• 2019 – En Düşük Sigorta Primi Ne Kadar ?

  2019 En düşük sigorta prim ücreti ne kadar ? 01.01.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere SGK tarafından belirlendi. İşverenleri olduğu kadar başta isteğe bağlı sigorta sahibi vatandaşlarımız olmak üzere tüm sigorta kollarına bağlı çalışan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu rakamların alt sınırı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. Maddesine göre düzenlenmektedir. Düzenleme esas alınarak;


  • En düşük ve en yüksek prim ücreti,
  • Prim borçlarını düzenli ödeyen işverenler için indirimli prim ücretleri,
  • Prim borçlarını düzenli ödeyen işverenler için indirimli ve teşvik içeren prim ücretleri,
  • En düşük ve en yüksek rapor ücreti,
  • En düşük ve en yüksek GSS prim ücretleri,
  • BAĞKUR prim ücretleri

  Belirlemesi tamamlanarak uygulamaya devam edilmektedir.

  2019 Yılı İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar?

  İsteğe bağlı sigorta hakkından yararlanarak prim ödemesi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımız için 2019 yılı içerisinde hesaplanan prim ücretleri;

  • Aylık isteğe bağlı ev hanımları prim ücreti 541,20 TL
  • Aylık isteğe bağlı Ek 5 tarım prim ücreti 583,48 TL
  • Aylık isteğe bağlı BAĞKUR prim ücreti 649,44 TL

  Olarak uygulanmaktadır.

  2019 Yılı Sigorta Primleri Taban ve Tavan Ücretleri Ne Kadar?

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. Maddesi’nde yer alan; “5510 Sayılı Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırın ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı olacağı” ibaresi gereğince hesaplama yapan SGK, 2019 sigorta primi ne kadar sorusuna yanıt vermektedir. 2019 yılı boyunca;

  Sponsorlu Bağlantılar


  • En düşük günlük prime esas kazanç tutarı 85,28 TL
  • En yüksek günlük prime esas kazanç tutarı 639,60 TL

  Uygulanmaktadır. Geçmiş yıllarda tavan prim ücreti hesaplamasında, taban prim ücretinin 6,5 katı olacak şekilde hesaplama yapılmaktaydı. 01.01.2017 yılı ve sonrası getirilen düzenleme ile bu oran 7,5 kata artırıldı.

  2019 Yılı BAĞ-KUR Primleri Ne Kadar?

  BAĞ-KUR’a bağlı olarak faaliyet gösteren vatandaşlarımızın ödemesi gerekli aylık prim ücretleri belirlendi. Düzenlemeye göre;

  • Tarım/çiftçi aylık BAĞ-KUR primi 583,48 TL
  • İndirimli tarım/çiftçi aylık BAĞ-KUR primi 498,91 TL
  • Esnaf, şirket ortağı, vergi mükellefleri aylık BAĞ-KUR primi 700,17 TL
  • İndirimli esnaf, şirket ortağı, vergi mükellefleri aylık BAĞ-KUR primi 598,70 TL

  Olarak uygulanmaktadır.

  30 Günlük Sigorta İçin Ne Kadar Prim Ödemesi Yapılır?

  İşverenler, çalışanlarının sigortalarını günlük olarak SGK tarafından belirlenen kazanç miktarlarını esas alarak 30 günlüğe çevirerek işlem yapmaktadır. 30 günlük sigorta primi ne kadar sorusu, işverenlerin maliyet hesaplamalarında önemli rol oynamaktadır. SGK tarafından 1 Ocak 2019 ila 31 Aralık 2019 tarihleri arasında kullanılmak üzere açıklanan taban ve tavan prim ücretleri baz alınarak hesaplama yapılması gerekirse;

  • 30 günlük en düşük prime esas kazanç tutarı 2.558,40 TL
  • 30 günlük en yüksek prime esas kazanç tutarı 19.188,00 TL

  Olarak uygulanmaktadır.

  2019 Yılı Aylık GSS Primleri Ne Kadar?

  Herhangi bir sigorta koluna bağlı olarak çalışmayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için ödemek zorunda olduğu GSS prim ücretleri de 2019 yılı içerisinde değiştirildi. Düzenlemeye göre;

  • Aylık GSS prim ücreti 60,88 TL
  • Yabancı uyrukluların ve mavi kartlıların aylık GSS prim ücreti 487,08 TL

  Olarak uygulanmaktadır.

  2019 Yılında Tavan ve Taban Rapor Parası Ne Kadar?

  3 günü aşan raporlarda 2019 yılında SGK tarafından ödenmek üzere hesaplanan rapor paraları;

  • Ayakta tedavilerde en düşük 45,10 TL, en yüksek 338,25 TL
  • Yatarak tedavilerde en düşük 33,82 TL, en yüksek 253,65 TL

  Olarak uygulanmaktadır.

  2019 Yılında Asgari Ücret Sigorta Primi Ne Kadar Yatırılmaktadır?

  2017 yılında uygulanan brüt asgari ücrete %14,2 arıtılarak 2019 yılı içerisinde brüt asgari ücret 2.029,50 TL olarak uygulanmaktaydı. Asgari ücret sigorta primi 2019 konusunda ücretleri karşılamakta zorlanan işletmeler için Hazine’den teşvik getirilerek işverenlerin yükü hafifletildi. Brüt olarak 2.029,50 TL olarak uygulanan asgari ücret için işverenler;

  • Hazine teşviksiz olarak 416,05 TL
  • Hazine teşvikli olarak 314,57 TL

  SGK prim ödemesi gerçekleştirmektedirler. Asgari ücretli vatandaşlarımızın brüt ücretleri üzerinden;

  • 284,13 TL SSK primi işçi payı,
  • 20,30 TL İşsizlik sigortası işçi payı,
  • 258,76 TL Gelir Vergisi,
  • 15,40 TL Damga Vergisi

  Kesintisi uygulanarak ellerine net 1.450,91 TL AGİ hariç ücret geçmektedir.

  2019 Yılında Asgari Ücretli Çalışanın İşverene Maliyeti Ne Kadar?

  Asgari ücret sigorta primleri hakkında yaptığımız açıklamada işverene olan maliyetin hafifletilmesi için Hazine tarafından destek sağlandığından bahsetmiştik. Hazine tarafından destek alan ve almayan işletmeler için asgari ücret işveren maliyeti 2019 iki farklı şekilde aşağıda paylaşılmaktadır:

  • 029,50 TL brüt asgari ücretle birlikte 416,05 TL SGK primi ve 40,59 TL işsizlik sigorta fonu eklenerek teşviksiz 2.486,14 TL
  • 029,50 TL brüt asgari ücretle birlikte 314,57 TL SGK primi ve 40,59 TL işsizlik sigorta fonu eklenerek teşviksiz 2.384,66 TL

  2019 Yılında Tavan Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadar?

  Asgari ücrette olduğu gibi tavan ücrette de Hazine tarafından işverenler desteklenmektedir. Hazine teşvikli ve teşviksiz olarak iki farklı şekilde tavan ücretin işverene maliyeti aşağıda paylaşılmaktadır:

  • 221,40 TL brüt tavan ücretle birlikte 3.120,39 TL SGK primi ve 304,43 TL işsizlik sigorta fonu eklenerek teşviksiz 18.646,22 TL
  • 221,40 TL brüt tavan ücretle birlikte 2.359,32 TL SGK primi ve 304,43 TL işsizlik sigorta fonu eklenerek teşviksiz 18.646,22 TL

  Yıllara Göre SGK Prim Oranları Nasıl Değişti?

  SGK tarafından paylaşılan taban ve tavan ücretlerin yıllık değişimini görerek açıklanan SGK prim oranları 2019 ücretlerinin geçmiş yıllara göre artış oranının karşılaştırılabilmesi amacıyla 2013 yılı itibari ile açıklanan taban ve tavan ücretler aşağıda paylaşılmaktadır:

  • 01.2013 ila 30.06.2013 tarihleri arasında taban ücret 978,60 TL, tavan ücret 6.360,90 TL
  • 07.2013 ila 31.12.2013 tarihleri arasında taban ücret 1.021,50 TL, tavan ücret 6.639,75 TL
  • 01.2014 ila 30.06.2014 tarihleri arasında taban ücret 1.071,00 TL, tavan ücret 6.961,50 TL
  • 07.2014 ila 31.12.2014 tarihleri arasında taban ücret 1.134,00 TL, tavan ücret 7.371,00 TL
  • 01.2015 ila 30.06.2015 tarihleri arasında taban ücret 1.201,50 TL, tavan ücret 7.809,90 TL
  • 07.2015 ila 31.12.2015 tarihleri arasında taban ücret 1.273,50 TL, tavan ücret 8.277,90 TL
  • 01.2016 ila 31.12.2016 tarihleri arasında taban ücret 1.647,00 TL, tavan ücret 10.705,50 TL
  • 01.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında taban ücret 1.777,50 TL, tavan ücret 13.331,40 TL
  • 01.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında taban ücret 2.029,50 TL, tavan ücret 15.221,40 TL

  2019 Yılı SGK Prim Hesaplaması Nasıl Yapılır?

  İşverenlerce ödenmek üzere gerçekleştirilen SGK prim hesaplama 2019 işlemi için Hazine teşvikli, teşviksiz ve 6111 olmak üzere üç farklı yöntem bulunmaktadır. Bahsi geçen her üç yöntem ile de SGK primi hesaplanırken brüt ücret kullanılmaktadır. Brüt ücretle aşağıda paylaşılan oranlar çarpılarak işverenlerin ödemesini yapacakları sigorta prim tutarı hesaplaması yapılmaktadır.

  • Hazine teşvikli %32,
  • Teşviksiz %37,
  • 6111 için %17

  Olarak sigorta primi hesaplamasında kullanılacak oranlar uygulanmaktadır.

  SGK’dan Çift Maaş Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

  SGK Yurt Dışı Borçlanması

  SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır, Başvurusu Şartları Nelerdir?  tıkla sorunu sor

  2019 – En Düşük Sigorta Primi Ne Kadar ? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. Faruk dedi ki:

   Merhaba sigorta girişim 10.02.1993. Toplam prim günüm 3000 gün. Doğum tarihim 1961. Ne zaman emekli olabilirim?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    10/02/1993 tarihli sigorta başlangıcına göre;

    – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1992 ile 23.05.1994 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5675’dür.

    kısmi emeklilik için 600 gün daha ödeyerek 61 yaşında emekli olabilirsiniz.

  2. Nermin dedi ki:

   1981 sigortadan girişim var 670 gün evlenip 2 çocuk yaptım daha çalışamadım, şimdi tekrar işe başladım 2 çocuğumun borcunu ödemek istiyorum nekadar tutar ve 3600 le emekli olabilirmiyim 1966 dogunluyum

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    1981 tarihli sigorta başlangıcınıza göre 3600 günle 58 yaşında emekli olabilirsiniz 2 çocuk için 2+2 toplam 4 sene borçlanabilirsiniz.

  3. Alim Akbulut dedi ki:

   Merhaba
   Ben yurt dışında kalıyorum.1987 yılında Türkiyede 104 gün çalışmışlığım var
   29 yıldırda yurt dışında çalışıyorum,benim ne kadar pirim ödemem gerekiyor Türk lirası olarak
   Bilgilendirir seniz memnun olurum

   Saygılarımla
   Hollanda

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    1987 sigorta başlangıcına göre ödemeniz gereken prim gün sayısı 5375 gündür 104 günü çıkarsak 5271 güne ihtiyacınız var 2019 yılı için günlük asgari borçlanma prim tutarı 27,28 tl dir 5271* 27,28 = 143.792,88 TL dir. Bu primi öder ve Hollanda da çalışmayı bırakırsanız. 50 yaşını tamamladıysanız Emekli maaşı alabilirsiniz.

  4. neslihan dedi ki:

   merhabalar,
   ben evimde bakıcı çalıştırmak istiyorum 10 günden fazla olarak.
   normal 30 günlük prim hesaplaması ile. ilk defa bakıcı alıyorum.
   teşviklerden nasıl faydalanabiliyorum. formu doldururken yapmam gereken bir şey mi yoksa kuruma gittiğimde yardımcı oluyorlar mı?
   bir de bana bunun maliyeti ne olur asgari ücretle bakıcı çalıştırsam. ya da farklı ücretle çalıştırsam oran aynı mı?
   teşekkürler.
   kolaylıklar dilerim.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Asgari ücretin üstünde de çalıştırsanız teşvikten asgari ücrete tekabül eden kısım kadar prim ödememe teşviğinden yararlanabilirsiniz. Kurumu başvuru yaptığınızda yardımcı olacaklardır. Ayrıca alo 170 hattından da faydalanabilirsiniz.

  5. Serhat dedi ki:

   Mrb esime sigorta yaptirmak istiyorum onceden 2 ay falan sigortasi cikti yas 44 nekadar sigorta yatirmam lazim emeklilik icin pirim gunu ne kadar olmali iyi gunler

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Eşinizin sigorta başlangıç bilgisini belirtirseniz yardımcı olalım

  6. Serap dedi ki:

   Ben ve çocuklarım ssk da eşimin üzerine kayıtlıyız. Eşim yurt dışına işçi olarak çalışmaya gidecek ve SSK dan yararlanamayacağız. Sağlık güvencesinden nasıl faydalanabiliriz ne yapmalıyım? Çocuklarımın birisi yükseköğretimde diğeri ise lise okuyor onların da ssk sı gider mi başka bi sağlık güvencesi yaptırmalı mıyız yoksa devam eder mi?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Kaymakamlıklara başvurarak genel sağlık sigortası ödeyerek sağlıktan yararlanabilirsiniz. Çocuklar öğrencilik nedeni ile sağlıktan yararlanmaya devam eder.

  7. Zeynep dedi ki:

   Merhabalar bakıcıya sigorta nasıl yapabilirm ve toplam maliyeti ne olur?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Bakıcıya sigorta yaptırmak için bağlı buşunduğunuz kuruma dosya açtırmalısınız. İlk defa bakıcı alacaksanız sigorta teşviği ile prim ödemeden sigorta yapma hakkınız da var. 10 günden az ve 10 günden fazla olanların primleri değişiyor.

  8. İsmet demir dedi ki:

   İyi günler eşim için isteğe bağlı sigorta primini emeklikiği için yatırmak istiyorum eşim ev hanımı daha önce 3 yıllık sgk primi iş veren tarafından ödenmiş bundan sonra ki yıllarda ben eşim adına primini ödemek istiyorum.Merak ettiğim isteğe bağlı prim yatırmada taban ve tavan ücretleri nelerdir ve ödeyeceğim prim miktarı ileride eşimin emekliliğini nasıl etkiler
   İkinci olarak ise eşim için isteğe bağlı prim yatırdığımda ben de eş durumundan sgk dan yararlanabilirmiyim şimdiden teşekkür ederim

  9. Şimay dedi ki:

   Merhaba. Bi kolejde öğretmenlik yapiyorum ders ucreti karsiliği 3 gün gidiyorum, 3 gün sigortam yatiyo. Geriye kalan 4 gunun sigorta parasi benden kesilse de sigortam tam yatsa 4 gunluk sigorta icin maasimdan kac lira kesilir? Şimdiden tesekkurler.

  10. Ugur dedi ki:

   Merhaba ssk aylık ücreti ne kadardır bilenler acil yazabilirmi
   Ben işçiyim

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    SSK prim ödemelerinde herhangi bir indirim ya da teşvikten yararlanılmıyorsa, ödenmesi gereken tutar 959,40 TL’dir. Bu tutarın içerisinde stopaj ve sigorta bedeli bir arada ödenmektedir. Toplam tutar üzerinden yapılan hesaplamada herhangi bir teşvik ya da indirim söz konusu değildir.
    İşveren sigorta primlerini düzenli olarak ödüyorsa ve herhangi bir geçmiş prim borcu yoksa %5’lik indirimden faydalanabilmektedir. Bu durumda ödenmesi gerek prim tutarı 831,48 TL’dir.

  11. Sida dedi ki:

   Hic sigortali bi iste calismadim 24 yasindayim serbest meslek erbabi kisiye ozelde sigorta odeyecek gucum yok tesekurler

  12. Ege dedi ki:

   Evde çalışan yardımcı için aylık en az ne kadar prim ödemek gerekiyor sağlık yardımından faydalanması için ve tabi emekli olmak istiyor şu ana kadar kendi dışardan ödemiş ? Aylık 800 tl prim ödemek istiyorum maaş olarak da 1.200 tl belirledim gibi birşey var mı? Teşekkürler

  13. mustafa dedi ki:

   merhaba ben mustafa tarım bağkur başlangıç tarihi 01,06,1994 16 yıl 6 ay 28 gün hizmet süresi vardır. 5968 gün tarım bağkur.4/a sigorta girişim 15/02/2014 1032 gün.sigorta hizmeti var.4/a halen devam etmekte.1970 doğumluyum.askerlik borçlanmasıda yaparsam ne zaman emekli olurum.askerlik tarihim 1990

  14. havva dedi ki:

   esim 6 mayıs 1994 tarım bagkurlu girişli
   16 yl 7 ay tarım bagkur ödemesi var su andada sigortalı son 3.5 yıl sigorta ödemesi yapıyor 8 ay kaldı ne zaman emekli olur
   1970 doğumlu

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    06/05/1994 sigorta başlangıcına göre ssk dan;

    – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1994 ile 23.11.1995 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5750’dir.

  15. Saniye dedi ki:

   3600 den yararlanırmıyım 1998.03.01 giriş 79 doğumluyum

  16. Selim dedi ki:

   İyigünler şu anda isteğe bağlı ödüyorum 20 şubat başladı 4a ssk primim 3774 sigorta girişim 30.04.2008 2 çocuğum var sağlık hizmeti devlet hastanelerinden yararlanma durumum nedir saygılar…

  17. Mustafa dedi ki:

   Bir Kişilik Sigorta Pirimi Stopajla Beraber Aylık Ne Kadar

  18. Yasin Albayrak dedi ki:

   Merhaba Değerli Danışma Birimi Çalışanları, 15.07.1976 doğumlu olan ve 13.07.1999 tarihinde adına işyeri açmak suretiyle ilk defa bağkur sigortalısı olan eşim. 13.04.2012 tarihinde iş terki bildiriminde bulundu. mevcutta 4.591 gün bağkur sigortası görünmektedir. 13.01.1997, 27.03.2000, 01.04.2005 ve 17.09.2015 Tarihlerinde dört çocuğumuz oldu ve Hepsi de sağdır. Ayrıca 23.08.2013-04.06.2014 Tarihleri Arasında Yurtdışında Ben Çalıştığım İçin Ailece Gittik ve Yurtdışında Bulunduk. Eşim Ev Hanımıdır. Emeklilik Sorgulamalarında 56 Yaş ve 5.975 Gün Şartı Görünüyor. Sorularım Şunlar:1-) Günlerinin Tamamlanması İçin Sigortalı Olarak Çalışmak mı? Doğum Borçlanması Yapmak mı? Yoksa Eksik Günlerin Bir Kısmını Yurtdışı Borçlanması Yapmak mı? Ve ya İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak mı Daha Avantajlı Olur? 2-) Bu Durumda Bağkur’dan mı Eski Adıyla SSK’dan mı Emeklilik Önerirsiniz? 3-) SSK’dan Emeklilik için Önce Sigortalı Bir İşte Çalışıp Sonra da Doğum ya da Yurtdışı Borçlanırsak, Borçlanılan Kısım Bağkur’dan mı yoksa Ssk’ dan mı Sayılır? Verilecek Bilgiler İçin Şimdiden Teşekkür Ederiz.

  19. Onur dedi ki:

   2019 SSK pirim maliyetini 985 TL gibi işverene maliyetini cikarmissiniz.işveren bunu gider olarak dusebiliyor mu dusuyorsa o zaman maliyet ne kadar olur.tessekurler

  20. Onur dedi ki:

   Peki işveren bunu gider olarak dusebiliyor mu.dusuyorsa maliyet kaça geliyor

  21. İbrahim yilmaz dedi ki:

   Kolay gelsin şimdi elimize gececek olan miktar 2020 tl artı agi yani 190 veya 220 veya dıger rakamlardan biri diyelim agi 220 + 2020 = 2240 gibi mi yoksa 2020 yemi dahil…

  22. Emre dedi ki:

   2008 mayıs 1 sigorta aşdım kaç yasonda emekli olabilirim tşklr

  23. Bülent dedi ki:

   Merhaba,

   Eşim 1 Ocak 1974 doğum lu, 12 yaşında bir kızımız var.
   2449 Gün SGK 01.01.1995 girişli
   arada 22 ay bağkur ödemesi de var.

   EYT çıkarsa emekli etmek istiyoruz. Tahmini ne kadar ödeme yapmamız gerekir .

   Çok teşekkür eder saygılarımı sunarım.

  24. Murat Tiken dedi ki:

   Babam 1945 doğumlu ve 1973 işe girişi var biraz ssk lı olarak çalışmış ayrıca isteğe bağlı sigorta ödedik toplamda 1800 günü var yasliliktan dolayı kimse iş vermiyor yapamıyor da nasıl emekli edebiliriz önerileriniz için teşekkür ederim..

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Heyete girerek % 60 ın üzerinde iş gücü kaybı raporu alabilirseniz 1800 günle malulen emekli olmasını sağlayabilirsiniz.

  25. Engin dedi ki:

   2019 aylık pirim parası nekadar oldu oldu acaba

  26. tulay dedi ki:

   merhaba serbest meslek erbabı olarak stopaj ve kdv vergılerımı odeyıp bagkur primlerimi ödemesem olur mu? yani serbest meslek makbuzu kesmeye devam edeblir miyim

   1. Uğur savaş dedi ki:

    Site yönetimi asgari ücretle çalışan görevli
    İçin Sigorta primlerinden indirim ve teşvik
    Alabilir mi(düzenli ödeme yapmış
    ve geçmiş borcu yoksa)

  27. Murat Tiken dedi ki:

   Eşim de ben de çalışıyorum agi yi ikimizde alabiliyor muyuz ben değil de sadece eşim agi yi alabilir mi

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Her ikiniz de Eşi çalışan agisi yani 2019 için 191,88 TL olarak alacaksınız.

  28. EGELİ dedi ki:

   KOLAY GELSİN İYİ ÇALIŞMALAR
   İZMİR DEN YAZIYORUM
   2019 YILI OCAK SONU İTİBARİYLE İŞ YERİMDE 9 KİŞİ ÇALIŞIYOR (TABİ AYRILAN OLMAZSA).
   ÇALIŞAN PERSONELİMİZİN ÇOĞU ASGARİ ÜCRETTEN YÜKSEK MAAŞ ALIYOR DOLAYISIYLA PRİMLERİNİ DE YÜKSEK YATIYORUZ.DEVLETİMİZİN AÇIKLADIĞI İŞVEREN DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLİYOR MUYUZ.?
   NE KADAR SGK YA İNDİRİMLİ PRİM ÖDEMESİ YAPARIZ?
   BİR DE BES HAKKINDA BİLGİ ALABİLİR MİYİZ

   1. Mehmet naim keleş dedi ki:

    Iyı gunler
    Eşim filiz 551gun ssklı var 11/12/1990 başlangıc tarıhı
    Emeklı etmem ıcın ne yapmamiz lazım en uygun odemelerle
    Kendını ev Hanım 2013doğumlu Bır oğlumuz var

    Tesekkurler

  29. Murat karahan dedi ki:

   2019 yılı için 22 günlük prim ödemesi ne kadar olur

  30. mustafa ordu dedi ki:

   merabalar 2019 da askeri üçretle şalışan bir işçinin ssk pirim ödemesi nekadar çıkıyor sıpotaş dahil veya hariç

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Asgari ücretli işçinin stopaj dahil 2.558,00 TL brütü var. Buna işveren sgk paylarını da eklediğinizde eğer borcunuz olmayıp % 5 indirimden yararlanıyorsanız 3.005,65 TL toplam maliyeti var. Net asgari ücret 2.020,59 TL olduğuna göre 985,06 stopaj dahil prim ödemesi mevcut. % 5 indirimi saymazsanız ise buna 127,90 TL daha ekleniyor ve dolayısıyla 1112,96 tl bir maliyet çıkıyor.

  31. Ramazan Sancaktutan dedi ki:

   Ben askari ücretten Şofor çalıştırıyorum 2019 da aylık primler kaç para oldu bunu öğrenmek istiyorum

  32. Ridvan dedi ki:

   Benim 30 gün raporum var bu raporun parasını halla almamışım ödeme nasıl olacak neye göre hesaplanacak teşekkürler

  33. Nurgül dedi ki:

   Gunde 5 bucuk saat calicam bir kreste sigortami yaptimak istiyorum fakat maasim 750 tl yarim gun olarak sigortami baslatip odesem kac tl odemem gerekir simdiden tesekkurler

  34. Huriye Ece dedi ki:

   merhaba,ben HURİYE ece isteğe bağlı ek 5 tarım sigortasına prim yatırıyorum şu ana kadar 2847gün yatırdım.Daha öncesi 750 gün emekli sandığı çalışmışlığımı da saydırdım.3600 günden 3 gün eksiğim var.Bu ay sadece 3günlük prim ödeyebilir miyim ve ne kadar ödemem gerekirEn son 2018 yılıağustos aylık 583 tl ödüyordum.Banka günlük ödemeyi alır mı? Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.

  35. rukiye dedi ki:

   merhaba 2017 yilinda 7 ay calistigim kurum sigortami yatirmayi unutmus bu 7 aylik surecin karsiligi verecekler 2017 yili sigorta primi aylik 613 tl olarakmi bana odencek yine kandirilmak istemiyorum tesekkurler

  Sorunuzu Yazın