emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır, Ne İşe Yarar?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır, Ne İşe Yarar?
22.06.2020

Sanayi sicil belgesi sanayi işletmelerine, seri üretim yapanlara, tadilat yapanlara, elektrik ve enerji ürünü üreten santrallere, büyük gemi firmalarına sanayi sicil belgesi verilir. Sanayi kuruluşları çalışmaya geçtikten 2 ay içerisinde belgeyi almalıdır.

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?

Sanayi sicil belgesine sahip olmak için Sanayi Bakanlığının içinde olan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri başvuru yapılır. Www.sanayisicil.sanayi.gov.tr  üzerinden kayıtlı işletmeler bölümünde işletmenin bulunması gerekir.

[highlight color=”red”]Başvuru için gereken dokümanlar şunlardır:[/highlight]

 • Sanayi sicil beyannamesi, (A ve C formu. C formunu sadece gayri hak kullanan kuruluşlar kullanır. Bilim Sanayi ve Teknoloji il müdürlüğü aracılığıyla doldurulur)
 • Yıllık işletme cetveli, (başvuruda bulunan kurumun önceki yıllara ait faaliyetlerini ilk 4 ay içerisinde göstermelidir. Her yıl ve her başvuruda verilir)
 • Kapasite Raporu (ilgili odaca onaylı olmalıdır. Eğer kapasite raporu yoksa kuruluşun ürün kapasitesi, yıllık ham madde tüketimi belgesi)
 • Yetki belgesi,
 • Kurumun unvanında bir değişiklik yapılmış ise değişikliğe ait fotokopi,
 • Makinelerin kiralık olması dahilinde en az bir yıllık kira sözleşmesi fotokopisi gerekir.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/App_Pages/KullaniciIslemleri/Login.aspx” icon=”” target=”true” nofollow=”true”]Sanayi Sicil Belgesi Almak İçin TIKLAYINIZ[/button]

[highlight color=”red”]Sanayi sicil belgesi teminatı sonra iki yılda bir vize yaptırılması gerekir. Aynı ikametgâh üzerinde birden fazla işletme varsa Sanayi Sicil Belgesi alınması için gerekli şartlar şunlardır:[/highlight]

 • İşletmelerin faaliyetleri birbirinden bağımsız olmalı,
 • İşletmelerin fiziki anlamda birbirlerinden ayrı olması ve ortak alet kullanmamaları,
 • İşletmelerin birbirinden ayrı personele sahip olması,
 • İşletmelerin farklı olarak kapasite raporlarının olması gerekir.

Sanayi Sicil Belgesi Ne İşe Yarar?

Sanayi sicil belgesinin avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • İhraç şartıyla mal teslimatlarında KDV, Tecil- Telkin işlemlerinden yararlanırlar,
 • Sanayi sicil belgesine sahip olan işletmeler %20 oranında elektriği daha ucuza temin edebilir,
 • Elektrik kullanımlarında %2 oranında TRT payı hesaplanmaz,
 • Bankaların sanayi kredileri için Sanayi Sicil Belgesi gerekir,
 • Yeni iş dalları oluşturur,
 • Bakanlıklara yapılan yerli mal başvurularında sanayi sicil belgesi gerekir. Sanayi sicil belgesine sahip kuruluşlar %15 oranında fiyat avantajından yararlanır,
 • İhale kanunlarında yer alan yerli isteklerin belirtilmesinde avantaj sağlar,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının sanayiler için açıkladığı desteklerden yararlanabilirler.

Sanayi Sicil Belgesi Adres ve Unvan Değişikliği İçin Hangi Belgeler Gerekir?

[highlight color=”red”]Sanayi kuruluşları belgelerindeki rütbe ve ikametgâh değişimleri için şu evrakları hazırlamaları gerekir:[/highlight]

 • Sanayi Sicil Belgesinin gerçeği,
 • Kuruluşun bağlı olduğu odadan aldığı kapasite raporunun aslı,
 • Ticari Sicil Gazetesinde unvan değişikliğine dair belge,
 • İletme sahiplerinin kendi imzaları,
 • Yetki Belgesi gerekir.

Sanayi Sicil Belgesi Kaybedilirse Ne Olur?

[highlight color=”red”]Sanayi sicil belgesinin kaybolduğu durumlarda gerekli evraklar hazırlanarak yeniden çıkarılabilir. Belgenin yeniden çıkarılması için gerekli olan evraklar şunlardır:[/highlight]

 • Sanayi sicil belgesinin kaybı durumunda yerel gazeteye kayıp ilanı verilir,
 • Dilekçe hazırlanır,
 • Hangi gazetelere kayıp ilanı verildiğine dair belge,
 • İşletme kuruluşunun bağlı olduğu odadan kapasite raporunun aslı,
 • İşetme sahiplerinin imza örnekleri,
 • Yetki belgesi gerekir.

Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri Ne Zaman Yapılır?

Sanayi kayıt belgesi harç işlemleri sanayi sicil belgesinin verilişinden sonra her iki yılda bir yapılır. Vize işlemleri için Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine gerekli vize başvuruları yapılır. Vize başvuruları için Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine işletmenin cetveli yıl sonunda dört aylık bölümler hâlinde teslim edilir. Sanayi sicil belgesi vize işlemlerini yapmayanlar kanunun öngördüğü çerçevede para cezası verilir. Gerekli mesleki yeterlilik belgelerini temin edemezler.

[highlight color=”red”]Vize yapılma koşulları ve şartları şu şekildedir:[/highlight]

 • Sanayi sicil belgesi temininden sonra düzenli olarak 2 yılda bir vizeyi yenilemek,
 • Düzenli vize yapılması esası,
 • Vizelerde kuruluşa ait bilgilerin güncel olması,
 • İl Müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda gerekli görülen belgelerin temini şeklinde koşul ve şartlar vardır.

Sanayi Sicil Belgesinin Süresi Ne Kadardır?

Sanayi sicil belgesinin geçerliliği işletme sahipler üretimleri durdurma kararı alana kadardır. Alınan kararlar Sanayi ve Sicil Bilgi Sistemi üzerinden internet ortamında Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulur. Kuruluşlar üretime ara verdiğinde veya üretimi sonlandırma kararı aldığında 1 aylık sürede Bakanlığın İl Müdürlüklerine gerekli başvuruyu yapmalıdır. Kuruluşun denetimler sonrası faaliyet yapmadığı tespit edilirse gerekçe gösterilerek sicil belgesi iptal edilir. İl müdürlüklerine başvuru yapmayanlara idari para cezası kesilir.

[highlight color=”red”]Üretim durdurulduktan sonra teslim edilmesi gereken belgeler şunlardır:[/highlight]

 • Üretim son bulduğuna dair dilekçe örneği,
 • Sanayi sicil belgesinin aslı,
 • Makine satış faturaları gerekir.

Sanayi Sicil Belgesi Hangi İşletmeleri Kapsar?

[highlight color=”red”]Sanayi sicil belgesine ihtiyaç duyan işletmeler 6948 sayılı kanunda şu şekilde sıralanmaktadır:[/highlight]

 • Ham maddeleri değiştiren veya işleyenlerin,
 • Enerji üretiminde olan tesislerin,
 • Teknolojiler ve bilişim içinde olanların,
 • Seri üretim hâlinde olan işletmeleri sanayi sicil belgesi

Sanayi Sicil Belgesi Vize Başvurusu Yapılmadığında Ne Olur?

Sanayi sicil belgesi vize talebi yapılmadığında sanayi sicil belgeleri hukuken geçersiz sayılır. Sanayi sicil belgesinin sağladığı avantajlardan artık yararlanılamaz. Vize başvurusunu yenilemeyen veya yapmayan işletmelerin bilgileri gerekli kuruluşlarla paylaşılır. Elektrik kullanımındaki %2-20 arasında indirim olanakları ve TRT payının hesaplanmaması avantajı ortadan kalkar.

Sanayi Sicil Belgesi için Kapasite Raporu Nedir?

[highlight color=”red”]Sanayi sicil belgesi için kapasite raporunda[/highlight] kurumun işyeri hakkında detaylı bilgileri, çalıştıran personel sayısı (mühendisler, ustalar ve teknik elemanlar) ve sermaye durumunu içerir.

Sanayi Sicil Belgesi İşletme Cetveli Nedir?

Sanayi sicil belgesi işletme cetveli sanayi kuruluşlarının yıllık faaliyetlerini gösterir. Faaliyet göstergeleri hesap dönemi kapandıktan sonra 4 ay içinde gösterilir. İşletme cetvel şu yollar aracılığıyla gönderilir:

 • E-Devlet sistemi üzerinden,
 • sanayi.gov.tr adresi üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girilerek elektronik ortamda işletme cetveli gönderilir.

Gönderilen işletme cetveli Bakanlık tarafından incelenerek onaylanır.

Sanayi Sicil Belgesi İçin İşletme Cetveli Verilmezse Ne Olur?

[highlight color=”red”]Sanayi sicil belgesi için işletme cetveli[/highlight] verilmemesi durumunda (4 aylık sürenin aşımı) kanunen para cezası uygulanır. Sanayi sicil belgesinin devamlılığı için en geç öbür senenin 30 Nisan tarihine kadar teslim edilmesi gerekir.

Sanayi Sicil Belgesine Sahip Olanların Döviz Muafiyeti Nedir?

Sanayi sicil belgisine sahip işletmelerin döviz muafiyeti 1140 sayılı kararla kambiyo satışlarının Banka ve Sigortacılık Muamele Vergisi sıfır olarak belirlenmiştir.

[highlight color=”red”]Kambiyo vergisinin sıfır sayılması şu koşullarda gerçekleşir:[/highlight]

 • Banka kuruluşları ve sanayi kuruluşlarının kendi aralarında yapmış oldukları kambiyo antlaşmalarında,
 • Hazine ve Maliye bakanlığı ile yapılan kambiyo satışlarında,
 • Döviz kredisi ile gerçekleştirilen kambiyo satışlarında,
 • İhracatçılara yapılan kambiyo satışlarında,
 • Sanayi sicil belgesine sahip kurumlar ile yapılan kambiyo satışlarında sıfır vergi uygulaması yapılır.

Sanayi Sicil Belgesi Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

[highlight color=”red”]Sanayi sicil belgesi için dilekçe şu şekilde hazırlanır:[/highlight]

 • com üzerinden başvuru dilekçesini indirin,
 • İndirilen dilekçeyi Google üzerinde düzenleyin ve doldurun,
 • Doldurulan dilekçeyle beraber ek belgeleri (Sanayi sicil beyannamesi, Ticari sicil gazetesi, kapasite raporu, kira sözleşmeleri) eklenerek başvuru dilekçesi tamamlanır.

[highlight color=”red”]Sanayi sicil beyannameleri şu bilgileri içermelidir:[/highlight]

 • İş yerinin adını ve rütbesini,
 • İletişim yollarını, (mail, faks veya telefon)
 • İşletmenin ürünleri hakkındaki servis hizmet bilgileri,
 • Sicil, vergi ve SGK numarası,
 • İşletmenin sermaye yatırım belgeleri gerekir.

Gerekli dokümanlar sağlandığı zaman sanayi sicil belgesi başvuruları gerçekleşir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır, Ne Kadar?

İTO Faaliyet Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Green Card Başvurusu Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.