Genel

Vergiler İçin Pişman Olanlar Ceza Ödemiyor

Yıl sonunun yaklaşması ile birlikte vergilerin ödenmesi gündeme geliyor. Buna göre son beş yıl içinde aynı anda birden fazla işverenden ücret alanlar ya da yıl içinde iş değiştirenler vergi dairelerine davet ediliyorlar. Davet gelmeden vergilerin ödenmesi için pişmanlık hükümlerinden yararlananlar ise vergi cezası ödemiyorlar.

Vergi Ödemelerinde Pişmanlık Durumu

Son beş yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden ücret almış olanlar ya da yıl içinde iş değiştirmiş olanlara yıl sonunun yaklaşması ile birlikte vergi dairelerine davet yapılıyor. Davet gelmese dahi bu durumda bulunan ve beyanname vermemiş kimseler denetim çalışanları tarafından tespit edilmeden kendilerinin başvurmaları halinde pişmanlık hükümleri ve uygulamalarından yararlanabiliyorlar. Böylece pişmanlıktan yararlananlar ise vergi ziyaı cezası ödemekten kurtuluyorlar.

Aynı anda birden fazla işverenden ücret almakta olan ya da yıl içinde işyeri değişikliği yapan kimseler ikinci ya da sonraki işyerlerinden aldıkları ücretlerinin tutarı yüzde 20 oranında vergiye dahil olan ikinci gelir dilimindeki kazanç tutarlarını aşmaları halinde işverenlerin hepsinden alınan ücretler için beyanname vermek durumundalar. Vergi Usul Kanunu kapsamında mükelleflerin vergilendirme ile ilgili olan ödevlerinin zamanında yerine getirmemeleri ya da eksik olarak yerine getirmeleri yüzünden ise verginin zamanında tahsil edilmemesi halinde vergi ziyaı cezası uygulanıyor. Vergi ziyaı cezası beyannameyi zamanında vermemişler için ziya uğratılan verginin tam katı olarak hesaplanıyor. Örnek olarak 2020 yılında 3 bin lira vergi ödemesi gereken kişinin beyanname vermediği tespit edilmesi halinde 3 bin lira vergisinin yanında 3 bin lira da vergi ziyaı cezası ödemek durumunda kalıyor.

Vergi Ödemelerine Davet Yapılıyor

Ancak bu durumda olanlar beyanname vermek ya da çıkacak olan vergiyi ödemek zorunda olmadıkları için beyanname veremiyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise unutulmaları önlemek için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine dayanarak, aynı anda birden fazla işverenden ücret almakta olan ya da yıl içinde işyeri değiştirmiş mükelleflerin bilgilerini kullanılıyor. Son beş yıllık süre zarfında beyanname vermesi gereken ancak çeşitli nedenler ile vermemiş kimselere yazı gönderilerek vergi dairesine davet ediliyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yükümlülerin vergiye gönüllü uyumlarını yapmak için kamuoyunda da farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Bu kapsamda ilk davetler için vergi cezalarının uygulanması yerine sadece verginin anaparasının ve pişmanlık zammı adı altındaki gecikme zammını tahsil ediyor ve vergi ziyaı cezasını ise istemiyor. Fakat ilerleyen dönemlerde söz konusu vergiyi ödemeyenlere ise taviz verilmiyor. Pişmanlık zammı her ay için yüzde 2 olarak söz konusu oluyor.

Hangi Vergiler İçin Pişmanlıktan Yararlanılıyor?

Vergi pişmanlık hükümleri için kanuna göre beyana dayanmakta olan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükellefler için pişmanlık hükümleri uygulanıyor. Buna göre pişmanlık kapsamında olan vergiler şu şekilde;

  • Gelir vergisi
  • Gelir stopaj vergisi,
  • Kurumlar vergisi
  • Katma değer vergisi
  • Özel tüketim vergisi
  • Banka ve sigorta muameleleri vergisi
  • Veraset ve intikal vergisi

Ücret ile çalışmakta olanların ise ilgilendiren gelir stopaj vergisi oluyor. Bu vergilerin dışında kalan emlak vergisi ya da beyana dayanmayan vergiler için ise pişmanlık hükümleri geçerlilik taşımıyor.

Pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ise mükellefin resmi makamlara ihbar yapılmadan önce başvuru yapması gerekiyor. Haber verme dilekçesi verilmeden önce yetkili memurlar tarafından mükellef kapsamında herhangi bir vergi incelemesi de başlatılmamış olması gerekiyor. Vergi beyannamesi, mükellefin kendini ihbar edeceği tarihten itibaren de 15 gün içerisinde verilmesi gerekli. Yine ödenmemiş vergi ile hesaplanacak yeni tutarın da 15 gün içerisinde ödenmesi gerekiyor.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir