emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2022 SGK ve GSS Primleri Ne Kadar Oldu?

2022 SGK ve GSS Primleri Ne Kadar Oldu?
SGK
16.07.2022

2022 yılı temmuz ayında asgari ücretin zamlanması ile birlikte birçok başlıkta artış yaşandı. SGK ve GSS primleri yeniden hesaplanarak SGK’ya yatırılacak. Sağlık hizmetlerinden faydalanmanın yanı sıra emeklilik hakkı için de önem arz eden prim ödemeleri, asgari ücret üzerinden tespit edilir ve her ay için 30 gün olarak hesaplanır.

1 Temmuz 2022 ve 31 Aralık 2022 arasında asgari ücret üzerinden ödenecek prim hesabı şu şekilde yapılır.

Asgari Ücret6.471,00 TL
SGK Primi905,94 TL
İşsizlik Sigortası Primi %164,71 TL
Kesintiler Toplamı970,65 TL
Net Asgari Ücret5.500,35 TL

1 Temmuz 2022 ve 31 Aralık 2022 arasında asgari ücretin işverene maliyet hesabı şu şekilde yapılır.

Asgari Ücret6.471,00 TL
SGK Primi İşveren Payı %15,51.003,01 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı%2129,42 TL
İşverene Toplam Maliyet7.603,43 TL

2022 BAĞ-KUR Primleri Ne Kadar Oldu?

İsteğe bağlı sigorta kolu olan BAĞ-KUR primleri, aylık kazancın %32’si oranındadır. %32’lik primin dağılımı;

 • %20’si Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası,
 • %12’si Genel Sağlık Sigortasıdır.

4B prim ödemeleri asgari ücret üzerinden hesaplandığında en düşük 1.908,95 TL ve en yüksek 14.317,09 TL olabilir.

2022 Tarım BAĞ-KUR Prim Ödemeleri

Tarım BAĞ-KUR kapsamında olanlara ek 5.madde kapsamına giren sigortalılar primlerini kendileri öder. 2022 yılından itibaren uygulamaya alınan sistem sayesinde ilgili kişiler Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kere taksitle prim ödeme imkânına sahip olacak. Buna göre;

 • Ocak Haziran dönemde ait prim ödemeleri Temmuz ayı içinde ve
 • Temmuz-Aralık dönemine ait prim ödemeleri 2023 Ocak ayı içinde ödenebilecek.

Son ödeme tarihi hafta sonu veya resmi tatillere denk gelen işlemler, bir sonraki ilk iş gününe kadar herhangi bir faiz işletilmeden anlaşmalı noktalar aracılığıyla yapılacak. 

BAĞ-KUR Primi Ödenmezse Ne Olur?

BAĞ-KUR primlerinin zamanında ödenmemesi halinde faiz işletilir. İki ay ve daha fazla süre boyunca prim ödenmemesi halinde sigortalı kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanamaz. Primlerini düzenli ödemeyenler %5’lik indirimden faydalanamaz.

 • 2021 yılından itibaren 4B borçları için icra ve haciz işlemleri başlatılmaz.

Faiz işletilen borçlara yönelik olarak dönemsel çeşitli aflar ve yapılandırmalar devreye sokulmaktadır. Birikmiş BAĞ-KUR primleri kredi kartıyla dijital ortamda kolay ve güvenli bir şekilde ödenebilir.

Bağımsız Çalışanlarda Prim Ödeme ve Tahsilat İşlemleri

Bağımsız çalışanlar için prime esas kazanç beyanları form üzerinden şahsen ya da e-Devlet Kapısı üzerinden tamamlanabilir. Her ay için ödenmesi gereken primler ilgili ayı takip eden ayın son gününe kadar anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri veya kredi kuruluşları aracılığıyla yapılabilir. Dijital hizmetleriyle hayatı kolaylaştıran e-SGK üzerinden prim ödemeleri gerçekleştirilebilir.

 • Primlerini düzenli ödeyen bağımsız çalışanlar, aylık ödemelerinde 5 puanlık indirime hak kazanır.
 • 5 puanlık kısma karşılık gelen tutar hazine tarafından karşılanır.

Genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan, 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük ve ilk defa sigortalı olanların primleri 12 ay boyunca prime esas kazancın altı sınırından hesaplanmak şartıyla hazine tarafından ödenir.

2022 Genel Sağlık Sigortası Primi Ne Kadar?

2022 Yılı GSS primleri asgari ücretin artması ile birlikte zamlanmıştır. Sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşların yanı sıra herhangi bir kapsamda güvencesi bulunmayanlara ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere sağlık hizmetlerinden faydalanma imkânı sunan GSS primi 2022 yılı için aylık tutarları şöyle;

01/07/2022 – 31/12/2022 arası için194,13 TL
01/01/2022 – 30/06/2022 arası için150,12 TL
01/01/2021 – 31/12/2021 arası için107,33 TL
01/01/2020 – 31/12/2020 arası için88,29 TL
01/01/2019 – 31/12/2019 arası için76,75 TL
01/01/2018 – 31/12/2018 arası için60,89 TL
01/04/2017 – 31/12/2017 arası için53,33 TL
 • GSS primi ödeyecek maddi gelire sahip olmayanlar ise ikamet adreslerinde hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilirler.

Gelir testi yaptıranların aile içinde kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin 1/3’ünün altında kalması halinde GSS primleri devlet tarafından ödenir. Bu kişiler devlet ve üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilirler.

2012 yılından itibaren zorunlu hale getirilen GSS, sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlar. 18 yaşını dolduran, eğitim hayatına devam etmeyen ve çalışmayan vatandaşlar kendi GSS primlerini ödemekle yükümlüdür.

GSS’li olma şartı aranmayan sağlık hizmetleri hangileridir? Acil haller ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak sunulan sağlık hizmetlerinde vatandaşın GSS’li olma şartı aranmaz. 9 Nisan 2020 tarihinde uygulamaya alınan hükümle pandemi olguları ve koronavirüse bağlı olarak gelişen acil sağlık hizmetlerinde sosyal güvence aranmaz.

GSS Borç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

GSS borç sorgulama işlemi e-devlet Kapısı üzerinden kolay bir şekilde yapılabilir. Bunun için kullanıcının e-devlet şifresi bulunması ve ilgili uygulamanın akıllı cihaza indirilmiş olması gerekir.

 • www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu adresi üzerinden Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama işlemi yapılabilir.

GSS’li vatandaşlar herhangi bir sağlık sorununda muayene olmak ve gerekli görülen tedavinin uygulanması aşamasında ek ücret ödemek durumunda kalmazlar. Uygulama ülke genelinde geçerlidir.

9 Haziran 2021 tarihinde salgın sebebiyle alınan tedbirler kapsamında GSS prim borçları vatandaşın başvurusuna gerek kalmadan yapılandırılmıştır. Vadesi gelen ve yapılandırılan GSS primleri anlaşmalı bankalar aracılığıyla kolay bir şekilde ödenebilir.

Şartlı Sağlık Yardımı ŞSY Nedir?

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlardan 0-6 yaş arası çocukların düzenli sağlık kontrolünden geçirilmesi,  anne adaylarının hamilelikleri boyunca sağlık kontrollerini aksatmaması ve doğumlarının hastanede gerçekleşmesi için PTT aracılığıyla düzenli ödeme yapılır.

 • Çocuk başına ödenen yardım tutarı 45 TL olup her ay için hesaplanarak iki ayda bir ödenir.

Şartlı sağlık yardımı hizmetinden faydalanmak için hanede yaşayan hiç kimsenin sosyal güvenliği bulunmaması, Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan kontrol takvimine uyum sağlanması ve hanenin bu yardıma ihtiyacı olduğunun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri tarafından onaylanmış olması şartları aranır.

Doğum ve Askerlik Borçlanmasında En Düşük Prim Tutarı Ne Kadar?

Doğum ve askerlik borçlanması sebebiyle prim borcuna girenler, günlük en düşük 68,90 TL ve en yüksek 520,00 TL üzerinden hesaplamaya tabi tutulacak. Dönemsel işlerde çalışanlar prim günlerinin 30 güne tamamlanması için eksik günlerini kendileri ödüyorlar.

 • Ev işlerinde çalışanların sigorta primini on günden az kapsamında ödüyorsanız 1 günlük çalışma karşılığı ödeyeceğiniz prim tutarı 4,31 TL olacaktır.
 • Ek-9 10 günden fazla prim ödemesi kapsamında geçmiş dönem sigorta prim borcunuz varsa ve ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primini düzenli olarak ödemiyorsanız aylık olarak ödeyeceğiniz ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların sigorta primi tutarı: 2.426,63 TL
 • Ev hizmetleri sigorta primi 2022 tutarlarını düzenli ödemeniz ve SGK ek 9 10 günden fazla kapsamında geçmiş dönem borcunuz yoksa 5510/5 puanlık indirimle birlikte aylık prim ödemeniz 2.103,00 TL olacaktır.

Yine ev hizmetlerinde çalıştırılan ve ayda 10 gün sigortalı gösterilenler iş kazaları ve meslek hastalıkları riskine karşı sigorta primi ödeyebilirler. Prim tutarı 2022 yılı için günlük 4,31 TL olarak belirlenmiştir.

Emzirme Ödeneği Nedir? 2022 Emzirme Ödeneği Ne Kadar?

SGK prim ödemeleri tam olanlar devlet tarafından sunulan çeşitli yardım ve ödeneklerden faydalanabilirler. Emzirme ödeneği çalışan ve doğrum yapan annelere veya kendi çalışmayan ancak eşi sigortalı olan ailelerde babaya ödenen bir haktır.

 • 4A ve 4B kapsamında olanlara ödenen miktar 2022 yılı için 316 TL olarak belirlenmiştir.

4C kapsamında sigortalı olanlar kendi çalıştıkları kurumun belirlediği ek ödeneklerden faydalanır. Emzirme ödeneği canlı doğum sonrasında her çocuk için 1 defaya mahsus olarak hesaba yatırılır.

Cenaze Ödeneği Nedir? 2022 Cenaze Ödeneği Ne Kadar?

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle vefat eden sigortalıların, sürekli iş görmezlik geliri olanların ve yaşlılık aylığı alanların ölüm halinde hak sahiplerine ödenen ücret 2022 yılı için 1.250 TL’dir.

Geçici İş Görmezlik Ödeneği Nedir? 2022 Geçici İş Görmezlik Ödeneği Ne Kadar?

Meslek hastalığının yanı sıra analık ve diğer hastalık hallerinde istirahatli sayılan sigortalılara ödenen tutar günlük asgari kazanç üzerinden hesaplanır.

 • 2022 yılı için sigortalılara ödenecek miktar günlük 166,80 TL olurken
 • Bu rakam çırak ve öğrenciler için günlük 83,40 TL olarak belirlenmiştir.

GSS Borç İtirazı Nereye Nasıl Yapılır? İtiraz Dilekçesi

SGK Çocuk Yardım Parası Ne Kadar, Başvuru Şartları

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Ne Kadar Oldu?

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.