emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Sürekli Engelli Raporu İle Nasıl Emekli Olunur?

Sürekli Engelli Raporu İle Nasıl Emekli Olunur?

Sürekli engelli raporu ile emekli olma koşulları 5510 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince, sigortalı kişinin ya da işverenin talebi üzerine ilgili kurumca hazırlanan sağlık raporları doğrultusunda, 4-a ve 4-b bünyesindeki sigortalıların iş kazası veyahut meslek hastalığı sonucu çalışma becerisinin en az %40’ının kaybetmesinin, 4-c bünyesindeki sigortalıların iş kazası veyahut meslek hastalığı sonucu çalışma becerisinin en az %40’ını kaybetmesi ve bu neden ile çalışamayacak duruma gelmesidir.

Engelli kontenjanı ile çalışan ya da çalışır iken engelli hale gelecek seviyede kaza geçiren kişilerin engelli raporu ile emekli olmaları mümkündür.

Bu emeklilik için gereken şartlar kısaca şunlardır:

 • Kişinin en az 10 yıldır sigortalı olması,
 • Bakıma muhtaç olan kişilerde en az 10 yıl sigorta süresi yerine 1800 gün prim ödenmesi,
 • Durumu nedeniyle işten ayrılmış olması,
 • Kendi adına çalışanların kendi sigortalılığı sebebiyle Kuruma herhangi bir borcunun olmaması,
 • İlgili kurumlarca yapılan tespitlerin ardından kişinin emekli olmaya uygun görülmesi.

Ayrıca engelli raporu ile emekli olan kişiler malulen emekli kişiler ile karıştırılmamalıdır. Çoğu zaman engelli raporu ile emeklilik ve malulen emeklilik aynı şey gibi anlatılır fakat aralarında bariz farklar vardır. Bu farkların en büyüğü engelli raporu ile emeklilik yaşlılık emekliliği ile aynı kategoride iken malulen emeklilik bambaşka bir kategoridir.

Engelli Bireylerde Emeklilik İçin Yaş Şartı Aranıyor Mu?

Engelli bireylerde emeklilik için yaş koşulu aranmıyor. Engelli kişiler sadece işe başlama tarihine göre istenilen prim gün sayısını doldurarak emekli olmaya hak kazanabilirler. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır.

Bu da normal SSK emekliliği için 18 yaş öncesinde yapılmış sigorta ve ödenmiş prim günleri de sayılırken engelli emekliliği için kişinin 18 yaşını doldurduğu günden itibaren geçen zaman sayılır. Yani 18 yaşından önce işe başlamış olan engelli bir kişinin ya da sonradan engelli kalmış bir kişinin işe başladığı tarih 18 yaşını doldurduğu ilk gün olarak kabul edilir.

Engelli Emeklilik Kesilir Mi?

Engelli emekli maaşı kesintisi belirli durumlarda yapılan bir cezai yaptırımdır. Eğer kişinin engelli oranı %40 oranının altında ise, ya da kişinin engel oranı sonradan %40’ın altına düşer ise, verilen emekli maaşı kesilir. Bu durumun suiistimal edilmemesi için devlet tarafından düzenli olarak kontroller yapılır.

Engelli Emeklilik İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Engelli emeklilik için istenen evraklar eksik veya yanlış olması durumunda emeklilik işlemleri başlatılamaz. Bu sebepten dolayı engelli emeklilik başvurusu işlemlerinin başlatılmasında gereken belgelerin toplanması büyük önem taşımaktadır.

Bu belgelerin engelli emekliliğine başvuracak kişiler tarafından, başvurudan en az bir haftalık bir süre öncesinde tamamlanmış olması son derece önemlidir. Ayrıca tüm emekli işlemlerinde olduğu gibi engelli emeklilik statüsünde de gereken evraklar emekli olunan işe ve duruma göre değişiklik gösterir.

İşçiler İçin Engelli Emeklilikte Gerekli Belgeler Nelerdir?

İşçilerin engelli emeklilik için istenen belgeler farklı farklı kurumlardan sağlanır. Bu belgelerin eksiksiz olarak tamamlanması başvurunun sağlığı açısından oldukça önemlidir. Engelli emeklilik başvurusu için toplanması gereken evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Emeklilik Tahsis ve Talep Formu.
 • Son altı ayda çekilmiş iki tane biyometrik vesikalık fotoğraf.
 • Nüfus idaresinden alınacak olan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
 • Henüz kuruma verilmemiş son dönem çalışmalarını gösteren ve işveren tarafından düzenlenip onaylanmış hali ile imzalanmış sigortalı hesap fişi.

Engelli raporu ile emekli olmak isteyen işçilerin bu evrakları mutlaka ve mutlaka eksiksiz şekilde toplaması gereklidir.

BAĞ-KUR’lu Kişiler İçin Engelli Emeklilikte İstenen Belgeler Nelerdir?

BAĞ-KUR’lu kişiler için istenen engelli emeklilik belgeleri işçiler için istenen engelli emeklilik belgelerinden farklıdır. Bunun temel sebebi iki grubun sosyal güvenlik haklarının farklı olmasıdır.

BAĞ-KUR’lu kişiler için istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Kişi tarafından doldurulan Yaşlılık Aylığı Talep Formu.
 • Nüfus idaresinden alınacak olan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
 • Kişinin sigortalılığını ibraz eder nitelikte olan Sigortalılık Durum Belgesi.
 • Sigorta primlerinin ödemelerinin sistemde görünmediği durumlar için sigortanın ödendiğini kanıtlar nitelikteki ödeme makbuzlarının tamamı.

Bu belgeleri eksiksiz şekilde tamamlayan kişiler engelli emeklilik için başvuru yapabilirler.

Engelli Emeklilik İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

Engelli emekliliği hakkı için gerekli koşullar kişinin mevcut engel durumuna göre değişiklik gösterebilir. Kişinin engelli emekliliği hakkı kazanması için karşılaması gereken en temel şart %40 veya daha fazla oranda engelli olmasıdır.

Bu oran belirtilen hastaneler tarafından kurulmuş olan alanında uzman doktorlardan oluşan heyet tarafından belirlenir ve resmi kağıt yerine geçen raporlara dökülür. 3 çeşit engelli sınıfı bulunur. Bu koşullar da belirtilen 3 çeşit engelli sınıfına göre değişiklik gösterir.

Bu oranlar aşağıdaki gibidir:

 • 1. Dereceden engelli %80 ve üzeri oranda engellileri kapsar.
 • 2. Dereceden engellilik %60 ile %79 aralığını kapsar.
 • 3. Dereceden engellilik ise %40 ve %59 arasındaki engellilik durumlarını kapsar.

%40 oranının altındaki durumlar ise engellilikten sayılmaz.

Bu belirtilen oranlarda engelli olan kişilerin emekli olabilmesi için karşılamaları gereken çalışma şartları da vardır. Bu çalışma şartlarını yerine getirememiş engelli kişilerin emekli olmaya hakları yoktur. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

 • %40 ila %49 arasında engel derecesine sahip olunması halinde 18 yıllık sigorta süresi ve 4.680 gün ödenmiş prim
 • %50 ila %59 arasında engel derecesine sahip olunması halinde 16 yıllık sigorta süresi ve 4.320 gün ödenmiş prim

Belirtilen oranlarda engelli olup bu çalışma şartlarını karşılayan kişiler engelli emeklilik başvurusu yapmaya hak kazanırlar.

Engelli Emeklilik Başvurusunda İstenen Belgeler Nereden Temin Edilir?

Engelli emeklilik başvuru belgeleri farklı farklı kurumlardan ve adreslerden temin edilebilir. Bu belgelerin temin edilmesi son derece önemlidir. Bu belgelerin temininde yaşanacak ufak bir aksaklık bile kişinin engelli emeklilik başvurusu yapmasına engel olabilir.

Bu belgelerin temin edilebilecekleri adresler aşağıdaki gibidir:

 • Emeklilik başvurusu için Tahsis ve Talep Formu Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla indirilebilir.
 • Sigorta Hesap Fişi kişinin çalıştığı kurum tarafından veya kurum tarafından öngörülen ve yetki verilen yerler aracılığı ile düzenlenir.
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ise ikamet edilen şehrin nüfus dairesinde temin edilebilir.

Engelli Emeklilik Başvuruları Nereye Yapılır?

Engelli emeklilik başvurusu yapılan yerler il Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri’dir. İşveren kişi tarafından verilen evraklar ve kişinin il Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri’ne giderek dolduracağı formlar ile ilgili daireden başvuru yapılabilir.

Engelli Emeklilikte Vergi İndirimi Var Mı?

Engelli emeklilikte vergi indirimi vardır. Engelli raporu ile emekli olan kişiler vergi indirimlerinden yararlanabilir. Belirli evrakların tamamlanıp ilgili vergi dairesine ulaştırılması ile vergi indirimi hakkı kazanılabilir.

Engelli Emeklilikte Vergi İndirimi İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Engelli emeklilik hakkı olan ve bu haktan faydalanan kişilerin vergi indirimlerinden de faydalanması mümkündür. Vergi indiriminden faydalanmak isteyen kişilerin vergi indirimi başvurusu için tamamlaması gereken evraklar vardır.

Engelli emeklilikte vergi indirimi için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Tam teşekküllü sağlık raporu
 • Kişinin önceden ya da güncel iş yerinde çalıştığına dair bir dilekçe
 • 1 adet biyometrik vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi
 • Emeklilik başvurusunda bulunan kişinin bakmak ile yükümlü olduğu biri var ise, o kişinin sağlık karnesi fotokopisi

Engelli raporu ile emekli şartları ve başvuru yolları bunlardır. Emeklilik başvurusu yapmak isteyen kişilerin mutlaka istenilen belgeleri eksiksiz şekilde toplaması ve ilgili kurumlara götürmesi gereklidir.

01 Ekim 2008 Tarihinden Önce İşe Başlayan 4A’lı Engelli Çalışanın Erken Emekliliği

Engel durumu %40 ile %59 arasında olan yani 3. Derecede engel gurubuna tabi olan kişilerin erken emekli olabilmesi için;

 • 5 Ağustos 1991 ve öncesi işe başlamış ise 15 yıl, 3600 prim günü,
 • 6 Ağustos 1991 ile 5 Ağustos 1994 arasında işe başlamış ise 16 yıl, 3760 prim günü,
 • 6 Ağustos 1994 ile 5 Ağustos 1997 arasında işe başlamış ise 17 yıl, 3920 prim günü,
 • 6 Ağustos 1997 ile 5 Ağustos 2000 arasında işe başlamış ise 18 yıl, 4080 prim günü,
 • 6 Ağustos 2000 ile 5 Ağustos 2003 arasında işe başlamış ise 19 yıl, 4240 prim günü,
 • 6 Ağustos 2003 ile 30 Eylül 2008 arasında işe başlamış ise 20 yıl, 4400 prim günü ödemiş olması durumunda,

Engel durumu %60 ile %79 arasında olan yani 2. Derecede engel gurubuna tabi olan kişilerin engelli emeklilik maaş hesaplaması;

 • 5 Ağustos 1991 ve öncesi işe başlamış ise 15 yıl, 3600 prim günü,
 • 6 Ağustos 1991 ile 5 Ağustos 1994 arasında işe başlamış ise 15 yıl 8 ay, 3680 prim günü,
 • 6 Ağustos 1994 ile 5 Ağustos 1997 arasında işe başlamış ise 16 yıl 4 ay, 3760 prim günü,
 • 6 Ağustos 1997 ile 5 Ağustos 2000 arasında işe başlamış ise 17 yıl, 3840 prim günü,
 • 6 Ağustos 2000 ile 5 Ağustos 2003 arasında işe başlamış ise 17 yıl 8 ay, 3920 prim günü,
 • 6 Ağustos 2003 ile 30 Eylül 2008 arasında işe başlamış ise 18 yıl, 4000 prim günü ödemiş olması durumunda,
 • 6 Ağustos 2003 ile 30 Eylül 2008 arasında işe başlamış ise 20 yıl, 4400 prim günü ödemiş olması durumunda,

Engel durumu %80 ve üzerinde olan yani 1. Derecede engel gurubuna tabi olan kişilerin erken emekli olabilmesi için;

 • 5 Ağustos 1991 30 Eylül 2008 arasında işe başlamış ise 15 yıl, 3600 prim günü ödemiş olması durumunda engelli erken emeklilik başvurusu hakkına kavuşabileceklerdir.

01 Ekim 2008 Tarihinden Sonra İşe Başlayan 4A’lı Engelli Çalışanın Erken Emekliliği

1 Ekim 2008 tarihinden sonra işe başlayan SSK’lı engelli çalışanlar için, engel durumu %40 ile %49 arasında olan kişilerin erken emekli olabilmesi için en az 18 yıl çalışmış olması ile birlikte;

 • 01 Ekim 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında işe başlamış ise 4100 prim günü,
 • 01 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2009 arasında işe başlamış ise 4200 prim günü,
 • 01 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 arasında işe başlamış ise 4300 prim günü,
 • 01 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2011 arasında işe başlamış ise 4400 prim günü,
 • 01 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2012 arasında işe başlamış ise 4500 prim günü,
 • 01 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2013 arasında işe başlamış ise 4600 prim günü,
 • 01 Ocak 2013 sonrasında işe başlamış ise 4680 prim günü ödemiş olması durumunda,

Engel durumu %50 ile %59 arasında olan kişilerin erken emekli olabilmesi için en az 16 yıl çalışmış olması ile birlikte;

 • 01 Ekim 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında işe başlamış ise 3700 prim günü,
 • 01 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2009 arasında işe başlamış ise 3800 prim günü,
 • 01 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 arasında işe başlamış ise 3900 prim günü,
 • 01 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2011 arasında işe başlamış ise 4000 prim günü,
 • 01 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2012 arasında işe başlamış ise 4100 prim günü,
 • 01 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2013 arasında işe başlamış ise 4200 prim günü,
 • 01 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2014 arasında işe başlamış ise 4300 prim günü,
 • 01 Ocak 2015 sonrasında işe başlamış ise 4320 prim günü ödemiş olması durumunda,

Engel durumu %60 ve üzerinde olan kişilerin erken emekli olabilmesi için en az 15 yıl çalışmış olması ile birlikte;

 • 01 Ekim 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında işe başlamış ise 3700 prim günü,
 • 01 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2009 arasında işe başlamış ise 3800 prim günü,
 • 01 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 arasında işe başlamış ise 3900 prim günü,
 • 01 Ocak 2010 sonrasında işe başlamış ise 3960 prim günü ödemiş olması durumunda erken emeklilik hakkı elde edilir.

Sürekli Engelli Raporu İle Emeklilik Şartları Hangi Kanun İle Açıklanır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu’nun 28’inci maddesi kapsamında engelli bireylerin emeklilik şartları açıklanmaktadır.

Üçüncü Derece Özürlü Emeklilik Şartları Nelerdir?

19 yıl sigortalılık ve 4.240 prim günü ile emekli olabilmektedirler.

Emekli Sandığı Engelli Emeklilik Şartları Nelerdir?

Engelliler erken emeklilik şartlarına bakıldığında; 15 yıllık çalışma süresi yeterli olmaktadır.

Yorumlar

 1. nk dedi ki:

  benim işe giriş tah 01/02/1981 yüzde 42 engeliyim 3306 günmü var 18 ay askerli boçlamasın yaparsam emekil olabilirmiyim yaş 1968

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sigorta başlangıç tarihinize göre 15 yıl ve 3600 gün hizmete tabisiniz. Askerlik borçlanması yaparak emekli olabilirsiniz. Yanız vergi indirim belgenizi de almanız şart.

 2. 1gayserili dedi ki:

  1992 SSK girişim var ve şuan 6118 pirimim var .yüzde 53 süresiz engelli raporu aldım emekli olabilir miyim ne yapmam lazım emekli olursam 1377 ₺ maaş mı alacam teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Öncelikle çalıştığınız kurumdan vergi indirim belgesi almak için müracaat evrağı alınız. Vergi indirim belgesi almadan erken emekli olamazsınız.

 3. Beşir Fidan dedi ki:

  Merhaba 1976 doğumluyum 1994 sigorta baslangicim var 6200 gunum var yüzde 88 oranında engelliyim vergiden muaf emekli olmak istiyorum bu şartlar altında emekli olsam nekadar emekli maaşı alırım teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ uygulamada bilgilerinizi girerek emekli maaşınızı görüntüyebilirsiniz.

 4. Beşir Fidan dedi ki:

  Merhaba benim 1994 başlangıç ve 6200 günüm var aynı zamanda yüzde seksen sekiz raporum var emekli olmak zorundayım acaba emekli olsam ne kadar aylık alırım teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ uygulamadan hesaplama yapabilirsiniz.

 5. ilyas dedi ki:

  %61 engelli raporu aldım ve vergi dairesine vergi indirimi dilekçesi verdim. bu başvurunun sonuçlanması 8-9 ay sürüyormuş. bu süreçte işten ayrılmam sıkıntı yaratır mı. işten ayrılırsam vergi indirimi kabul edildikten sonra emeklilik başvurusu yapmadan önce tekrar sgk giriş çıkışı yaptırmam gerekir mi.

 6. sinan dedi ki:

  İyi Günler ben % 45 ruhsal duygusal bozukluk raporum var bağkur yatırıyodum 2015 ten 2019 a kadar yatırdım sonra isteğe bağlı bağkura geçtim toplam 5, 5 buçuk yıllk primim var ne zaman emekli olurum yaşım 35 şuan isteğe bağlıdan yada bağkurdan emekli olsam maaş farkı olur mu..

 7. İstanbul dedi ki:

  Merhaba,
  İlk işe giriş tarihim 27.05.2009 bağkur şirket ortağı olarak.
  4a prim günüm 1281
  4b prim günüm 2769 devam ediyor.
  Toplam gün sayım 4050 gün.Ayrıca%49 engelli raporum ve aynı oranda maliyeden vergi indirimim vardır.Sorum şu bu şartlar altında ayrı olarak hem4adan ve hemde4bden nasıl ve kaç gün primle engelli emeklisi olurum?not:askerlikten muafım.
  Saygılarımla,iyi çalışmalar dilerim.

 8. Yağmur dedi ki:

  İyi günler benim soruma görüş alabilirmiyim teşekkürler.

 9. Yağmur dedi ki:

  Yüzde 53 vergi indirimim var emekli olmama 5 ay kaldı pirim günüm 120 gün eksik engelli olarak bir iş bulamadım bir akrabanın yanına işe girdim sigortam normal yatıyor bu sıkıntı olurmu bide bir yerde okudum son 4 ay sigortalı olmammı gerekiyor.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Prim gününü tamamlamanız yeterli. son 4 ay diye bir şart yok. Sigortanızın normal ödenmesi de bir engel değil. Primi doldurarak sürenizi bekleyebilirsiniz.

 10. Yaşar yılmazoğlu dedi ki:

  Merhabalar 3 dereceden vergi indirim emeklilik başvurusunu 28 5 2020 günü başvurdum tekrar işyerinde sigortalı çalışmak istiyorum sigortalı olursam emekli maaşım kesilir mi nasıl bir yol izlemeliyim teşekkurler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Malulen emeklilik dışında diğer emekliliklerde çalışsanız da maaşınız kesilmez. Sizin durumunda da kesilmeyecektir.

 11. İhsan dedi ki:

  Benim %47 senelik engelli raporum var vergi indirimi de %47 olarak geldi ama vergi indiriminden iş yarım muaf olduğumu söyledi yani net anlaşmalıyız vergi indiriminden yararlanamazsın dedi sigorta giriş tarihim 12.08.2010 engelli emekli olabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   engelli çalıştığın her yerden vergi indirimi alabilirsin. engelli çalışma şartı olması gerekmiyor. 12/08/2010 sigorta başlangıcına göre emeklilik şartlarınız; 4300 prim günü ve 18 yıllık hizmet süresidir. Prim gününüzü doldurarak 2028 yılında emekli olabilirsiniz.

 12. Kaya dedi ki:

  03/02/2001 işe başladıktan sonra kanser hastalığı sebebiyle iki yıl geçerli %68 sonrasında , 2021 ocakta %48 e düşecek şekilde(doktorum soyledi) devlet hastanesinden alınmış engel raporum var SGK ya sorduğumda prim yıl ve gün sayım dolmuş şuanda aktif çalışıyorum fakat engelli vergi indirim veya şirkette engelli kadrosuna geçmek için başvurum olmadı erken emeklilikten faydalanmam mumkunmu yoksa malulen mi emekli olmam gerekiyor nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden teşekkürler ve sağlıklı günler dilerim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Malulen emeklilik için de erken emeklilik içinde vergi indirimi evrağının çıkması lazım. Bu talepte bulunmalısınız.

 13. şükrü şadi köycü dedi ki:

  1994 te işçi olarak işe başladım çalıştığım dönemde geçirdiğim rahatsızlık sonucu %75 engelli raporum var. ne zaman emekli olabilirim

 14. Kadir dedi ki:

  Merhaba %63 vergi indirim raporum var. Kulaklarımdan özürlüyüm cihaz kullanıyorum. Prim günüm 2845.ilk işe giriş 13.05.2011.Ne zaman emekli olurum .yada emekli olmayı hak ediyor muyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   3960 gün prim ve 15 yıl hizmet süresine tabisiniz. Priminizi tamamlayarak 2026 yılında emekli olabilirsiniz.

  2. Muharrem dedi ki:

   4c liyim 28yil hizmetim var nisan2019 ameliyat oldum 44raporum var vergi indirimi aldım erken emekli olurmuyum

 15. Ayhan dedi ki:

  Merhaba engelli erken emeklilik için illaki çalışıyor olmak mı gerekir.

 16. Mehmet dedi ki:

  Merhaba engelli maaşı alabilmek için yaş sınırlaması varmıdır? Sigorta girişi 1996 prim günü 4.500 engelli oranı % 50 teşekkürler.

 17. Ela35 dedi ki:

  Iyi gunler kadrolu kamu personeliyim ise 2006 da basladim yuzde 53 engelli raporum var raporum süresiz ve ise girdikten sonra aldim ne zaman emekli olabilirim

 18. Ela35 dedi ki:

  Engelli raporumu ise basladiktan sonra aldim süresiz rapor

 19. mithat dedi ki:

  01.06.2000 sgk gırıs 5500 gunum var ½96 engelli vergı ındırımım var emeklılık hakkı kazandım 10 gundur calısıyorum istifa edecem calıstıgım yerden emeklılık basvurusu ıcın hangı evraklar gereklı.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çalıştığınız yerin personel birimi bu konuda size yardımcı olacaktır. Önceikle sigorta çıkışınız yapılacak ve standart evraklar ile müracatınınız işyerinin bağlı bulunduğu sgm ye yapabileceksiniz.

 20. Cesur sakar dedi ki:

  1976 dogumluyum 1995 sigorta girişi 4465 günün var raporum ise %58 süreli engelli maaşı baglanirmi şimdiden tesekkurler

 21. Hakan Şenol dedi ki:

  Merhaba bir yıl önce by-pass ameliyatı oldum hiper tansiyon ve tip 2 diyabet hastasıyım devlet hastanesi % 68 engelli raporum var ssk ya vergi indiriminden ve malulen emekli olmak için iki kez başvurdum reddedildi 1967 doğumluyum 6016 gün ssk dan 1290 gün bağkurdan prim gün sayım var bugün prim günlerimin birleştirmesi ve bağkurdan emekli edilmem için sakarya bağkura başvurdum dilekçemle birlikte engelli raporumun aslını verdim ssk daki dosyamla birlikte Ankara’ya göndereceklerini söylediler ben bu şekilde emekli olabilirmiyim
  Teşekkür ediyorum

 22. sabri usta dedi ki:

  13,09,1985 doğum tarihim. 2005 yılında sigortalı olarak 2014 yılına kadar asgari ücretle çalıştım. 3150 gün. Doğuştan Cilt hastası olmama rağmen( engelli olduğumu bilmediğimden) 2013 yılında engelli raporu aldım.%60 engelli raporum. Askere elverişsiz olduğumdan askere gitmedim. 2015 yılında EKPSS sınavıyla engelli kadrosuyla devlet memuru oldum. 2016 yılında vergi indiriminden de yararlandım. halen devlet dairesinde 7 derecenin 3. kadrosunda bilgisayar işletmeni olarak çalışmaktayım. sorularım :
  1- ben malülen emekli olabilirmiyim yoksa vergi indirimiylemi emekli olabilirim.
  2- En erken ne zaman emekli olabilirim?
  3- emekli olunca emekli maaşım tahminen ne kadar olur?
  eğer bilgilendirirseniz çok memnun olurum şimdiden teşekkürler

 23. namık kemal dedi ki:

  merhaba engelli emeklilik için %50 raporum var sigorta ya gidip emeklilik işlemlerini başlatmam için neler gerekli

 24. Eyüp dedi ki:

  Merhaba 1.10.2000 ilk işe giriş tarihim 4430 prim günüm var %73 engelli raporu aldım emeklilik hakkım mı varmı saygilar

 25. Mehmet dedi ki:

  E 2 Ben 2007 sigorta başlangıcı olan yanlız 2009 beşinci ayın 21 e kadar hiç pirim yatmadı sanırım 2009 baz alınarak hesaplanır neyse yüzde 54 ortopedik raporum var doğuştan gelen bir engel raporum süreklidir bu raporla yüzde 48 oranında vergiden muaf oldum bir ay önce ssg ya nezaman emekli olurum diye dilekçe verdim gelen cevap 2008 yılından sonra vergi indirimi ile emekli olma fırsatı bulunmaktadır anca emekli olmanız için hastaneye müracaat edip 16 yıl dolduktan sonra emekli olabilirsiniz yazıyo yani artık vergi indirimi değil özür oranı geçerli demek bu peki benden yeni rapor isterlermi en son yüzde 54 rapor aldığım yeni son oran 2011 di bu arada 2018 Aralık ayında kamu daimi işçi kadrosunda işe başladım engelli olarak kurra ve kpss ile girdim sizce benim durum ne olur rica etsem birileri yardımcı olsa

 26. Hüsniye CANTAŞ dedi ki:

  Merhaba;
  1-Eylül 2002 tarihinde çiftçi kuruluşu ziraat odasına üye oldum. Üyeliğim halen devam etmektedir.
  2-14/07/2005 tarihinde TMO’ya ürün sattım. Kesilen Bağkur primi TMO tarafından bir liste ekinde BAĞKUR’a yatırılmış, fakat Bağkur üyesi olmadığım için para kurum hesabında askıda beklemektedir.(şahıs hesabına) aktarılmamıştır.
  3-15/12/2006 tarihinde isteğe Bağkur a kaydoldum. Bir ara ara verdim, bilahare yapılandırma ile tekrar başladım. Sonra çiftçi bağkuruna geçiş yaptım.
  4- Kanser nedeniyle göğsümün birisi alındı (2006)
  Ben nasıl ve ne zaman erken emekli olabilirim

 27. Edmma dedi ki:

  Merhaba 21.11.2001 SSK girisım var 55 oranında 2 yıllık gecıcı raporum var emekli olabılıyormuyum ne yapmam gerekiyor rapor sureli ama hastalık devamlı yardımcı olabilir isiniz..

 28. ışıl dedi ki:

  Selamlar, sorularımız görülmüyor mu? Yoğunluktan mı cevap verilmiyor.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   sorunuz yanıtlanmıştır.

  2. Ali dedi ki:

   2001 sgk girişimvar %44 raporum 2650 gün pirimim var babada bir cevap vermisiniz

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   2001 sigorta başlangıcı ve % 44 raporunuza göre; 19 yıl hizmet süresi ve 4240 gün prime tabisiniz. Buna göre; 1590 prim günü ve 1 yıl hizmet süreniz kalmış

 29. zeliha dedi ki:

  merhaba 1992 ssk girişimvar 3993 günüm iki yıl süreliyüzde 88 engelli raporum var emekli olduktan sonra rapor yenilemem lazımmı teşekkürler.

 30. ank engelli dedi ki:

  Merhaba,

  1996 yılında SGK girişliyim. Toplam 6500 gün prim ödemem bulunmakta. Hala çalışmaktayım. 2 ayrı hastalıktan dolayı %68 engelli raporu aldım. vergi indirimi yazısı alınca başvuru yaparsam emekli olabilir miyim ? Emekli olursam bu engelli kadrosundan dolayı mı yoksa malulen emeklilik mi olur ?

 31. AYDIN dedi ki:

  %60(MUSKÜLER DİSTROFİ KAS)ENGELLİ 2009 RAPOR SÜREKLİ
  İLK İŞE GİRİŞ TARİHİ 19.10.2004
  15.07.2013/12.09.2019 AKTİF DURUMDAYIM
  VERGİ İNDİRİM BAŞLANGICI 2017

  BİLGİLERE DAYANARAK NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM.
  SAYGILARIMLA BİLGİNİZE ARZ EDERİM.

 32. YOJİ dedi ki:

  merhaba 03/04/2012 girişim var 6708 gün primim var %52 raporum var nezaman emekli olabilirim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   03/04/2012 tarihli sigorta başlangıcınıza göre ; 4100 gün prime ve 16 yıllık hizmet süresine tabiisiniz. Ancak 2012 yılı başlangıç ile nasıl 6708 prim gününğüz oluyor. anlayamadık.

 33. Recep dedi ki:

  merhaba benim %50 engelli oğlum var2010 yılında çalıştığı yer normal sigorta yapılmış sonra düzetilsin diye dilekçe verdim kabul etmediler 7 ay sigortası vardı 2016 yılında başka yerde çalıştı 9 ay sigortası var şimdi çalışmıyor acaba isteğe bağlı sigorta yaptırsak kaç para yatırması gerekir hizmete sayılırmı iyi günler.

 34. Okan dedi ki:

  Merhaba /59 maliye onaylı raporum mevcuttur 2014 yılında aldım maliye vergi indirimine dahildir.11.10.2013 SSK GİRİŞ tarihimdir.Bu şartlarda ne zaman emekli olabilirim.

  Saygılar

 35. Sinan dedi ki:

  Merhabalar efendim ismim sinan 2006 ve 2010 yılların da geçirmiş olduğum beyin tümörü ameliyatı sonrasında %80 sürekli olarak verdikleri rapor sonunda malul aylığım bağlandı 2 yıl sonra kontrol muayenesi istendi ve bir yıl daha uzatıldı 3.yılın sonunda malul aylığım durduldu ve ben bir işe başladım tekrar vergi indiriminden yararlanarak tekrar maaşım bağlandı Şu an 3yıldır her yıl heyete giriyorum bunun bir sonu yokmu epilepsi hastasıyım %62 rapor çıkıyor heryıl 1997 sigorta başlangıç 4000 prim gün ne yapmam gerekiyor yaşım 40 cevap bekliyorum saygılar

 36. Şenel dedi ki:

  Merhaba yüzde de 68 raporum var 2.dereceden 2 yıllık vergi indirimi de alırsam nelerden yararlanılır.bagkur gırışim .(2003 ) SGK girişimde 2006 askerlik borçlanmasında yatırırsam ne zaman emekli olabilirim.kalp kapağı hastasıyım baypas oldum.saygılar

 37. Muhammed dedi ki:

  Ben 35 yaşında %50 engelliyim 2006 11ayinda ise başladım. Asgari ücret sgk sına tabiyim 14 yıl 3350 günüm var. Ve evrakları vergi indirimi için içeri verdim. Engel rapor 2019 da aldım erken emekli nezaman olabilirim

 38. BARIŞ BİLGİN BARIŞ dedi ki:

  slm hocam samsun eğitim arş hast heyete girdim e devlette engelli rapor sorgulamamda % 53 yazıyor rapor süresi 12 ay ağır engel durumu değerlendirmedi süreklilik hayır diyor anlayamadım nedemek istediğini bu şekil onaylanırmı ankara değiştire bilirmi süreyi 12 ay cok az geldi bana

 39. aydın dedi ki:

  merhaba %40 engel raporum ve vergi indirim belgem var.1996 sigorta girişim mevcut. 2008 ile 2013 haziran ayları arası işyeri olduğu için bağkurlu oldum. geçen yıl afdan yararlanıp bağkur borcumu ödedim toplamda 4100 gün prim var . bağkur da ise 1370 gün var . başvuru yaptım ve bana son 7 yıl da bağkur fazla çıktığı için ssk yapmanız gerek dediler . ne yapmam gerek. teşekkür ederim

 40. yasir dedi ki:

  Merhabalar, ben 1983 doğumluyum. ilk raporum, işe girmek için %40 engelli raporum var. Vergi İndirimi için başvuruda bulundum. %18 aldım.
  01.04.2006 sgk girişliyim. 3240 sgk var. ve 2 yıl 2 ay özel sandıktan sigortan var. benim emekli olma şartlarım nelerdir., teşekkürler şimdiden. iyi çalışmalar.

  1. yasir dedi ki:

   Selam, benim soruma bakabildiniz mi?
   Bir görüşünüz var mı?
   cevap verebilirseniz memnun olurum, iyi çalışmalaar

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   04/2006 tarihli sigorta başlangıcınıza göre 20 yıl hizmet ve 4240 gün prime tabisiniz. ancak vergi indiriminde oranınız düşülmüş. bu şartlarda engelli erken emekli olabilme hakkınız bulunmuyor.

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   04/2006 tarihli sigorta başlangıcınıza göre 20 yıl hizmet ve 4240 gün prime tabisiniz. ancak vergi indiriminde oranınız düşülmüş. bu şartlarda engelli erken emekli olabilme hakkınız bulunmuyor.

 41. ercan dedi ki:

  merhaba benım 2002 yuzde58 vergınındırımlı raporumvar 2011de emeklıoldum sımdı rapor yenılıcem ama raporu normel alıcam oran 40dan asagı gelırse emeklılıgımı etkılermı ıptal olurmu tesekkurler

 42. Boğaç dedi ki:

  Temmuz 2013 tarihinde 4a olarak sigortalı başlangıcım var 197 gün.
  Ayrıca Ocak 2016 tarihinden bu yana 1290 gün kamuda kadrolu memur olarak EKPSS ile atandıktan sonra sigortam var engelli raporum yüzde 63. Kaç yıl ve kaç gün prim gerekli?

 43. ercan dedi ki:

  merhaba benım 2002de alınmısyuzde 58 vergı ındımlı raporum var raporumda sureklı ıbaresıde var ayrıca basbakanlık sureklı engellı katımda varresmı kurumlar buraporu kabul etmıyorlar yenılenmesını ıstıyorlar bu raporu kullanımyormıyız bunun ıcın napmam gerek hangı yolu ızlemem gerek tesekkurler

 44. ercan dedi ki:

  merhaba benım bır sorum olacak benım 2002 tarıhlı yuzde 58 vergı ındımlı raporum var ayrıca 2011 emeklıoldum raporu aldıgım hastane raporu yenılememı ıstemekte ben basvurdum yenılıcem raporu normal alıcam vergıındırımlıdegıl 40 veya uzerı alamassam emeklılıgıme zarar verırmı iptalolurmu tesekkurler

 45. okan dedi ki:

  merhaba 01/04/2006 girişim var 3550 gün primim var %58 raporum var nezaman emekli olabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   01/04/2006 tarihli sigorta başlangıcına göre 4240 gün prim ve 20 yıllık hizmet süresine tabisiniz. Buna göre ; Sigortalık sürenizin dolmasına yaklaşık 7 yıl, prim ise 690 gün eksiktir.

 46. Vedat dedi ki:

  05.04.2002 ssk başlangıcım
  % 50 raporum başvuru yerim vergi dairesi
  Ssk pirimim 4700 gün
  Şuan ssk lıyım yani halen çalışıyorum
  Emekli olabilirmiyim veya ne lazım?

 47. mustafa dedi ki:

  Merhaba ben işciyim.22 yıldır çalışıyorum.8000 gün sigortam var%89 engelliyim.Raporum sürekli değil süreli yine de emekli olabilirmiyim.Şimdiden Teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maliyeden vergi indirimi alabilirseniz erken emekli olabilirsiniz.

 48. Deniz dedi ki:

  Merhaba 03/07/2000 yılında memuriyete başladım. 27/05/2014 tarihinde kanser teşhisi konuldu. Emekli olabileceğim tarihi öğrenebilir miyim?

 49. elif kerpiçci dedi ki:

  merhaba ben işe girmeden önce çocukken /60 engelli raporum var 08/06/2005 senesinde ilk sigortam oldu vergi indirimim /60 şuan 3814 günüm var ne zaman emekli olabilirim saygılarımla

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   08/06/2005 tarihli sigorta başlangıcına göre 3920 gün pim ve 14 yıl sigortalık süresine tabisiniz. buna göre 106 gün priminiz eksik ve 4 yıl hizmet gerekiyor.

 50. okan dedi ki:

  merhaba
  02/10/ 1998 ssk başlagıcım var 4270 prim gün sayım ve %43 engelli raporum var ne zaman emekli olabilirim

 51. cem zencir dedi ki:

  1998 mart ssk girişliyim.4480 gün primim var %51 özür oranım bulunuyor.Ancak 15.07.2019 tarihinde işssiz kaldım..Emeklilik hakkım ölüyor mu?