GSS

9 Gün Çalışanlara Genel Sağlık Sigortası Primi Muafiyeti

Normal şartlar altında SSK kapsamında ayda 30 günden az çalışanların Genel Sağlık Sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları gerekiyorken, son yapılan düzenlemeler ile birlikte 30 günden az çalışan sigortalılar için bu zorunluluk kaldırıldı ve 2020 yılında 30 güne tamamlama zorunluluklarında değişikliklere gidildi.

Genel Sağlık Sigortası Priminde Değişiklik

4/A statüsünde olanlar için ayda 30 günden az çalışmaları halinde kendi genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları gerekiyordu. Bu konuda çeşitli mağduriyetler yaşandığı için değişiklik için ilk adım 2016 yılında atılmış ve yapılan değişiklik sonucunda 30 günden az çalışan bazı sigortalılar için bu zorunluluk ortadan kaldırılmıştı. Diğer sigortalılar için de ayda 20 gün ya da daha az çalışanlar için de zorunluluk kapsamı belirlenmişti. 2020 yılında yapılan düzenleme ile birlikte genel sağlık sigortası tamamlamalarında tekrar değişikliğe gidildi.

Bu bakımdan genel sağlık sigortası primlerini tamamlamayacaklar şu şekilde belirlendi;

  • 4/A kapsamında ayda 30 günden daha az çalışanların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin dahilinde eş, çocuk, anne ve babası üzerinden yardım alma hakkı bulunanların aylık genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları gerekmiyor.
  • Burada sözü edilen gibi bir durumu olmayan kimseler için ise 4857 sayılı kanunun 13’üncü veya 14’üncü maddelerinde belirtilen kısmi süreli ya da çağrı üzerine çalışanların yani kısmi istihdam olarak gösterilenlerin de ay içerisinde 8 gün ya da daha az çalışanlar,
  • Ay içerisinde günlük olarak belirli saatlerde çalışarak çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan yani eksik gün olarak puantaj gösterilenlerden, ay içerisinde 8 gün ve daha az çalışanlar yine genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamak zorundalar. Fakat bu kapsamda bulunanlar ayda 8 günden fazla çalışıyorlarsa, başka bir deyişle SGK’ya bildirilen aylık çalışma gün sayısının 8 günden fazla olması halinde ise bu kimselerin genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamamaları gerekmiyor.
  • Bu durumların dışında ayda 30 gün çalışanların ise sigortaları kapsamında sağlık sigortası primleri ödendiği için ilave olarak prim tutarlarını 30 güne tamamlamaları yine gerekmiyor.

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Dikkat

Yapılan değişiklikler ile birlikte ev hizmetlerinde çalışanlar için de genel sağlık sigortası primlerinde değişikliğe gidildi. Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ya da daha çok çalışanlar, yanında çalıştıkları işveren tarafından aylık çalışma gün sayılarının SGK’ya 10 gün ve üstü olarak bildirilen kimseler ayda 8 günden daha fazla çalıştıkları için genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları gerekmiyor. Ancak ev işlerinde 10 günden daha az çalışanlar için işverenler genelde iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını geçerli kıldıkları için bu kapsamda olanlar uzun vadeli sigorta kodları ile sosyal güvenlik sistemine giriş yapamıyorlar ve primlerini kendilerini ödemek zorunda kalıyorlar.

Burada temel alınacak nokta, ev hizmetlerinde çalışma süresinin saat üzerinden hesaplanmasıdır. Örneğin her gün çalışılması halinde düşük saat süreleri ile toplamda daha düşük gün sayısı çıkıyorsa, çalışanların böyle bir durumu kabul etmek yerine daha tutarlı gün sürelerinin oluşturulmasını işverenden talep etmeleri gerekir. Aksi takdirde genel sağlık sigortası primlerini kendilerini ödeyeceklerdir.

Genel Sağlık Sigortası Primi Ne Kadar Oldu?

Ayda 8 günden az çalışan kimseler için eksik günlerine ait borçları SGK’ya ödemek zorunda olanlar için günlük brüt asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden eksik primlerin ödenmesi belirleniyor. 2020 yılının sonuna değin ise için (30 günlük bazda) ödenmesi gereken sağlık prim tutarı 88 TL olarak belirlendi. Ancak maddi durumu iyi olmayanların ise gelir testine tabii tutularak bu prim ödemesinden muaf olabilmeleri de mümkün.

Öğrencilerin Yetim Maaşı Şartları ve Nasıl Alabilirler

Gelir Testi Nasıl Yapılır, Başvuru ve Sorgulama İşlemleri

GSS Geçmiş Dönem Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir