Memur Haberleri

Memurlara Çalışmadan Emeklilik İmkanı

Memurlara Çalışmadan Emeklilik İmkanı

Devlet memuru iken görevinden ayrılan memurlar için emekli olma imkanı getirilmiş ve istenilen şartların karşılanması ile isteğe bağlı olarak emekli olma şansı tanınmıştır. Buna göre görevinden ayrılmış olan memurlar prim ödeyerek isteğe başlı emekli sandığı kapsamında emekli olarak emekli aylığına hak kazanabilirler. Peki görevinden ayrılan memurlar emekli olabilmek için hangi şartları yerine getirmelidir ?

Öncelikle 5434 sayılı kanuna göre 2008 yılının ekim ayından önce ve sonra memuriyet görevinden ayrılan her memur bu kapsamda 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasına göre isteğe bağlı olarak prim yatırabilir ve emekli olabilir. Ayrıca 2008 yılından sonra görevine tekrar başlayıp tekrar ayrılan memurlar da bu hakka sahiptir. 2008 yılından önce ve sonra emekli sandığı kapsamında çalışırken memuriyetten ayrılıp SSK veya Bağ-kur kapsamında çalışmaya başlayan memurlar bu kapsamda emeklilik hakkına sahiptir. Bu şartlara haiz olan memurlar veya memuriyetten ayrılmış olanlar isteğe bağlı olarak prim ödeyebilir ve emeklilik hakkı kazanabilirler.

Bu şartları sağlamayan, memuriyetten kendi isteği ile ayrılmamış ve kurum tarafından görevine son verilmiş memurlar, 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. Maddesinde yer alan taksirlik suçlar ve yüz kızartıcı suçları işlemiş, hüküm giymiş ve memuriyeti düşmüş olan kişiler bu yasadan yararlanamaz ve emeklilik hakkına sahip olamaz.

Prim Şartları

5434 sayılı kanuna göre isteğe bağlı prim yatırarak emekli olmak isteyen memurlar;

  1. 657 sayılı kanuna göre en az 10 yıl memur olarak çalışmış olmalı,
  2. Kamu görevinden kendi isteği ile ayrılmış olması, kurum tarafından görevine son verilmemiş olması,
  3. SSK veya Bağ-kur kapsamında çalışıyorken kendi isteği ile işten ayrılıp, işten ayrıldığı tarihi takip eden 6 ay içinde  Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuran her birey prim ödeyerek emekli olma hakkına sahip olur. 10 yıllık çalışma süresi içinde; fiili hizmet süresi zammına tabi olan çalışma süresi, itibari hizmet süresi, ücretsiz izin süresi, hizmet borçlanma süreleri hesaplanmaz. Bu nedenle 10 yıllık çalışma süresi fiili çalışma süresi olarak hesaplanmalıdır.

Yasadan yararlanmak için nereye başvurulmalı ?

5434 sayılı kanuna göre emekli olma şartlarını taşıyan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire başkanlığına dilekçe ile başvurarak dilekçe ekinde istenilen şartları sağladığını gösterir, itlen ayrılma belgesi, 10 yıllık çalışma süresini gösterir belge sunmalıdır. Yasa kapsamında yapılan başvuru istenilen şartları taşıyorsa başvuru sahibi için prim ve kesenek hesabı yapılır. Prim ve keseneklerin hesaplanması şu şekilde yapılmaktadır.

İsteğe bağlı iştirakçiler için memuriyet görevlerinden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademe göstergeleri hesaplanarak bu kademe ve dereceye karşılık gelen ek gösterge rakamı, yasadan yararlanmak için başvuru yaptığı tarihte geçerli olan katsayı ile çarpılır. Elde edilen sonuç yine başvuru yaptığı tarihte geçerli olan taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı ilave edilir. Bu toplamda elde edilen tutarın % 16 sı emeklilik keseneği, %20 si de kurum karşılığı olacak şekilde toplamda % 36 olacak şekilde prim hesaplanır. İştirakçi her ay bu tutarın % 36 sını prim olarak ödemeye devam ederken ;

  1. 6 aydan uzun süre prim ödemesinin yapılmaması,
  2. Her hangi bir kurumda SSK lı olarak işe başlaması,
  3. Prim yatırma isteğinden dilekçe vererek vazgeçmesi,
  4. İsteğe bağlı olarak Bağ-kur primi yatırmaya başlaması ile sona erer. Bu nedenle iştirakçinin primlerini eksiksiz yatırması, ve farklı bir kurumda veya kuruluşta işe başlamaması gerekmektedir.
Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir