• 2019 – En Düşük Sigorta Primi Ne Kadar ?

  2019 En düşük sigorta prim ücreti ne kadar ? 01.01.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere SGK tarafından belirlendi. İşverenleri olduğu kadar başta isteğe bağlı sigorta sahibi vatandaşlarımız olmak üzere tüm sigorta kollarına bağlı çalışan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu rakamların alt sınırı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. Maddesine göre düzenlenmektedir. Düzenleme esas alınarak;


  • En düşük ve en yüksek prim ücreti,
  • Prim borçlarını düzenli ödeyen işverenler için indirimli prim ücretleri,
  • Prim borçlarını düzenli ödeyen işverenler için indirimli ve teşvik içeren prim ücretleri,
  • En düşük ve en yüksek rapor ücreti,
  • En düşük ve en yüksek GSS prim ücretleri,
  • BAĞKUR prim ücretleri

  Belirlemesi tamamlanarak uygulamaya devam edilmektedir.

  2019 Yılı İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar?

  İsteğe bağlı sigorta hakkından yararlanarak prim ödemesi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımız için 2019 yılı içerisinde hesaplanan prim ücretleri;

  • Aylık isteğe bağlı ev hanımları prim ücreti 541,20 TL
  • Aylık isteğe bağlı Ek 5 tarım prim ücreti 583,48 TL
  • Aylık isteğe bağlı BAĞKUR prim ücreti 649,44 TL

  Olarak uygulanmaktadır.

  2019 Yılı Sigorta Primleri Taban ve Tavan Ücretleri Ne Kadar?

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. Maddesi’nde yer alan; “5510 Sayılı Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırın ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı olacağı” ibaresi gereğince hesaplama yapan SGK, 2019 sigorta primi ne kadar sorusuna yanıt vermektedir. 2019 yılı boyunca;

  Sponsorlu Bağlantılar


  • En düşük günlük prime esas kazanç tutarı 67,65 TL
  • En yüksek günlük prime esas kazanç tutarı 507,37 TL

  Uygulanmaktadır. Geçmiş yıllarda tavan prim ücreti hesaplamasında, taban prim ücretinin 6,5 katı olacak şekilde hesaplama yapılmaktaydı. 01.01.2017 yılı ve sonrası getirilen düzenleme ile bu oran 7,5 kata artırıldı.

  2019 Yılı BAĞ-KUR Primleri Ne Kadar?

  BAĞ-KUR’a bağlı olarak faaliyet gösteren vatandaşlarımızın ödemesi gerekli aylık prim ücretleri belirlendi. Düzenlemeye göre;

  • Tarım/çiftçi aylık BAĞ-KUR primi 583,48 TL
  • İndirimli tarım/çiftçi aylık BAĞ-KUR primi 498,91 TL
  • Esnaf, şirket ortağı, vergi mükellefleri aylık BAĞ-KUR primi 700,17 TL
  • İndirimli esnaf, şirket ortağı, vergi mükellefleri aylık BAĞ-KUR primi 598,70 TL

  Olarak uygulanmaktadır.

  30 Günlük Sigorta İçin Ne Kadar Prim Ödemesi Yapılır?

  İşverenler, çalışanlarının sigortalarını günlük olarak SGK tarafından belirlenen kazanç miktarlarını esas alarak 30 günlüğe çevirerek işlem yapmaktadır. 30 günlük sigorta primi ne kadar sorusu, işverenlerin maliyet hesaplamalarında önemli rol oynamaktadır. SGK tarafından 1 Ocak 2019 ila 31 Aralık 2019 tarihleri arasında kullanılmak üzere açıklanan taban ve tavan prim ücretleri baz alınarak hesaplama yapılması gerekirse;

  • 30 günlük en düşük prime esas kazanç tutarı 2.029,50 TL
  • 30 günlük en yüksek prime esas kazanç tutarı 15.221,25 TL

  Olarak uygulanmaktadır.

  2019 Yılı Aylık GSS Primleri Ne Kadar?

  Herhangi bir sigorta koluna bağlı olarak çalışmayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için ödemek zorunda olduğu GSS prim ücretleri de 2019 yılı içerisinde değiştirildi. Düzenlemeye göre;

  • Aylık GSS prim ücreti 60,88 TL
  • Yabancı uyrukluların ve mavi kartlıların aylık GSS prim ücreti 487,08 TL

  Olarak uygulanmaktadır.

  2019 Yılında Tavan ve Taban Rapor Parası Ne Kadar?

  3 günü aşan raporlarda 2019 yılında SGK tarafından ödenmek üzere hesaplanan rapor paraları;

  • Ayakta tedavilerde en düşük 45,10 TL, en yüksek 338,25 TL
  • Yatarak tedavilerde en düşük 33,82 TL, en yüksek 253,65 TL

  Olarak uygulanmaktadır.

  2019 Yılında Asgari Ücret Sigorta Primi Ne Kadar Yatırılmaktadır?

  2017 yılında uygulanan brüt asgari ücrete %14,2 arıtılarak 2019 yılı içerisinde brüt asgari ücret 2.029,50 TL olarak uygulanmaktaydı. Asgari ücret sigorta primi 2019 konusunda ücretleri karşılamakta zorlanan işletmeler için Hazine’den teşvik getirilerek işverenlerin yükü hafifletildi. Brüt olarak 2.029,50 TL olarak uygulanan asgari ücret için işverenler;

  • Hazine teşviksiz olarak 416,05 TL
  • Hazine teşvikli olarak 314,57 TL

  SGK prim ödemesi gerçekleştirmektedirler. Asgari ücretli vatandaşlarımızın brüt ücretleri üzerinden;

  • 284,13 TL SSK primi işçi payı,
  • 20,30 TL İşsizlik sigortası işçi payı,
  • 258,76 TL Gelir Vergisi,
  • 15,40 TL Damga Vergisi

  Kesintisi uygulanarak ellerine net 1.450,91 TL AGİ hariç ücret geçmektedir.

  2019 Yılında Asgari Ücretli Çalışanın İşverene Maliyeti Ne Kadar?

  Asgari ücret sigorta primleri hakkında yaptığımız açıklamada işverene olan maliyetin hafifletilmesi için Hazine tarafından destek sağlandığından bahsetmiştik. Hazine tarafından destek alan ve almayan işletmeler için asgari ücret işveren maliyeti 2019 iki farklı şekilde aşağıda paylaşılmaktadır:

  • 029,50 TL brüt asgari ücretle birlikte 416,05 TL SGK primi ve 40,59 TL işsizlik sigorta fonu eklenerek teşviksiz 2.486,14 TL
  • 029,50 TL brüt asgari ücretle birlikte 314,57 TL SGK primi ve 40,59 TL işsizlik sigorta fonu eklenerek teşviksiz 2.384,66 TL

  2019 Yılında Tavan Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadar?

  Asgari ücrette olduğu gibi tavan ücrette de Hazine tarafından işverenler desteklenmektedir. Hazine teşvikli ve teşviksiz olarak iki farklı şekilde tavan ücretin işverene maliyeti aşağıda paylaşılmaktadır:

  • 221,40 TL brüt tavan ücretle birlikte 3.120,39 TL SGK primi ve 304,43 TL işsizlik sigorta fonu eklenerek teşviksiz 18.646,22 TL
  • 221,40 TL brüt tavan ücretle birlikte 2.359,32 TL SGK primi ve 304,43 TL işsizlik sigorta fonu eklenerek teşviksiz 18.646,22 TL

  Yıllara Göre SGK Prim Oranları Nasıl Değişti?

  SGK tarafından paylaşılan taban ve tavan ücretlerin yıllık değişimini görerek açıklanan SGK prim oranları 2019 ücretlerinin geçmiş yıllara göre artış oranının karşılaştırılabilmesi amacıyla 2013 yılı itibari ile açıklanan taban ve tavan ücretler aşağıda paylaşılmaktadır:

  • 01.2013 ila 30.06.2013 tarihleri arasında taban ücret 978,60 TL, tavan ücret 6.360,90 TL
  • 07.2013 ila 31.12.2013 tarihleri arasında taban ücret 1.021,50 TL, tavan ücret 6.639,75 TL
  • 01.2014 ila 30.06.2014 tarihleri arasında taban ücret 1.071,00 TL, tavan ücret 6.961,50 TL
  • 07.2014 ila 31.12.2014 tarihleri arasında taban ücret 1.134,00 TL, tavan ücret 7.371,00 TL
  • 01.2015 ila 30.06.2015 tarihleri arasında taban ücret 1.201,50 TL, tavan ücret 7.809,90 TL
  • 07.2015 ila 31.12.2015 tarihleri arasında taban ücret 1.273,50 TL, tavan ücret 8.277,90 TL
  • 01.2016 ila 31.12.2016 tarihleri arasında taban ücret 1.647,00 TL, tavan ücret 10.705,50 TL
  • 01.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında taban ücret 1.777,50 TL, tavan ücret 13.331,40 TL
  • 01.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında taban ücret 2.029,50 TL, tavan ücret 15.221,40 TL

  2019 Yılı SGK Prim Hesaplaması Nasıl Yapılır?

  İşverenlerce ödenmek üzere gerçekleştirilen SGK prim hesaplama 2019 işlemi için Hazine teşvikli, teşviksiz ve 6111 olmak üzere üç farklı yöntem bulunmaktadır. Bahsi geçen her üç yöntem ile de SGK primi hesaplanırken brüt ücret kullanılmaktadır. Brüt ücretle aşağıda paylaşılan oranlar çarpılarak işverenlerin ödemesini yapacakları sigorta prim tutarı hesaplaması yapılmaktadır.

  • Hazine teşvikli %32,
  • Teşviksiz %37,
  • 6111 için %17

  Olarak sigorta primi hesaplamasında kullanılacak oranlar uygulanmaktadır.

  SGK’dan Çift Maaş Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

  SGK Yurt Dışı Borçlanması

  SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır, Başvurusu Şartları Nelerdir?  tıkla sorunu sor

  2019 – En Düşük Sigorta Primi Ne Kadar ? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. Murat Tiken dedi ki:

   Babam 1945 doğumlu ve 1973 işe girişi var biraz ssk lı olarak çalışmış ayrıca isteğe bağlı sigorta ödedik toplamda 1800 günü var yasliliktan dolayı kimse iş vermiyor yapamıyor da nasıl emekli edebiliriz önerileriniz için teşekkür ederim..

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Heyete girerek % 60 ın üzerinde iş gücü kaybı raporu alabilirseniz 1800 günle malulen emekli olmasını sağlayabilirsiniz.

  2. Murat Tiken dedi ki:

   Eşim de ben de çalışıyorum agi yi ikimizde alabiliyor muyuz ben değil de sadece eşim agi yi alabilir mi

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Her ikiniz de Eşi çalışan agisi yani 2019 için 191,88 TL olarak alacaksınız.

  3. mustafa ordu dedi ki:

   merabalar 2019 da askeri üçretle şalışan bir işçinin ssk pirim ödemesi nekadar çıkıyor sıpotaş dahil veya hariç

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Asgari ücretli işçinin stopaj dahil 2.558,00 TL brütü var. Buna işveren sgk paylarını da eklediğinizde eğer borcunuz olmayıp % 5 indirimden yararlanıyorsanız 3.005,65 TL toplam maliyeti var. Net asgari ücret 2.020,59 TL olduğuna göre 985,06 stopaj dahil prim ödemesi mevcut. % 5 indirimi saymazsanız ise buna 127,90 TL daha ekleniyor ve dolayısıyla 1112,96 tl bir maliyet çıkıyor.

  4. Ridvan dedi ki:

   Benim 30 gün raporum var bu raporun parasını halla almamışım ödeme nasıl olacak neye göre hesaplanacak teşekkürler

  5. Nurgül dedi ki:

   Gunde 5 bucuk saat calicam bir kreste sigortami yaptimak istiyorum fakat maasim 750 tl yarim gun olarak sigortami baslatip odesem kac tl odemem gerekir simdiden tesekkurler

  6. Huriye Ece dedi ki:

   merhaba,ben HURİYE ece isteğe bağlı ek 5 tarım sigortasına prim yatırıyorum şu ana kadar 2847gün yatırdım.Daha öncesi 750 gün emekli sandığı çalışmışlığımı da saydırdım.3600 günden 3 gün eksiğim var.Bu ay sadece 3günlük prim ödeyebilir miyim ve ne kadar ödemem gerekirEn son 2018 yılıağustos aylık 583 tl ödüyordum.Banka günlük ödemeyi alır mı? Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.

  7. rukiye dedi ki:

   merhaba 2017 yilinda 7 ay calistigim kurum sigortami yatirmayi unutmus bu 7 aylik surecin karsiligi verecekler 2017 yili sigorta primi aylik 613 tl olarakmi bana odencek yine kandirilmak istemiyorum tesekkurler

  Sorunuzu Yazın