Genel

2024 Sözleşmeli Öğretmen Maaşları ve Hakları

sozlesmeli ogretmen maaslari

Eğitim sektöründe çalışmak isteyen pek çok kişi sözleşmeli öğretmenlik kadrolarına atanmak için çaba göstermektedir. Sözleşmeli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen boş norm kadrolarına atanarak örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapmaktadır.

Sözleşmeli öğretmenlik, hem avantajları hem de dezavantajları olan bir meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda sözleşmeli öğretmenliğin ne olduğu, sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen arasındaki farklar, 2024 yılında sözleşmeli öğretmen maaşları, sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayini isteyip isteyemeyeceği, sözleşmeli öğretmenlerin ne zaman kadroya geçebileceği ve sözleşmeli öğretmenlerin hakları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN NEDİR?

Sözleşmeli öğretmen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile hizmet sözleşmesi imzalayarak öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında istihdam edilen öğretmendir.

Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmen kadrolarında çalışan kişiler olarak öne çıkmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlik dönemini başarıyla tamamlayan öğretmenler, adaylıktan bir üst unvana terfi ederek bulundukları yerdeki öğretmen kadrosuna atanmaktadır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İLE KADROLU ÖĞRETMEN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen arasındaki fark atama şeklidir. Kadrolu öğretmenler, KPSS puanı ve tercihleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen norm kadrolara atanmaktadır. Sözleşmeli öğretmenler ise KPSS puanı ve sözlü sınav sonucuna göre boş norm kadrolarına atanmaktadır. Sözleşmeli öğretmenler, atandıkları yerde en az 3 yıl çalışmak zorundadır. Kadrolu öğretmenler ise atandıkları yerde en az 1 yıl çalıştıktan sonra eş durumu, sağlık durumu veya özür durumu gibi nedenlerle tayin isteyebilmektedir.

Anaokulu Öğretmen Maaşları : https://www.ssk.biz.tr/anaokulu-ogretmeni-nasil-olunur/

Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen arasındaki bir diğer fark ise maaşlardır. Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlere göre daha düşük maaş almaktadır. Bunun nedeni sözleşmeli öğretmenlerin özel hizmet tazminatı, kıdem aylığı, aile yardımı, çocuk yardımı, yabancı dil tazminatı, döner sermaye payı gibi ek ödemelerden yararlanamamasıdır.

2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Sözleşmeli öğretmen maaşları, öğretmenin kıdemi, eğitim durumu, çalıştığı bölge, evli olup olmaması, çocuk sayısı gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. 2024 yılında lisans mezunu, 1 yıllık kıdeme sahip sözleşmeli öğretmenin net maaşı ortalama 35.000 TL civarındadır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİN İSTEYEBİLİR Mİ?

Sözleşmeli öğretmenler eş durumu tayini isteyebilmek için atandıkları yerde en az 3 yıl çalışmış olmaları gerekmektedir. Eş durumu tayini isteyen sözleşmeli öğretmenler, eşlerinin bulunduğu ildeki boş norm kadrolarına atanabilmektedir. Ancak eş durumu tayini isteyen sözleşmeli öğretmenler, eşlerinin bulunduğu ildeki norm kadroların yüzde 10’unu geçmemek kaydıyla atanabilmektedir. Bu nedenle eş durumu tayini isteyen sözleşmeli öğretmenlerin tayin istedikleri ildeki norm kadro durumunu ve kontenjan sınırlamasını dikkate almaları gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN NE ZAMAN KADROYA GEÇER?

Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçmek için atandıkları yerde en az 3 yıl çalışmış olmaları ve adaylık sürecini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Sözleşmeli öğretmenler, kadroya geçmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim ve usullere göre başvuru yapmaktadır. Sözleşmeli öğretmenler, kadroya geçtikleri takdirde kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu tüm haklardan yararlanabilmektedir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN HAKLARI NELERDİR?

Sözleşmeli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı ile hizmet sözleşmesi imzalayarak boş norm kadrolarına atanmış öğretmenlerdir. Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerle aynı görev ve sorumlulukları taşımakla birlikte bazı hak ve yükümlülükleri farklılık göstermektedir.

Sözleşmeli öğretmenlerin hakları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi ile düzenlenmiştir.

Sözleşmeli öğretmenlerin hakları şu şekilde sıralanabilir:

  1. Sözleşmeli öğretmenler, sömestr ve yaz tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.
  2. Sözleşmeli öğretmenler doğum, evlilik, ölüm, askerlik, sağlık, eğitim gibi nedenlerle mazeret izni alabilirler. Mazeret izin süreleri, kadrolu öğretmenlerle aynıdır. Sözleşmeli öğretmenler, 2024 yılında yapılan değişikliklerle, eşi doğum yapanlara 10 gün, evlilik ve doğum hallerinde 7 gün, cenaze hallerinde 3 gün mazeret izni verilmektedir.
  3. Sözleşmeli kadın öğretmenlere, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde doğum öncesi 8 haftalık izin süresine 2 hafta eklenir. Doğum öncesi kullanılamayan analık izin süresinin doğum sonrası kullanılması sağlanır. Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
  4. Sözleşmeli öğretmenlere, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.
  5. Sözleşmeli öğretmenler, evlat edinmeleri halinde evlat edindikleri çocuğun yaşına göre 8 hafta ile 24 hafta arasında değişen sürelerde ücretli izin alabilirler.
  6. Sözleşmeli öğretmenler kendilerinin, eşlerinin veya çocuklarının tedavi görmesi gereken hastalıklarında, sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek kaydıyla 3 aya kadar ücretsiz izin alabilirler.
  7. Sözleşmeli öğretmenler, atandıkları yerde en az 3 yıl çalıştıktan sonra eş durumu, sağlık durumu veya özür durumu gibi nedenlerle tayin isteyebilirler. Eş durumu tayini isteyen sözleşmeli öğretmenler, eşlerinin bulunduğu ildeki boş norm kadrolarına atanabilirler. Ancak, eş durumu tayini isteyen sözleşmeli öğretmenler, eşlerinin bulunduğu ildeki norm kadroların yüzde 10’unu geçmemek kaydıyla atanabilirler.
  8. Sözleşmeli öğretmenler, kadroya geçmek için atandıkları yerde en az 3 yıl çalışmış olmaları ve adaylık sürecini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Sözleşmeli öğretmenler, kadroya geçtikleri takdirde kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu tüm haklara sahip olurlar.
Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir