SGK

2024 SGK ve GSS Primleri Ne Kadar Oldu?

SGK ve GSS primleri 2024 yılında ne kadar oldu. Prim borçları sorgulama ve ödeme ile alakalı tüm detayları yazımızda hazırladık. İşte SGK ve GSS primi ile alakalı merak ettiğiniz ayrıntıların cevapları…

SGK PRİMİ NEDİR?

SGK primi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen ve çalışanların sosyal güvenlik haklarını sağlayan bir ödemedir. SGK primi çalışanın maaşına, sigortalılık süresine, sigorta türüne ve sigorta kollarına göre değişmektedir. SGK primi; sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Her ayın sonuna kadar ödenmelidir. SGK primi ödemeleri, e-SGK sistemi üzerinden yapılabilir.

Sigorta primi; çalışanın emeklilik, malullük, ölüm, sağlık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı gibi risklere karşı korunmasını sağlayan bir ödemedir. Sigorta primi, işveren ve işçi tarafından ödenir. Sigorta primi oranları, sigorta kollarına göre farklılık gösterir.

2024 yılı sigorta primi oranları şu şekildedir:

 • Emeklilik, malullük ve ölüm sigortası: İşveren için %11,5, işçi için %9
 • Sağlık sigortası: İşveren için %7,5, işçi için %5
 • Analık sigortası: İşveren için %2, işçi için %0
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigortası: İşveren için %0,5 ile %6,5 arasında, işçi için %0
 • İşsizlik sigortası primi: İşsizlik sigortası primi, çalışanın işsiz kalması durumunda işsizlik ödeneği almasını sağlayan bir ödemedir. İşsizlik sigortası primi, işveren ve işçi tarafından ödenir. İşsizlik sigortası primi oranı, 2024 yılında işveren için %2, işçi için %1’dir.
 • Damga vergisi: Damga vergisi, çalışanın maaşının üzerine uygulanan bir vergidir. Damga vergisi, sadece işçi tarafından ödenir. Damga vergisi oranı 2024 yılında %0,759’dur.

2024 SGK PRİMİ NE KADAR OLDU?

2024 yılında SGK primi, asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Asgari ücret, 2024 yılında 17.002,12 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2024 yılında SGK primi şu şekilde hesaplanabilir:

 • Sigorta primi: 17.002,12 TL x (%11,5 + %7,5 + %2 + %0,5) = 4.100,5125 TL
 • İşsizlik sigortası primi: 400,05 TL
 • Toplam: 4.503,06 TL

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANIN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti, işçinin maaşı ve işverenin ödeyeceği SGK primi toplamıdır. Buna göre 2024 yılında asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti şu şekilde hesaplanabilir:

 • Brüt Asgari Ücret: 20.002,50 TL
 • SGK Primi (İşveren Payı – %20,5): 4.100,5125 TL
 • İşveren İşsizlik Sigorta Primi ( %2): 400,05 TL
 • İşverene Toplam Maliyet: 24.503,06 TL
 • İşverene Toplam Maliyet (5 Puanlık İndirim): 23.502,94 TL

SGK PRİMİ NASIL ÖDENİR?

SGK primi, her ayın sonuna kadar ödenmelidir. SGK primi ödemeleri, e-SGK sistemi üzerinden yapılabilir. e-SGK sistemi, SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr üzerinden erişilebilir. e-SGK; işveren ve işçilere SGK primi ödeme, borç sorgulama, hizmet dökümü alma, emeklilik başvurusu yapma, sağlık hizmetleri sorgulama gibi birçok işlemi kolayca yapma imkanı sunmaktadır.

SGK primi ödemek için e-SGK sisteminde şu adımları izlemek gerekir:

 1. e-SGK sisteminde ‘‘İşveren’’ veya ‘‘Sigortalı’’ olarak giriş yapmak.
 2. ‘‘Prim Borcu Sorgulama’’ menüsüne tıklamak.
 3. ‘‘Ödeme Yap’’ butonuna tıklamak.
 4. Ödeme yapılacak banka veya PTT seçeneğini seçmek.
 5. Ödeme yapılacak tutar ve dönem bilgilerini girmek.
 6. Onayla butonuna tıklamak.
 7. Ödeme yapılacak banka veya PTT’nin web sitesine yönlendirilmek.
 8. Ödeme işlemini tamamlamak.

SGK PRİMİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

SGK primi ödenmediği takdirde hem işveren hem de işçi için bazı yaptırımlar uygulanmaktadır. SGK primi ödenmediği durumlarda şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

 • SGK primi ödenmeyen dönem, çalışanın sigortalılık süresine sayılmaz. Bu da çalışanın emeklilik hakkını kaybetmesine veya geciktirmesine neden olur.
 • SGK primi ödenmeyen çalışan sağlık hizmetlerinden yararlanamaz. Çalışanın kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler, hastaneye gittiklerinde ücret ödemek zorunda kalırlar.
 • SGK primi ödenmeyen işveren, SGK tarafından cezai işleme tabi tutulur. İşveren, ödenmeyen prim tutarının üzerine gecikme zammı ve gecikme cezası ödemek zorunda kalır. Ayrıca işveren, hapis cezası veya idari para cezası alabilir.

Saatlik Asgari Ücret Tutarları : https://www.ssk.biz.tr/saatlik-asgari-ucret/

GSS PRİMİ NEDİR?

GSS primi, ‘’Genel Sağlık Sigortası’’ primi anlamına gelir. GSS primi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen ve kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan bir ödemedir. Kişilerin gelir durumuna, sigortalılık statüsüne ve sigorta kollarına göre değişmektedir. GSS primi, asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

2024 GSS PRİMİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2024 yılında 17.002,12 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2024 yılında GSS primi şu şekilde hesaplanabilir:

Çalışanlar İçin GSS Primi

Çalışanlar, 4/A sigortalısı olarak adlandırılır. Çalışanların GSS primi, işveren ve işçi tarafından ödenir. GSS primi oranı, 2024 yılında işveren için %7,5, işçi için %5’tir.

 • İşverenin ödeyeceği GSS primi: 17.002,12 TL x %7,5 = 1.275,15 TL
 • İşçinin ödeyeceği GSS primi: 17.002,12 TL x %5 = 850,10 TL
 • Toplam: 2.125,1 TL

Çalışmayanlar İçin GSS Primi

Çalışmayanlar, 4/B sigortalısı olarak adlandırılır. Çalışmayanların GSS primi, kendileri tarafından ödenir. GSS primi oranı, 2024 yılında %12’dir. Ancak çalışmayanların gelir durumuna göre GSS primi tutarı farklılık gösterir.

Çalışmayanların gelir durumu, hane halkı geliri ve hane halkı sayısı ile belirlenir. Hane halkı geliri, kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin toplam geliridir. Hane halkı sayısı, kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin toplam sayısıdır. Buna göre 2024 yılında çalışmayanlar için GSS primi şu şekilde hesaplanabilir:

 • Hane halkı geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlar için GSS primi: 17.002,12 TL x %12 x 1/3 = 680 TL
 • Hane halkı geliri asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olanlar için GSS primi: 17.002,12 TL x %12 x 2/3 = 1360 TL
 • Hane halkı geliri asgari ücretin iki katından fazla olanlar için GSS primi: 17.002,12 TL x %12 = 2040 TL

MAVİ KARTLILAR İÇİN GSS PRİMİ NE KADAR?

Mavi kartlılar, Türk vatandaşlığından çıkmış ancak mavi kart sahibi olarak Türkiye’de yaşayan kişilerdir. Mavi kartlıların GSS primi, kendileri tarafından ödenir. GSS primi oranı, 2024 yılında %12’dir. Ancak, mavi kartlıların GSS primi tutarı, asgari ücretin iki katı üzerinden hesaplanır.

Buna göre 2024 yılında mavi kartlılar için GSS primi şu şekilde hesaplanabilir:

Mavi kartlılar için GSS primi: 17.002,12 TL x %12 = 2040 TL

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN GSS PRİMİ NE KADAR?

Yabancı uyruklular, Türkiye’de ikamet eden ve yabancı kimlik numarası olan kişilerdir. Yabancı uyrukluların GSS primi, kendileri tarafından ödenir. 2024 yılında yabancı uyruklular için GSS primi şu şekilde hesaplanabilir:

 • Yabancı uyruklular için GSS primi: 17.002,12 TL x %12 = 2040 TL

GSS PRİMİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

GSS primi, her ayın sonuna kadar ödenmelidir. GSS primi ödenmediği takdirde hem SGK hem de vergi dairesi tarafından cezai işleme tabi tutulur. GSS primi ödenmediği durumlarda şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

 1. GSS primi ödenmeyen kişi, sağlık hizmetlerinden yararlanamaz. Kişi, hastaneye gittiğinde ücret ödemek zorunda kalır.
 2. GSS primi ödenmeyen kişi, SGK tarafından borçlu olarak görülür. Kişi, ödenmeyen prim tutarının üzerine gecikme zammı ve gecikme cezası ödemek zorunda kalır.
 3. GSS primi ödenmeyen kişi, vergi dairesi tarafından borçlu olarak görülür. Kişi, ödenmeyen prim tutarının üzerine vergi ziyai cezası ödemek zorunda kalır.

GSS BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

GSS borç sorgulama, kişinin SGK’ya olan GSS primi borcunu öğrenmesini sağlayan bir işlemdir. GSS borç sorgulama e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilir.

GSS borç sorgulama yapmak için e-Devlet sisteminde şu adımları izlemek gerekir:

 1. e-Devlet sisteminde T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmak.
 2. ‘’Sosyal Güvenlik Kurumu’’ menüsüne tıklamak.
 3. ‘‘Genel Sağlık Sigortası’’ alt menüsüne tıklamak
 4. ‘‘GSS Prim Borcu Sorgulama’’ seçeneğine tıklamak.
 5. ‘’Sorgula’’ butonuna tıklamak
 6. GSS prim borcu tutarını ve ödeme bilgilerini bu adımlarla görebilirsiniz.
Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir