emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Hangi Kazançlar Aylık Prim Hizmet Belgesinde Yer Almaz?

Hangi Kazançlar Aylık Prim Hizmet Belgesinde Yer Almaz?
31.05.2017

Günümüzde işverenler bazı belgeleri zamanı geldiğinde gerekli kurumlara teslim etmek zorundadır. Aylık prim hizmet belgesi de bu belgelerden birisidir. Bu belge hem işverenler hem de orada çalışan kişiler açısından önemli olan bir belgedir. Aylık prim hizmet belgesinde bir hata olduğunda bu durum işveren açısından olumsuz sonuçlara neden olabilir. Aylık prim hizmet belgesinde yer alması ve almaması gereken bazı bilgiler vardır. Biz de bu yazımızda “Hangi kazançlar aylık prim hizmet belgesinde yer almaz?” sorusuna cevap vereceğiz.

Aylık Prim Hizmet Belgesi Nedir?

Aylık prim hizmet belgesi, 5510 sayılı yasanın 4. maddesi kapsamında sigortalı olarak çalışan özel nitelikte iş yerini geçici olarak devralmış olan kişilerin belirli bir tarihe kadar teslim etmesi gereken belgedir. Bu, belgenin ilişkili olduğu ayın en geç 23’üne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda teslim edilmelidir. Aylık prim hizmet belgesi, çalışan sigortalıların hizmetlerini ve prim bilgilerini göstermektedir. Ayrıca işveren açısından da ay içerisinde ödemek zorunda olduğu primin tahakkukunu gösterir.

Bazı durumlarda sigortalı hizmet listesi işyerine asılmalıdır. Aylık prim ve hizmet belgesinin referans numarasının bulunduğu Sigortalı Hizmet Belgesi, kuruma belge tesliminden sonra sigortalı kişilerin görebileceği bir yere asılmalıdır.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi

Aylık prim ve hizmet belgesini düzenlerken dikkat edilmesi gereken bazı kısımlar vardır. Bunların yanlış doldurulması işveren ve sigortalı kişi açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Aylık prim ve hizmet belgesini düzenlerken ilk dikkat edilmesi gereken bölümler şu şekildedir:

 • Aylık prim ve hizmet belgesi mahiyeti bölümü.
 • Aylık prim ve hizmet belgesine ait olduğu yıl ve ay bölümü.
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesine esas olan kanun numarası bölümü.

Aylık prim ve hizmet belgesi hazırlanacağı zaman dikkat edilmesi gereken ilk kısımlar bu şekildedir. Buna göre mahiyet bölümü, belgenin ek, asıl ya da iptal nitelikte olduğuna bakılarak düzenlenmelidir. Aylık prim ve hizmet belgesinin ait olduğu yıl ve ay kısmı ise belgenin ilişkili olduğu seneye ve aya göre doldurulmalıdır. Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi ile ilgili olan kanun kısmı ise tabi olunan yasaya bakılarak doldurulmalıdır.

Aylık prim ve hizmet belgesinde düzenlenmesi gereken diğer bir kısım da belge türü bölümüdür. Belge türü bölümü sigortalı kişinin çalıştığı yerin niteliğine uygun gelen iki haneli kodlardan birisi ile doldurulmalıdır.

Aylık prim hizmet belgesindeki sosyal güvenlik sicil numarası bölümüne, kişi Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ise TC kimlik numarası yazılır. Kişi yabancı uyrukluysa Nüfus Müdürlüğünden alınmış olan numara yazılır.

Aylık prim hizmet belgesinde yer alan kazançlar şu şekildedir:

 • Sigortalı kişinin o ayda hak ettiği ücret.
 • Prim
 • İkramiye

İşveren belgeye bu kazançları eklemek zorundadır. Bunun dışındaki kazançların eklenmesine gerek yoktur.

Aylık prime tabii tutulmayan kazançlar da şu şekildedir:

 • Ölüm, evlenme ve doğum yardımları.
 • Ayni yardımlar. (Para olarak değil de madde olarak verilen yardımlar.)
 • Görev için verilen yolluklar.
 • Kıdem tazminatı, seyyar görev tazminatı ve iş sonu tazminatı.
 • Kasa tazminatı.
 • İhbar tazminatı.
 • Kurumca belirlenmiş olan çocuk, aile ve yemek zamları
 • İşveren kişiler tarafından sigortalı kişiler için bireysel emekliliklerine ya da özel sağlık sigortalarına ödenen, asgari ücretin %30’unu geçmeyen sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı.

Belirlenene göre yukarıdaki kazançlar prime esas tutulmaz ve bu yüzden de hangi kazançlar prim hizmet belgesinde yer almaz sorusunun cevabıdır.

Aylık Prim Hizmet Belgesinin Zamanında Gönderilememesi

Bazı durumlarda aylık prim hizmet belgesinin gönderimi aksayabilir ve işveren bu belgeyi gönderemez. Söz konusu olan kurumun bilgi işlemindeki bir sorun nedeniyle belge gönderimi aksayabilir. Buna göre belgenin gönderilmesini engelleyici sebepler şu şekilde belirlenmiştir:

 • Yazılımsal ve donanımsal arızalar.
 • İletişim ve elektrik alt yapısındaki arızalar.
 • Kurumun bilgisayarında e-sigorta sistemini çalışmasını engelleyecek olan durumlar meydana gelmesi.
 • Yıldırım, yangın ve bu benzeri durumların meydana gelmesi ile işlem yapılmanın engellenmesi.

Bu ve bu tarz birkaç sebep daha belgenin kurumca gönderilmesini engelleyici sebeplerdendir. Bu durumlar meydana geldiğinde sorunlar ortadan kalktığı zaman kurum belgeyi göndermekle yükümlüdür.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.