emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Sgk ve Bağ-Kur’lu Olanların Sağlıktan Yararlanma Şartları

Sgk ve Bağ-Kur’lu Olanların Sağlıktan Yararlanma Şartları
SGK
23.05.2017

Bu yazımızda Ssk ve Bağ-kur  sigortalıların  Sağlıktan faydalanma şartları nelerdir, Hangi sürelerde faydalanılır, Kimler bu hizmetten faydalanabilir, Giriş–Çıkışlarda sağlık süreleri nasıl etkilenir gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz.

Hangi Sigortalılar Sağlık Hizmetinden Faydalanırlar?

Kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigorta primi ödeyen sigortalılar Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlıktan yararlanmaktadır.

Kısa vadeli sigorta kolları primi ödeyen sigortalılar;

 • Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)
 • Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; (4/b kapsamında sigortalılar)
 • Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
 • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
 • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
 • Tarımsal faaliyette bulunanlar, 
 • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular
 • Aday çırak, çırak ve stajyerler,
 • Harp Malulleri ile Vazife Malulleri
 • Türkiye İş Kurumu kursiyerleri
 • Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri
 • İntörn öğrenciler
 • Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar;

Sağlık hizmetlerinden faydalanırlar.

Sağlık Hizmetinden Faydalanmak İçin Ne Kadar Süre Gereklidir ?

Hizmet akdi ile (4a) SSK lı olarak çalışanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, genel sağlık hizmet ve diğer haklardan faydalanabilmek için sağlık hizmeti için başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması gerekir.

Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları Madde 67 ye göre 4a (SSK’lı) olarak çalışanlar, işten çıkış tarihinden itibaren geriye dönük  bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa 10 artı 90 gün (100 gün) boyunca sağlık hizmetinden faydalanırlar.

Geriye dönük en az 30 günlük zorunlu sigortalılıkları olanlar işten çıkış tarihinden sonraki 10 gün sağlık hizmetinden faydalanabilmektedir. İşten çıkış tarihinden itibaren bir yıl içinde yeniden SGK lı olarak işe başlayanlar, işe giriş tarihinde sağlık hizmetinden yararlanabilecektir. İşten çıkış tarihinden sonra işe başlama süresi bir yılı geçenler SGK lı olarak çalışmaya başladığı takdirde 30 günlük hizmet süresini tamamladığında sağlık hizmetinden yararlanmaya başlayacaktır.

Bağ-Kur’ lu (4/b) Olarak Çalışan Sigortalılar ise;

Sağlıktan yararlanmak istedikleri tarih itibariyle geriye dönük olarak en az 30 günlük prim ödeme günü olmalı ve 60 günden fazla prim borcu olmaması gerekmektedir. 60 güne kadar olan prim borçları, sağlık hizmetinden faydalanmalarına engel teşkil etmez. İşi bırakma yani Bağ-kurluluğun sona erme tarihinden sonra geriye dönük olarak bir yıl içerisinde toplam 100 gün prim ödemeleri varsa prim ödeme borcu olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmetinden faydalanabilirler. 90 günden daha az primleri olanlar 10 gün süresince sağlık hizmetinden faydalanırlar.

İsteğe bağlı sigortaların sağlıktan yararlanma durumları da 4/b sigortalılarla aynıdır.

Kimler Sigortalılar İle Birlikte Sağlık Hizmetlerinden Yararlanır ?

Sigortalı Hak Sahibinin;

 • Sigortalı olmayan, kendi adına gelir ve aylık almayan eşi
 • 18 yaş (İlk Öğretim 18 yaşın içinde) Orta öğrenimde 20 yaş, Yükseköğrenimde 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocukları
 • Yaşına bakılmaksızın malul olduğu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları,
 • Geçiminin sigortalı tarafından sağlanan öz ana ve babası, sağlık hizmetinden yararlanır.

İşsizlik Maaşı Alanlar Sağlıktan Yararlanır Mı ?

İşsizlik ödeneği almaya hak kazanan kişiler işsizlik ödeneği aldıkları sürece sağlık hizmetlerinden yaralanırlar, bu süre içerisinde İŞKUR tarafından primleri ödeneceği için işsizlik ödeneği süresince kendisi ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, herhangi bir prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanırlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.