emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Hangi Hastalıklar İçin Katılım Payı Ödenmez?

Hangi Hastalıklar İçin Katılım Payı Ödenmez?
19.01.2017

Katılım Payı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki vatandaşların çeşitli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için sigorta kapsamındaki kişi, emeklilik hakkı kazanmış kişi ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi veya kişiler tarafından ödenecek tutar olarak tanımlanmaktadır. Katılım payı çeşitli hastalıklarda alınır, çeşitli hastalıklarda ise alınmamaktadır. Biz de bu yazımızda hangi hastalıklar için katılım payı ödenmez konusunu işleyeceğiz.

Katılım payı talep edilen hastalıklar genel olarak; hastanelerde doktor muayenesine gidenlerden, diş hekimi muayenesine gelenlerden, protez tedavilerinden faydalanmak isteyenlerden ve tüp bebek tedavilerinde talep edilmektedir. Katılım payı denildiğinde akla çok yüksek bir tutar gelebilir ve vatandaşlar hizmetlerden yararlanmaktan kaçınabilir. Fakat durum böyle değildir. Normalde bakıldığında bu sayılan tedaviler, çok büyük maddi ve manevi zararlara itmektedir vatandaşları. Sosyal Sigortalar kapsamındaki vatandaşlarımızın devlet hastanelerinde ya da eğitim araştırma merkezlerinde tedavi olmak istemeleri durumunda 5 TL, özel hastanelerde tedavi olmak istemeleri durumunda ise 12 TL gibi bir tutar ödemeleri gerekecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan tüm özel hastanelerde aynı şart geçerli olacaktır. Burada uyarılması gereken bir diğer konu da fark ücreti olacaktır. Fark ücreti SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği üzerinden değerlendirilerek belirlenmektedir. Peki fark ücreti ne kadar olacaktır? Hangi hastalıklar için katılım payı ödenmez konusunda fark ücreti de önemlidir.

Fark ücreti, ödemeniz gereken tutarın en fazla iki katı tutarında olabilecektir. Daha fazlasının talep edilmesi söz konusu olmayacaktır. Özellikle de acil durum vakalarında fark ücreti alınmamaktadır. Aynı zamanda ilaçlar konusunda da katılım payı durumu geçerlidir. Eczanelerden ilaç alırken ortaya çıkan bir katılıp payı olacaktır. Çalışmaya devam etmekte olup sigorta kapsamında olan ve bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden %20, emekli olmaya hak kazanmış ve emekli olmaya hak kazanmış kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden istenen tutar ise %10 oranındadır. Örnek vermek gerekirse, sigorta kapsamında olup çalışmaya devam eden bir vatandaşın eczaneden 20 TL’lik bir ilaç almak istemesi durumda ödemesi gereken tutar 4 TL olacaktır ve bu tutar maaşlarından kesilecektir. Aynı şekilde emekli olmaya hak kazanmış bir vatandaşın eczaneden yine 20 TL tutarında ilaç almak istemesi durumunda ödemesi gereken tutar 2 TL olacaktır. SGK bütçesini desteklemek ve denge kurmak amaçlı alınan bu katılım tutarları vatandaşlar için bu anlamda büyük avantaj sağlamaktadır. Hangi hastalıklar için katılım payı ödenmez konusu da vatandaşlar için önemli olmaktadır.

Hangi hastalıklar için katılım payı ödenmez konusu aile hekimliklerinde de geçerlidir. Tüm bunların dışında aile hekimlerinde olunan tedaviler için katılım payı alınmamaktadır. Katılım payının asıl amacı, sağlık sektöründe belli başlı kümelenmeyi ve yoğunlaşmayı önlemek ve hemen müdahale durumunda geç kalınmamasını sağlamaktır. Belli başlı katılım payı alınmayan hastalıklara ve muayenelere örnek vermek gerekirse; tüberküloz, HIV (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü) hastalığı, lösemi, zeka geriliği, erişkin bireyde kişilik ve davranış bozuklukları, kalp yetmezliği, astım, kronik karaciğer yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, kronik solunum yolu yetmezliği, kalp hastalıkları ve bunun gibi ilgili branşlardaki tüm hastalıkların muayene ve tedavisi sırasında katılım payı alınmamaktadır. Özetlemek gerekirse ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi ve bazı kronik hastalıklardan katılım payı alınmayacaktır. Hangi hastalıklar için katılım payı ödenmez durumu her sene değişiklikler gösterebilir.

Bir diğer katılım payı alınmayan durumlar, iş kazasına uğramış ya da meslek hastalığına yakalanmış sigorta kapsamındaki kişilerin muayene, ayakta tedavi ihtiyaçları durumunda katkı payı alınmamaktadır. Yine aynı şekilde, askeri tatbikatlarda ortaya çıkan muayene ihtiyacı, ayakta ilaç ve tedavi durumlarında katılım payı söz konusu olmayacaktır. Afet durumları ve savaş durumu nedeni ile ortaya çıkan sağlık sıkıntıları sonucunda ortaya çıkan sağlık talepleri konusunda katılım payı alınmayacaktır. Hangi hastalıklar için katılım payı ödenmez konusu ile ilgili bilinmesi gerekenler böyledir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.