emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Danışman Öğretmenlikle İlgili Tüm Bilgiler

Danışman Öğretmenlikle İlgili Tüm Bilgiler

Danışman Öğretmenlikle İlgili Tüm Bilgiler bu yazıda yer almaktadır.

Danışman Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmen Atama ve Yerleştirme Yönetmeliği’nde şu şekilde tanımlanmaktadır.

Aday öğretmene adaylık sürecinde danışmanlık yapacak öğretmen’

Yeni atanan öğretmenlerin yetiştirilmesi için danışman öğretmenler görevlendirilir. Danışman Öğretmen olabilmek için şu nitelikleri ve özellikleri taşıyor olmak gereklidir;

 • 10 Yıl Öğretmenlik hizmetini tamamlamış olmak,
 • Ulusal veya uluslar arası projelerde koordinatör olarak görev almış olmak,
 • Sosyal ve Kültürel faaliyetlerde katılımcı veya öğretmen sıfatı ile bulunmuş olmak,
 • Temsil ve iletişim becerileri yüksek olmak,

Yetiştirme programına katılan öğretmenlere danışmanlık yapacak öğretmen ve aday öğretmen birlikte 24 haftalık bir program ile aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirirler.

 • Okul içi ve okul dışı faaliyetlere birlikte katılırlar.
 • Şehrin tarihi mekanlarını birlikte gezerler.
 • Birlikte önerilen filmleri izler, kitapları okurlar.
 • Tarihleri ve konuları önceden belirlenmiş seminerlere, konferanslara birlikte katılırlar.
 • Haftanın 5 günü olan mesai saatleri içerisinde danışman öğretmen ve aday öğretmen her faaliyeti birlikte yaparlar.

Okul içi faaliyetlerde aday öğretmen, danışman öğretmenin derslerini izleyerek bilgisinden ve birikiminden faydalanmaya çalışır. Aday öğretmenler şehrin tarihi, coğrafi ve fiziksel özelliklerini keşfedecek gezilere danışman öğretmen ile birlikte katılır. Kütüphaneler, müzeler gibi eğitimini kolaylaştıracak mekanlar ve materyaller hakkında danışman öğretmen tarafından bilgilendirilir.

Aday öğretmen ile danışman öğretmenin belirtilen sürede birlikte çalışmasından sonra Okul müdürü ve Danışman öğretmen aday öğretmeni program sonunda sözlü bir sınava müdahil ederek, sözlü sınavdan geçmesi neticesinde aday öğretmenlik vasfı kalkar ve öğretmen statüsüne yükselir.

Aday Öğretmenliğin Avantajları Nelerdir?

Aday öğretmenlik kavramı henüz yeni gibi görünse de eskiden beri gıyaben uygulanan bir uygulamadır. Aday öğretmen danışman öğretmenin bilgisinden, tecrübesinden, deneyimlerinden ve öğretilerinden faydalanarak eğitim süresini en iyi şekilde tamamlamayı amaçlamalıdır. Bu sayede bir danışman öğretmen olmadan en iyi şekilde ders anlatmayı, gerektiğinde materyalleri ve mekanları da eğitimin bir parçası olarak kullanmayı öğrenir. Bir nevi acemilik döneminin bir usta öğretmen ile geçirilmesi olarak da görülebilir.

Danışman Öğretmenliğin Öğretmenlere Avantajları Nelerdir?

Danışman öğretmenler her şeyden önce tüm tecrübe ve deneyimlerini aktarabileceği bir fırsatı yakalamış olur. Kendisinin öğretmenliğe başladığı andan bulunduğu hizmet süresinin sonuna kadar karşılaştığı zorlukları nasıl aştığını tecrübeleri ile birlikte aday öğretmene aktarır.

Her danışman öğretmen danışmanlık yaptığı her ay için 0,5 hizmet puanı alır. 8 ay boyunca danışman öğretmenlik görevini yerine getirmiş olan bir danışman öğretmen süre sonunda 4 hizmet puanı ile ödüllendirilmiş olur.

Danışman öğretmenlere ek bir ücret verilmemektedir ancak verilen hizmet puanı ile taşra bölgelerinden şehir merkezlerine atamaların kolaylaşması mümkün olmaktadır.

Resmi olarak yayınlanmasa da kulaktan kulağa söylene gelen dedikodular da mevcuttur. Örneğin, ”5 aday öğretmen yetiştiren danışman öğretmenlere uzmanlık, 10 aday öğretmen yetiştiren danışman öğretmenlere ise Baş Öğretmen statüsü verilecektir” söylentisi uzun bir zamandır dillendirilmektedir.

Ancak resmi hiçbir kurumdan bu yönde bir açıklama gelmemiştir. Bu gibi durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır.

Yeni atanan öğretmenlere rehberlik yapan danışman öğretmenler tüm ülke çapında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bulunan okullarda görev yapan ve yukarıda bahsedilen kriterlere uyan öğretmenlerin listesi her ilin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne listeler halinde iletilmesi ile belirlendi.

Belirlenen listelerde yer alan öğretmenler mevcut aday öğretmenlere taksim edilerek her aday öğretmenin bir danışmanı olması sağlandı.

Aday öğretmenler danışman öğretmenler tarafından doldurulan performans değerleme formu üzerindeki notlara istinaden değerlendirilir. Okul Müdürü ve Maarif Müfettiş de danışman öğretmenden bağımsız bir şekilde aday öğretmenin eğitim sürecini takip eder ve yine danışman öğretmenden bağımsız olarak performans değerleme formunu doldururlar.

Ayrıca okul müdürü aday öğretmen ve danışman öğretmen hakkında eğitim programının bitimi ile birlikte bir rapor hazırlayarak bağlı bulunduğu il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sunar.

Aday Öğretmenlerin yetiştirilmesi süresinde danışman öğretmenlerin kullanacağı formlar aşağıdaki listedir.

 • Haftalık Çalışma Programı
 • Haftalık Çalışma Programı Örnek Plan
 • Haftalık Faaliyet Raporu
 • Aday Ders İzleme Formu
 • Danışman Ders İçi Uygulama Gözlem Formu
 • Öğretmenlik Uygulaması Ders İçi Gözlem Formu
 • Kitap Değerlendirme Formu
 • Film İzleme Formu
 • Okul Dışı Faaliyetler Formu

Formların kullanılması ve doldurulması ile ilgili bir kitapçık Milli Eğitim Bakanlığı tarafından göreve başlarken danışman öğretmene verilir. Ayrıca bu formların kullanılması ve doldurulması ile ilgili kılavuzlara ve tanıtım yazılarına hatta doldurulmuş örnek formlara internetten ulaşılabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.