emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Devlet Memuru Mal Bildirimi

Devlet Memuru Mal Bildirimi

Yılın belirli dönemlerinde ya da işe girişlerde mal bildirimi yapılmaktadır. Devlet memuru mal bildirimi de devlet memurları açısından önemlidir. Devlet memurları belirlenen zamanlarda mal bildirimi yapmakla yükümlüdür ve yapılmadığı durumda da cezalarla karşılaşılabilir.

Mal bildirimi, bir kişinin mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların listeler halinde düzenlenmesiyle makamlara sunulmasıdır. Bazı durumlarda kişiler haksız mal edinme gibi yanlış olan durumlara neden olmaktadır. Uygunsuz yollarla elde edildiği belirlenemeyen bu mallar haksız kazanca yol açmaktadır. Bu yüzden de mal bildirimi yapılması önemlidir.

Mal bildirimi ile ilgili konular 3628 sayılı kanunda yer almaktadır. Bu kanuna bakarak mal bildirimlerinin kapsamını, kimlerin mal bildirimi yapabileceği, mal bildiriminin hangi malları kapsadığını öğrenebilirsiniz.

Mal bildirimi yapması gereken kişileri 3628 sayılı kanun kapsamında şöyle sıralayabiliriz:

 • Kamu görevlileri yani devlet memurları ve dışarıdan atanmış olan Bakanlar Kurulu üyeleri mal bildirimi yapmakla yükümlüdür.
 • Noterler mal bildirimi yapmakla yükümlüdür.
 • Türk Hava Kurumunun genel yönetiminde bulunan kişiler, denetleme kurulu üyeleri, Türk Kızılay Derneğinin Genel Müdürlük teşkilatında görev alan kişiler mal bildirimi yapmakla yükümlüdür.
 • İl Özel İdaresi, Belediyeler ve bu tarz kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlarda çalışmakta olan memurlar, işçi niteliğinde olmayan kamu görevlileri ve denetim kurulu üyeleri mal bildirimi yapmakla yükümlüdür.
 • Kamu kurumu niteliğindeki kurumlarda görevli olan kişiler mal bildirimi yapmakla yükümlüdür.
 • Siyasi partilerin genel başkanları mal bildirimi yapmakla yükümlüdür.
 • Yeminli müşavirler mal bildirimi yapmakla yükümlüdür.

Yukarıda belirttiğimiz kişiler belirlenen zamanlarda mal bildirimi yapmak zorundadırlar. Devlet memurları da mal bildirimi yapmakla yükümlüdür. Devlet memurlarının mal bildiriminde önemli olan başlıklar bulunmaktadır. Mal bildiriminin yapılacağı tarih, nasıl yapılacağı ve mal bildiriminin belgelerinin nereye verileceği bu başlıklardan üçüdür. Yanlış mal bildirimi ve mal bildirimi sürelerinin geçirilmesi bazen olumsuzluklara sebep olmaktadır.

Devlet memurları mal bildirimlerini yaptıkları belgeleri belirlenen kurumlara teslim etmeleri gerekmektedir. Mal bildirimlerinin verilebileceği kurumlar şöyle belirlenmiştir:

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi.
 • Özlük işleri ile ilgili birimler.
 • İlgili bakanlıklar.
 • Mahkemelerin başkanı.
 • Adalet Bakanlığı
 • Atamaya yetkili makamlar.
 • Türk Hava Kurumu Derneği ve Türkiye Kızılay Derneği.
 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
 • Maliye ve Gümrük Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü

Gerekli yerlerde görevli olan kişiler kurumları tarafından belirlenen yerlere mal bildirimlerini yapabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında göre yapan devlet memurları mal bildirimini özlük işleri ile ilgili birimlere teslim etmelidirler.

Devlet Memurları Mal Bildiriminde Neleri Bildirirler?

Devlet memurlarının mal bildiriminde önemli olan diğer bir konu da hangi malların bildirileceğidir. Devlet memurlarının kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait olan aşağıdaki malları mal beyanında bildirmelidir:

 • Taşınmaz mallar mal bildiriminde bildirilmelidir.
 • Ailenin aylık net gelirinin 5 katından fazla değerdeki para ve para hükmünde yer alan kağıtlar, hisse senetleri, altınlar, hayvanlar, ev eşyaları ve diğer taşınır mallar, borçlar, alacaklar, haklar ve gelirler.

Devlet Memurlarının mal bildirimi konusunda değişen durumlar da vardır. Eğer eşlerin her ikisi de devlet memuru ise, her eş ayrı olarak mal bildiriminde bulunur ve bildirimlerde velayet altındaki çocukların da malları bildirilir.

Devlet Memurları Ne Zaman Mal Bildirimi Yapar?

Devlet memurlarının mal bildirimini ne zaman yapacağı da önemli bir konudur. Devlet memurları işe girişlerinde, görevlerinin sona ermesinde ve mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda mal bildirimi yapmak zorundadırlar.

Yorumlar

 1. nurettin dedi ki:

  vadeli mevduatımız var.elde edilen faiz geliri maaşın 5 katını geçtiğinde bildiriyormuyuz.her 6 ayda bir 5 katını geçecek gibi.bu olay yönetmenliğin 10,maddesindeki önemli bir değişiklik kavramına giriyormu.