emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Tarım Bağ-Kur Kesintisi Olmaması İçin Belge

Tarım Bağ-Kur Kesintisi Olmaması İçin Belge

Ülkemizde birçok farklı sigorta kolu bulunmaktadır ve bunlardan birisi de Bağ-Kurdur. Özelde ya da devlette çalışmaya imkanı olmayan kişiler Bağ-Kur sigortalılığından faydalanabilir. Bu sigorta sayesinden prim ödeyerek emekli olabilme ve devletin indirimli sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler.

Bağ-Kurluları ilgilendiren birçok önemli konu bulunmaktadır ve bunlardan birisi de Tarım Bağ-Kur kesintisidir. Tarım Bağ-Kur kesintisi olmaması için belge de bu kısımda kullanılmaktadır.

Belgeyi tanımlamaya geçmeden önce Tarım Bağ-Kurlu ne demek onu açıklamakta yarar var. Tarımsal faaliyette bulunan vatandaşlardan ziraat odasına kayıtlı olanlar, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise Tarım İl yada İlçe Müdürlüklerine kaydını yaptırmış olanlar söz konusu olan kanuna göre tarım Bağ-Kurlu sayılırlar. Tarım Bağ-Kurunun başlangıç tarihi kişilerin bulundukları yerdeki ziraat odasına kayıtlarına göre değişmektedir. Kişiler, kayıt tarihlerinden itibaren 1 yılda bildirilmesi halinde tarım Bağ-Kurları başlatılır ve işleme koyulur. Eğer kişinin Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt tarihinden 1 yıl geçtikten sonra söz konusu olan bildirim yapılırsa tarım Bağ-Kuru Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimden sonra işleme geçirilir.

Tarım Bağ-Kurluluk olma kapsamında tescil yaptıracak kişilerin herhangi başka bir yerde çalışmıyor olması gerekmektedir. Ayrıca bir aylığı yani maaşı da olmamalıdır. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa kişinin tarım Bağ-Kuru açılmaz. Tarım Bağ-Kuruna, kişi 18 yaşını geçtikten sonra başvurulabilir. Ayrıca 65 yaşını dolduran kişiler tarım Bağ-Kuru için müracaat etseler bile tarım Bağ-Kurları açılmaz.

Tarım Bağ-Kurunda da diğer sigortalar gibi kesintiler yapılmaktadır. Tarımsal faaliyet kişilerin satın aldıkları ürün bedellerinin üzerinden kesinti yapmakla yükümlü kişiler de yasada belirtilmiştir. Bu kişileri şöyle sıralayabiliriz:

 • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmeler kesinti yapabilir.
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri kesinti yapabilir.
 • Sair kurumlar yani kooperatifler gibi kurumlar kesinti yapabilir.
 • Ticaret şirketleri kesinti yapabilir.
 • Dernekler kesinti yapabilir.
 • Vakıflar kesinti yapabilir.
 • Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri kesinti yapabilir.
 • Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler kesinti yapabilir.
 • Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı kesinti yapabilir.

Tarımsal faaliyette bulunan kişiler, prim borçlarını taksitler halinde ödeyebilirler. Taksit halinde ödemek için taahhütte bulunan kişiler, söz konusu olan taksitlerini düzenli öderlerse, bulundukları yerdeki Sosyal Güvenlik İl Merkezleri ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerinden Kesinti Muafiyet Belgesi talebinde bulunabilir. Bu belge tarım Bağ-Kur kesintisi olmaması için gerekli olan belgedir. Bu belgeyi almayan çiftçiler, sattıkları ürünlerin bedeli üzerinden alıcı olan kişi tarafından %2 oranında bir Bağ-Kur kesintisiyle karşı karşıya kalırlar.
Kesinti muafiyet belgesinin verildiği kişiler de kanunda madde madde belirtilmiştir. Buna göre tarımsal faaliyette bulunan kişiler içerisinden aşağıdaki özellikleri taşıyanlara kesinti muafiyet belgesi verilir:

 • Kanuna göre gelir ve aylık alanlara, fakat sürekli iş göremezlik geliri, ölüm aylığı alanlar hariç bırakılmıştır.
 • Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan kişilerden; yıllık tarımsal faaliyet gelirleri miktarından, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalaması, yürürlükte olan kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olanlara kesinti muafiyet belgesi verilir.
 • Tarımsal faaliyette bulundukları halde 65 yaşını dolduran kişilerden sigortalı olmak istemedikleri doğrultusunda talepte bulunanlara kesinti muafiyet belgesi verilir.
 • Sosyal Sigortalar Kanununa göre kurulan sandıklardan aylık alanlara kesinti muafiyet belgesi verilir.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.