emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Emeklilik İkramiyesi Hesaplama Nasıl Yapılır?

2021 Emeklilik İkramiyesi Hesaplama Nasıl Yapılır?

2021 yılında emeklilik ikramiyesi hesaplaması SGK üzerinden yapılabilir. Hak edilen emeklilik ikramiyesi tutarı, hizmet kademesine ve hizmet süresine göre farklılık gösterir. Emekli sandığı matrahlarına yani sınıf, unvan ve kıdem gibi belirleyicilere göre hesaplanan emeklilik ikramiyesi değişiklik gösterir. Bir hizmet yılı için emeklilik ikramiyesinin tavan tutarı 7.117,17 TL’dir.

Emeklilik ikramiyesi almaya hak kazanmış olan devlet memurlarının bir hizmet yılı için alacakları ikramiye tutarı tavan tutarı geçemez. Her sene maaşlara yapılan zamlar ve açıklanan enflasyon farkı ile beraber emeklilik ikramiyesi tutarları da artış gösterir. Bayram ikramiyesi de emeklilik ikramiyesi olarak geçer. Ancak kamu ve özel sektör çalışanları emekli olduktan sonra senede iki kere düzenli olarak ödenen bir para olması ile memurlara ödenen emeklilik ikramiyesinden ayrılır.

Emeklilik İkramiyesi Özel ve Kamu Sektöründen Emekli Olanlar İçin Ne Anlama Gelir?

Emekli olunan sigorta koluna göre emekli ikramiyesi ifadesinin anlamı farklıdır. Özel sektörden emekli olanlar için emeklilik ikramiyesi ifadesi bayram ikramiyesidir. Özel sektör çalışanları emekliliği hak ederek işyerlerinden ayrıldıklarında kendilerine kıdem tazminatı ödemesi yapılır. Kamudan emekli olanlar için emeklilik ikramiyesi ifadesi ise; devlet kadrolarındaki çalışma süreleri ve hizmet dereceleri üzerinden hesaplanan ve emekli olduklarında ödenen toplu paradır.

Emeklilik İkramiyesi Hesaplaması Nasıl Gerçekleştirilir?

Emekli ikramiyesi hesaplaması yapmak için emekli olacak olan sigortalının görevden ayrıldığı tarih baz alınır. Memurların emekli ikramiyeleri hesaplanırken işten ayrıldıkları günkü emeklilik primleri ve maaşları ile emeklilik tarihi katsayısı kullanılır.

Emeklilik İkramiyesi Hesaplanırken Yıl Sınırlaması Var Mıdır?

Emekli ikramiyesinde sene kısıtlaması yoktur. Emeklilik hakkını elde eden sigortalı kaç sene hizmet vermişse, hizmet verdiği süre üzerinden alacağı ikramiyenin hesaplaması yapılır. Ancak eğer emekliliği hak ettiğinde hizmet verdiği toplam sürede tam yıl olmayan eksik aylar var ise; bu durumda eksik aylar ikramiye hesaplamasına dahil edilmez. Örnek vermek gerekir ise; 30 yıl 9 ay hizmet vermiş olan bir sigortalının emeklilik ikramiyesi 30 sene üzerinden ödenir. Ancak aynı durumda kıdem tazminatı 30 sene 9 ay üzerinden hesaplanır.

Emeklilik İkramiyesi İle Kıdem Tazminatı Beraber Nasıl Alınır?

Emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatının birlikte alınması için gerekli şartları karşılıyor olması gereklidir. [highlight color=”pink”]8 Eylül 1999 tarihinden önce 10 sene memur olarak çalışmış olan sigortalı memurluk sisteminden ayrıldıktan sonra eğer işçi olarak çalışmaya başlamış ve aynı zamanda emeklilik için gerekli yaş ve prim günü şartlarını da yerine getirmiş ise, kıdem tazminatı ve emeklilik ikramiyesini beraber alabilir.[/highlight]

İşçi olarak çalıştığı süre üzerinden kıdem tazminatı hesaplanırken 10 senelik memuriyeti için de emeklilik ikramiyesi hesaplaması yapılır. Hem 4C hem de diğer sigorta kollarından hizmet süresi bulunup diğer sigorta kollarındaki çalışma süresi ile emekliliği hak eden sigortalının emeklilik ikramiyesi ve kıdem tazminatını beraber alabilmesi için kıdem tazminatı almaya hak kazanmış olması gereklidir.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Memurların Hizmet Yılı İçin Ödenen Emeklilik İkramiye Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

Memurlar için hizmet süreleri kapsamında emekli ikramiyesi hesaplaması aşağıda belirtilen ödemelerin hepsinin toplamı üzerinden yapılır:

 • Aylık gösterge ve aylık katsayısı çarpılır.
 • Ek gösterge ile aylık katsayısı çarpılır.
 • Kıdem aylığı toplam göstergesi ile aylık katsayısının çarpımı bulunur.
 • Taban aylık göstergesi ve taban aylık katsayısı çarpılır.
 • (Aylık Gösterge+Ek Gösterge)x Aylık Katsayısı x %215 formülü hesaplanır. Bu formül sonucunda elde edilen miktar; en yüksek memur aylığının brüt tutarının her devlet memurunun ek göstergesine göre değişiklik gösteren oranına denk gelen miktarı gösterir.

Emeklilik ikramiye hesaplaması için gerekli olan en yüksek devlet memuru maaşı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak kabul edilir.

En Yüksek Memur Aylığı Üzerinden Bir Hizmet Yılı İçin Emeklilik İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?

En yüksek memur maaşı için bir hizmet yılının ikramiye hesaplaması şöyledir:

 • Aylık göstergesi 1.500, ek göstergesi 8.000, kıdem aylığı toplam göstergesi 500, taban aylığı göstergesi 1.000, aylık katsayısı 0.1544661, taban aylık katsayısı 2417699 olarak alınır.
 • Aylık göstergesi ve aylık katsayısının çarpımı 231.6915 olarak bulunur.
 • Ek göstergesi ve aylık katsayısının çarpımı 1.235,688’dir.
 • Kıdem aylığı toplam göstergesi ve aylık katsayısının çarpımı 77.2305’tir.
 • Taban aylığı göstergesi ile taban aylık katsayısı çarpıldığında 2.417,699 bulunur.
 • Aylık gösterge ve ek göstergenin toplamının aylık katsayısı ve %215 ile çarpımı sonucunda 3.154,86592 bulunur.
 • Hesaplanan tutarların hepsi toplandığında 7.117,17 TL hesaplanır. Bu tutar en yüksek maaş alan devlet memurunun emeklilik ikramiyesi hesaplanırken bir hizmet yılı için ödenen tutara denk düşer.

Emeklilik İkramiyesi Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

Emekli ikramiyesi hesaplama yolları şunlardır:

 • SGK’nın web sitesi üzerinden emeklilik ikramiyesi hesaplatılabilir.
 • Sigorta kaydının olduğu SGK’ya giderek emeklilik ikramiyesi hesaplaması yaptırılabilir.
 • E-devlet sistemi üzerinden emeklilik ikramiyesi tutarı öğrenilebilir.

4/C Emeklilik İkramiyesi ve Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

SGK üzerinden emekli ikramiyesi hesaplaması yapmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıda verilmiştir:

 • https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine giriş yapılmalıdır.
 • Derece seçilmelidir.
 • Kademe seçimi yapılmalıdır.
 • Ek gösterge yazılmalıdır.
 • Makam+temsil+görev tazminatı göstergesi yazılmalıdır.
 • Hizmet yılı ve ayı seçilmelidir.
 • Kıdem yılı seçenekler arasından bulunmalıdır.
 • İkramiye yılı yazılmalıdır.
 • Aylık tarihi belirtilmelidir.
 • Pay/payda ve kıdem tazminatı ek gösterge kısımları doldurulmalıdır.
 • Gerekli bütün kısımlar doldurulduktan sonra Hesapla butonuna tıklanmalıdır. Ardından 4C sigorta koluna bağlı olarak çalışan sigortalının hak kazanacağı emeklilik ikramiyesi tutarı ve alacağı emekli maaşı ekranda gözükür.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do” icon=”” target=”true” nofollow=”false”]4/C Tazminat Hesaplama[/button]

SGK’ya Giderek Emeklilik İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?

SGK’ya bizzat giderek ikramiye tutarı hesaplatmak için emeklilik ikramiyesi alma hakkı bulunan bireyin kendi bölgesindeki SGK’ya gitmesi gereklidir. Görevliye emeklilik ikramiyesi hesaplaması yapmak istendiği söylenmeli ve talep ettiği bilgiler verilmelidir. Hesaplama direkt SGK üzerinden yapılacağı için hata payı düşük olan bir hesaplamadır.

E-Devlet Emeklilik İkramiyesi Hesaplaması

E-devlet üzerinden emekli ikramiyesi sorgulaması için yapılması gerekenler aşağıda açıklanmıştır:

 • https://www.turkiye.gov.tr/ linki üzerinden e-devlet sistemine girilmelidir.
 • Giriş Yap butonu üzerinden kimlik doğrulaması yapılmalıdır.
 • E-hizmetler listesindeki kurumlardan Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmalıdır.
 • 4C Hizmet Dökümü butonuna tıklandığında açılan sayfada emekli ikramiyesi, kıdem ve kademe hesaplamaları görüntülenebilir.

[button color=”blue” size=”small” link=”https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi” icon=”” target=”true” nofollow=”false”]E-Devet Emekli İkramiyesi Hesapla[/button]

25 Yıllık Hizmet Süresi Sonrasında Devlet Memurlarının Aldıkları Emeklilik İkramiyeleri Ne Kadardır?

25 senelik hizmet yılı sonrasında memurların emekli ikramiyelerinin tutarları aşağıda örneklendirilmiştir:

 • Valilere 25 yılın sonunda 189.313,04 TL emekli ikramiyesi verilir.
 • Vali yardımcılarının emeklilik ikramiyesi tutarları 162.165,58 TL’dir.
 • Kaymakamlar 25 hizmet yılı sonrasında emekli olduklarında 158.020,93 TL ikramiye alırlar.
 • Genel müdürlere ödenen emekli ikramiyesi 176.464,63 TL’dir.
 • Genel müdür yardımcısı 145.172,52 TL emekli ikramiyesi alır.
 • Başmüfettişlere emekli olduklarında 145.172,52 TL ödeme yapılır.
 • Kamudan 25 senede emekli olan mühendis, mimar, hekim ve veterinerlere 145.172,52 TL emeklilik ikramiyesi ödenir.
 • 4 yıllık üniversite mezunu olan matematikçi, istatistikçi ve kimyagerler emekli olduklarında 119.061,22 TL ikramiye alırlar.
 • Polis, hemşire ve avukatlara ödenen emekli ikramiyeleri 119.061,22 TL’dir.
 • Üniversite mezunu şube müdürleri 115.7745,50 TL emekli ikramiyesi alırlar.
 • Lise mezunu şefler 101.197,78 TL emekli ikramiyesi alırlar.
 • Lise mezunu memurların 25 yıl çalışma süresi sonrasında alacakları emeklilik ikramiyesi 97.944,23 TL’dir.
 • Lise mezunu tekniker ve yüksek teknikerlere 25 senenin sonunda ödenen emekli ikramiyesi tutarı 110.927,67 TL’dir.
 • Lise memuru din görevlileri için hesaplanan emeklilik ikramiyesi tutarı 98.400,14 TL’dir.

Emekli Öğretmenlerin Emeklilik İkramiyeleri Ne Kadardır?

Emekli öğretmenlerin ikramiye tutarları hesaplanırken hizmet verdikleri süreye bakılır. Hizmet yılları üzerinden yapılan hesaplamaya göre emeklilik ikramiyeleri ise aşağıdaki gibidir:

 • 25 yıl hizmet süresi ile emekli olanlar 99.940 TL ikramiye alırlar.
 • 26 sene hizmet süresi olanların ikramiye tutarları 103.418 TL’dir.
 • 27 yıl hizmet süresine karşılık gelen ikramiye tutarı 107.395 TL’dir.
 • 28 sene hizmet süresi bulunanlara ödenen ikramiye 111.373 TL’dir.
 • 29 yıl hizmet süresi için hesaplanan ikramiye tutarı 115.350 TL’dir.
 • 30 sene hizmet süresine denk gelen ikramiye tutarı 119.328 TL’dir.
 • 31 yıl çalışma hayatı olan öğretmenlerin alacakları ikramiye 123.306 TL’dir.
 • Öğretmenlerin 32 senelik hizmet süreleri için ikramiye 131.261 TL olarak hesaplanır.
 • 32 ile 40 yıl arasında hizmet süresi bulunanların alacakları ikramiye tutarı 127.283 TL ile 159.104 TL arasında değişiklik gösterir.

Emeklilik İkramiyesi Almak İçin Başvuru Yapmak Gerekir Mi?

Emekli ikramiyesinin hesaba yatırılması için başvuruda bulunulması gerekmez. Emeklilik hakkı elde eden ve emekli olan bireylerin hesaplarına emeklilik ikramiyeleri otomatik olarak yatırılır. SGK yetkilileri tarafından paranın yatırılacağı gün belirlenir. Ancak emekli olabilmek için emeklilik hakkı elde eden kişinin başvuruda bulunması gereklidir. Emeklilik için müracaatta bulunduğu ayı takip eden ayın başında emekli maaşı almaya başlar.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Emeklilik Bayram İkramiyesi Nedir ve Ne Kadardır?

Bayram ikramiyesi, 1.000 TL olarak her sene Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen ikramiyedir. Maaş hesaplarına ödenme dönemi geldiğinde otomatik olarak yatırılır ve bayram ikramiyesi alma hakkı bulunan emeklilerin bunun için başvuru yapmalarına gerek yoktur. Asgari maaş ve emekli maaşının zammına göre tutarı belirlenen bir ikramiyedir. Emeklilik ikramiyesi alarak emekliye ayrılanlar bu uygulama ile beraber senede iki kere de bayram ikramiyesi alırlar. Ayrıca yeni emekli aylığı bağlanacağı için promosyon hakkından da yararlanabilirler. Emekli maaşlarını çekecekleri bankaya göre ortalama 500-1.000 TL aralığında promosyon alabilirler.

Her emekliye bayram ikramiyesi 1.000 TL olarak ödenmez. Ölüm aylığını belirli bir oranda alma hakkı bulunanlara 1.000 TL’lik bayram ikramiyesi de bu oranda ödenir. Örnek vermek gerekir ise; ölen ebeveyni üzerinden %25 oranında yetim maaşı alan bir kadına bayram ikramiyesi 250 TL olarak ödenir. %50 oranında dul maaşı alan kadına ise 500 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.

Emeklilik Bayram İkramiyesi Alabilecek Olanlar Kimlerdir?

Bayram ikramiyesi alma hakkı bulunanlar aşağıda şu şekildedir:

 • Sigorta kolu fark etmeksizin 4A, 4B ve 4C sigorta kolundan emekli olanlara verilen bir ikramiyedir.
 • Ölüm maaşı alanların bayram ikramiyesi alma hakları vardır.
 • Fahri emekli olanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.
 • Şehit yakınları ve gazilere bayram ikramiyesi verilir.
 • Şampiyon sporculara bayram ikramiyesi ödenir.
 • Geçici köy korucularının bayram ikramiyesi alma hakları vardır.
 • Kore, Kıbrıs ve Kurtuluş Savaşı gazilerine bayram ikramiyesi alma hakkı doğar.
 • Teröristlerden aldıkları hasar sebebi ile aylık alma hakkı olan siviller ve ölenlerin hak sahibi yakınları bayram ikramiyesi alabilir.
 • Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşların bayram ikramiyesi almaları mümkündür.

2021 Emeklilik Bayram İkramiyesinin Ödeme Tarihleri Nedir?

2021’de bayram ikramiyelerinin tarihleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Ramazan Bayramı için ödenecek olan bayram ikramiyesi 10-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında verilecek.
 • Kurban Bayramı için verilecek olan emeklilik ikramiyesi ise 12-16 Temmuz 2021 tarih aralığında ödenecek.
Emeklilere Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Verecek ?
Emekliye Faizsiz Kredi Ne Zaman Verilecek?
3600 Günden Emekli Olan, Ne Kadar Emeklilik Maaşı Alır ?
Yorumlar

 1. Pınar dedi ki:

  Herkeze selam özel sektörde çalışan işçiyim özel sektör ma malum hep aynı yerde çalışmıyorsun örnegın emeklılıgıme bir sene var iş değiştırdıö başka ısyerınde başladım emeklı ıkramıyesi alabiliyormuyım devlet memuru gıbı yoksa son bır sene çalıştığım yerden kıdem tazmınatımı alıyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Özel sektörde emekli ikramiyesi yok. Son işyerinde çalıştığınız süre kadar işyerinden kıdem tazminatı alınır.

 2. satu aktaş dedi ki:

  15/01/1972 doğumluyum
  02/10/1990 işe başladım
  ek göstergem 3000
  haziranda emeklilik dilekçesi verdim
  maaş ve ikramiyem ne kadardır?

 3. Ayşe oğur dedi ki:

  Merhaba 19 Nisa’n 2019 itibarıyla emeklilik için kurumumdan ilişiğimi kestim.laborantım.3600 ikramiyem mahsuplaşma olmadan çıkarsa ikramiyedeki artıştan yararlanabilirnşyim.teşekkür ederim

 4. Leyla isciel dedi ki:

  27 Ocak 1972 doğumluyum işe giriş tarihi 2/91990 halen çalışıyorum gerekliliği hakettimfazla çalışmam emekli maaşı ni etkiliyor mu ne kadar emekli aylığı bağlanır ne kadar yıpranma parası alir

 5. şaban efe dedi ki:

  07.03.1974 doğumluyum. 01.11.1991 de ssk da çalışmaya başladım. 1852 gün primim var. 10.05.1999 da emekli sandığında (TSK.UZMAN ÇAVUŞ) çalışmaya başladım. 31 aralık 2019 a kadar devam edeceğim. 1994-1995 yıllarındaki 18 ay olan askerliğimi, emekli sandığından uzman çavuşluk görevimdeyken borçlanıp 2000 kusürlü yıllarda 117 lira gibi indirimli bi bedel ödeyerek borçlandım. hem askerliği hem ssk günlerimi birleştirdim, e devlette hitap bölümünde görebiliyorum.uzman çavuşluk görevimin tamamında 1 yıla 3 ay fiili hizmet zammım var ama askerliğim için FHZ. varmı bilemiyorum. 31.12.2019 da emekl
  iliğe hak kazanmış oluyormuyum? emekli ikramiyesi ne kadar alırım? emekli maaşım ne kadar olur? teşekkür ederim.

 6. OYA TALAY dedi ki:

  2003 yılında özel sektörden emekli oldum ve tekrar aynı yerde çalışmaya başladım. kurluşun 55 yaşına kadar çalıştırması nedeniyle 2018 Aralık ayında işim sona erecek. Bu durumda elime net ne kadar ödeme yapılacak bilgi alabilir miyim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   toplam yıl ve aldığınız brüt maaşla hesaplama yapabilirsiniz. Bilgileriniz olmadığı için hesaplama yapmamız mümkün değil.

 7. semra dedi ki:

  2019 yılının mart ayında emekli olmak istiyorum ne kadar tazminat alacağimı bilmek istiyorum

  1. Yonetici dedi ki:

   Merhabalar,

   Emeklilik ikramiyesi ve tazminatı ile ilgili aşağıda ki konumuzda gerekli bilgiler yer almaktadır.

 8. Ercan dedi ki:

  5 nisan 2018 de ssk 4 A emeklilik işlemleri işlemleri dilekçesi verdim.10 nisanda tahsis talep edildi.01.05.2018 aylık başlangıç tarihi verildi.sonuçta 26 hazirana maaş ödeme günü verildi.82 günlük bir süreç var.muğla sgk iş yoğunluğu bu kadar çokmu yoğun. Bu arada maaş günü 26 mayıs olarak söylenmişti sgk tarafından. Bayram ikramiyesi yapılacak almam gerekmiyormu..