emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

SGK ve Maliye’ de Tek Beyanname Dönemi Başlıyor

SGK ve Maliye’ de Tek Beyanname Dönemi Başlıyor

Kayıtdışı istihdam durumları ile mücadele etmede bilgi paylaşımının yanında kurumların işbirliği de önemli yer tutmaktaydı. Buna göre, sigorta ve vergi primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile tek belgeyle ve tek elden alınmasını öngören uygulama 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Torba Yasa ile getirildi.

Burada adı geçen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi dairelerine teslim edilmesi gereken Muhtasar Beyannamesi ile 4-A kapsamında sigortalı olan vatandaşları bildirmeyle yükümlü olan kişiler tarafından SGK’ya teslim edilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile birleştirilmesinin sonucunda meydana gelen belgeye denmektedir.

Belirtilene göre, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi yükümlülüğü, Kırşehir için 1 Haziran 2017’de, diğer işyerleri için ise 1 Ocak 2018’de başlayacaktır.

Yeni düzenleme kapsamında bazı yenilikler de getirilmiştir. Bu başlıklar şu şekildedir:

Vergi Kimlik Numaraları ile Sosyal Güvenlik Kurumları İşyeri Sicil Numaralarının Eşleştirilmesi

Yeni getirilen sistem kapsamında, bir defaya mahsus olmak üzere, Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarası’nın Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim ekini elektronik ortamdan gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verme Yükümlüleri Kimlerdir?

5510 sayılı Yasa’ya göre 4-A kapsamında sigortalı olanları bildirmek durumu ile yükümlü olanlar ve 506 sayılı Yasa’nın geçici olan 20’nci maddesi kapsamında vergi ve sandık kanunlarına göre vergi kesintisini yapmak ile yükümlü olan kişiler bu beyannameyi vermekle yükümlüdür.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nde Yer Alacak Olan Bilgiler

Buna göre, kesilen vergilerin matrahları, sigortalı vatandaşın kazançları ve sigorta primlerinin toplamıyla prim ödeme gün sayıları, meslek kodları ve adları.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin Verilme Süresi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, bir sonraki ayın 23’üncü gününde saat 23:59’a kadar, belirlenmiş olan kurumlara elektronik ortamdan gönderilmelidir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin Teslimi İçin Yetkili Olan Vergi Daireleri

Vergi yasalarına göre, vergi kesintisini yapmakla yükümlü olanlar vergilerini ödeme ya da tahakkukun yapılmış olduğu vergi dairesi yetkilidir. Eğer birden fazla vergi dairesinde stopaj vergisi bulunan kişiler varsa, bunlar çalışan kişilerin ücretlerinin ödenmesinin üzerinden yapılmakta olan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer yetkili olmaktadır.

Bankalar İçin

Bankacılık Yasası’nın kapsamında faaliyet yapan bankalar, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni gerektiği gibi doldurarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na teslim etmelidir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni Teslim Ettikten Sonra Sistem Kontrolü

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderildikten sonra kontrolü yapılır ve sonrasında da kabul edilir. Eğer Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nde hata bulunursa; elektronik ortamda geri bildirim yapılacak ve beyannameyi teslim eden kişinin hataları düzeltmesi ise beyanname tekrar gönderilecektir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin geçerlilik durumu ve matematiksel açıdan hata olmadığı belirlendikten sonra, beyannameyi göndermiş olan kişi tarafından onay verilmesi istenecektir. Onay yapıldıktan sonra Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vergi dairesine verilmiş olacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.