emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

SGK Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Değişikliği

SGK Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Değişikliği

Ülkemizde her gün yönetmeliklerde değişiklik olabilmektedir. Son zamanlarda yapılan değişikliklerden birisi de Sosyal Güvenlik Kurumu Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’dir. Resmi Gazetede yayınlanan son habere göre bu yönetmelikte de bazı değişiklikler yapıldı. Bu yazımızda SGK Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği konusunu işleyeceğiz.

Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun içerisinde de atamalar yapılabilmektedir. Bu atamaların nasıl ve hangi zamanlarda yapılacağı yazılan yönetmeliklerde belirtilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun da Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği adında atamalarla ilgili yönetmeliği bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan bir kuruluş olarak bilinmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, genel kurul, yönetim kurulu ve başkanlık olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı olan, adil, etkin, kolay erişilebilir, mali ve aktüeryal açıdan sürdürülebilen, çağdaş seviyeye uygun bir sosyal güvenlik sistemini yönetmek ve yürütmektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kendi içerisinde ve ülke kapsamında bazı görevleri bulunmaktadır. Buna göre, yıllık uygulama programları ve milli kalkınma politika ve stratejileri dikkate alınarak bunları sosyal güvenlik politikalarına uygulamak ve ayrıca bu politikaların da geliştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapmak ilk görevleri arasındadır. Sosyal Güvenlik Kurumu bir ülkedeki en temel kurumlardan birisidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun diğer bir görevi, hizmet sunmuş olduğu tüzel ve gerçek kişileri yükümlülükleri ve hakları açısından bilgilendirmelidir ve bu kişilerin haklarının kullanımı ve uygulanmasını kolaylaştırmalıdır. Sosyal Güvenlik kapsamına giren alanlarda diğer kurum ve kuruluşlarla olan işbirliğini ve koordinasyonu doğru bir şekilde sağlamalıdır. Diğer bir görevi de yönetmelikler ve kanunlar kapsamında yapılması gereken görevleri yapmaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu sadece yurt içi değil yurt dışında da önemlidir. Bu kapsamda görevlerinden birisi de, sosyal güvenlik ile ilgili konularda uluslararası gelişmelerin neler olduğunu izlemektir. Bu konuda Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmalıdır.

Son belirtilenlere haberlere göre SGK Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin Resmi Gazetede yayınlanmasıyla da resmi bir hal aldı ve değişikliklerin yapıldığı kesinleşti.

SGK Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra herkes tarafından merak konusu oldu. SGK Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği kapsamında yer değiştirme ve atalarda çeşitli değişiklikler yapıldı. SGK Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişiklikleri özellikle kurumlardaki müdür yardımcılarını ve müdürleri ilgilendirmektedir.

Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde Hangi Değişiklikler Yapıldı?

Bilindiği gibi Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında Türkiye, coğrafi, sosyal, kültürel, ekonomik ve ulaşım şartları dikkate alındığında il ve illerdeki ilçeler olarak 5 ayrı kategoriye ayrılmıştır. Fakat yapılan SGK Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği kapsamında bu değiştirildi. Artık bu ayrımlar ilçeler için yapılmayacak. Sadece illerin üzerinden yapılmaya devam edilecek. SGK Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğindeki ilk düzeltme bu şekildedir.

SGK Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği kapsamında Resmi Gazetede bir düzeltme daha yayınlandı. Buna göre artık Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürleri ve Müdür Yardımcıları da yer değiştirme yapacak ve bu yer değiştirmeler ve atamalar zorunlu olarak yapılacak.

Yorumlar

  1. erhan dedi ki:

    sosyal güvenlik kurumu merkez müdürü ve yardımcıları kaç yılda bir zorunlu yer değiştirmeye tabidir