emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2017 Asgari Geçim İndirimi

2017 Asgari Geçim İndirimi

Asgari Geçim İndirimi, kişinin medeni durumuna ve sahip olduğu çocuk sayısına göre değişiklik gösteren ve 16 yaşından olup büyük çalışan herkesin asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıyla elde edilen indirime denir. İşçinin sayılan bu durumlarına göre asgari geçim indiriminde artış ya da azalma yaşanabilir. Asgari geçim indirimi çalışan kişiye devlet adına işveren tarafından ödenir ve bu işverenin gelir vergisinden düşer.
Asgari geçimi indirimi, her yılın ilk yarısı için geçerli olan asgari ücret üzerinden hesaplanarak tüm yıl için uygulanmaktadır. Eğer yılın ikinci yarısında asgari ücrette değişiklik olursa, bu asgari geçim indirimini etkilemez.

1 Ocak 2016 sonrası için uygulanmaya başlanan asgari geçim indirimini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz: (Asgari ücret; 2016 yılı için aylık 1.647 TL, yıllık ise 19.764 TL olarak dikkate alınmıştır.)
yazi

Tablodaki oranlara ve indirim miktarlarına bakıldığında evliliğin olmasıyla ve kişinin sahip olduğu çocuk sayısının artmasıyla aylık indirim tutarı da artış göstermektedir.

Asgari Geçim İndiriminden Kimler Yaralanabilir?

 • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler asgari geçim indiriminden faydalanabilir. (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).
 • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler asgari geçim indiriminden faydalanabilir.
 • Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) asgari geçim indiriminden yararlanır.

Asgari Geçim İndiriminin Hesaplanması

Asgari geçim indiriminin hesaplanmasında asgari ücretin belirlendiği takvim yılının başında asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık olarak indirim uygulanır. Hangi kesim için ne kadar miktarda indirim uygulandığı aşağıdaki gibidir:

 • İşçinin kendisi için %50
 • Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10
 • Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5
 • Üçüncü çocuk için %10
 • Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5’er asgari geçim indirimi uygulanmaktadır.

Uygulanan bu asgari geçim indirimi matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için %15’lik orandan işlem görür. %15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünür ve böylece işçiye her ay ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bulunmuş olur.

18 yaşından büyük olup çalışmayan ve öğrenim görmeyen çocuk için Asgari Geçim İndirimi alınır mı?

Mükellef sayılan kişiyle birlikte oturan ve mükellef tarafından bakılan 18 yaşından küçük veya 18 yaşından büyük ve öğrenim gören çocuklar için Asgari Geçim İndirimi alınabilir.

Asgari Geçim İndiriminden Kimler Yararlanamaz?

 • Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilenler asgari geçim indiriminden yararlanamaz. Bunlar; a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar. b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler. c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri. d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar. e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
 • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler asgari geçim indiriminden faydalanamaz.
 • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler asgari geçim indiriminden faydalanamaz. (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler)
 • Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar asgari geçim indiriminden faydalanamaz.

Boşanmış Kişiler Çocukları İçin Asgari Geçim İndiriminden Faydalanabilir mi?

Boşanmış ailelerde çocuk ya da çocuklar hangi aile bireyi üzerinden sağlık sigortasından yararlanıyorsa Asgari Geçim İndirimini o kişi almaya hak kazanır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.