Emeklilik

Memur ve İşçi Emekli İkramiyesi Hesaplama 2024

Emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri her yıl değişen oranlara göre yapılmaktadır. Bilindiği üzere memur ve emekliler için her yıl 6 ayda bir Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen enflasyon rakamları ve memurlar için toplu sözleşme gibi etkenlere bağlı olarak maaş zam oranları değişmektedir.

Memur ve işçiler için emekli ikramiyesi hesaplama süreçleri farklı şekilde işlese de temelde benzer formüller üzerinden yapılır. Kişinin çalıştığı yıl kadar hizmet süresi, kademe ve derecesi, aylık katsayısı gibi unsurlar emekli ikramiyesi hesaplamasında kullanılan temel değişkenlerdir. Memur ve işçi emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri bu kapsamda kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

Kimler İkramiye Alabilir?

Emekli ikramiyesi alabilmek için yasalarda belirlenen şartlara göre emeklilik hakkının doğması ilk kuraldır. Türkiye’de emeklilik hakkı, yaş, prim gün sayısı ve hizmet – sigortalılık süresi gibi üç temel şartın oluşması halinde ortaya çıkar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli ikramiyesi ve emekli aylığı ödenmesi için belirli diğer şartların sağlanması gerekiyor.

Emekli ikramiyesi almak için aranan şartlar kısaca şunlardır:

 • SGK kapsamında yer alan hizmet kollarından birinde (4/A, 4/B, 4/C) sigortalı olarak çalışmış olmak.
 • Emeklilik için hizmet kolu için belirlenen prim gün sayısını doldurmak.
 • Emeklilik için belirlenen yaş şartlarını sağlamak.
 • Sigorta başlangıç tarihinden itibaren belirlenen sürelerde sigortalı olarak çalışmış olmak.

Genel emeklilik şartlarının yanı sıra yaşlılık, malullük ve ölüm gibi nedenlere bağlı olarak da sigortalıya ve vefat eden sigortalının geride kalan birinci derece yakınlarına emekli maaş ve ikramiyeleri de ödenmektedir.  

Memur Emekli İkramiyesi Hesaplama 2024

Memur emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri birçok değişken dikkate alınarak yapılır. Her sigortalı çalışan memur, işçi ve diğer sigortalılar için hesaplamalar farklı oranlarda yapılmaktadır. Bu nedenle aynı kurumda memurluk yapıyor olsa bile kişiler arasında farklı ikramiye hesaplamaları yapılabilir.

Ülkemizde kamu çalışanları SGK kapsamında 4C yani Emekli Sandığı kapsamında yer almaktadır. İkramiye ve maaş hesaplaması için SGK hizmet ekranına giriş yaparak şu bilgileri girdikten sonra hesaplama yapılabilir:

 • Derece
 • Kademe
 • Ek Gösterge
 • Makam – Temsil – Görev Tazminat Göstergesi
 • Hizmet Yılı
 • Hizmet Ayı
 • Kıdem Yılı
 • İkramiye Yılı
 • Aylık Tarihi
 • Pay/Payda
 • Kad. Taz. Ek Gösterge

Online ortam üzerinden kolayca hesaplama yapılsa da temelde hesaplama işlemleri: ‘’Brüt Toplam Aylık x Her Tam Hizmet Yılı Toplamı = Emeklilik İkramiyesi’’ formülü üzerinden hesaplanır. Örneğin 25 yıl hizmeti olan bir kişi, brüt tutarı 10.000 TL ise emekli ikramiyesi 250 bin TL olacaktır.

2024 Öğretmen Emekli İkramiyesi Hesaplama

Öğretmen emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri yine diğer memur emekli ikramiyesi ve maaşı hesaplama işlemlerinde yapılan maaş hesaplama işlemlerine göre hesaplanmaktadır. Öğretmen ya da diğer memur emekli ikramiye hesaplamalarında ek gösterge de önemli bir etkendir. Son dönemde 3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmenlerin emekli olurken alacakları ikramiye oranları da artmıştır.

2024 Yılında emekli olacak 1/4 öğretmen ikramiyesi hesaplama örneği;

 • Yıl : 2024
 • Derece/Kademe : 1/4
 • Fiili Hizmet Yılı : 25
 • Kıdem Yılı : 25+
 • İkramiye Yılı : 25

Alınacak Ücret:

 • Emekli Maaşı : 22.105,69 TL
 • Emekli İkramiyesi : 666.273,97 TL
 • Emeklilik Tazminatı : 10.237,59 TL

Lise Mezunu Emekli İkramiyesi Hesaplama 2024

Lise mezunu emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri memur ve işçiler için farklılık gösterebilmektedir. Temelde tüm gruplar için emekli ikramiye hesaplama işlemleri benzer formüller üzerinden gerçekleştirilmektedir. Lise mezunu olan kişilerin ek göstergelerinin ve ücretlerinin az olması gibi nedenlere bağlı olarak emekli ikramiyeleri de üniversite mezunu olan kişilere göre değişmektedir.

Lise mezunu memur için hesaplama örneği;

İstihaklarGösterge – OranTutar
Ek Ödeme4 %692.98 ₺
Özel Hizmet Aylığı55 %3,650.45 ₺
7456 nolu kanuna göre ilave ödeme6.34 %1,142.30 ₺
Gösterge Aylığı (1/1)1,320922.22 ₺
Ek Gösterge Aylığı2,1001,467.17 ₺
Taban Aylığı10,935.22 ₺
Kıdem Aylığı25 yıl349.33 ₺
Toplam
Net Maaş19,159.67 ₺
Emekli İkramiesi
Net577,479.30 ₺

2024 Polis Emekli İkramiyesi Hesaplama

Polis emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri için toplu sözleşmeden, ek gösterge ve katsayı düzenlemelerine kadar birçok değişken etkili olmaktadır. Emniyet mensuplarının rütbe, kıdem, derece gibi değişkenleri de dikkate alınarak hesaplama işlemleri yapılmaktadır.

Önlisans / Lisans Mezunu Polis İkramiyesi Hesaplama Örneği;

İstihaklarGösterge – OranTutar
Ek Ödeme4 %978.86 ₺
İlave Ödeme100.00 ₺
Özel Hizmet Aylığı145 %9,623.91 ₺
7456 nolu kanuna göre ilave ödeme6.34 %1,619.90 ₺
Gösterge Aylığı (1/4)1,5001,047.98 ₺
Ek Gösterge Aylığı3,6002,515.14 ₺
Taban Aylığı10,935.22 ₺
Kıdem Aylığı25 yıl349.33 ₺
Toplam
Net Maaş27,170.34 ₺
İkramiyesi
Net815,719.22  ₺

30 Yıl Üstü Emekli İkramiyesi Hesaplama

4A emekli ikramiyesi hesaplama robotu üzerinden ya da hesaplama formülü uygulanarak 30 yıl üstü emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri tamamlanabilmektedir. Emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında dikkate alınan önemli konular arasında hizmet yılı en önemli değişkenler arasında yer almaktadır.

30 yıl üzeri emekli ikramiyesi hesaplamasında yine farklı değişkenler de göz önünde tutularak rakamlar tespit edilebilir. 30 yıl ve üzeri hizmeti olan bir kişinin emekli ikramiyesinin hesaplamasında daha birçok farklı değişken dikkate alınmaktadır.

İşçi Emekli İkramiyesi Hesaplama 2024

İşçi emekli ikramiyesi hesaplaması yine günümüzde birçok online araç kullanılarak yapılabilir. İşçilerin emekli olmaları durumunda ikramiye ve maaş hesaplamalarının yapılması için emekli olunurkenki tarihteki asgari ücret dikkate alınır. Bunun yanı sıra işçi emekli ikramiyesi hesaplamasında sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı da dikkate alınan unsular arasında yer almaktadır.

Kamuda veya özel sektörde çalışan işçiler için hesaplama işlemleri bu yönüyle değişiklik göstermektedir. Her işçi için ikramiye ve aylık hesaplamaları farklılık göstereceği için kesin bir hesaplama yapılamaz. Emekli olunacak tarihteki mevcut rakamsal göstergeler de etkilidir.

35 Yıllık Devlet Memuru Emekli İkramiyesi Hesaplama

35 yıllık memur emekli ikramiyesi hesaplama işlemlerinde dikkate alınacak birçok değişken bulunuyor. Bu kapsamda hizmet süresi 35 yıl olan bir memur için emekli ikramiyesi hesaplamasında şu konulara dikkat edilmelidir:

 • Emekli olunacak tarihteki aylık gösterge ve katsayı,
 • Hizmet yılı ve kıdem aylığı toplam göstergesi vb.

Kıdem, derece, görev yaptığı makam ve temsil, görev tazminatları gibi önemli değişkenlerde hesaplama işlemlerine dahil edilmektedir.  

SGK’dan Emekli İkramiyesi Hesaplama

SGK emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri için online hizmetler ve hesaplama araçları da sunmaktadır. Öte yandan sigortalılık bilgileri ve çalışma hayatına dair detaylarda ayrıntılı bir şekilde e-Devlet üzerinden görüntülenebilmektedir. ‘’4C İkramiye Hesaplama’’ ekranından istenen bilgiler girildikten sonra hesaplama yapılabilir.

Emekli Sandığı İkramiyesi Hesaplama Emekli Sandığı emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri temelde 4C kapsamında çalışan memurlar için yapılan hesaplamaları ifade eder. Memur emekli maaşı ve emekli ikramiye hesaplama formülleri kullanılarak emekli olurken alınacak ikramiye oranı hesaplanabilir. Memur ve işçi emekli ikramiyesi hesaplama işlemlerinde çok sayıda değişken dikkate alındığı için her dönem ve her çalışan için farklılık gösterecektir.

Shares:

12 Yorumlar

 • Cumali Çanakçı.
  17.02.2024

  MEMUR EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE HESAPLAMA

  İnternet sitelerinde, maaş hesaplama şekli ayrıntılı olarak (sonucun nasıl bulunduğu) verilmemekte. İrtibat kurduğunuzda “teknik konularda bilgi paylaşamıyoruz ” denilmekte.

  A-EMEKLİLİK AYLIK BİLGİLERİ
  1 – Aylık : Aylık Gösterge x Aylık Katsayı
  2- Taban Aylık : Taban aylık göstergesi x Taban Aylık Katsayı
  3- Kıdem : 20 x Yıl (25) x Aylık Katsayı
  4- Ek Gösterge : Ek Gösterge x Aylık Katsayı
  5-Toplam : 1+2+3+4

  B- EMEKLİLİK AYLIK HESAPLAMA
  6- Emekli Bağlama Oranı : 75+ (25 yıl sonrası çalışma süresi)
  7- Özel Hizmet Aylığı : 5 (Toplam) x Emeklilik Bağlama Oranı/100
  8- Taban Aylık : 2 x Emeklilik Bağlama Oranı/100
  9- Temel Aylık : (1+4) x Emeklilik Bağlama Oranı/100
  10 – Kıdem Aylığı : 3 x Emeklilik Bağlama Oranı/100
  11- BAĞLANAN AYLIK : 7+8+9+10
  12- Ek Ödeme : 11 x 4/100
  13 – İlave Ödeme : (11+12) x 6,34/100
  14- TOPLAM EMEKLİLİK AYLIĞI: 11+12+13

  C- ELEKLİLİK İKRAMİYESİ HESAPLAMA
  15- 5 (Toplam) x Hizmet Yılı (Tam yıl)

  Not: Emekli Bağlama Oranı hesabı,
  Örnek: Çalışma süresi 34 yıl 9 ay olarak alalım
  25 yıl için 75,
  25 yıl sonrası 9 yıl için 9,
  9 ay için Ay/9 (12/9) 0,75 olmak üzere
  Toplam Emekli Bağlama Oranı: 75+9+0,75 = 84,75 dikkate alınarak hesaplamalar yapılır.

  Cevapla
 • Pınar
  22.09.2019

  Herkeze selam özel sektörde çalışan işçiyim özel sektör ma malum hep aynı yerde çalışmıyorsun örnegın emeklılıgıme bir sene var iş değiştırdıö başka ısyerınde başladım emeklı ıkramıyesi alabiliyormuyım devlet memuru gıbı yoksa son bır sene çalıştığım yerden kıdem tazmınatımı alıyorum

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   22.09.2019

   Merhaba,

   Özel sektörde emekli ikramiyesi yok. Son işyerinde çalıştığınız süre kadar işyerinden kıdem tazminatı alınır.

 • satu aktaş
  28.06.2019

  15/01/1972 doğumluyum
  02/10/1990 işe başladım
  ek göstergem 3000
  haziranda emeklilik dilekçesi verdim
  maaş ve ikramiyem ne kadardır?

  Cevapla
 • Ayşe oğur
  22.04.2019

  Merhaba 19 Nisa’n 2019 itibarıyla emeklilik için kurumumdan ilişiğimi kestim.laborantım.3600 ikramiyem mahsuplaşma olmadan çıkarsa ikramiyedeki artıştan yararlanabilirnşyim.teşekkür ederim

  Cevapla
 • Leyla isciel
  13.04.2019

  27 Ocak 1972 doğumluyum işe giriş tarihi 2/91990 halen çalışıyorum gerekliliği hakettimfazla çalışmam emekli maaşı ni etkiliyor mu ne kadar emekli aylığı bağlanır ne kadar yıpranma parası alir

  Cevapla
 • şaban efe
  13.03.2019

  07.03.1974 doğumluyum. 01.11.1991 de ssk da çalışmaya başladım. 1852 gün primim var. 10.05.1999 da emekli sandığında (TSK.UZMAN ÇAVUŞ) çalışmaya başladım. 31 aralık 2019 a kadar devam edeceğim. 1994-1995 yıllarındaki 18 ay olan askerliğimi, emekli sandığından uzman çavuşluk görevimdeyken borçlanıp 2000 kusürlü yıllarda 117 lira gibi indirimli bi bedel ödeyerek borçlandım. hem askerliği hem ssk günlerimi birleştirdim, e devlette hitap bölümünde görebiliyorum.uzman çavuşluk görevimin tamamında 1 yıla 3 ay fiili hizmet zammım var ama askerliğim için FHZ. varmı bilemiyorum. 31.12.2019 da emekl
  iliğe hak kazanmış oluyormuyum? emekli ikramiyesi ne kadar alırım? emekli maaşım ne kadar olur? teşekkür ederim.

  Cevapla
 • OYA TALAY
  26.10.2018

  2003 yılında özel sektörden emekli oldum ve tekrar aynı yerde çalışmaya başladım. kurluşun 55 yaşına kadar çalıştırması nedeniyle 2018 Aralık ayında işim sona erecek. Bu durumda elime net ne kadar ödeme yapılacak bilgi alabilir miyim.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   26.10.2018

   Merhaba,

   toplam yıl ve aldığınız brüt maaşla hesaplama yapabilirsiniz. Bilgileriniz olmadığı için hesaplama yapmamız mümkün değil.

 • semra
  25.06.2018

  2019 yılının mart ayında emekli olmak istiyorum ne kadar tazminat alacağimı bilmek istiyorum

  Cevapla
  • Yonetici
   25.06.2018

   Merhabalar,

   Emeklilik ikramiyesi ve tazminatı ile ilgili aşağıda ki konumuzda gerekli bilgiler yer almaktadır.

 • Ercan
  31.05.2018

  5 nisan 2018 de ssk 4 A emeklilik işlemleri işlemleri dilekçesi verdim.10 nisanda tahsis talep edildi.01.05.2018 aylık başlangıç tarihi verildi.sonuçta 26 hazirana maaş ödeme günü verildi.82 günlük bir süreç var.muğla sgk iş yoğunluğu bu kadar çokmu yoğun. Bu arada maaş günü 26 mayıs olarak söylenmişti sgk tarafından. Bayram ikramiyesi yapılacak almam gerekmiyormu..

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir