emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Yeni Torba Yasa TBMM’de Kabul Edildi!

Yeni Torba Yasa TBMM’de Kabul Edildi!
11.06.2020

Torba Yasa TBMM’de Kabul Edildi! Merakla beklenen torba yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş bulunuyor. Kabul edilen torba yasa içerisinde yer alanlar ise, bu yıl içerisinde meydana gelen ve toplam 7 ilimizi etkileyerek, 3 depremden zarar gören afetzedelere yardım edilmesi yer alan maddelerden sadece bir tanesi olmaktadır. Torba yasa ile kabul edilen diğer bir madde ise elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlar ile finansal hizmet veren kuruluşların müşteriler ile yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortam içerisinde düzenlenmesi de yer almaktadır. Torba yasa içerisinde olan ve bir diğer madde ise ödenmeyen çek bedellerine yönelik borçlunun ödeme, alacaklının tahsil imkanının güçlendirilmesi de yer almaktadır.

Kabul Edilen Torba Yasa İçerisinde Yer Alan Maddeler Nelerdir?

Kabul Edilen Torba Yasa İçerisinde Yer Alan Maddeler Nelerdir? Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sunularak kabul edilen torba yasa içerisinde yer alan maddeler aşağıdaki gibi olmaktadır. Meclis gündemine taşınarak kabul edilen maddeler sırası ile şu şekilde olmaktadır.

 • Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK’de Değişiklik Yapılan Kanun teklifi ile diğer kamu bankalarına, bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin yararlandırılması amaçlanıyor.
 • Türkiye Vakıflar Bankasının Sermaye Piyasası Kanunu’na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacak.
 • Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van illerinde meydana gelen 3 depremden zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için teklif sunulmuş bulunuyor. Yapılan bu teklif ile bu depremlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetlerince tespit edilmiş yıkık, ağır ya da orta hasarlı konut, ahır ve iş yerlerinden hak sahibi olan afetzedelere destek imkanı sağlanması hedefleniyor.
 • Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşları’nın Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’a yapılan ekleme ile belirtilen vatandaşlara yeni hak tanınıyor. Belirtilen kanuna ekleme yapılması ile birlikte yurt dışında bulunan vatandaşların, zorunlu sigorta kapsamında olmakla birlikte sigorta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışmalarının, zorunlu çalışma olarak değerlendirilip aylık bağlanamaması ya da bağlanmış aylıkların kesilmesinin önüne geçilmektedir.
 • Sunulan teklife göre bu kapsamda çalışan vatandaşlara aylık bağlanabilecek, aylık alanların da aylıkları kesilmeden ödenmesine devam edilecek. Kısa süreli çalışmaya tabi işler yönetmelik ile belirlenecek.
 • Covid-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ihraç edilebilecek olan ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetleri için 2020 yılı için belirlenen limit arttırılabilecek. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda yer alan limit, 2020 yılı için ilgili kanunla belirlenen başlangıç ödeneklerinin % 5 oranına kadar artırılabilecek.
 • Teklif ile Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’a geçici madde eklenmektedir.
 • Teklif ile Bankacılın Kanunu’nda yer alan bankaların faaliyet konularına yönelik bankalar ve müşteriler arasında bulunan sözleşmenin şekli belirlenmektedir.
 • Sözleşmelerin, yazılı ya da uzaktan iletişim araçları ile mesafeli olarak, mesafe olsun ya da olmasın kurulun yazılı şeklinin yerine geçebileceği bir bilişim ya da elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek, müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler kullanılacaktır.
 • Belirtilen düzenlemeye Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda yer alan sözleşme şartları da hükmüne eklenmektedir.
 • Bu şekilde, bankalar ile müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi kurulmasında, bankaların müşterileri ile yüz yüze gelmeden, fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan, günümüz teknolojisinin kullanılabilmesinin önü açılmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.