Memur Haberleri

Aday Memurluk Süreci

Ülkemizde her yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS kapsamında memur alımları olmaktadır. Alınan memurlar ilk olarak aday memur statüsünde olurlar. Yani diğer bir deyişle memurluğa atananlara ilk olarak aday memurluk süreci sunulmaktadır ve bu süre içerisinde aday memurlar eğitim görürler. Bu sürece aday memurluk süreci denir ve bu süreç içerisinde aday memurlara birçok eğitim ve staj imkanı sağlanır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ilk defa devlet memurluğuna atanmış olan kişilere bazı şartlar uygulanmaktadır. Buna göre, atanan memurlar oturdukları yerdeki görevlere atanmışlarsa atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günde işe başlamak zorundadır. Söz konusu olan aday memurlar başka ildeki bir göreve atanmışlarsa, atama emrinin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde göreve başlamayan memurlar gerekli yerlerden izinleri almak zorundadır.

İlk defa memurluğa başlayanlar, bir yıl boyunca aday memur statüsünde işlem görmektedirler. Aday memurlar, aday memurluk sürecinde hazırlayıcı ve temel eğitim gibi oları memurluk hayatına hazırlayacak olan eğitimleri alırlar. Aday olarak atanan aday memurlar, önce bütün memurların ortak vasıflarını konu alan temel eğitime tabii tutulurlar ve aday memurluk süreci bu şekilde başlamış olur. Daha sonra sınıfları ile alakalı hazırlayıcı bir eğitime ve staja tabii tutulmaları ve bu süredeki başarılarıyla devlet memuru olarak atanabilmeleri, ayrıca bu eğitimlerde başarılı olmaları şartı bulunmaktadır. Aday memurluk sürecini başarılı tamamlayan aday memurlar, daha sonra asil memur olarak göreve başlarlar.

Bilindiği üzere memurların kurumlar arasında geçiş hakkı bulunmaktadır. Devlet kurumları arasında geçiş yapmada aday memurluk süresi tekrarlanmaz. Yani, kendi kurumunuzdan başka bir kuruma geçiş yaparsanız; yeni iş yerinizde aday memurluk eğitimini tekrardan görmezsiniz, direkt asil memur statüsünde işe başlarsınız.

Aday memurluk sürecindeki aday memurlara kademe ilerlemesi uygulanmaz. Asil memurluğa geçiş yaptıklarında kademe ilerlemeleri normal memurlukta ki gibi işlemeye başlar.

Devlet memurluğuna atanmış olan kişinin aday memurluk süreci iki yıldan fazla ve bir yıldan az olmamaktadır. Aday memurluk sürecinde aday memurun başka bir kuruma nakil izni bulunmamaktadır. Aday memurluk, asil memurluktan daha farklıdır. Asil memurluğa göre daha düşük güvenceli bir statü olarak kabul edilmektedir. Aday memurluk sürecindeki hal ve davranışlarınız, vazifenize olan bağlılığınız önemlidir.

Aday memurluk sürecindeki kişideki olumsuz davranışlar da bu sürecin sona ermesinde etkili olmaktadır. Aday memurluk sürecinde eğitimlerde ve stajda başarısız olanlar ve adaylık sürecinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durum bulunanların amirlerinin teklifiyle birlikte ilişkileri kesilebilir.

Aday Memurluk Sürecindeki Eğitimler

Aday memurluk sürecinde aday memurlar birçok eğitimden geçirilmektedir. Kanunda açıklanana göre, aday memurlar temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj olmak üzere 3 ana eğitimden geçirilirler. Yönetmeliğe göre bu eğitimlerin süreleri açıklanmıştır. Temel Eğitim en az 10 en çok 2 ay gibi bir sürede verilmektedir. Hazırlayıcı eğitim, bir aydan az ya da 3 aydan çok olamaz. Staj ise 2 aydan az olmamalı ve aday memurluk süreci içerisinde tamamlanmalıdır.

Aday memurluk sürecinde bulunan aday memurlar, yapmadıkları askerlik vazifesini tamamlayabilirler. Fakat askerliklerini bitirdiklerinde, aday memurluk süreçleri devam ederler ve geri kalan eğitimlerini tamamlarlar.

Shares:

1 Yorum

  • CÜNEYT YÜNGÜL
    16.08.2018

    merhaba
    aday memurluk süresi emeklilik süresi hesabında sayılıyorumu? teşekkürler.

    Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir