emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Hangi Süreler Çalışma Süresi Olarak Kabul Edilmez?

Hangi Süreler Çalışma Süresi Olarak Kabul Edilmez?

Kimi zaman Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı üzerinden sigortalı olarak çalışan vatandaşlarımızın kendi hesapladıkları çalışma süreleri ile gerekli yerlerden yaptıkları resmi sorgulamalar sonucu ulaştıkları çalışma süreleri aynı olmayabilir. Bunun sebebi ise büyük ihtimalle vatandaşlarımızın iş yerinde oldukları her saati çalışma süresinin içinde saymalarına rağmen bunların bir kısmının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından dikkate alınan 4857 sayılı İş Kanunu’nda tanımlanan çalışma sürelerine girmemesidir. Yazımızın devamında çalışma süresi olarak kabul edilen ve edilmeyen süreli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönerge doğrultusunda anlatacağız.

Hangi Süreler Çalışma Süresi Sayılır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının dikkate aldığı 4857 sayılı İş Kanununa göre, haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir. Aksi sözleşmede belirtilmediği ve taraflarca kabul edilmediği sürece bu 45 saatin dağılımı hafta içine eşit olarak yapılır. Ancak yine aynı kanuna göre, günlük çalışma süresi hiçbir şekilde 11 saati geçemez çünkü 11 saati aşan çalışma süresi kişinin sağlığını tehdit edebilmektedir. Bazı iş kolları için bu günlük maksimum çalışma süresi yasal düzenleme ile 11 değil 7.5 saate düşürülmüştür. Günde en fazla 7.5 saat çalışabilen iş kolları şunlardır:

 • Kurşun ve arsenik kullanılan işler
 • Cam sanayisi işleri
 • Civa sanayisi işleri
 • Çimento sanayisi işleri
 • Hava gazı ve kok fabrikaları ve termik santrallerdeki işler
 • Çinko sanayisi işleri
 • Bakır sanayisi işleri
 • Alüminyum sanayisi işleri
 • Demir ve çelik sanayisi işleri
 • Döküm sanayisi işleri
 • Kaplamacılık sanayisi işleri
 • Karpit sanayisi işleri
 • Asit sanayisi işleri
 • Akümülatör sanayisi işleri
 • Kaynak işleri
 • Madenlere su verme ile ilgili işler
 • Kauçuk işlemesi
 • Yeraltı işleri (Maden ocakları vs.)
 • Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerin kullanıldığı işler
 • Gürültü düzeyi 85 dB’i aşan işler
 • Su altında ve basınçlı havada gerçekleştirilmesi gereken işler
 • Tarım ilaçları üretilen ya da kullanılan işler
 • Pnömokonyoz üretimi yapılan tozlu işler

Çalışanın günlük çalışma süresi limitini aşmadığı sürece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından günlük çalışma süresine dahil edilen durumlar şunlardır:
a) Yer altında (madenlerde, taş ocaklarında vs.) veya su altında çalışılmasını gerektiren işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere ya da asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler.
b) İşçilerin işveren tarafından iş yerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.
c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber işverenin izniyle ya da talebiyle çalıştırılmadan ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.
d) İşçinin işveren tarafından asıl işin bulunduğu yerden başka bir yere gönderilmesi  ve burada meşgul edilmesinden ötürü asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.
e) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.
f) Demir yolları, kara yolları ve köprülerin  yapılması, korunması ya da onarım ve tadilatı gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri
gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.

Hangi Süreler Çalışma Süresi Olarak Kabul Edilmez?

İşçinin asıl işini yapmadığı ve yukarıda sıraladığımız durumlar dışındaki her türlü vakit harcama çalışma süresi olarak kabul edilmemektedir.

Bu durumların dışında, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 69.maddesinin son fıkrası gereğince, işçilerin 12 saat kesintisiz işe ara vermeleri halinde harcadıkları süre çalışma süresi olarak kabul edilmemektedir. Yönergede “ara dinlenmeleri” olarak geçen bu durum; işin niteliği, işin yapıldığı yörenin iklim, mevsim ve göreneklerine göre değişebildiği gerekçesiyle çalışma süresinden sayılmamaktadır.

Ayrıca, işin niteliğinden doğmamış, iş verenin hususi işleri ya da yalnızca sosyal yardım amacıyla iş yerine veya başka bir yere getirilip götürülme sırasında harcanan süre de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma süresi olarak kabul edilmemektedir.

Yorumlar

 1. hüseyin aktimur dedi ki:

  26.04.1970 Doğumluyum . ssk giriş tarihim. 01.10. 1987. bu güne kadar ödenen 7735 prim gün sayım var. 26.04.2020 tarihinde emekli maaşıma hak kazanıyorum.

  soru 1 : bu gün itibari ile çalışmayarak yaşımın dolmasını beklemek istesem, prim gün sayısı, emeklilikte alacağım maaş vs. konularda problem yaşarmıyım

  soru 2. bu güne kadar çalıştığım işimde sgk primim sürekli olarak tavandan yattı. yaşı bekleyip 2020 de emekli olduğumda bu günün şartlarında almam gereken maaşın dengi bir maaş alabilirmiyim. teşekkürler.