emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

İlk Defa Atamalarda Göreve Başlama Süresi Nedir?

İlk Defa Atamalarda Göreve Başlama Süresi Nedir?

Ülkemizde kamuda çalışan birçok memur bulunmaktadır. Bu memurlar sınava girerek ve belirli eğitimlerden geçerek bu kadrolara tercihler sonucunda atanmaktadır. Memurlar atandıktan sonra belirli bir süre içerisinde göreve başlamak zorundadır. Biz de bu yazımızda ilk defa atamalarda göreve başlama süresi nedir sorusuna yanıt vereceğiz.

Devlet memuru, kamuda çalışan kişilere verilen isimdir. Devlet memurları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda yapılan tercihlerle atanırlar ve göreve başlarlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı her sene belirli dönemlerde yapılmaktadır. İlk defa atamalarda göreve başlama süresi nedir sorusu da bu kapsam önemli olmaktadır.

Devlet memurları, 657 nolu Devlet Memurları Kanunu kapsamına girmektedir. Devlet memurlarını ilgilendiren çalışmalar ve kurallar bu kanunda maddelendirilmiştir. Bu yasada, kamu personeli olabilmek için gereken şartlar, nitelikler gibi konularda bilgiler verilmektedir.
657 nolu yasa kamu personeli yani devlet memuru olabilmek için önemlidir, bu yüzde dikkatlice incelenmelidir. Devlet memuru olmak isteyen kişilerde 657 nolu yasa kapsamında bakı yükümlülükler aranmaktadır. Yasada belirtilmiş olan bu yükümlülükler, devlet memuru olmak isteyen kişileri ve olacak kişileri kapsar. Bu kanuna göre kurumların yükümlülük anlayışı farklı olabilir. Bununla birlikte pozisyonların nitelikler de değişebilir.

657 Devlet Memurları Yasası’nın bazı maddeleri tüm kurumlar için ortaktır. Bu ortak şartları devlet memuru olan ya da olmak isteyen herkes sağlamalıdır. Bu ortak şartlara göre, daha önceden devlet, kamu ya da hükümet zararına faaliyette bulunulmamış olmalıdır, ayrıca herhangi bir terör yandaşlığı da olmamalı ve gereken yaş şartı sağlanmalıdır. Bunlara ek olarak devlet memuru olmak isteyen kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır şartı da vardır.

Devlet Memurluğuna Yeni Atananlarda Göreve Başlama

Devlet memurları, belirli kriterleri sağladıktan sonra sınav sonuçlarına göre memurluğa atanırlar ve atamaları yapıldıktan belirli bir süre sonra göreve başlamış olmaları gerekmektedir.

Devlet memurluğunda merak edilen önemli konulardan birisi de ilk defa atamalarda göreve başlama süresi nedir sorusudur. Göreve başlama süreleri, memuriyet için önemlidir.

Aynı yerde göreve atanmış olan devlet memurlarının göreve başlama sürelerine bakalım ilk önce. İlk defa atamalarda göreve başlama süresi nedir kapsamında bulunduğu yerde göreve ilk defa atanmış olan ya da yer değiştirmiş olan devlet memurları, tebliğ gününde itibaren takip eden ilk iş gününde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre geciktirilirse yasal yaptırımlar oluşabilmektedir.

İlk defa atamalarda göreve başlama süresi nedir kapsamında şimdi de başka yerdeki bir göreve atanan devlet memurunun işe başlama süresini inceleyelim. İlk defa olarak ya da yer değiştirme maksadıyla başka yerdeki bir göreve atanmış olan devlet memurları, tebliğ tarihi takip eden 15 gün içerisinde göreve başlamak zorundadır.

İlk defa atamalarda göreve başlama süresi nedir sorusunun cevabı yukarıda belirttiğimiz gibidir. Bazı özel durumlarda bu göreve başlama süreleri Bakanlar Kurulu kararı ile kısaltılabilmektedir ya da süreler ertelenebilmektedir.

Göreve Başlama Süresi Ertelenebilen Memurlar

İlk defa atamalarda göreve başlama süresi nedir sorusunun cevabını yukarıda verdik. Bu kısımda da göreve başlama süreleri ertelenebilen memurların hangisi olduğuna bakalım. Memurların, bazı sorumluluklarından dolayı bu süreler ertelenebilir. Bu süreler şöyle belirlenmiştir:

  • Yasla izinlerin kullanılmasında ya da gececi görevlerin yapılması sırasında, başka göreve ataması yapılan memurlar için izinlerin ya da geçici görevin sona ermesi.
  • Yerlerini kendisinde sonra gelecek kişilere devretmek zorunda olan saymanlar için devir durumunun sona ermesi.
  • Eski bulundukları göreve devam durumları kurumları tarafından yazılı olarak tebliğ edilmiş olanlar için, memurların gelmesi ya da yeni yerlerine hareket etmelerinin tebliğ edilmesi.
Yorumlar

  1. necla dedi ki:

    izmir menemen ilçesinden araştırma enstitüsü kurumundan aynı bakanlığın bornovadaki il müdürlüğüne tayinim geldi. Ne kadarlık bir süre içerisinde ilişiğimi kesebilirim