emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Engelli Hibe Ödemesi Şartları

Engelli Hibe Ödemesi Şartları

Devletten engelli vatandaşlara geri ödemesiz hibe müjdesi verildi. Kendi işini kurmak isteyen engellilere devlet belirli şartlar çerçevesinde İŞKUR, 36 bin TL’ye kadar varan hibe desteği yapacak. Bu hibe engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına olanak sağlayacak. Ayrıca sadece maddi destek de değil. Engelli vatandaşlar kuracakları iş doğrultusunda eğitime tabii tutulacak ve bu sayede uzman kişilerin de desteğini alabilecek. Ancak emekli olan engelli vatandaşlar bu haktan faydalanamayacak.

Hangi projeler desteklenecek?

• Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
• Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
• Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
• Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
• Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

Hibe için onayı kim veriyor?

Yayımlanan Başvuru Rehberi’ne göre projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon tarafından değerlendirilecek ve desteklenecek projeler seçilecek.

Verilecek olan hibe hangi fondan karşılanacak?

Engelli yada eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22.05.2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 101. Maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları fonundan karşılanacak.
Destek kalemleri aşağıdaki gibidir:

• Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000 TL.
• İşletme gideri desteği: Kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.
• Kuruluş desteği: İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30.000 TL.

Engellilerde Aranacak Şartlar

İlk olarak engelli olarak kabul edilen kişilerin tanımlanmasına bakacak olursak, mevzuatta “bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücü kaybının en az % 40’ından yoksun olduğu ‘Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları’ ile belgelenen kişiler” engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir:
• İŞKUR’a kayıtlı olmak,
• Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az %40’ından yoksun olduğunu “Engellilere verilen Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirmek,
• 18 yaşını tamamlamış olmak,
• Emekli olmamak,
• Aktif ve pasif işyeri sahibi olmamak,
• İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,
• Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

Eski Hükümlülerde Aranacak Şartlar

• İŞKUR’a kayıtlı olmak,
• 18 yaşını tamamlamış olmak,
• Emekli olmamak,
• Aktif ve pasif işyeri sahibi olmamak,
• İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,
• Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

Hibe Kapsamında Olmayan Maliyetler

• İş yeri kirası,
• Depozito,
• Su, elektrik, iletişim v.b. abonelik ücretleri,
• Çalışanların ücretleri,
• İşlenerek yada doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,
• Vergi, resim, harç ve çeşitli üyelik ücretleri,
• İşin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan demirbaş malzemeler,
• Kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesi için yapılan giderler.

Engellinin Koçu Olacak

Projeden yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar hibe almak için bulundukları illerden başvuru yapabilecek. Alınan başvurulardan sonra İstanbul, Ankara, Erzurum ve Gaziantep’te bulunan eğitim merkezlerinde KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilecek. Eğitimi tamamlayıp projeleri kabul edilen engelliler kendi illerinde iş yeri kuracak. Engelli girişimcilere başarılı iş adamları gönüllü olarak koçluk yapacak.

Başvuru Yapılacak Olan Evraklar

• Talep dilekçesi,
• Başvuru Formu,
• Kimlik fotokopisi,
• Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
• Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
• Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler,
• Bütçe tablosu,
• İkametgâh durumunu gösterir resmi belge,
• Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun aslı gibi yapılmış örneği,
• Vergi Dairesinden alınmış proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.