SSK

E-Devlet Ölüm Aylığı Başvurusu, Şartları ve Belgeleri

edevlet olum ayligi basvurusu

E-Devlet üzerinden ölüm aylığı başvurusunda gerekli belgeler ve koşullar sadece PTT’den edineceğiniz e-Devlet şifresi olmalıdır. Pandemi koşulları sebebiyle ölüm aylığı başvuruları artık e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

Elinizde bulunması gereken bilgiler şunlardır:

 • Başvuruda bulunacak kişinin T.C. kimlik numarası,
 • e-Devlet şifresi
 • Vefat eden kişinin T.C. kimlik numarası gerekmektedir.

e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden “Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi” ekranı üzerinden vefat eden eş, çocuk, anne veya babanın T.C. kimlik numarası üzerinden başvuru yapılabilir.

e-Devlet sistemi haricinde ölüm aylığı başvurusu bizzat Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü’nden yapılabilir. Ölüm aylığı bağlandıktan sonraki ikincil işlemler için ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı’na başvuru yapılması gerekmektedir.

Ölüm Aylığı Nedir?

Ölüm maaşı, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden sigortalının geriye kalan hak sahiplerine iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından yapılan yardımlardan biridir. Ölüm aylığından faydalanabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır.

Dul ve Yetim Aylığı Nedir?

Dul maaşı ve yetim maaşının tanımları farklıdır. Dul maaşı, sigortalı çalışan eşin vefat etmesi durumunda kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan yardım maaşıdır.

Maaş hem erkekler hem de kadınlara verilebilir. Yetim maaşı, anne veya babanın ya da her ikisinin vefatı durumunda çocuklarına bağlanan yardım maaşıdır.

Ölüm Aylığı Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Ölüm maaşına hak kazanma koşulları şunlardır:

 • En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
 • 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması
 • Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
 • Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.
 • Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.
 • 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır. Ayrıca, kendi nam ve hesabına (5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

Ölüm Aylığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ölüm maaşını başvurusunda sunulması zorunlu belgeler aşağıda şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Ölüm aylığı bağlanması için talep dilekçesi,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Veraset ilanı,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Hak sahipleri için beyan ve taahhüt belgesi,
 • Eşler ve çocuklar arasında çalışan varsa her biri için gelir belgesi,
 • Kişinin sigortasızlığına dair e-devletten alacağı belge,
 • Çocuklar için öğrenim belgesi,
 • Ziraat Bankası hesap numarası,
 • Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu.

Ölüm Aylığı Başvuru Formu Nedir?

Ölüm maaşı başvuru formu ve talep dilekçesi vefat eden yakının ardından eşe ve çocuklara gerekli şartların sağlanması halinde SGK tarafından verilen aylıklara başvuru sürecinde sunulması zorunlu olan belgelerdir.

Bu belgelere ve doldurulmuş örneklerine Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde bulunan “Formlar ve Dilekçeler” sekmesinden ulaşılabilir.

E-Devlet Ölüm Aylığı Başvuru Aşamaları

E-devlet üzerinden ölüm aylığı başvuru işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilmeniz için aşağıda ki adımları sırası ile yapmanız gerekiyor.

dul ve yetim maasi basvuru birinci

Ölüm maaşı yada dul / yetim maaşı başvurusu yapmadan önce “Yakınınıza Ait T.C Kimlik Numarası” alanına 11 haneli numarayı doğru yazmanız ardından “Başvur” linkine tıklamanız gerekiyor.

Ölüm Aylığı Oranları Nedir?

Ölüm maaşının miktarı vefat eden sigortalı kişinin eş, çocuk, anne ve babasına göre farklıklar gösterir. Bu farklı oranlar çocuk sayısı, eşin çalışıp çalışmadığı ve yeniden evliliği gibi durumlara göre belirlenir.

Ölüm aylığı oranları şöyledir:

 • Dul eşe vefat eden sigortalının maaşının %50’si,
 • Çocuğu olmayan ve çalışan dul eşe maaşın %50’si,
 • Çocuğu olmayan ve çalışmayan eşe maaşın %75’i,
 • Dul eş ve çalışmayan bir çocuk olması durumunda maaşın %60’ı eşe, %30’u çocuğa,
 • Dul eş ve çalışmayan iki çocuk bulunması durumunda maaşın %50’si eşe, her bir çocuk için %25’lik kısım ayrılır.
 • Vefat eden sigortalının evli olmayan kızlarının her birine ölen babadan dul kızına maaş bağlanması da dahil olmak üzere maaşın %25’i,
 • Vefat eden sigortalının tek kızı olması halinde maaşın %50’si bağlanmaktadır.
 • Vefat eden sigortalının anne ve babasına maaş bağlanması için birçok hususun değerlendirilir. Buna göre anne ve babasına maaş bağlanmasının ilk şartı 65 yaşın üstünde olmasıdır. 65 yaşını geçen anne ve babaların, ölen çocuklarından ölüm aylığı alabilmeleri için herhangi bir kurumdan maaş almıyor ve çalışmıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığında maaşın %25’i anne ve babaya bağlanabilmektedir.
 • Örneğin, vefat eden kişinin emekli maaşı 1500 TL ise dul maaşı kapsamından eşin hak oranı %75 1125 TL ölüm aylığı, hak oranı %50 ise 750 TL ölüm aylığı bağlanmaktadır. Vefat eden kişinin çocuğunun %25 hak oranı varsa alacağı ölüm maaşı 375 TL olacaktır.

Eşe Dul Maaşı Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Vefat eden sigortalının eşinin maaş alması için gerekli olan koşullar şunlardır:

 • Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır.
 • Sigortalının dul eşine %50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanun kapsamında veya yabancı bir ülkede çalışmaması gerekmektedir.
 • Vefat eden sigortalının eşine endi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde %75 i oranında aylık bağlanacaktır.

Çocuklara Maaş Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Vefat eden sigortalının çocuklarının maaş alması için gerekli olan koşullar şunlardır:

 • Çocuğun cinsiyeti,
 • Çocuğun yaşı,
 • Çocuğun öğrenim durumu,
 • Çocuğun medeni hali,
 • Malul olup olmaması
 • Çocuğun yabancı bir ülke mevzuatında çalışma durumu (5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile, Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5.madde 1.fıkrası gereğince) gibi şartlar dikkate alınmaktadır.

Erkek Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Vefat eden sigortalının erkek çocuğunun maaş alması için gerekli olan koşullar şunlardır:

 • Yükseköğretim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları,
 • Ortaöğretim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları,
 • Herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları,
 • Yabancı bir ülkede çalışmıyor olmaları,
 • Kendi sigortaları nedeni ile gelir veya aylıkları olmaması şartları gerekmektedir.

Kız Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Vefat eden sigortalının kız çocuğunun maaş alması için gerekli olan koşullar şöyledir:

 • Yabancı bir ülkede çalışmıyor olmak,
 • Kendi sigortaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,
 • Evli olmamak veya evliyse sonradan boşanmış olması gerekmektedir.

Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Malul Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Malul çocukların ölüm maaşı alması için gerekli koşullar şu şekilde olmalıdır:

 • Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az %60 oranında yitirdiğini kanıtlayan onaylı sağlık raporu,
 • Herhangi bir sigortalı işte çalışmaması gerekmektedir.
 • Yaş, cinsiyet ve medeni durumları fark etmeksizin malul çocuklara ölüm aylığı bağlanır.

Dul Maaşı Ne Zaman Kesilir?

Eşe bağlanan maaşın kesilmesi aşağıda sıralanan durumlarda gerçekleşir:

 • Türk Vatandaşlığından çıkma veya çıkarılma
 • Eşinin vefatından sonra evlenen kadının aylığı kesilmemektedir. Sonradan evlendiği eşinin ölümü nedeniyle, ikinci eşinden de ölüm aylığına hak kazanan dul eşe, bu aylıklardan tercih ettiği aylığı bağlanmaktadır.
 • 5434 sayılı Kanuna göre dul aylığı bağlananların 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c statüsünde çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmemektedir. Ancak, çalışılan statüye göre aylık bağlama oranları değişmektedir.

Kız ve Erkeklere Bağlanan Yetim Aylığı Ne Zaman Kesilir?

Kız ve erkek çocuklara bağlanan maaşın kesilmesi şu durumlarda gerçekleşir:

 • Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılma
 • Yetim aylığı aldığı sırada evlenen erkek ve kız yetimin aylıkları kesilmektedir.
 • 5434 sayılı Kanuna göre yetim aylığı bağlananların 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, ve 4/1-b statüsünde çalışmaya başlamaları halinde yetim aylıkları kesilmemektedir.
 • Öğrenim durumu değişikliği nedeniyle aylıklar kesilmektedir. Erkek yetimlerin 18 yaşından sonra okumayı bırakırsa, eğer ortaöğretim öğrencisi ise 20 yaşından sonra, yükseköğrenim öğrencisi ise 25 yaşını doldurması halinde aylıkları kesilmektedir.

Malul Erkeklere Bağlanan Yetim Aylığı Ne Zaman Kesilir?

Maluliyeti bulunan erkeklere bağlanan maaşın kesilmesi şu durumlarda gerçekleşir:

 • Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılma
 • 5434 sayılı Kanuna göre göre aylık almakta olan malul erkek yetimin 5510 sayılı Kanunun 4/1-c kapsamında çalışması durumunda 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince aylığı kesilmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamında çalışmaları nedeniyle bağlanan aylıklarının asgari ücretin net tutarından fazla olduğu tespit edilenlerden muhtaç olmadıklarına karar verilenlerin aylıkları kesilmektedir.
 • Kurum Sağlık Kurulu kararı ile yapılan düzenli kontrollerde çalışma gücünün %60 oranından azaldığı onaylanırsa tespit edilirse bağlanan yetim aylığı kesintiye uğrar.
 • Malul erkeklerin evlenmesi halinde yetim aylıklarında bir kesinti olmaz.

Ölüm Aylığı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ölüm maaşının hesaplanması Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre belirlenir. 5510 Sayılı Kanun’a göre; “her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait olduğu yılın Ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamaz.”

Ölüm Aylığı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Ölüm maaşı sorgulaması için 3 seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler aşağıda şöyle sıralanmaktadır:

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi ALO 170 üzerinden,
 • E-Devlet sistemi üzerinden,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu şubeleri üzerinden ölüm aylığı sorgulaması yapılabilir.

ALO 170 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi’nden yapılan ölüm aylığı sorgulamasında kimlik doğrulaması istenmektedir. Bu doğrulama için bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde aktarılması sorgulamanın kolayca yapılabilmesini sağlar.

Bu doğrulama için başvuru yapan kişinin T.C. kimlik numarası, vefat eden kişinin ölüm tarihi, ölüm aylığına başvuru tarihi ve müracaat numarası ve vefat eden kişinin T.C. kimlik numarası kimlik doğrulaması için cevaplanması zorunlu olan bilgilerdir.

T.C. Kimlik Numarası ile Dul ve Yetim Maaşı Sorgulaması

Dul ve yetim aylığı sorgulaması T.C. kimlik numarası ile e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapmak için şifrenizin olması gerekmektedir. Eğer sorgulama yapacak kişinin e-Devlet şifresi yoksa PTT şubelerinde T.C. kimlik numarası ile temin edilmesi gerekmektedir.

e-devlet sistemi üzerinden ölüm aylığı sorgulaması yapmak için ilk adım T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmaktır. Giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet sitesinden “Ölüm Maaşı Sorgulama” işlemine tıklayarak çıkan sonuçlara göre sorgulama işlemi tamamlanır.

Dul Eşe Maaş Bağlanma ve Bağlanan Maaşın Kesilme Durumu

Vefat eden sigortalının dul kalmış eşine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ilk ve en önemli şart eşi ile resmi nikahın olması gerekliliğidir. Ölen sigortalının ölüm anında eşler arasında resmi nikah olmaması durumunda eşin ölüm aylığı alma gibi bir hakkı bulunmamaktadır.

Ölüm ardından arada resmi nikah bulunması durumunda ise eşler çocuk sayılarına ve çalışıp çalışmama durumlarına göre farklı yüzdelik oranlarla ölüm aylığı almaya hak kazanabilirler. Dul eşe bağlanan maaşın kesilme durumu da eşin yeniden evliliği halindedir. Dul eş yeniden resmi nikahla evlilik yaptığında ölüm aylığı kesilmektedir.

Vefat Eden Sigortalının Çocuklarına Maaş Bağlanma ve Kesilme Durumu

Sigortalı olan çalışanın ölümü halinde çocuklarına bağlanacak olan maaş alabilmek için de kanun ve yönergelerde belirtilen bazı şartların olduğu görülmektedir.

Bu noktada;

 • Çocuğun cinsiyeti
 • Çocuğun yaşı
 • Çocuğun öğrenim durumu
 • Çocuğun medeni hali
 • Çocuğun malullük (sakat olma) durumu
 • Çocuğun yabancı bir ülke mevzuatında çalışma durumu (5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile, Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5. madde 1.fıkrası gereğince)

SSK Birikmiş Paramı Almak İstiyorum, Nasıl Alabilirim?

Çeyiz Parası Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır, Ne Zaman Yatar

Eşinden Boşanmış Kadın Dul Maaşı Nasıl Alır, Şartları Neler?

Shares:

385 Yorumlar

 • Selma
  27.09.2023

  Dedemin TC nosuyla e devletten başvurduğumuzda reddetmekte ve akrabalık ikişkisi yok denmekte

  Cevapla
 • Cem
  09.09.2023

  E devletten başvuru yaptım başvuru alınmıştır yazıyor ancak altta kutucukta yakınınızın kaydı bulunamamıştır kurumumuza başvurun yazıyor ?

  Cevapla
 • Dilan
  31.07.2023

  Almanyadan Malulen emekli olan Türkiyedeki Babanın vefaatından sonra kalan emekli maaşa hak talep edebilirmi (SSK) tşk ederim şimdiden

  Cevapla
 • Dilan
  29.07.2023

  Almanyada ikamet ediyorum Türkiye de 4A Ssk emekli liğe bağlandık Annemle Babamın vefaatından sonra.
  Sorum : Yine Almanyada yaşayıp Almanyadan malulen emekli olan boşanmak üzere olan kız kardeşin hakkı varmıdır ???

  Cevapla
 • Perinur
  04.04.2023

  Meraba sorumu yanıtlarsanız çok sevinirim🙏🏻 babam vefat etti 3 kız kardeşiz bir de annem , 21 yaşındayım sigortalı çalışıyorum ben de yetim maaşı alabilir miyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   04.04.2023

   Merhaba,

   Bababanız emekli sandığı emeklisi ise alabilirsiniz.

 • Ayşe Öner
  19.12.2022

  Annem ve babam vefat etti. Ben bir kurumda çalışmaya devam ediyorum. Her ikisinin de emekli aylığını alabilir miyim?

  Cevapla
 • nil
  14.12.2022

  merhaba, emekli sandığı emeklisi babam vefat etti, annem de emekli sandığı emeklisi. Ben emekli sandığı çalışanıyım, kardeşim bağkurlu ama malül. Bizler babamın maaşını hangi oranlarda alabiliriz.

  Cevapla
 • Emrah
  12.12.2022

  Babaannem vefat etti ben sigortalı olarak çalıştığım için cenaze ensaninda oraya gittim ölüm belgesi ile para alabilir miyim SGK dan ne yapmam lazım

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   13.12.2022

   Merhaba,

   Babanneniz dedenizden dolayı maaş almıyor kendi emekliliği nedeniyle maaş alıyorsa cenaze ödeneği varislerine ödenir.

 • levent tozan
  09.11.2022

  mrb benim babam öğretmendi kendisi 2004 de vefat etti ve maaşı annem alıyor 3 aylık ve anneme bir şey olursa vefat ederse benim engelli raporum var %52 çalışma gücüm yok sigortam yok hiç bir gelirim yok babamdan anneme geçen maaşı alabiliyormuyuz ? bilgilendirirmsisniz

  Cevapla
 • Aysel Alemdar
  07.10.2022

  Babam bagkur emeklisi ve vefat etti saglık yönünden babam üzerinden sigortalım yurtdışı malulen emekliligim var türkiyede sigortam yok bu durumda emekli maaşı bana düşermi tşkler

  Cevapla
 • Ünal SAÇAKLI
  22.09.2022

  babam emekli sandığı emeklisi, annem halen babamdan kalan maaşını almakta. Kardeşim 23 yaşında ve üniversite öğrencisi, herhangi bir sigorta kaydı yok. Kendisi babamdan kalan maaşı alabilir mi ? 1 buçuk yıldır da başvuru yapılmadı. hak ederse geriye dönük kendisine maaş ödenir mi acaba ? Şimdiden teşekkürlerimi sunarım.

  Cevapla
 • Betül Yörük
  20.09.2022

  Teyzem vefat etti. Çocuğu yoktu. Ben nasıl müracaat edip maaşını alabilirim?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   20.09.2022

   Merhaba,

   Teyzenizin maaşını alamazsınız.

 • Tulay
  08.09.2022

  Merhaba size bir.soeum daha olacak yardımcı olursanız s vinirim annem veaft etti SGK emeklisi( isteğe bağlı olarak emekli ol) babamda SGK emeklisi annemin emekli maaşını alabilirmi acaba dul kız kardeşime SGK emekliai olduğu için alamaz demiştiniz yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim

  Cevapla
 • Tülay yildirim
  02.09.2022

  Cevabınız için teşekkür ederim peki kendi maaşından feragat ettiğinde annemin maaşınin yüzde kaçını alabiliyor

  Cevapla
 • Tülay yildirim
  01.09.2022

  Size dün yazdım ama dönüş olmadı annem 3 ağustosta vefat etti belki bir süre çalışma hayatı oldu sonra isteğe bağlı olarak sigortasını ödeyip emekli oldu emekli maaşını SGK emeklisi eşinden ayrılmış ve kız cocugu olan kız kardeşim alabilirmi kız kardesimin emekli maaşı düşük(3500tl) ve başka bir geliri yadauzerine malı mülkü yok bana yardımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   02.09.2022

   Merhaba,

   SSK emeklisi olarak annenizden maaş alamaz. annenizin maaşı daha yüksek ise kendi maaşına feragat edip ona başvurabilir.

 • Tülay yildirim
  31.08.2022

  Merhaba annem 3 ağustosta vefat etti SGK emeklisi dul ve kizcoxugu olan kız kardeşim var kızkardesim kendide SGK emeklisi amaemekli maaşı düşük(3500tl)maaşı dışında hiç bir geliri veuzerine mali yok rahmetli annemin maaşını alabilirmi alabilirse ne yapması gerekli

  Cevapla
 • Sabahat
  21.08.2022

  Annem vefat etti, babamdan aldiği emekli maaş ben alabilirim, ben 2000 yilinda Almanya’da boşandim , ben alabilirmiyim

  Cevapla
 • Mehmet Akıncı
  16.08.2022

  verdiğiniz cevap için çok teşekkür ederim. bir sorum daha olacak izninizle. emekli sandığından emekli olan babam 2021 yılında vefat etti. diğer ablamın eşi de sgk emeklisi ve maaş alıyor. ama ablamın bir çalışma hayatı olmadı. kendisi ev kadını. babamdan maaş alma hakkı olur mu? eğer böyle bir hakkı varsa nereye nasıl başvuru yapabilir?saygılar.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   17.08.2022

   Merhaba,

   Evet ablanız alabilir. Ankara emeklilik daire başkanlığına başvuru yapabilir.

 • Mehmet Akıncı
  16.08.2022

  iyi çalışmalar. babam emekli sandığından emekli maaşı alıyordu.2021 yılında vefat etti.
  ablam emekli sandığından halen kendi adına maaş alıyor. 2022 yılında yine emekli sandığından maaş alan eniştem de vefat etti. ablama kendi emekli sandığı maaşı yanında eniştemden de % 50 maaş bağlandı. tüm bu durumlar göz önüne alındığında ablamın babamdan da maaş bağlatma hakkı olabilir mi? nereye, nasıl başvuru yapmamız gerekir? bilgi vermenizi rica eder; saygılar sunarım.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   16.08.2022

   Merhaba,

   Kendisi emekli sandığı emeklisi olduğu için emekli sandığı emeklisi babanızdan maaş alamaz. Kendisi başka bir sigorta kolundan emekli olsaydı alabilirdi.

 • Teslimee
  26.07.2022

  Annem iş kazasinda vefat etti ben bagkurluyum evli değilim annem sgkli annemin maaşını alabilir miyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   26.07.2022

   Merhaba,

   Alamazsınız

 • Hüseyin Suat Kavuzlu
  16.07.2022

  Kız kardeşim ve annem babamın vefatından dolayı maaş alıyorlar kız kardeşim evlenirse
  babamdan aldığı maaş anneme geri döner mi

  Cevapla
 • ahmet
  14.07.2022

  Merhaba, Eniştem vefat etti ablam ve 3 yeğenim var, eniştem 8 yıllık sigortalı çalışan başvurmam gereken hangi kurumlar var yarımcı olursanız sevinirim.

  Cevapla
 • Emine
  22.06.2022

  Eşim vefat etti dul ve yetim maaşı alıyorum babam da vefat etti babamın maaşını alabilirmiyim nereye baş vurmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz

  Cevapla
 • Gülcan
  05.06.2022

  Annemin bağ-kur 1920 gün (5yıl 4 ay) ödenmiş. Vefat tarihi 2020 yılıdır. Yetim aylığı alabilir miyim ? Alabiliyorsam sgk için ödediği şehirdeki il-ilçedeki sgk ya mı başvurmam gerekir ? Teşekkürler…

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   06.06.2022

   Merhaba,

   evet alabilirsiniz. İkametgahızın bağlı bulunduğu sgm ye müracaat edebilirsiniz.

 • suzan
  19.05.2022

  Özel banka emeklisiyim.SSK emekli eşimden % kaç oranında dul maaşı alabilirim?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   20.05.2022

   Merhaba,

   Kendi emekli maaşı olan eşler eşten % 50 oranında emekli maaşı alabilmektedirler.

 • Arzu
  15.05.2022

  Merhaba. Annem 2020 Haziran ayında vefat etti. 900 günü aşan prim günü varmış. Bilgimiz olmadığı için babam ve ben dul ve yetim aylığı için müracaat etmedik. Babamı da 2021 Haziran’da kaybettik. Kendisi işci emeklisiydi. Ondan yetim aylığı almak için başvururken annemden de alabileceğimi öğrendim ve ona da başvurdum. Bir yıl geriye dönük olarak maaşımı verdiler. Babam hak sahibi olduğu halde başvuru yapmadığı için onun 1 yıl boyunca alması gereken maaşla ilgili bir başvuruda bulunulabilir mi? Annemin de primleri 4 a üzerinden ödenmiş. Şimdiden teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Uğur poyraz
  30.04.2022

  Merhaba.anneannem vefat etti.anneme maaşi için e devletten başvuruda bulunacaz.hangi bankaya yatar bunu biz mi seciyoruz SSK mi.yoksa anneannemin maaş aldığı hesaba yatmaya devam mi eder?

  Cevapla
 • Tolga
  24.04.2022

  Kolay gelsin kayinvalidem esinden dolayi bagkur emeklisi aliyor.babasi 10 yil once vefat etti sskliydi.simdi maasa basvurmak istedi 7 yil icinde basvurmadigi icin alamaz dendi.dogru mu?

  Cevapla
 • Serap
  22.04.2022

  Merhabalar, annem ve anneannem, dedemden (dedem bağkur emeklisiydi) yetim ve dul aylığı alıyorlardı. Anneannem vefat etti. Annemin aylık oranı %25 anneanemin %50 idi. Annemin aylık bağlanma oranı bildiğim kadarıyla %50’ye çıkacak. Annemin aylık bağlanma oranının artışı otomatikman oluyor mu oluyorsa ölümden (anneannemin) ne kadar sonra olur? maaş bağlanma oranı otomatik gerçekleşmiyorsa nereye ve nasıl başvuru yapmalıyız? Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Fatma
  13.04.2022

  Merhaba eşim 1994 yılında Bağ-Kur’lu iken rahmetli oldu ve ondan maaş alıyorum .babam 1996 da sigorta emeklisi iken rahmetli oldu . Annem de 2022 yılında rahmetli oldu benim sigorta dan yada Bağ-Kur’dan emekliliğimde yok ikisinden de maaş alabilir miyim ?

  Cevapla
 • aslı
  13.04.2022

  merhaba anneannemle teyzem dedemden dolayı maaş alıyorlardı, anneannem vefat etti. teyzem için herhangi bir işlem yapmamız gerekiyor mu?

  Cevapla
 • Halil
  13.04.2022

  Merhaba,
  Babam devlet demiryollarından emekliydi. Yeni vefat etti. Annem çalışmıyor. Dul aylığı başvurusu nasıl yapabilir? Hangi işlemleri ve sırasını takip etmesi gerekiyor? % kaç olarak alabilir ?
  Teşekkürler.

  Cevapla
 • Aysun Timürtaş
  03.04.2022

  Merhaba,
  Babam 2013 yılında vefat etti anneme ssk dan babamın aylığı bağlandı.dedemde 2010 yılında vefat etti dedem emekli sandığından emekli annem babasının da aylığından alabiliyormu bunun için ne yapmalıyız şimdi baş vursak ileriye dönük de alabiliyormu yoksa başvurudan itibaren mi alabiliyor

  Cevapla
 • Ali KARAKAYA
  21.03.2022

  Merhaba. Ablam 20.02.2022 tarihinde vefat etti. Vefat etmeden bir ay önce SSK dan malulen emekli oldu ve 2500 TL maas yattı. Ablam vefat ettiğinde duldu. Bir kızı var. Babam bagkudan emekli 2500 TL maaş alıyor. Annem yüzde 90 engelli ve 1500 TL gibi engelli maaşı alıyor. Evde birde 18 yaşında erkek kardeşim var okuyor. Şimdi soruma gelecek olursak
  Yigenime ölüm aylığı bağlanırsa tek başına ne kadar alır?
  Anneme ölüm aylığı bağlanır mı? Bağlanırsa yeğenim ile ikisinin maaşı ne kadar olur?
  Şimdiden teşekkür ediyorum iyi çalışmalar..

  Cevapla
 • arif
  19.03.2022

  ben 2000 yılında 4/c li olarak göreve başladım. malulen emekli olsam vefat eden babamın 4/a lı babamın maaşından da ayrıca maaş bağlanır mı?

  Cevapla
 • Gülcihan
  26.02.2022

  Babam emekli subaydı vefat etti.benimde eşim vefat etti. Bana babamdan maaş bağlanabilirmi.

  Cevapla
 • ahmet
  26.02.2022

  mrb dedem 1 hafta önce vefat etti hem türkiyeden hem almanyadan emekli maaşı alıyordu bekar olarak teyzem var almanyada yaşıyor ve çalışıyor şimdi dedemin türkiyedeki maaşı kendisine bağlanabilirmi ne yapılması gerekiyor e devletten baş vuru yeterli olurmu bağlanabiliyor ise

  Cevapla
 • Y.kara
  08.02.2022

  Merhaba babam vefat etti annem babamın maaşını alıyor şuanda tarımdan emekli oldu babam ..annem şuanda kendi babasinin maaşını alabilirmi anne ve babası vefat basvuru yapdi 2 ayı geçti herhangi Bi bilgi gelmedi

  Cevapla
 • Hasan
  07.02.2022

  Merhaba,
  Anneannem vefat etti, anneme maaş bağlanması için şartlar uyuyor. Başvuruyu bizzat ssk’danmı yapmak gerekir yoksa e-devletten yapılsa yeterlimidir?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   08.02.2022

   Merhaba,

   E devletten yapılması yeterli. Gerektiği takdirde evrak talep edeceklerdir.

 • Rabia KUNT
  30.01.2022

  İyi akşamlar ben ve annem dul ve yetim aylığı almaktaydik.Annem vefat etti. Ben tek maaş almaya hak kazanan kişi olarak maaşimda ve ikramiyelerimde artış yaşayacak mıyım ve bu artışı ne süre içerisinde alabilirim?ben annemin vefatından sonraki aldığım ilk maaşimda herhangi bir artış yansımadı. Aradaki farkı alacak mıyım? Yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler

  Cevapla
 • ismail
  21.01.2022

  Merhaba,babam sgk dan 2013 yılında emekli oldu 2021 yılında vefat etti sgk dan anneme maaş bağlandı.dedem de 2002 tarihinde vefat etti bağkur emeklisi idi annem dedemin maaşını da alabilir mi

  Cevapla
 • Merve
  12.01.2022

  Merhaba, dayım sgk işçi emeklisi 2008 öncesi vefat etti yengem ondan dul aylığı alıyo. Ayrıca yengemin babası da 2021 yılı içinde vefat etti o da sgk emeklisi. Her ikisinin maaşını da alabilir mi. Başvuru şartları nelerdir.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   13.01.2022

   Merhaba,

   Tercih ettiği maaşı alabilir.

 • olcay
  07.01.2022

  merhaba annem 2012 de vefat eden babamın yani eşinin (emekli sandığı) maaşını alıyor. 2016 yılında vefat eden malulen emekli (sgk) olmuş
  hiç evlenmemiş abimin yani oğlununda maaşını alabilirmi teşekürler

  Cevapla
 • Ayşe dön gel
  04.01.2022

  Merhaba babamdan yetim aylığını başvuru e-devletten sistemlerinde göremedıklerını söylüyorlar fakat 170 aradığımda bilgilerime ulaştığına 2 defa Aradığımda işlemleri tamamlandığında adresıme göndericeklerini beyan ettiler İstanbul Unkapanı sosyal güvenlik aradığımda bilgilerin sisteme dusmedıgını ifade Etiler 50 yaklaştı tekrar yazılı beyanda bulunun dıyor ben şimdi sezonluk çalışıyorum şubat sonu tekrar ise başlıcam cvplarsanız sevınirim uyu günler

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   04.01.2022

   Merhaba,

   İadeli taahhütlü posta ile tekrar başvuru yapabilirsiniz. Kuruma gitmeniz şart değil.

  • Ayşe döngel
   04.01.2022

   Cevapladıgınız için teşekkür ederim bugün alo 170 aradım tekrar işlemlerimin devam ettiğini söylemişler işlemlerin bittiginde Eve göndereceklerini ifade etmişler göndereceklerini ifade etmişler

 • Yalin
  03.01.2022

  Merhaba Babam emekli sandığından emekli ablam emekli olmasına 1 sene kala vefat etti emekli sandığı yani memurdu önceden hane geliri asgari ücret altında ise bağlanıyordu galiba şimdi anneme maaş bağlanırmı.

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir