SSK

2020 Ölüm Aylığı Şartları, Başvurusu ve Gerekli Belgeleri

2020 Ölüm aylığı alabilmek için hangi belgelerin gerekli ve şartların neler olduğu vefat eden sigortalının yaşayan eş ve çocukları, anne ve babası tarafından sıkça sorgulanan bir konu başlığı olmakla beraber, ölen eşin erkek ya da kadın olması fark etmeksizin eşine ölüm aylığı bağlandığı görülmektedir.


Ölüm aylığı alabilmek için gerekenler, başvuru koşullarının ne olduğu ve ölüm aylığından kimlerin yararlanacağı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından periyodik olarak güncellenmekle beraber ölüm aylığı şartlarının temelde pek bir değişkenlik göstermediğinden de söz edilebilir.

Ölüm aylığı kimlere bağlanır 2020 sorusu için de gerekli şartları sağladığı takdirde vefat eden sigortalının;

 • Resmi nikahlı eşine
 • Çocuklarına
 • Anne ve babasına ölüm aylığı bağlandığı görülmektedir.

Ölüm Aylığı Alabilmek İçin Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar

Vefat eden sigortalının ailesine maaş bağlanabilmesi için kanun ve yönergelerde açık olarak belirtilmiş şartlar bulunduğu görülmektedir.

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartlar,

 • Ölüm aylığı bağlanabilmesi için ilk şart ölen sigortalının en az beş yıl sigortalı olması gerekliliğidir. Ölen sigortalının en az 5 yıl sigortalı olmaması durumunda ailesine maaş bağlanabilmesi mümkün değildir.
 • Toplam prim ödeme gün sayısının da en az 900 gün olması gerekmektedir. Yaşlılık, ölüm, malullük (sakat olma durumu) sigortası için minimum prim ödeme gün sayısı 900 olarak belirlenirken, vefat eden sigortalı en az 10 yıl sigortalı olmuş olsa bile toplam prim ödeme sayısı 900 güne ulaşmadığı sürece ailesine maaş bağlanabilmesi mümkün değildir.
 • Özetle vefat eden sigortalının en az beş yıl sigortası olması, buna ek olarak da çalışma hayatı boyunca en az 900 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir. Bu da kişinin yaşlılık ve malullük aylıklarına hak kazanması anlamına gelecektir.
 • Burada önemli olan bir diğer husus da sigortalının kendisine malullük ve yaşlılık aylığı bağlandığı halde sigortalı bir işte çalışması sonucunda kesilen bu aylık kişinin ölümü halinde talep edilmesi durumunda eş, çocuklar, anne ve babasına tekrar bağlanabilir.

Ölüm Aylığı Oranları

Vefat eden sigortalının eş, çocuk, anne ve babalarının her biri için belirlenmiş farklı oranları olmakla beraber;

 • Çocuk sayısı
 • Eşin çalışıyor olup olmaması
 • Eşin evliliği (evlilik durumu) gibi farklı hususlar ölüm aylığı oranlarının belirlenmesinde önemli birer etkendir.

2020 Ölüm Aylığı Oranları Nelerdir ?

Vefat eden sigortalının eş, çocuklar anne ve babaları için ölüm aylığı oranları birçok hususa göre değişkenlik gösterirken detayların aşağıdaki gibi olduğu görülmektedir;

 • Dul eşe vefat eden sigortalının maaşının %50’si
 • Çocuğu olmayan ve çalışan dul eşe vefat eden sigortalının maaşının %50’si
 • Çocuğu olmayan ve çalışmayan eşe vefat eden sigortalının maaşının %75’i
 • Dul eş yanında aynı zamanda çalışmayan bir çocuk bulunması durumunda vefat eden sigortalının maaşının %60’sı eşe %30’u çocuğa
 • Dul eş yanında aynı zamanda çalışmayan iki çocuk bulunması durumunda vefat eden sigortalının maaşının %50’si eşe verilirken her bir çocuk için de %25’lik kısmı ayrılır.
 • Vefat eden sigortalının evli olmayan (bekar, evlenip boşanan ya da dul) kızlarının her birine ölen babadan dul kızına maaş bağlığı da dahil olmak üzere yaş ayrımı gözetmeksizin maaşın %25’i
 • Vefat eden sigortalının tek kızı varsa maaşın %50’si bağlanmaktadır.
 • Vefat eden sigortalının anne ve babasına bağlanan maaş tutarları için ise birçok farklı hususun değerlendirildiği görülmektedir. Bu yönde vefat eden sigortalının anne ve babasına maaş bağlanmasının ilk şartı 65 yaş üstü olmalarıdır. 65 yaş üzeri anne babaların ölen çocuklarından ölüm aylığı alabilmeleri için ayrıca herhangi bir kurumdan herhangi bir maaş almıyor olmaları gerekirken bir işte çalışmıyor olmaları da gerekmektedir. Tüm bu şartlar sağlandığında vefat eden sigortalının maaşının %25’i anne ve babaya bağlanabilir.

Dul Eşe Maaş Bağlanma Ve Bağlanan Maaşın Kesilme Durumu

Vefat eden sigortalının dul kalmış eşine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ilk ve en önemli şart eşi ile resmi nikahın olması gerekliliğidir. Ölen sigortalının ölüm anında eşler arasında resmi nikah olmaması durumunda eşin ölüm aylığı alma gibi bir hakkı bulunmamaktadır.

Ölüm ardından arada resmi nikah bulunması durumunda ise eşler çocuk sayılarına ve çalışıp çalışmama durumlarına göre farklı yüzdelik oranlarla ölüm aylığı almaya hak kazanabilirler. Dul eşe bağlanan maaşın kesilme durumu da eşin yeniden evliliği halindedir. Dul eş yeniden resmi nikahla evlilik yaptığında ölüm aylığı kesilmektedir.

Vefat Eden Sigortalının Çocuklarına Maaş Bağlanma Ve Kesilme Durumu

Sigortalı olan çalışanın ölümü halinde çocuklarına bağlanacak olan maaş alabilmek için de kanun ve yönergelerde belirtilen bazı şartların olduğu görülmektedir.

Bu noktada;

 • Çocuğun cinsiyeti
 • Çocuğun yaşı
 • Çocuğun öğrenim durumu
 • Çocuğun medeni hali
 • Çocuğun malullük (sakat olma) durumu
 • Çocuğun yabancı bir ülke mevzuatında çalışma durumu (5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile, Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5. madde 1.fıkrası gereğince)

Kız Çocuklarına Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları

Kız çocuklarına ölen sigortalıdan maaş bağlanabilmesi için öğrenim durumu dikkate alınmazken, sadece kendine ait sigortalı bir işte çalışması durumunda ölüm aylığı verilememektedir. Bu yönde herhangi bir çalışma içinde bulunmaması durumunda ölüm aylığı alabilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Aynı zamanda kız çocukları için ölüm aylığı hususunda oldukça önemli bir diğer konu da medeni durumlarıdır. Bu yönde de sadece evli olan kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanamazken; dul kalmış, evlenmiş boşanmış ve bekar kız çocuklarının ölüm aylığı alma hakkı bulunmaktadır. Bu durum kız çocuklarının evlendiği anda sona ermektedir.

Erkek Çocuklarına Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları

Erkek çocuklarına ölüm aylığı bağlanması 2020 kapsamı kız çocuklarından bir hayli farklıdır. Erkek çocuklar için en önemli kıstas öğrenim durumu ve yaş detayıdır.

Bu noktada;

 • Hiç eğitim almamış ya da sadece ilköğretim mezunu erkek çocuklar ölen sigortalıdan 18 yaşına gelene kadar ölüm aylığı alma hakkına sahiptir. Bu noktadaki tek istisna bu durumda bulunan erkek çocukların 16 yaşına geldiğinde sigortalı olarak bir işe girmeleri durumunda maaşlarının kesilme durumudur.
 • Ortaöğretim mezunu erkek çocuklar herhangi bir işte çalışmamaları durumunda 20 yaşına kadar ölüm aylığı alma hakkına sahiptir.
 • Yükseköğretim gören erkek çocuklar ise evli olup olmadıkları dikkate alınmaksızın 25 yaşını doldurana kadar ölüm aylığı alma hakkına sahiptir.

Ölüm Aylığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Ölüm aylığı başvurusu için hangi belgelerin gerektiği bilgisinden önce ölüm aylığı alabilme şartlarının taşınıp taşınmadığının tespitinin yapılması önerilirken, ölüm aylığı bağlanması için nereye hangi belgelerle başvurulmalıdır sorusu için belgelerin belirtilmesi gerekirse;

 • Ölüm aylığı bağlanması için talep dilekçesi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Veraset ilanı
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Beyan ve taahhüt belgesi (hak sahipleri için)
 • Eşler ve çocuklar arasında çalışan ve aylık maaş alanlar varsa her biri için gelir belgesi
 • Kişinin herhangi bir sigortası olmadığına dair e-devletten alacağı belge
 • Çocuklar için yakın tarihli öğrenim belgesi
 • Ziraat Bankası hesap numarası
 • Malul çocuklar için bu yönde verilmiş sağlık kurulu raporu

Ölüm Aylığı Başvurusu Nereye, Nasıl Yapılır ?

Ölüm aylığı başvurusu yapabilmek için, ölen sigortalı kişinin hak sahipleri, ölüm aylığı alabilmek için SGK kurumuna başvuru yapmaları gerekiyor. SGK il müdürlüklerine yada SGK Merkezlerinin hazırlamış olduğu tahsis talep dilekçesi ile başvurunun yapılması gerekiyor. 4/A sigortalı ise, kendi nam ve hesabına 4/B’li çalışmış sigortalıların hak sahipleri için tahsis talep dilekçesine ekli belgeler ile başvuruda bulunabilirler.

Bağ-Kur’luya Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları

Yetim Aylığı Nasıl Bağlanır? Kimlere Verilir?

Yaşlılık Aylığı Ne Kadar ve Nasıl Alınır

İlgili Makaleler

250 Yorum

 1. Merhaba,kendim yapı kredi bankasından emekliyim emekli sandığından maaş alıyorum,eşim vefat etti sgk lıydı ondan dul maaşım var,babam bağkurluydu vefat etti onun maaşını da alabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Babanız 4/c kapsamında emekli sandığı emeklisi olsaydı alabilirdiniz. Mec-vcut durumda alamazsınız.

 2. Merhaba
  Babam geçen sene vefat etti. sgk emeklisiydi. Annem babamin emekli maasini aliyor. Bu sene de dedem vefat etti. Dedemde emekli sandığından emekli. Annem dedeminde emekli maasini alabilir mi. Alabilirse hangi evraklar gerekli.

  1. Merhaba,

   Babanız ssk dedeniz ise emekli sandığı emeklisi olduğundan ikisinden de maaş alabilir.

 3. merhaba; eşimden dolayı emekli sandığından dul maaşı alıyorum, annem de babamdan dolayı(Bağkur) emekli maaşı alıyordu.2018 yılında vefat etti . Annemin maaşını da alabilirmiyim .Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Siz emekli sandığı emeklisi olduğunuz için bağkur emeklisi babanızdan maaş alamazsınız. Tam tersi olsa idi alabilmeniz mümkündü.

 4. Merhaba. ben sgk emeklisiyim, vefat eden babamın maaşından almam mümkün müdür, mümkünse oranı nedir yardımcı olabilir misiniz?

  1. Merhaba,

   Babanız emekli sandığı emeklisi ise onun maaşından da yararlanabilirsiniz. Değil ise alamazsınız

 5. Iyi günler,babam 83 yasunda temmuz 1 vefat etti!türkiyeden ve almanyadan emekli idi!ayliklari annem alabilmesi icin ne yapmamiz gerekiyo?cocuklardan vekalet gerekiyormu?hepiz almanyadayiz

  1. Merhaba,

   Almanya da çalışıyor veya sosyal yardım geliriniz var ise Türkiyeden maaş alamazsınız. Konsolsosluğa başvuru yaparsanız gerekli belgeler için yardımcı olacaklardır.

 6. İyi günler
  Babam Almanya’dan malulen emekliydi haziran 2020 tarihinde vefat etti yurt dışında annemin dul aylığı bağlanması için ne yapmamız gerekiyor konuyla ilgili yardımcı olmanızı rica ederim

  1. Merhaba

   Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kurumu yabancı ülke işlemleri bölümüne müracaat edebilirsiniz. Gerekli evraklara ulaşabilirsiniz.

 7. İyi akşamlar annem babamdan emekli maaşı alıyor bende eşimden boşandım sağlık güvencem de yok babamın maaşını alabilir miyim ve alabilirsem de annemin maaşında azalma olur mu?

 8. Merhaba.Babam bir hafta önce vefat etti.Annem ve ben sigorta emeklisiyiz.Ben bekarım 50 yaşındayım.Babam bağkur emeklisi.Ondan maaş alabilirmiyim.Annem galiba alabiliyormuş.

  1. Merhaba,

   Evet anneniz % 40 oranında alır. Siz sigorta babanızda bağkur emeklisi olduğundan babanızdan maaş alamazsınız.

 9. Merhaba! İyi günler babam Bağkur tarım emeklisiydi. Geçen Şubat ayında vefat etti. Anneme ölüm aylığı bağlamak istiyoruz. İş ve başvuru evrakları ve nereye başvuru yapılacağı konusunda bilgi verebilir misiniz.

  1. Merhaba,

   İkametgahınızın bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezi emeklilik servisine başvuru yapabilirsiniz.

 10. Almanyadan emekli evet fakat ben Sgk ya başvuru yaptım bana 45 yaşında olmam gerektigini ancak ozaman bağlanabileceğini söylediler çocuklarımızda hiç birseyin baglanmayacagini söylediler neden böyle bisey dediler anlam veremiyorum kimsenin bilgisi yok olmuyor diyip yolluyorlar

 11. Merhaba vefat eden eşimin maaşını alıyorum ve vefat eden babamın ölüm aylığını 3 kardeşimle alıyoruz.dul maaşına da bağlanabilir miyim?

 12. Mrb esim 3 ay once öldü turkiyede almanyadan malulen emekliydi biz turkiyede yasiyoruz uc cocugum var esimin emekli maasi bize baglanirmi sartlari nelerdir yardimci olursaniz cok s3vinirim tsk ederim

  1. Merhaba,

   Türkiye’ den emekli maaşı var ise size ve çocuklara belirlenen oran nispetinde maaş bağlanır. Almanya maaşı var ise size bağlanır. Çocuklara da öğrenim görmeleri halinde 25 yaşına kadar ödenir.

 13. merhabalar. kayın validem 65 yaş aylığı almakta. babası emekliydi vefat etti. babasının 2nci evliliğinden bekar bir kızı daha var. hanımı hayatta. kayınvalideme babasından bir maaş baglanırmı?
  bağlanırsa hali hazırda aldıgı 65 yaş aylığı kesilirmi? Teşekkürler iyi calışmalar.

  1. Merhaba,

   Kayın valideniz babasından maaş alabilir. Alacağı maaş 701,32 tl yi geçer ise 5 yaş maaşı kesilir. Bunun altında kalır ise kesilmez.

 14. merhabalar annem 2004 tılında vefat etti annemin maasını ise 2008de ögrendim 2012 de maasım baglandı fakat 2014 nisan ayında evlendiğim için maasım kesildi doğal olarak ananem de alıyordu oda vefat etti şimdi eşimden boşanmayı düşünüyorum fakat baglanırmı ve cezasıda varmı bunu ögrenmek istiyorum

  1. Merhaba,

   Eğer eşinizden boşanıp ayrı evlerde ikamet edecekseniz alabilirsiniz. Aksi halde anlaşmalı ise ve tespit edilirse faiziyle geri ödersiniz.

  1. Merhaba,

   E devletten başvuru daha önce de açıktı. İnternetten başvurunuzu yapabilirsiniz.

  1. Merhaba,

   Hak sahibi vefat ettiğinde istenildiğinde başvuru yapılabilir. Zaman aşımı süresi bulunmamaktadır.

  2. Merhaba ben kiraz benim sorum babam almanyadan emekliyken vefat eddi 19 sene oldu ben esimden ayrildim ve babamin masini alma gibi bi hakkin varmi

 15. Merhaba Benim babanın 01/09/1979 tarihi ile 30/06/1992 yılları arasında 840 gün sigorta primi var. Fakat babam 1992 yılının 6. Ayında vefat etti. Askerlikten çürük raporu vermişler bu yüzden askerlik borçlanması yapılmadığını söylüyorlar bu konuda yardımcı olabıliır mısınız?

  1. Merhaba,

   Askerlik yapmadı ise borçlanma hakkı bulunmuyor. Fiili yaptığı günler borçlanılabilir.

 16. Merhaba annem emekli sandığı emeklisi 20 yıl calismisligi var 2005 yılında öldü. Babamla beraber annemin maasini alıyoruz ben %30 alıyorum babam %60. Babam ssk emeklisi babam da vefat ederse babamin da maasini alabilecek miyim? Yani her ikisinin maasini alma hakkım var mi? Varsa Oranları kac?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu