emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

AGİ Dahil Asgari Ücret Tablosu 2022

AGİ Dahil Asgari Ücret Tablosu 2022

Her yıl asgari ücretin açıklanmasının ardından AGİ tutarı da belli olur. 2022 AGİ dahil asgari ücret ne kadar? “Asgari Geçim İndirimi” olarak kısaltılan AGİ, çalışanlara verilen aile indirimi olarak tanımlanabilir. Kişinin medeni hali, sahip olduğu çocuk sayısı veya bakmakla yükümlü olunan kişilere göre değişiklik gösterebilen rakam, brüt maaş üzerinden hesaplanır.

AGİ Nedir? Ödemeler Kimlere Yapılır?

Kısaca AGİ olarak bilinen “Asgari Geçim İndirimi” çalışan kişilere belli şartlar altında ödenir.

Miktar;

 • Çalışanın medeni durumu
 • Kendisi dışında bakmakla yükümlü olduğu kişilerin varlığı ve
 • Sahip olunan çocuk sayısına göre belirlenir.

AGİ çalışan bireylere aylık olarak ödenir. Çalışanın brüt maaşı üzerinden hesaplanan tutar, asgari ücret arttıkça artar.

AGİ hesaplaması: Sigortalı olarak çalışan 16 yaşından büyük kişilerin, geçimlerini sağlayacak asgari miktarın hesaplanarak toplam gelirden çıkarılarak vergiden muaf tutulması esasına göre yapılır.

AGİ Ödemeleri Kim Tarafından Karşılanır?

Gelir Vergisi Kanununun 61.maddesine esasen, açıklanan ücret dâhilinde maaş alan kişiler AGİ almaya hak kazanırlar. AGİ ödemelerinin tamamı devlet tarafından karşılanır.

Bu bağlamda;

 1. Bekâr çalışanların veya evli olup eşi çalışanların AGİ tutarı maaşın içinde ödenir.
 2. Evli olup da eşi çalışmayan sigortalının AGİ miktarı maaştan ayrı ödenir.

Tamamı devlet tarafından karşılanan AGİ ödemeleri işveren tarafından ödenen vergiden düşürülür. Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olarak çalışan herkes AGİ hakkından faydalanır. Bu hakkın ödenmemesi yasal olarak bir suçtur.

 • Çalışanların AGİ hakkının ödenmemesi iş sözleşmesinin tek taraflı olarak fesih edilmesine geçerli bir sebep olarak gösterilebilir.
 • AGİ hakkı ödenmeyen sigortalı çalışanlar yasal olarak ilgili kuruma başvuruda bulunarak haklarını arayabilirler.

2022 AGİ Dahil Ücret Tablosu

2022 Yılı asgari ücret %50 oranında artış göstermiştir. Tüm ücretlerden AGİ kaldırılmıştır.

 • Brüt 5.004,00 TL
 • Net 4.253,40 TL olarak hesaplanmıştır.
 • Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük) : 166,80 TL

2022 Asgari ücret tablosu;

Asgari Ücret 2022 Yasal Kesintileri
(01.01.2022 – 31.12.2022)
Brüt Ücret5.004,00
Sigorta Primi İşçi Payı700,56  
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı50,04  
Gelir Vergisi Matrahı4.253,40  
Kesintiler Toplamı750,60  
NET ÜCRET (Asgari Ücret)4.253,40

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti 2022

Asgari Ücret5.004,00
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)775,62  
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu100,08  
İşverene Toplam Maliyeti5.879,70  

2022 Asgari Ücretin Yıllık Maliyeti

AylarBrütSSK İşçiİşsizlik İşçiNetToplam Ele GeçenSGK İşverenİşsizlik İşverenToplam Maliyet
Ocak5.004,00700,5650,044.253,404.253,40775,62100,085.879,70
Şubat5.004,00700,5650,044.253,404.253,40775,62100,085.879,70
Mart5.004,00700,5650,044.253,404.253,40775,62100,085.879,70
Nisan5.004,00700,5650,044.253,404.253,40775,62100,085.879,70
Mayıs5.004,00700,5650,044.253,404.253,40775,62100,085.879,70
Haziran5.004,00700,5650,044.253,404.253,40775,62100,085.879,70
Temmuz5.004,00700,5650,044.253,404.253,40775,62100,085.879,70
Ağustos5.004,00700,5650,044.253,404.253,40775,62100,085.879,70
Eylül5.004,00700,5650,044.253,404.253,40775,62100,085.879,70
Ekim5.004,00700,5650,044.253,404.253,40775,62100,085.879,70
Kasım5.004,00700,5650,044.253,404.253,40775,62100,085.879,70
Aralık5.004,00700,5650,044.253,404.253,40775,62100,085.879,70
Toplam60.048,008.406,72600,4851.040,8051.040,809.307,441.200,9670.556,40

AGİ Asgari Ücretin İçinden mi Ödeniyor?

Asgari ücret tespit komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir grup görev yapar. Her yıl 1 Ocak tarihi itibariyle uygulanacak olan ücret artışı Şubat maaşlarına yansıtılır.

Asgari ücretle çalışan sigortalılar için AGİ asgari ücretin içinden mi ödeniyor sorusu merak edilen bir konudur. Burada üzerinde durulması gereken konu asgari ücretin her çalışan için aynı ancak AGİ indiriminin şartlara uygun olarak farklı belirlenmesidir.

 • Maaşını asgari ücret üzerinden alan çalışanlar için ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret tutarı AGİ eklenerek söylenir.

Kısaca asgari ücret alanlar maaşlarından ayrı ekstra bir AGİ ödemesi alamazlar. Her yıl asgari ücretin ne olacağı merakla beklenirken AGİ ödeme detayları hakkında yapılacak yenilikler veya değişiklikler de sigortalı çalışanlar tarafından yakından takip edilir.

AGİ Nasıl Hesaplanır?

AGİ 16 yaşından büyük sigortalı çalışanlar için verilmiş bir haktır. AGİ hesaplaması şu şekilde yapılır.

 1. Mükellefin kendisi için %50
 2. Çalışamadığından herhangi bir geliri olmayan eşi için %10
 3. Çocukların her biri için ayrı ayrı hesaplanmak üzere ilk iki çocuğa %7,5, üçüncü çocuk için %10 ve diğer çocuklar için %5

olarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanmasıyla elde edilecek matrahın gelir vergisi tarifesinin ilk dilimine gelmesi halinde

 • %15’lik çarpımının 12 aya bölünmesiyle hesaplanır.

Elde edilen tutar ödenecek vergiden mahsup edilir.

AGİ’den Kimler Faydalanabilir?

Asgari ücretle çalışanlar için AGİ’den kimler faydalanabilir sorusu geçim şartlarını etkilediği için son derece önemlidir. Asgari Geçim İndiriminden faydalanmanın ilk ve temel şartı sigortalı 16 yaşından büyük çalışanın asgari ücret almasıdır. Daha yüksek ücretten vergilendirilenler bu haktan faydalanamazlar.

Buna ek olarak;

 • Özel sektörde çalışan şoförler
 • Ticaret yapan kişinin yanında çalışanlar
 • Özel şirkette ücretle çalıştırılan inşaat işçileri
 • Gerçek ücretinin hesaplanması mümkün olmayanlar
 • İkametgâhı Türkiye’de olmayanlar
 • 1 yıl içinde 6 aydan az süreyle Türkiye’de ikamet edenler
 • Gayrimenkul kira geliri sahibi yanında çalışanlar
 • Teknoloji Geliştirme Kanunu kapsamında ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar AGİ hakkından yararlanamazlar.

AGİ hesaplaması yapılırken bakmakla yükümlü olarak hesaba dâhil edilen çocukların 18 yaşından küçük ve eğitimi devam edenlerinse 25 yaşını doldurmamış olması şartı aranır.

Aile Durum ve Bildirim Formu Nedir?

AGİ miktarının doğru hesaplanabilmesi için özlük dosyasına yerleştirilen Aile Durum ve Bildirim Formu eksiksiz bir şekilde güncel bilgiler eşliğinde doldurulmalıdır. Hatalı bir beyan AGİ tutarının yanlış hesaplanmasına neden olur.

 • Formda yer alan bilgilerin doğruluğu çalışanın sorumluluğundadır.

Bu nedenle çalışanların formu doldururken hassas davranması son derece önemlidir. Form doldurulduktan sonra sigortalı çalışanın aile durumuyla ilgili değişiklik yaşanması halinde bu bilgi işverene zaman kaybedilmeden verilmelidir.

AGİ hesaplamasını değiştiren durumlar arasında; evlilik, boşanma, doğum ve ölüm sayılabilir. Yeni durumun işverene bildirilmesi halinde AGİ yeniden hesaplanır.

Ücretsiz İzinde AGİ Ödenir mi?

Ücretsiz izne çıkan çalışanlara maaş ödemesi yapılmaz. Bu nedenle gelir vergisi kesintisine tabi bir ödeme söz konusu değildir. Ödeme söz konusu olmayan yani ücretsiz izne ayrılmış çalışanın AGİ ödemesi alması söz konusu değildir.

Kısa Çalışma Ödeneği Alanlara AGİ Ödenir mi?

Aynı ücretsiz izinde olduğu gibi kısa çalışma ödeneği alanlar da AGİ hakkından faydalanamazlar. Eşi çalışmayan ve kendisinin de herhangi bir geliri olmayan kişiler AGİ’den yararlanabilirler.

Evlat Edinilen Çocuklar İçin AGİ Hesaplanır mı?

Asgari Geçim İndirimine tabi tutulan sigortalılar için nafaka verilen, evlat edinilen, anne ya da babasını kaybetmiş torunlar için mükellefle aynı evde oturan çocuklar AGİ hesaplamasına dâhil edilir.

Emekli Olduktan Sonra SGK Kapsamında Çalışanlar AGİ Hakkından Faydalanabilir mi?

Emekli olduktan sonra çalışanlar “Sosyal Güvenlik Destekleme Primi” kapsamında değerlendirilirler. Bu kişiler AGİ hesaplamasından faydalanabilirler.

AGİ Ne Zaman Ödenir?

Sigortalı çalışanın işe girdiği andan itibaren AGİ ödemeleri hesaplanır ve sigortalıya ödenir. 

Birden Fazla İşverenle Çalışan Sigortalının AGİ Ödemesi Kim Tarafından Yapılır?

Sigortalının birden fazla işverenle çalışması halinde AGİ ödemesi en yüksek geliri elde ettiği kurum tarafından yapılır. Sigortalının en yüksek ücreti aldığı yer belirlenemiyorsa indirimden faydalanacağı kurumu sigortalı çalışan seçer. Sigortalının birden fazla yerden AGİ aldığı tespit edilirse indirim tutarlarına ek olarak gecikme zammı ve cezası tahsil edilir.

AGİ asgari ücret tablosu 2022 yılında yetkililer tarafından yapılacak görüşmeler ve alınacak kararlar sonrasında güncellenecektir.

Yorumlar

 1. Serkan ay dedi ki:

  Agi ye neden zam yapılmıyor senelerdir aynı rakam üzerinden agi ödemesi yapılıyor agi vergi iadesi kaldırılıp onun yerine getirildi zamlı maaşa göre vergi iadesi doldurmuş olsak daha yüksek ödeme alırız hakkımız yeniyor

 2. Murat işibol dedi ki:

  Vergi indirimi emekli olupta çalışan evli eşi çalışmayan 2 çocuklu bir kişi nekadar alır