emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2023 Polis Maaşları Ne Kadar Temmuz Zamlı

2023 Polis Maaşları Ne Kadar Temmuz Zamlı
18.07.2023

2023 Polis maaşları Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yapılan zamla birlikte güncellendi. Polisler aldıkları aylık yanında diğer devlet memurları gibi yabancı dil tazminatı, aile ve çalışmayan eş yardımı gibi standart ödemelerden faydalanır.

Ek olarak polis memurları yaptıkları görevin icap ettiği tazminat ödemelerinden ve kullandıkları araçlara yönelik ek ödemelerden faydalanır. Tüm kamu çalışanları gibi polis memurları, maaş anlaşması bulunan bankalardan maaş promosyon ödemesi almaktadırlar.

Polis Memuru Ne İş Yapar?

Polislerin işi suçu önleme, suç ve suçlu ile mücadele etmek olarak tanımlanabilir. Daha detaylandırıldığında ise halk ve malları korumak, toplumda suç korkusunu azaltmak, kamu düzenini sağlamaya yardım etmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olarak polislerin yaptıkları iş olarak sıralanabilir.

Polislerde, sorunsuz işleyiş ve görev tanımlamalarının belirlenmesinde kariyere bağlı olarak oluşturulmuş bir hiyerarşi bulunmaktadır. Belirlenen hiyerarşi çerçevesinde tüm polisler, sıraladığımız işlerini sorunsuz bir şekilde yaparak halka güven ortamı sağlarlar. Ülke sınırları içerisinde ve kendisine tanımlanan görevler kapsamında işlerini yürüten polisler, kamu düzeninin sağlanmasının temel yapı taşlarıdır. Gerek hiyerarşileri gerek görev ve sorumlulukları ülke sınırları içerisinde güven ortamı oluşturulması amacıyla düzenlenmiştir.

Polislerin Görevleri Neler?

Polislerin görevi halkın emniyetini sağlama, milletin ve devletin bölünmez bütünlüğünü koruma, kamu güvenliğini sağlarken önleyici ve koruyucu tedbirler alma gibi anayasada belirlenmiştir. Fiziksel olarak zorlu bir çalışma ortamı bulunan polislerin görevleri şunlardır:

 • Suçu araştırmak ve suçluyu yakalamak,
 • Toplum güvenliğini ve huzurunu sağlamak,
 • Yaşanan anlaşmazlıkları çözmek,
 • Anayasa tarafından güvence altına alınan vatandaşlık haklarını korumak,
 • Kanunların eksiksiz ve tarafsız bir şekilde uygulamasını önleyen engellerle mücadele etmek.
polis maaşları ne kadar oldu

Polislerin Görev Sorumlulukları ve Tanımları

Polis görev ve sorumluluk tanımlamaları 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Üniteleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Kanun ve yönetmelikler baz alındığında polislerin görev sorumlulukları ve tanımları şu şekilde özetlenebilir:

 • Kamu düzenini ve güvenliğini sağlama,
 • Suçluları önceden tespit etme,
 • Suçun gerçekleşmesini önleme ve gerekli soruşturmaları yürütme,
 • Görev kapsamında yer alan çeşitli belge ve lisansları düzenleme.

Polislerin Çalışma Saatleri Nasıl Belirlenir?

Polislerin mesai saatleri yaptıkları görev ve seferberlik gibi durumlar nedeniyle değişebilmektedir. Polisler her ne kadar kamu bünyesinde çalışarak memur statüsüne sahip olsalar da teşkilatın tamamı için standart 08:00 – 17:00 mesai saatlerinden bahsetmek söz konusu değildir. Standart 08:00 – 17:00 saatlerinde mesai yapan polislerin bulunduğu gibi 8/24 sistemi ile görev yapan polis memurları bulunmaktadır. Operasyon ve seferberlik gibi hallerde polislerin çalışma saatlerinin dinlenme olmadan uzayabildiği unutulmamalıdır.

Polislerin çalışma saatlerini düzenleme ve haftalık 40 saat belirlemeye yönelik düzenleme talepleri aktarılırken, henüz bu konuda atılmış somut bir adım bulunmamaktadır. Polisler, yeni düzenleme gelene kadar amirlerince ve yaptıkları görevin icap ettiği mesai saatleri içerisinde kutsal görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerdir.

Polis Nerede Çalışır?

Polislerin çalışma alanları Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyon yapısına uygun şekilde düzenlenir. Polisler il ve ilçe karakollarında görev yapmanın yanında devriye, operasyon ve seferberlik gibi nedenlere bağlı olarak sahada bizzat görev alırlar. Kısaca kamu düzenini bozmaya yönelik ve suç teşkil eden her yerde polislerin görev yaptığını söylemek konuyu özetlemek için yeterli olacaktır.

Türkiye’de Polis Yetkileri Nelerdir?

Türkiye’de polislere verilen yetkiler Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile belirlenmiştir. Ülkemizde polisler silah kullanma, göz altına alma ve durdurma ve kimlik sorma yetkisine sahiptir. Bahsi geçen üç yetki şu şekilde açıklanabilir:

 • Silah Kullanma Yetkisi: Polisin kendisine ve başkalarına, konutlara, işyerlerine veya kamusal alanlara silah veya tehditkar bir cisim ile saldıran ya da saldırma teşebbüsünde bulunan kişilere karşı silah kullanma yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkide amaç, saldırıyı etkisiz kılmaktır. Kanuna göre kendisine tanımlanan özel durum dışında silahını kullanan polis memuru suç işlemiş olur ve hakkında yasal işlem başlatılır.
 • Gözaltına Alma Yetkisi: Gözaltı kararı Cumhuriyet savcısı tarafından gerekli hallerde verilir. Kamu düzenini tehdit eden toplumsal olaylar bu kapsam dışında tutulmuş ve bu durumlarda polise tek başına gözaltı veya tutuklama kararı verme yetkisi verilmiştir. Bu çerçevede polis memurları bu yetkilerini kanundan aldıkları destek ile kullanabilirler.
 • Durdurma ve Kimlik Sorma Yetkisi: Polislerin, sebebini bildirmek koşulu ile resmi kimliğini göstererek kimlik sorma ve araç durdurma yetkisi bulunmaktadır. Eğer bu yetki süreklilik arz eden ve keyfilik oluşturacak şekilde kullanılırsa 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre polis suç işlemiş kabul edilir.
yeni mezun polis maaşları

Polis Nasıl Olunur?

Polis olmak için adayların önlerinde izlemeleri gereken üç farklı kariyer yolu bulunmaktadır. İzlenecek kariyer yolu mesleğe ulaşma süresini etkilemenin yanında kariyer unvanını belirlemesi açısından da önemlidir. Polis olmak için 6 ay ile 24 ay değişen sürelerde verilen eğitimlerin tamamlanması gereklidir. Polis olmak için Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünden (POMEM) 6 ay, Polis Meslek Yüksekokulundan (PMYO) ile 2 yıl ve son olarak Polis Amirleri Eğitim Merkezinden (PAEM) 11 ay eğitim alarak polis olunabilmektedir.

Devamı İçin : https://www.ssk.biz.tr/polis-nasil-olunur-maaslari-ve-sartlari-nelerdir/

Polis Olmanın Şartları Nelerdir?

Polislik şartları bu yıl İç İşleri Bakanlığı tarafından sağlık yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte revize edildi. Güncel olarak polis olmak isteyen adayların aşağıda paylaşılan şartları yerine getirmeleri gereklidir:

 • Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak,
 • 18 yaşı doldurmuş olmak,
 • 30 yaştan gün almamış olmak,
 • Ortaöğretim (Lise), ön lisans ya da lisans mezunu olmak,
 • ÖSYM ya da KPSS sınavlarından istenen puanı almış olmak,
 • Erkekler için en az 1,67 metreden uzun olmak,
 • Kadınlar minimum 1,62 metreden uzun olmak,
 • Yurtdışı okullarda eğitim görülmüş ise denkli belgesi sunmak,
 • Silah taşımaya engel teşkil edecek bir duruma sahip olmamak,
 • Yüz kızartıcı suç nedeniyle ceza almamış olmak,
 • Sağlık yönetmeliğince istenen şartları sağlamak,
 • Gerekli mülakatları tamamlamak.

2023 Temmuz Zamlı Polis Maaşları Ne Kadar?

2023 Temmuz zamlı polis maaşı kademe ve derece yanında görev tipinin gerektirdiği operasyon, nöbet ya da zırhlı araç kullanımı gibi değişkenlere göre değişmektedir. En düşük 27,960 lira alırken, sayılan nedenlere bağlı olarak 32 bin liraya kadar aylık alabilmektedir.

2023 yılı temmuz zamlı polis maaşları tablosu;

ÜnvanMaaş
En Düşük Polis Maaşı Net27.960,00 TL
Lise ve Ortaokul Mezunu Polis Maaşı28.000 TL – 30.000 TL
Lisans Mezunu Polis Mezunu Maaşı30.000 TL – 32.000 TL
Trafik Polisi Maaşı30.000 TL – 32.000 TL

Polis Maaşları Nasıl Yükselir?

Polis aylıklarının yükselmesi için memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile birlikte meslekte geçirilen süre, aile durumu, görev yeri, vb. değişkenler dikkate alınır.

 • Kademe ve derece,
 • Rütbe,
 • Zırhlı araç, vb. kullanma,
 • Görev yerine ilişkin ek tazminat,
 • Görev alınan birime yönelik ek ödemeler,
 • Eşin çalışmama durumu,
 • Çocuk,
 • Maaş promosyonu,
 • Yabancı dil tazminatı.

En Düşük Polis Maaşı Ne Kadar?

Polis taban maaşı son zamla birlikte artarak 27.960,00 TL oldu. Paylaşılan rakamda aile yardımı ve diğer ek ödemeler hariç tutulmuş olup, üzerine güncel tutarları ile ilgili ödemeler de eklenerek ödemeler yapılmaktadır.

kıdemli polis maaşları

Baş Komiser Maaşları Ne Kadar?

Baş komiser aylığı memur zam oranında artırıldı. Zam sonrası ek ödemeler hariç bırakıldığında 3/1 derece baş komiser maaşı 30,863 TL yükseldi. Tıpkı en düşük polis aylığında olduğu gibi paylaşılan rakama görevle ilgili tazminatlar, aile yardımı, vb. ek ödemeler ilave edilecektir.

Polis Kaça Ayrılır?

Polis görev çeşitleri 9 farklı başlık altında toplanmıştır. Görev çeşitlerine göre polisler şu şekilde sınıflandırılır:

 • Trafik Polisi: Şehir iç ve şehirler arası yollarla birlikte otoyollarda gerekli trafik denetlemelerini trafik polisleri gerçekleştirir. Hız ve evrak kontrolleri yapmanın yanında kural ihlallerinde trafik polislerinin ceza kesme yetkisi bulunmaktadır. Trafik akışını sağlama ve kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etme yetkisi bulunan trafik polisleri, kazalara da müdahale eder.
 • Çocuk Polisi: 0 – 18 yaş grubu çocuklara yönelik kanuni süreç çocuk polisleri tarafından yürütülür. Bu yaş grubunu anlama ve gerekli iletişimi kurabilme adına eğitim alan çocuk polisleri, suç işleyen çocukların topluma kazandırılması gibi görevler üstlenir.
 • Terörle Mücadele (TEM): Devletin genel güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve yıkıcı faaliyete karşı mücadele terörle mücadele polislerince verilir.
 • Çevik Kuvvet: Kanun çerçevesinde yapılan gösteri, yürüyüş ve miting gibi organizasyonların kanunlara uygun yürütülmesi, çevrenin ve vatandaşların korunması amacıyla çevik kuvvet görevlendirilir.
 • Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM): Tarihi eser, nükleer madde, insan kaçakçılığı, kara para aklama ve daha pek çok sahtecilik ve dolandırıcılık ile ilgili suçlarla kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimi savaşır.
 • Motosikletli Polisler: Yunuslar olarak bilinen motosikletli polisler, asayişi sağlamak adına görevlendirilir.
 • Hava Polisi: Asayiş ve kaçakçılıkla mücadele ekiplerine yardım eden hava polisleri, özel harekat timlerine havadan malzeme ve nakil desteği sağlar. Karayolu üzerinde trafik kontrolü, VIP’nin havadan taşınması ile hasta ve yaralı nakli gibi görev ve sorumlulukları da bulunmaktadır.
 • Deniz Polisi: Liman sahalarında, iç sularda ve körfezlerde görev yapan deniz polisi, denizlerdeki adli ve idari işlemleri yürütür.
 • Özel Harekat: Terörizm ve kaçakçılıkla mücadele eden özel harekat polisleri, üstün eğitim becerileri ve yeterli teçhizatları ile operasyonlara katılırlar.

Yeni Başlayan Polis Maaşları Ne Kadar Oldu?

Yeni polis aylığı son memur zammı ile birlikte güncellendi. Yeni polis memuru 2023 yılında 27.960,00 TL maaş almaktadır. Bekar veya evli olması, görev yeri ve diğer etkenlere bağlı olarak yapılacak ek ödemeler de paylaşılan maaşa eklenmektedir.

Polis Maaşlarına Eklenen Aile Yardımları

Polis aylıklarına ilave aile yardımları diğer devlet memurları ile benzersiz. Polis memurlarının doğrudan maaşlarına eklenen aile yardımları şu şekilde sıralanabilir:

 • 521 TL çalışmayan eş için yardımı,
 • 6 yaşından (72 ay) küçük çocuklar için 115 TL çocuk yardımı,
 • 6 yaşından (72 ay) büyük çocuklar için 57 lira çocuk yardımı.

Polis Rütbeleri Nelerdir?

Polislikte rütbeler ile ilgili hiyerarşik sıralama, eğitim ve meslek tecrübesi ile şekillenir. Polislerde rütbe sıralaması, büyükten küçüğe aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Emniyet Genel Müdürü
 • 1. Sınıf Emniyet Müdürü
 • 2. Sınıf Emniyet Müdürü
 • 3. Sınıf Emniyet Müdürü
 • 4. Sınıf Emniyet Müdürü
 • Emniyet Amiri
 • Boş Komiser
 • Komiser
 • Komiser Yardımcısı
 • Kıdemli Baş Polis
 • Baş Polis
 • Polis Memuru

2023 Emekli Polis Maaşı Ne Kadar?

Emekli polis aylığı 2023 Temmuz memur zamları ile birlikte güncellenmiştir. Emekli polislerin alacağı maaş 10.151 TL’e yükseldi.

Polis Memuru Kaç Yaşında Emekli Olur?

Polis memurlarının emeklilik şartları devlet memurlarından farklıdır. Normal memurlarda bayanlar 58 ve erkekler 60 yaşında emekli olurken, polislerde emeklilik için yaş haddi 52 olarak belirlenmiştir. Eğer bir polis memuru 8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlamışsa 25 yıl hizmet ve 52 yaş şartını sağlamanın ardından emekli olabilir.

Komiser Nasıl Olunur?

Komiser olmak için PAEM’den eğitim alınması gereklidir. PAEM eğitimlerine önlisans ve lisans mezunları katılabilmektedir. PAEM’den alınan eğitimin ardından komiser olunabilirken, adayların şu şartları sağlamaları gereklidir:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • En az önlisans mezunu olmak,
 • Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamak,
 • Boy ve kilo oranını tutturmak,
 • Vücutta ameliyat ya da kimliği deşifre edecek herhangi bir ize sahip olmamak,
 • PAEM eğitimini tamamlamak,
 • Gerekli mülakatları geçmek.

8/1 Derece Polis Memuru Ne Kadar Maaş Alır?

8/1 polis memurunun aylığı yapılan son zamla birlikte arttı. Zam sonrası 8/1 polis maaşı 29,525 TL’e yükseldi. Dil tazminatı ve diğer ödemeler paylaşılan rakama ilave edilecek.

Özel Harekat Polisi Ne Kadar Maaş Alır?

Özel harekat polisinin maaşı ortalama 35 bin lira düzeylerinde seyreder. Kademe ve derece yanında görev tazminatı ve yabancı dil, aile ve çocuk yardımı gibi ek ödemeler ile özel hareket polislerinin aylıkları yükselmektedir.

Polislere Eğitiminde Maaş Alır Mı?

Polisler eğitimlerde maaş alırlar. Harçlık adı ile POMEM bünyesinde eğitim gören öğrencilere aylık 430 TL ödeme yapılmaktadır. Polis maaşını alma hakkı ise intibak sonrası elde edilmektedir.

Polis Memurları Sivil Olabilir Mi?

Sivil polis memuru olmak için ilgili birimden atama yapılması gereklidir. Emniyet teşkilatı bünyesinde görev yapan polisler, atamaya bağlı olarak üniformalı ya da sivil polis memuru olarak görevlerine devam ederler. Herhangi bir farklı koşul bulunmamaktadır.

Sivil Polis Ne Kadar Maaş Alır?

Sivil polislerin maaşı üniformalı meslektaşları ile paraleldir. Sivil polis maaşları 2023 yılında en düşük 27.960,00 lira maaş almaktadırlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.