emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 En Düşük ve En Yüksek Sigorta Primi Ne Kadar Oldu?

2021 En Düşük ve En Yüksek Sigorta Primi Ne Kadar Oldu?

2021 yılında en düşük ve en yüksek sigorta prim ödemesi, asgari ücret artışıyla birlikte, sadece Bağkur sigortalılarının ödediği sigorta prim miktarı değil, aynı zamanda SSK’lıların ödediği sigorta prim tutarları da yani 4A da değişmiştir. 4A kapsamında olanlar bir işverene bağlı olarak çalıştıkları için bu statüde olanlar Bağkur’da olanlar gibi ödemelerini kendileri yapmazlar, prim ödemeleri işveren tarafından ödenmektedir. Yeni asgari ücret brüt tutarı aylık 3557 TL, asgari ücretin işverene maliyeti 4203 TL, sigorta primine esas teşkil eden kazancın üst sınırı ise aylık 26,831 TL olarak belirlenmiştir.

Belirlenen yeni asgari ücrete göre işverenler Sosyal Güvenlik Kurumu 4A kapsamında çalışanları için alt sınır olarak günlük 119,25 TL ödemek zorundadır. Aylık ise 3577,50 TL yapan bu tutar üzerinden yüzde 32 oranında en düşük sigorta primi ödemesi yapılmaktadır. En üst sınır ise günlük 894,38 TL, aylık ise 26,831 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda da asgari ücretin 7,5 katı kapsamında 4A kapsamında olan sigortalılar için en üst sınırdan prim ödemesi yapılabilmektedir. Yani özetlemek gerekirse en düşük sigorta primi günlük 119,25 TL, en yüksek sigorta primi ise 894,38 TL olarak belirlenmiştir.

Sigorta Primi Nedir?

Sigorta prim tutarlarının ödenmesi sosyal güvenlik hizmetleri ve emeklilik hakkı elde etmek için oldukça önemlidir. Sigorta primleri, sigorta durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bu konuda sigorta primleri dikkate alınacak belirli kriterler dahilinde belirlenir. Sigorta primi temelde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan aylık ödemeyi ifade eder. Bu miktar 4A’nın altındaki çalışanların toplam maaşına göre belirlenir. 4B kapsamında olan çalışanlar için ise hesaplama yöntemi farklıdır. Sigorta primleri yalnızca kişisel kimliğe dayalı ödemelerdir. Sosyal güvenlik kurumlarında her sigorta dalının farklı bir adı vardır ve sigorta primlerinin ödeme şekli her statüye göre değişir.

2021 Özel Sektör ve Yarım Gün Çalışanları Sigorta Prim Ödemesi Ne Kadar Oldu?

2021 yılı özel sektör ve yarım gün sigorta primleri ödemeleri de yeni belirlene asgari ücrete göre değişmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıla ilişkin sigorta primleri ve ödeneklerin tutarlarına göre 2021’de evde gündelikçi çalıştıranlar, sigorta ve sağlık primini kendileri ödeyenler bu tutarlar üzerinden ödeme yapmak zorundadır. Ev hizmetlerinde bakıcı gündelikçi, bahçıvan ayda on gün çalışanlar için işveren tarafından ödenecek prim tutarı 447 lira, aynı evde bir ay çalışanlar için ödenecek tutar ise 1341,56 TL olarak belirlenmiştir.

Belirlene yeni asgari ücrete göre yarım gün çalışanlar için de yeni ücretler belirlenmiştir. Sanatçılar, emziren anneler, gündelik işte çalışan kişiler, bahçe işlerinde çalışan kişiler gibi kimseler için açıklanan yeni rakamlara göre prim tutarları şu şekildedir:

 • Ev işlerinde ayda on günden az gündelikçi, bakıcı çalıştıranlar da günlük 2.39 lira, 9 gün için de 21.51 lira prim yatıracak.
 • Emzirme ödeneği 232 lira,
 • Cenaze ödeneği de 918 lira olurken,
 • Öğrenci ve stajyerlere 789 lira prim yatırılacak.

Özel sektörde sigorta primine esas günlük alt kazanç sınırı 119,25 TL üst sınır da 894,38 TL oldu. Aylık alt kazanç sınırı da 3577 TL üst sınır da 26 bin 831 lira oldu. İsteğe bağlı sigorta primleri 2021 yılı için en düşük 1144 TL olarak belirlenmiştir. Esnaf muaflığından yararlanan kadınların isteğe bağlı sigorta primleri de bu yıl 1068 TL olarak yatırılacak.

Ev hizmetlerinde basım, temizlik, bahçe işlerini yapanlara işverence ayda 10 gün çalışanlar için 447,19 TL prim yatırılacak. Aynı yerde 30 gün ev hizmetinde çalışanların yıl boyunca ödenecek aylık prim tutarı da bin 341,56 TL olurken, işçi çalıştıranlar da bin 162 TL prim yatacaktır.

30 Günlük Sigorta Primi Ne Kadar?

30 Günlük sigorta prim ödemesi 2021 yılı için belirlene asgari tutara göre hesaplanmaktadır. 2021 yılına ait asgari ücret sigorta primi ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile Resmi Gazetede yayınlanan karara göre en düşük sigorta ücreti bürüt olarak 3,577 TL, net olarak ise 2,825 TL olarak açıklanmıştır. Aşağıda verilecek olan rakamlar 30 gün esasına göre açıklanmıştır.

Asgari ücretli bir çalışan için 30 günlük sigorta pirimi 2021 ücreti 956,47 TL’dir. Yani asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti prim olarak 956 TL’dir.

Sigorta primi hesaplamaları yapılırken prim esas kazanç tutarının alt ve üst sınırına bakılır. SSK primleri bu sınırların altında ya da üstünde olamaz. Bu sınırlar SGK taban ve SGK tavan ücreti olarak da bilinir.

Sigorta Primi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

SGK günlük prim hesaplaması her sene aylık brüt maaşa göre değişiklik göstermektedir. Birey adına ödenecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu prim hesaplaması, brüt maaş üzerinden gerçekleştirilmektedir. Örneğin; 2021 yılında 3.577,50 TL olan brüt asgari ücret alan bir işçi için, işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı, kısa vadeli sigorta kolları için 71,55 TL, malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi 715,50 TL, genel sağlık sigortası primi 447,19 TL olarak toplamda 1.234,24 TL olarak hesaplanır. 5510 sayılı yasadan doğan teşvik indirimi ile ödenmesi gereken prim tutarı 178,88 TL’dir. 2021 yılında işsizlik sigortası prim tutarı 107,33 TL olarak hesaplanmaktadır.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

İsteğe bağlı sigortada ise Sosyal Güvenlik Kurumu prim hesaplaması, minimum asgari ücret ile tavan ücret arasında gerçekleştirilmektedir. İşveren, yönetim kurulu üyeleri, esnaf, çiftçi ve ev hanımı için ödenen isteğe bağlı Bağ-Kur primleri, bireyin borcu olmaması durumunda teşvikten faydalanarak yüzde 29,5, borcu olması durumunda ise 34,50 oranında ödenmektedir. Buna göre teşvikli 1.055,21 TL, teşviksiz 1.234 TL prim ödemesi gerçekleştirilmektedir.

SGK Prim Oranları Nedir?

SGK prim oranları hesaplaması sigorta primi brüt ücreti üzerinden hesaplanmaktadır. Sigorta prim oranları şöyledir:

 • İşveren payında Sosyal Güvenlik Kurumu prim oranı %20,5, işsizlik primi oranı %2,0 toplam %22,5’tur.
 • Çalışan payında Sosyal Güvenlik Kurumu prim oranı %14,0, işsizlik pirimi oranı %1,0 toplam %15,0’tır.
 • Bu bilgilere göre işveren ve çalışan payı oranının toplamı %34,5, işsizlik primi oranı %3,0 toplam %37,5’tur.

SGK işveren Payı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

[box type=”info” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]SGK işveren payının hesaplaması asgari ücrete göre yapılır. Bir asgari ücretlinin işverene maliyeti toplamda 4 bin 203 TL’dir. Bir Çalışanın İşverene Maliyeti Brüt Ücret= Net Ücret + Gelir Vergisi + Damga Vergisi + Sosyal Güvenlik Kurumu Primi + İşsizlik Primi formülü ile hesaplanır.[/box]

Bu tutarın hesaplanması aşağıdaki gibidir:

 • Asgari ücretli çalışanın brüt maaşı 3,577 TL’dir. Bu ücretten ilk olarak aşağıdaki ücretler çıkarılır.
 • Sigorta Primi: 500,85 TL’dir.
 • İşsizlik Sigortası: 35,78 TL
 • Gelir Vergisi: 456,13 TL
 • Damga Vergisi: 27,15 TL
 • Bu tutarların toplamı: 500,85 + 35,78 + 456,13 + 27,15 = 1019,91 TL’dir.
 • 577,00 TL-1019,91 TL = 2.577,09 TL kalır. Bu tutara 2021 yılı için belirlenen 268 TL AGİ tutarını ekliyoruz.
 • 577,09 + 268 = 2.825,09 TL 2021 Yılı için Asgari Ücretin Net Ücretidir.

2021 Bağ-kur Sigorta Primleri Ne Kadar?

Bağ-Kur günlük sigorta primlerinin hesaplanması asgari ücrete göre yapılmaktadır. En düşük ve en yüksek sigorta primleri özellikle Bağ-kur statüsünde çalışanlar için oldukça önemlidir. Çünkü sigorta primleri Bağ-kur kapsamında olanların düzenli olarak ödemeleri gereken miktarlardır. Sosyal güvenlik kapsamında emeklilik hakkı elde edilmesi ve genel sağlık sigortasından faydalanmak için sigorta primlerinin eksiksiz ödenmesi gerekmektedir. 4A ve 4C kapsamında olan çalışanların sigorta primleri işveren ya da kurum tarafından ödenirken Bağ-kur kapsamında çalışanlarının kendilerinin ödeme işlemi yapması gerekmektedir.

Buna göre Bağ-kur primleri asgari ücret üzerinden belirlendiği için 2021 yılında asgari ücretin artış göstermesi sonucunda en düşük ve en yüksek Bağ-kur primleri de değişmiştir. Bağ-kur kapsamında olanlar buna göre en düşük yüzde 32 oranında en yüksek ise asgari ücretin 7,5 katı oranında prim ödeyebilmektedirler. Konuyla ilgili olarak bilinmesi gereken önemli bir nokta, prim tutarı ne olursa olsun aylık ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.Bu kapsamda Bağ-kur kapsamında olanlar aylık ödeme tutarlarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bağ-kur kendi içinde esnaf, çiftçi ve isteğe bağlı gibi farklı kollara ayrıldığı için en düşük ve en yüksek prim tutarları da bu kollara göre değişkenlik göstermektedir.

2021 yılında Bağ-kur primleri şu şekilde belirlenmiştir;

 • Tarım – çiftçi Bağ-kur’u kapsamında olanlar için beş puanlık indirimli aylık en düşük prim tutarı 985 TL olarak belirlendi. En yüksek tutar ise 7387 TL olarak belirlenmiştir. İndirimsiz şekilde ödeme yapacak olanlar ise en düşük 1151 TL, en yüksek ise 8639 TL ödeme yapacaklar.
 • Esnaf, avukat, şirket ortağı, jokey gibi meslek kolları için düzenli ödemelerde beş puanlık indirim tutarları kapsamında en düşük 1055 TL, en yüksek ise 7915 TL ödeme yapacaklar. İndirimsiz şekilde ödeme yapacak olanlar için ise en düşük 1234 TL, en yüksek ise 9256 TL ödeme yapabilecekler.
 • İsteğe bağlı Bağ-kur primi ödeyenler için en düşük tutar 1144 TL iken en yüksek 8586 TL olarak belirlendi.
 • Ev hanımı primleri ise en düşük 1068 TL, en yüksek ise 8013 TL olarak belirlendi.

Buna göre Bağ-kur kapsamında olanlar 2021 yılında belirlenmiş olan bu tutarlar üzerinden ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Dilerlerse en düşük ve en yüksek tutar arasındaki herhangi bir tutarı da seçerek aylık prim ödemelerini yapabilirler.

Bağkur Prim Oranları Nasıl Hesaplanır?

Bağ-Kur prim oranı hesaplanması önemli ve zahmetli bir iştir. Bağ-Kur sigortalılarının ödemek zorunda oldukları primler ve hesaplama yöntemi şu şekildedir;

 • Sigorta primi, sigortalının seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği gelir basamağının %20’sinden,
 • Sağlık sigortası primi, ilk sekiz basamakta bulunan sigortalılar için sekizinci gelir basamağı tutarının %20’si, dokuz ve daha yukarı basamakta bulunan sigortalılar için bulundukları gelir basamağı tutarının %20’sinden,
 • Giriş keseneği, ilk defa sigortalı olanların seçtikleri veya intibak ettirildikleri gelir basamağı tutarının %25’inden,
 • Basamak yükseltme farkı, sigortalının yükseldiği gelir basamağı ile daha önce bulunduğu gelir basamağı arasındaki farktan oluşur.

Bağkur primleri tam ay üzerinden hesaplanmaktadır.

Bağ-kur Sigorta Primleri Nasıl Ödenir?

Bağ-kur sigorta primleri ödemesi yapmak için farklı kanallar kullanılmaktadır. Bağ-kur kapsamında çalışan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemelerini yapabilmektedirler. Bunun yanında internet şubeleri üzerinden kredi kartı ile ödeme yapmak imkanı da bulunmaktadır. Bağ-kur ödemeleri yapmak için asgari olarak en düşük prim ödemesinin yapılması gerekmektedir. En düşük sigorta prim tutarının altında yatırılacak olan tutarlar prim ödemesi olarak kabul edilmez. Bu yüzden belirlenmiş olan prim tutarlarının doğru oranlarda yatırılmış olması oldukça önemlidir.

SGK’dan Çift Maaş Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?
SGK Yurt Dışı Borçlanması
SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır, Başvurusu Şartları Nelerdir?
Yorumlar

 1. ZEHRA BABACAN dedi ki:

  Merhaba ben 1968 doğumluyum işe1986 yılında yurtdışında çalıştım ve 1989 yılına kadar 2016 ile 2020 yılında türkiyede çalıştım şuan 3218 prim günüm oldu ben yurt dışı borclanmamı yaptım bu virüs den dolayı ayrıldım çocuk borçlanmasını yaparsam 3600 den emekli olmayı hak ediyormuyum beni bu konuda bilgilendirirseniz sevinrim teşekkür ederim.

 2. Meltem dedi ki:

  Eşimin açtığı bir is yeri var. Bende orada çalışıyorum. Sigortami baslatmak istiyoruz. 900 tlye yakin bi ödeme oldugunu soylediler. Ama asgari ücretin brutunde sigorta ucreti 400-500 tl bi rakam olarak geciyor. Aralarindaki fark nedir? Birde yararlanabilecegimiz bir tesvik var mi?

 3. murat dedi ki:

  iyi günler ben günde 4 saat haftada 24 ayda da 96 saat çalışıyorum kısmı (part time ) sgk primi ne kadardır tşklr….

 4. deniz dedi ki:

  babamın emekli olmasın Allah nasip ederse 5-6 ay var ama dedem yeşilkarta çevirdi sadece yaş bekliyo acaba yeşilkart olması bi sakınca olur mu? bir de kaç parayla başlar

 5. hasan dedi ki:

  Merhaba işe giriş tarihim Nisan 9 ama benim sigortam eylülde yapılımış 6 ay sigortasız çalışmışım resmiyette iş çıkışında bu 6 aylık sigortasız çalışmamın sigorta parasını alabilirmiyim resmiyete göre 12 ay gayri resmide 18 ay çalışmaktayım

 6. Tayfun dedi ki:

  sigorta primim günlük 200 tl den 8 gün yatırılsa işveren maliyeti ne kadar olur

 7. Hatice dedi ki:

  Merhabalar 03.10.1988 işe girişli tarihim toplam prim günüm 4046 ve doğum borçlanmam var 1971 doğumluyum ne zaman emekli olabilir?

 8. Ali Güneş dedi ki:

  Merhaba 27 12 2006 sigorta girisim 3486 prim gun sayim var 1983 dogumluyum %40 engelli raporum var nezaman emekli olurum tesekkurler

 9. Faruk dedi ki:

  Merhaba sigorta girişim 10.02.1993. Toplam prim günüm 3000 gün. Doğum tarihim 1961. Ne zaman emekli olabilirim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   10/02/1993 tarihli sigorta başlangıcına göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1992 ile 23.05.1994 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5675’dür.

   kısmi emeklilik için 600 gün daha ödeyerek 61 yaşında emekli olabilirsiniz.

 10. Ramazan ŞAHİN dedi ki:

  RAMAZAN
  Eşim 14.05.1964 doğumlu 10.05.1993 yılında isteğe bağlı bağkurlu olarak 2450 gün prim ödedim. Daha sora bağkur ödemesini durdurdum. 2015 yılında eşim bir şirkette temizlik işcisi olarak ssk lı olarak 31 gün çalıştı ve ayrıldı. Tekrar 2017 yılında ssk lı olarak işe girdi ve çalışmaya devam ediyor. şu an toplam bağkur 2450 gün ssk 667 gün olmak üzere 3117 gün prim ödendi bu gün sayısını 3600 güne tamamlaması halinde;
  1- Emekli olabilir mi
  2-Emeklilik tarihi ve emeklilik yaşını belirtebilirmisiniz.
  Şimdiden çok teşekkür ederim.

 11. Oguz dedi ki:

  1993 doğumluyum 04.08.2014 emekli sandığından memur olarak işe başladım 31.12.2017 işten çıktım 1228 gün primim var şimdi 27.06.2019 işe başladım 07 gün sigortam var ne zaman emekli olurum kaç gün prim doldurmam lazım.kolay gelsin

 12. Nermin dedi ki:

  1981 sigortadan girişim var 670 gün evlenip 2 çocuk yaptım daha çalışamadım, şimdi tekrar işe başladım 2 çocuğumun borcunu ödemek istiyorum nekadar tutar ve 3600 le emekli olabilirmiyim 1966 dogunluyum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1981 tarihli sigorta başlangıcınıza göre 3600 günle 58 yaşında emekli olabilirsiniz 2 çocuk için 2+2 toplam 4 sene borçlanabilirsiniz.

 13. gokhan yıldız dedi ki:

  iyi günler 2008 yılı sigorta girişim var ve parca olarak farklı yıllarda işe giriş çıkışlarım var emekli olacağım zaman bunlar birleşirmi bir faydası olurmu bilgilendirirseniz çok sevinirim.

 14. Alim Akbulut dedi ki:

  Merhaba
  Ben yurt dışında kalıyorum.1987 yılında Türkiyede 104 gün çalışmışlığım var
  29 yıldırda yurt dışında çalışıyorum,benim ne kadar pirim ödemem gerekiyor Türk lirası olarak
  Bilgilendirir seniz memnun olurum

  Saygılarımla
  Hollanda

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1987 sigorta başlangıcına göre ödemeniz gereken prim gün sayısı 5375 gündür 104 günü çıkarsak 5271 güne ihtiyacınız var 2019 yılı için günlük asgari borçlanma prim tutarı 27,28 tl dir 5271* 27,28 = 143.792,88 TL dir. Bu primi öder ve Hollanda da çalışmayı bırakırsanız. 50 yaşını tamamladıysanız Emekli maaşı alabilirsiniz.

 15. neslihan dedi ki:

  merhabalar,
  ben evimde bakıcı çalıştırmak istiyorum 10 günden fazla olarak.
  normal 30 günlük prim hesaplaması ile. ilk defa bakıcı alıyorum.
  teşviklerden nasıl faydalanabiliyorum. formu doldururken yapmam gereken bir şey mi yoksa kuruma gittiğimde yardımcı oluyorlar mı?
  bir de bana bunun maliyeti ne olur asgari ücretle bakıcı çalıştırsam. ya da farklı ücretle çalıştırsam oran aynı mı?
  teşekkürler.
  kolaylıklar dilerim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Asgari ücretin üstünde de çalıştırsanız teşvikten asgari ücrete tekabül eden kısım kadar prim ödememe teşviğinden yararlanabilirsiniz. Kurumu başvuru yaptığınızda yardımcı olacaklardır. Ayrıca alo 170 hattından da faydalanabilirsiniz.

 16. Aslı dedi ki:

  Merhabalar ben aylık 2.250 ye özel bi firmada çalışıyorum. İlk ay bazı sebeplerden dolayı sigorta girişim yapılamadı. Sigortam 1 ay geç başladı. Bu 1 aylık sigorta parasını da mağdur etmemek adına elden bana nakit olarak verecekleri söylendi. Bana ne kadar ücret vermeleri gerekiyor? Şimdiden teşekkür ederim.

 17. Güray dedi ki:

  Eşim 15.08.1976 Doğumlu SSK ya 3316 gün yatırmış olduğu primleri var emekli olmak için bağ kur’un isteğe bağlı sigortalılığına başvuru yapsak 9000 e tamamlamak gerekiyormuş. Oysa SKK da 5975 güne tamamlaması yeterli. Şayet bağ kur a kaydolursak ne zaman ayrılıp ssk dan prim ödemesi yapmak gerekir. Saygılarla

 18. Zeynep yıldırım dedi ki:

  5 ay bır fırmada calıstım sıgortam yapılmadı ve ısten cıkartıldım. Hemen gereklı ıslemler ıcın arabulucuya gıttım anlasmak ıstıyorlar fakat 5 aylık sıgorta ucretımıde almak ıstıyorum,Nasıl hesaplıcam bılmıyorum. asgarı ucret alıyordum yardımcı olursanız sevınırım. Hayırlı aksamlar kolay gelsın

 19. Nail koçak dedi ki:

  Ben eşimin yanında çalısıyorum ssklı olarak onun bağkur borcu yok benimde sskam düzenli yatıyor yüzde 5indirimle 867 tl yazıo sgk bildirgesinde ama bankadan yatırırken 717 tl çıkıo başka bir indirimmi var

 20. Emre dedi ki:

  Arkadaşımın iş yeri sigortasını yatırmamış ve maaş karında tam vermemiş şimdi dava açık yatırmamİş ı sigorta parasını alacak ne kadar alır

 21. Serhat dedi ki:

  Mrb esime sigorta yaptirmak istiyorum onceden 2 ay falan sigortasi cikti yas 44 nekadar sigorta yatirmam lazim emeklilik icin pirim gunu ne kadar olmali iyi gunler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eşinizin sigorta başlangıç bilgisini belirtirseniz yardımcı olalım

 22. Hatice eren dedi ki:

  Merhaba ben ev hanımıyım 3 senem kaldı emekli olabilmek için dışarıdan yatıtmak istiyorum bana en uygun hangi primi ödemem gerektiğini söylerseniz sevinirim

 23. Serap dedi ki:

  Ben ve çocuklarım ssk da eşimin üzerine kayıtlıyız. Eşim yurt dışına işçi olarak çalışmaya gidecek ve SSK dan yararlanamayacağız. Sağlık güvencesinden nasıl faydalanabiliriz ne yapmalıyım? Çocuklarımın birisi yükseköğretimde diğeri ise lise okuyor onların da ssk sı gider mi başka bi sağlık güvencesi yaptırmalı mıyız yoksa devam eder mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kaymakamlıklara başvurarak genel sağlık sigortası ödeyerek sağlıktan yararlanabilirsiniz. Çocuklar öğrencilik nedeni ile sağlıktan yararlanmaya devam eder.

 24. EKREM AKTAŞ dedi ki:

  kapıcımızın mart 2019 dönemine ait tahakuk fişinde 867,18 tl göründüğü halde bugün internet bankacılığından ödemeye girdiğimde borç 717,18 tl çıkıyor. Bu nedendir acaba bir hatamı yapıyorum. Teşekkürler

 25. Zeynep dedi ki:

  Merhabalar bakıcıya sigorta nasıl yapabilirm ve toplam maliyeti ne olur?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bakıcıya sigorta yaptırmak için bağlı buşunduğunuz kuruma dosya açtırmalısınız. İlk defa bakıcı alacaksanız sigorta teşviği ile prim ödemeden sigorta yapma hakkınız da var. 10 günden az ve 10 günden fazla olanların primleri değişiyor.

 26. Yasin dedi ki:

  İyi günler bağ-kur ücreti kaç tl

 27. İsmet demir dedi ki:

  İyi günler eşim için isteğe bağlı sigorta primini emeklikiği için yatırmak istiyorum eşim ev hanımı daha önce 3 yıllık sgk primi iş veren tarafından ödenmiş bundan sonra ki yıllarda ben eşim adına primini ödemek istiyorum.Merak ettiğim isteğe bağlı prim yatırmada taban ve tavan ücretleri nelerdir ve ödeyeceğim prim miktarı ileride eşimin emekliliğini nasıl etkiler
  İkinci olarak ise eşim için isteğe bağlı prim yatırdığımda ben de eş durumundan sgk dan yararlanabilirmiyim şimdiden teşekkür ederim

 28. Şimay dedi ki:

  Merhaba. Bi kolejde öğretmenlik yapiyorum ders ucreti karsiliği 3 gün gidiyorum, 3 gün sigortam yatiyo. Geriye kalan 4 gunun sigorta parasi benden kesilse de sigortam tam yatsa 4 gunluk sigorta icin maasimdan kac lira kesilir? Şimdiden tesekkurler.

 29. Ugur dedi ki:

  Merhaba ssk aylık ücreti ne kadardır bilenler acil yazabilirmi
  Ben işçiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   SSK prim ödemelerinde herhangi bir indirim ya da teşvikten yararlanılmıyorsa, ödenmesi gereken tutar 959,40 TL’dir. Bu tutarın içerisinde stopaj ve sigorta bedeli bir arada ödenmektedir. Toplam tutar üzerinden yapılan hesaplamada herhangi bir teşvik ya da indirim söz konusu değildir.
   İşveren sigorta primlerini düzenli olarak ödüyorsa ve herhangi bir geçmiş prim borcu yoksa %5’lik indirimden faydalanabilmektedir. Bu durumda ödenmesi gerek prim tutarı 831,48 TL’dir.

 30. Sida dedi ki:

  Hic sigortali bi iste calismadim 24 yasindayim serbest meslek erbabi kisiye ozelde sigorta odeyecek gucum yok tesekurler

 31. Ege dedi ki:

  Evde çalışan yardımcı için aylık en az ne kadar prim ödemek gerekiyor sağlık yardımından faydalanması için ve tabi emekli olmak istiyor şu ana kadar kendi dışardan ödemiş ? Aylık 800 tl prim ödemek istiyorum maaş olarak da 1.200 tl belirledim gibi birşey var mı? Teşekkürler

 32. mustafa dedi ki:

  merhaba ben mustafa tarım bağkur başlangıç tarihi 01,06,1994 16 yıl 6 ay 28 gün hizmet süresi vardır. 5968 gün tarım bağkur.4/a sigorta girişim 15/02/2014 1032 gün.sigorta hizmeti var.4/a halen devam etmekte.1970 doğumluyum.askerlik borçlanmasıda yaparsam ne zaman emekli olurum.askerlik tarihim 1990

 33. havva dedi ki:

  esim 6 mayıs 1994 tarım bagkurlu girişli
  16 yl 7 ay tarım bagkur ödemesi var su andada sigortalı son 3.5 yıl sigorta ödemesi yapıyor 8 ay kaldı ne zaman emekli olur
  1970 doğumlu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   06/05/1994 sigorta başlangıcına göre ssk dan;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1994 ile 23.11.1995 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5750’dir.

 34. Saniye dedi ki:

  3600 den yararlanırmıyım 1998.03.01 giriş 79 doğumluyum

 35. Selim dedi ki:

  İyigünler şu anda isteğe bağlı ödüyorum 20 şubat başladı 4a ssk primim 3774 sigorta girişim 30.04.2008 2 çocuğum var sağlık hizmeti devlet hastanelerinden yararlanma durumum nedir saygılar…

 36. Mustafa dedi ki:

  Bir Kişilik Sigorta Pirimi Stopajla Beraber Aylık Ne Kadar

 37. Yasin Albayrak dedi ki:

  Merhaba Değerli Danışma Birimi Çalışanları, 15.07.1976 doğumlu olan ve 13.07.1999 tarihinde adına işyeri açmak suretiyle ilk defa bağkur sigortalısı olan eşim. 13.04.2012 tarihinde iş terki bildiriminde bulundu. mevcutta 4.591 gün bağkur sigortası görünmektedir. 13.01.1997, 27.03.2000, 01.04.2005 ve 17.09.2015 Tarihlerinde dört çocuğumuz oldu ve Hepsi de sağdır. Ayrıca 23.08.2013-04.06.2014 Tarihleri Arasında Yurtdışında Ben Çalıştığım İçin Ailece Gittik ve Yurtdışında Bulunduk. Eşim Ev Hanımıdır. Emeklilik Sorgulamalarında 56 Yaş ve 5.975 Gün Şartı Görünüyor. Sorularım Şunlar:1-) Günlerinin Tamamlanması İçin Sigortalı Olarak Çalışmak mı? Doğum Borçlanması Yapmak mı? Yoksa Eksik Günlerin Bir Kısmını Yurtdışı Borçlanması Yapmak mı? Ve ya İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak mı Daha Avantajlı Olur? 2-) Bu Durumda Bağkur’dan mı Eski Adıyla SSK’dan mı Emeklilik Önerirsiniz? 3-) SSK’dan Emeklilik için Önce Sigortalı Bir İşte Çalışıp Sonra da Doğum ya da Yurtdışı Borçlanırsak, Borçlanılan Kısım Bağkur’dan mı yoksa Ssk’ dan mı Sayılır? Verilecek Bilgiler İçin Şimdiden Teşekkür Ederiz.

 38. Onur dedi ki:

  2019 SSK pirim maliyetini 985 TL gibi işverene maliyetini cikarmissiniz.işveren bunu gider olarak dusebiliyor mu dusuyorsa o zaman maliyet ne kadar olur.tessekurler

 39. Onur dedi ki:

  Peki işveren bunu gider olarak dusebiliyor mu.dusuyorsa maliyet kaça geliyor

 40. İbrahim yilmaz dedi ki:

  Kolay gelsin şimdi elimize gececek olan miktar 2020 tl artı agi yani 190 veya 220 veya dıger rakamlardan biri diyelim agi 220 + 2020 = 2240 gibi mi yoksa 2020 yemi dahil…

 41. Emre dedi ki:

  2008 mayıs 1 sigorta aşdım kaç yasonda emekli olabilirim tşklr

  1. Ali Güneş dedi ki:

   Nedn sorumu göremiyorum cvb nerde

 42. Bülent dedi ki:

  Merhaba,

  Eşim 1 Ocak 1974 doğum lu, 12 yaşında bir kızımız var.
  2449 Gün SGK 01.01.1995 girişli
  arada 22 ay bağkur ödemesi de var.

  EYT çıkarsa emekli etmek istiyoruz. Tahmini ne kadar ödeme yapmamız gerekir .

  Çok teşekkür eder saygılarımı sunarım.

 43. Murat Tiken dedi ki:

  Babam 1945 doğumlu ve 1973 işe girişi var biraz ssk lı olarak çalışmış ayrıca isteğe bağlı sigorta ödedik toplamda 1800 günü var yasliliktan dolayı kimse iş vermiyor yapamıyor da nasıl emekli edebiliriz önerileriniz için teşekkür ederim..

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Heyete girerek % 60 ın üzerinde iş gücü kaybı raporu alabilirseniz 1800 günle malulen emekli olmasını sağlayabilirsiniz.

 44. Engin dedi ki:

  2019 aylık pirim parası nekadar oldu oldu acaba

 45. tulay dedi ki:

  merhaba serbest meslek erbabı olarak stopaj ve kdv vergılerımı odeyıp bagkur primlerimi ödemesem olur mu? yani serbest meslek makbuzu kesmeye devam edeblir miyim

  1. Uğur savaş dedi ki:

   Site yönetimi asgari ücretle çalışan görevli
   İçin Sigorta primlerinden indirim ve teşvik
   Alabilir mi(düzenli ödeme yapmış
   ve geçmiş borcu yoksa)

 46. Murat Tiken dedi ki:

  Eşim de ben de çalışıyorum agi yi ikimizde alabiliyor muyuz ben değil de sadece eşim agi yi alabilir mi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Her ikiniz de Eşi çalışan agisi yani 2019 için 191,88 TL olarak alacaksınız.

 47. EGELİ dedi ki:

  KOLAY GELSİN İYİ ÇALIŞMALAR
  İZMİR DEN YAZIYORUM
  2019 YILI OCAK SONU İTİBARİYLE İŞ YERİMDE 9 KİŞİ ÇALIŞIYOR (TABİ AYRILAN OLMAZSA).
  ÇALIŞAN PERSONELİMİZİN ÇOĞU ASGARİ ÜCRETTEN YÜKSEK MAAŞ ALIYOR DOLAYISIYLA PRİMLERİNİ DE YÜKSEK YATIYORUZ.DEVLETİMİZİN AÇIKLADIĞI İŞVEREN DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLİYOR MUYUZ.?
  NE KADAR SGK YA İNDİRİMLİ PRİM ÖDEMESİ YAPARIZ?
  BİR DE BES HAKKINDA BİLGİ ALABİLİR MİYİZ

  1. Mehmet naim keleş dedi ki:

   Iyı gunler
   Eşim filiz 551gun ssklı var 11/12/1990 başlangıc tarıhı
   Emeklı etmem ıcın ne yapmamiz lazım en uygun odemelerle
   Kendını ev Hanım 2013doğumlu Bır oğlumuz var

   Tesekkurler

 48. Murat karahan dedi ki:

  2019 yılı için 22 günlük prim ödemesi ne kadar olur

  1. Ali Güneş dedi ki:

   Sorumun cevabını görüntülemedim yardim eder misiniz

 49. mustafa ordu dedi ki:

  merabalar 2019 da askeri üçretle şalışan bir işçinin ssk pirim ödemesi nekadar çıkıyor sıpotaş dahil veya hariç

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Asgari ücretli işçinin stopaj dahil 2.558,00 TL brütü var. Buna işveren sgk paylarını da eklediğinizde eğer borcunuz olmayıp % 5 indirimden yararlanıyorsanız 3.005,65 TL toplam maliyeti var. Net asgari ücret 2.020,59 TL olduğuna göre 985,06 stopaj dahil prim ödemesi mevcut. % 5 indirimi saymazsanız ise buna 127,90 TL daha ekleniyor ve dolayısıyla 1112,96 tl bir maliyet çıkıyor.

 50. Ramazan Sancaktutan dedi ki:

  Ben askari ücretten Şofor çalıştırıyorum 2019 da aylık primler kaç para oldu bunu öğrenmek istiyorum

 51. Ridvan dedi ki:

  Benim 30 gün raporum var bu raporun parasını halla almamışım ödeme nasıl olacak neye göre hesaplanacak teşekkürler

 52. Nurgül dedi ki:

  Gunde 5 bucuk saat calicam bir kreste sigortami yaptimak istiyorum fakat maasim 750 tl yarim gun olarak sigortami baslatip odesem kac tl odemem gerekir simdiden tesekkurler

 53. Huriye Ece dedi ki:

  merhaba,ben HURİYE ece isteğe bağlı ek 5 tarım sigortasına prim yatırıyorum şu ana kadar 2847gün yatırdım.Daha öncesi 750 gün emekli sandığı çalışmışlığımı da saydırdım.3600 günden 3 gün eksiğim var.Bu ay sadece 3günlük prim ödeyebilir miyim ve ne kadar ödemem gerekirEn son 2018 yılıağustos aylık 583 tl ödüyordum.Banka günlük ödemeyi alır mı? Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.

 54. rukiye dedi ki:

  merhaba 2017 yilinda 7 ay calistigim kurum sigortami yatirmayi unutmus bu 7 aylik surecin karsiligi verecekler 2017 yili sigorta primi aylik 613 tl olarakmi bana odencek yine kandirilmak istemiyorum tesekkurler