emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Sürekli Engelli Raporu İle Nasıl Emekli Olunur?

Sürekli Engelli Raporu İle Nasıl Emekli Olunur?
19.10.2021

Sürekli engelli raporu ile emekli olma koşulları 5510 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince, sigortalı kişinin ya da işverenin talebi üzerine ilgili kurumca hazırlanan sağlık raporları doğrultusunda, 4-a ve 4-b bünyesindeki sigortalıların iş kazası veyahut meslek hastalığı sonucu çalışma becerisinin en az %40’ının kaybetmesinin, 4-c bünyesindeki sigortalıların iş kazası veyahut meslek hastalığı sonucu çalışma becerisinin en az %40’ını kaybetmesi ve bu neden ile çalışamayacak duruma gelmesidir.

Engelli kontenjanı ile çalışan ya da çalışır iken engelli hale gelecek seviyede kaza geçiren kişilerin engelli raporu ile emekli olmaları mümkündür.

Bu emeklilik için gereken şartlar kısaca şunlardır:

 • Kişinin en az 10 yıldır sigortalı olması,
 • Bakıma muhtaç olan kişilerde en az 10 yıl sigorta süresi yerine 1800 gün prim ödenmesi,
 • Durumu nedeniyle işten ayrılmış olması,
 • Kendi adına çalışanların kendi sigortalılığı sebebiyle Kuruma herhangi bir borcunun olmaması,
 • İlgili kurumlarca yapılan tespitlerin ardından kişinin emekli olmaya uygun görülmesi.

Ayrıca engelli raporu ile emekli olan kişiler malulen emekli kişiler ile karıştırılmamalıdır. Çoğu zaman engelli raporu ile emeklilik ve malulen emeklilik aynı şey gibi anlatılır fakat aralarında bariz farklar vardır. Bu farkların en büyüğü engelli raporu ile emeklilik yaşlılık emekliliği ile aynı kategoride iken malulen emeklilik bambaşka bir kategoridir.

Engelli Bireylerde Emeklilik İçin Yaş Şartı Aranıyor Mu?

Engelli bireylerde emeklilik için yaş koşulu aranmıyor. Engelli kişiler sadece işe başlama tarihine göre istenilen prim gün sayısını doldurarak emekli olmaya hak kazanabilirler. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır.

Bu da normal SSK emekliliği için 18 yaş öncesinde yapılmış sigorta ve ödenmiş prim günleri de sayılırken engelli emekliliği için kişinin 18 yaşını doldurduğu günden itibaren geçen zaman sayılır. Yani 18 yaşından önce işe başlamış olan engelli bir kişinin ya da sonradan engelli kalmış bir kişinin işe başladığı tarih 18 yaşını doldurduğu ilk gün olarak kabul edilir.

Engelli Emeklilik Kesilir Mi?

Engelli emekli maaşı kesintisi belirli durumlarda yapılan bir cezai yaptırımdır. Eğer kişinin engelli oranı %40 oranının altında ise, ya da kişinin engel oranı sonradan %40’ın altına düşer ise, verilen emekli maaşı kesilir. Bu durumun suiistimal edilmemesi için devlet tarafından düzenli olarak kontroller yapılır.

Engelli Emeklilik İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Engelli emeklilik için istenen evraklar eksik veya yanlış olması durumunda emeklilik işlemleri başlatılamaz. Bu sebepten dolayı engelli emeklilik başvurusu işlemlerinin başlatılmasında gereken belgelerin toplanması büyük önem taşımaktadır.

Bu belgelerin engelli emekliliğine başvuracak kişiler tarafından, başvurudan en az bir haftalık bir süre öncesinde tamamlanmış olması son derece önemlidir. Ayrıca tüm emekli işlemlerinde olduğu gibi engelli emeklilik statüsünde de gereken evraklar emekli olunan işe ve duruma göre değişiklik gösterir.

İşçiler İçin Engelli Emeklilikte Gerekli Belgeler Nelerdir?

İşçilerin engelli emeklilik için istenen belgeler farklı farklı kurumlardan sağlanır. Bu belgelerin eksiksiz olarak tamamlanması başvurunun sağlığı açısından oldukça önemlidir. Engelli emeklilik başvurusu için toplanması gereken evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Emeklilik Tahsis ve Talep Formu.
 • Son altı ayda çekilmiş iki tane biyometrik vesikalık fotoğraf.
 • Nüfus idaresinden alınacak olan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
 • Henüz kuruma verilmemiş son dönem çalışmalarını gösteren ve işveren tarafından düzenlenip onaylanmış hali ile imzalanmış sigortalı hesap fişi.

Engelli raporu ile emekli olmak isteyen işçilerin bu evrakları mutlaka ve mutlaka eksiksiz şekilde toplaması gereklidir.

BAĞ-KUR’lu Kişiler İçin Engelli Emeklilikte İstenen Belgeler Nelerdir?

BAĞ-KUR’lu kişiler için istenen engelli emeklilik belgeleri işçiler için istenen engelli emeklilik belgelerinden farklıdır. Bunun temel sebebi iki grubun sosyal güvenlik haklarının farklı olmasıdır.

BAĞ-KUR’lu kişiler için istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Kişi tarafından doldurulan Yaşlılık Aylığı Talep Formu.
 • Nüfus idaresinden alınacak olan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
 • Kişinin sigortalılığını ibraz eder nitelikte olan Sigortalılık Durum Belgesi.
 • Sigorta primlerinin ödemelerinin sistemde görünmediği durumlar için sigortanın ödendiğini kanıtlar nitelikteki ödeme makbuzlarının tamamı.

Bu belgeleri eksiksiz şekilde tamamlayan kişiler engelli emeklilik için başvuru yapabilirler.

Engelli Emeklilik İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

Engelli emekliliği hakkı için gerekli koşullar kişinin mevcut engel durumuna göre değişiklik gösterebilir. Kişinin engelli emekliliği hakkı kazanması için karşılaması gereken en temel şart %40 veya daha fazla oranda engelli olmasıdır.

Bu oran belirtilen hastaneler tarafından kurulmuş olan alanında uzman doktorlardan oluşan heyet tarafından belirlenir ve resmi kağıt yerine geçen raporlara dökülür. 3 çeşit engelli sınıfı bulunur. Bu koşullar da belirtilen 3 çeşit engelli sınıfına göre değişiklik gösterir.

Bu oranlar aşağıdaki gibidir:

 • 1. Dereceden engelli %80 ve üzeri oranda engellileri kapsar.
 • 2. Dereceden engellilik %60 ile %79 aralığını kapsar.
 • 3. Dereceden engellilik ise %40 ve %59 arasındaki engellilik durumlarını kapsar.

%40 oranının altındaki durumlar ise engellilikten sayılmaz.

Bu belirtilen oranlarda engelli olan kişilerin emekli olabilmesi için karşılamaları gereken çalışma şartları da vardır. Bu çalışma şartlarını yerine getirememiş engelli kişilerin emekli olmaya hakları yoktur. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

 • %40 ila %49 arasında engel derecesine sahip olunması halinde 18 yıllık sigorta süresi ve 4.680 gün ödenmiş prim
 • %50 ila %59 arasında engel derecesine sahip olunması halinde 16 yıllık sigorta süresi ve 4.320 gün ödenmiş prim

Belirtilen oranlarda engelli olup bu çalışma şartlarını karşılayan kişiler engelli emeklilik başvurusu yapmaya hak kazanırlar.

Engelli Emeklilik Başvurusunda İstenen Belgeler Nereden Temin Edilir?

Engelli emeklilik başvuru belgeleri farklı farklı kurumlardan ve adreslerden temin edilebilir. Bu belgelerin temin edilmesi son derece önemlidir. Bu belgelerin temininde yaşanacak ufak bir aksaklık bile kişinin engelli emeklilik başvurusu yapmasına engel olabilir.

Bu belgelerin temin edilebilecekleri adresler aşağıdaki gibidir:

 • Emeklilik başvurusu için Tahsis ve Talep Formu Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla indirilebilir.
 • Sigorta Hesap Fişi kişinin çalıştığı kurum tarafından veya kurum tarafından öngörülen ve yetki verilen yerler aracılığı ile düzenlenir.
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ise ikamet edilen şehrin nüfus dairesinde temin edilebilir.

Engelli Emeklilik Başvuruları Nereye Yapılır?

Engelli emeklilik başvurusu yapılan yerler il Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri’dir. İşveren kişi tarafından verilen evraklar ve kişinin il Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri’ne giderek dolduracağı formlar ile ilgili daireden başvuru yapılabilir.

Engelli Emeklilikte Vergi İndirimi Var Mı?

Engelli emeklilikte vergi indirimi vardır. Engelli raporu ile emekli olan kişiler vergi indirimlerinden yararlanabilir. Belirli evrakların tamamlanıp ilgili vergi dairesine ulaştırılması ile vergi indirimi hakkı kazanılabilir.

Engelli Emeklilikte Vergi İndirimi İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Engelli emeklilik hakkı olan ve bu haktan faydalanan kişilerin vergi indirimlerinden de faydalanması mümkündür. Vergi indiriminden faydalanmak isteyen kişilerin vergi indirimi başvurusu için tamamlaması gereken evraklar vardır.

Engelli emeklilikte vergi indirimi için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Tam teşekküllü sağlık raporu
 • Kişinin önceden ya da güncel iş yerinde çalıştığına dair bir dilekçe
 • 1 adet biyometrik vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi
 • Emeklilik başvurusunda bulunan kişinin bakmak ile yükümlü olduğu biri var ise, o kişinin sağlık karnesi fotokopisi

Engelli raporu ile emekli şartları ve başvuru yolları bunlardır. Emeklilik başvurusu yapmak isteyen kişilerin mutlaka istenilen belgeleri eksiksiz şekilde toplaması ve ilgili kurumlara götürmesi gereklidir.

01 Ekim 2008 Tarihinden Önce İşe Başlayan 4A’lı Engelli Çalışanın Erken Emekliliği

Engel durumu %40 ile %59 arasında olan yani 3. Derecede engel gurubuna tabi olan kişilerin erken emekli olabilmesi için;

 • 5 Ağustos 1991 ve öncesi işe başlamış ise 15 yıl, 3600 prim günü,
 • 6 Ağustos 1991 ile 5 Ağustos 1994 arasında işe başlamış ise 16 yıl, 3760 prim günü,
 • 6 Ağustos 1994 ile 5 Ağustos 1997 arasında işe başlamış ise 17 yıl, 3920 prim günü,
 • 6 Ağustos 1997 ile 5 Ağustos 2000 arasında işe başlamış ise 18 yıl, 4080 prim günü,
 • 6 Ağustos 2000 ile 5 Ağustos 2003 arasında işe başlamış ise 19 yıl, 4240 prim günü,
 • 6 Ağustos 2003 ile 30 Eylül 2008 arasında işe başlamış ise 20 yıl, 4400 prim günü ödemiş olması durumunda,

Engel durumu %60 ile %79 arasında olan yani 2. Derecede engel gurubuna tabi olan kişilerin engelli emeklilik maaş hesaplaması;

 • 5 Ağustos 1991 ve öncesi işe başlamış ise 15 yıl, 3600 prim günü,
 • 6 Ağustos 1991 ile 5 Ağustos 1994 arasında işe başlamış ise 15 yıl 8 ay, 3680 prim günü,
 • 6 Ağustos 1994 ile 5 Ağustos 1997 arasında işe başlamış ise 16 yıl 4 ay, 3760 prim günü,
 • 6 Ağustos 1997 ile 5 Ağustos 2000 arasında işe başlamış ise 17 yıl, 3840 prim günü,
 • 6 Ağustos 2000 ile 5 Ağustos 2003 arasında işe başlamış ise 17 yıl 8 ay, 3920 prim günü,
 • 6 Ağustos 2003 ile 30 Eylül 2008 arasında işe başlamış ise 18 yıl, 4000 prim günü ödemiş olması durumunda,
 • 6 Ağustos 2003 ile 30 Eylül 2008 arasında işe başlamış ise 20 yıl, 4400 prim günü ödemiş olması durumunda,

Engel durumu %80 ve üzerinde olan yani 1. Derecede engel gurubuna tabi olan kişilerin erken emekli olabilmesi için;

 • 5 Ağustos 1991 30 Eylül 2008 arasında işe başlamış ise 15 yıl, 3600 prim günü ödemiş olması durumunda engelli erken emeklilik başvurusu hakkına kavuşabileceklerdir.

01 Ekim 2008 Tarihinden Sonra İşe Başlayan 4A’lı Engelli Çalışanın Erken Emekliliği

1 Ekim 2008 tarihinden sonra işe başlayan SSK’lı engelli çalışanlar için, engel durumu %40 ile %49 arasında olan kişilerin erken emekli olabilmesi için en az 18 yıl çalışmış olması ile birlikte;

 • 01 Ekim 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında işe başlamış ise 4100 prim günü,
 • 01 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2009 arasında işe başlamış ise 4200 prim günü,
 • 01 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 arasında işe başlamış ise 4300 prim günü,
 • 01 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2011 arasında işe başlamış ise 4400 prim günü,
 • 01 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2012 arasında işe başlamış ise 4500 prim günü,
 • 01 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2013 arasında işe başlamış ise 4600 prim günü,
 • 01 Ocak 2013 sonrasında işe başlamış ise 4680 prim günü ödemiş olması durumunda,

Engel durumu %50 ile %59 arasında olan kişilerin erken emekli olabilmesi için en az 16 yıl çalışmış olması ile birlikte;

 • 01 Ekim 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında işe başlamış ise 3700 prim günü,
 • 01 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2009 arasında işe başlamış ise 3800 prim günü,
 • 01 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 arasında işe başlamış ise 3900 prim günü,
 • 01 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2011 arasında işe başlamış ise 4000 prim günü,
 • 01 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2012 arasında işe başlamış ise 4100 prim günü,
 • 01 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2013 arasında işe başlamış ise 4200 prim günü,
 • 01 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2014 arasında işe başlamış ise 4300 prim günü,
 • 01 Ocak 2015 sonrasında işe başlamış ise 4320 prim günü ödemiş olması durumunda,

Engel durumu %60 ve üzerinde olan kişilerin erken emekli olabilmesi için en az 15 yıl çalışmış olması ile birlikte;

 • 01 Ekim 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında işe başlamış ise 3700 prim günü,
 • 01 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2009 arasında işe başlamış ise 3800 prim günü,
 • 01 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 arasında işe başlamış ise 3900 prim günü,
 • 01 Ocak 2010 sonrasında işe başlamış ise 3960 prim günü ödemiş olması durumunda erken emeklilik hakkı elde edilir.

Sürekli Engelli Raporu İle Emeklilik Şartları Hangi Kanun İle Açıklanır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu’nun 28’inci maddesi kapsamında engelli bireylerin emeklilik şartları açıklanmaktadır.

Üçüncü Derece Özürlü Emeklilik Şartları Nelerdir?

19 yıl sigortalılık ve 4.240 prim günü ile emekli olabilmektedirler.

Emekli Sandığı Engelli Emeklilik Şartları Nelerdir?

Engelliler erken emeklilik şartlarına bakıldığında; 15 yıllık çalışma süresi yeterli olmaktadır.

Yorumlar

 1. Harun dedi ki:

  Ssk giris 25/06/2004
  Gun sayisi 5821
  Engellik orani %57
  Sureli engellilik
  Emekli olabilirmiyim acaba

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre 20 yıl sigortalılık süresi 4240 prim günü ne tabisiniz. 25/06/2024 yılında emekli olabilirsiniz.

 2. Halil İbrahim coslu dedi ki:

  Ben%78 sürekli engelli raporum var1997 de 150gün kendim yatırdığım isteğe bağlı bapkur pirimim var 2008 dede özel sektör de asgari ücretle engelli olarak çalışıyorum benim emekli olmak istediğimde hangi yılı az alırlar ve emekli olduğum zaman elime nekadar maaş geçer

 3. Dilek BAYRAM SARGIN dedi ki:

  Merhaba 18.04.2007 işe başlangıç tarihim ve 1542 gün 4A olarak çalışma günüm var ayrıca 01.08.2011 tarihinde memuriyete geçiş yaptım burada da 4040 gün çalışma sürem var %42 engelli raporum mevcut ne zaman emekli olabilirim yardımcı olabilirmisiniz.

 4. Günnur dedi ki:

  Merhaba, 2003 Nisan girişliyim, 6765 günüm ve 19 yılım var, %43 sürekli ve kronik engelli raporum var kamuda çalışıyorum, öncesinde vergi indirimi de aldım, emeklilik için müracaat ettim sgk tekrar kurula gönderdi beni, hastalıklarım sabit ama kurul emeklilik talebimi, çalışma gücümü kaybetmedim diye reddetti, bence malülen emeklilik ile karıştırıyorlar, sizce ben erken emekli olabilir miyim?

 5. Samet dedi ki:

  Babam 4 sene önce kaza geçirdi beli kırıldı yanlış yönlendirilmelerden dolayı malulen emekli olamadı ama 4 ay önce heyete girip %47 sürekli ile engelli raporu aldı 01.9.2001 işe giriş tarihi ve 3736 prim gün sayısı var engelli raporu ile emekli olabilir mi eksik olan prime askerlik borçlanması yapılır mı bilgi verirseniz sevinirim

 6. Emine dedi ki:

  1975 dogumlu %90 engelli wilson hastasi olan ablam icin yaziyorum
  22.08.1995 yilinda hizmet baslangici olup.117 gun primi vardir 96 yilinda dogum yaptiktan sonra wilson hastaligina yakalandi.ve suan %90 engeli devam.etmekte emekli olabilmesi icin ne yapmamiz gerekiyor

 7. Habil dedi ki:

  2005 yılında vergi indirimi raporu var çalıştığım iş yeri sisteminde gözüküyor 20.09.2022 de %72 vergi indirimi var o gecerli oluyor mu tekrar rapor güncel olması gerekir mi

 8. Deniz dedi ki:

  Mehabalar ben 1998 işe girdim 3050 4a iş günün var 2190 tarim bagkur ve 100 günde ek 5 sigortam var toplam 5340 gün sayım var %71 sürekli engelli raporum var engelli emekli olabilirmiyim.

 9. Yusuf altınay dedi ki:

  20 Haziran 1991 bağkur giriş tarihim var. 3894 gün toplam primim ve sürekli engelli 68 raporum var. Emekli olamıyorum nasıl olabilirim rica etsem bilgi verip yardımcı olur musunuz saygılarımla

 10. Süleyman dedi ki:

  Selam %49 engelli raporu 3679 prim günüm le 28. 12.2021 de emeklilik için müracaat ettim geçen hafta sgk dan gelen yazı şöyle idi 2829 sayılı S. G. Kurumlarına tabii hizmetlerin birleştirilmesine ilişkin yasa gereğince sun 7 yıllık fiili hizmet süresinin (1260) kurumumuza tabii olarak geçmesi gerektiği ve ilgili şartı yerine getirmediğiniz tespit edilmiştir bu nedenle tahsis talebinize göre yaşlılık aylığı bağlammadı konusudur…. Ayrıca not olarak 4b borcunuz bulunmaktadır dosyamız geçici olarak kaldırılmıştır diye bir tabligat aldım buna istinaden ilgili 4b ile alakalı sgk kurumuna başvurdum ve şöyle bir yazı verdiler sigortalının 31.5 2018 tarihinde borcu bulunduğundan ve prim borcunu 31.07 2018 tarihine kadar öxemediğinden 7143 sayılı kanunun geçici 76. Maddesi gereği tescil tarihi itibariyle 11.06 2009 durdurulmuş olup bildirilecek 4b hizmeti bulunmamaktadır durdurulan süreyler hizmet dökümü deki gibidir… Konulu yazı.. Şimdi olaylara göre durumum ne olur saygılar

 11. Osman dedi ki:

  İşe giriş 2007 %83raporum mevcut vergi indimide elimde engelli emekli olabilirmiyim olabilirsem tekrar calisabilirmiyim

  1. Selim dedi ki:

   Olursunuz ama SSK pirim gün sayınız nedir SSK gün sayınız tamam ise emekli olursunuz çalışmaya gelince SSK li calisamassiniz

 12. İlkay dedi ki:

  1987 yılında kalbime pil takıldı o zaman % 40 rapor verildi sonradan psikiyatriden de hastalığım oluştu bipolar denezuel bozuk teşhisi konuldu % 52 oldı raporum vergi dairesinden yazı aldım tekirdağ şehir hastanesinden heyete girdim aldığım raporu ankara gönderdim 24.10.1997 yılında sigorta girişim var 29.09.1999 memuriyet başlangıç 24 yıl 5 ay 8 gün çalışmışlığım söz konusu 8110 günüm var bu şartlarda emekli olabilirmiyim ben engelliyim özürpükü yıllardırda verhi indirimi alıyırım bilgi verirsemiz sevinrim bu konuda

 13. hasanözdemir dedi ki:

  %84 işitme engelli rapor olan bir kız çocuğu.hiç bir sigortaya bağlı veya bağkurlu olarak kaydı olmıyan 1971 doğumlu engelli bir kişi nasıl emekli olabili. bu konuda nasıl bir yol izlemesi gerekmektedir

 14. Davut koc dedi ki:

  Slm benim 4a li olarak 1.10.2001 de 21 gun baslagingicim var 1984 dogumluyum ayrica 4a olarak suan 3900 gunum var birde 4c li emekli sandigi olarak 1800 gunum var bunlar toplanirmi vergi indirimi engelli raporum kac % de kac olmali ve pirimim yilim 18 yas gibi nasil yardimci olabilecek kisi varmi bu drumla ilgili emekli olabilirmiyim sizce

 15. ali dedi ki:

  yüzde % 65 engelli raporu aldım sgk sevkiyle devlet hastanesinden bağkur çalışanı olarak bütün gün ve prim şartlarını fazlasıyla yerine getiriyorum raporum önümüzdeki günlerde il saglık kuruluna girecek raporumun kabul edilmeme durumu olurmu ? böyle durumlar yaşanıyormu ? engelli emeklilik rapor engelli raporu

 16. ali dedi ki:

  5510/28/5 kanun maddesi üzerine yani engelli emeklilik aldığım rapor engelli raporu maluliyet raporu değil ..saygılar

 17. Murat ışık dedi ki:

  Merhaba %48 engelli raporum ve vergi indirimim var bağkur 02/01/1997 başlangıç prim gün sayısı 1051
  Ssk 16/03/2007 prim günü 1534 askerlik yapmadım ne zaman hangi şartlarda emekli olabilirim teşekkürler

 18. Kenan dedi ki:

  Merhaba .bana yardımcı olabilir misiniz. Yaklaşık 24 yıldır MS hastası yım. Hiç engelli raporu almadım. Bir doktor ile tanıştım. Durumumu görünce yüzde 60 rapor alabilir sin dedi. Özel bir şirkette çalışıyorum. Ve 5560 gün SSK primim var. İşe başlama tarihim 23.01.2004.sanirim emekli olabiliyorum. emeklilik için sırasıyla ne yapmam gerekiyor. Okadar çok video izledim ki kafam karıştı. Önce vergi dairesi ne git diyorlar, önce rapor al diyor lar, SGK ya git diyorlar

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Öncelikle bölüm doktoruna engelli raporu için başvuru yapmalısınız. Rapor sonucu çıktıktan sonra % 40 üzeri olmalı işyeriniz vasıtası ile vergi indirim belgesi başvurusu yapmalısınız. Gelecek sonuç da % 40 ve üzeri çıkarsa (işyerinizin E tebligat sistemine düşer) bu belge ile işyerinzin bağlı bulunduğu sgm ye emeklilik başvurusu yapabilirsiniz.

 19. Bekir dedi ki:

  Merhaba
  %67 Engelli raporum var
  23.12.2008 sigorta başlangıcım var. 4203 sigorta pirimim var.
  Maliyeden emekli olmak için Vergi indirimi istedim odasıda bana %52 verdi.
  Ben bu durumda hangi şartlarda emekli olabilirim. Saygılar

 20. Ismail Toptaş dedi ki:

  1991 ssk girişim var.bagkur 6200 gün ssk 1315 gün ödemem var.1971 doğumluyum.%40 engelli raporu aldim 7 ay önce.emekli için başvuru yaptim .olumsuz sonuç geldi dediler.bagkur günü çok muş.son 3.5 yıl ssk ödemem lazimmis.4680 gün ile % 40 raporlu olanlar emekli olur diye araştırdım.ne yapmam lazım.tesekkur ederim

 21. Yeliz dedi ki:

  03.08.2005 tarihinde ilk sigorta girişim yapıldı.SSK lı olarak 888 gün primim bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığına 31.01. 2012 yılında engelli memur olarak atandım. Engelli kadrosunda atamam yapıldığında kullanılan engelli raporum oranı % 49 idi. 18.05. 2012 tarihinde göreve başladıktan sonra vergi indiriminden faydalanmak için tekrardan heyete girdim %52 engelli oranım ile vergi indiriminden yararlandım.16 yıl sssk ve 4500 primim mevcut.Engelli emekli olabileceğim tarihi öğrenebilir miyim?

 22. Sercan dedi ki:

  %40 raporum var Ankara gitse bu rapor düşer mi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bazı raporlar olduğu gibi onaylanırken bazı raporlar da düşebiliyor. Kesin birşey söyleyebimemiz mümkün değil.

 23. Erhan dal dedi ki:

  Yüzde 53 engelli raporum var 2550 gün pirimim var nasıl emekli olurum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sigorta başlangıç tarihiniz nedir ?

 24. Sercan dedi ki:

  Kolay gelsin %40 raporum var Ankara’ya gitse rapor bu oran düşer mi Vergi indirimden rapor oranı düşer mi

 25. sadi dedi ki:

  merhaba. engellı. emeklılık. ıçın. Verdıgınız. Bılgılere. Göre. 4080. günü. Doldurmam. lazım. ama. benım. Şuan. 2256. Günüm. Var. gerı. kalan. Pırım. Günümü. tarım. Bağkur a. Borçlansam. Olurmu. uzerım de. Çay. Bahçesı. Var. Yok sa. SGK ya. Çalışıp. devam. edecegım. Şartları. nasıl. ( verecegınız. Bılgıler. ıçın. şımdıden. Teşekkür ederım

 26. Banu Öz dedi ki:

  Tekrar merhaba, https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresindeki hesaplama da herhangi bir engellik derecesi sormuyor. Acaba engellilikten dolayı emeklilik durumunda oradaki rakam değişir mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayır değişmez

 27. Banu Öz dedi ki:

  Merhaba. %42 engelli raporum var, zamanında vergi dairesine başvurarak engelli indiriminden de faydalandım. hesaplama tablolarına göre 2025 te emekli olacağım. Beni telaşa sokan bişey var. vergi indirimine hak kazandığıma dair extra bi evrakım yok. Raporum imzalanarak vergi dairesinden tarafıma geri gönderilmişti. O mudur evrakımız? Emeklilik başvurusu zamanı geldiğinde eksik evrakım olmaması adına soruyorum. Teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Vergi dairesinden gelen imzalı bir evrak var ise yazı yerine geçer. Mevcutta e tebligatla geliyor.

 28. murat dedi ki:

  12.08.2006 sigorta girişli,süresiz %78 engelli raporum var.3967 gün sigorta primi ile suan çalışıyorum.hangi tarihte veya daha öncesi erken emeklilik gibi bir durum söz konusumudur?teşekkür ederim

 29. Hşim Fikret Uluçay dedi ki:

  Selamlar. Bir Kamu kurumunda memurum. Bazı haklardan yararlanmak için Engelli Raporu alabilecek durumdayım.Ben çalışmak istiyorum. Zorla emekliliğe sevk ederler mi acaba..

 30. Barış dedi ki:

  Mrb babam 3.000 gün SGK 1.000 bagkuru var yüzde 60 engelli raporu var süresiz nasıl emekli ederim yardım edin pls

 31. Barış dedi ki:

  Mrblar babam süresiz yüzde 60 engelli sigorta girişi 2007 300 gün SGK 1000 günü bagkuru var ne yapmam lazım yardım edin emekli olirmu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Malulen emeklilik için en az 1800 güne ihtiyacı var. 500 gün prim ödemesi yapmanız gerekiyor.

 32. Ümmet dedi ki:

  İyi günler,
  Ben 01.10.2005 girisliyim ve %60 süresiz raporum var. Toplamda 3250 prim günüm mevcut. Ne zaman emekli olabilirim ve emekli olsamda sigortalı çalışmaya devam edebilir miyim. Emekli maaşından kesinti oluyormu ?
  Şimdiden teşekkürler

 33. Suat dedi ki:

  Merhaba 03.09.2009 Siğorta girişim var, Yüzde 47 yedi raporum var Engelli Erken Emeklilik Hak Ettiğim Zaman Vergi indirim Belgesi Almam Şartmı Yoksa Direk SSK ya Emekliliğim için Dilekçe Vermem Yeterlimi 2008 Yılından Sonra Siğorta Başlangıçı Olanlar için Vergi indirim Belgesi Gerekmiyor diye biliyorum Engelli erken emeklilik için Doğrumu yoksa yanlış mı biliyorum beni bilgilendirir seniz sevinirim Nasıl bir yol Almam doğru olur Birde Engelli Raporu ile Normal Şartlar Altında iş yapmam mı doğru yoksa Engelli kadrosunda çalışmam mı uygun ilerisinde engelli erken emekli olmama engel olurmu normal şartlar altında siğortalı çalışmam Teşekürler şimdiden

 34. Suat dedi ki:

  Selamün Aleyküm Yüzde 47 Raporum Vardır Siğorta başlanğıcım 09.03.2009 Ve prim günüm 3947 Ama Engelli kadrosunda iş bulamadım için Normal Şartlar olan iş yerinde çalışıyorum Vergi indirim belgesi için henüz başvuru yapmadım korkuyorum iş yeri beni çıkarır diye bir yol gösterir mısınız vede ne zaman engelli erken emekli hakkım olur Teşekürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   09/03/2009 tarihli sigorta başlangıcına göre 2027 yılında emekli olabilirsiniz. Engelli çalışmada vergi indirimi hakkınız vardı. Mevcut durumda vergi muafiyeti olduğundan engelli vergi indirim belgesini emekliliğinizi hak edene kadar almanıza gerek yok. Vergi indrim belgesinin size bir katkısı olmayacaktır

 35. Mustafa dedi ki:

  merhabalar.Ben 2000 yılında 657 tabi memur olarak işe başladım. yani şu anda 5434 s.k tabi çalışanım. 2021 yılında %58 oranında süresiz engelli raporu aldım. Bununla Gelir İdaresi Başkanlığına başvurarark vergi indirimden faydalanmaya başladım. 2021 aralık ayında emekli olabilmek için sgk ya emeklililk dilekçesi verdim ancak olumsuz sonuçlandı.
  Neden red edildiği hakkında hiç bir fikrim yok açıkcası. Şimdi ne yapabilirim onu öğrenmek istiyorum..

 36. Mustafa dedi ki:

  2000 yılında emekli sandığına bağlı olarak şoför kadrosu ile işe başladım. geçen sene % 58 engelli raporu alıp vergi indiriminden faydalanmaya başladım. Sene sonunda yaptığım emkllik baş vurum red edildi. raporum süresiz. şimdi ne yapabilirim. Normalde şartlarım emekli olmak için yeterli değilmiydi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Reddin sebebi size bildirilmiştir. Neden reddoldu.

 37. Ayşegül dedi ki:

  Ayrıca öğretmenliğe başladıktan sonra engelim gelişti sürekli engelli raporum var.Dilekce yazarken hangi maddenin açılımına göre yazmam lazım 5510 sayılı……..

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kurum personel müdürlüklerinizin talebi ile öncelikle vergi indirim belgesi almalısınız. Buna göre engelli emeklilik hakkını kazanabilirsiniz.