Genel

Vergi İstisnası Kısmi Zamanlı Çalışanı Kapsayacak

Yeni gündeme gelen vergi istisnası paketi ile birlikte tam zamanlı çalışanlardan kısmi zamanlı çalışmaya geçenler için 12 aya kadar vergi istisnası planlanıyor. Taslak metine bakıldığında 50 yaş üzerinde olanlar için öngörülen bu düzenleme kapsamı TBMM’ye sunulmuş olan teklif ile genişletildi. Tam zamanlı çalışmadan kısmi çalışmaya geçen tüm çalışanlar için vergi istisnası verilecek.

Kısmi Çalışmaya Geçenlere Vergi İstisnası

İstihdam paketi kapsamında tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçecekler için 12 aya kadar vergi istisnası gündeme getirildi. Meclise sunulan teklif kapsamında tam zamanlı çalışmadan kısmi çalışmaya geçen tüm çalışanlar için vergi istisnası 12 ay boyunca uygulanacak. Çalışmadıkları günlerin prim günleri olarak kabul edilmesinden ise vazgeçildi, buna göre çalışılmayan günler emeklilik günü olarak değerlendirilmeyecek.

TBMM’nin yaz tatiline girmeden önce hazırlanmış olan istihdam paketinde bazı değişiklikler ile birlikte geçen hafta meclise tekrar sunuldu. Teklifin bu hafta içerisinde ise Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi tahmin ediliyor. İlgili teklif kapsamında tam süreli çalışırken kısmi süreli olarak çalışmaya başlayanların ücretleri, gelir vergisi istisnası kapsamında değerlendirilecek. Başka bir deyişle gelir vergisi kısmi zamanlı çalışanlardan talep edilmeyecek. Gelir vergisi istisnasının uygulanması için ise işverenin kısmi süreli yeni çalışan istihdam etmesi ve bu çalışanın da en az altı ay süre kapsamında çalışmaya devam etmesi de tasarıda yer alan noktalar arasında. İstisna uygulaması ise 12 ayı geçmeyecek ve yeni işe alınan kısmi süreli çalışanların çalıştıkları süreler boyunca devam edecek.

Kısmi Çalışmada 294 TL Vergi İstisnası

Kısmi çalışma vergi istinası tutarları da belli oldu. Örnek olarak bir çalışan ayda 30 gün yerine 15 gün çalışmayı kabul ettiği takdirde işveren ayda 15 gün çalışacak yeni bir işçiyi işe alırsa, tam zamanlıdan kısmi zamanlıya geçen işçinin ücretine gelir vergisi istisnası yapılacak. Buradaki temel amaç kısmi zamanlı olarak çalışan sayısının arttırılması ve aynı zamanda istihdam alanının da yaratılması olarak ön görülüyor. Tahsilinden vazgeçilecek olan aylık vergi tutarı ise asgari ücretin yüzde 10’unu geçemeyecek. Bu bağlamda 2020 yılı için ayda 294 TL’ye kadar vergiden kısmi zamanlı çalışanlar muaf tutulacak. Gelir vergisi muafiyetine karşılık brüt ücret üzerinden damga vergisi kesintisi de yapılmayacak.

İlgili kanun teklifinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar tam zamanlıdan kısmi zamanlı olarak çalışmaya geçiş yapanlar için vergi istisnası uygulanacak. Bu haktan yararlanmak isteyenler bu yüzden 31 Aralık tarihine kadar işlemlerini yapmaları gerekiyor. Ancak süre, cumhurbaşkanı kararı ile birlikte her defada bir yıl olacak şekilde uzatılabilecek. 12 ay olan gelir vergisi istisnası ise bazı hallerde dört yıla kadar yine cumhurbaşkanı kararı ile uzatılabilecek.

İstihdam Paketinde Önemli Değişikler

İstihdam paketinde değişiklikler ön gören kanun teklifi yasalaştığında tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçenlerin çalışmadıkları sürelere ait olan emeklilik primleri için de önemli bir karar alınacak. Daha önceki tasarı da bu duruma geçen kimselerin emeklilik primlerinin, çalışılmayan günler için devlet tarafından karşılanması söz konusuydu. Ancak teklifte yapılan düzenleme ile birlikte çalışanlar ne kadar çalışırlarsa SGK’ya da prim ödemeleri ve günleri bu tarihler kadar yapılacak, çalışılmayan günler için emeklilik primleri devlet tarafından karşılanmayacak. Bu imkândan yararlanmak isteyenler için ise herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak. Daha önceden 50 yaş ve üzeri için tasarlanan teklif, düzenleme ile birlikte tüm yaşları kapsayacak şekilde genişletildi. Bu bakımdan işsizliğin azaltılması ve istihdam yapılması ön görülüyor.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir