emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Bağ-Kur Yapılandırma Dondurma

Bağ-Kur Yapılandırma Dondurma
12.12.2016

Ülkemizde çok fazla sayıda Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan esnaf ve çalışan bulunmaktadır. Bağ-Kur, özelde ya da devlette çalışma imkanı bulunmayan kişilerin sigorta kapsamına alır ve bu sayede bu kişiler prim ödeyerek emekliliğe hak kazanır ve indirimli sağlık hizmetinden faydalanırlar. Bağ-Kurluları ilgilendire en önemli konulardan birisi de Bağ-Kur yapılandırma dondurmadır.

Bilindiği üzere torba kanun kapsamında Bağ-Kur borçları silinmektedir. Bu torba kanuna göre 12 ay ya da daha fazla süreyle borcu bulunan Bağ-Kur borçlularının borçları silinecektir. Bağ-Kur borçlarının silinmesi için bir başvuru tarihi bulunmamaktadır. Bu yüzden kişiler her zaman gereken evraklarla birlikte başvurularını yapabilmektedirler.

Bağ-Kur sildirme ve dondurma aynı manaya gelmektedir. Bağ-Kur affı kapsamında borçlar silinir ve hizmetler dondurulur. Bu yüzden aynı kapsam alanına girmektedir. Bağ-Kur borçları silinen ve ayrıca hizmetleri dondurulmuş olan kişiler ya da bu kişilerin hak sahipleri talep ettikleri zaman bu süreleri tekrar ihya edebilmektedirler, yani diğer bir deyişle dondurulmuş olan süreleri canlandırırlar. Burada ödeme gibi bir zorunluluk yoktur. Kişinin hizmete ihtiyacı varsa ödemesine devam edebilir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Bağ-Kur yapılandırılan ve daha sonradan dondurulmuş olan süreler için tekrar ödeme imkanı bulunmaktadır. Daha önceden dondurulmuş olan borç tekrar ödenmek isterse, ödenecek olan tutar talep tarihinde geçerli olan prime esas kazançlar üzerinden hesaplanmaktadır. Yani kısacası başvuru tarihinde geçerli olan primler üzerinden hesap yapılır. Hesaplanmış olan bu tutar, sigortalı kişiye ya da sigortalı kişinin hak sahiplerine tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde peşin olarak ödenmelidir.

Bağ-Kur affı ile durdurulmuş olan süreler sigortalılık kapsamında değerlendirilemez. Sigortalılıkları durdurulmuş olan bu kişiler daha sonrasında sigortalı bir işe girebilirler. Bu durumda çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bir süre sonra tekrar başlatılır.

Bağ-Kur Dondurmadan Kimler Faydalanabilir?

Bağ-Kur yapılandırma dondurmadan faydalanabilecek kişiler; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ya da bağımsız çalışan kişiler faydalanabilmektedir. Bu kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt ve tescilleri yapılmışsa ve söz konusu maddenin resmi gazete yayımlanması itibariyle 12 ay ve daha fazla süreyle borçları olması gerekmektedir. Böylece Bağ-Kur yapılandırmadan faydalanabilirler.

Bağ-Kur dondurma emeklilik için de önemli yer kaplamaktadır. Sigortalı olan kişi ya da bu kişinin hak sahipleri emekli olacaklarında, istedikleri takdirde durdurulan Bağ-Kur sürelerinin tamamını ihya ile satın alabileceklerdir.

Bağ-Kur Borcu Dondurma İçin Başvurma

Bağ-Kur borcu bulunanlar, bu konu ile alakalı olan maddenin resmi gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kendi dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmalıdırlar. Bağ-Kur borcunun yapılandırılması ve dondurulması için bir dilekçe yeterli olmaktadır. Bağ-Kur dondurma için lazım olan bu dilekçeyi gittiğiniz kurumlarda bulabilmeniz mümkündür.

Bağ-Kur dondurma için gerekli olan dilekçenin biz örneği aşağıdaki gibidir:

T.C.

……………………….SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

          …………………………SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

                                                          ………………………………..

Kurumunuzda …………………………… Bağ-Kur numarası …………………………………. ve T.C. Kimlik numarası ile Bağ-Kur tescilim vardır. …./…./….. tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “6645 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun’un 56. Maddesiyle 5510 Sayılı Kanun’a eklenen geçici Ek-63’üncü maddeye istinaden 2015/Nisan sonu itibariyle Bağ-Kur borcum 12 aydan fazla olduğu için  borçlarımın silinerek hizmetlerimin dondurulmasını talep ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

                                              Adı Soyadı

                                                        İmza

TC Kimlik Numarası:

Bağ-Kur No:

Adres ve İletişim Bilgileri: 

Ek: Kimlik Fotokopisi

Yorumlar

 1. İbrahim dedi ki:

  Ben bakur yatıracak param kalmadı dondura bilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Aktif vergi mükellefiyetiniz devam ettiği sürece bağkuru dondurma hakkınız bulunmuyor.