emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Devlet Memuru İçin Aylık Ödeme Çeşitleri

Devlet Memuru İçin Aylık Ödeme Çeşitleri

Çalışan her kişiye aylık ödeme yapılmaktadır. Ülkemizde de kamu hizmeti kapsamında çalışan devlet memurlarına aylık ödemeleri yapılmaktadır. Devlet memuru için aylık ödeme çeşitleri de bu kapsamda önem kazanmaktadır.

Devlet memuru, devletin kapsamında çalışan ve kamu hizmeti yapan kişiye denilmektedir. Devlet memurları ya sözleşmeli olarak ya da Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yılın belirli zamanlarında atanmaktadır. Atanan bu devlet memurlarına devlet aylık ödemeler yapmaktadır.

Devlet memurlarına aylık ödeme çeşitlerinden birisi olan maaş, devlet memurlarına her ayın başında peşin olarak ödenmektedir. Aylık, devlet memurlarına girdikleri kadro karşılığı olarak  hizmetleri için verilen maaştır.

Buradaki aybaşı kavramı her ayın 15’i olarak belirtilmiştir. Bir devlet memuru eğer aylık aldığı ay emekliye ayrılırsa ya da vefat ederse o ay için aldığı aylığı geri ödememektedir. Kadrolu olarak çalışan devlet memurlarının yanında bir de sözleşmeli ve geçici personel olarak çalışan devlet memurları da bulunmaktadır. Sözleşmeli personel için aylık ödemeler sözleşme şartlarına göre yapılmaktadır. Geçici personel için ise aylık ödemeler gün hesabı üzerinden ya da haftalık olarak ödenmektedir.

Ülkemizdeki devlet memurları, hizmet sınıfları, kadro unvanları, kadro derecelerine bağlı olarak ek ödeme almaktadırlar. Bu ek ödemeler devlet memurlarının aylıklarına aylık olarak etki etmektedir. Ayrıca bu ödemelerin oranları kurumdan kuruma farklılık gösterebilir.

Yıl içerisinde bazı devlet memurların görev yerleri değişebilmektedir. Bu görev yeri değişen devlet memurlarının aylık ödemesi işe başladıkları aybaşından itibaren yapılmaktadır. Asil devlet memurları gibi aday memurların da aylık ödemeleri aybaşında yapılmaktadır.

Kademe İlerlemesine Hak Kazananlara Ödenen Aylık

Devlet memuru için aylık ödeme çeşitlerinden birisi de kademe ilerlemesi aylığına hak kazanan kişilere ödenen aylıktır. Bu aylık devlet memurunun kademe ilerlemesi almasından sonraki her ay maaşına ek olarak yansımaktadır. Devlet memurluğu içerisinde derece yükselmesi alma durumu da vardır. Devlet memuru, yeni yükselmiş olduğu dereceye başladığı aydan itibaren yeni aylığını almaktadır.

Devlet memuru için aylık ödeme çeşitleri olarak devlet memurlarına temsil giderleri ödenmektedir. Belirlenmiş olan yetki makamlarını işgal etmiş olan devlet memurlarına görevlerinden dolayı yaptıkları giderleri karşılamak için ödenen paraya denmektedir.

Bu aylıklara ek olarak devlet memurlarına belirli dönemlerde aylıklarına ek olarak ders görevi ücreti ödenmektedir. Ders görev ücreti, okul, kurs gibi eğitim kurumlarında öğretmenlik ya da öğretim üyeliği yapan kişilere ödenen paradır.

Fazla Çalışma Ücreti

Devlet memuru için aylık ödeme çeşitlerinden birisi de fazla çalışma ücretidir. Fazla çalışma ücreti, kanunda yazılı esaslar kapsamında, normal çalışma saatleri dışında çalışmış olan memurlara ödenmekte olan ücrettir.

Devlet memuru için aylık ödeme çeşitlerinin dışında bir de mali ve sosyal hakların kapsamında ödemeler yapılmaktadır. Bu ödemelerin oranları maaşların artışlarına, kurumların yönetmeliklerine göre değişebilmektedir. Bu ödemelerden birisi devlet memurlarına ödenen Sosyal Denge Tazminatıdır. Belediyelerde, belediyelere bağlı kuruluşlarda, il özel idarelerinde çalışmakta olan devlet memurlarına sosyal denge tazminatı ödenmektedir.

Sosyal denge tazminatının aylık en yüksek tutarı en yüksek devlet memurunun aylığının %100’ü kadar olmaktadır. Bu sınırı geçmemektedir.

Devlet memuru için aylık ödeme çeşitlerinin dışındaki bir diğer ödeme de mahalli idareler personeline verilen ikramiyedir. Buna göre, belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlarda ve il özel idarelerinde görev yapmakta olan devlet memurlarına yılda iki kez olmak üzere ödeme yapılabilmektedir.

Devlet memurlarına yapılan diğer bir ödeme yardımı da ölüm yardımıdır. Devlet memurunun eşinin ya da çocuklarının vefatı halinde devlet memuruna, devlet memurunun vefatı halinde ise memurun belirlediği kişiye ölüm yardımı yapılmaktadır.

Yorumlar

  1. GÜLSEN YÜREKTÜRK dedi ki:

    Emekliliği hak etmiş ama çalışmakta olan memurun sosyal denge ödemesi neden yarısı kadar ödeniyor?