emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Maske Takmayan Çalışan İşten Haklı Şekilde Çıkarılır mı?

Maske Takmayan Çalışan İşten Haklı Şekilde Çıkarılır mı?

Özellikle koronavirüs salgının yayılması ve vaka sayılarının artması sonrasında iş yaşamında salgına karşı önlemlere çok fazla dikkat ediliyor. Konuyla ilgili olarak ise maske takmayan çalışanların iş sözleşmelerinin feshedilmesi ve haklı nedenler ile tazminatsız olarak işten çıkarılacakları yaygın görüş olarak kabul ediliyor.

İşyerinde Sağlık ve Güvenliğin Önemi

Temel olarak iş sağlığı ve güvenliği açısından salgın gibi durumlarda hem işverenler hem de çalışanlar gereken şartlara harfiyen uymaları gerekmektedir. Çalışanların işyerlerinde sağlık ve güvenlik kurallarına uymaları hem işin sağlığını ve güvenliğini hem de üretim alanının devamlılığı için önem taşımaktadır. Borçlar Kanunu 417’nci madde kapsamında “işveren, işyerinde iş sağlığının güvenliğinin tam sağlanması için her türlü tedbiri almak ve araç ve gereçleri de buna uygun seçmek zorundadır,” şeklinde madde yer almakta çalışanlar için de “işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınmış olan önlemlere uymak zorundadırlar,” hükmü geçmektedir.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Aynı şekilde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında da “işveren, çalışanların iş ile ilgili olan sağlık ve güvenliklerini sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda, mesleki risklerin önlenmesi için eğitim ve bilgi de verilmesi dahil olmak üzere her türden önlemi almak zorunda, gerekli araç ve gereçleri sağlamak, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara göre iyileştirmesini de takip etmesi gerekmektedir,” hükmü yer almaktadır.

Maske Takmayan Çalışanın Durumu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işverenler ile birlikte çalışmakta olan işçiler de iş sağlığını korumak ile yükümlüdür. Buna göre çalışanlar almış oldukları eğitim ve işveren talimatları kapsamında kendi sağlıkları başta olmak üzere çevre sağlığının da korunmasına azami çaba göstermek durumundadırlar. İlgili mevzuat kapsamında yer alan bu düzenlemeler çalışan ve işveren yükümlülükleri arasında yer almakta ve iki taraf da işyerinde sağlığın gözetilmesi, buna yönelik ilgili tedbirlerin alınması koşullarında sorumlu tutulmaktadır.

Bu bakımdan 4857 sayılı kanun çerçevesinde bu düzenlemeler daha detaylı olarak belirlenmiştir. İlgili kanunun 25’inci maddesinde “işçinin kendi isteği ya da savsaması nedeniyle işin güvenliğinin tehlikeye düşmesi halinde,” iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı gerekçeler ile feshedilmesi mümkün kılınmaktadır. Fakat bu kararın verilmesi için işveren tarafından objektif ve iyi niyet kurallarına uygun şekilde adım atılması gerekmektedir.

İşverenin Yapacakları

Maske takmayan işçi için kanun kapsamında iş sözleşmesinin haklı nedenler ile tazminat hakkı olmadan feshedilmesi mümkün olsa da bu durumda olanlar için işverenin tüm gerekli önlemleri ve bilgilendirmeleri yapması gerekmektedir. Çalışanların, işyerinde dikkat etmeleri gereken kurallar açık bir şekilde ilan edilmeli ve yaptırım aşamalarından da çalışanlara bilgi verilmelidir. Çoğu işçi maske takmadığı için işten çıkarılacağını düşünmemekle birlikte, bu durumun önceden haber verilmeden gerçekleşmesi yani işçinin haberi olmadan iş sözleşmesinin feshedilmesi de iyi niyet kurallarına uygun olmayacaktır.

Bu bakımdan işveren çalışma alanı içerisinde gerekli bilgilendirmeleri sözlü ve yazılı olarak yapmak durumundadır. Aynı zamanda işyerlerinde iş güvenliği olarak verilen eğitimlere mutlaka salgın koşulları da dahil edilmeli ve günümüzde öncelik salgın olduğu için virüse karşı yapılacaklar çok daha baskın bir şekilde eğitimlerin içerisinde yer almalıdır. Maske takmayan çalışanlara önce uyarı yapılmalı, bu durumu devam ettirmeleri ve kendi iradeleri ile takmak istememeleri halinde ise en son yol olarak iş sözleşmesinin feshi uygulanmalıdır. Bilindiği gibi halihazırda işten çıkarma yasağı bulunuyor. Ancak haklı nedenler ile işverenler çalışanlarını işten çıkarabiliyorlar. Maske takmayarak kendi ve işyerinin güvenliğini tehlikeye atanlar için haklı işten çıkarma sebebi uygulanıyor.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.