emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Apartman Görevlisi Maaşı Ne Kadar?

Apartman Görevlisi Maaşı Ne Kadar?
27.10.2016

Apartman görevlisinin yönetmelikte belirtilen tanımına bakacak olursak ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi, bunlara ek olarak bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişiye apartman görevlisi diğer bir deyişle konut kapıcısı denmektedir.
Asgari ücret oranları açıklanırken bazı kesimlerin maaşlarının da ne derecede artacağı merak konusuydu aslında. Bunlardan birisi de apartman görevlileriydi. Her sene değişen oranlarla birlikte bu seneki asgari ücret oranları da kesintileriyle birlikte açıklandı.
2016 yılının net ve brüt asgari ücret tutarlarının açıklanmasıyla birlikte 2016 yılında apartman görevlilerinin de alacakları maaş oranı belli oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 31 Aralık 2015’te 29576 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2016 yılındaki asgari ücret tutarları açıklandı. Buna göre; 1 Ocak 2016 ve 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki net asgari ücret 1.300,00 TL ve brüt asgari ücret ise 1.647,00 TL olarak belirlendi.

Aslında apartman görevlilerine ödenen net ücret diğer asgari ücretli çalışanlara göre biraz farklılık göstermektedir. Bunun en büyük sebebi ise apartman görevlilerinin gelir vergisinden muaf sayılmasıdır. Gelir vergisinin yanında apartman görevlileri damga vergisinden de muaftır ve böylece maaş kesintileri diğer çalışanlara göre daha azdır.

Bu esaslara göre 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında apartman görevlilerinin maaşı şu şekilde olmaktadır:

oran

2016 yılının birinci ve ikinci dönemi için konut apartman görevlilerinin alacağı net asgari ücret ise gerekli çıkarımlar yapıldığında 1.400,00 TL olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıda belirtildiği gibi bekar bir çalışan için 2016 yılındaki net asgari ücret 1.300,00 TL olmakta iken apartman görevlileri gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olduğu için 1.400,00 TL civarında net ücret alacaklardır.

%15,5 civarındaki Sosyal Güvenlik Primi 5510 sayılı Kanuna göre 5 puan indiriminde faydalanmaya hak kazanan işverenler için hesaplanmakta olan orandır. Belirtilen 5 puanlık prim indiriminden faydalanamayanlar için ise bu oran %20,5 olarak geçmektedir. Bunlara ek olarak Sosyal Güvenlik Priminin 100,00 TL’lik kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Genel olarak apartman görevlilerinin maaşlarına bakıldığında oranlar bu şekilde. Fakat bunların yanın da bir de apartman görevlilerinin sorumluluklarını ve çalışma sürelerini açıklamakta fayda var. Peki apartman görevlilerin tam olarak sorumlulukları nelerdir?

Apartman Görevlilerinin Sorumlulukları

Konut Kapıcısı Yönetmeliğine apartman görevlilerinin görev ve sorumluluklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak, gereken ısıyı ayarlamak ve söndürmek,
 • Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak, temizliğinden sorumlu olmak,
 • Ana taşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,
 • Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,
 • Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
 • Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,
 • Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,
 • İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

Apartman Görevlilerinin Çalışma Süresi

Çalışma süresi, apartman görevlisinin ya da konut kapıcısının işte geçirdiği zaman olarak tanımlanmaktadır.
Apartman görevlilerinin çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saate denk gelmektedir. Bu süre çalışma biçimine göre apartman yöneticisi tarafından sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi ise çalışma süresinden sayılmaz, yani 45 saatlik kısmın dışındadır.

Yorumlar

 1. berat kose dedi ki:

  apartman görevlisine ilave ödemeler karar defterine yazılmak suretiyle mi yapılmalı veya yönetim kurulu kendi keyfiyeti ile uygun görmek sureti ile ödeme yapabilir mi?

  teşekkürler