emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Eşlerin Mal Bildirimi

Eşlerin Mal Bildirimi
25.10.2016

Eşlerin mal bildirimi konusunda memurlar birçok farklılıklarla karşılaşmaktadır ve zamanını geçirmeden mal bildirimini yapmak önemlidir. Ayrıca eşlerin çalışma durumunda değişen şartlara göre doğru bildirim yapmak için gerekli belgeler okunmalı ve direktifler yerine getirilmelidir.

Eşlerin İkisinin de Mal Bildirimi Yapması Durumu

Eşlerin mal bildirimi yapmasında her iki tarafın da mal bildiriminde bulunması gereken kişiler olmaları halinde, her eş ayrı ayrı mal bildiriminde bulunur ve bildirimlerde eşleri ile velayetleri altındaki çocuklarının mallarını da belirtirler. Bildirimlerde; eşleri ile velayeti altındaki ergin olmayan yani 18 yaşını doldurmayan çocuklarının taşınmaz malları ile net aylık tutarının beş katını geçen taşınır mallar, hak, gelir, alacak ve borçlarını bildirirler. Memurla birlikte yaşayan ve velayet hakkı sona eren çocukların mal varlıklarının bildirilmesine gerek yoktur.
Görevleri sebebiyle birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler ise, sadece asli görevlerinden dolayı bir tek mal bildiriminde bulunurlar.

Hangi mallar beyannamede bildirilir?

Kamu görevlileri kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait mallardan aşağıda belirtilenleri bildirmek zorundadırlar:

Buna göre;

 • Taşınmaz mallar (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil),
 • Aylık net gelirlerinin 5 katından (aylık almayanlar ise 2013 yılı Ocak ayı belirlemelerine göre, 3.058,06.-TL’nin 5 katından) fazla değer ve tutardaki (her biri ayrı ayrı 5 kat);
  1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtlar,
  2) Hisse senedi ve tahviller,
  3) Altın ve mücevherat,
  4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinesi ve diğer ziraat makineleri, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır mallar,
  5) Haklar,
  6) Alacaklar,
  7) Borçlar,
  8) Gelirler.

Bildirimlerde, malların bildirim tarihindeki değerleri esas alınır.

Mal bildirimi ne zaman verilir?

 1. Zorunlu haller:
  – Kamu görevlilerinin işe girişlerinde (işe giriş için gerekli belgeler arasında yer alır ve bu belge olmadan göreve başlatılmaz),
  – Görevlerinin sona ermesi hallerinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,
  – Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde (ek bildirim)
 2. Ek bildirim:
  Kamu görevlileri; kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mallara ilişkin ek bildirim vermek zorundadırlar. Bildirimde diğer malların yeniden belirtilmesine gerek yoktur.
 3. Bildirimin yenilenmesi:
  Kamu görevlileri, görevlerine devam ettikleri sürelere rastlayan, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimini yenilemek zorundadır.

Mal bildirimleri nereye verilir?

Mal bildiriminin verileceği merciler şunlardır:

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için, özlük işleri ile ilgili birimler.
 • Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bakanlıklar.
 • Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için, ilgili mahkemenin başkanı.
 • Noterler için Adalet Bakanlığı.
 • Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için, atamaya yetkili makamları.
 • Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için, kurum ve dernek genel başkanlığı.
 • Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli olanlar için, kurum başkanlığı; bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bulundukları bakanlıklar.
 • Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam veya merci.
 • Siyasi parti genel başkanları için, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı.
 • Kooperatifler ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için, kooperatiflerin ve birliklerinin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar.
 • Yeminli mali müşavirler için, Maliye ve Gümrük Bakanlığı.
 • Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için, İçişleri Bakanlığı; bunların şube başkanları için, bulundukları il valilikleri.
 • İl genel meclisi üyeleri için, ilgili valilikler, belediye meclisi üyeleri için, ilgili belediye başkanlıkları, belediye başkanları için, İçişleri Bakanlığı.
 • Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya merci.
 • Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bulundukları yer en büyük mülki amirliği.
 • Vakıfların idare organlarında görev alanlar için, Vakıflar Genel Müdürlüğü.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.