden babamdan annemle maaş alırken aldığım rakam mayıs ve haziran 2015 aylarında 440tl iken annemin vefatından sonra eylül 2015 te 635,47tl olarak hesaplandı. Bu rakamın tam maaş olma ihtimali yok. Annemden ise alacağım maaş 455,89tl hesaplandı bu da annemin aldığı maaş tutarı kesinlikle değil. Bu durumda bana nasıl böyle bir borç çıkarabildiler? Bu borca itiraz dilekçesi yazıyorum şuan. Acaba benim hesabımda ya da bilgilerimde mi bir hata var? Bağkurlu anne ve babanın biri 2008 öncesi,diğeri sonrası vefatı durumunda kız çocuğu yüksek olan maaşın tamını, düşük olan maaşın yarısını alır diye bir ibare var. Bana gelen borç bildirim yazısında da bu belirtilmiş zaten. Burada kastedilen tam maaş ödemesi annemin ölmeden önce aldığı maaş tutarının tamamı değil midir? (yüksek olan maaş tutarı annemindi. Bağkurda annemin 2 basamak daha avantajı vardı babama göre emeklilikleri esnasında.) Sadece şu tam ve yarım kavramının açılımı konusunda bile beni aydınlatsanız bile çok mutlu olacağım. İlgilenen yetkiliye şimdiden çok teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Konuyu layıkıyla incelemiş ve anlatmışsınız durum aynen dediğiniz gibi biri tam biri yarım ödenmeli dilekçenizi de bu şekilde yazarak itirazınızı yapabilirsiniz. sonrasında size izahat olarak döneceklerdir.

 29. SSK’lı biri iş yerinden şifahi izin alarak haç’a giderse. herhangi bir şekilde ölümle sonuçlanan bir kazaya kurban gitmesi halinde 900 günlük pirim ödemesi varsa geride kalan varislerine maaş bağlanır mı?

 30. Merhaba ;

  Babam bağkurlu 23-12-2007de vefat etti. vefatından sonra annem maaşını almaya başladı, dedemin ölüm tarihi 1979 ssk lı anneannemde vefat edince maaşını anneme çevirmek istedik fakat Ankara dan gelen evrakta “eşinizden dolayı aldığınız aylığın babanızda dolayı bağlanacak aylık ile eşit miktarda olduğu tespit edildiğinden dolayı aylık olumsuz sonuçlanmıstır” yazısı geldi , fakat çevremizde bu 2 aylığı alan çok sayıda kişiler var , anneme neden böyle bir sonuç gelmiş olabailir?

 31. Eşim 2013 yılında vefat etti. Eşimden dolayı Bağ-Kur emeklisi olup eşimin maaşını alıyorum. Babam. 2019 haziran ayında vefat etti babamda Bağ-Kur emeklisi ben. Eşimden dolayı Bağ-Kur şu olduğum için babamın maaşını alabilir miyim .
  Bir duyuma göre. Almak için biri SSK diğeri Bağkur olması lazımmış ikiside Bağkur olunca verilmiyormuş böyle birşey varmı teşekkürler

 32. Anneme vefat eden babamın bagkur aylığı
  baglanabilir mi? Annemin kendisi de bagkurdan emekli
  ve emekli aylığı alıyor.

 33. eşim vefat etti 2007 yılında bagkurdan maaş baglandı. 2019 yılında babam vefat etti ssklı idi onun için başvuru yapsak maaş bağlanırmı . sağ annem var ona kac oranında bana kaç oranında bağlanır.

 34. Mrb babam 2004 yılında vefat etti.O yıl yetim aylığından faydalandım sonra işe girdim.2014 Mart ayında işten çıktım.2018 Mayıs ayında babamın maaşı için başvurdum.o tarihe kadar SGK lı bir işte çalışmadım.Bana maaş için başvuru tarihinden itibaren yetim aylığı bağlandı.Geçmiş 4 yıllık maaşı alamadım.2 kez dilekçe gönderdim. Cvp gelmedi.2018 Eylülde tekrar çalışmaya başladım.Haziranda okullar kapanınca işsiz kaldım. Size sormak istediğim ben geçmişte almadığım 4 yıllık yetim maaşını toplu olarak alabilir miyim? Alabilirsem nereye nasıl başvurmam gerekir? Lütfen yardımcı olun.

 35. Mrb babam 2004 yılında vefat etti.O yıl yetim aylığından faydalandım sonra işe girdim.2014 Mart ayında işten çıktım.2018 Mayıs ayında babamın maaşı için başvurdum.o tarihe kadar SGK lı bir işte çalışmadım.Bana maaş için başvuru tarihinden itibaren yetim aylığı bağlandı.Geçmiş 4 yıllık maaşı alamadım.2 kez dilekçe gönderdim. Cvp gelmedi.2018 Eylülde tekrar çalışmaya başladım.Haziranda okullar kapanınca işsiz kaldım. Size sormak istediğim ben geçmişte almadığım 4 yıllık yetim maaşını toplu olarak alabilir miyim? Alabilirsem nereye nasıl başvurmam gerekir? Lütfen yardımcı olun.

 36. Merhabalar; Annem babamdan dolayı emekli sandığından dul maaşı almaktadır. Dedemde Emekli sandığından emekli. Aynı zamanda yetim maaşı da alabilir mi?( Dedem üzerinden başka maaş alan bulunmamaktadır.) (Babamın ölüm tarihi 25 haziran 2008- Dedemin ÖT. 13 Eylül 1978).
  Teşekkürler. Kolay gelsin…

 37. Merhaba, benim babamın ödenmiş 240 günü var, babam vafat etti, anneme ölüm aylığı bağlanabilirmi. Sgk 900 gün şartı arıyor, babamın yurt dışı ve askerlik borçlanması yapılarak olabilirmi, yada eksik günle nasıl aylık bağlanabilirmi

 38. Merhaba, iyi günler!
  Annem, dul ve 2008 tarihinden önce vefat eden ssk emeklisi annesinden 2/4 oranında ölüm aylığı alıyor. Aynı zamanda ssk emeklisi olan ve 2015 tarihinde vefat eden babasından da ölüm aylığı almak için yaklaşık bir ay önce dilekçe verdi. Babasından da e devlete göre 4/8 oranında ölüm aylığı almaya hak kazandı. Sorum ise; babasının ölüm tarihinden itibaren yani 2015’ten 2019 yılına kadar alınmayan meblağ toplu olarak anneme ödenir mi? ödenmesi için yapılacak şeyler nelerdir?
  Teşekkür ederim!

 39. Mrhb biz eşimle boşanma aşamasındayken eşimi kaybettim ama karar çıktı fakat nüfustan düşmedi daha bu durumda maaşından yararlabilirmiyim yoksa 2 çocuğumuz var onlarmı yararlanır ayrıca velayetleri bende

  1. Merhaba,

   Çok farklı bir durum söz konusu. İçtihatlara bakılmalı gerekirse dava da açılabilir. Çünkü boşanma aşamasında babadan maaş alınamıyorken boşanma aşamasında vefat durumunda halen karı koca olma durumu olduğu için görüşüme göre maaş almalısınız. Ancak 2 çocuk % 40 ar oranda toplamda % 80 amaaş alabilecek. Bence kendiniz için de talep edin reddedilirse dava açın. Zaman aşımına uğramadan hakkınız arayın

 40. babam vefat etti , annem için maşa başvurduk , ben kızı olarak başvursam para alabilirmiyim eşim vefat etti ondan kalan emekli parasını alıyorum. birde bende basvuru yaparsam maaş durumu nasıl olucak annem kacını ben kacını alırım .

 41. merhaba, annemden ölüm aylığı alıyordum. sigortalı işe başlayınca maaşımı kardeşime devrettim. Şimdi sigortalı işimden ayrıldım. Maaşımı üstüme almak istiyorum. Ne yapmalıyım?

  1. Annem öğretmen emeklisi, babam vefat etti emekli başkomiserde. Dedem de vefat etti işçi emeklisi annem dedemden maaş alabilir mi

 42. MERHABA 2012 YILINDA AYRILMIŞ OLDUĞUM EŞİMDEN ŞUAN 15 YAŞINDA 1 KIZIM VAR ESKİ EŞİM 17.05.2019 TARİHİNDE VEFAT ETTİ. SGK YA BAŞVURUMUZU YAPTIK VE YETİM AYLIĞI BAĞLANDI DENDİ İŞ BANKASI … ŞUBESİNDEN LABİLİRSİNİZ DENDİ. FAKAT VEFAT EDEN EŞİMİN SİGORTA İŞLEMLERİ OLDUĞUNDAN 1 BANKADAN HESAP DÖKÜMÜ BEKLİYORUM Kİ VERGİ DAİRESİNE BAŞVURUDA BULUNABİLEYİM. İŞ BANKASIDA VERGİ DAİRESİNE BAŞVURMADAN BİZDEN MAAŞ ALAMAZSDINIZ DİYOR BU DOĞRUMUDUR? AYRICA EĞER VERGİ DAİRESİNE BAŞVURMADAN BU İŞLEM YAPILAMAYACAKSA DAHA SONRA BUNU BİRİKMİŞ OLARAK BANKADAN ALABİLİYORMUYUM? İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.

  1. Merhaba,

   Vergi dairesi borcu yoktur mu isteniyor ? işlemlerin sonunda başvurudan itibaren tüm brikmiş maaşı alabileceksiniz.

 43. babam ssk emeklisi 16/05/2019 tarihinde vefat etti her ayın 17’sinde maaş almakta idi ölümün belgesini ssk’ya vermemiz gerekiyormu ve maaşını nereye iade edilecek.

  1. Merhaba,

   İkametgahınızın bağlı bulunduğu sgm ne dilekçe ile vefat bildirimini yapıp yatan maaşa dokunmayın.

 44. Merhabalar, babam 4A emeklisi olarak 10 gün önce vefat etti. Annem ev hanımı ve geliri yok. Kız kardeşim boşanmış ve 4C emeklisi olarak maaşı var. Ben bekarım, 4A emeklisiyim ve serbest çalışıyorum. Sadece anneme ölüm maaşı ne oranda bağlanır? Kız kardeşimin maaş talep etme hakkı var mıdır ve talep ederse ona ve anneme ne oranda bağlanır? Teşekkür ederim.

 45. merhaba annem 1 sene önce vefat etti kendisi emekliydi . vefat etmeden 2 sene önce evlendi . eşi de emekli annemin emekli maaşını alabilirmi ?

 46. Merhabalar

  Babam 20.10.2010 da vefat etti ssk primi dolmuş yaşını bekliyordu emeklilik için. Bende eşimden ayrilali 3 yil oldu sigortali çalıyorum fakat işten ayrılmam gerekiyor sgk ile görüştüm babamin herhangi bir prim veya askerlik borcunun olmadığını direk maasa baglanabilecegimi söylediler fakat aylik maas tutarını belirtmediler bunu nasil öğrenebilirim yada en alt ve üst tabaka ne alabilirim maaş? Simdiden tskler..

 47. Ölen eşinin mirasını Reddi miras yapan kişi , ölen emekli eşinden dolayı sgk dan ölüm aylığı alabilir mi? Alabilirse hangi evraklar gerekir.

 48. KOLAY GELSİN :
  Ablam 2004 yılında emekliyken vefat etti 2018 yılında maaşını anneme bağlatmak için müracaat ettik ve bağlandı ancak maaşı almasına bir hafta varken vefaat etti. Bu maaşları varisleri olarak geriye dönük SGK dan talep edebilirmiyiz. İYİ ÇALIŞMALAR

 49. Merhaba ölüm aylığı alıyordum askere gittiğimde kesildi açıktan okuyorum liseyi tekrar evrakları gönderdim ama halen yatmadı maaş. Evraklarda değişiklikmiş oldu acaba öğrenci belgesi ve SSK anın verdiği evrakla beraber gönderdim

 50. Merhaba, babam vefat etti anneme babamın sigortali maaşı bağlandı annem merhum babasininda maaşını alabilir mi gerekli evraklar nelerdir.cok sağolun çok yararlı bir forum

  1. Merhaba,

   annenizin babasının emekliliği emekli sandığı ise ondan da alabilir. Değil ise alamaz.

 51. Merhaba,

  Ben daha önceden yetim maaşı alıyordum fakat sigortalı olarak çalıştığım için artık vermiyorlardı. Yeni kanunla sigortalılar da tekrar alabiliyormuş. Yeniden bu belgeleri vermem gerekir mi?

 52. Merhaba;

  1994 yılında ssk dan emekli babamın vefatından sonra anneme emekli maaşı bağlandı. Ablam ve ben çalıştığımız için bizlere bağlanmadı.

  Ancak annemi 2018 eylül ayında kaybettik.

  Ben devlet memuruyum halen çalışıyorum ve eşimi 2006 yılında kaybettim. Ablamda merkez bankasından emekli ve bekar.

  Bu durumda biz ssk emeklisi babamdan maaş talep edebilir miyiz?

  Ben şu anda devlet memuru olarak çalışıyorum.

 53. Merhaba , babam 1982 yılında vefat etti. Bağkur maaşını annem ikinci evliliğini yapıncaya kadar beraber , ben sigortalı ise girinceye kadar tek başıma aldım. Şu an işsizim, işsizlik maaşım bu ay bitiyor. Emekliliğime 3 yıl var. Tekrar babamın maaşına başvurabilir miyim .

 54. 28/ 01/2011 yılında eşim vefat etti. emkli maaşı bana ve kızıma bağlandı. 2014 yılında evilik yaptım ve 02/052018 de ayrıldım. tekrar vefat edn eşimin maaşından 2. kararla faydalanbilirmiyim.

  1. Merhaba,

   Evet ilk eşinizden maaş alma hakkınız tekrar doğmuş oldu. Başvuru yaparak maaş alabilirsiniz.

 55. Babam 9 Ekim 2018 de vefat etti. Toplam sigortalılık yılı 5 yıldan fazla ancak, ödenmiş prim gün sayısı 875 gün. Anneme ve bekar kız kardeşime ölüm aylığı bağlanma şartını nasıl sağlarız?
  Kolay gelsin.

 56. SGK’nun SSK emeklisi iken ölen hak sahibi babanın yine SSK’dan emekli bekar kızına ölüm aylığı bağlanır mı?

 57. Eşim 2017 aralıkta vefat etti 480 gün ssk var gün sayısı yeterli olmadığı için bana maaş bağlanmadı gün sayısını nasıl doldurup emekli olabilirim çok mağdurum

  1. Merhaba,

   Askerlik süresi var ise bunu borçlanıp 900 güne tamamlayarak maaş alma hakkına sahip olursunuz.

  2. 01/10/2008 öncesi ölümlerde 900 günü askerlik borçlanarak tamamlayabilirsiniz.ancak 01/10/2008 sonrası ölümlerde 900 günü askerlikli olarak 41.madde borçlanması yapamazsınız.askerlik borclanirsaniz 1800 gün 5 yıl sigorta şartı aranır.

 58. Merhaba; ben devlet memuruyum emekli sandığına tabiyim,bekarım.Rahmetli babam ssk emeklisi ve 2007 yılında vefat etti.Annem 2018 yılına kadar babamın emekli maaşını alıyordu.annemde vefat edince , maaşını ben alabilir miyim ?

 59. Merhaba teyzemin eşi vefaat etti çocuklarıda yok maaş bağlanması için ne yapmamız nereye kaç gün içinde baş vurmamız lazım kendisi ssk emeklisiydi.

  1. Merhaba,

   E devletten başvurabileceğiniz gibi. İkametgahınızın bağlı bulunduğu sgm emeklilik servislerine de başvuru yapabilirsiniz.

 60. BABAM SSK EMEKLISI VE 4000 TL MAAS ALMAKTAYDI.VEFAT ETTIKTEN SONRA ANNEME 2890 TL MAAS BAGLANDI.HESAPLAMAYA GORE 300 TL OLMASI LAZIM DEĞİL Mİ.BILGI VEREBILIRMISINIZ

 61. Merhaba dedem öldü maaşını babaanneme baglanması için ssk ya başvurduk iki ay oldu ses soluk yok nereden takip veya ögrenebiliriz

  1. Merhaba,

   Babannnenize e devlet şifresi alarak internetten veya Alo 170 hattından tc kimlik numarası ile sorgulayabilirsiniz.

  2. Merhaba vefat eden babamdan ölüm aylığı alıyordum yaşım 20 olunca kesildi liseyi dışarıdan okuyorum lise okuduğum için aylık almaya devam edebilir miyim?

 62. Merhabalar;
  1. Babası 15 Ekim 2008 tarihinde Kamu kurumundan emekli olup 2016 yılında vefat eden ve %96 engeli olan birey babasından maaş alabilir mi?
  2. Sürekli raporu mevcut, malullük belgesi mevcut ancak muhtaçlık belgesi verilmiyor. Bu çocuğun muhtaç olmasının kriterleri nelerdir?
  3. Herhangi bir gelir getirmeyen ve hisseli olan babadan kalma mallar
  engelli bireyi geçindirebilir mi?

  1. Merhaba,

   Muhtaçlık belgesi 609 tl altı geliri olanlar için geçerli. Ancak % 96 engelli durumu ile babasının maaşını alabilir. Kuruma başvuru yapabilirsiniz. Muhtaçlık belgesine gerek yok.

 63. Merhaba benim sorum şöyle babamın 128 günü ve 24 ay askerliği var benim bundan dolayı yetim aylığı almam mümkünmü acaba teşekkürler

 64. Merhabalar ben 2005 yılında bosandım 2008 de babamı bagkur emeklisi 2009 da annemi ssk emeklisi kaybettim ben 2009 da calistigim yer kapandı emekli olana kadar annemin babamın maaslarırı aldım kendim emekli olunca dılıkce verdım kendi emeklilik hakkımı kazandım ssk emeklısıyım sana kadar sigortalı bir iste calistim sımdı isten ciktim ben ssk emeklısıyım babamın maasini alabilirmiyim bagkur emeklisi onun icin ne yapmam gerekli tesekkur ederım

 65. Merhaba
  Askerî öğrenci olduğumdan dolayı 4c kapsamında sigortalı gözüküyorum ama aldığım ücret 367 tl . Babamın maaşının yüzde 25 ‘ni alabilir miyim

 66. Vefat eden babamın emekli maaşının anneme aktarılması için gerekli belgeler nelerdir ve nereye başvurmamız gerekiyor annemin kendisi bulunması gerekiyormu çocukların başvurması yetiyormu teşekkürler.

 67. babam sgk emeklisiydi vefat etti annem babamın maaşından faydalandı. annemde vefat etti. ben boşandım ayrıca sgk emeklisiyim. babamdan maaş alma hakkım varmıdır.

 68. Kolay gelsin annem babamın ölumu uzerine ssk dul alıgı alıyor..ayrıca kendi babasındanda ölüm maasıın yuzde 25 ni alıyor nenemde dedemin kalan maaşı aliyordu. Fakat nenem vefat etti ..annem nenemin almıs oldugu maası kendisine aktarılmasıni talep edebiliyormu..dedemden maas alan tek annem kaldıgı için yuzde 25 lik baglanma oranı yükseltilebiliyor mu..

 69. merhaba ben 3 yıl önce askeri ücretli sgklı çalışan olarak başvuru yaptığımda bağkur emeklisi rahmetli babamın ölümünden dolayı maaş bağlandı.Ancak 5 ay kadar ödendikten sonra maaş kesildi.hiç bir haber ve bilgi verilmden .dilekçe yzaıp gerekçe istedim hala cevap gelmedi.bizzat gidip sorduğumda bana genel kurulun aldığı karara göre sigortalı çalışanlara artık maaş verilmeyeceği idi. ben zaten evraklarımı sunarak başvuru yapmıştım.verilmiş hakkım benden niye alındı acaba cevap verirseniz sevinirim

 70. Merhaba…ablam 2006 yılında emekli sandığından emekli oldu.Babam 2011 yılında SGK’dan emekli olarak olarak vefat etti..Ablam babamdan kalan maaşı alabilirmi.Teşekkür ederim.

 71. Merhaba
  Yetim aylığı alıyorum ve aynı zamanda öğrenci olduğum için sigortalı bir işte çalışıyorum. Ancak öğrencilik durumum haziran ayında sona erecek.
  1. Öğrenciliğim sonlanmadan işten ayrılırsam, herhangi bir işlem yapmadan (dilekçe, başvuru vs.) yetim aylığı ödenmeye devam eder mi?
  2. Öğrenciliğim 27 Haziranda sonlanacak, işten çıkışım 28 haziranda yapılacak diyelim. Bu durumda yetim aylığının tekrar bağlanması için dilekçe mi vermem gerekiyor ve bu durumda temmuz aylığı yatar mı?
  Şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Bu hak öğrenciliği devam edenlere verildiğinden öğrenciliğinizin bitimi ile birlikte sigortanız aktif gözükürse yetim aylığınız kesilir. Öğrencilik bitmeden işten çıkışınızı vermeniz gerekir.

  2. Iyi gunler dilerim babam öldü maasinin %25 ini aliyorum annem öldü maasinin % 50 sini aliyorun uvey babamda dier % 50 sini aliyordu ama malesef oda öldü …simdi ben annemin maasinin %70 ini talep edebiliyor muyum hak kazaniyor muyum yoksa bosuna dilekce gonderme mi diyorsunuz? Simdiden alakaniza tesekkur ederim.

  3. Merhaba…ablam 2006 yılında emekli sandığından emekli oldu.Babam 2011 yılında SGK’dan emekli olarak olarak vefat etti..Ablam babamdan kalan maaşı alabilirmi.Teşekkür ederim.

 72. İyi günler. Yeğenim üniversitede halen okırken yetim aylığı kesildi. 2 kere dilekçe yazdık. Ancak cevap alamadık. Yetim maaşı kesilince otomatik GSS ye girişi yapılmış. Şimdi 2 yıllık GSS borcu birikmiş. 2013 yılında üniviversiteye 4 yıllık girdi. 2017 yılında maaşı kesilip GSs borçlandırılması yapılmış. Yeğenim 04.03.2019 yılında mezun oldu. Kayıt dondurma veya silme yok. Ödenmemiş yetim aylığını alma ve GSS borcunu sildirme imkanımız var mı? Ne yapmamız gerekir. Teşekkür ederim.

 73. Babam yurtdişinda vefat etdi. Hem yurtdişinda hem türkiyede emeklisi vardi. Annemin türkiyede dul maaşını alabilmesi ne yapması gerekli. Yurtdisindan ölüm belgesi haric ne gerekli. Tercümesimi gerekli yoksa uluslararasi olmasi yeterlimi? Ve yurtdisindaki emeklisiyle ilgili evrak gereklimi acaba?

 74. merhaba ; annem bagkur emeklisi vefat etti. ssk emeklisi babam ve ben yetim ve dul aylıgı almaya hak kazandık. çalışmıyorum ve evli değilim. babama ve bana maaş baglandı fakat yuzdelerinden emin değilim. bir yanlışlı mı oldu anlayamadım. bana 25 oranında baglandı. vefat eden sıgortalının kızı ve emekli dul eşi için maaş baglanma oranı nedir. ben yuzde ellisi diye biliyordum kız için. teşekkürler

  1. Merhaba,

   Babanız ve siz alıyorsanız ki babanızın başka geliri varsa % 50 yok ise % 60 oranında maaş bağlanır. Sizin de alacağınız oran % 30 dur.

 75. Merabalar babamin turkiye maasini nasil baglanabilirim ben kibrista yasiyorum babamin maasi annem bagkur alıyor ben nereye müracat edebilirim yetimlik icin

 76. iyi günler
  kendim TC vatandaşıyım ( sonradan kazanma) anne ,baba ve eşim yabancı uyruklu . acaba anne babam ve eşim ölüm ayılığından yararlanabilirler mi?

 77. Annem dedemin ölüm maaşını alıyor. Teyzemin eşi öldü.Geç başvuru yapmışlar. Alamadığı ayların parasını annemden talep ediyor. Ssk dan geriye dönük ödeme alması gerekmiyor mu? Geri dönük ödeme alırsa annemin maaşında kesinti olur mu? Teşekkürler…

 78. merhaba ben 3 yıl önce askeri ücretli sgklı çalışan olarak başvuru yaptığımda bağkur emeklisi rahmetli babamın ölümünden dolayı maaş bağlandı.Ancak 5 ay kadar ödendikten sonra maaş kesildi.hiç bir haber ve bilgi verilmden .dilekçe yzaıp gerekçe istedim hala cevap gelmedi.bizzat gidip sorduğumda bana genel kurulun aldığı karara göre sigortalı çalışanlara artık maaş verilmeyeceği idi. ben zaten evraklarımı sunarak başvuru yapmıştım.verilmiş hakkım benden niye alındı acaba

 79. 1984 .Doğumlu bekar oğlum 06/11/2016 Tarihinde vefat etti .Evliyim eşim emekli sandığından emekli .Oğlum Bankacı idi oğlumdan ölüm aylığı alabilirmiyim.

 80. Merhaba,

  e – devlet üzerinden 15 Martta vefat eden annemden yetim maaşı başvurusu yaptım. Takibini sgk sitesinin hangi birimden takip edebilirim. İncelememe rağmen bulamadım. Yardımcı olmanızı rica ederim.
  Saygılarımla
  Alev Yeşim İşbaşaran

 81. Merhaba,

  Babam 2010 yilinda vefat etti ve bagkur emeklisiydi.Ben calistigim icin(bekarim) babamin emekli maasini sadece annem aldı.Mart ayi icerisinde issiz kaldim.Eger yetim ayligi icin basvurursam annemin aldigi maas bolunur mu?toplamda ikimiz ayni eski rakami mi maas olarak aliriz?ne sekilde degisiklik olur.

  Tesekkur ederim

 82. Vefat eden annemden emekli sandığından maaş bağlandı için müdür liginden vukuatlı nüfus örneği istedim artık verilmediğini e devletten işlemlerin yürütüldüğü söylendi.e devletten yaptığım başvuruyu nasıl takip edebilirim. ? Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Ptt den alacağınız2 tl karşılığında ki e devlet şifresi ile https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ internet adresinden giriş yaparak hizmetler kısmına ‘Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ yazdığınızda kolaylıkla alablirsiniz.

 83. merhabalar benim babam 2 sene önce vefat etti ssk sigortalısıydı annem 80 yaşında şuan babamın maaşını alıyor bende polis eşimden maaş alıyorum bekarım annem ölünce babamın maaşından ne kadar alabilirim birde şizofren hastası 43 yaşında bir erkek kardeşim var bekar hiç evlenmedi işide yok ben ona engelli mmaşı bağlatmak için uğraşıyorum şuan kendisi bakırköy ruh ve sinir hastaesinde tedavi görüyor..kardeşimdeannem ölünce maaş alabilirmi..bide kaedeşime engelli mmaşı bağlanırsa babamın maaşından faydalanabilirmi
  teşekkürler..

 84. 4 Aralık 2018 de eşim vefaat etti. Eşim öğretmen emekli sandığı emeklisiydi.Ölüm yardımı ve bağlanacak ölüm aylığı için Ankaraya istenilen evrakları kargo ile 1.buçuk aydırr göndermeme rağmen henuz sonuçlanmadığı gibi konu ile hiçbirbilg i verilmedi Ne olduğu aşamaları hakkında nerden bilgi alabilirim.?

  1. Merhaba,

   e devletten takip etme şansınız var yada telefonla, emeklilik işlemleri 45- 60 gün sürmekte sizin başvurunuz çok uzamış

  2. 4 merhaba benim annem 7 yıl önce öldü babamda yeni öldü ben babamın emekli maaşını almak istiyorum bi abim birde ablam var ikisinde evli ben babamın emekli maaşından % kac alabilirim

 85. İyi gunler, babam 10 gun once vefat etti. annemle kaliyorum bende kizi olarak calismiyorum 25 yasindayim ama ablam 31 yasinda calisiyor sgkli olarak. nerelere basvurmamız lazim ve maasin kacta kacini aliriz 1800 tl aliyorduk normalde

 86. Slm eşim ve ben sgk emeklisiyiz benim vefatım halinde eşim maaşımı alamıyacak diye yasa geçtiğini söylüyorlar bu doğrumudur

 87. Emekli saldığından emekliyim. Emekli sandığındaki emekli olan kocam vefat etti. Onun emekli aylığından hangi oranda yararlanabilirim? Bu maaşı alabilmek için nereye başvurmalıyım?

 88. Merhaba subat ayında memur emeklisi babam vefat etti. Annem bana ve ablama maaş baglanmasi icin ne yapmamız gerek yaşadığımız sehirde emekli sandığı birimi yok Ankaraya yönlendirdiler dilekce yazıp gönderdik fakat bir sonuç yok sehrimizde bulunan sgk yetkilileride bizi aydınlatmıyor. İzlememiz gereken islem adımlarını yazarsanız memnum olurum. Tesekkurler şimdiden

 89. Merhaba, babam emekli sandığından emekliydi vefat etti. Annem ise ssk emeklisi. Babamın maaşı hangi oranda anneme bağlanabilir.

 90. Merhaba. Babam vefat etti. Ben üniversite okuyorum babamın maaşından alacağım annemde alacak. Sormak istediğim soru şu “dedem ve babanem hayatta. Ve 65 yaşın üstündeler. Dedem memur emeklisi olduğu için emekli maaşı var. Çalışan bekar çocuklarıda var. Bu durumda babanem babamın maaşından alacak mı? ” beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   Dedenizin maaşı ve ikametgahında çalışan bir de çocuk en az asgari ücret alıyor ise kişi başına düşen gelir 680 tl yi geçeceğinden babaanneniz maaş alamaz.

 91. Öncelikle kolay gelsin kızkardeşim vefat etti malülen emekli olmuştu emekli aylığını eniştem ve kızı alıyor söylenenlere göre annemler yani kızkardeşimin aylığından annemler yararlanabilirmi yararlanırsa şartları ve ne tutar alırlar teşekkür ederim

 92. Merhaba, ben 2013 de boşandım öncesinde babamın maaşını alıyordum evlenince kesildi.2017 de tekrar evlendim 2013 den 2017 ye kadar olan sürede maaş almak için başvurmadım başvursam geriye dönük alabilir miyim? Teşekkürler.

 93. annem boşandı dedemin bagkurundan yaralanıyor .ananemle bölüşüyorlardı anneannem vefat etti gerekli evraklar nelerdir ? kütük sivasta nereye göndericez?

  1. Merhaba,

   Annennenizin vefatı ile birlikte maaşın % 50 si annenize yansır. İkametgahınızın bağlı olduğu SGM emeklilik servislerine başvuru yapabilirsiniz.

 94. 05.12.2018 ‘te babamı kaybettik.Annem ssk emeklisi olan babamdan maaşa bağlandı.2008 yılı öncesi vefat eden bağkur emeklisi babasinininda maaşına başvurdu fakat red cevabı aldı.Teyzem de eşini 02.2017 yılında kaybetti oda ssk emeklisi eşinden maaşa bağlandı.Bagkur emeklisi babasının maaşına başvurdu ve iki maas alma hakkı kazandı.Aynı anne ve babadan iki kız evlat ikiside sigorta emeklisi ve baba bağkur biri alıyor biri alamıyor.Eşitsizlik ilkesine aykırı degilmidir bu durum.Teyzemin babadan aldığı maaşı bölebilme gibi bir hakkımız varmıdır acaba?Saygılar..

 95. Babam geçen aylarda vefat etti. SGK liydi. 2 çocuğu var fakat bir tek ben çalışmıyorum. Annem de zaman önce vefat etmişti. Şu an eğitim almıyorum. Ama yakın zaman içerisinde kazanıp üniversiteye gittiğimde bana maaş bağlanacakmış. Bu maaşın oranını öğrenebilir miyim ? Kimisi %25 diyor kimisi %50 kimisi %75 yani kesin bir şekilde bilgi alabileceğim ve açıklayabilecek birisine ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.

 96. Merhabalar babam 05.12.2018 tarihinde vefat etti.Annem sigorta emeklisi olan babamdan maasa baglandı.2008 yılı öncesi ölen bağkur emeklisi babasının ölüm maasina da basvuru yapti fakat red cevabı aldi.Teyzem de esini 2017 subat ayinda kaybetmisti ssk emeklisi esinden maasa baglandi ve bagkur emeklisi babasindan da maaş hakkı kazandı.Aynı anne ve babadan iki evlat var ikisi de eslerini kaybediyor ikiside ssk emeklisi fakat teyzem babasının haklarından yararlanıyor annem red cevabı alıyor.Nedeni ise 2017 aralık ayında yasanın değismesi.Burada eşitsizlik ilkesine aykırılık yokmudur?Annem teyzemin babasından aldığı maaşı nasıl bölebilir?Lütfen bilği verebilirmisiniz….Saygılar

 97. Ben 5 yıldır dulum, babam bağkur emeklisiydi ve öldü maaşını almam için ne yapmam gerekiyor. Bir de ablam var o da ölen eşinden maaş alıyor babamın maaşından ayrıca yararlanabilirmi

 98. Merhabalar annem kendi babası üzerinden emekli maaşı alıyor fakat kendi eşi üzerinden maaş almak istiyor bu değişiklik için ne yapmamamız gerekiyor

 99. annem ve babam abimin vefatından dolayı ölüm aylığı alıyordu. Annemin vefat etmesi üzerine eşinden boşanan ablamın herhangi bir hakkı olabilir mi ?

  1. Merhaba,

   Çocukların maaşını sadece enna ve baab alabilmektedir. Maalesef kardeşi olarak maaş alma hakkı bulunmuyor.

 100. Merhaba. 18 yaşımı doldurmadım. babam vefat ettiği için ölüm aylığı alıyorum. annemle görüşmüyoruz. maaşı benim kimliğim olmadan çekebilir mi? ben çekebilir miyim?

 101. Merhaba, kayinvalidem 1995 yilinda memur esinin olmesi uzerine dul ve yetim ayligi almaya basladi…2008 yilinda kendisi de 4 yil istege bagli odeyerek ssk dan emekli ayligi almaya basladi…Babasi da bu yil vefat etti..babasj da bagkur emeklisi…bu durumda 3.maasi da alma hakki var midir?

 102. merhaba annem emekli. dedem fevat edeli çok yıl oldu. annem yıllar önce babamla ayrıldı. babamda vefat etti. bu durumda annem dedemden maaş alabilirmi

  1. Merhaba,

   Anneniz SGK veya Bağkur emeklisi babası da emekli sandoğı emeklisi ise alabilir. Aksi halde alamaz.

 103. Merhaba babam 1976 SSK girişi var 14 gün 2019 da BAKURA Cevirtirdi 2 yıl felen yatırdı 2011 de vefat ETİ Annemin dul maaşı alabilirim annem 63 yaşında hiç bir sağlık güvencesi yok NE YAPMAMIZ GEREKİYOR BİLGİLENDİRERSENİZ SEVİNİRİM
  TEŞEKKÜRLER

 104. Babam memur emeklisi idi refat etti.Annem babamın maaşından hariç dul maaşı yada rahmetli dedemin (annemin babası) maaşınıda alabilir mi? Yani hem rahmetli babamın hem rahmetli dedemin maaşını yada hem rahmetli babamın hemde dul aylığını beraber alabilir mi?

 105. Merhaba..
  Babamın siğorta girişi 1979 fakat gün sayısı 200 gün babam geçen ay vefat etti askerlik borçlanması yaparak anneme maaş bağlatabilirmiyiz…

  1. Merhaba,

   Askerlik borçlanmasıyla 900 gün prim sağlayabilirseniz emekli olabilir.

  2. Merhaba geri dönüş için teşekkür ederim… SGK daki memurla görüştük babamın bağkur pirimi olduğunu da öğrendik toplamda 500 gün pirim oldu fakat 900 günü askerliği borçlanarak tamamlamak istediğimizde bu defa bizden 1800 iş günü isteneceğini söyledi bu verilen bilgi dogru mudur bunun karşılığında ne yapabiliriz… Şimdiden teşekkür ederim

 106. Babam 02 03 1959 doğumlu 30 12 2018 tarihinde vefat etti 847 gün sigortası var annem ev hanımı aylık bağlanır mı

 107. Merhaba. benim babam 99’da vefat etti. Ben ve kardeşlerim sigortasından faydalanıyorduk emekli maaşınıda alıyorduk. 18 yaşına girip okula devam etmeyınce sigorta ve para kesıldi. Şimdi üniversite öğrencisiyim ve 21 yaşındayım ölüm aylığı alabılırmıyım ?

 108. Merhaba babam 2014 vefat etti ve 2011 de falan sgk girişi var 508 günü var askerlik borçlanarak annem babamdan maaş alabilirimi?

  1. Merhaba,

   900 gün yetiyor ancak 5 yıl hizmet süresi isteniyor. ilk başlangıç tarihine göre kurumda hesaplatmanızda fayda far.

 109. ANNEM 91 YAŞINDA VE BİZİMLE BERABER YAŞAMAKTADIR VE HER HANGİ BİR YERDEN GELİRİ YOKTUR .ABLAM MALULEN EMEKLİYKEN 2004 YILINDA VEFAT ETTİ . ABLAMIN EŞİDE VEFAT ETTİ VE ABLAMIN MAAŞI ŞU ANDA BOŞTA.
  S.1 ANNEME ABLAMIN MAAŞINI BAĞLATABİLİRMİYİZ ?
  S.2 GELİR TESTİNİN KRİTERLERİ NELERDİR ?
  S.3 ANNEM YAŞLI OLDUĞU İÇİN MAAŞ ÇEKME İŞLEMİNİ NASIL YAPABİLİRİZ. ?
  YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.

 110. merhaba ben bağkur emekliyim ilk eşim 1995 de öldü bağkur emekli olarakben 2011 de bağ kur emekli oldum annem 1998de sigorta emekli öldü babam 2017 bağkur.emekli öldü ben 7 aralık 2018de kesinleşmiş boşanma kararım ben.nasıl maaş alırım tesekkürler

 111. Vefat eden babam emekli sandığı emeklisiydi . Hayattaki annem ise SSK emeklisi. Annemize maaş bağlanma oranı kaç olur acaba. Cevaplarsanız memnun olurum.

 112. Merhaba babam yeni vefat etti kendisinin 1979 dan beri sigortali bugün kontrol ettiğimde 1022 prim günü gözüküyor annem için ölüm aylığı alabilir miyiz aynı zaman da kalabalık bir aileyiz 20 yaşın altında okuyan 3 de çocuk var 25 yaşın altında da 2 kişi ancak onların eğitimleri yok aynı zaman da annem %40 engelli olduğu için engelli maaşı da alıyor anneme maaş bağlarlar mı?

 113. Merhaba,
  Babam 26 Ekim 2018 de öldü maaşı annem ile benalıyoruz.4 Mart 2018 de abim vefat etti.Abim evli değildi.Annem abimden maaş alabilir mı?Eğer alamazsa 2008 den önce babası vefat etti.Hepsi emekli sandığından emekli.Babasından da alabilir mı?

 114. merhaba adım can babam 19/06/2018 de vefat etti SSK emeklisi 27 yaşındayım şuan babamın maaşını annem alıyor Sigortam yok çalışmıyorum açıktan okuyorum ben bu durumda maaş alabilir miyim onu maaşından paydan ziyade babam öldüğünden dolayı sanırım anlatabilmişimdir bir şekilde maaş alabilir miyim acaba ?

 115. Merhaba babam 59 yaşında 24 11 2018 tarihinde vefat etti toplamda 600 gün sigortası var sigorta girişi 1977 annem bu sigortadan faydalanabilrimi maaş alabilir mi bilgilendirirseniz çok sevinirim

  1. Merhaba,

   Askerliği de borçlanarak 900 güne tamamlarsanız maaş bağlanır. en yakın SGK emeklilik servisine müracaat edebilirsiniz.

 116. Merhaba,
  Babam 5 sene önce vefat etti bağkur sigortalıydı 1800 günü tamamlayamadığı için ölüm aylığı bağlanmadı. Eksik günleri için geriye dönük ödemeyle aylık bağlanma imkanı var mı?

 117. Babam 6 Kasım 2018 de vefat etti. Annem ev hanımı. Babam SSK emeklisi. 1984 senesinde emekli olmuştu. Annemin babası emekli sandığı emeklisi 1971 senesinde vefat etmiş. Anneme hem babasından hem eşinden emekli aylığı bağlanma oranları nasıl olur? Not: çocuk sayısı 1 erkek 1 kız ikiside evli.biri 48 biri 45 yaşında.

 118. Merhaba babamız 28 ekim 2018 de vefat etti. Annem calismiyor ve 1938 doğumlu. Ev hanımı. Sgk ile başlangıcı yok. Bekar sgk dan emekli bir kızı var ve ayrıca bir firmada çalışıyor. Anneye ve kızına bağlanacak maaş durumu ne olur? Kizi isten ayrilirsa maas alma hakki var midir? Anneye baktigi icin devletten alabileceği bakim bedeli talebinde bulunabilir mi? bİlgi verebilir misiniz?

 119. Merhaba annem 2006 yılında vefat eden babamdan (ssk)maaş alıyor.Ablam bu sene boşandı babamdan dolayı maaş talep edecek.Annemin maaş kesintisi olacağı yazılmış. Ablamın tekrar evlilik durumunda annemin maaşı kesintisiz(%75)olur mu

 120. Dedem (annemin babası) Bağkur emeklisi, babamda Bağkur emeklisi her ikiside öldü. annem babamın emekli aylığını anneannem dedemin emekli aylığını alıyor. Ninemin ölümü halinde annem dedemin emekli aylığını almak istiyor bu mümkünmü teşekkür eserim…

 121. Merhaba anneannem dedemden emekli maaşı alıyordu.2 ay önce vefat etti annem anneannemde maaş almak istiyor. Ancak annem vefat etmiş emekli babamdan da maaş alıyor. Bu durumda anneannemin maaşını alabilir mi? Dul olan Teyzemde senelerdir alıyor bu maaştan. Annem yüzde kaçını alabilir acaba. TEŞEKKÜRLER

 122. Dedem 1995 yılında vefat etti daha önce araştırmamıza rağmen sigortası yok denildi sgk tarafından şimdi tekrardan araştırdık ve TC kimlik numarası üzerine işlenmediğini ve 631 gün sigortalılığı olduğunu öğrendik. Anneannem de 2008 yılında vefat etti hiç bi hakkından yararlanamadı çünkü olmadığı söylendi. bu durumda askerlik borçlanmasıyla annem emekli olabilir mi? Babam da vefat etti yani annem dul biz dilekçeyle müraacat ettik onaylanır mı ?

 123. Merhaba babam emekliydi geçen hafta vedat etti. Dul ablamın hiç bir geliri yok. Annem ise emekli. Bu durumda maaş bağlanma oranı ne olur. Annem derki tamamen kızıma bıraksam hakkımı onun maaşı artarmı. Oranı ne olur

  1. Merhaba,

   Anneniz maaş için müracaat ederse kendi emekliliği olduğu için maaşın % 50 sini alır. Kardeşiniz % 30 unu alır. Sadece kardeşiniz müracaat ederse maaşın % 50 sini alır. Bizce annenizde kardeşiniz de müracaat etsin toplam da % 80 maaş alacaklar. Kardeşiniz sadece başvurursa % 50 olacak % 30 daha az alınacak.

 124. SGK den 2013 emekli oldum.hiç evlenmedim. Babam 2010 vefat etti bağkurdan emekli idi.ben sigortadan.emekiyim.babamın maaşını alabilirmiyim.

  1. Merhaba,

   SSK emeklisi olarak Bağkur emeklisi babanızdan maaş alamazsınız.

 125. Boşandıgım eşim vefaat etti.ben devlet memuruyum.çocukların velayeti bende fakat çocuklara yetim maaşı bağlanıyor diye söylendi dogrumudur.

  1. Merhaba,

   Evet kız çocuklarına evlenene veya çalışmaya başlayana kadar. Erkek çocuklara ise öğrenim görmesi şartı ile 25 yaşına kadar yetim maaşı bağlanmaktadır.

  2. Merhaba, ölüm ayligi almaktayim. Annem hak sahibi degil. Ben ve kardesim aliyoruz. Ben sigortali ise girdim. Kesilen ayligimi kardesime aktarmak istiyorum. Bu mumkun mu.

 126. eşten bağlanan ölüm aylığı asgari ücretin altında ise oğuldan ikinci bir ölüm aylığı bağlanabilir mi

 127. Eniştem sigortalı bir işte çalışırken kaza geçirdi ve öldü. 1993 tarihinde sigortalı işe başlamış. son 5 yıl içindeki ödenmiş sigorta prim gün sayısı 741. Ancak toplam prim gün sayısı 2647 Gün. Eniştemin eşi herhangi bir işte çalışmıyor. hiç çocukları yok. Eniştemin eşine ölüm aylığı bağlanır mı? saygılarımla.

  tel: 05324951428

 128. Merhaba,
  Babam 2 ay önce vefat etti, önce bağkurluydu, sonra 4a’lı çalıştı emekli olamadan vefat etti. Günü yetiyormuş işlemleri başlattık.

  Annem de aktif 4b’li fakat 3 aylık prim borcu var. Şimdi sağlık hizmeti alamıyor, babamdan kalan ölüm aylığı bağlandığı taktirde bağkur borcu olsa da sağlık hizmeti alabilir mi?

  Cevaplarsanız çok sevinirim.

  1. Merhaba, anne ve babam yok annemden ölüm aylığı aylığı alıyordum 18 yaşına gelince durduruldu üniversite için mezuna kaldım bu yıl gideceğim fakat bu süre içinde yaklaşık 2 aylık sigortalı işe girdim vede 4A emeklilik kaydım kesilmiştir yazıyor e devlette okula tekrar başladığımda bu ölüm aylığı tekrar verirlir mi? Verilirse almadığım süre için toplu yatırılır mı?
   Birde sadece 2 ay sigortalı işte çalıştığım için GSS borcum çıktı fakat şuanda hiçbir gelirim yok vede çalışmıyorum bu borcda silinir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı