emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

5510’a Tabii Olanlar Emekli İkramiyesi Alabiliyor mu?

5510’a Tabii Olanlar Emekli İkramiyesi Alabiliyor mu?
05.08.2020

5510’a tabii olan memurların emekli olmaları halinde 5434’e tabi emsal görev kapsamında emekli ikramiyesi alabilmektedirler. Ancak bu konuda yine de 5510 kapsamındaki emekli ikramiyelerinin nasıl olacağına dair memurlar tarafından net bir bilgi bulunmamaktadır.

5510 Kapsamında Emekli İkramiyesi Alabilme Şartları

5510 kapsamında emekli ikramiyesi alabilmek için ilgili hususlar 5434 sayılı kanunda belirlenmiştir. Buna göre 5510’a tabi memurların emekli ikramiyesi ödemelerinde azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılacak ödeme unsurları ile birlikte bu ödeme şartlarına hak kazanılmasına ilişkin usuller 5434’e tabi memur kıyas alınmaktadır.

Bu bakımdan 5510’a tabi olan mühendis ya da doktor gibi 3600 ek göstergesi bulunan hizmet gruplarından 30 hizmet yılını tamamladıktan sonra emekli olanlara ödenen emekli ikramiyelerinde 5434’e tabi mühendis ve doktor gibi 3600 ek göstergesi olanların emekli olduklarında ödenen emekli ikramiyesi tutarında ikramiye ödenmektedir.

Bu bakımdan günümüz için 30 hizmet yılı ve 3600 ek gösterge ile hesaplama yapıldığında 5510’a tabi olanlar için uygulanmayan fakat emekli ikramiyesine kıyas edildiğinde hesaplama yapıldığı durumlarda emekli ikramiyesi tutarının hesaplanması için memur kişinin derece, kademe, gösterge, ek gösterge, taban aylığı, emeklilik tazminatı, memur maaş katsayısı gibi üzerinden hesaplama yapılarak emekli ikramiyesi ödenmektedir.

Sonuç itibariyle 5434 ve 5510’a tabi aynı durumda olan memurlar için emeklilik ikramiyelerinin tutarlarında herhangi bir farklılık bulunmuyor.

5510’da İkramiyede Üst Sınır Bulunmuyor

5510 kapsamında olanların emekli ikramiyelerinde üst sınır bulunmuyor ancak sadece 1 yıldan daha az süreler için ikramiye ödemesi yapılmıyor. Bu kapsamda da kanunda yer alan hüküm; “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında geçen uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süreleri esas alınarak emekli ikramiyesi; anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan sigortalıların emeklilik ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usüller, ödeme unsurlarının ikramiye hesabına esas alınan oran ve/veya miktarları dikkate alınarak ödenir,” şeklinde ifade ediliyor.

5510 emekli ikramieyesi icerik

Son Emekli Tarihindeki Statüye Bakılıyor

Bu bakımdan 5510 kapsamındaki memurların emeklilik ikramiyelerinde 5434 kapsamında olan memurlar ile aynı emeklilik ikramiyesine hak kazandığı görünmektedir. Ancak önemli bir noktayı gözden kaçırmamak gerekir. 5510’a tabi olan memurlar için emekli ikramiyelerinin ödenmesinde son emekli oldukları tarihte geçerli olan statü temel alınır. 5434’e tabi olan memurların emekli ikramiyelerinin ödenmesinde, son statünün ne olduğuna yani memur mu, işçi mi yoksa esnaf mı olduğuna bakılmamaktadır. Fakat 5510 kapsamında olan memurların emekli ikramiyelerinin ödenmesi için kesin olarak son statünün durumuna bakılmakta ve memur olma şartı aranmaktadır.

Bu bakımdan 30 yıl memur olarak görev yapan kişi emeklilik süresinin sonlarında ister 1 gün ister 10 yıl gibi sürelerde işçi ya da esnaf olarak sigorta kaydında değişikliğe giderse memuriyetten alacağı emekli ikramiyesi hakkını kaybetmektedir.

Bu yüzden 5510’a tabi olan memurların en çok dikkat edecekleri nokta son emeklilik tarihlerindeki statünün memuriyet olarak gözükmesidir. Eğer bilerek ya da bilmeyerek yapılacak statü değişiklerinde memuriyet dışında farklı bir hizmet ortaya çıkıyorsa, daha önceki çalışılan yılların emekli ikramiyesi olarak alınması mümkün olmamaktadır. Bu durum hesaplamasında 1 gün dahi kesinti olmaması gerektiği için emekli olacakların sürekliliğe de dikkat etmesi gerekiyor.

4500 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir, Maaşı Ne Kadar?

Ne Zaman Emekli Olurum? Emeklilik Hesaplama

Emekli Aylığı (Maaşı) Kesintileri Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.